คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Official Page)

เปิดเหมือนปกติ

25/12/2020
PR Ramkhamhaeng University

PR Ramkhamhaeng University

ม.รามฯ รับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง ปี 2564 (26-27ธ.ค.นี้ ที่ม.ร.หัวหมาก)
---------
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 3 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 14 สาขาวิชา เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563
-
สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 14 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาไทยศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2563 หรือทางอินเทอร์เน็ตที่http://www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.ht , Facebook : รับสมัครและลงทะเบียน ป.โท ส่วนกลาง ม.รามคำแหง

--------------------
https://m.youtube.com/watch?v=4tMI6pyFYOg&feature=youtu.be

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.edu.ru.ac.th/images/edu_pdf_2563/pr-bed-46-2-12-2563-pdf.pdf
23/12/2020

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.edu.ru.ac.th/images/edu_pdf_2563/pr-bed-46-2-12-2563-pdf.pdf

PR Ramkhamhaeng University
23/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาค 1/2564 ..มาแล้วววว!!
เปิดรับทั้ง Pre-degree , ปริญญาตรี และเทียบโอนทุกกรณีเลยน้าาา ..เตรียมตัวเลย
#ทางอินเทอร์เน็ต www.iregis2.ru.ac.th : 29 มี.ค. - 5 ก.ค. 64
#ตนเองที่มหาวิทยาลัย (ม.ร.หัวหมากและสาขาฯ 23 จังหวัด)
#รอบที่1: 4 - 7 มิ.ย. 64
#รอบที่2: 2 - 5 ก.ค. 64
#ไปรษณีย์: 29 มี.ค. - 30 มิ.ย.64
----
สอบถามโทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24
หรือที่ www.ru.ac.th
หรือทาง Inbox FB : PR Ramkhamhaeng University

23/12/2020
PR Ramkhamhaeng University
22/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>> ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 และประกาศกรุงเทพมหานคร 10 มาตรการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมดำเนินการตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเคร่งครัด ....ตามประกาศด้านล่างนี้ 👇👇

จัดโดย นักศึกษาวิชา HEC 4211 การจัดบริการอาหารในสถาบัน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22/12/2020

จัดโดย นักศึกษาวิชา HEC 4211 การจัดบริการอาหารในสถาบัน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

🍴Friday lunch box🍴 เปิดรับออเดอร์แล้วตั้งแต่วันนี้!!! จนถึงวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม เวลา 17:00 น.

🎄Christmas นี้!! (25/12/63) เตรียมพบกับบริการอาหารกล่องมื้อกลางวันเมนูสุดพิเศษที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเฉพาะคุณ สด สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารกันบูด ทำสดใหม่ตามออเดอร์ ปริมาณคุ้มค่าคุ้มราคา

🛵 บริการจัดส่งฟรี!! ย้ำ จัดส่งฟรี!!!! ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!!! สั่งเลย!!!!

🖥 สั่งซื้อผ่าน Messenger : เพจ Friday Lunch box
📲 สั่งซื้อผ่าน LINE : @ponian หรือแสกนคิวอาร์โค้ด
📞 สั่งซื้อผ่านคอลเซ็นเตอร์ โทร : 0805966539

* จัดส่งอาหารวันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 11:30 - 13:00 น.

** รูปภาพอาหารใช้เพื่อประกอบโฆษณาเท่านั้น

*** บรรจุอาหารในภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย ทุกวันศุกร์งดใช้ถุงพลาสติกของมหาวิทยาลัย

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20/12/2020

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

⚠️ ประกาศ นักศึกษาที่จะมาสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการศึกษาในวันจันทร์ที่​ 21​ และวันอังคารที่​ 22​ ธันวาคม 2563 ให้มาที่ 🌡จุดคัดกรองเวลา​ 9.00​ น.​ ณ​ ลานศิลปวัฒนธรรม​ ตึกนครชุม​ (NCB) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

🚫 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ขอนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ขอให้หยุดอยู่บ้าน งดการเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัย และจะแจ้งนัดสัมภาษณ์ในภายหลังอีกครั้งค่ะ

**นักศึกษาทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย**

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร---------...
20/12/2020

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร
---------------
ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในจังหวัด งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
1) ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นด้วย
2) นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ ใน 2 ระบบ ได้แก่ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom และการรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on-demand ทาง www.ru.ac.th
3) นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน หากมีการสอบในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นักศึกษา ติดต่อประสานกับโครงการฯที่สังกัดโดยตรง เพื่อผ่อนผันการสอบต่อไป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ใคร่ขอความรร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

PR Ramkhamhaeng University
19/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

#ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนสาธิตม.ร.(ฝ่ายมัธยม)
ที่สามารถคว้า🏆ถ้วยพระราชทาน​ 2​ ถ้วย​ และถ้วยเหรียญทองอีก​ 1​ ถ้วย🏆
จาดการประกวดวงดนตรี​ "3rd​ Valaya​ Alongkorn​ Music​ Competition"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
...
🎉ชนะเลิศ​🎉 ประเภทสตริงคอมโบ​ รุ่นอายุไม่เกิน​ 18​ ปี​ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🏆
...
🎉ชนะเลิศ🎉 ประเภทสตริงคอมโบ​ รุ่นอายุไม่เกิน​ 25 ปี​ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🏆
...
🎉เหรียญทอง​🎉 ประเภท​ Concert​ Band​ D1🏅
......
สำหรับสมาชิกทีม ประกอบด้วย
๑. เด็กชายชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ ม.๒/๒
๒. เด็กหญิงณญาดา ชมพู ม.๒/๖
๓. เด็กหญิงสุภัสสร อินทมะโน ม.๒/๗
๔. นางสาวพิชชาอร คณะเจริญ ม.๓/EP
๕. เด็กชายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ ม.๓/๑
๖. เด็กหญิงชนันญกาญจ์ ดุสิดา ม.๓/๒
๗. เด็กชายสรัล วรรณพงษ์ ม.๓/๓
๘. เด็กหญิงอักษิพร ชอบชื่น ม.๓/๔
๙. เด็กชายนิรัฐภูมิ มนตรีวสุวัฒน์ ม.๓/๔
๑๐. นายอัครวิทย์ ประทุมวัน ม.๓/๘
๑๑. นางสาวปัณณสา เทียนสว่าง ม.๓/๘
๑๒. เด็กชายฐิติพงศ์ รุจิรพิสิฐ ม.๓/๘
๑๓. เด็กหญิงแก้วกัลยา อร่ามวานิชย์ ม.๓/๘
๑๔. นายวิพุธ มาแก้ว ม.๔/๑(๒)
๑๕. นางสาวสิธาสินี จันทร์มุข ม.๔/๓(๓)
๑๖. นางสาวจลิตา โพธิ์ศรีชัย ม.๔/๓(๔)
๑๗. นายพงศกร บัวสำโรง ม.๔/๔(๗)
๑๘. นางสาวสุทธิวรรณ วรรณสมบัติศิริ ม.๕/๒
๑๙. นางสาวทิพวรรณ สันธิศิริ ม.๕/๓(๒)
๒๐. นางสาวนันทิยา คุ้มกระโทก ม.๕/๓(๒)
๒๑. นายนครา เมฆาสุวรรณรัตน์ ม.๕/๓(๓)
๒๒. นายสรวิชญ์ สุราษฎร์ ม.๕/๓(๓)
๒๓. นายชลันธร เตียวตระกูล ม.๕/๔(๒)
๒๔. นางสาวศรัณย์รัตน์ ศรัณย์สมบัติ ม.๕/๔(๒)
๒๕. นางสาวฉัตรพร พวงมาลัย ม.๕/๓(๔-๑)
๒๖. นางสาวกอร์ปปุณภัทร บุญเศษ ม.๕/๑(๒)
๒๗. นางสาวอัจฉรียา หงส์วริทธิ์ธร ม.๖/๑(๓)
๒๘. นายสขภณ อิศรภักดี ม.๖/๓(๑)
๒๙. นายกรินทร์ ศุขกสิกร ม.๖/๓(๒)
๓๐. นายมานิต มนตรีวสุวัฒน์ ม.๖/๓(๓)
๓๑. นายตรีเทพ บำรุงศิลป์ ม.๖/๓(๔)
๓๒. นายอานีส มิตรยิ้ม ม.๖/๓(๔)
๓๓. นายชนัญชิต ทวีชัยวุฒิกุล ม.๖/๓(๔)
๓๔. นางสาวอนันทินี ต๊ะมาฟู ม.๖/๓(๔)
๓๕. นางสาวธีมาพร คุ้มกระโทก ม.๖/๓(๔)
๓๖. เด็กชายอชิระ นัดพบสุข ม.๒/๖
๓๗. เด็กชายธนภัทร ภาษิตานนท์ ม.๓/๒
๓๘. เด็กชายปวีณ์กร แทน ม.๓/๕
๓๙. นายพาทิศ โอชะกลิ่น ม.๓/๕

๔๐. เด็กชายมหาสมุทร ศรีแก้วประพันธ์ ม.๓/๕
๔๑. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สนนุกิจ ม.๓/๕
๔๒. เด็กหญิงกวิสรา ทองสุข ม.๓/๖
๔๓. นายวรภพ อิงคนันท์ ม.๔/๔(๒)
๔๔. นายปริตต์ ปรีดายันต์ ม.๕/๔(๒)
๔๕. นางสาวสุภัสสรา สีสุด ม.๕/๓(๔-๑)

#สาธิตราม​ #valayaalongkornmusiccompetition

19/12/2020
PR Ramkhamhaeng University

PR Ramkhamhaeng University

ม.รามฯ รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) บัดนี้ถึง 20 ธ.ค.นี้
-------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ม.ร. (หัวหมาก)
>>> เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและผู้สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่พร้อม หรือพลาดโอกาสจากการรับสมัครในช่วงแรก สามารถดำเนินการสมัครได้ และยังเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 20 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลาย สมัครเรียนในระบบ Pre-degree (ใช้วุฒิ ม.3) และผู้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตหรือผู้สมัครเรียนปริญญาที่ 2 ด้วย
------
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University

สนใจศึกษาต่อ กด link ด้านล่างhttp://www.edu.ru.ac.th/cur/images/ELT/ELT_BC1.pdf
17/12/2020

สนใจศึกษาต่อ กด link ด้านล่าง
http://www.edu.ru.ac.th/cur/images/ELT/ELT_BC1.pdf

* แบบสำรวจผู้สนใจ M.Ed. English Language Teaching ครูปิดเทอม รุ่นที่ 1* ตอบแบบสำรวจ กด link ด้านล่างhttps://forms.gle/Xq...
17/12/2020

* แบบสำรวจผู้สนใจ
M.Ed. English Language Teaching ครูปิดเทอม รุ่นที่ 1
* ตอบแบบสำรวจ กด link ด้านล่าง
https://forms.gle/XqjfHgq2njj4KgNK7

เชิญชวนทุกท่านและนักศึกษาร่วมงาน International Education Day Theme: Inspirational Teachers in the New Normal *กิจกรรมในง...
16/12/2020

เชิญชวนทุกท่านและนักศึกษาร่วมงาน
International Education Day
Theme: Inspirational Teachers in the New Normal

*กิจกรรมในงานมีการฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
โดย Dr.Richard Kiddle
หัวข้อ Blended Learning in the Thai Context
และฟังการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาจีน อังกฤษ และไทย พร้อมชมการแสดงจากทั้ง 3 วิชาเอกทางภาษา

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16/12/2020

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

📣✨ กิจกรรมเสริมความเป็นครู (กิจกรรมทางวิชาการ) คณะศึกษาศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาวิชาชีพครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 📍 หัวข้อ การเรียนรู้ในวิถีชีวิตใหม่ (New Normal, New Learning)

📌 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย
(รับจำนวนจำกัด เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม)

💁🏻‍♀️> ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/EaxszpHmf2NdXeEv9
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากทางคณะ

PR Ramkhamhaeng University
16/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

ม.รามคำแหง เดินหน้านโยบาย No Gift Policy
งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564
---------------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เดินหน้านโยบาย No Gift policy งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างค่านิยมความสุจริตโปร่งใส และสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกประเภท
>>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ด้วยการงดรับของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่มาอย่างต่อเนื่อง นั้น สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อีกครั้งหนึ่ง โดยขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร และบุคลากรงดรับ งดให้ ของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อช่วยกันสร้างบรรทัดฐานใหม่ของมหาวิทยาลัย และให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ลดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
>>> “ผมใคร่ขอความร่วมมือจากประชากรชาวรามคำแหง ในการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ด้วยการไม่มอบของขวัญทุกชนิดแก่อธิการบดีและผู้บริหาร หากท่านประสงค์จะอวยพรหรือส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ ขอให้ส่งความปรารถนาดีดังกล่าวผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์แทน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกประเภท และร่วมกันสร้างค่านิยมความสุจริต โปร่งใส แก่องค์กร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ มาตลอดระยะเวลา 49 ปี ผมขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”
______

PR Ramkhamhaeng University
15/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

#ปรบมือรัวๆ👏👏
>> ขอแสดงความยินดีกับหลานพ่อขุนฯด้วยจ้าาาา คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯมาครองได้สำเร็จ
>>> นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
วง​ DS.RU.Junior🎉
"ชนะเลิศ" การประกวดวงดนตรี​ "3rd​ Valaya​ Alongkorn​ Music​ Competition" ประเภทสตริงคอมโบอายุไม่เกิน​ 18​ ปี
🏆โดยจะเข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​
👉👉 ในวันที่​ 18​ ธ.ค.63​
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PR Ramkhamhaeng University
14/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

เปิดห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ
--------------------------
รศ.พ.ต.ท. ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานเปิดห้องสร้างเสริมสมรรถภาพ เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาควิชาพลานามัย และเพื่อให้บุคลากรใช้เป็นห้องออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในงาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารศรีชุม

PR Ramkhamhaeng University
10/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

10 ธันวาคม #วันรัฐธรรมนูญ
>>>-----------------

09/12/2020
PR Ramkhamhaeng University

PR Ramkhamhaeng University

น้องๆ คนไหนอยากเป็นคุณครู ..มุ่งมาที่คณะนี้เลย
#คณะศึกษาศาสตร์ ..วันนี้แอดมินนำคลิปการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมาฝาก ..แวะมาชมกันนะคะ

PR Ramkhamhaeng University
09/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2563
ของนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
ลงทะเบียนผ่านทาง internet : www.iregis2.ru.ac.th
และลงผ่าน APP : RU Regional
ชำระเงินผ่าน 3 ช่องทาง
1) เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2) QR Code Mobile Banking
3) Counter Service 7-11
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายลงทะเบียน สวป. โทร. 0-2310-8616,0-2310-8610

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
09/12/2020

กิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทส่งเสริมการศึกษา

📍ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1-85 สัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์

📍 ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 86-171 สัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์

📌 📌 ให้แต่งกายชุดนักศึกษา และนักศึกษาที่ยื่นเอกสารไม่ครบ ให้นำมายื่นที่งานกิจการนักศึกษาในวันสัมภาษณ์ หากเอกสารไม่ครบถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

08/12/2020
PR Ramkhamhaeng University

PR Ramkhamhaeng University

น้องๆ คนไหนอยากเป็นคุณครู ..มุ่งมาที่คณะนี้เลย
#คณะศึกษาศาสตร์ ..วันนี้แอดมินนำคลิปการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมาฝาก ..แวะมาชมกันนะคะ

PR Ramkhamhaeng University
08/12/2020

PR Ramkhamhaeng University

ม.รามฯ รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) 18 - 20 ธ.ค.นี้
-------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ม.ร. (หัวหมาก)
>>> เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและผู้สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่พร้อม หรือพลาดโอกาสจากการรับสมัครในช่วงแรก สามารถดำเนินการสมัครได้ และยังเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 20 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลาย สมัครเรียนในระบบ Pre-degree (ใช้วุฒิ ม.3) และผู้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตหรือผู้สมัครเรียนปริญญาที่ 2 ด้วย
------
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University

ที่อยู่

Ramkhamhaeng University, Ramkhamhaeng Rd., Bang Kapi
Bangkok
10240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลายก่อนนะค่ะ ทำตามฝันไม่ได้จริง เฮ้ย
📣📣📣📣📣📣📣 ฝากประชาสัมพันธ์สัมพันธ์ ใกล้จะเริ่มงานแล้ว สำหรับ นศ. ราม กิจกรรมในโครงการ Mind Education and Culture มาแล้วจ้า ครั้งนี้ นำเสนอใน Academy โรคซึมเศร้า วันพฤหัสบดี ที่ 5 นี้นะจ๊ะ ห้ามพลาด พฤ นี้ 5 พ.ย. เวลา 17.00- 19.30 ตอนที่เราจมอยู่กับปัญหาต่าง ๆ เช่นเรื่องการเรียน เพื่อน แฟน ครอบครัว บ่อยครั้งที่เราจะมีอาการซึมเศร้า Mindset academy ต้องการนำเสนอวิธีการเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแรง และรู้จักวิธีในการแยกแยะความคิดให้ออกจากอาการซึมเศร้า 😉
สุดปัง🥳🥳 กับร้านเปิดใหม่ ที่มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆ กับสิทธิ์ซื้อสินค้าราคานักศึกษา ที่ Ustore by Comseven สาขา Major Hollywood Ramkhamheang ได้แล้ววันนี้ แล้วมากันเยอะนะครับ... https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110652377508966&id=110447517529452
มีใครจะสมัครเรียนต่ออีกไหม เดียวเราจะไปสมัครเรียนต่อคณะนี้ค่ะ อยากรู้จักทุกคน หาเพื่อนเรียนจร้าาา เราเอกภาษาไทยนะค่ะ
มีใครเรียนเอก #วิทย์​กีฬา​ บ้างครับ หาเพื่อนครับ
ขอโทษนะคะใครพอจะมีแนวข้อสอบวิชาcso3201หรือสรุปที่อาจารย์บอกบ้างค่ะ #ขอบคุณค่ะ
รับสมัคร อาจารย์แนะแนว/อ.แนะนำหลักสูตร. 4 คน ปฎิบัติงานที่ อุบล/สกล/บุรีรัมย์/ศรีสะเกษ เงินเดือน 12,000-20,000 บาท ตามความสามารถ 1. จบ ป.ตรี สาขาการตลาด/สาธารสุข/การขาย 2. อายุไม่เกิน. 35. ปี 3. มีประสบการณ์ทำงานทั่วไป 2-5 ปี 4. มีภาวะการเป็นผู้นำ/มีความรับผิดชอบ/มีความซื่อสัตย์ 5. ออกพื้นที่ได้ 6. มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานแนะนำ งานตลาด งานประชาสัมพันธ์ 1-3 ปี จะพิจารณาพิเศษ ทักไลน์ URR2
บอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชาวันที่เท่าไหร่คะ
มีใครเรียนเอกปฐมวัยไหมขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ
มีใครเรียนเอกปฐมวัยบ้างหาเพื่อนเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม
มีใครเรียนเอกปฐมวัยบ้างหาเพื่อนเข้าเรียนร่วมกิจกรรม
วิชา Mer2003 ใครมีแนวข้อสอบบ้างครับ