ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดเหมือนปกติ

เรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้สนใจร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17เร...
16/10/2020

เรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้สนใจร่วมงาน

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17
เรื่อง "แนวคิดการผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี"
โดยองค์ปาฐก
ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 8.30 น.- 11.00 น.

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน ครบรอบ ๔ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
09/10/2020

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน ครบรอบ ๔ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพบรรยากาศงาน" Workshop anastomosis for resident" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2563โดย คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และแพทย์...
07/10/2020

ภาพบรรยากาศงาน
" Workshop anastomosis for resident" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2563

โดย คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้าน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ขอบคุณบริษัทเอกชน ผู้สนับสนุนงานวิชาการ

งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13พย2563) มี theme topic ของงานคือ Role of Surgical team in pandemic era: Ra...
29/08/2020

งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13พย2563) มี theme topic ของงานคือ Role of Surgical team in pandemic era: Ramathibodi experience ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม รับชมและรับฟัง ถึงบทบาทและส่วนร่วมของทีมศัลยกรรม ว่าเราผ่านช่วงวิกฤติกันมาได้อย่างไร และแผนการรับมือในอนาคต

งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13พย2563) มี theme topic ของงานคือ Role of Surgical team in pandemic era: Ramathibodi experience ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม รับชมและรับฟัง ถึงบทบาทและส่วนร่วมของทีมศัลยกรรม ว่าเราผ่านช่วงวิกฤติกันมาได้อย่างไร และแผนการรับมือในอนาคต

17/06/2020

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบม ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2563 รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ และ อ.นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์ เป็นตัวแทนรับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4 ตั...
19/05/2020

เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2563 รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ และ อ.นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์ เป็นตัวแทนรับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4 ตัว พร้อมเจลแอลกอฮอล์ชนิดขวดจำนวนหนึ่ง จากบริษัท บีบราวน์(ประเทศไทย)จำกัด โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะได้นำไปติดตั้งใช้งานตามจุดต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อให้บุคลากรและผู้ป่วยที่มาติดต่อกับภาควิชาศัลยศาสตร์
#BBTH
#BBRAUN

ขอบคุณน้องฝน ผู้แทน ผลิตภัณฑ์ Blugelมอบเครื่อง infared thermometer ในนามบริษัทโนวาเทค เฮลแคร์ ให้ภาควิชาศัลยศาสตร์ครับ
24/04/2020

ขอบคุณน้องฝน ผู้แทน ผลิตภัณฑ์ Blugel
มอบเครื่อง infared thermometer ในนามบริษัทโนวาเทค เฮลแคร์ ให้ภาควิชาศัลยศาสตร์ครับ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ Page Shaitow https://www.facebook.com/Shaitowbullterrier/ร่วมสนับสนุน mask holder ให้แก่ภาควิ...
24/04/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ Page Shaitow https://www.facebook.com/Shaitowbullterrier/
ร่วมสนับสนุน mask holder ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์

09/04/2020
Khaosod - ข่าวสด

CISTEMS หุ่นยนต์ทางการแพทย์พัฒนา โดยทีมแพทย์และวิศวกร Mind Center คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พาไปทำความรู้จักหุ่นยนต์ตัวต้นแบบ ‘CISTEMS’ หุ่นยนต์ทางการแพทย์พัฒนาโดยทีมแพทย์และวิศวกร MIND CENTER คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เวลาพัฒนาเพียง 10 วัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะโควิด-19 กำลังระบาด

มูลนิธิ ก้าวคนละก้าวโดย พี่ตูน บอดี้สแลม จัดโครงการตลาดใจ#ตลาดใจ #รับถึงที่ส่งฟรีถึงมือหมอ  ติดต่อมาขอมอบชุดคลุมศีรษะและ...
07/04/2020

มูลนิธิ ก้าวคนละก้าวโดย พี่ตูน บอดี้สแลม จัดโครงการตลาดใจ
#ตลาดใจ #รับถึงที่ส่งฟรีถึงมือหมอ ติดต่อมา
ขอมอบชุดคลุมศีรษะและใบหน้าให้ภาควิชาศัลยศาสตร์

ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนรับมอบ แทนอาจารย์ภาควิชาฯ ทุกท่านครับ
อุปกรณ์ที่รับมาขอฝากไว้ที่ห้องทำงานท่านหัวหน้าภาควิชาฯครับเพื่อส่งต่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้งานต่อไป
#fightCOVID19together

พบ live สด โครงการตลาดใจ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
เวลา 19.00 น. ที่
เพจ ก้าว

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณจงดี คุปต์หิรัณย์ และครอบครัว ได้นำ Mask cotton อย่างดี สำหรับใช้ในห้องผ่าตัดจำนวน 2,000 ช...
27/03/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณจงดี คุปต์หิรัณย์ และครอบครัว ได้นำ Mask cotton อย่างดี สำหรับใช้ในห้องผ่าตัดจำนวน 2,000 ชิ้น มาบริจาคให้ ภาควิชาศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัด รพ.รามาธิบดี
โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาคศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

Rama Surgery Family Run
13/02/2020

Rama Surgery Family Run

มาวิ่งกันเถอะนะ มาสมัครกันเถอะนะ

ปีนี้เราจัดกิจกรรม Virtual run น้าาาา
ทุกๆคนไม่ต้องรีบจ้า สะดวกตอนไหน
วิ่งที่ไหนก็ได้
สามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกคน
ค่าสมัคร 700บาท ได้เสื้อ 2ตัว
เหรียญ 2 อัน เป็นแบบคู่กันเอาประกบสวยยย
แถม จัดส่ง..ฟรี!!! จัดส่ง..ฟรี!!!

พี่ฉันต้องได้.....วิ่ง!!!!
น้องฉันต้องได้..วิ่ง!!!!
พ่อฉันต้องได้....วิ่ง!!!!
แม่ฉันต้องได้.....วิ่ง!!!!
เพื่อนฉันต้องได้...วิ่ง!!!!

มาร่วมทำบุญและสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งเราและครอบครัวของเราด้วยกันครับ
🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️

✅ลิ๊งค์สมัคร
https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/vrun/login.php

✅มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร
https://www.facebook.com/RamaSurgeryFamilyRun
m.me/RamaSurgeryFamilyRun

#RamaSurgeryFamilyVirtualRun

จำหน่ายเสื้อที่ระลึก  Rama Surgery Family Virtual Run ราคาตัวละ 300 บาท ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร...
11/02/2020
Rama Surgery Family Run

จำหน่ายเสื้อที่ระลึก Rama Surgery Family Virtual Run ราคาตัวละ 300 บาท ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Tel.02-201-1315
หรือสั่งซื้อ Online ได้ทาง : https://forms.gle/bDQDqiHVeVh4pBnRA
http://www.rama.mahidol.ac.th/surgery
ราคาตัวละ 350 บาท (รวมค่าส่ง)
ด่วนจำนวนจำกัด

ลิ๊งค์สมัครมาแล้วครับ
https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/vrun/login.php

แอดมินของอนุญาติอธิบายขั้นตอนการสมัครนะ
1. ลิ๊งค์สมัครจะถูกโพสตอน 11.00 ทุกท่านเข้าไปยังลิ๊งค์สมัครได้ทันที
2. เมื่อไปถึงกดปุ่ม "สมัครวิ่ง"
3. กรอกรายละเอียดของข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน ทั้งนักวิ่งคนที่ 1 และ 2
4. กดปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง จากนั้นจะมีอีเมล์แจ้งเตือนไปยังอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ลงทะเบียนไว้พร้อมรายละเอียดการชำระเงิน "โดยจะมีรหัสยืนยันการชำระเงินเพื่อใช้กรอกตอนแจ้งชำระเงินในระบบ"
5. นักวิ่งคนที่ 1 หรือ 2 ก็ได้ทำการโอนเงินค่าสมัคร เข้าที่บัญชี เดิน-วิ่ง การกุศลศัลยศาสตร์รามา
ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทเดินสะพัด เลขที่บัญชี 0263055797 ราคา 700 บาท(โอนเพียง1ท่านเท่านั้น)
----✅✅✅✅✅----
ย้ำนะครับว่าทำการโอนเพียง 700 บาท
และโอนเพียง 1 คนเท่านั้น
----✅✅✅✅✅----

6.ทำการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อแจ้งการโอนเงิน โดยระบุวัน/เวลา จำนวนเงิน รหัสยืนยันการชำระเงินและแนบหลักฐานการชำระเงิน

7.จากนั้นรอการอนุมัติประมาณ 1-3 วันทำการ เมื่อแอดมินทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้สมัคร

โดยผู้สมัครเมื่อเสร็จสิ้นขึ้นตอนที่ 7
จะได้รับเมล์แจ้งอยู่ 3 ฉบับนะครับ คือ
1. แจ้งผลการสมัคร จะบอกรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด
2. แจ้งสถานะการชำระเงิน
3. แจ้งอนุมัติผลการชำระเงิน

**กรณีที่ไม่พบเมล์แจ้ง
กรุณาตรวจสอบในช่องขยะหรือspam
หากไม่พบกรุณาติดต่อที่แฟนเพจเพซบุ๊คครับ

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เราจะเริ่มส่งผลวิ่งได้
ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 14 มี.ค. 2563 นะครับ

มาร่วมทำบุญและสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งเราและครอบครัวของเราด้วยกันครับ
🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️

✅มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร
https://www.facebook.com/RamaSurgeryFamilyRun
m.me/RamaSurgeryFamilyRun

พร้อมรึยังครับงานวิ่งของศัลยศาสตร์ รามาธิบดีปีนี้ จะวิ่งที่ไหนก็ได้ครับ เป็นการเก็บระยะวิ่งด้วยตนเองเปิดรับสมัคร 11 ก.พ....
11/02/2020

พร้อมรึยังครับ
งานวิ่งของศัลยศาสตร์ รามาธิบดีปีนี้ จะวิ่งที่ไหนก็ได้ครับ เป็นการเก็บระยะวิ่งด้วยตนเอง

เปิดรับสมัคร 11 ก.พ. 63
เวลา 11.00 น. ครับ ❤🙏😊

05/02/2020
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC

ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ดำเนินงานโดยยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านโรคมะเร็งของคณะ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย และ สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์มะเร็ง ได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก อันได้แก่

1) มีระบบการบริหารจัดการในการดำเนินการตรวจดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทำให้มีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่า โดยมีการดูแลแบบสหสาขา

2) มีระบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการตรวจรักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับนานาชาติ

3) เพิ่มงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล โดยเฉพาะใช้เป็นที่อ้างอิงได้ และตลอดจนเพิ่มงานวิจัยที่สามรถจดสิทธิบัตรได้

4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการตรวจ รักษาโรคมะเร็งของคณะฯ ให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC
05/02/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี : RCCC

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์

ท่านรู้ไหมว่า

ผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี มีจำนวนมากกว่า 3,800 รายต่อปี โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความซับซ้อนในการรักษา การรักษาโรคมะเร็งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเซลล์มะเร็งมาช่วยในการวินิจฉัยโรคในระยะเริ่มต้น และในการรักษาโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งส่งให้ผลการรักษาดีขึ้น การรักษามะเร็งในปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูงมาก รวมทั้งยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวไทยยังขาดการเข้าถึงการรักษาแบบใหม่เหล่านี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นงานวิจัยมะเร็งอาจนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง และผู้ป่วยชาวไทยสามารถเข้าถึงการรักษามากขึ้น

เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

เชิญชวนทุกคนซื้อเสื้อที่ระลึกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากศิลปินชื่อดังคุณเชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก หรือชื่อที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงศิลปะว่า ‘2choey’ (เฉยเฉย, ทูเฉย) ศิลปินที่เคยฝากผลงานกับการเพ้นท์เครื่องบินของสายการบิน AirAsia มาแล้ว

โดยผลงานออกแบบเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวคิดมาจาก “การส่งต่อพลังด้านบวกให้แก่กัน โดยใช้ลูกโป่งรูปหัวใจสีแดงแทนสัญลักษณ์ของพลังด้านบวก หมายถึง การส่งมอบกำลังใจที่ดีให้ต่อกัน เมื่อเราได้รับกำลังใจที่ดี เราก็จะรู้สึกดี และส่งมอบความรู้สึกที่ดีนี้ต่อไปไม่รู้จบ”

ท่านสามารถร่วมมอบโอกาสรักษาให้ผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยการซื้อเสื้อ 300 บาท โดยรายได้สมทบทุน “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งเพื่อการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง” คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถร่วมกันพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง
ด้วยการซื้อเสื้อ 300 บาท
โดยการออกแบบของศิลปิน ‘2choey’

ขนาดเสื้อ T-shirt

S อก 32 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว
M อก 36 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว
L อก 40 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
XL อก 44 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว

สอบถามรายละเอียดการสั่งซื้อและขนาดได้ที่
• Tel : 02-201-2682/ 02-201-0049
• Fax: 02-201-2682
• Mobile: 084-923-2636
• E-mail: [email protected]
inbox มาที่เพจ FB :https://www.facebook.com/rama.rccc/

ค่าจัดส่ง EMS ตัวแรก 50 บาท ตัวต่อไปตัวละ 10 บาท
หรือเดินมาหาเราได้ด้วยตนเอง ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง ชั้น 1 อาคาร 1 (ทางเข้าเวชศาสตร์นิวเคลียร์) ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัคร 11 ก.พ. 63 เวลา 11.00 น.
04/02/2020

เปิดรับสมัคร 11 ก.พ. 63 เวลา 11.00 น.

🎉🎉🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🎉🎉
สวัสดีจ้า ทุกๆคน วันนี้แอดมินมีข่าวงานวิ่งมาแจ้งแล้วววว

หลังจาก แอดมินข่าวคราวเงียบหายไปหลายวัน
ตอนนี้ ถึงเวลาแล้วววววว
💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟

รับสมัคร วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 นะ📌

จำง่าย วันอังคาร ที่ 11 เวลา 11 โมง📌
ลิ๊งสมัคร ติดตามได้หน้าแฟนเพจน้าาา

กำหนดการเริ่มวิ่ง 14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 มีนาคม 2563📌
ประเภท > 1.พ่อ-ลูก 2.แม่-ลูก 3.คู่ชาย 4.คู่หญิง 5.คู่ผสม
กับระยะทางที่ไม่มากเลยครับ 21 กิโลเมตร
โดยผู้สมัครทั้งคู่เมื่อวิ่งครบระยะ
จะได้ เสื้อกับเหรียญไปใส่และเก็บสะสมไว้นะครับ

เตรียมตัวกันให้ดี รับสมัครแค่ 1,000 คู่เท่านั้นครับ
ราคา 700 บาท รวมค่าส่งเสื้อและเหรียญแล้วน้าาาา

รายได้จากการจัดงานวิ่งและการขายเสื้อ
เพื่อการเรียนการสอนและการรักษาผู้ป่วย
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

มาร่วมทำบุญและสร้างเสริมสุขภาพ
ทั้งเราและครอบครัวของเราด้วยกันครับ
🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️

และทางกิจกรรมมี กิจกรรมให้ร่วมสนุกอีก 1 งานด้วยนะครับ
💟💟💟👫👭👬👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦💟💟💟
กิจกรรมรูปคู่สุดประทับใจ หมดเขต 13 มีนาคม 2563
รายละเอียดกิจกรรมรูปคู่สุดประทับใจ
ทางเพจ Rama Surgery Family Run มีกิจกรรมรูปคู่สุดประทับใจ
ภาพไหนถูกใจคณะกรรมการ ทางงานมีรางวัลมอบให้
ประเภทละ 3 รางวัล ส่วนจะเป็นอะไรนั้นขออุ๊บไว้ก่อนน้าาา

มีเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมดังนี้
1.ต้องเป็นคู่นักวิ่งที่ลงทะเบียนวิ่งในกิจกรรม Rama Surgery Family Run เท่านั้น
2.รูปถ่ายอยู่ภายใต้คอนเซ็ปแนว Family Run อาจจะเป็นภาพขณะทำกิจกรรมวิ่ง การวิ่งคู่ภาพที่สื่อของการออกกำลังกายร่วมกันเป็นต้น
3.โดยจะส่งได้เพียง คู่ละ 1 รูปเท่านั้น(สามารถเปลี่ยนรูปได้จนกว่าจะพอใจ)
4.หมดเขตส่งภาพเข้าร่วม ก่อนหมดกิจกรรม Rama Surgery Family Run 1 วัน
-------------------------------------------
✅มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร
https://www.facebook.com/RamaSurgeryFamilyRun
m.me/RamaSurgeryFamilyRun

คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีโดยใช้หุ่นยนต์...
20/01/2020

คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และการส่องกล้องผ่าตัด” เพื่อพัฒนาให้เทียบเท่ากับนานาชาติ และช่วยต่อชีวิตคนอีกนับล้านคนต่อไป ทุกการบริจาคของคุณจึงมีความหมายเท่ากับชีวิต

ขอเชิญร่วมบริจาคและร่วมส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดีฯ
• ธ.ไทยพาณิชย์ 026-4-26671-5
• ธ.กสิกรไทย 879-2-00448-3
• ธ.กรุงเทพ 090-7-00123-4
• กด *948*1111*100# โทรออก เพื่อบริจาคเงิน 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th
#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
#ramafoundation
— at มูลนิธิรามาธิบดีฯ

การมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยได้ในหลายรูปแบบ โดยปัจจุบัน “หุ่นยนต์ช่วยชีวิตคน” (Robotic surgery) ถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี และการส่องกล้องผ่าตัดได้ ทั้งยังได้รับการพัฒนาจนทำให้การผ่าตัดที่ซับซ้อนทำได้ดีขึ้น ทำได้ง่าย ปลอดภัยมากขึ้น ทั้งยังใช้ถุงคลุมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ หรือ ถุงคลุม sterile (ในภาพ) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ช่วยลดการเสียเลือด ตัดเลาะต่อมน้ำเหลือง มีความสามารถผ่าตัดเนื้องอกออกได้หมด (Radical resection) เกิดภาวะแซรกซ้อนหลังผ่าตัดไม่แตกต่างกับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง และช่วยให้ผู้ป่วยกลับมากินอาหารได้ปกติและรวดเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเดิม

คุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดีโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด และการส่องกล้องผ่าตัด” เพื่อพัฒนาให้เทียบเท่ากับนานาชาติ และช่วยต่อชีวิตคนอีกนับล้านคนต่อไป ทุกการบริจาคของคุณจึงมีความหมายเท่ากับชีวิต

ขอเชิญร่วมบริจาคและร่วมส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดีฯ
• ธ.ไทยพาณิชย์ 026-4-26671-5
• ธ.กสิกรไทย 879-2-00448-3
• ธ.กรุงเทพ 090-7-00123-4
• กด *948*1111*100# โทรออก เพื่อบริจาคเงิน 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• บริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th
#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
#ramafoundation

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด จำนวน 3 อัตราเปิดรับสมัครถึงสันที่ 20 ก.พ. ...
17/01/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครถึงสันที่ 20 ก.พ. 2563 นี้
รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์
02-201-1315 ต่อ 314

งานวิ่งของชาวศัลยศาสตร์รามาธิบดี
16/01/2020

งานวิ่งของชาวศัลยศาสตร์รามาธิบดี

เย้ๆๆๆ ฮัลโหล 1 2 3 4 จ้า
หลังจาก แอดมินหายไปนาน
ซุ่มชุบตัวฝึกซ้อมวิ่งอยู่ ไม่ใช่จ้า
ซุ่มเตรียมงานให้ทุกๆๆคนมา วันนี้จ้าาา

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟
มาแล้ววนะ เสื้อวิ่ง งานวิ่งครอบครัวศัลยศาสตร์รามาธิบดี
#RamaSurgeryFamilyRun
ผ้าดี แห้งไว เป็นเนื้อผ้าแบบเสื้อวิ่ง
สีสวย มีความมุ๊งมิ๊ง ระดับ 10*10
เด็กใส่ก็น่ารัก ผู้ใหญ่ใส่ก็สวย

------------------------------------------
✅---ไซต์เสื้อ--- มี 9 ขนาดแบ่งเป็น
เด็ก(30)
เด็ก(32)
SS(36)
S(38)
M(40)
L(42)
XL(44)
2XL(46)
3XL(48)

📌เตรียมตัวกันให้ดี รับสมัครแค่ 1,000 คู่เท่านั้นครับ เร็วๆนี้แน่นอนอดใจรออีกนิดดด 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️

ส่วนใครไม่สมัครวิ่ง แต่สนใจเพราะต้านทานความสวยงาม มุ้งมิ้งของเสื้อเราไม่ไหว
เราจะเปิดให้ พรีออร์เดอร์ หลังจากเปิดรับสมัครวิ่งไปแล้วนะครับ
ราคาตัวละ 350 บาท ไม่รวมค่าส่ง
รายได้จากการจัดงานวิ่ง และการขายเสื้อ เพื่อการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

-------------------------------------------
✅มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการสมัคร
https://www.facebook.com/RamaSurgeryFamilyRun
m.me/RamaSurgeryFamilyRun

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังดนตรี ...
10/01/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังดนตรี String Chamber Music บรรเลงโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 17:00-19:00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/10012020-1103-th

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังดนตรี String Chamber Music บรรเลงโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 17:00-19:00 น. ณ สวนสุขวนา ชั้น 10 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/10012020-1103-th

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล  ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof...
10/01/2020

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Jeong Tae Kim จากประเทศเกาหลีใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/10012020-0911-th-0

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Jeong Tae Kim จากประเทศเกาหลีใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมเปรม บุรี ชั้น 5 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/10012020-0911-th-0

ทีมธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม การพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส โดยได้เชิญคุณสดศรี พูลผล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงา...
09/01/2020
www.rama.mahidol.ac.th

ทีมธุรการภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดอบรม การพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5ส โดยได้เชิญคุณสดศรี พูลผล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13:30-14:30 น. ห้องประชุมเปรม บุรี อาคาร 1 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/09012020-1759-th

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญ...
27/12/2019

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕๒ รูป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณถนนหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/27122019-0907-th

เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๕๒ รูป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณถนนหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/event/27122019-0907-th

ที่อยู่

Ramathibodi Hospital
Bangkok
10400

BTS อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622011315

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศัลยศาสตร์ รามาธิบดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#surgicalskillchallenge นศพ.ณัฐวดี หอมนาน ปี4 6089118 กลุ่ม1 รายวิชา RASU407/408
#surgicalskillchallenge พรพรรณ แซ่ซิ้ม6002113
ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่๗ ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประะชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร๑ ค่ะ
เพจ ErkkyPhoto อัพรูปงานหมดเเล้วครับ . ฝากกดไลค์กดเเชร์ เเท๊กเพื่อนที่รู้จักด้วยครับ ขอบคุณครับ ^^ https://www.facebook.com/ErkkyPhoto/
เสื้อสำหรับ family run มีขายหรือยังครับ