ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดเหมือนปกติ

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมงานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่18 และงาน 17th Ramathibodi Surgical forum ประจำปี 2564 ใน Them...
30/09/2021

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมงานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่18 และงาน 17th Ramathibodi Surgical forum ประจำปี 2564 ใน Theme “Building the Future: Surgical Innovation and Education”
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้
รายละเอียด : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/announcements/17thRamathibodiSurgicalForum

สามารถลงทะเบียนได้ ตาม QR code บนโปสเตอร์ ฟรี!

Welcome message ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมงานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่18 และงาน 17th Ramathibodi Surgical forum ประจ...
30/09/2021

Welcome message
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมงานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่18 และงาน 17th Ramathibodi Surgical forum ประจำปี 2564 ใน Theme “Building the Future: Surgical Innovation and Education”
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พย 2564 นี้

รายละเอียดการเข้าร่วมจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

Welcome message
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมงานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่18 และงาน 17th Ramathibodi Surgical forum ประจำปี 2564 ใน Theme “Building the Future: Surgical Innovation and Education”
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 พย 2564 นี้

รายละเอียดการเข้าร่วมจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีประจำปี 2565  จำนวน 1 อัตราสมัครได้ที่http://r...
14/09/2021

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ประจำปี 2565 จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่
http://rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ประจำปี 2565 จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ที่
http://rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำ ปี 2564 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2021 ในรูปแบ...
08/09/2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติประจำ ปี 2564 Ramathibodi International Academic Conference (RIAC) 2021 ในรูปแบบ Virtual Meeting ในวันที่ 13 - 14 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 7.50 - 18.00 น.

เรียนเชิญ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน เข้าร่วมงาน "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564"ภาควิชาศัล...
05/09/2021

เรียนเชิญ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน เข้าร่วมงาน
"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564"
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในรูปแบบใหม่
วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 8.15น.- 8.45น.
ผ่านระบบ Zoom meeting ตาม QR code ในภาพด้านล่าง

เรียนเชิญ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน เข้าร่วมงาน
"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564"
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในรูปแบบใหม่
วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 8.15น.- 8.45น.
ผ่านระบบ Zoom meeting ตาม QR code ในภาพด้านล่าง

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดVascular surgery fellowship ประจำปี 2565  จำนวน 3 อัตราสมัครได้ท...
29/08/2021

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Vascular surgery fellowship
ประจำปี 2565 จำนวน 3 อัตรา
สมัครได้ที่
http://rama.mahidol.ac.th/graded/

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Vascular surgery fellowship
ประจำปี 2565 จำนวน 3 อัตรา
สมัครได้ที่
http://rama.mahidol.ac.th/graded/

เชิญแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ รามาธิบดีทุกท่านส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ" Be smart plus...
26/08/2021

เชิญแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ รามาธิบดีทุกท่านส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ
" Be smart plus style and stay safe"
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 ก.ย. 2564

เชิญแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ รามาธิบดีทุกท่านส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ
" Be smart plus style and stay safe"
หมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 ก.ย. 2564

11/08/2021

📢เปิดรับสมัคร!!! โครงการ “ติดอาวุธนักรบเส้นด้าย”

จากคนเคยป่วยด้วย COVID-19 สู่จิตอาสา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จิตอาสากลุ่มเส้นด้าย
จัดหลักสูตรอบรมให้กับผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 มาเป็นอาสาสมัคร ดูแลผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลได้

หลักสูตร 2 วัน จัดรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 นี้ รับสมัครจำนวน 500 คน

โดยท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
1. การประเมินอาการของผู้ติดเชื้อ COVID -19
2. การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้าน พร้อมการฝึกปฏิบัติออนไลน์ เกี่ยวกับ
- การใช้ปรอทวัดไข้ดิจิตอล
- การใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว
- การใส่และการถอดเครื่องป้องกันตัวเองอย่างถูกต้อง เช่น ชุด PPE หน้ากาก ถุงมือ
- การให้ออกซิเจนด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน และถังออกซิเจน ที่บ้าน
3. การทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
4. การดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงและกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่บ้านระหว่างรอรถพยาบาลมารับ
5. การดูแลผู้ป่วย COVID-19 แบบประคับประคอง
6. การดูแลจิตใจของผู้ป่วย COVID-19

ร่วมกันหาทางออกให้กับวิกฤตครั้งนี้ ช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ในบ้านและชุมชนของท่าน

สมัครอบรมได้ที่ https://forms.gle/Q33FAZpkWoomHwSaA
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 📞โทร. 06 2541 9921

27/07/2021

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

งดรับผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นัดไว้ (Walk In)
ผู้ป่วยที่ยังไม่มีนัดตรวจ สามารถนัดผ่านช่องทาง
•Rama App
- App Store
https://apps.apple.com/th/app/rama-app/id1486537464
- Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ramathibodi.ramaapp

•E-mail ของแต่ละหน่วยตรวจ
https://www.rama.mahidol.ac.th/appointment-opd-email

•ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมสามารถใช้การตรวจทางไกล (Telemedicine) ตามวันและเวลานัดเดิม

•ยกเว้น ผู้ป่วยเร่งด่วนสามารถตรวจที่ห้องฉุกเฉิน

ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

18/07/2021

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี
• กรุงเทพ 090-3-50015-5
• กสิกรไทย 879-2-00448-3
• ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3

บริจาคออนไลน์ คลิก www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/28 โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน ❤️

#รามาฯร่วมใจสู้ภัยโควิด

16/07/2021
16/07/2021

12 ข้อปฎิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน 🏠

ทันทุกข้อมูล ในเรื่องสุขภาพ
(คลิกเดียว เปลี่ยนสุขภาพคุณ)
เป็นเพื่อนกับเรา คลิก https://lin.ee/7DmCKcK

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/infographics

13/07/2021

เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ลดให้บริการผ่าตัด ยกเว้น กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการนะคะ ❤️

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564

เชิญช่วยกันบริจาคโลหิต  เนื่องจากโลหิตขาดแคลน
23/04/2021

เชิญช่วยกันบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตขาดแคลน

เนื่องจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทุกกรุ๊ป

ขอเชิญบริจาคโลหิตได้ที่ห้องบริจาคโลหิต
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. ได้ทุกวัน

อาคารหลัก (อาคาร 1)
โทร. 0-2201-1219, 0-2201-1229
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
โทร. 0-2200-4208

23/04/2021

❤️🙏🏽🤛🏾...มาแล้วครับมาแล้วกิจกรรมใหม่ของพวกเรา เพียงออกกำลังกายก็มีของที่ระลึกมอบให้ เริ่มสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป...💪🏾✌️✊🏾
#รามาฟิต5
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 2674
#เฉพาะบุคลากรและนักศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดีภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับส...
20/01/2021

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
: อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ชื่อคุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
(Certificate of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery)
ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตรการฝีกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี
(เริ่ม ฝีกอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน)
กำหนดเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปื
กำหนดปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม ของปีถัดไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
- ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์จากแพทยสภา หรือมีหลักฐานยืนยันการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้าย ครบถ้วนในสาขาศัลยศาสตร์
- เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

ช่องทางการสมัครสมัครออนไลน์
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล โทร.02-201-1315 ต่อ 314
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/announcements/20012021-1223-th

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
: อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
ชื่อคุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี
(Certificate of Hepato-Pancreato-Biliary Surgery)
ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตรการฝีกอบรมมีระยะเวลา 1 ปี
(เริ่ม ฝีกอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน)
กำหนดเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปื
กำหนดปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม ของปีถัดไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
- ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์จากแพทยสภา หรือมีหลักฐานยืนยันการฝีกอบรมแพทย์ประจำบ้านชั้นปีสุดท้าย ครบถ้วนในสาขาศัลยศาสตร์
- เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี

ช่องทางการสมัครสมัครออนไลน์
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล โทร.02-201-1315 ต่อ 314
Link : https://www.rama.mahidol.ac.th/surgery/th/news/announcements/20012021-1223-th

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจร่วมงานประชุม Ramathibodi Surgical Conference ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ณ โรงแรมดุสิตดี...
15/11/2020

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจร่วมงานประชุม Ramathibodi Surgical Conference ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ณ โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.............................................

*เนื่องจากจำนวนที่นั่ง ณ ที่ประชุม (on-site) เต็มทุกที่นั่งแล้ว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรอรับรายละเอียดการประชุม online ทาง e-mail โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB59l6YZMcsVHnObqomcz1gKD5r1H3KEmLQPaKs2-C39hGeg/viewform

13/11/2020
13/11/2020
เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจร่วมงานประชุม Ramathibodi Surgical Conference ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ณ โรงแรมดุสิตดี...
04/11/2020

เรียนเชิญบุคคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจร่วมงานประชุม Ramathibodi Surgical Conference ในวันที่ 27-28 พย. 2563 ณ โรงแรมดุสิตดีทู เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
.............................................

*เนื่องจากจำนวนที่นั่ง ณ ที่ประชุม (on-site) เต็มทุกที่นั่งแล้ว ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรอรับรายละเอียดการประชุม online ทาง e-mail โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB59l6YZMcsVHnObqomcz1gKD5r1H3KEmLQPaKs2-C39hGeg/viewform

เรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้สนใจร่วมงานปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17เร...
16/10/2020

เรียนเชิญคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เจ้าหน้าที่ และบุคลากรผู้สนใจร่วมงาน

ปาฐกถา เปรม บุรี ครั้งที่ 17
เรื่อง "แนวคิดการผลิตบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี"
โดยองค์ปาฐก
ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 8.30 น.- 11.00 น.

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน ครบรอบ ๔ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ...
09/10/2020

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน ครบรอบ ๔ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาพบรรยากาศงาน" Workshop anastomosis for resident" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2563โดย คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และแพทย์...
07/10/2020

ภาพบรรยากาศงาน
" Workshop anastomosis for resident" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2563

โดย คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และแพทย์ประจำบ้าน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ขอบคุณบริษัทเอกชน ผู้สนับสนุนงานวิชาการ

งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13พย2563) มี theme topic ของงานคือ Role of Surgical team in pandemic era: Ra...
29/08/2020

งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13พย2563) มี theme topic ของงานคือ Role of Surgical team in pandemic era: Ramathibodi experience ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม รับชมและรับฟัง ถึงบทบาทและส่วนร่วมของทีมศัลยกรรม ว่าเราผ่านช่วงวิกฤติกันมาได้อย่างไร และแผนการรับมือในอนาคต

งานปาฐกถาเปรมบุรี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 (13พย2563) มี theme topic ของงานคือ Role of Surgical team in pandemic era: Ramathibodi experience ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม รับชมและรับฟัง ถึงบทบาทและส่วนร่วมของทีมศัลยกรรม ว่าเราผ่านช่วงวิกฤติกันมาได้อย่างไร และแผนการรับมือในอนาคต

17/06/2020

ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับใบประกาศนียบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบม ปีการศึกษา 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2563 รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ และ อ.นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์ เป็นตัวแทนรับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4 ตั...
19/05/2020

เมื่อวันที่ 19 พ.ค 2563 รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ และ อ.นพ.พงศศิษฎ์ สิงหทัศน์ เป็นตัวแทนรับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 4 ตัว พร้อมเจลแอลกอฮอล์ชนิดขวดจำนวนหนึ่ง จากบริษัท บีบราวน์(ประเทศไทย)จำกัด โดยภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะได้นำไปติดตั้งใช้งานตามจุดต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อให้บุคลากรและผู้ป่วยที่มาติดต่อกับภาควิชาศัลยศาสตร์
#BBTH
#BBRAUN

ขอบคุณน้องฝน ผู้แทน ผลิตภัณฑ์ Blugelมอบเครื่อง infared thermometer ในนามบริษัทโนวาเทค เฮลแคร์ ให้ภาควิชาศัลยศาสตร์ครับ
24/04/2020

ขอบคุณน้องฝน ผู้แทน ผลิตภัณฑ์ Blugel
มอบเครื่อง infared thermometer ในนามบริษัทโนวาเทค เฮลแคร์ ให้ภาควิชาศัลยศาสตร์ครับ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ Page Shaitow https://www.facebook.com/Shaitowbullterrier/ร่วมสนับสนุน mask holder ให้แก่ภาควิ...
24/04/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ Page Shaitow https://www.facebook.com/Shaitowbullterrier/
ร่วมสนับสนุน mask holder ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์

09/04/2020
Khaosod - ข่าวสด

CISTEMS หุ่นยนต์ทางการแพทย์พัฒนา โดยทีมแพทย์และวิศวกร Mind Center คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พาไปทำความรู้จักหุ่นยนต์ตัวต้นแบบ ‘CISTEMS’ หุ่นยนต์ทางการแพทย์พัฒนาโดยทีมแพทย์และวิศวกร MIND CENTER คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้เวลาพัฒนาเพียง 10 วัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะโควิด-19 กำลังระบาด

มูลนิธิ ก้าวคนละก้าวโดย พี่ตูน บอดี้สแลม จัดโครงการตลาดใจ#ตลาดใจ #รับถึงที่ส่งฟรีถึงมือหมอ  ติดต่อมาขอมอบชุดคลุมศีรษะและ...
07/04/2020

มูลนิธิ ก้าวคนละก้าวโดย พี่ตูน บอดี้สแลม จัดโครงการตลาดใจ
#ตลาดใจ #รับถึงที่ส่งฟรีถึงมือหมอ ติดต่อมา
ขอมอบชุดคลุมศีรษะและใบหน้าให้ภาควิชาศัลยศาสตร์

ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนรับมอบ แทนอาจารย์ภาควิชาฯ ทุกท่านครับ
อุปกรณ์ที่รับมาขอฝากไว้ที่ห้องทำงานท่านหัวหน้าภาควิชาฯครับเพื่อส่งต่อให้ เจ้าหน้าที่ใช้งานต่อไป
#fightCOVID19together

พบ live สด โครงการตลาดใจ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
เวลา 19.00 น. ที่
เพจ ก้าว

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณจงดี คุปต์หิรัณย์ และครอบครัว ได้นำ Mask cotton อย่างดี สำหรับใช้ในห้องผ่าตัดจำนวน 2,000 ช...
27/03/2020

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณจงดี คุปต์หิรัณย์ และครอบครัว ได้นำ Mask cotton อย่างดี สำหรับใช้ในห้องผ่าตัดจำนวน 2,000 ชิ้น มาบริจาคให้ ภาควิชาศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัด รพ.รามาธิบดี
โดยมี ผศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาคศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563

ที่อยู่

Ramathibodi Hospital
Bangkok
10400

BTS อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622011315

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศัลยศาสตร์ รามาธิบดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#surgicalskillchallenge นศพ.ณัฐวดี หอมนาน ปี4 6089118 กลุ่ม1 รายวิชา RASU407/408
#surgicalskillchallenge พรพรรณ แซ่ซิ้ม6002113
ขอเชิญร่วมรับฟังปาฐกถาเกียรติยศ วิจิตร บุณยะโหตระ ครั้งที่๗ ในวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประะชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคาร๑ ค่ะ
เพจ ErkkyPhoto อัพรูปงานหมดเเล้วครับ . ฝากกดไลค์กดเเชร์ เเท๊กเพื่อนที่รู้จักด้วยครับ ขอบคุณครับ ^^ https://www.facebook.com/ErkkyPhoto/
เสื้อสำหรับ family run มีขายหรือยังครับ