Clicky

ศูนย์สื่อสารองค์กรและพัฒนา

ศูนย์สื่อสารองค์กรและพัฒนา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์สื่อสารองค์กรและพัฒนา, หน่วยงานราชการ, 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนวัดป่า...
05/06/2015

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15
04/06/2015
ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 3...
04/06/2015

การประชุมคณะทำงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติด้านทรัพยากรน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนวัดป่าแก้ว อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต เ...
27/05/2015

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนวัดป่าแก้ว อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบริษัทตรีเพชร อีซูซุ ในการมอบอาคารโรงกรองน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยให้เด็กมีน้ำดื่มที่สะอาด

เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบริษัทตรีเพชรอีซูซุ ในการหาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศโดยโรงเร...
08/04/2015

เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบริษัทตรีเพชรอีซูซุ ในการหาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศโดยโรงเรียนแห่งที 14 ก็คือศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่ตา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีว...
02/04/2015

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านแม่ตา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในโครงการอีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบริษัทตรีเพชร อีซูซุ ในการมอบอาคารโรงกรองน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยให้เด็กมีน้ำดื่มที่สะอาด

จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคของทบวงการฯ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซโทปและเคมีปฐพีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย (IAEA ...
26/03/2015

จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคของทบวงการฯ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซโทปและเคมีปฐพีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย (IAEA Regional Training Course on Isotope and Geochemical Applications in Flood Risk Mitigation) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคอุทกธรณีวิทยาไอโซโทป (Isotope Hydrology) และการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคทางด้านเคมีปฐพีและอุทกธรณีวิทยา เพื่อทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงพลวัตรและการหาอายุของน้ำบาดาล (Groundwater Dynamics and Dating) ตลอดจนการตรวจสอบการประเมินและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัย

อีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อผลิต เป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภ...
06/03/2015

อีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการ จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อผลิต เป็นน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโดยแห่งที่ 13 ได้จัดขึ้นที โรงเรียนบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาล หัวข้อ “12 ปี ความก้าวหน้าน้ำบาดาลไทย สู่ประชาคมอาเซียน”วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558เวลา 09.0...
03/03/2015

การประชุมวิชาการด้านน้ำบาดาล
หัวข้อ “12 ปี ความก้าวหน้าน้ำบาดาลไทย สู่ประชาคมอาเซียน”
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
เวลา 09.00 - 16.00 น

ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคของทบวงการฯ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซโทปและเคมีปฐพีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย (IAEA ...
23/02/2015

จัดการฝึกอบรมระดับภูมิภาคของทบวงการฯ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคไอโซโทปและเคมีปฐพีเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย (IAEA Regional Training Course on Isotope and Geochemical Applications in Flood Risk Mitigation) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคอุทกธรณีวิทยาไอโซโทป (Isotope Hydrology) และการประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคทางด้านเคมีปฐพีและอุทกธรณีวิทยา เพื่อทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน รวมถึงพลวัตรและการหาอายุของน้ำบาดาล (Groundwater Dynamics and Dating) ตลอดจนการตรวจสอบการประเมินและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัย

ถ่ายทอดความรู้ โครงการอีซูซุ ให้น้ำ..เพื่อชีวิต จังหวัดกาญจนบุรี
18/02/2015

ถ่ายทอดความรู้ โครงการอีซูซุ ให้น้ำ..เพื่อชีวิต จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมเริ่มโครงการ CCOP-GSJ/AIST-DGR Groundwater Phase III วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเ...
11/02/2015

การประชุมเริ่มโครงการ CCOP-GSJ/AIST-DGR Groundwater Phase III วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

อีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต มอบอาคารน้ำดื่ม...
21/11/2014

อีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต มอบอาคารน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การอบรมโครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต โรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
21/11/2014

การอบรมโครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต โรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การอบรมโครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต โรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี
17/11/2014

การอบรมโครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต โรงเรียนสหกรณ์นิคม อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การประชุมเรื่องสหสาขาวิทยาการนานาชาติด้านน้ำแร่ (International Multidisciplinary Conference on Mineral Waters: Genesis...
14/10/2014

การประชุมเรื่องสหสาขาวิทยาการนานาชาติด้านน้ำแร่ (International Multidisciplinary Conference on Mineral Waters: Genesis Exploitation Protection and Valorisation)
ณ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) สาธารณรัฐเชค (Czech Republic)วันที่ 8 -11 กันยายน พ.ศ. 2557

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลจากชั้น น้ำบาดาลในหินปูนและการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล (Groundwa...
14/10/2014

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาลจากชั้น น้ำบาดาลในหินปูนและการป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
(Groundwater Development and Management of Karst Aquifer and Groundwater Protection and Restoration)
ณ สาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2557

Timeline photos
09/10/2014

Timeline photos

การประเมิณชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียกลาง เอเซียใต้
07/10/2014

การประเมิณชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียกลาง เอเซียใต้

การประเมิณชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียกลาง เอเซียใต้
07/10/2014

การประเมิณชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เอเซียกลาง เอเซียใต้

การถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในทบ.เกี่ยวกับโครงการต่างประเทศ ปี 57 ครั้งที่ 3 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
24/09/2014

การถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในทบ.เกี่ยวกับโครงการต่างประเทศ ปี 57 ครั้งที่ 3 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การถ่ายทอดความรู้โครงการต่างประเทศครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
24/09/2014

การถ่ายทอดความรู้โครงการต่างประเทศครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในโครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต ให้กับโรงเรียนบ้านวังชมภู จังหวัดอุดรธานี
24/09/2014

อีซูซุร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในโครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต ให้กับโรงเรียนบ้านวังชมภู จังหวัดอุดรธานี

การอบรมโครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านวังชมภู อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
24/09/2014

การอบรมโครงการ อีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านวังชมภู อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

เชิญชวนบุคลากรใน ทบ. เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการต่างประเทศครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ...
08/09/2014

เชิญชวนบุคลากรใน ทบ. เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการต่างประเทศครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น

ด่วนๆๆ เชิญชวนพี่น้องน้ำบาดาลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 3 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 เวล...
02/09/2014

ด่วนๆๆ เชิญชวนพี่น้องน้ำบาดาลเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการต่างประเทศ ครั้งที่ 2 อาคาร 1 ชั้น 3 วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.

นำมาฝากพี่ๆน้องๆที่สนใจกันนะคร้าบบบบบบบบบhttp://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/ocsc.php?ocsc=1
21/08/2014
งานราชการ ไม่ต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

นำมาฝากพี่ๆน้องๆที่สนใจกันนะคร้าบบบบบบบบบ
http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/ocsc.php?ocsc=1

งานราชการ ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ก็สามารถสมัครสอบได้

ฝึกกอบรม หลักสูตร การรวบรวมและแปลความหมายข้อมูลน้ำบาดาล  (Groundwater Data Collection and Interpretation) เมืองเดลฟท์ ...
06/08/2014

ฝึกกอบรม หลักสูตร การรวบรวมและแปลความหมายข้อมูลน้ำบาดาล (Groundwater Data Collection and Interpretation) เมืองเดลฟท์ อาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 19 เมษายน 57

การศึกษาดูงานด้านนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูงระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2557 ณ สหราชอาณาจักร
06/08/2014

การศึกษาดูงานด้านนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2557 ณ สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรมด้านเทคนิคการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล                     (Groundwater Drilling Technique and ...
01/08/2014

การฝึกอบรมด้านเทคนิคการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล
(Groundwater Drilling Technique and Groundwater Development)
สถานที่ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมRAS 5069 1st Coordination Meeting and Workshopภายใต้โครงการ RAS/5/069 “Complementing Conventional Approaches wi...
01/08/2014

การประชุมRAS 5069 1st Coordination Meeting and Workshop
ภายใต้โครงการ RAS/5/069 “Complementing Conventional Approaches with Nuclear Techniques towards Flood Risk Mitigation and Post-Flood Rehabilitation Efforts in Asia.
ณ สำนักงาน International Atomic Energy Agency : IAEA สาธารณรัฐออสเตรีย ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับอีซูซุในการจัดกิจกรรมมอบอาคารโรงกรองน้ำดื่มและอุปกรณ์ ให้กับโร...
31/07/2014

โครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับอีซูซุในการจัดกิจกรรมมอบอาคารโรงกรองน้ำดื่มและอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแจง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาถ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม ได้อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองแจง จังหว...
31/07/2014

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วสิ่งแวดล้อม ได้อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียนบ้านหนองแจง จังหวัดชัยนาท ในโครงการอีซูซุให้น้ำ..เพื่อชีวิต

การฝึกอบรมหลักสูตร แบบจำลองธรณีวิทยาสำหรับการจัดทำแผนที่น้ำบาดาล (Geological Modeling for Groundwater Mapping)ระหว่างวัน...
30/07/2014

การฝึกอบรมหลักสูตร
แบบจำลองธรณีวิทยาสำหรับการจัดทำแผนที่น้ำบาดาล
(Geological Modeling for Groundwater Mapping)
ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557
ณ เมืองอาร์ฮูส (Aarhus) ราชอาณาจักรเดนมาร์กและกรีนด์แลนด์

โครงการศึกษาดูงานด้านการประเมินศักยภาพปริมาณการสูบของบ่อบาดาลแนวนอน (RBF) ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ และการออกแบบรายละเอียดเ...
17/07/2014

โครงการศึกษาดูงานด้านการประเมินศักยภาพปริมาณการสูบของบ่อบาดาลแนวนอน (RBF) ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ และการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
(Evaluated pumping yield of horizontal collector wells or RBF system by mathematics model and their detailed design for construction) ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2557

ที่อยู่

26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6627931055

เว็บไซต์

http://www.dgr.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สื่อสารองค์กรและพัฒนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สื่อสารองค์กรและพัฒนา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ AC และ DC ” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บ้านแดดดีอ่างทอง หลักสูตรการอบรม (เน้นภาคปฏิบัติ) **จำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น** 2 วัน 3,900 บาท/ท่าน สนใจติดต่อ 086-132-2610/081-856-5121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox https://www.facebook.com/daddee2 ได้ที่.... #บ้านแดดดีอ่างทอง www.daddee.co.th ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ