ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน Royal Thai

ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน Royal Thai "ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน" อย่างแท้จริง เป็นช่องทางเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการปฏิรูปองค์กรตำรวจ

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้ง พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจ พร้อมต...
22/10/2016

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้ง พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจ พร้อมตั้งหัวหน้าคณะทำงานปฏิรูป 10 ด้าน ชุดใหม่ แทนคนเดิมที่เปลี่ยนแปลงสถานภาพของตำแหน่ง

โดยเร่งรัดการปฏิรูปตำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นที่ปรึกษา

09/09/2016
Crimes ตัวเต็ม final

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบ CRIMES มาใช้กับงานตำรวจ เพื่อสำหรับบริการประชาชน และสามารถติดตามคนร้ายได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ครับ

https://m.youtube.com/watch?v=_CwrHfZnzs0&feature=youtu.be

05/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ012 ประเด็นที่ 10 พล ต ท โสภณฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 10: ด้านการถ่ายโอนภารกิจ

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่เคยคิดหวงอำนาจในการถ่ายโอนภารกิจไปให้หน่วยราชการอื่น โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยราชการนั้นๆที่จะรับโอน และเหนือสิ่งอื่นใดเลยนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งเป้าหมายอยู่ที่ประชาชนจะต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งได้รับการบริการที่ดี นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าอีกด้วย ทั้งนี้หากหน่วยงานปลายทางพร้อมที่จะรับโอนภารกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พร้อมจะดำเนินการในทันที”

โดยแบ่งภารกิจที่จะพิจารณาเป็น 2 ประเภท คือ
1) ภารกิจในภาพรวมของ ตร. ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายในความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือการรักษาความสงบเรียบร้อย
2) ภารกิจที่สถานีตำรวจ ต้องรับผิดชอบ และมิใช่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง เช่น งานรับผู้ต้องขังจากเรือนจำไปศาล และควบคุมผู้ต้องหาที่ศาลในต่างจังหวัด งาน รปภ.ศาล เป็นต้น

โดย พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

05/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ011 ประเด็นที่ 9 พล ต ท พรหมธรฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 9: ด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม

กำหนดแนวทางการปฏิรูปโดยสรุป ดังนี้
๑) การสรรหาบุคคลมาเป็นข้าราชการตำรวจ ระยะเร่งด่วน (1 ปี) พัฒนาการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการสรรหา ระยะกลาง (5ปี) นำระบบการสรรหามาประยุกต์ใช้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนต่อคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงานกองการสอบ ระยะยาว (20 ปี) ประเมินผลการประยุกต์ใช้ระบบการสรรหา ปรับปรุง
๒) การฝึกอบรม ระยะเร่งด่วน (1 ปี) จัดทำยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. พ.ศ.2560-2579 เพิ่มงบประมาณด้านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยแบ่งยุทธศาสตร์เป็น 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรม ด้านพัฒนาหลักสูตร และด้านพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยระยะกลาง (5 ปี) และระยะยาว (20ปี) เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว

โดย พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

05/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ010 ประเด็นที่ 8 พล ต ท คำรบฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 8: ด้านการจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์

กำหนดการปฏิรูปใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) การกระจายหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน นิติวิทยาศาสตร์ ในส่วนภูมิภาค
2) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการตรวจพิสูจน์หลักฐานของทุกหน่วยงาน
3) เพิ่มศักยภาพและเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุในหน่วยระดับสถานีตำรวจ
4) พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์และทะเบียนประวัติอาชญากร

โดย พลตำรวจโท คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

05/09/2016
09รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.9/9

"รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต"
ในการดำเนินชีวิต ถ้าใครไม่มีข้อนี้ โอกาสเสี่ยงสูงมาก ความไม่ประมาทกับชีวิตต้องเสมอกัน ต้องเท่ากัน ถ้ามีความประมาทเมื่อไหร่ นั่นหมายถึงชีวิต ความไม่ประมาทนี่แหละที่จะทำให้อยู่รอดปลอดภัย เพราะนั่นคือสิ่งที่จะรักษาชีวิตของตำรวจ ไม่ใช่กล้าบ้าบิ่น เพราะ นั่นคือคนที่กำลังประมาท
ในการจับกุมคนร้ายต้องมีความพร้อม ถ้าไม่พร้อมอย่าเสี่ยง
1.ใช้กำลังต้องพร้อม
2.อาวุธต้องพร้อม
3.ยุทธวิธีต้องรู้

ดังนั้นหลักของความไม่ประมาทเสมอชีวิต เป็นหลักสำคัญของการทำงานในอาชีพตำรวจ อยากให้ไปสอนลูกน้องให้ท่องเสมอว่า ประมาทกับชีวิตต้องเท่ากัน

https://www.youtube.com/watch?v=5_y_nnVgtNU

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรามี "ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง" Central Police Tactical Training Center ในการสร้างความเป็นมืออาช...
04/09/2016
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง-Central Police Tactical Training-CPTTC

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรามี "ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง" Central Police Tactical Training Center ในการสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับข้าราชการตำรวจครับ.

"เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน"

ติดตามผลงานตาม page ได้เลยครับ

"GATEWAY TO PROFESSIONAL
POLICE"
"ประตูสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ"

04/09/2016
08กระทำการด้วยปัญญา YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.8/9

"กระทำการด้วยปัญญา"

การกระทำการด้วยปัญญา สิ่งที่ตำรวจทำต้องรู้จริงเสมอ ไม่ใช่คาดเดา ตำรวจต้องทำทุกอย่างด้วยปัญญา ซึ่งต้องขวนขวายหาความรู้มาใส่ตัวอยู่ตลอดเวลา เรื่องไหนที่ไม่รู้ ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติม อย่ากระทำลงไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความรู้ไม่มีวันหมด จงเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

https://www.youtube.com/watch?v=ElKtjaD2UFo

03/09/2016
07ดำรงตนในยุติธรรม YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.7/9

"ดำรงตนในยุติธรรม"

ตำรวจคือผู้รักษากฎหมาย แต่ตำรวจไม่ใช่กฎหมาย ตำรวจเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความยุติธรรม เป็นผู้รักษากติกา การดำรงตนในยุติธรรม คือรักษาทุกอย่างให้เป็นไปตามกติกา ดังนั้นตำรวจต้องมั่นคงในกติกา ตำรวจต้องรักษากฎหมาย

https://www.youtube.com/watch?v=cl9G9Tl9Tno

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
03/09/2016

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

กำหนดการรับสมัคร นรต. และ นตท. ปี 2560

02/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ009 ประเด็นที่ 7 พล ต ท อนุรุตฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 7: ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น

มีกรอบการพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้
1. การให้ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนภารกิจของตำรวจ (ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 111/2557) โดยให้องค์กรท้องถิ่นสนับสนุน 4 ด้าน ดังนี้
1.1 การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
1.2 การบริการช่วยเหลือประชาชน
1.3 การอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
1.4 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและงบประมาณการสนับสนุนอาสาสมัคร

2. ปรับบทบาท กต.ตร. (คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานร่วมกันของภาคประชาชนกับตำรวจมากขึ้น

โดย พลตำรวจโท อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองจเรตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

02/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ008 ประเด็นที่ 6 พล ต ท นเรศฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 6: ด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

“สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาควบคุม ควบคู่กับการสร้างระบบตรวจสอบ”

สิ่งสำคัญที่สุดของการป้องกันการทุจริตก็คือ “จะต้องสร้างจิตสำนึกที่ดี” ให้จงได้ กล่าวคือ จะต้องมีทัศนคติและวิธีคิดที่ดี ไม่ทุจริต

โดย พลตำรวจโท นเรศ นันทโชติ รองจเรตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

02/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ007 ประเด็นที่ 5 พล ต ท ปิยะฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 5: ด้านจัดหาอุปกรณ์ประจำกายและอุปกรณ์ประจำหน่วย

มีกรอบการพิจารณา 5 ประการ ดังนี้
1. การจัดหาปืนพก 9 มม. ให้กับตำรวจสายตรวจ/นักเรียนนายร้อยตำรวจ/นักเรียนนายสิบตำรวจ
2. การจัดหาวิทยุสื่อสาร/เสื้อเกราะ/ติดตั้ง CCTV รถยนต์ รถจักรยานยนต์
3. การจัดหาอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ ให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
4. การจัดหาอุปกรณ์ควบคุมฝูงชน
5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

โดย พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

02/09/2016
06มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.6/9

"มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน"

โดยภาระหน้าที่ของตำรวจก็คือการสร้างความอบอุ่นใจแก่ประชาชน ถือว่าเป็นการบำเพ็ญตนอยู่แล้ว ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนในหน้าที่คือสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

https://www.youtube.com/watch?v=d0fkgthdgVs

01/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ006 ประเด็นที่ 4 พล ต ท ธรรมศักดิ์ฯ

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 4: ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี

3 หลักการ ในการปฏิรูปด้านสวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจ ดังนี้

1. ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวของข้าราชการตำรวจ
2. ปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสม
3. เพิ่มสวัสดิการ

โดย พลตำรวจโท ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

01/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ005 ประเด็นที่ 3 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 3: ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

ในระยะเร่งด่วนนั้น เพื่อให้เห็นภาพกว้างๆได้ อธิบายได้ 2 มิติ

มิติที่ 1: มิติด้านรูปธรรม มองเห็นสัมผัสได้
1. มีที่จอดรถบริการประชาชน
2. พนักงานสอบสวนรับแจ้งความทันที
3. มีทีมสอบสวนคู่สืบสวน ประจำโรงพัก 24 ชั่วโมง
4. ตรวจที่เกิดเหตุเป็นทีม
5. ผู้เสียหายติดตามความคืบหน้า
6. ทีมสืบสอบแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้เสียหายทราบ
7. ห้องน้ำประจำโรงพักสะอาด
8. โทรสายด่วน 1599 หากไม่ได้รับความเป็นธรรม

มิติที่ 2: มิติด้านคุณภาพ
1. มีองค์คณะสอบสวน เพื่อกลั่นกรองสำนวน เพื่อให้ความเป็นธรรม
2. มีทีมสอบสวนส่วนกลางไว้สำหรับทำคดีสำคัญ/คดีความมั่นคง/คดีอาชญากรรมสำคัญ

โดย พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

01/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ004 ประเด็นที่ 2 พล.ต.ท.เดชา บุตรน้ำเพชร ผบช.สงป. ผู้แทน

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 2: ด้านการกระจายอำนาจและพัฒนาการบริหารงานตำรวจ

เน้นการปฏิรูปในระบบงบประมาณ กล่าวคือ "ทำอย่างไรให้งบประมาณถึงโรงพัก สถานีตำรวจ หน่วยปฏิบัติโดยตรง เพื่อให้สามารถรู้ถึงงบประมาณของตนเองในการบริหารงานโรงพัก โดยจะเกิดประโยชน์ต่อโรงพักหรือสถานีตำรวจ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิด"

โดย พลตำรวจโท เดชา บุตรน้ำเพชร ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน (ผู้แทน)

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 2: ด้านการกระจายอำนาจและพัฒนาการบริหารงานตำรวจ ปฏิรูปในระบบงบประมาณ กล่าวคือ "ทำอย่างไรให้งบประมาณถึงโรงพัก สถานีตำรวจ หน่วยปฏิบัติโดยต...

01/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ003 ประเด็นที่ 1 พล.ต.ท. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 1: ด้านการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต

มี 3 หัวข้อย่อย
1. พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กับเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจสายงานต่างๆ (Career Path) ในภาพรวม ควบคู่กันไป

2. พิจารณากำลังพลทางเลือก เพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ

3. ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศ ตาม พระราชกฤษฎีกา ข้าราชการตํารวจประเภทไม่มียศ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

โดย พลตำรวจโท รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

ประเด็นปฏิรูปตำรวจที่ 1: ด้านการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต มี 3 หัวข้อย่อย 1. พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กับเส้นทางการเจริญเติบโต...

01/09/2016
แถลงปฎิรูปองค์กรตำรวจ002 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. กล่าวตาม

การปฏิรูปตำรวจนั้นเรารับฟังจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจ ประชาชน และคณะต่างๆ
v
v
แบ่งงานปฏิรูปตำรวจได้เป็น 10 ด้าน ทุกๆด้านจะเชื่อมโยงกัน
v
v
มี 3 กรอบเวลา ได้แก่
1. ระยะสั้น Quick Win 1 ปี
2. ระยะกลาง Medium term 5 ปี
3. ระยะยาว Long term 20 ปี
v
v
เพื่อความชัดเจนในระยะ 1 ปี จะมี แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นคู่มือให้กับหน่วยงานในการปฏิรูป
v
v
จะต้องสร้างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ให้กับข้าราชการตำรวจ
v
v
ข้าราชการตำรวจจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน คือ "ปฏิรูปตนเอง"

โดย พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การปฏิรูปตำรวจนั้นเรารับฟังจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจ ประชาชน และคณะต่างๆ v v แบ่งงานปฏิรูปตำรวจได้เป็น 10 ด้าน ทุกๆด้านจะเชื่อมโยงกัน v v มี 3 กร...

01/09/2016

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำ "เป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปตำรวจก็เพื่อประชาชนเท่านั้น"

Cr.งานแถลงข่าวปฏิรูปตำรวจ 10 ประเด็น วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(เพื่อความชัดเจนอย่าลืมกด HD นะครับ)

01/09/2016
05ไม่มักมากในลาภผล YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.5/9

"ไม่มักมากในลาภผล"

คำนี้จำเป็นมาก ตำรวจต้องมีอยู่ในใจเสมอ จุดอ่อนมีอยู่ 2 อย่างคือ 1.ห้ามใจตัวเองไม่ได้ 2.เปราะบางต่อความโลภ แต่อะไรคือความพอดี อยู่ในทางสายกลาง อะไรที่ทำแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อน นั่นแหละคือสิ่งที่พอดีโดยไม่ต้องไปรีดไถ โดยยึดหลักที่ว่า "เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้ ไม่เดือดร้อน ไม่มีเรื่อง" บางครั้งตำรวจทำประโยชน์ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการบริการตามหน้าที่ ประชาชนเขาก็ตอบแทนด้วยน้ำใจ ซึ่งอาจจะมากกว่าการกลั่นแกล้งประชาชนเพื่อหวังผลประโยชน์ต่าง ๆ เสียอีก

https://www.youtube.com/watch?v=csBi8_oUMqc

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อสำหรับข้าราชการตำรวจในการติดต่อประสานงา...
01/09/2016
สมุดโทรศัพท์ตำรวจ on the App Store

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อสำหรับข้าราชการตำรวจในการติดต่อประสานงานราชการ ในยุคดิจิตอล นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำ Application สมุดโทรศัพท์ ตร. ๒๕๕๙ download ในระบบปฏิบัติการต่างๆได้ดังนี้

๑ ระบบปฏิบัติการ android download ได้ที่
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartup.ppbook2345

๒ ระบบปฏิบัติการ ios (สำหรับ ipad iphone) download ได้ที่
https://appsto.re/th/cqKqeb.i

31/08/2016
04ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.4/9

"ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก"

การออกไปปฏิบัติหน้าที่ต้องหนักเอา เบาสู้ ไม่หวั่นไหว ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก มนุษย์เราอยู่ที่ใจ จะทำหรือไม่ทำอยู่ที่ใจ ไม่มีใครสามารถบังคับได้ บังคับให้ตายถ้าใจไม่ทำสักอย่าง ทุกอย่างก็จบด้วยการไม่ทำ ฉะนั้นขอให้เราคิดว่า ถ้าเริ่มต้นด้วยใจแล้ว เราย่อมจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยดี

https://m.youtube.com/watch?v=bI7dwOZDqu0

30/08/2016

📝ชำระค่าปรับจราจรออนไลน์ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ ธนาคารกรุงไทย ตามโครงการของรัฐบาล National e-Payment เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในสังคมยุคดิจิตอล

📮โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 3 ช่องทางของธนาคารกรุงไทย ได้แก่ เคาน์เตอร์สาขา เครื่องเอทีเอ็ม และ KTB netbank

🇹🇭เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง🇹🇭

(ขอขอบคุณธนาคารกรุงไทย ครับ)

30/08/2016
03อดทนต่อความเจ็บใจ YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.3/9

"อดทนต่อความเจ็บใจ"

การที่จะมาเป็นตำรวจต้องยอมรับสภาพ เพราะอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เหนื่อยยาก เป็นอาชีพที่ต้องผจญกับปัญหานานาชนิด ทั้งคำด่า คำบ่น คำว่า ซึ่งทำให้ต้องเจ็บใจอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีความอดทนอดกลั้นให้มากและปฏิบัติงานอย่าให้ประชาชนดูถูกได้ ดังที่พระพุทธทาสได้บอกว่า "คนเราทนดาบ ทนหอกได้ แต่ที่ทนไม่ได้ คือใครมาดูถูกเรา"

https://www.youtube.com/watch?v=k-MEzvRwThc

29/08/2016
29 08 59 รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และคณะ

(จันทร์ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.)

👮ทุกอย่างกำลังพัฒนาไปในทางที่ดีครับ...

https://www.youtube.com/watch?v=GjS9L7m_eQo

29/08/2016

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" 29 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.

การแบ่งมอบภารกิจที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตาม Twitter ของเราได้ที่: RTP_reform
29/08/2016

การแบ่งมอบภารกิจที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานต่างๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดตาม Twitter ของเราได้ที่: RTP_reform

ทิศทางที่เรามองไปข้างหน้า..... อย่างมีจุดหมายติดตาม Twitter ของเราได้ที่: @RTP_reform
29/08/2016

ทิศทางที่เรามองไปข้างหน้า..... อย่างมีจุดหมาย

ติดตาม Twitter ของเราได้ที่: @RTP_reform

29/08/2016
02กรุณาปรานีต่อประชาชน YouTube 720p

อุดมคติตำรวจ Ep.2/9

"กรุณาปราณีต่อประชาชน"

กรุณาปราณีต่อประชาชน หมายความว่า ตำรวจอยู่กับประชาชนต้องได้ใจประชาชน ประชาชนมีความทุกข์ มีเรื่องเดือดร้อน อย่ามองเรื่องขโมยขึ้นบ้าน ถูกจี้ ถูกชิง ถูกทำร้าย ที่ประสบพบเจออยู่เป็นประจำจนเคยชินว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะประชาชนที่ได้รับความทุกข์ หรือเรื่องเดือดร้อนดังกล่าว ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและร้านแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินพวกเขา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ตำรวจต้องอยู่กับประชาชน ต้องทำงานให้ได้ใจประชาชน การได้ใจประชาชนคือ เขาเดือดร้อนเรื่องอะไร ต้องไปช่วยเขา ทำอย่างไรถึงจะบำบัดทุกข์เพื่อให้เขาอยู่อย่างเป็นสุข (Cr.http://thaicop.blogspot.com)

https://www.youtube.com/watch?v=3RbZdQuMb7c

28/08/2016
01เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ YouTube 720p

"อุดมคติตำรวจ"

เป็นบทร้อยกรองที่ พระนิพนธ์โดย
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(จวน อุฎฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ ๑๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙

โดยมีอยู่ด้วยกัน 9 ข้อ วันนี้จะกล่าวถึง ข้อที่ 1 คือ
"เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่"

คำว่าเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ มีความหมายลึกซึ้งในตัวของมันเอง ท่านเป็นข้าราชการ คำว่า ข้าราชการ มีความหมายมหาศาล เพราะท่านคือผู้รับเอางานของพระราชามาทำ การทำงานป้องกันปราบปรามเป็นการทำงานเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมือง ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อท่านรับงานเหล่านี้มาทำ ท่านต้องทำให้เต็มที่ ให้สมกับคำว่า เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

https://m.youtube.com/watch?v=yrBm59yzs7o

ภาพรวมยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ ระยะ 1ปี/5ปี/20ปี (ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติ)เป็นภาพกว้างๆของยุทธศาสตร์การปฏิรูปตำรว...
28/08/2016

ภาพรวมยุทธศาสตร์ปฏิรูปตำรวจ ระยะ 1ปี/5ปี/20ปี (ตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติ)

เป็นภาพกว้างๆของยุทธศาสตร์การปฏิรูปตำรวจครับ ในครั้งต่อไปจะมาเจาะลึกรายละเอียดในแต่ละประเด็นให้ทราบกันต่อไปครับ

...โปรดติดตามตอนต่อไป📌📌

ความจำเป็นในการปฏิรูปกิจการตำรวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรตำรวจในครั้งนี้ได้นะ...
28/08/2016

ความจำเป็นในการปฏิรูปกิจการตำรวจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรตำรวจในครั้งนี้ได้นะครับ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่ง ตร.ที่ 494/2559  ลงวันที่ 4 ส.ค.2559 เรื่องแต่งตั้งค...
28/08/2016

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่ง ตร.ที่ 494/2559 ลงวันที่ 4 ส.ค.2559

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการปฏิรูปองค์กรตำรวจ

ในคำสั่งดังกล่าว มีคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปจำนวน 10 ด้าน

มีการปฏิรูปเรื่องอะไร? และมีกรอบระยะเวลา การทำงาน อย่างไรบ้าง? ดูรายละเอียดจากภาพได้เลยครับ

📽โปรดติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"📽พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจ...
28/08/2016

📽โปรดติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"📽

พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย

👮 ตอน "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" 🚓

📺ทั้งนี้ สามารถติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทยได้ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย📺

ที่อยู่

Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

1599

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน Royal Thaiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน Royal Thai:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สภ.ใหนครับ เดะไป
ฉันกำลังมองหาอาชญากรฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ใน JOMTIEN, พัทยา ฆาตกรฆ่าภรรยาและลูกของเขาในฝรั่งเศส อ่านสิ่งตีพิมพ์ของฉันบนหน้าเว็บของฉัน ฉันให้เงินสำหรับรูปถ่ายหรือที่อยู่ใหม่ ส่งข้อความไปยังหน้าของฉัน www.facebook.com/xavierdupontdeligonnesvitenthailande ดยุคแห่งLigonnèsฆาตกรรมและหายตัวไปเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมห้าสมาชิกของครอบครัวเดียวกันในประเทศฝรั่งเศส พ่อของพวกเขาซาเวียร์ดูปองต์แห่งLigonnèsหายตัวไปในเวลาเดียวกันและถือเป็นผู้ต้องสงสัยที่สำคัญที่สุดในคดีฆาตกรรมของพวกเขา เขาเป็นเรื่องของหมายจับระหว่างประเทศ
การคอรั่ปชั่น กำลังกัดกินประเทศไทย ระบบที่เน่าเฟะของตำรวจ การโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม การซื้อขายตำแหน่ง การตักตวงผลประโยชน์ในฟื้นที่ การส่งส่วยให้เจ้านาย ไม่ว่าเงินร้อยบาท หรือเงินล้านบาท คอรั่ปชั่นกลายเป็นธรรมเนียม ประเพณีที่ทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ ในขณะที่ตำรวจที่ดีมีความสามารถเป็นจำนวนมากกลับไม่ได้รับการส่งเสริมและเติบใตในหน้าที่การงาน คุณธรรมของตำรวจ จึงเป็นสิงที่เพ้อฝัน "พิทักษ์สันติราษฎร์" จึงเป็นคำพูดที่สวยหรูบนหมวกตำรวจเท่านั้น ที่มา คุณชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ เสนอ ขอให้ แก้ไขเป็นการด่วน และแก้ไข จุดตรวจที่เต็มเมือง ในขณะนี้ด้วยคับ และขอ เสนอให้ ยกเลิกเปอร์เซ็นต์นำจับจากการเขียนใบสั่งด้วยคับ เพื่อการปฎิบัติหน้าต่อประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม การออกใบสั่งถือเป้นการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจ ทุกอย่าง ตามอำนาจและหน้าที่ ใช้ของหลวงทั้งหมด เห็นควรเสนอยกเลิกคับ