ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต แหล่งข้อมูลชุมชน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไข ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม บริการให้ข้อมูลด้านเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ลานกีฬา ยาเสพติด บ้านหนังสือ การเกษตร ชุมชน กรรมการชุมชน จัดตั้งชุมชน สภาเยาวชน สภาวัฒนธรรม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กลุ่มอาชีพ โอทอป วิสาหกิจชุมชนฯ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post
09/09/2020

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post
09/09/2020

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post

..เพจนี้ได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 เป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปีสร้างโดย  แอดมินมะลิวัลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญกา...
21/09/2015

..เพจนี้ได้ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 เป็นระยะเวลาเกือบ 4 ปี
สร้างโดย แอดมินมะลิวัลย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสามวา..ในวันที่ 25 กันยายน 2558 นี้ แอดมินต้องย้ายไปปฎิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตสะพานสูง..จึงต้องส่งมอบผู้ดูแลเพจนี้ให้แอดมินคนใหม่เข้ามา เพื่อดูแลเพจ ให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้คำแนะนำ รับทราบและร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้ต่อเนื่องต่อไป..

#ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเพจมาโดยตลอดค่ะ
#สวัสดีค่ะ
#แอดมินมะลิ
21 ก.ย 2558

18 กันยายน 2558 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้มาลงทะเบียนแล้...
18/09/2015

18 กันยายน 2558 ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวาลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้มาลงทะเบียนแล้ว เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 8 ราย ณ ซอยคู้บอน 37,บ้านเอื้ออาทรหทัยราษฎร์,ชุมชนร่วมใจพัฒนาคลองกีบหมู ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง,ซอยนิมิตรใหม่40,ซอยวัดสุขใจ10 ,ถนนเลียบคลองสอง และซอยหทัยราษฎร์39

16/09/2015

ฝ่ายพัฒาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญให้หญิงตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา(ห้องศูนย์ส่งเสริมและบริหารเงินออมครอบครัว ชั้น 1)

***คุณสมบัติ
1. ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58- 30 กย 59
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ประกันสังคม/สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย(บิดา/มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน(มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/ต่อคน/ ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี)

***เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ / หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าแรก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(กรณียื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุกบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-914-1422
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.01-%E0%B8%94%E0%B8%A3.08.2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1.docx

16/09/2015
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา

ฝ่ายพัฒาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญให้หญิงตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา(ห้องศูนย์ส่งเสริมและบริหารเงินออมครอบครัว ชั้น 1)

***คุณสมบัติ
1. ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58- 30 กย 59
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ประกันสังคม/สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย(บิดา/มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน(มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/ต่อคน/ ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี)

***เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ / หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าแรก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(กรณียื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุกบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-914-1422
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.01-%E0%B8%94%E0%B8%A3.08.2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1.docx

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
15/09/2015

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 249
3. ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
ใช้เอกสารอะไรบ้าง??
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จำนวน 1 ชุด
ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่???
สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด
ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่????
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่??
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้
อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป
!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
15/09/2015

ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)

วิชาชีพที่เปิดสอนและตารางวันรับสมัครเรียน ตารางช่วงเวลาเปิดเรียนในงบประมาณปี 2559

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
09/09/2015

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559
ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสำนักงานเขตในกรุงเทพ
ได้รับค่าเลี้ยงดูเด็ก 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว คือ หญิงที่ตั้งครรภ์ ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.คลอดเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559
2. พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสัญชาติไทย
3.มีรายได้ครัวเรือน ต่ำกว่า 3000 บาท ต่อเดือน
4.มีภาระพึ่งพิง เช่น ต้องดูแลครอบครัวที่มีผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ เป็นต้น
5. สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม และไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล
6.ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม
เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้
1.แบบลงทะเบียน (ดร.01) รับที่ที่ลงทะเบียน
2.แบบรับรองสถานะครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอการสารการฝากครรภ์หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชี)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งข่าว...การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559(เครดิตภาพ..ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯสนข.บางกะปิ)
08/09/2015

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งข่าว... การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559

(เครดิตภาพ..ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯสนข.บางกะปิ)

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งข่าว...เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ เดือนกันยายน 2558ธนาคารกรุงไทย วันที่ 9 ก.ย 2558 (ตั้งแต...
08/09/2015

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งข่าว...
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ เดือนกันยายน 2558
ธนาคารกรุงไทย วันที่ 9 ก.ย 2558 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ธนาคารอื่นๆ วันที่ 11 ก.ย 2558 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.02-914-1422

สำนักงานเขตคลองสามวาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตคลองส...
07/09/2015

สำนักงานเขตคลองสามวาประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา

ตรวจเยี่ยมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านนันทิศา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
05/09/2015

ตรวจเยี่ยมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนหมู่บ้านนันทิศา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา

04/09/2015

ฝ่ายพัฒาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา ขอเชิญให้หญิงตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558- 30 กันยายน 2559 มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

***ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา(ห้องศูนย์ส่งเสริมและบริหารเงินออมครอบครัว ชั้น 1)

***คุณสมบัติ
1. ตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดระหว่าง 1 ตค 58- 30 กย 59
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ/ประกันสังคม/สวสัดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /ไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย(บิดา/มารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน(มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท/ต่อคน/ ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน/ต่อปี)

***เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ / หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าแรก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด(กรณียื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุกบัญชีธนาคารกรุงไทย(กรณีประสงค์รับเงินผ่านธนาคาร)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-914-1422
หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ
http://www.nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2015/08/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%94%E0%B8%A3.01-%E0%B8%94%E0%B8%A3.08.2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88-1.docx

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
03/09/2015

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

ลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สอบถามข้อมูลได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ
หรือกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)โทร. 026516532
หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

เริ่ม 15 กันยายน 2558- 31 มีนาคม 2559

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
02/09/2015

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
( รับขึ้นทะเบียนทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี )
ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎร์ระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น เช่น เกิด พ.ศ. 2497 ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม 249
3. ขอรับเบี้ยตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเทศบาล อบต. ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือเทศบาล อบต.จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
ใช้เอกสารอะไรบ้าง??
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ออมทรัพย์) จำนวน 1 ชุด
ผู้อื่นยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้หรือไม่???
สามารถยื่นเอกสารแทนผู้สูงอายุได้ และหากผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ 1 ชุด
ยื่นเอกสารแล้วจะได้รับเงินเมื่อไหร่????
ผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ของปีถัดไป (ไม่มีการจ่ายย้อนหลัง)
ผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับเงินเท่าไหร่??
ปัจจุบันได้จ่ายแบบขั้นบันได ดังนี้
อายุ 60 -69 ปี จะได้รับ 600 บาท
อายุ 70 -79 ปี จะได้รับ 700 บาท
อายุ 80 -89 ปี จะได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
หมายเหตุ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้เทศบาล หรือ อบต.ที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้น คือเดือนกันยายน หากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพกับเทศบาล หรือ อบต. แห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพที่เทศบาลหรือ อบต.แห่งใหม่ ภายในวันที่ 1 -30 พฤศจิกายนของทุกปี และเริ่มรับเงินที่ใหม่ในเดือนตุลาคม ของปีถัดไป
!!!เอกสารต้องลงลายมือชื่อ สำเนาถูกต้องทุกฉบับ!!!
ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเขียนได้ ให้พิมพ์ลายมือแทน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.
21/08/2015

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุความรุนแรงที่แยกราชประสงค์ เมื่อคืนวันที่ 17 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เลขที่บัญชี 088-0-09268-8 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2558(วันที่20 ส.ค58)
20/08/2015

ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนสิงหาคม 2558(วันที่20 ส.ค58)

ทรงพระเจริญ
12/08/2015

ทรงพระเจริญ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งข่าว...เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558ธนาคารกรุงไทย วันที่ 11 ส.ค 2558 (ตั้งแ...
11/08/2015

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ แจ้งข่าว...
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยผู้พิการ เดือนสิงหาคม 2558
ธนาคารกรุงไทย วันที่ 11 ส.ค 2558 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.) ธนาคารอื่นๆ วันที่ 14 ส.ค 2558 (ตั้งแต่เวลา 12.00 น.)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.. ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร.02-914-1422

Mobile Uploads
07/08/2015

Mobile Uploads

ผช.ผอ.เขต นายสุรเทพ ยุคุณธร/หน.ฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายพัฒนาชุมชน/ฝ่ายรักษา เข้าร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กิจกรร...
07/08/2015

ผช.ผอ.เขต นายสุรเทพ ยุคุณธร/หน.ฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายพัฒนาชุมชน/ฝ่ายรักษา เข้าร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ กิจกรรมขอทำดีถวายเพื่อเทิดพระเกียรติเปิดให้บริการประชาชนซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า/รถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจยย. เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

เพื่อทราบค่ะเครดิตภาพจากเพจรู้ทันแมว
01/08/2015

เพื่อทราบค่ะ
เครดิตภาพจากเพจรู้ทันแมว

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) มีความสำคัญ 3 ประการ คือ1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก เรียกว่า ปฐมเทศน...
30/07/2015

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) มีความสำคัญ 3 ประการ คือ

1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก เรียกว่า ปฐมเทศนา

2. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

3. เป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นในโลก ครบทั้ง 3 ประการบริบูรณ์

เกษตรกรก้าวหน้า
29/07/2015

เกษตรกรก้าวหน้า

การเก็บข้าวสารให้ได้นาน...ห่างไกลมอด

วิธีการการเก็บข้าวสารให้ห่างไกลจากตัวมอดและแมลง อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ หาได้จากของเหลือใช้ในบ้าน นั่นคือ “ขวดน้ำพลาสติก” ไม่ว่าจะนำมาปลูกผัก เพาะถั่วงอก หรือ ขวดน้ำหยดรดต้นไม้ และอื่นๆ

คุณทรงฤทธิ์ ปะเทโท เกษตรกรบ้านพุธไธสง ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว การดูแลผลิตข้าว โดยเฉพาะการเก็บข้าวสารให้ได้นาน ด้วยวิธีแบบชาวบ้าน ได้นำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเก็บข้าวสารให้ได้นานมาแนะนำ ดังนี้

วัตถุดิบ
1.ขวดน้ำเปล่า 1 ขวด
2.ข้าวสาร 1 กิโลกรัม

วิธีการทำ
นำข้าวสาร 1 กิโลกรัม กรอกใส่ขวดน้ำ จากนั้นปิดฝาให้สนิท

ประโยชน์
จะช่วยป้องกันมอดได้ และสามารถเก็บข้าวสารได้หลายเดือน โดยไม่มีมอดมารบกวน

ที่มา
http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5710&s=tblrice

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post
27/07/2015

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post
27/07/2015

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post
27/07/2015

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post
27/07/2015

Photos from ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตคลองสามวา's post

"การแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2558"26 กรกฎาคม 2558ในวันนี้ (เวลา 13.30 น.)นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบห...
26/07/2015

"การแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2558"
26 กรกฎาคม 2558
ในวันนี้ (เวลา 13.30 น.)
นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบหมายให้ นายสุรเทพ ยุคุณธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวาเป็นประธานในพิธีปิด กิจกรรม "การแข่งขันฟุตซอลประจำปี 2558" ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

ณ ลานกีฬาวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เขตคลองสามวา

ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนกลางคลองสอง/ที่สอง ทีมร่มทิพย์/ที่สาม ทีมScuba soccer/ที่สี่ ทีมสามวายูไนเต็ด

2. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย ชนะเลิศได้แก่ ทีมพิกุลแก้ว/ที่สอง ทีมโรงเรียนบางชันA/ที่สาม ทีมสุภาวัลย์FC/ที่สี่ ทีมกิ่งแก้ว

3. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ชนะเลิศได้แก่ ทีมสารสาสน์ /ที่สอง ทีมหว่างไหว/ที่สาม ทีมมีนทองA/ที่สี่ ทีมสว่างคบุรี

4. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง ชนะเลิศได้แก่ ทีมนีรชา /ที่สอง ทีมโรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)/ที่สาม ทีมสุภาวัลย์FC/ที่สี่ ทีมโรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
25/07/2015

SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

พบเห็น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ขอทาน คนเร่ร่อน และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โปรดแจ้งมาที่ 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

25/07/2015
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

กทม. ชวนร่วมตักบาตรและสวมเสื้อเหลืองจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. นี้

กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 58 ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 164 รูป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช จัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “63 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ระหว่างวันที่ 25 – 28 ก.ค. 58 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วย โดยในวันที่ 25 – 27 ก.ค. เวลา 18.30 – 23.00 น. ชมมหกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักแสดง 3 ค่ายใหญ่ และในวันที่ 28 ก.ค. 58 เวลา 07.00 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 164 รูป เวลา 19.19 น. จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งสวมเสื้อเหลืองร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพร้อมเพรียงกัน

------------------------

ที่อยู่

111 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10510

เบอร์โทรศัพท์

02 548 0332

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ซอยวัดสุขใจ12 เป็นซอยที่ไม่เคยได้รับการดูแลจากหน่วยงานไหนเลยสะพานก็กำลังจะพังลงมาถนนก็ไม่มีท่อระบายน้ำ คงเป็นกรรมของเราที่อยู่ที่นนี่
ต้องรอ...อีกนานแค่ไหน