สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ...
14/10/2021

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ PA
เว็บไซต์ : http://bit.ly/bpcd-wpa

#Vec #Ovec #Bpcd #PA

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา รวบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกณฑ์ PA
เว็บไซต์ : http://bit.ly/bpcd-wpa

#Vec #Ovec #Bpcd #PA

คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอา...
05/10/2021

คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา”
ดาวโหลดได้ที่ : https://bit.ly/3DdRZyA
#Vec #Ovec #Bpcd

คู่มือการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษา
เพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา”
ดาวโหลดได้ที่ : https://bit.ly/3DdRZyA
#Vec #Ovec #Bpcd

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
17/09/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "...
09/09/2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา"
ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด : https://bit.ly/3nf7ukY

#Ovec #Vec #Bpcd

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา และคนดีศรีอาชีวศึกษา"
ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียด : https://bit.ly/3nf7ukY

#Ovec #Vec #Bpcd

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมงานแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์)รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564  จำนว...
05/09/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมงานแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 จำนวน 80 คน

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2564 จำนวน 80 คน

Live ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ zoom ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมงานแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ (รูปแบบออนไลน์)

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 จำนวน 80 คน

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2564 จำนวน 80 คน

Live ถ่ายทอดสด ผ่านระบบ zoom ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

โดยกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

03/09/2021

📍📍 รายละเอียดตัวชี้วัด และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 👇👇👇👇

https://otepc.go.th/th/content_page/item/3486-22-2564.html

31/08/2021

📣ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว21/2564) ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564
🔽
https://otepc.go.th/th/otepc03/news-otepc03/item/3474-2021-08-30-11-22-42.html
🔼

19/08/2021

ในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
19 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบกับทุกคนทั่วประเทศ และต่อการจัดการอาชีวศึกษา

ผมขอให้พวกเราได้รวมพลัง นำความเป็นอาชีวะ นำพาวิชาชีพ แบบมืออาชีพ ช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกันที่จะฝ่าฟันโควิด-19 ไปด้วยกัน พร้อมทั้งร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สมกับ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ”

และพร้อมนี้ ขอส่งความปรารถนาดี ไปยังทุกท่าน
ขอให้เราทุกคนได้ผ่านพ้น อุปสรรค และสถานการณ์ร้ายของโควิด-19 ไปด้วยกันทุกคน ขอให้ทุกคนได้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งและดูแลสุขภาพ แข็งแรงปลอดภัยกันทุกคน

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไ...
09/08/2021

ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร

https://training.r-hrd.net/

#Bpcd #Vec

ขั้นตอน วิธีการ download วุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมพัฒนา จากระบบ  https://training.r-hrd.netสำหรับหลักสูตรที่ผ่านการพ...
05/08/2021

ขั้นตอน วิธีการ download วุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมพัฒนา
จากระบบ https://training.r-hrd.net
สำหรับหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารวิธีการ : https://bit.ly/3inCrR1

#ว21 #Bpcd #Vec #Ovec

ขั้นตอน วิธีการ download วุฒิบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมพัฒนา
จากระบบ https://training.r-hrd.net
สำหรับหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เอกสารวิธีการ : https://bit.ly/3inCrR1

#ว21 #Bpcd #Vec #Ovec

ตอบปัญหา เกี่ยวกับ ID PLAN สำหรับ ครูอาชีวศึกษา#ID PLAN  #BPCD
05/08/2021

ตอบปัญหา เกี่ยวกับ ID PLAN สำหรับ ครูอาชีวศึกษา

#ID PLAN #BPCD

ตอบปัญหา เกี่ยวกับ ID PLAN สำหรับ ครูอาชีวศึกษา

#ID PLAN #BPCD

เชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "ฟรี" โครงการ “วิธีการขอรับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอ...
04/08/2021

เชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "ฟรี"
โครงการ “วิธีการขอรับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) วันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 09.00 - 11.00 น.

_พลาดไม่ได้!!!_ ครั้งแรกของประเทศไทย
ที่สามารถนำความรู้ หรือประสบการณ์การทำงาน มาเทียบโอนขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของ TPQI โดย *ไม่ต้องผ่านการประเมิน*

สามารถขอรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ 9 อาชีพ ดังนี้
1. ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน/นักพัฒนาคอร์สแวร์
(Courseware Developer)
2. นักพัฒนาระบบ
(Software Developer)
3. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
(System Analyst)
4. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์
(IT Support)
5. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค
(Network Support)
6. นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)
(3D Animator)
7. นักพัฒนาโปรแกรมเกม
(Game Developer)
8. นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)
9. ผู้ปฏิบัติติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineer)

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 64 เท่านั้น
*พิเศษ* ค่าลงทะเบียน *"เพียง 250 บาท"*
----ชำระเงินหลังจากผลการเทียบโอนผ่านแล้วเท่านั้น----- (smiley face)

(.)ศึกษาข้อมูล และลงทะเบียนได้ที่
https://www.arit.co.th/resk/register

(*) ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/1mGtCH22xECRZhus7

เชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "ฟรี"
โครงการ “วิธีการขอรับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) วันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 09.00 - 11.00 น.

_พลาดไม่ได้!!!_ ครั้งแรกของประเทศไทย
ที่สามารถนำความรู้ หรือประสบการณ์การทำงาน มาเทียบโอนขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของ TPQI โดย *ไม่ต้องผ่านการประเมิน*

สามารถขอรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ 9 อาชีพ ดังนี้
1. ผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอน/นักพัฒนาคอร์สแวร์
(Courseware Developer)
2. นักพัฒนาระบบ
(Software Developer)
3. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
(System Analyst)
4. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์
(IT Support)
5. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค
(Network Support)
6. นักออกแบบศิลปะเกม (โมเดล 3 มิติ)
(3D Animator)
7. นักพัฒนาโปรแกรมเกม
(Game Developer)
8. นักวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analysis)
9. ผู้ปฏิบัติติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล
(Data Engineer)

เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 64 เท่านั้น
*พิเศษ* ค่าลงทะเบียน *"เพียง 250 บาท"*
----ชำระเงินหลังจากผลการเทียบโอนผ่านแล้วเท่านั้น----- (smiley face)

(.)ศึกษาข้อมูล และลงทะเบียนได้ที่
https://www.arit.co.th/resk/register

(*) ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/1mGtCH22xECRZhus7

03/08/2021

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
ISSN 2586 - 8985 (Print)
ISSN 2730 - 2997 (Online)
Published: 2021-06-30
- -
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3A3ApeV

ประชาสัมพันธ์  สัมมนาวิชาการ “โครงการขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล”  วัน...
28/07/2021

ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ “โครงการขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล” วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) ด้วยวิธีประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ID : 963 741 2508
Click: https://vcube-anet.zoom.us/j/9637412508

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก...
26/07/2021

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา โครงการพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รูปแบบออนไลน์
รายละเอียด : https://bit.ly/3rCp824

#Bpcd

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ...
18/07/2021

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

🎯 สำนักงาน ก.ค.ศ. ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป ขอบคุณค่ะ 👇👇👇👇👇👇👇

♦(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
https://otepc.go.th/th/otepc07/news-otepc07/item/3431-2021-07-16-07-28-35.html

♦แบบสอบถามความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQe8uKY90XRJ_U4hpXT5fgyXJ3Y866XYr56FzNWg58Gz4ahA/viewform

06/07/2021

#อบรมออนไลน์ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอาชีวศึกษาอย่างไร ให้โดนใจหน่วยงานผู้ให้ทุน" พบกับคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาให้แนวคิด วิธีการ หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต...
30/06/2021

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2564
#Bpcd #Vec #Ovec #Covid19

29/06/2021

(29 มิถุนายน 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

https://moe360.blog/2021/06/29/covid-measures-2/

17/06/2021

*เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์เท่านั้น* กับการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3 โอกาสดี ๆ สำหรับผลงานของคนอาชีวะเพื่อคนอาชีวะ หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิ.ย. 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.1213.or.th/th/Pages/findseason3.aspx

ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมภาษาจีน1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงา...
07/06/2021

ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมภาษาจีน
1. หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและงานอาชีพ รหัสหลักสูตร 630010035 จากเดิม 10 -14 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2464 จำนวน 60 คน ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รหัสหลักสูตร 630010033 จากเดิม 19 -23 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนเป็น 16 - 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 150 คน ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
(หากยังไม่ครบจำนวนเป้าหมายสามารถสมัครได้)
สมัครอบรม : https://training.r-hrd.net/

🎯 Info (เพิ่มเติม) การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู"ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otep...
04/06/2021

🎯 Info (เพิ่มเติม)

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA "ตำแหน่งครู"

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> https://otepc.go.th/th/content_page/item/3391-pa-7.html

02/06/2021

แนวทางในการออกแบบให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างการมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน ซึ่งจะสะท้อนภาพของกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ที่เกิดขึ้นจริง โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำแนวทางกระบวนการนี้ภายในโรงเรียน

#LiveTalk 2 มิถุนายน 2564
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

02/06/2021

ขอเชิญชวน "ผู้บริหารการศึกษา" และ "คุณครู" เข้าร่วม "การประชุมรายงานเรื่องสภาวะการศึกษาไทย 2021"
โปรดลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 | ระบบปิดอย่างเป็นทางการ 9.30 น.
https://bit.ly/2SKknq2

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ #วPA #ว9/2564
02/06/2021

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ #วPA #ว9/2564

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา#วPA  #ว9/2564
02/06/2021

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
#วPA #ว9/2564

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งครู#วPA   #ว9/2564
02/06/2021

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA ตำแหน่งครู
#วPA #ว9/2564

01/06/2021

คอร์สออนไลน์เรียนฟรีพร้อมใบเซอร์
E-commerce 101 โดย Shopee Bootcamp
.
Sea (ประเทศไทย) ร่วมกับ กสศ. ภายใต้โครงการเสริมแกร่งอาชีวะสู่ผู้ประกอบการดิจิทัลเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.ทั่วประเทศได้ร่วมเรียนคอร์สออนไลน์สำหรับผู้มีฝันอยากเป็นผู้ประกอบการก่อนลงมือขายจริงใน Shopee โดยมีเนื้อหาครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสร้างความโดดเด่นให้กับร้าน การทำโฆษณา การมองหาตลาดและการวางแผนส่งเสริมการขายต่างๆ
.
น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนหลักสูตร E-commerce 101 สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ https://shopeebootcamp.com/register-2/
.
น้องๆ ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการลงทะเบียนและอีเมลที่ใช้สมัครในแบบฟอร์ม shorturl.at/gwLO3 สมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564

#คอร์สออนไลน์ #คอร์สฟรี #SeaTH #Garena #shopee #SeaMoney

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564Playlist การอบรม...
01/06/2021

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564
Playlist การอบรม 11 Days Think Outside the Box
: https://bit.ly/2RR73QN
#อาชีวะพร้อม #ครูพร้อม #Ovec #Vec #สอศ #Bpcd #Nited

รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม ...
01/06/2021
รายงานผลการอบรม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึ

รายงานผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564
11 Days Think Outside the Box
Website Link
bit.ly/ovec-training64
Google Data Studio Report Page Link
https://datastudio.google.com/s/pecFikq6PC8

#อาชีวะพร้อม #ครูพร้อม #Ovec #Vec #สอศ #Bpcd #Nited

Google Data Studio turns your data into informative dashboards and reports that are easy to read, easy to share, and fully customizable.

วิธีการรับวุฒิบัตรโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 25...
31/05/2021

วิธีการรับวุฒิบัตร
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

http://bit.ly/ovec-training64-cert

**** การลงทะเบียนรับวุฒิบัตร กรุณาตรวจสอบ email ชื่อ นามสกุล ของท่านให้ถูกต้อง หากผิดพลาดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใดๆ ได้ ****

#อาชีวะพร้อม #ครูพร้อม #Ovec #Vec #สอศ. #Nited #Bpcd

วันสุดท้ายของการได้รับความรู้  สำหรับครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจ  พร้อมรับวุฒิบัตร...
31/05/2021
IoT เบื้องต้น ด้วย Node-RED

วันสุดท้ายของการได้รับความรู้ สำหรับครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักเรียนนักศึกษา ผู้สนใจ พร้อมรับวุฒิบัตร ที่เปิดให้ลงทะเบียนก่อน เวลา 23.59 น. วิดีโอนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลา

อบรมออนไลน์ พัฒนาทักษะดิจิทัล VEC Next 11 Days Think Outside the Box
🎙 📌👩🏼‍💻🧑🏼‍💻📌🎙
หัวข้อเรื่อง IoT เบื้องต้น ด้วย Node-RED
โดยมี นายสมศักดิ์ แซ่ลิ้ม Fullstack Developer & DevOPs
นายสมคิด มีมะจำ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
และนายอลงกรณ์ ภูคงคา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นวิทยากร

ช่องทางรับชม
เว็บ ครูพร้อม หัวข้อ "อยากดู"
เว็บ VEC Next 11 Day Think Outside the Box : http://digitallib.vec.go.th
ลิงก์เข้าอบรม : https://www.youtube.com/watch?v=tlYGFOxKZ5A
เว็บ โครงการ : https://bit.ly/ovec-training64

#อาชีวะพร้อม #ครูพร้อม #Ovec #Vec #สอศ #Bpcd #Nited

ลิงก์ลงทะเบียนรับวุฒิบัตรจะแจ้งในช่วงท้ายของการอบรม

https://www.youtube.com/watch?v=tlYGFOxKZ5A

ที่อยู่

ถนน รามอินทรา
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625093654

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด