สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
(88)

เปิดเหมือนปกติ

23/03/2021

ดร. สุรพงษ์ เอิมอุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
05/03/2021

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขตทั่วไป : https://bit.ly/3bj4my1

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : https://bit.ly/2O3gkTM

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2

ศธ.360 องศา
04/03/2021

ศธ.360 องศา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ "หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21" จัดโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
https://sites.google.com/view/english-sdnp-nidtep/ประกาศผลการคดเลอก?authuser=1

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องลงทะเบียนยืนยันในแบบตอบรับ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2564 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนา และจะพิจารณาผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการพัฒนาในลำดับต่อไป ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/7vVQSA3GoFs4cZ3P7

ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือก สคบศ.จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาในโอกาสต่อไป

ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
20/02/2021
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18/02/2021

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ข้อมูลสนามสอบครูผู้ช่วยสอศ.
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/3u3EgGR
ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2

27/01/2021
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

OTEPC NEWS : 📺
ตอบข้อสงสัย "ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA"
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
27/01/2021

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไฟล์ INFO ข้อมูลจากคลิป ตอบข้อสงสัย "ช่วงเปลี่ยนผ่านการขอวิทยฐานะจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA"
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

#หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
26/01/2021

#หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

#INFOGRAPHIC หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เดิม (ว 17 , ว 21) สามารถดำเนินการคู่ขนาน โดยยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และผู้ที่ประสงค์จะยื่นประเมินตามหลักเกณฑ์ใหม่ สามารถยื่นได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

https://otepc.go.th/th/content_page/item/3262-1-2564.html

(ร่าง)  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
25/01/2021

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

OTEPC NEWS : 📣

👉 ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2564
🔽
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3262-1-2564.html
🔼

ศธ.360 องศา
16/01/2021

ศธ.360 องศา

ขอเชิญดาวน์โหลดหนังสือวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26544/

ถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
16/01/2021
ถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ

ถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ

ครูอาร์ม
04/01/2021

ครูอาร์ม

วิธีแก้ไข ผู้ที่มีอีเมลกระทรวง (@ovec.moe.go.th) อยู่แล้ว แต่เข้า DEEP ไม่ได้

*** *ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อบรมออนไลน์ ช่วงต้นปี 63 กับ สสอ. (อบรมทั่วประเทศ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย) สามารถแก้ไขปัญหาได้จากคลิปนี้เลยครับ
https://youtu.be/hUgSrdNwkzo

#MOE #OVEC #VEC
03/01/2021

#MOE #OVEC #VEC

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด

(ส่วนสถานศึกษา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564)

https://moe360.blog/2021/01/03/work-from-home-2/

#OVEC #VEC
03/01/2021

#OVEC #VEC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ออกประกาศให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4-31 มกราคม 2564 โดยปรับวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการที่ สอศ.กำหนด

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงานที่สถานศึกษา ไม่เกินร้อยละ 25 ด้วย

ศธ.360 องศา
02/01/2021

ศธ.360 องศา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/

#DEEP #MOE #OVEC #VEC
02/01/2021

#DEEP #MOE #OVEC #VEC

ลืมรหัสผ่าน Email กระทรวง ลืมรหัสผ่าน DEEP แก้ง่าย ไม่ยากกว่าที่คิด

ปัญหาโลกแตกของเหล่าว่าที่พลเมืองดิจิทัล ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมแบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

อีเมลก็เยอะ รหัสก็แยะ

จดไว้เหมือนกัน แต่จำไม่ได้ว่าจดไว้ที่ไหน

ผมมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับ

📌📌 วิธีการ Reset Password 📌📌

💠 1. ตามหาผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยท่าน จากนั้นให้เค้า Reset ให้ (ทำในระบบ DEEP)
💠 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการเข้า gmail.com แล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะเชื่อมกับ ระบบ DEEP
💠 3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็จำให้ดี หรือไม่ก็บันทึกไว่ใน Note บน สมาร์ทโฟนของท่าน หรือไม่ก็ จดลงในกระดาษ แล้วถ่ายรปเอาไว้ จากนั้นส่งรูปนั้นเข้ากลุ่มไลน์ ไว้ก็ได้ครับกันหาย

ที่สำคัญ หาผู้ดูแลระบบประจำวิทยาลัยของท่านให้เจอแล้วแจ้งได้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://youtu.be/ZviQLpTOsLw

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
29/12/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขตทั่วไป
http://bit.ly/3rID4aP

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://bit.ly/2WQalCm

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2
http://ipa.vec.go.th

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
21/12/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข

ครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)
http://bit.ly/3rhAMza
ครูผู้ช่วย ( ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ)
http://bit.ly/3mEGCqw

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13/11/2020

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

OTEPC NEWS : 📣

👉 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
🔽
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3188-2020-11-04-09-21-09.html
🔼

ครูอาร์ม
13/11/2020

ครูอาร์ม

วิธีลงทะเบียนระบบ DEEP และวิธีแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้

DEEP คืออะไร
1. เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุลลากรของ สอศ. สามารถใช้งานได้
3. นักเรียน สามารถเข้าไปเรียนได้
4. ครูจะมี 2 บทบาท คือ 1) เป็นผู้สอน (สร้างบทเรียนในระบบ) และ 2) เป็นผู้เรียน (อบรม) ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
5. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สอศ. สามารถเข้าไปอบรมและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
6. เมื่อลงทะเบียนใช้งานแล้ว จะได้รับ Email (@ovec.moe.go.th) ซึ่งจะสามารถ Login ใช้งานได้ทั้ง ระบบ DEEP, GSuite (Gmail) และ Office 365
7. เป็น Email Single-Sign On (SSO) คือ อีเมลเดียว เข้าได้ทั้ง G Suite และ Office 365
8. มีพื้นที่ใน Cloud ไม่จำกัด

https://youtu.be/VIx_ZqaC6FY

ครูอาร์ม
13/11/2020

ครูอาร์ม

ลืมรหัสผ่าน Email กระทรวง ลืมรหัสผ่าน DEEP แก้ง่าย ไม่ยากกว่าที่คิด

ปัญหาโลกแตกของเหล่าว่าที่พลเมืองดิจิทัล ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมแบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

อีเมลก็เยอะ รหัสก็แยะ

จดไว้เหมือนกัน แต่จำไม่ได้ว่าจดไว้ที่ไหน

ผมมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับ

📌📌 วิธีการ Reset Password 📌📌

💠 1. ตามหาผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยท่าน จากนั้นให้เค้า Reset ให้ (ทำในระบบ DEEP)
💠 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการเข้า gmail.com แล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะเชื่อมกับ ระบบ DEEP
💠 3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็จำให้ดี หรือไม่ก็บันทึกไว่ใน Note บน สมาร์ทโฟนของท่าน หรือไม่ก็ จดลงในกระดาษ แล้วถ่ายรปเอาไว้ จากนั้นส่งรูปนั้นเข้ากลุ่มไลน์ ไว้ก็ได้ครับกันหาย

ที่สำคัญ หาผู้ดูแลระบบประจำวิทยาลัยของท่านให้เจอแล้วแจ้งได้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://youtu.be/ZviQLpTOsLw

S Curve Learning
10/11/2020

S Curve Learning

พบกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย STEAM
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา และ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School)
“STEAM Education Workshop Supported by US Embassy Bangkok and Saturday School”

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับ Link การเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 9.00 -13.00 น
bit.ly/steam-online1

รีบหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด
งานนี้มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยนะคะ

กำหนดการ
09.00 - 10.30 : การจัดการเรียนรู้ด้วย STEAM
11.00 - 13.00 : การบูรณาการการสอนด้วย STEAM ผ่านการใช้โปรแกรม Scratch และ การเล่าเรื่อง

ทีมวิทยากร
คุณปรียวรรณ สาครเย็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม (การศึกษา) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ประธานกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ Saturday School
ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Head of Training บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : line : @scurveteam
https://lin.ee/JsPkFo9

ศธ.360 องศา
09/11/2020

ศธ.360 องศา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand”

https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-64/

ครูอาร์ม
08/11/2020

ครูอาร์ม

วิธีลงทะเบียนระบบ DEEP และวิธีแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้

DEEP คืออะไร
1. เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุลลากรของ สอศ. สามารถใช้งานได้
3. นักเรียน สามารถเข้าไปเรียนได้
4. ครูจะมี 2 บทบาท คือ 1) เป็นผู้สอน (สร้างบทเรียนในระบบ) และ 2) เป็นผู้เรียน (อบรม) ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
5. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สอศ. สามารถเข้าไปอบรมและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
6. เมื่อลงทะเบียนใช้งานแล้ว จะได้รับ Email (@ovec.moe.go.th) ซึ่งจะสามารถ Login ใช้งานได้ทั้ง ระบบ DEEP, GSuite (Gmail) และ Office 365
7. เป็น Email Single-Sign On (SSO) คือ อีเมลเดียว เข้าได้ทั้ง G Suite และ Office 365
8. มีพื้นที่ใน Cloud ไม่จำกัด

https://youtu.be/VIx_ZqaC6FY

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ #Prสอศ.

ดาว์นโหลดเอกสาร ได้ที่ : http://bpp.vec.go.th/บริหารจัดการข่าว/แสดงรายละเอียดข่าว/tabid/6803/ArticleId/31872/language/th-TH/-2564-25-2563.aspx

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
#prสอศ.

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
11/10/2020

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดกรุ Apps ดีๆ ที่ทำงานร่วมกับ Google Classroom มีมากกว่า 100 Apps ผสมผสานความสามารถต่างๆ ช่วยประหยัดการทำงานของครู สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ลองศึกษา Apps ต่างๆ ดูนะครับ ได้ผลเป็นอย่างไร มาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ร่วมกันได้ครับผม เข้าเว็บได้ที่ http://bit.ly/ggclassapp หรือ https://edu.google.com/products/classroom/apps

ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่ www.fb.com/edtechstou

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
05/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ” โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา #Prสอศ.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้าน Digital literacy ร่วมกับ ICDL ทั้งสามหลักสูตร   รายละเอียด : http://bit.ly/ICDL...
16/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้าน Digital literacy ร่วมกับ ICDL ทั้งสามหลักสูตร
รายละเอียด : http://bit.ly/ICDLOVEC3

#ICDL #OVEC #BPCD #Digital literacy

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ htt...
09/09/2020
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ https://rtraining.net

รายละเอียด : https://bit.ly/3h9SYEp

สอบถาม : 0 2509 3654-5 ต่อ 1210-1212

#BPCD #OVEC #VEC

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพงานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุ...
27/08/2020

ภาพงานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

: https://bit.ly/3lnM2qE

โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

#BPCD #OVEC #VEC

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24/08/2020

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

🚩 สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรม

“OTEPC Symposium: Enhancing Teachers' Potential for Educational Innovation”

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

🚩 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่ (จำกัดที่นั่ง จำนวน 150 ที่สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์)

(ขณะนี้การลงทะเบียนออนไลน์ครบ 150 ที่นั่งแล้ว ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายและการเสวนาผ่าน Live สดทางแฟนเพจแทนค่ะ)

🔽👇🔽

https://bit.ly/3h7sjsM

#OTEPCsymposium2020

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม...
21/08/2020

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน (625041002)

รายละเอียด : https://bit.ly/329HafT

ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลคนดีอาชีว...
11/08/2020

ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลคนดีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

http://bit.ly/3fNvqEA

#BPCD #VEC #OVEC

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEICสำหรับครูผู้สอนภาษาอังก...
05/08/2020
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน

รายละเอียด : https://bit.ly/3gxuuW4

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่อยู่

ถนน รามอินทรา
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625093654

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด