สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
(119)

เปิดเหมือนปกติ

ครูอาร์ม
04/01/2021

ครูอาร์ม

วิธีแก้ไข ผู้ที่มีอีเมลกระทรวง (@ovec.moe.go.th) อยู่แล้ว แต่เข้า DEEP ไม่ได้

*** *ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อบรมออนไลน์ ช่วงต้นปี 63 กับ สสอ. (อบรมทั่วประเทศ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย) สามารถแก้ไขปัญหาได้จากคลิปนี้เลยครับ
https://youtu.be/hUgSrdNwkzo

#MOE #OVEC #VEC
03/01/2021

#MOE #OVEC #VEC

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด

(ส่วนสถานศึกษา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564)

https://moe360.blog/2021/01/03/work-from-home-2/

#OVEC #VEC
03/01/2021

#OVEC #VEC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ออกประกาศให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนทุกแห่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4-31 มกราคม 2564 โดยปรับวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการที่ สอศ.กำหนด

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติงานที่สถานศึกษา ไม่เกินร้อยละ 25 ด้วย

ศธ.360 องศา
02/01/2021

ศธ.360 องศา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/

#DEEP #MOE #OVEC #VEC
02/01/2021

#DEEP #MOE #OVEC #VEC

ลืมรหัสผ่าน Email กระทรวง ลืมรหัสผ่าน DEEP แก้ง่าย ไม่ยากกว่าที่คิด

ปัญหาโลกแตกของเหล่าว่าที่พลเมืองดิจิทัล ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมแบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

อีเมลก็เยอะ รหัสก็แยะ

จดไว้เหมือนกัน แต่จำไม่ได้ว่าจดไว้ที่ไหน

ผมมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับ

📌📌 วิธีการ Reset Password 📌📌

💠 1. ตามหาผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยท่าน จากนั้นให้เค้า Reset ให้ (ทำในระบบ DEEP)
💠 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการเข้า gmail.com แล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะเชื่อมกับ ระบบ DEEP
💠 3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็จำให้ดี หรือไม่ก็บันทึกไว่ใน Note บน สมาร์ทโฟนของท่าน หรือไม่ก็ จดลงในกระดาษ แล้วถ่ายรปเอาไว้ จากนั้นส่งรูปนั้นเข้ากลุ่มไลน์ ไว้ก็ได้ครับกันหาย

ที่สำคัญ หาผู้ดูแลระบบประจำวิทยาลัยของท่านให้เจอแล้วแจ้งได้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://youtu.be/ZviQLpTOsLw

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
29/12/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การเลื่อนวันสอบข้อเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.)
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เขตทั่วไป
http://bit.ly/3rID4aP

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://bit.ly/2WQalCm

ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มงานการจัดการงานบุคคล 2
http://ipa.vec.go.th

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
21/12/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติในวันสอบภาค ก และ ภาค ข

ครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)
http://bit.ly/3rhAMza
ครูผู้ช่วย ( ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ)
http://bit.ly/3mEGCqw

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13/11/2020

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

OTEPC NEWS : 📣

👉 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
🔽
https://otepc.go.th/th/content_page/item/3188-2020-11-04-09-21-09.html
🔼

ครูอาร์ม
13/11/2020

ครูอาร์ม

วิธีลงทะเบียนระบบ DEEP และวิธีแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้

DEEP คืออะไร
1. เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุลลากรของ สอศ. สามารถใช้งานได้
3. นักเรียน สามารถเข้าไปเรียนได้
4. ครูจะมี 2 บทบาท คือ 1) เป็นผู้สอน (สร้างบทเรียนในระบบ) และ 2) เป็นผู้เรียน (อบรม) ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
5. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สอศ. สามารถเข้าไปอบรมและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
6. เมื่อลงทะเบียนใช้งานแล้ว จะได้รับ Email (@ovec.moe.go.th) ซึ่งจะสามารถ Login ใช้งานได้ทั้ง ระบบ DEEP, GSuite (Gmail) และ Office 365
7. เป็น Email Single-Sign On (SSO) คือ อีเมลเดียว เข้าได้ทั้ง G Suite และ Office 365
8. มีพื้นที่ใน Cloud ไม่จำกัด

https://youtu.be/VIx_ZqaC6FY

ครูอาร์ม
13/11/2020

ครูอาร์ม

ลืมรหัสผ่าน Email กระทรวง ลืมรหัสผ่าน DEEP แก้ง่าย ไม่ยากกว่าที่คิด

ปัญหาโลกแตกของเหล่าว่าที่พลเมืองดิจิทัล ที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมแบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ

อีเมลก็เยอะ รหัสก็แยะ

จดไว้เหมือนกัน แต่จำไม่ได้ว่าจดไว้ที่ไหน

ผมมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ครับ

📌📌 วิธีการ Reset Password 📌📌

💠 1. ตามหาผู้ดูแลระบบของวิทยาลัยท่าน จากนั้นให้เค้า Reset ให้ (ทำในระบบ DEEP)
💠 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยการเข้า gmail.com แล้วก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านนี้จะเชื่อมกับ ระบบ DEEP
💠 3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ก็จำให้ดี หรือไม่ก็บันทึกไว่ใน Note บน สมาร์ทโฟนของท่าน หรือไม่ก็ จดลงในกระดาษ แล้วถ่ายรปเอาไว้ จากนั้นส่งรูปนั้นเข้ากลุ่มไลน์ ไว้ก็ได้ครับกันหาย

ที่สำคัญ หาผู้ดูแลระบบประจำวิทยาลัยของท่านให้เจอแล้วแจ้งได้เลยครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://youtu.be/ZviQLpTOsLw

S Curve Learning
10/11/2020

S Curve Learning

พบกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย STEAM
โดยการสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกา และ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School)
“STEAM Education Workshop Supported by US Embassy Bangkok and Saturday School”

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับ Link การเข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 9.00 -13.00 น
bit.ly/steam-online1

รีบหน่อยนะคะ รับจำนวนจำกัด
งานนี้มีเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยนะคะ

กำหนดการ
09.00 - 10.30 : การจัดการเรียนรู้ด้วย STEAM
11.00 - 13.00 : การบูรณาการการสอนด้วย STEAM ผ่านการใช้โปรแกรม Scratch และ การเล่าเรื่อง

ทีมวิทยากร
คุณปรียวรรณ สาครเย็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม (การศึกษา) สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ประธานกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ Saturday School
ดร. ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด
คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล Head of Training บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : line : @scurveteam
https://lin.ee/JsPkFo9

ศธ.360 องศา
09/11/2020

ศธ.360 องศา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand”

https://moe360.blog/2020/11/09/policy-focus-64/

ครูอาร์ม
08/11/2020

ครูอาร์ม

วิธีลงทะเบียนระบบ DEEP และวิธีแก้ปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้

DEEP คืออะไร
1. เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
2. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุลลากรของ สอศ. สามารถใช้งานได้
3. นักเรียน สามารถเข้าไปเรียนได้
4. ครูจะมี 2 บทบาท คือ 1) เป็นผู้สอน (สร้างบทเรียนในระบบ) และ 2) เป็นผู้เรียน (อบรม) ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
5. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรของ สอศ. สามารถเข้าไปอบรมและพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ ระบบ HCEC และ ระบบ EIDP ในอนาคต
6. เมื่อลงทะเบียนใช้งานแล้ว จะได้รับ Email (@ovec.moe.go.th) ซึ่งจะสามารถ Login ใช้งานได้ทั้ง ระบบ DEEP, GSuite (Gmail) และ Office 365
7. เป็น Email Single-Sign On (SSO) คือ อีเมลเดียว เข้าได้ทั้ง G Suite และ Office 365
8. มีพื้นที่ใน Cloud ไม่จำกัด

https://youtu.be/VIx_ZqaC6FY

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
25/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา และมอบนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ #Prสอศ.

ดาว์นโหลดเอกสาร ได้ที่ : http://bpp.vec.go.th/บริหารจัดการข่าว/แสดงรายละเอียดข่าว/tabid/6803/ArticleId/31872/language/th-TH/-2564-25-2563.aspx

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

“สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
#prสอศ.

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
11/10/2020

ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดกรุ Apps ดีๆ ที่ทำงานร่วมกับ Google Classroom มีมากกว่า 100 Apps ผสมผสานความสามารถต่างๆ ช่วยประหยัดการทำงานของครู สามารถแชร์ข้อมูลต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ลองศึกษา Apps ต่างๆ ดูนะครับ ได้ผลเป็นอย่างไร มาแชร์และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ร่วมกันได้ครับผม เข้าเว็บได้ที่ http://bit.ly/ggclassapp หรือ https://edu.google.com/products/classroom/apps

ติดตามข่าวสารดีๆ ได้ที่ www.fb.com/edtechstou

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
05/10/2020

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ” โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา #Prสอศ.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้าน Digital literacy ร่วมกับ ICDL ทั้งสามหลักสูตร   รายละเอียด : http://bit.ly/ICDL...
16/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้าน Digital literacy ร่วมกับ ICDL ทั้งสามหลักสูตร
รายละเอียด : http://bit.ly/ICDLOVEC3

#ICDL #OVEC #BPCD #Digital literacy

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ htt...
09/09/2020
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ https://rtraining.net

รายละเอียด : https://bit.ly/3h9SYEp

สอบถาม : 0 2509 3654-5 ต่อ 1210-1212

#BPCD #OVEC #VEC

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพงานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุ...
27/08/2020

ภาพงานพิธีมอบโล่รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” และ “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

: https://bit.ly/3lnM2qE

โดยวิทยาลัยเทคนิคนครนายก

#BPCD #OVEC #VEC

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24/08/2020

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

🚩 สำนักงาน ก.ค.ศ. จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรม

“OTEPC Symposium: Enhancing Teachers' Potential for Educational Innovation”

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม Auditorium ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

🚩 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนร่วมงานได้ที่นี่ (จำกัดที่นั่ง จำนวน 150 ที่สำหรับผู้ลงทะเบียนออนไลน์)

(ขณะนี้การลงทะเบียนออนไลน์ครบ 150 ที่นั่งแล้ว ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายและการเสวนาผ่าน Live สดทางแฟนเพจแทนค่ะ)

🔽👇🔽

https://bit.ly/3h7sjsM

#OTEPCsymposium2020

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม...
21/08/2020

ประกาศรายชื่อและตอบรับยืนยันเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน TOEIC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน (625041002)

รายละเอียด : https://bit.ly/329HafT

ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลคนดีอาชีว...
11/08/2020

ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษาและรางวัลคนดีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

http://bit.ly/3fNvqEA

#BPCD #VEC #OVEC

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEICสำหรับครูผู้สอนภาษาอังก...
05/08/2020
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน TOEIC
สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่สถานประกอบการ ระดับพื้นฐาน

รายละเอียด : https://bit.ly/3gxuuW4

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Thai-MOOC
04/08/2020

Thai-MOOC

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #KMUTT
💻 มจธ. เปิดบทเรียนออนไลน์ให้เรียนฟรี จำนวน 17 รายวิชา
.
KMUTT001 : การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา
📍https://cutt.ly/KMUTT001
.
KMUTT002 : การออกแบบวงจรลำดับ
📍https://cutt.ly/KMUTT002
.
KMUTT003 : เทคโนโลยีระบบรางและการจัดการการขนส่ง
📍https://cutt.ly/KMUTT003
.
KMUTT004 : ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นครู
📍https://cutt.ly/KMUTT004
.
KMUTT005 : แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง
📍https://cutt.ly/KMUTT005
.
KMUTT006 : การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา
📍https://cutt.ly/KMUTT006
.
KMUTT007 : การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
📍https://cutt.ly/KMUTT007
.
KMUTT008 : การผลิตรายการโทรทัศน์
📍https://cutt.ly/KMUTT008
.
KMUTT009 : การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา
📍https://cutt.ly/KMUTT009
.
KMUTT010 : การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
📍https://cutt.ly/KMUTT010
.
KMUTT011 : การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
📍https://cutt.ly/KMUTT011
.
KMUTT012 : หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
📍https://cutt.ly/KMUTT012
.
KMUTT013 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 📍https://cutt.ly/KMUTT013
.
KMUTT014 : เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล
📍https://cutt.ly/KMUTT014
.
KMUTT015 : การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
📍https://cutt.ly/KMUTT015
.
KMUTT016 : รู้รอบด้านการนำเสนอ
📍https://cutt.ly/KMUTT016
.
KMUTT017 : นวัตกรรมการเรียนรู้ในงานอาชีวศึกษา
📍https://cutt.ly/KMUTT017
.
💥 สมัครเรียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ThaiMOOC.org
💥 IG : thaimooc
💥 Twitter : Thai-MOOC
💥 Line : thaimooc , tcu-mhesi
💥 Facebook : Thai-MOOC
.
โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง
#MOOC #Online #Learning #Free #Courses

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22/07/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภาประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2562
http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20417/

ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนปรนให้จัดประชุมคนจำนวนมากได้แล้วht...
02/07/2020
ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนป

ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนปรนให้จัดประชุมคนจำนวนมากได้แล้ว

https://moe360.blog/2020/07/02/ศธ-แจ้งยกเลิกแนวทางการจ/

(2 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ…

ศธ.360 องศา
30/06/2020

ศธ.360 องศา

Flip e-Book หนังสือ 128 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 'พลิกโฉมการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล' ความหนา 280 หน้า ออกแบบจัดพิมพ์โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนหนังสือ 127 ปี (ซึ่งหมดไปแล้ว) ไปสแกน QR code หน้า 272 อ่านได้เลย

https://www.moe.go.th/e-book/128th-MOE/

24/06/2020
DuEd

DuEd

DuEd เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหัวข้อ
การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่
Design Thinking in Education
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
เวลา 20.00-21.00 น.
โดย
👩‍🏫รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
👨‍🏫ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
👨‍🏫อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#designthinking #education #thaieducation #educator #การคิดเชิงออกแบบ

แจ้งรายชื่อผู้อบรมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2รายละเอียด  http://bit.ly/...
17/06/2020
โครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2

แจ้งรายชื่อผู้อบรมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่น 2

รายละเอียด http://bit.ly/vectraining63

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Bureau of Personnel Competency Development สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Thai-MOOC
15/06/2020

Thai-MOOC

Thai MOOC การศึกษาออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
🎓สมัครสมาชิกไทยมู้กทุกรายวิชาเรียนฟรี🎓ThaiMOOC.org🎓
💻 สร้างความรู้ ทักษะ และต่อยอดการเรียนรู้สู่คุณวุฒิการศึกษา 💻
.
🎓เลือกดูรายชื่อวิชาบนระบบ Thai MOOC🎓
https://cutt.ly/FreeOnlineCourses
.
💻สมัครเรียนออนไลน์ที่ Thai MOOC ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)💻
.
🏢โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

#ไทยมู้ก #ThaiMOOC #Thai #MOOC #Online
#Learning #Free #Courseware #เรียนออนไลน์ฟรี

➕➖✖➗  แอพ "Microsoft Math Solver"ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน Android และ iOShttps://math.microsoft.com/en/.วิดีโอสาธิต https://yo...
11/06/2020
Microsoft Math Solver

➕➖✖➗ แอพ "Microsoft Math Solver"
ดาวน์โหลดฟรีทั้งบน Android และ iOS
https://math.microsoft.com/en/
.
วิดีโอสาธิต https://youtu.be/BGm7I2Gek10

Supoet Srinutapong

A free app to help with school math problems. Scan, type or draw a math problem to get the answer, step-by-step instructions, video tutorials and more. Learn...

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11/06/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คลิป Video สอนการใช้งาน Google Classroom

📌 สร้างห้องเรียนออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมด้วยสื่อ ใบงาน
https://youtu.be/fxhgRyKff_g

📌 วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์
https://youtu.be/pA-SM_r2Ia0

📌วิธีให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google Classroom และ ฟีเจอร์อื่นๆ
https://youtu.be/AEgzGr9Hac0

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://gsuite.moe.go.th/g-suite-for-education/google-classroom
ขอบคุณ OBEC Channel
#MOE #OBECChannel #Google #SCurve #GSuite #GoogleClassroom

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10/06/2020

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การสร้าง E-Book ด้วยเว็บไซต์ anyflip.com

https://anyflip.com/bookcase/kykuj

ท่านใดลองสร้างได้แล้วเอามาอวดกันบ้างนะครับ

#OVEC #VEC #NitedVec #EBook #AnyFlip

ที่อยู่

ถนน รามอินทรา
Bangkok
10230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625093654

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด