บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยป

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี

เปิดเหมือนปกติ

20/12/2019
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
08/04/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

ประมวลภาพ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดปทุมธานี (วันที่ 6 เมษายน 2562)

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
07/02/2019

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
07/02/2019

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
02/02/2019

ขอให้ทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

ประกาศ ด่วนที่สุด "การเลื่อนรับพิธีประทานปริญญาบัตร" วันที่ 3 ก.พ.2562
02/02/2019

ประกาศ ด่วนที่สุด "การเลื่อนรับพิธีประทานปริญญาบัตร" วันที่ 3 ก.พ.2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
17/01/2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๓ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
วันนี้ (16 ม.ค.62) เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายพัฒนะ งามสูงเนิน ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมือง ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และผู้บริหารสถานศึกษาครู
ตามที่คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน กำหนดให้จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วประเทศ ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ และ กำหนดหัวข้อแก่นสาระของการจัดงานวันครู คือ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
สำหรับการจัดงานวันครูจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ แยกจัดงานวันครูออกเป็น ๕ หน่วยงานทางการศึกษาดังนี้
๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต ๔
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒
๔. ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
และ ๕. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ๔ หน่วยงาน
ทั้งนี้ การจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๒. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
๓. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดปทุมธานี
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี
๕. สำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
๖. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี
๗. สำนักงาน สกสค. จังหวัดปทุมธานี
๘. สถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย
๙. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
๑๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
๑๑. สำนักงาน กศน.อำเภอหนองเสือ
๑๒.สำนักงาน กศน.อำเภอคลองหลวง
๑๓.โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
๑๔.โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
๑๕.โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระบรมราชูปถัมฯ
๑๖. โรงเรียนวัดเขียนเขต
๑๗. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพิธี จำนวน ๑,๒๐๐ คน

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
07/11/2017

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ร่างกำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
04/10/2017

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์ เรื่องวันหยุดช่วงปิดเทอม 1/2560 ค่ะ
(น.ศ.ท่านใดมีความประสงค์จะติดต่อส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยปทุมธานี รีบดำเนินการก่อน วันที่16 ตุลาคม นี้นะคะ^^)

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
16/05/2017

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
27/04/2017

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
21/12/2016

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สำนักทะเบียนและวัดผลแจ้งมาดังนี้นะคะ ^^

21/12/2016
มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

http://www.ptu.ac.th/System_admin/input/pdf20161220165336.pdf เอามาฝาก^^ รายชื่อลำดับพิธีประทานปริญญาบัติปีนี้ค่ะ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
21/12/2016

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ด่วนที่สุด!!!!! เรียนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อเข้ารับประทานปริญญาบัตรทุกท่าน

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
18/10/2016

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Timeline Photos
21/06/2016

Timeline Photos

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
10/08/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พบกันอีกครั้งวันที่ 13 สิงหาคม นะครับ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
06/08/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประกวดวาพภาพวันแม่ ระดับมัธยมครับ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
06/08/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พิธีปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ป.เอก โท ตรี วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 58 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
30/07/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ร่วมกันประหยัดน้ำนะครับ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
25/07/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ประกาศๆ มหาวิทยาลัยปทุมธานีจะปิดเทอมภาคฤดูร้อน ทุกแผนกจะหยุดทำการ **ยกเว้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาเปิดทุกวันนะคะ**

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
17/07/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร2) เพื่อนำไปถวาย ณ วัดหงส์ปทุมาวาส จ.ปทุมธานี ในวันที่ 23 ก.ค. 58

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
17/07/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

21/01/2015
www.ptu.ac.th

โปรดจำลำดับที่การเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2558
http://www.ptu.ac.th/webptu/admin/MyFiles/20150121110732.pdf

ซุ้มแสดงความยินดีของบัณฑิตวิทยาลัย เรียนเชิญผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมาถ่ายรูปที่ซุ้มของเรากันเยอะๆ นะ......
17/01/2015

ซุ้มแสดงความยินดีของบัณฑิตวิทยาลัย เรียนเชิญผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านมาถ่ายรูปที่ซุ้มของเรากันเยอะๆ นะ......

13/01/2015
www.ptu.ac.th

ผู้สำเร็จการศึกษา โปรดจำลำดับที่การเข้าพิธีซ้อมปริญญาบัตร (ตรี,โท,เอก) วันที่ 18 มกราคม 2558

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
10/01/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำหนดการวันซ้อมใหญ่ที่ 18/1/58

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
10/01/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ซ้อมใหญ่ 18 มกราคม 58 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รับจริง 25 มกราคม 58 ณ สวนอัมพร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
05/01/2015

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

พิธีประทานปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

กำหนดการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส # Admin..
19/11/2014

กำหนดการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส # Admin..

จังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีขอเชิญร่วมส่งสาวงามเข้าประกวด “ธิดากาชาดจังหวัดปทุมธานี”ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภ...
24/04/2014

จังหวัดปทุมธานีและเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญร่วมส่งสาวงามเข้าประกวด “ธิดากาชาดจังหวัดปทุมธานี”
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.30 น.
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. โดยมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อขอใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี โทร. 02-975-6999
ผู้ประสานงาน อ.ดิฐดา นุชบุษบา โทร. 089-615-1975

Allianz Ayudhya
20/04/2014

Allianz Ayudhya

ร้อนแค่ไหนก็อย่าลืมเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะ
Cr.kapook

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม
18/04/2014

ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอกดอทคอม

สพฐ.โอนเงินโบนัสข้าราชการ เข้าบัญชี สพป./สพม. แล้ว ตั้งแต่ 11 เม.ย.2557
http://www.kroobannok.com/66445

ที่อยู่

ต.บ้านกลาง อ.เมือง
Bangkok
12000

เบอร์โทรศัพท์

02-9756999

เว็บไซต์

http://www.ptu.ac.th/graduateptu

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อนุญาตค่ะ อยากทราบเกี่ยวกับกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
อยากทราบเกี่ยวกับกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะ
ขอบคุณคณะท่านอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกศิษย์ได้รับไว้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในวันข้างหน้าและในการนี้ศิษย์ขอบูชาคุณของอาจารย์ตลอดจนชีวิตจะหาไม่ขอบคุณครับอาจารย์ที่แสนดี
เปิดรับสมัครภาคเรียนหน้า วันที่เท่าไหร่ค่ะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป Study Ph.D. Communication at SSRU. Students and Supervisors work together hand in hand, head to head, shoulder to shoulder, and heart to heart. You will never walk alone. สอบถามรายละเอียด ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา โทร 090-9155500 ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ โทร 098-6235521 ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท โทร 081-5887879 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้้ ที่ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-1601174 ต่อ 18, 22
มาดเท่ห์ๆแบบนิ่งๆ
อยากทราบ รปม. รม. เกี่ยวกับสมัครเรียนรายละเอียดต่างๆหน่อยครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ "ทวีสุขเพลส" บริการห้องพักรายเดือน ใกล้มหาวิทยาลัยปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : www.facebook.com/TaweesukPlace LINE : @TaweesukPlace (มี @ ด้วยนะคะ) โทรศัพท์ : 089-767-2236 , 086-014-7031 #ทวีสุขเพลส #ปทุมธานี #TaweesukPlace #อพาร์ทเม้นท์ #หอพัก #ห้องพัก #ที่พัก #เช่า #รายเดือน #ใหม่ #เฟอร์นิเจอร์ #แอร์ #น้ำอุ่น #ปลอดภัย #บ้านกลาง #รังสิต #บางพูน #มหาวิทยาลัย #ฟิวเจอร์ #ตลาดพูนทรัพย์ #สแตนเลย์ #นิคม #สวนอุตสาหกรรม #บางกะดี
MTI Training สัญจรถึง (รังสิต) จ.ปทุมธานี สอนแต่งหน้าตัวเอง แก้ไขเป็นอย่างมืออาชีพ สนใจสอบถาม คลิก Inbox : m.me/mtitraining 🚩เรียนรู้การแก้ไขจุดบกพร่อง พร้อมปฏิบัติจริง ด้วยเครื่องสำอาง MTI ฟรี 💵 ค่าลงทะเบียน 950 บาท พร้อมอาหารกลางวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ 👉 วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น.-17.30 น. 👉 ห้อง เอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) จ.ปทุมธานี 👉 จบหลักสูตรรับวุฒิบัตร By MTI Training ✔ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียน ได้ที่ ✔ร้าน บิวตี้ บาร์ โทร. 084-387-0503 หรือ Inbox ข้อความคลิก : m.me/mtitraining
ติดต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้เลยครับ โทรไปทุกเบอร์ เช้าถึงเย็นไม่รับซักเบอร์ 2 วันละ ต้องการติดต่อฝ่ายทะเบียน ขอเบอร์ที่มีคนรับหน่อยครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์: ไปต่างประเทศไม่แพงอย่างที่คิด! ได้เรียน ทำงาน และท่องเที่ยว พร้อมรับรายได้กว่า 3 แสนบาทต่อปี อยากค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ เปิดโลกกว้าง มามะ มาเข้าร่วมโครงการออแพร์สิคะ รับรองคุ้มสุดๆ!! แอดไลน์มาคุยกันได้ที่ Line: @thaiaupair หรือสนใจลงทะเบียนเพื่อศึกษาและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiaupair.com
ขออนุญาตแอดมินครับ ฟิตเนสเปิดใหม่🏋🏻ใหญ่ที่สุดในปทุม 🏆 ฟิตเนสเปิดใหม่ ยิ่งใหญ่ 🏆 และครบวงจรที่สุดในปทุมธานี 🚴🏻‍♀️ 🏋️‍♀️ Peak Point Gym 🏋🏻 เริ่มPre sale ตั้งแต่วันนี้-31ตค.60 ลงทะเบียนวันนี้ ลุ้นเล่นฟรี 1ปีเต็ม ติดต่อ-สอบถาม ☎️ : 063-3624466. ผึ้ง ID Line: 0633624466 🐝