เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบาง

เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2924-9480-3
ต่อ 100 - สำนักปลัดเทศบาล (ส่วนกลาง)
ต่อ 101 - นายกเทศมนตรี
ต่อ 102 - รองนายกเทศมนตรี
ต่อ 103 - รองปลัดเทศบาล
ต่อ 105 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 106 - กองคลัง
ต่อ 107 - กองคลัง (Fax)
ต่อ 108 - หน้าห้องนายกเทศมนตรี
ต่อ 109 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต่อ 110 - สำนักปลัดเทศบาล
ต่อ 111 - กองช่าง
ต่อ 112 - ศูนย์วิทยุฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 114 - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ต่อ 122 - ปลัดเทศบาล

โทรสาร 0-2595-1562

26/08/2023
26/08/2023
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายรั...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน
"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" (Clean Food Good Taste) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

25/08/2023
25/08/2023

เปิดขั้นตอน ‼️
หลังโดนโจรออนไลน์หลอกโอนเงิน ต้องทำอย่างไร?
1. โทรแจ้งสายด่วนธนาคารเพื่อแจ้งระงับการทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชม.
2. เมื่อธนาคารได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ธนาคารจะระงับธุรกรรมชั่วคราว และแจ้งให้ธนาคารปลายทางตรวจสอบและระงับการทำธุรกรรมชั่วคราว 72 ชั่วโมง
3. ธนาคารที่ผู้เสียหายมีบัญชีจะทำการออก Bank Case ID เพื่อให้ผู้เสียหายนำไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
4. พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์แล้วแจ้งธนาคารเพื่อขยายเวลาระงับธุรกรรมเป็น 7 วัน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ที่มา: สมาคมธนาคารไทย
#ข่าวจริงประเทศไทย #โจรออนไลน์ #มิจฉาชีพ #หลอกโอนเงิน

เทศบาลตำบลบางม่วงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency A...
24/08/2023

เทศบาลตำบลบางม่วงได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ระดับผลการประเมิน 94.49 คะแนน ผ่านดี

24/08/2023

🚨เตือนภัย 🚨
มิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งว่าได้รับ #เงินดิจิทัล 10,000 หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม ลวงลงทะเบียน รับสิทธิ กลโกงควบคุมโทรศัพท์ ดูดเงินจากบัญชี
กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท. ( ตำรวจไซเบอร์ ) ตรวจสอบพบผู้เสียหายหลายได้รับข้อความสั้น (SMS) จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแจ้งว่า “ คณได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ” พร้อมกับแนบลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์
เมื่อผู้เสียหายติดต่อไปยังไลน์ดังกล่าว มิจฉาชีพจะหลอกลวงสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดิจิทัลหรือไม่ จากนั้นจะให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10000 ” ผ่าน Play Store เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้น จะหลอกลวงให้ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เริ่มจากการให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน อาชีพ และรายได้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ
จากนั้นจะให้ตั้งค่าให้สิทธิการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือ หรือการให้สิทธิควบคุมโทรศัพท์มือถือที่ผู้เสียหายใช้งานอยู่ หลอกลวงให้กรอกรหัส PIN 6 หลัก ที่ผู้เสียหายใช้งานอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงหลอกลวงให้ทำการสแกนใบหน้า หรือหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมในจำนวนเล็กน้อยเพื่อนำรหัสการทำธุรกรรมธนาคารของผู้เสียหายไปใช้แล้วเข้าควบคุมโทรศัพท์ของผู้เสียหายเพื่อโอนเงินออกจากบัญชี
#ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
#วัคซีนไซเบอร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นางเบญจพร  ทองเหม รองนายกเทศมนตรีต...
21/08/2023

วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นางเบญจพร ทองเหม รองนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ในการสำรวจกลุ่มอาชีพของเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาด ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สตรีสามสายน้ำบางม่วง
32/20 ม.2 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี (อยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดพิกุลเงิน)

21/08/2023

DLA News : ประเด็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

กรณีนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ : เรื่องใหญ่ ลักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมจ่ายแบบถ้วนหน้า ตั้งแต่ 12 สิงหา ต้องมาพิสูจน์ความจน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1. การปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ 611/2564 ได้มีคำวินิจฉัย เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น ว่า ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ที่กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการอื่น จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ปรับแก้คุณสมบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยระเบียบดังกล่าวจะไม่กระทบต่อผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 12 ล้านคน จะคงมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปโดยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนหรือดำเนินการเพิ่มเติมแต่อย่างใด

2. ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกโดยแจ้งไปยังผู้มีสิทธิ หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้มีสิทธิรายใหม่จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 (4) กำหนดว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด (ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ยังมิได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ตามข้อ 6 (4) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบเดิมไปพลางก่อน)

3. การปรับแก้คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพไม่น้อยกว่าเดิม เนื่องจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีรายได้ไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดก็สามารถขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ด้วย

4. ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องที่ 611/2564 ได้กล่าวไว้ว่า คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มีความเห็นว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามมาตรา 11 (11) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กำหนดให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กล่าวคือ คำว่า “เบี้ยยังชีพ” จึงไม่ใช่เงินบำนาญ แต่เป็นการช่วยเหลือตามความจำเป็นโดยไม่ต้องจ่ายในลักษณะถ้วนหน้า และคำว่า “เป็นธรรม” สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับได้

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณประชาชนที่บริจาคเครื่องแอร์เก่า เข้าโครงการขยะของเทศบาลค่ะ
18/08/2023

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณประชาชนที่บริจาคเครื่องแอร์เก่า เข้าโครงการขยะของเทศบาลค่ะ

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ที่บริจาคเครื่องซักผ้าเก่าจำนวน 2 เครื่อง เข้าโคร...
18/08/2023

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ที่บริจาคเครื่องซักผ้าเก่าจำนวน 2 เครื่อง เข้าโครงการขยะของเทศบาลค่ะ

18/08/2023

🚨แจ้งความออนไลน์ ช่องทางเดียวเท่านั้น

📌ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com
กรณีตกเป็นเหยื่อเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ ทางโทรศัพท์ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ท่านสามารถแจ้งความออนไลน์ ที่เว็บไซต์ข้างต้นเท่านั้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการต่าง ๆ ไม่มีช่องทางรับแจ้งความออนไลน์ในเว็บไซต์ชื่ออื่น หรือ ไลน์ ( Line ) หรือรับแจ้งความออนไลน์ทางโทรศัพท์ ( อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ) แต่อย่างใด
หากท่านพบเห็นเว็บไซต์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ มีภาพ ข้อความ เลียนแบบเหมือนหน่วยงานตำรวจ อ้างรับแจ้งความออนไลน์ หรือให้ท่านแอดไลน์ แชต หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคล โปรด อย่าเชื่อ อย่าคลิก อย่าให้ข้อมูล
แจ้งข้อมูล ปรึกษา สอบถาม ขอคำแนะนำ โทร.1441
ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน รู้ทันกลโกง

#แจ้งความออนไลน์
#วัคซีนไซเบอร์
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18/08/2023

📣 ผู้ปกครองต้องรู้ ! คาร์ซีทมีผลบังคับใช้แล้ว ถ้าไม่มีต้องปฏิบัติตามสามข้ออย่างเคร่งครัด จะไม่ถูกปรับ 2,000 บาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งกฎหมายเรื่องการกำหนดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย และวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องมีคาร์ซีท (Car Seat) ส่วนกรณีไม่มีคาร์ซีท จะต้องปฏิบัติตามหลัก 3 ข้อที่กำหนด ซึ่งหากละเลย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
📌 อ่านต่อ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/207121
-----------------------------------------------
Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
X :
Instragram : prd_offcial.ig
YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

17/08/2023
17/08/2023

🚨 เตือน! ระวังกลโกงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ระบบ AI เลียนเสียง ย้ำ งดรับสายจากเบอร์แปลก
-------------------------------------------------------------
👉👉กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แจ้งเตือนภัยขอให้ผู้ปกครองอย่าหลงเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้รูปแบบพฤติการณ์เรียกค่าไถ่เสมือน โดยมิจฉาชีพจะโทรศัพท์หาพ่อแม่หรือผู้ปกครอง พร้อมส่งส่งรูปบุตรหลานไปยังพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมิจฉาชีพจะหลอกว่าลูกหลานถูกเรียกค่าไถ่ ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการหลอกสองชั้น

เพื่อป้องกันการหลอกลวงของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ดีอีเอส ขอให้นักศึกษา พ่อแม่ และผู้ปกครองไม่ต้องรับสายโทรศัพท์ จากหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยและหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697 +698 ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเด็ดขาด

💥เตือนภัยและแนวทางป้องกันสำหรับ นักเรียน นักศึกษา

1. สังเกตเบอร์ที่โทรเข้ามาก่อนรับสาย หากเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จัก หรือเป็นเบอร์ที่มีเครื่องหมาย +697 +698 นำหน้า ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์

2. สังเกตความผิดปกติของปลายสายได้จากคำถาม เช่น การถามชื่อ และข้อมูลส่วนตัวโดยตรง หรือการใช้ข้อความอัตโนมัติในการตอบรับ แล้วให้เรากดเบอร์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ถ้ามีการสนทนาทาง Video call ให้มีสติและสังเกตปากกับเสียงตรงกันหรือไม่ หรือภาพและท่าทางมีความผิดปกติหรือไม่ (มิจฉาชีพสามารถใช้โปรแกรมปลอมใบหน้าขณะสนทนาได้)

3. หากมิจฉาชีพข่มขู่ว่ากระทำผิด และต้องไปแจ้งความหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้นัดหมายไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งความ สอบปากคำ ชี้แจง หรือยื่นพยานเอกสารพยานวัตถุ ณ สถานที่ราชการด้วยตนเอง หากมั่นใจว่าปลายสายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพ ให้วางสายทันที และแจ้งเบาะแสกับหน่วยงานที่ดูแล เช่น ตำรวจ ธนาคาร ค่ายมือถือ หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4. หากมิจฉาชีพให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ ให้สันนิษฐานว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากข้อมูลบัญชีมีเพียงธนาคารที่ตรวจสอบได้ ห้ามบอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงห้ามโอนเงินตามคำกล่าวอ้าง

5. โหลดแอปฯ Whoscall ซึ่งสามารถตรวจสอบหมายเลข และจะระบุหมายเลขที่ไม่รู้จัก ช่วยให้ทราบว่าใครโทรมาทันที

6. หากมิจฉาชีพส่งเอกสารมาข่มขู่ ให้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้นๆ โดยตรง หรือโทรหาตำรวจท้องที่ เบอร์ 191 หรือเบอร์ 1441 และเบอร์ 081-866-3000 หรือเข้าพบพนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุ หรือปรึกษากับผู้ปกครอง

💥เตือนภัยสำหรับผู้ปกครอง

1. หากมิจฉาชีพข่มขู่ให้โอนเงินพร้อมส่งคลิปมาให้ดู ให้รีบปรึกษาบุคคลที่ไว้วางใจ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ หรือโทรสายด่วน 191 หรือ 1441 และเบอร์ 081-866-3000 เพื่อพิจารณาแยกแยะว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือมีการจับตัวเรียกค่าไถ่จริงๆ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ให้ความช่วยเหลือถูกวิธี

2. ก่อนโอนเงินให้ดูว่าเป็นบัญชีที่อยู่ในแบล็กลิสต์ที่ใช้กระทำความผิด หรือบัญชีม้าหรือไม่ สำหรับกรณี เรียกค่าไถ่เสมือนนี้ ในต่างประเทศ เรียกว่า Virtual Kidnapping Ransom Scam หรือ fake kidnapping หรือ Kidnapping scam

💥ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้ทาง https://pctpr.police.go.th

เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/เตือนภัยออนไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-866-3000 หรือโทรศัพท์สายด่วน1441 หากถูกมิจฉาชีพหลอกลวงสามารถแจ้งความผ่านเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com
▶ อ่านข้อมูลทั้งหมด https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/206129
---------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
🎯Twitter :
🎯Instragram : prd_offcial.ig
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร งานกองคลัง เทศบาลตำบลบางม่วง (งานจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานพั...
17/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร งานกองคลัง เทศบาลตำบลบางม่วง (งานจัดเก็บรายได้ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานภาษี)
สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 099 956 7481 เบอร์โทร สายตรง สำนักงาน(กองคลัง) 02-924 8323 และแอปพิเคชั่นไลน์ตาม QR Code ด้านล่างนี้ ทั้งนี้เทศบาลตำบลบางม่วง มีบริการชำระภาษีแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณประชาชน ที่บริจาคถังอ๊อกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่งานป้องกันเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อนำไปใช...
15/08/2023

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณประชาชน ที่บริจาคถังอ๊อกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่งานป้องกันเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 🙏🏻

15/08/2023

📣 แจกฟรี!! อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับบุุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อนำไปใช้ฝึกทักษะให้กับบุคคลออทิสติกได้ที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการมอง ทักษะการเคลื่อนไหว พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่
🎾 โดย 1 ชุดประกอบไปด้วย แม่พิมพ์ซิลิโคน ลูกเทนนิส และ บรรไดลิง สำหรับผู้ขอรับ สามารถเข้ารับได้ที่มูลนิธิออทิสติกไทย ซอยบางพรม 29 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (ลงทะเบียนตามลิงค์ด่านล่างก่อนเข้ารับ)
ลิงค์ลงทะเบียนเพื่อขอรับอุปกรณ์
https://forms.gle/4VEtSWGgECJmWumF7
สามารถขอรับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามเพิ่มเติมได้
☎️094-546-1639,099-454-5395
#มูลนิธิออทิสติกไทย #แจกฟรีอุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับบุุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

15/08/2023

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 ส.ค. 66
การปรับเงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งนี้ จะทำให้หลังจากนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ทุกคนแล้ว เพราะมีเกณฑ์พิจารณาเรื่อง "รายได้"
ทั้งนี้ในบทเฉพาะกาลของระเบียบฯ ใหม่ ระบุด้วยว่า "บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป"
อ่านฉบับเต็ม :https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D192S0000000000300.pdf
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ
-------------------------------------------------
Facebook : กรมประชาสัมพันธ์
X :
Instragram : prd_offcial.ig
YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

11/08/2023

📢 ขออภัยในความไม่สะดวก🙏🏻

เทศบาลตำบลบางม่วง จะดำเนินการปิดช่องจราจร 1 ช่องจราจร ถนนเพื่อดำเนินการปูยางแอสฟัลส์ติคอนกรีต
ถนนสายบางใหญ่-บางคูลัด ช่วงหน้าโรงเรียนอนุบาลกุลนันท์-ศูนย์กระจายสินค้า บจก. จี.พี.อะไหล่ ในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 21.30 - 04.00 น.
📌ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางจราจรบริเวณดังกล่าว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แ...
11/08/2023

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญชวนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
สามารถรับชมได้ในช่องทาง facebook live page: โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร...
09/08/2023

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

08/08/2023

🙏 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566 ความว่า

“รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม
อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก”

Cr: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
08/08/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
📌ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566

07/08/2023
04/08/2023
03/08/2023
03/08/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

#ทรงพระเจริญ
#สมาธิเสบียงบุญ

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณ อดีตนายอำเภอท่านวิสูตร ที่บริจาคขยะริไซเคิลเพื่อลดโลกร้อนและเพื่อการศึกษา เข้าโครงการขยะของเท...
01/08/2023

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอขอบคุณ อดีตนายอำเภอท่านวิสูตร ที่บริจาคขยะริไซเคิลเพื่อลดโลกร้อนและเพื่อการศึกษา เข้าโครงการขยะของเทศบาลตำบลบางม่วง

ที่อยู่

32/20 ต. บางม่วง อ. บางใหญ่
Bangkok
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629249480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการจาก นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ CI โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลบางม่วงดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่
📣 จากประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว
🙏 เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19 หน่วยงานใดที่มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากมีการดำเนินการแล้ว และ มีความจำเป็น ต้องทำกิจกรรม การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยยังเป็นความจำเป็น อยู่ ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาด
📌 ทั้งนี้ ไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดได้ หากปฏิบัติตามมาตราการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด
17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ให้เด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภคิน คำทัศน์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายบัญชา คล้ายเรือน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ได้สำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คอายุการใช้งานรวมทั้งเช็คประสิทธิภาพพร้อมใช้กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ
🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)

🚷 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
- สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะฯ (เปิดเป็นร้านอาหารได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอำเภอ)
- สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

ข้อ 2 และข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 500 คน (เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาต)

ข้อ 4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อ 5 ให้สถานที่บางประเภทเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อ 7 กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

🔴 ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

📌 จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป
#}