Clicky

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั One of the Best Institutes of Aviation Medicine in ASEAN

ข้อมูลเกี่ยวกั

เปิดเหมือนปกติ

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายวิชาเวชศาสตร์การบิน ประจำปี 2566ในวันที่...
23/01/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนรายวิชาเวชศาสตร์การบิน ประจำปี 2566
ในวันที่ 19-20 มกราคม 2566
โดยเชิญ อ.ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง"การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก"ในวันที่19 ม.ค.66 ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
และ ในวันที่20 ม.ค.66
มีการบรรยายพิเศษจาก อ.ผอ.สวบ.ทอ.และอ.รอง(1),อ.รอง(2)
ณ โรงแรมพินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียนพัทยา 😊😊😊

🌷...สวบ.ทอ.ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านทอ.นำทีมโดย คุณทิพรัตน์ มุ่งธัญญา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทอ.และคณะ จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระ...
23/01/2023

🌷...สวบ.ทอ.ให้การต้อนรับสมาคม
แม่บ้านทอ.นำทีมโดย คุณทิพรัตน์ มุ่งธัญญา อุปนายกสมาคมแม่บ้านทอ.และคณะ จัดจำหน่ายดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อบปี้) 🌷🌷
ให้กับ อ.ผอ.สวบ.ทอ. ,น.ชั้นผู้ใหญ่,ข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสวบ.ทอ.🚁🚁พร้อมได้รับเกียรติจาก เลขาธิการแพทยสภา (พล.อ.ท.อิทธพร คณะเจริญ)..ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการนี้ด้วย ในวันที่23 ม.ค.66 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมหมอตระกูล หน้าบริเวณห้องตรวจ สวบ.ทอ.🌷🌷🌷

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
23/01/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน🙏 ในช่วงเช้าเวลา 08.00-08.30น.
ทุกวันราชการ ณ ลานฮ.ใต้อาคารใหม่กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...🚁🚁🚁...โดยมี ผอ.สวบ.ทอ.และ น.ชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน...🙏

🌷...สวัสดี🙏...วันกองทัพไทยค่ะสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ปิดทำการนะคะ🙏
18/01/2023

🌷...สวัสดี🙏...วันกองทัพไทยค่ะ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ปิดทำการนะคะ🙏

🌷ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก...กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ค่ะ📣📣📣📣📣🌷ขอให้หลีกเลี่ยงการ...
16/01/2023

🌷ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จาก...
กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...ค่ะ📣📣📣📣📣
🌷ขอให้หลีกเลี่ยงการตรวจสุขภาพประจำปีในช่วงวันที่ 16,17,19,20นี้ค่ะ
...ขอบพระคุณค่ะ🙏

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
16/01/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน🙏 ในช่วงเช้าเวลา 08.00-08.30น.
ทุกวันราชการ ณ ลานฮ.ใต้อาคารใหม่กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...🚁🚁🚁...โดยมี ผอ.สวบ.ทอ.และ น.ชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน...🙏

🌷พ.11ม.ค.66 เวลา 08.30-11.30น.สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณกลาโหม ในการฝึกอบรมCPR และการใ...
12/01/2023

🌷พ.11ม.ค.66 เวลา 08.30-11.30น.
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ สำนักงบประมาณกลาโหม ในการฝึกอบรมCPR และการใช้เครื่องAED ครั้งที่2
ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการสำนักงบประมาณกลาโหม และสมาคมแม่บ้านสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี
พลเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม มาเป็นประธาน และ พลอากาศตรีเพชร เกษตรสุวรรณ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ให้การต้อนรับ🙏

🌷...ปุกาด...ปุกาด...คร้าา📣📣📣🙏
12/01/2023

🌷...ปุกาด...ปุกาด...คร้าา📣📣📣🙏

🌷พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน โดยมีพล.อ.ต.กฤษฎา ศาสตรวาหา ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี พร้อม รอง...
09/01/2023

🌷พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับ น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน โดยมี
พล.อ.ต.กฤษฎา ศาสตรวาหา ผอ.สวบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี
พร้อม รองผู้อำนวยการ(2)และน.ชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี
ในวันที่ 9 ม.ค.66 เวลา 10.00น. ณ ห้องบรรยาย1 กองวิทยาการ สวบ.ทอ.🌷ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะ🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊💓💓💓....🙏

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
09/01/2023

🌷สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดสวดมนต์บูชาธรรม ด้วยบท"โพชฌังคปริตร"🙏🙏🙏
เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน🙏
ตั้งแต่วันที่20ธ.ค.65 จนถึงปัจจุบัน ณ ลานฮ.ใต้อาคารใหม่กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ...🚁🚁🚁...โดยมี ผอ.สวบ.ทอ.และ น.ชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน...🙏

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ชาว สวบ.ทอ.พลอากาศตรีกฤษฎา ศ...
08/12/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาว สวบ.ทอ.
พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว สวบ.ทอ. โดยกองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ได้เชิญทีมนักจิตวิทยา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีรองผู้อำนวยการ(๒) ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องบรรยาย๕๐๔ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนายสิบพยาบาล ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ รุ่นที่๑๒พลอากาศตรี กฤษฎา ศ...
29/11/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนายสิบพยาบาล ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ รุ่นที่๑๒
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในการต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนายสิบพยาบาล ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ รุ่นที่๑๒ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี พันเอกหญิงศรัญญา พันธ์ลิมา เป็นหัวหน้าคณะ ณ ห้องบรรยาย๑ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และได้เข้าเยี่ยมชมกิจการงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ โดยมี
นาวาอากาศเอกหญิงสุวิสาส์ ศุขตระกูล รองผู้อำนวยการศูนย์ลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ฝูง๖๐๑ กองบิน๖
และได้เยี่ยมชมกิจการงานกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น.

11/11/2022
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)นาว...
11/11/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
นาวาอากาศเอก ศุภชัย สินธวาลัย รองผู้อำนวยการ(๒)
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ระดับหลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายวิชา TMMH 508 Travel Medicine
and In-Flight Emergency and High Altitudes
มีการบรรยายพิเศษโดย
นาวาอากาศตรีหญิง วรสิริ จันทร์กระจ่าง และเยี่ยมชมกิจการกองนิรภัยเวชกรรมการบิน สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุมหมอตระกูล สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy :KA...
09/11/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ต้อนรับคณะโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี
(Korea Armed Forces Nursing Academy :KAFNA)
นาวาอากาศโท วิศวัส คันธา รองหัวหน้ากองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นผู้แทน
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในการต้อนรับ คณะอาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนพยาบาลเหล่าทัพสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน10คน โดยมี Colonel Kim Soo Jung เป็นหัวหน้าคณะในการเยี่ยมชมกิจการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.

01/11/2022
คุณแดน พลอินทร์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการบริการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเข้...
28/10/2022

คุณแดน พลอินทร์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการบริการ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเข้าแสดงความยินดี พล.อ.ต.กฤษฎา ศาสตรวาหา ผอ.สวบ.ทอ. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 65

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนพลอากาศตรี กฤษ...
26/10/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดสถาบันเวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ร่วมแสดงความยินดี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐น.
ณ ห้อง๕๐๔ อาคารกองวิทยาการ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

พิธีมอบของที่ระลึกในโครงการรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล กองทัพอากาศนาวาอากาศเอกหญิง บุษกร ภมร รองผู้อำนวยการ(๑)สถาบ...
06/10/2022

พิธีมอบของที่ระลึกในโครงการรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล กองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอกหญิง บุษกร ภมร รองผู้อำนวยการ(๑)
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานมอบเสื้อของที่ระลึก ในโครงการรณรงค์เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล กองทัพอากาศ โดยเป็นการออกกำลังกายเดินหรือวิ่ง สะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Cradit Challenge : CCC ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่สะสมแคลอรี่ครบ ๑๐,๐๐๐ แคลอรี่
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องโถงสำนักงานผู้บังคับบัญชา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศพลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งม...
04/10/2022

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ราชการ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ให้แก่
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็น
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
โดยมี รองผู้อำนวยการ(๑) รองผู้อำนวยการ(๒)
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี
ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง๕๐๔
กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

ผอ.สวบ.ทอ.ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ในเรื่อง"โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยี ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภ...
26/09/2022

ผอ.สวบ.ทอ.ให้สัมภาษณ์ สำนักข่าว หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ในเรื่อง
"โครงการพัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยี ในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้ทำการในอากาศ โดยผ่านเครือข่ายดิจิทัลความเร็วสูง "...AIRMEDplus.."

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
18/08/2022

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

🌷ในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค.65 - วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค.65 ทาง สวบ.ทอ.มีภารกิจตรวจคัดเลือก ศบ.ทอ. จึงขอ(งด)การตรวจสุขภาพร่างกา...
05/08/2022

🌷ในวันจันทร์ที่ 15 ส.ค.65 - วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค.65 ทาง สวบ.ทอ.มีภารกิจตรวจคัดเลือก ศบ.ทอ. จึงขอ(งด)การตรวจสุขภาพร่างกายตามวาระทุกกรณี ส่วนผู้มารับบริการที่มาตรวจรักษาสามารถมารับบริการได้ตามปกติ

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
14/07/2022

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from wing7RTAF's post
14/07/2022

Photos from wing7RTAF's post

04/07/2022
Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
29/06/2022

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕
27/06/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายวิชาเวชศาสตร์การบินปี ๖๕"
27/06/2022

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศจัดประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนรายวิชาเวชศาสตร์การบินปี ๖๕"

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยเรื่อง กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทำการบิน
23/06/2022

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย
เรื่อง กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทำการบิน

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
19/06/2022

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post
19/06/2022

Photos from กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ's post

13/06/2022

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
01/06/2022

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

Mobile uploads
26/05/2022

Mobile uploads

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
22/05/2022

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
21/05/2022

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

ที่อยู่

Phahonyothin Road
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625340112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามทีค่ะจะฝากครรภ์ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะแนะนำทีค่ะ จะไปสิ้นเดือนนี้แล้ว
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส สำนักงานเขตดอนเมือง Don Mueang District Of RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - Legendary โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา