Clicky

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเข

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเข ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเข, หน่วยงานราชการ, 164 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

19/02/2014
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน

กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ FACEBOOK ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Visit ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย...
28/11/2013

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ร่วมตรวจสอบมาตรฐานสระว่ายน้ำ ณ สมาร์ทคอนโด พระราม 2

16/10/2013

เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน 0 2415 2425 ต่อ 5818

13/10/2013

เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน 0 2415 2425 ต่อ 5818

สารคดีกิจวัตรซักน้ำฝาด
21/06/2013
สารคดีกิจวัตรซักน้ำฝาด

สารคดีกิจวัตรซักน้ำฝาด

สารคดีกิจวัตรซักน้ำฝาด จัดทำเพื่อเผยแผ่ข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าที่น่าเลื่อมใส

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกำแพง
22/05/2013

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดกำแพง

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำดื่...
08/05/2013

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคและน้ำดื่ม โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อแนะนำให้แก่ผู้ประกอบกิจการได้ผลิตน้ำดื่ม บรรจุขวด น้ำแข็ง ให้ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำแข็ง ส่งสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป

ประเพณีสงกรานต์ 2556
14/04/2013

ประเพณีสงกรานต์ 2556

15/03/2013

เชิญชวนร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้งานหรือไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ช.ม. ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. เพื่อลดโลกร้อน (60 + Earth Hour 2013)

#ประชาสัมพันธ์ทั่วไป #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน #ตรวจเช็คและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เตรียมบัตรเลื...
28/02/2013

#ประชาสัมพันธ์ทั่วไป #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน #ตรวจเช็คและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เตรียมบัตรเลือกตั้งลงถุงแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่อไป

#ประชาสัมพันธ์ทั่วไป #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน #ตรวจเช็คและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เตรียมบัตรเลื...
28/02/2013

#ประชาสัมพันธ์ทั่วไป #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน #ตรวจเช็คและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เตรียมบัตรเลือกตั้งลงถุงแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่อไป

#ประชาสัมพันธ์ทั่วไป #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน #ตรวจเช็คและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เตรียมบัตรเลื...
28/02/2013

#ประชาสัมพันธ์ทั่วไป #ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน #ตรวจเช็คและนับจำนวนบัตรเลือกตั้ง เตรียมบัตรเลือกตั้งลงถุงแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อส่งมอบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งต่อไป

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดกา...
28/02/2013

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดการเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านครั้งสุดท้าย (โค้งสุดท้าย) ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มเคลื่อนขบวนจากศาลาพระพุทธ ซอยพระรามที่ 2 ที่ 69 เพื่อเชิญชวนประชาชนชุมชนเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 1 ส่วน 2 และส่วน 3 ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-15.00 น. อย่าลืมไปลือกตั้งกันนะคะ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดกา...
28/02/2013

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดการเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านครั้งสุดท้าย (โค้งสุดท้าย) ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มเคลื่อนขบวนจากศาลาพระพุทธ ซอยพระรามที่ 2 ที่ 69 เพื่อเชิญชวนประชาชนชุมชนเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 1 ส่วน 2 และส่วน 3 ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-15.00 น. อย่าลืมไปลือกตั้งกันนะคะ

#กิจกรรมการตรวจด้านสุขลักษณะสถานที่สะสมและจำหน่ายอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหาร# ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบาง...
28/02/2013

#กิจกรรมการตรวจด้านสุขลักษณะสถานที่สะสมและจำหน่ายอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหาร#
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด โดยเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดในพื้นที่เขตฯ 16 แห่ง เพื่อตรวจเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

กรณีสถานประกอบการขอให้พ่นสารเคมีกำจัดยุง สำนักงานเขตบางขุนเทียน จะจัดเก็บค่าบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าบริก...
27/02/2013

กรณีสถานประกอบการขอให้พ่นสารเคมีกำจัดยุง สำนักงานเขตบางขุนเทียน จะจัดเก็บค่าบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าบริการ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 ในอัตรา 300 ตารางเมตรแรก 200 บาท ส่วนที่เกินจะจัดเก็บในอัตรา 100 ตารางเมตร 50 บาท ตก ไร่ละ 850 บาท

งานประจำที่ต้องทำทุกวันของทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน คือการพ่นสารเคมีกำจัด...
27/02/2013

งานประจำที่ต้องทำทุกวันของทีมพ่นสารเคมีกำจัดยุง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน คือการพ่นสารเคมีกำจัดยุงภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รวมทั้งบ้านของประชาชนใกล้เคียงในรัศมี 100 เมตร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ภาพอาหารร้านแมกไม้ชายคลอง ซ.บางกระดี่ 3 ถ.พระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
26/02/2013

ภาพอาหารร้านแมกไม้ชายคลอง ซ.บางกระดี่ 3 ถ.พระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

แผนที่ร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง
26/02/2013

แผนที่ร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง

แนะนำร้านอาหารสะอาด อร่อย ร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง ที่ตั้ง 77/662 หมู่ 5 ซอยบางกระดี่ 3 พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ...
26/02/2013

แนะนำร้านอาหารสะอาด อร่อย ร้านอาหารแมกไม้ชายคลอง ที่ตั้ง
77/662 หมู่ 5 ซอยบางกระดี่ 3 พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150 เปิดบริการ 11.00 - 23.00 น. โทร.
02-452-2285,081-811-7086,087-084-4367 บริการอาหารไทย จีน อีสาน ซีฟู้ด รับจัดเลี้ยงทั้งใน และนอกสถานที่ บรรยากาศริม สองฝั่งคลอง เรือนไทย และห้องคาราโอเกะ ร้านนี้ได้ใบรับรองอาหารปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร และเคยออกรายการเปรี้ยวปาก ทางทีวีช่อง 3 มาแล้ว

ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ...
22/02/2013

ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางขุนเทียน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 - 15.00 น.

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางขุนเทียน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธ...
22/02/2013

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตบางขุนเทียน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 8.00-15.00 น.

ที่อยู่

164 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ
Bangkok
10150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624150157

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเข:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีบ้านหลังหนึ่งเขาวางต้นไม้ไว้ทางเท้าได้ใช่ไมค่ะ แต่เหมือนเขาเอาทางเท้าเป็นหน้าบ้านตัวเองได้ด้วยใช่ไหมค่ะ
เรียนถามเจ้าหน้าที่ค่ะ...การที่จะขุดหรือเพื่อทำความาะดวกของตนเองนั้นต้องมีการขออนุญาติหรือไม่...นานล่ะตรงนี้ปากทางเข้าหมู่บ้านพิศาลบางกระดี่ซอย 25 ไม่กลบให้เรียบร้อยเวลารถเล็กวิ่งเข้าออกมันจะล้มเอาข่วยเข้ามาดูหน่อยน่ะค่ะ
มีคนเลี้ยงหมาจรจัด หลายตัว เคยกัดคนที่เดินผ่านประจำ ต้องแจ้งฝ่ายไหนของสำนักงานเขตบางขุนเทียนครับ
บ้านหลังนี้อยู่ตรงทางเชื่อมระหว่างบิ๊กซีกับหมู่บ้านเคหะชุมชนธนบุรี3 ถนนพระราม2 อยู่ติดทางเชื่อมเลย คนต้องใช้เส้นทางนี้ผ่านไปมาเยอะมาก และ ก็มีคนโดนหมาจรจัดที่บ้านหลังนี้ดูแลกัดประจำ แต่ก็ไม่มีใครมาจัดการ ก็ยังมีหมาจรจัดอยู่เหมือนเดิม เป็นอันตรายกับคนและเด็กๆที่ใช้ทางเชื่อมนี้มาก สำนักงานเขตบางขุนเทียนช่วยดูแลหน่อยได้มั้ยครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สธค.24 สาขาบางบอน โรงรับจำนำรั โรงเรียนวัดกก HD Grile สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางข สถานีตำรวจนครบาลบางมด กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 Bang Bon District CMG CMG G TV Club HR Galya ปูเป้ สาวอุดร Khet Bang Khae ศูนย์วิทยุ อปพร.เขตบางแค สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเ