Clicky

กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเร

กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเร กรมการเงินทหารเรือ

เปิดเหมือนปกติ

16/12/2022
14/12/2022
ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี๋ยในวันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 0919 พร้อมกัน ณ พื้นที่กำหนด และพื้น...
14/12/2022

ขอเชิญชวนกำลังพลและประชาชนร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ของเสด็จเตี๋ยในวันที่ 19 ธ.ค.65 เวลา 0919 พร้อมกัน ณ พื้นที่กำหนด และพื้นที่เข้าร่วมทั่วประเทศ รายละเอียดตามภาพ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนู...
11/12/2022

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยที่จัดทำขึ้นทั้ง 3 ฉบับแล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานและประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในโอกาสเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ในวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2475 ด้วย ถือเป็นการให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญเป็นอย่างมาก

8 ธันวาคม 2481 รัชกาลที่ 8 ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล...
09/12/2022

8 ธันวาคม 2481
รัชกาลที่ 8 ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร) ประทับรถสามล้อเสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระเนตรและเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ สวนสราญรมย์

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

#ทรงพระเจริญ7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ...
07/12/2022

#ทรงพระเจริญ
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่...
05/12/2022

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

#วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #ในหลวงรัชกาลที่9

เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"     เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทส...
05/12/2022

เรือ ต.91 "เรือของพ่อ"
เป็นเรือที่มีคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์การต่อเรือรบของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีอัจฉริยภาพในการต่อเรือ เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งที่ ประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ.2503 และเมื่อพระองค์เสด็จฯ กลับ ได้ทรงพระราชทานดำรัสแก่กองทัพเรือว่า “กองทัพเรือควรต่อเรือ ประเภทนี้ใช้เองบ้าง” ซึ่งในครั้งนั้น ได้ทรงพระราชทานวินิจฉัยและคำแนะนำในการต่อเรือ จนนำมาซึ่งโครงการต่อเรือ ต.91 โดยกรมอู่ทหารเรือ และเป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งทีขึ้นประจำการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ มาประทับบนเรือเพื่อทำการทดสอบสมรรถนะด้วยพระองค์เอง จากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ถือว่าได้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกองทัพเรือในการต่อเรือรบใช้เอง อีกทั้ง ยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมการต่อเรือรบภายในประเทศในเวลาต่อมา นับได้ว่า เรือ ต.91 เป็นปฐมบทของการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ และประเทศชาติ
จากพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ กองทัพเรือ ในการต่อ เรือ ต.91 ในครั้งนั้น จึงเปรียบได้ว่า เรือ ต.91 เป็น “เรือของพ่อ” ตามที่ปรากฏเมื่อครั้งที่ กองทัพเรือได้จัดงาน “50 วัน แห่งความอาลัย รวมหัวใจเรือของพ่อ” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 โดยนำเรือมาจอดเทียบท่า ณ หอประชุมกองทัพเรือ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งกำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เรือ ต.91 มีประวัติการใช้ราชการยาวนานเป็นเวลาถึงกว่า 51 ปี จนกระทั่ง กระทรวงกลาโหมเห็นว่าการซ่อมทำเพื่อใช้ราชการต่อไปได้ไม่มีความคุ้มค่า จึงมีคำสั่งให้ปลด เรือ ต.91 ออกจากระวางประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ทั้งนี้ เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริว่า กองทัพเรือควรจะอนุรักษ์เรือรบเก่าไว้แล้วจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทหาร เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะชน และ เรือ ต.91 เป็นเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งที่เป็นตำนานของกองทัพเรือแสดงถึง
ความเกี่ยวพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับกองทัพเรือและประเทศชาติที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในด้าน
การพัฒนากำลังรบอย่างชัดแจ้งและเป็นที่ประจักษ์แก่กองทัพเรือ ดังนั้น กองทัพเรือ โดย กองเรือยุทธการ ได้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้นำเรือ ต.91 ที่ปลดระวางประจำการมาอนุรักษ์จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ เรือ ต.91 “เรือของพ่อ” ณ บริเวณอ่าวดงตาล กองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2563 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาประวัติ และ
พระอัจฉริยภาพในด้านการออกแบบและต่อเรือของพระองค์ รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง (Landmark)
อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่9
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ  อู่ของกองทัพเรือมีหน้าที่สนับสนุนการซ่อมทำเรือรบขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือบร...
05/12/2022

อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อู่ของกองทัพเรือมีหน้าที่สนับสนุนการซ่อมทำเรือรบขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ อีกทั้งยังส่งเสริมการพาณิชย์นาวีของไทยได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่ออู่แห่งนี้ว่า “อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช” เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและผู้ปฏิบัติงานในอู่แห่งนี้

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#ในหลวงรัชกาลที่9
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยา...
05/12/2022

เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำใหม่ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ สามารถปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือ รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับอากาศยานของกองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำนี้ว่า "เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช” ชื่อภาษาอังกฤษ “H.T.M.S. BHUMIBOL ADULYADEJ" ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

ข้อมูลเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
1) ความยาวเรือ 124.1 เมตร
2) ความกว้าง 14.4 เมตร
3) ระวางขับน้ำเต็มที่ 3,700 ตัน
4) ความเร็วมัธยัสถ์ 18 นอต
5) ความเร็วสูงสุด 30 นอต
6) ระยะปฏิบัติการสูงสุดที่ความเร็ว 18 นอต 4,000 ไมล์ทะเล
7) เครื่องจักรใหญ่ดีเซล
8) เครื่องจักรใหญ่แก็สเทอร์ไบน์
9) ระบบอาวุธ
- ปืนใหญ่ขนาด 76 มม.
- ปืนกลขนาด 30 มม.
- ปืนกลขนาด .50 นิ้ว
- เครื่องยิงตอร์ปิโด
- เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีทางตั้ง สามารถยิงลูกอาวุธนําวิถีแบบพื้นสู่อากาศ
- เครื่องยิงอาวุธปล่อยนําวิถีแบบพื้นสู่พื้น
- ปืนกลป้องกันตนเองระยะประชิด

#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่9
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

9 พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้#ในหลวงรัชกาลที่9#สืบ...
05/12/2022

9 พระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
#ในหลวงรัชกาลที่9
#สืบสานรักษาต่อยอด
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

1 ธันวาคม 2486เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยวันสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพร...
01/12/2022

1 ธันวาคม 2486
เปิดประวัติ “วันดำรงราชานุภาพ” พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

วันสิ้นพระชนม์ของ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” ทรงได้รับพระสมัญญานามเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย และนับเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ซึ่งต่อมาได้กำหนดให้เป็น “วันดำรงราชานุภาพ”

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร
#ก้าวสืบต่อ

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

สอ.รฝ.จัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลหมู่บ้านนาวีไทยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หน่วยบัญช...
01/12/2022

สอ.รฝ.จัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลหมู่บ้านนาวีไทย

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจัดรถน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลในหมู่บ้านนาวีไทย ตามที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่1 สั่งการ ซึ่งสาเหตุที่น้ำไม่ไหลเกิดจากแนวท่อประปาขนาดใหญ่แตกรั่วฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมทำของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ หมู่ที่ 6 - 8 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในทันที
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมันและภาคภูมิใจ

#หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

26 พฤศจิกายน 2468ร.7 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรม...
27/11/2022

26 พฤศจิกายน 2468
ร.7 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช รัชกาลที่ 6 ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง

#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#เรียนรู้ประวัติศาสตร์ทุกวันกับครูน้ำเพ็ชร

ที่มาเพจ: รักษ์ราชย์
https://www.facebook.com/royalist.siam

25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6 และเป็น "วันมหาธีรราชเจ้า" ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม การแพทย์และสาธารณสุข การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและอักษรศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับกิจการของกองทัพเรือ นั้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ขอพระราชทาน และกองทัพเรือสร้างฐานทัพเรือที่สัตหีบ ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ

ฐานทัพเรือสัตหีบ เริ่มก่อกำเนิดขึ้นมาด้วยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2457 ขณะที่เสด็จประพาสทางชลมารคเลียบฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี พระองค์ได้เสด็จฯ มาประทับในอ่าวสัตหีบ เพื่อทอดพระเนตรการซ้อมรบของกองทัพเรือด้วย

ในการเสด็จคราวนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรหมู่บ้านสัตหีบ เห็นว่า เป็นชัยภูมิอันเหมาะที่จะตั้งเป็นฐานทัพเรือ จึงได้มีพระบรมราชโองการด้วยพระโอษฐ์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2457 แก่พระยาราชเสนาผู้แทนสมุหเทศภิบาล มณฑลจันทบุรี และพระยาประชาไศรยสรเดช ผู้ว่าราชการเมืองชลบุรี
ขณะทรงประทับอยู่ในเรือพระที่นั่งว่า มีพระราชประสงค์ที่ดินฝั่งตำบลสัตหีบ และที่ใกล้เคียงตลอดทั้งเกาะใหญ่น้อย บรรดาที่มีอยู่ริมฝั่งน้ำอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับใบเหยียบย่ำ หรือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินบนฝั่ง หรือเกาะที่สงวนไว้แล้วนั้นเป็นอันขาด

กันยายน 2465 พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะที่ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ได้มีหนังสือไปกราบถวายบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานที่ดินตำบลสัตหีบที่ทรงสงวนไว้เพื่อจัดเป็นฐานทัพเรือ โดยทรงเน้นให้เห็นคุณและโทษ ของการจัดสัตหีบเป็นฐานทัพเรือไว้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และนักเรียนทหาร กองทัพเรือ

#วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่6
#วันมหาธีรราชเจ้า
#พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

22/11/2022

คำปราศรัย
ของ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565
#วันกองทัพเรือ2565

22/11/2022

20 พฤศจิกายน ของทุกปี "วันกองทัพเรือ"

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กองทัพเรือ จึงได้ถือเป็น "วันกองทัพเรือ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้

ประวัติวันกองทัพเรือ
ในสมัยโบราณยังมิได้มีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก จวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทางเรือออกจากทางบก เมื่อครั้งเริ่มแรกตั้งกรมทหารเรือนั้น กิจการทหารเรือบางประเภทยังขาดบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ จำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ อาทิ ผู้บังคับการเรือและผู้บัญชาการป้อมต่างๆ

ต่อมาภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่า กิจการของทหารเรือเท่าที่อาศัยชาวต่างประเทศเข้ามาประจำตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ นั้น ไม่อาจที่จะหวังในด้านการรักษาอธิปไตยของชาติได้ดีเท่ากับคนไทยเอง พระองค์มีพระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในเรือแทนชาวต่างชาติที่จ้างไว้ต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรส เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือยังประเทศอังกฤษ

ภายหลังจากที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมทหารเรือ จัดการฝึกสอนวิชาการทหารเรือขึ้น โดยเริ่มตั้งโรงเรียนขึ้นครั้งแรกที่บริเวณอู่หลวงใต้วัดระฆัง ตรงข้ามท่าราชวรดิฐ สำหรับอบรมนายทหารชั้นประทวน หรือฝ่ายช่างกลและเดินเรือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2434 ได้ตั้งโรงเรียนนายสิบขึ้น และในปี พ.ศ. 2440 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารเรือขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2442 ได้จัดตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้น สถานที่ตั้งโรงเรียนนายเรือครั้งแรก อยู่ที่วังนันทอุทยาน (สวนอนันต์) มีนาวาโทไซเดอลิน (Seidelin) เป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายเรือคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมจักรพรรดิพงศ์ สิ้นพระชนม์ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ซึ่งเป็นที่ประทับได้ว่างลง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทาน พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 เป็นต้นมา กับได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า

“วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ร.ศ.๑๒๕ เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า”

สำหรับการจัดงานวันกองทัพเรือ ในปีนี้ นอกจากครบรอบ 116 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 แล้ว ยังเป็นช่วงที่กองทัพเรือกำหนดจัดงาน 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อกองทัพเรือเป็นเอนกอนันต์ โดยกองทัพเรือ ได้กำหนดจัดงานวันกองทัพเรือ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเช้า ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม และงานรับรองวันกองทัพเรือในช่วงค่ำ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

กองทัพเรือได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยตั้งแต่อดีตกาล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไม่มีศึกการรุกรานจากทางทะเล เพราะนานาประเทศล้วนหันมาทำสงครามทางด้านเศรษฐกิจแทน แต่ภารกิจของกองทัพเรือก็ไม่ได้หยุดนิ่ง โดยมีหน้าที่สำคัญในการดำรงรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษากฎหมายทางทะเล สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ช่วยเหลือคุ้มครองเรือประมง ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชายฝั่งและในทะเล นอกจากนี้กองทัพเรือยังมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน สืบทอดมาสู่ทหารเรือจากรุ่นสู่รุ่นที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเสริมสร้างกำลังทหารเรือให้มีความแข็งแกร่ง มีขีดความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้คำมั่นว่าจะมุ่งเน้นให้กองทัพเรือมีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตย มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคอยช่วยเหลือประชาชน เพื่อนำไปสู่การเป็น “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ"

#วันกองทัพเรือ

"ลอยกระทง ปลอดภัย มั่นใจ กองทัพเรือ"กองทัพเรือ โดย กองเรือเรือเล็ก กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ...
07/11/2022

"ลอยกระทง ปลอดภัย มั่นใจ กองทัพเรือ"
กองทัพเรือ โดย กองเรือเรือเล็ก กองเรือยุทธการ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ปฏิบัติงานตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พ.ย.65 เวลา 17.00 น. จนถึงวันพุธที่ 9 พ.ย.65 เวลา 08.00 น. มีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา 5 พื้นที่ ได้แก่
1) สะพานนนทบุรี - สะพานพระนั่งเกล้า
2) สะพานพระนั่งเกล้า - สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
3) สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า - สะพานภูมิพล 1
4) สะพานภมิพล 1 - ท่าเรือพระประแดง
5) ท่าเรือพระประแดง - ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

หากเกิดอุบัติทางน้ำหรือพบเห็นผู้ประสบเหตุ สามารถติดต่อสายด่วน 1696 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ หรือ 02 - 4753093 และ 02 - 4753094 กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ /ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรง...
23/10/2022

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

#วันปิยมหาราช

คำเตือน พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยากรมอุทกศาสตร์ได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูงบริเวณแม่น้ำเจ้า...
11/10/2022

คำเตือน พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยา

กรมอุทกศาสตร์ได้ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง
บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างวันที่ 5 - 13 ต.ค.65

เนื่องด้วยในวันที่ 5 - 13 ต.ค.65 เวลาประมาณ 06.00 - 19.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา โดยลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีความสูง ประมาณ
1.70 - 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

พื้นที่กระทบ
- กองบัญชาการกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
และพื้นที่ใกล้เคียง
- ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สทุทรปราการ
และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาล่วงหน้าได้ที่
เว็ปไซต์ กรมอุทกศาสตร์ "สภาวะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา"
www.hydro.navy.mi.th/chaophraya/rtnhq.htm

สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

#กองทัพเรือรวมพลังสู้ภัยน้ำท่วม
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

"กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฝั่งธนบุรีจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น""พร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้อง...
02/10/2022

"กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมฝั่งธนบุรีจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น"

"พร้อมดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตลอด 24 ชม"

สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

#กองทัพเรือรวมพลังสู้ภัยน้ำท่วม
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 1-7 ตุลาคม 2565 เนื่องจากอิทธิพ...
30/09/2022

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังน้ำขึ้นสูง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงวันที่ 1-7 ตุลาคม 2565 เนื่องจากอิทธิพลของ "พายุโนรู" โดยคาดจะมีน้ำไหลผ่านนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์ 2,500 - 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้น 2,300 - 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 - 0.60 เมตร

พื้นที่กระทบ
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี และ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อ.ป่าโมก อ.ไชโย และ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.เสนา และ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ จ.สมุทรปราการ

สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

#กองทัพเรือห่วงใยใส่ใจประชาชน
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

5 โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม 1. โรคฉี่หนู2. โรคตาแดง3. โรคน้ำกัดเท้า4. โรคระบบทางเดินอาหาร5. โรคทางเดินหายใจ สายด่วนศูนย์บรร...
30/09/2022

5 โรคร้ายที่มากับน้ำท่วม
1. โรคฉี่หนู
2. โรคตาแดง
3. โรคน้ำกัดเท้า
4. โรคระบบทางเดินอาหาร
5. โรคทางเดินหายใจ

สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โทร.1696 ตลอด 24 ชม.

#กองทัพเรือห่วงใยใส่ใจประชาชน
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย 1.  หลีกเลี่ยงการเดิน/พายเรือลุยน้ำท่วมใกล้เสาไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด2.  ไม่อยู่ใกล้ท...
30/09/2022

วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย
1. หลีกเลี่ยงการเดิน/พายเรือลุยน้ำท่วมใกล้เสาไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูด
2. ไม่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลหรือร่องน้ำ เพราะอาจเกิดดินถล่ม
3. ย้ายปลั๊กไฟและสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง
4. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน ป้องกันไฟฟ้าดูด
5. หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ/จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน
6. บ้านที่มีเด็กเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
7. ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง เข้ามาอยู่ใต้ตู้ รองเท้า เสื่อ ผ้าเช็ดเท้า
8. จัดของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ ป้องกันสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่
9. ย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นที่สูง
10. เพิ่มความระมัดระวังโรคติดต่อมากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ ตาแดง และไข้เลือดออก เป็นต้น
11. ควรบริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่ปรุงสุก
12. ใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้งเมื่อเดินลุยน้ำ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและของมีคม
13. กรณีดินลุยน้ำกลางคืน พกไฟฉายติดตัว
14. ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพราะอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
15. ตั้งสติอย่าตื่นตระหนก ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
16. สังเกตุระดับน้ำ หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยในทันที

ข้อมูล : กรมบรรเทาสาธารณภัย

ที่อยู่

พระราชวังเดิม
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624754563

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการเงินทหารเรือ กองทัพเรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มี เคส iPhone 12 pro max อยากส่งต่อ 2 อัน มารับได้เลย
กรมการเงิน ทำงานเร็วๆ หน่อย เงินแสนผมอย่าให้โมโหสั่งถอดยศได้นะ
เตือนภัยครับ เป็นอีก1คนที่ปลอมfacebookหลอกให้โอนเงินครับ หากใครเจอชื่อบัญชีนี้ ชื่อนี้อย่าหลงเชื่อโอนเงินไปนะครับ หรือเจอบุคลในภาพสามารถแจ้งตำรวจได้เลยครับ มีเจ้าทุกข์แจ้งความไว้ที่ สน. วังทองหลาง รายละเอียดอยู่ในภาพครับ ช่วยๆกันแชร์ครับ จะได้ไม่มีใครหลงโอนเงินไปครับ
เอกสารรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 61ของผมไม่ได้รับ ติดต่อแผนกเบี้ยหวัด/บำนาญแล้ว ให้เดินทางไปรับเองเพราะส่งให้แล้ว ผมไม่มีภาษีต้องชำระ หากเดินทางไปรับจาก สัตหีบโดยรถ สก.ทร.สัตหีบ ไปกลับ จ่าย 240 บาท เท่ากับต้องเสียภาษี(จากไม่ต้องเสีย) ผมควรจะเป็นพลเมืองดี หรือ ไม่ต้องเป็นพลเมืองดี ครับ
สวัสดีครับ ผมเป็นข้านราชการบำนาญผมจะเพิ่มประวัติเกี่ยวกับบุตรต้องทำยังไงครับ อยู่อุดรธานีครับ
ขอเชิญชวน นายทหารประทวนทุกท่าน ร่วมสนุกกับการตอบแบบสอบถามพร้อมจับสลาก ลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ณ นันทอุทยานสโมสร ตั้งแต่วันที่ 2-15 ม.ค.62 เวลา 09.00-13.00 น.
(คนกลาง) ปฏิคม สมสมัย หน้าตัว.....การเงินทหารเรือ ฝากผู้บัญชาการเงินดูแลลูกน้องด้วยคะ อย่าให้มาทำลายจิตใจผู้หญิงคะ กราบขอบพระคุณคะ
ขอที่อยู่ส่งเอกสารแห่งใหม่
ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบำนาญด้วยครับ
สามารถสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ และ download คำแนะนำในการสมัครได้ในวันที่ 1 ธ.ค.60 - 14 ก.พ.61 👉🏻 http://www.navedu.navy.mi.th
ขอความกรุณาขอเบอร์โทรเจ้าหน้าที่ธุรการงานกำลังพลเรื่องขอสำเนาคำสั่ง พ.ส.ร. ครับผม
1)
"ตรวจพบชาวบ้านควบคุมกษัติย์ในวังหลวง"
ควบคุมโดยเส้นสายอิทธิพลจาก
องกรณ์เศรษฐีเรือทองสร้างแล้ว
ขยายตัวเติบโตไปควบคุมวังหลวง
ควบคุมกษัติย์ในวังหลวงเติบโตตาม
ชีวิตตนเอง จัดคิวไปออกงาน แสดง
สื่อโทรทัศน์ การแต่งการ ในแบบ
คนควบคุม ถูกควบคุมทั้งราชวงศ์
เปลี่ยนยุคสมัยตามครอบครัวผู้คุม

เส้นสายองกรณ์เศรษฐีเรือทอง
รวมกับองกรณ์วัดท่าไม้ ตามบ้าน
ที่มีธงชาติ ส่วนมากจะใช้วิญญาน
ควบคุมประสานงาน หรือโทรติด
ต่อกับฐานที่ตั้งในการประสานงาน

#จะต้องใช้วิญญานควบคุมติดส่วน
เนื้อที่หน้าผากคนคุมหลักหรือผู้คุม
แล้วก็ผู้ถูกคุมหรือกษัติย์หรือเป็น
ล้านๆ คน เพื่อให้วิญญานควบคุม
รับรู้ึวามรู้สึกคนคุมตามส่วนเนื้อ
่ที่ติดกายผู้คุมกับผู้ถูกคุม เพื่อควบ
คุมความรู้สึกผู้ถูกคุมให้รับรู้ความ
รู้สึกแบบคนคุมหลัก วิญญานควบคุม
สามารถทำได้ถึง ทำบุคคลิก รูปร่าง
หน้าตา น้ำเสียง สีผิว บุตร กำเนิด
นิสัย ถ้าคนคุมหลักเจ็บหรือตาย
ผู้ถูกควบคุมก็เจ็บแล้วตายด้วย

#วิธีได้ยินเสียงวิญญานก็แค่
ใช้วิญญานที่เป็นเจ้าที่มีไม้เท้ามา
สองตนอยู่สองสถานที่เปิดภพหา
กัน ไกลแค่ไหนก็ได้ยิน ถ้าต้องการ
ให้คนได้ยินด้วยแต่ติดส่วนเนื้อที่
หน้าผากหรือกาย ระหว่างคุนกับ
ที่ต้องการด้วยสองถานที่เปิดภพ
หากันแค่นั้นเอง แต่ผมไม่ใช้เจ้าที่
เพราะอันตรายใช้เหรียญเทพทันใจ
หาได้จากในเฟสหรือในเน็ต 2 อัน

การส่งตัวก็เส้นสายสององกรณ์
องกรณ์เศรษฐีเรือทอง องกรณ์
วัดท่าไม้ เรือทองจะใช้เส้นสาย
ที่มีอยู่ทุกพื้นที่เพื่อควบคุมการ
งาน การเงิน การจัดหาคนควบคุม
#หาต้นทุนการส่งตัวได้จากสายงาน
หน่วยงานที่รับเข้ามา การใช้จ่าย
การงาน การเงิน แต่ละวัน จะต้อง
จัดตั้งสายหรือมีสายงานหน่วยงาน
ก่อน ส่งตัว

2)
#การส่งตัวก็แค่ใช้เส้นสาย
องกรณ์เศรษฐีเรือทองจัดหาคน
แต่ที่มีสภาพแวดล้อมคล้ายตน
หรือไปสร้างเส้นทางใหม่ ในแบบ
ตน แล้วใช้วิญญานติดส่วนเนื้อ
ที่กายเพื่อควบคุม ให้หน่วยงาน
จัดหาการงาน ควบคุมการใช้
จ่ายในแบบตน สิ่งของคล้ายตน
ชีวิตประจำวันคล้ายคนคุมหลัก
ถ้าทำงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
ก็จะมีเส้นสายแต่ละคนแบบสะ
ท้อนต่าง เล่นการเมือง มีธุรกิจ
มีองกรณ์ก็จะมีในแบบคนคุม
หลัก เติบโตตามผู้คุมหลัก
ถ้าเป็นสังคมนั้นหรือส่งตัวด้วย
กันจะเปิดเผยควบคุมกัน ทำ
ตามกันแล้วมีเส้นสายมากขึ้น
ไม่ก็คุมกันเองส่งทรัพย์การใช้
จ่ายแต่ละวันให้หน่วยงานตน

ตรวจพบว่าเป็นข้อมูลจริงสุขสวัสดิ์42บางปะกอก
ขออนุญาตนะคะ พอดีเมื่อสักครู่โทรไปสอบถามถึงเรื่องเอกสารการเบิกค่าเล่าเรียน แต่เจ้าหน้าที่มีการใส่อารมณ์กลับมา คือแค่สอบถามยังขนาดนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจจะทำหน้าที่ก็ให้คนอื่นมาทำหน้าที่แทน ช่วยปรังปรุงพฤติกรรมด้วยเจอแบบนี้ไม่ไหวคะ เป็นเจ้าหน้าเสียเปล่า (เจ้าหน้าที่ผู้ชาย)👎🏻
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Yacht Racing Association of Thailand - YRAT กองการสัสดี Pcx150เเต่งสวยเเห่งประเทศไทย Spaghetii-Gaming สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร Royal Thai Survey Department บ้านสมเด็จโพลล์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Macey Banks DOPA Careers - สมัครงานกรมการปกครอง Kalahom Ministry of Defence (Thailand) Ministry of Defense (Thailand) Thailand Ministry of Defence Police Radio (Thailand)