The Sirindhorn Thai Language Institute

The Sirindhorn Thai Language Institute สถาบันภาษาไทยสิรินธร ภาษาไทยเป็นปัญญาและภูมิคุ้มกันของชาติ
(10)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน โดยมีรายละ...
06/05/2021

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

🔸 หลักสูตร “ถ้อยคำกับการสื่อสาร”
📅 เลื่อนการจัดอบรมจากวันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นวันที่ 23 ก.ค. 64
📢 ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค. 64
👨‍🏫 เปลี่ยนวิทยากรจาก รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา เป็น ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์

🔸 หลักสูตร “ศิลปะการพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ”
📅 เลื่อนการจัดอบรมจากวันที่ 20-21 พ.ค. 64 เป็นวันที่ 24-25 มิ.ย. 64
📢 ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 64

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] หรือติดต่อคุณพิชชาพร หมายเลขโทรศัพท์ 083-8055801 ในวันและเวลาทำการ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

🔸 หลักสูตร “ถ้อยคำกับการสื่อสาร”
📅 เลื่อนการจัดอบรมจากวันที่ 17 พ.ค. 64 เป็นวันที่ 23 ก.ค. 64
📢 ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 10 ก.ค. 64
👨‍🏫 เปลี่ยนวิทยากรจาก รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา เป็น ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์

🔸 หลักสูตร “ศิลปะการพูดเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ”
📅 เลื่อนการจัดอบรมจากวันที่ 20-21 พ.ค. 64 เป็นวันที่ 24-25 มิ.ย. 64
📢 ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 64

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง [email protected] หรือติดต่อคุณพิชชาพร หมายเลขโทรศัพท์ 083-8055801 ในวันและเวลาทำการ

ปัจจุบันการใช้อักษรย่อผิดกันมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการใช้ผิดต่อ ๆ กันมา ทำให้หล...
29/04/2021

ปัจจุบันการใช้อักษรย่อผิดกันมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการใช้ผิดต่อ ๆ กันมา ทำให้หลายครั้งเยาวชนรุ่นใหม่ต่างพากันสับสนว่า สรุปแล้วต้องเขียนแบบไหนจึงจะถูกต้อง วันนี้สถาบันภาษาไทยสิรินธรของเราจึงได้รวบรวมอักษรย่อที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษามาให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษากันค่ะ มาดูกันค่ะ ว่าใครจะสะกดถูกเกิน 10 คำบ้าง

ปัจจุบันการใช้อักษรย่อผิดกันมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการใช้ผิดต่อ ๆ กันมา ทำให้หลายครั้งเยาวชนรุ่นใหม่ต่างพากันสับสนว่า สรุปแล้วต้องเขียนแบบไหนจึงจะถูกต้อง วันนี้สถาบันภาษาไทยสิรินธรของเราจึงได้รวบรวมอักษรย่อที่เกี่ยวกับแวดวงการศึกษามาให้เพื่อน ๆ ได้ศึกษากันค่ะ มาดูกันค่ะ ว่าใครจะสะกดถูกเกิน 10 คำบ้าง

29/04/2021
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย📌 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 2/2...
28/04/2021

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 2/2564
📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564
📝 ทดสอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
💰 ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 600 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.sti.chula.ac.th/form/tpttmc.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ [email protected]

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #CUTPT

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 2/2564
📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564
📝 ทดสอบวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
💰 ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 600 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.sti.chula.ac.th/form/tpttmc.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ [email protected]

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #CUTPT

สถาบันภาษาไทยสิรินธร ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนประชาสัมพันธ์” ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา ...
28/04/2021

สถาบันภาษาไทยสิรินธร ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนประชาสัมพันธ์” ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น. โดยได้มีการปรับรูปแบบการอบรมจากการอบรมในห้องเรียน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom แทน

สถาบันภาษาไทยสิรินธร ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเขียนประชาสัมพันธ์” ซึ่งจะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00-15.00 น. โดยได้มีการปรับรูปแบบการอบรมจากการอบรมในห้องเรียน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom แทน

20/04/2021

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธรจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมหลักสูตร “การเขียนประชาสัมพันธ์” ที่จะจัดในวันที่ 30 เมษายน 2564 จากการอบรมในห้องเรียน เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom แทน

ผู้ลงทะเบียนอบรมไว้แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานโทรศัพท์ไปแจ้งรายละเอียดให้ทราบ และท่านสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณพิชชาพร เบอร์โทรศัพท์ 083-8055801 ในวันและเวลาทำการ

📢  สถาบันภาษาไทยสิรินธร ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย เพื่อการสอนเขียน-อ่านภ...
09/04/2021

📢 สถาบันภาษาไทยสิรินธร ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย เพื่อการสอนเขียน-อ่านภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ"

📝 ขยายเวลาลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เม.ย. 64
📅 วันอบรม : 26 เม.ย. 64
💵 ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 1,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👱‍♀️ คุณพิชชาพร
☎️ 02-2189480 หรือ 083-8055801
#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #หลักสูตรอบรม

📢 สถาบันภาษาไทยสิรินธร ขยายเวลารับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร "ความรู้ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย เพื่อการสอนเขียน-อ่านภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ"

📝 ขยายเวลาลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ - 19 เม.ย. 64
📅 วันอบรม : 26 เม.ย. 64
💵 ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 1,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👱‍♀️ คุณพิชชาพร
☎️ 02-2189480 หรือ 083-8055801
#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #หลักสูตรอบรม

Photos from The Sirindhorn Thai Language Institute's post
08/04/2021

Photos from The Sirindhorn Thai Language Institute's post

๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอ...
02/04/2021

๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันภาษาไทยสิรินธร

๒ เมษายน ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันภาษาไทยสิรินธร

26/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564ทดสอบในวันเสาร์ที่ 20 มีน...
01/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ทดสอบในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดประตูห้องสอบเวลา 8.50 น.)
ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบวันที่ 16 เมษายน 2564

** กรุณามาก่อนเวลาทดสอบ 20 นาที
** กรุณานำอุปกรณ์การเขียน ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า และยางลบ มาด้วยตนเอง
** โปรดแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
** ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ
** ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและนาฬิการะบบดิจิทัลทุกชนิดเข้าห้องสอบ

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
📢 สถาบันฯ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกคน หากท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ของดเข้าทดสอบในวันดังกล่าว
📢 มีเจลล้างมือให้หน้าห้องสอบ
📢 จัดที่นั่งสอบโดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบ
📢 ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าสอบ
#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #CUTPT

ประกาศรายชื่อผู้สมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ทดสอบในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ปิดประตูห้องสอบเวลา 8.50 น.)
ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบวันที่ 16 เมษายน 2564

** กรุณามาก่อนเวลาทดสอบ 20 นาที
** กรุณานำอุปกรณ์การเขียน ปากกา น้ำยาลบคำผิด ดินสอ 2B หรือเข้มกว่า และยางลบ มาด้วยตนเอง
** โปรดแต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
** ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ
** ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและนาฬิการะบบดิจิทัลทุกชนิดเข้าห้องสอบ

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน
📢 สถาบันฯ จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบทุกคน หากท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ของดเข้าทดสอบในวันดังกล่าว
📢 มีเจลล้างมือให้หน้าห้องสอบ
📢 จัดที่นั่งสอบโดยเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าสอบ
📢 ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยในการเข้าสอบ
#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #CUTPT

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย📌 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1/2...
18/02/2021

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1/2564
📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564
📝 ทดสอบวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
💰 ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 600 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.sti.chula.ac.th/form/tpttmc.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ [email protected]

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #CUTPT

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📌 เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทย สำหรับบุคคลทั่วไป CU-TPT ครั้งที่ 1/2564
📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564
📝 ทดสอบวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
💰 ค่าธรรมเนียมการทดสอบ 600 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.sti.chula.ac.th/form/tpttmc.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ [email protected]

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #CUTPT

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564เพื่อให้เป็นไปตา...
12/02/2021

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้สามารถติดต่อกับทางสถาบันฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
☎ 083-8055801 (คุณพิชชาพร)
📧 [email protected]
👥 Facebook : The Sirindhorn Thai Language Institute

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-28 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้สามารถติดต่อกับทางสถาบันฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
☎ 083-8055801 (คุณพิชชาพร)
📧 [email protected]
👥 Facebook : The Sirindhorn Thai Language Institute

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันภาษาไทยสิรินธร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโร...
04/02/2021

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ ที่ปรึกษาสถาบันภาษาไทยสิรินธร รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

📢  พบกับหลักสูตรอบรมแรกของปี 2564"การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน"👩‍🏫  รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom📝  เป...
03/02/2021

📢 พบกับหลักสูตรอบรมแรกของปี 2564
"การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน"

👩‍🏫 รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
📝 เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 64
📅 วันอบรม : 22-23 ก.พ. 64
💵 ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 2,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👱‍♀️ คุณพิชชาพร
☎️ 02-2189480 หรือ 083-8055801

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #หลักสูตรอบรม

📢 พบกับหลักสูตรอบรมแรกของปี 2564
"การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน"

👩‍🏫 รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
📝 เปิดลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 64
📅 วันอบรม : 22-23 ก.พ. 64
💵 ค่าลงทะเบียน : ท่านละ 2,500 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
👱‍♀️ คุณพิชชาพร
☎️ 02-2189480 หรือ 083-8055801

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #หลักสูตรอบรม

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาของสถาบัน ได้แก่ วิชาการเขียนย่อหน้า วิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน และวิชาการอ่านภาษาไทยระดับอ...
18/01/2021

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาของสถาบัน ได้แก่ วิชาการเขียนย่อหน้า วิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน และวิชาการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา สามารถติดต่ออาจารย์ประจำวิชาได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ

ในปี 2564 ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธร เปิดการอบรมความรู้ภาษาไทยทั้งหมด 12 หลักสูตรสามารถดาวน์โหลดตารางการจัดอบรมได้ที่https:...
11/01/2021
การอบรมความรู้ภาษาไทย - สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี 2564 ทางสถาบันภาษาไทยสิรินธร เปิดการอบรมความรู้ภาษาไทยทั้งหมด 12 หลักสูตร

สามารถดาวน์โหลดตารางการจัดอบรมได้ที่
https://www.sti.chula.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/training_2564_1.pdf

และสามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ทาง
https://www.sti.chula.ac.th/operation-service/training/

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #หลักสูตรอบรม

ลักษณะการจัดอบรมของสถาบัน การจัดอบรมโดยทางสถาบันเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ค่าลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรจะแต....

หน่วยการเรียนการสอนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้แก่🔹วิชาการอ่า...
07/01/2021

หน่วยการเรียนการสอนขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของสถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้แก่
🔹วิชาการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา
🔹วิชาการเขียนย่อหน้า
🔹วิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน

ให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่ระบุไว้ตามไฟล์แนบนะคะ

06/01/2021

นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา Paragraph Writing แล้วกดติดตามเพจนี้ หรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ เพื่อประโยชน์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่อไปค่ะ

📢ช่องทางติดต่อเพิ่มเติมคุณพิชชาพร สมมุติรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8055801 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.0...
04/01/2021

📢ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

คุณพิชชาพร สมมุติรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8055801 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)

📢ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

คุณพิชชาพร สมมุติรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8055801 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.)

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร “การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม” จัดให้กับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพ...
22/12/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร “การเขียนบันทึก/จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม” จัดให้กับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 1807 ชั้น 18 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 บรรยายโดย อาจารย์กาญจนา บุนนาค ส่วนวันที่ 18 ธันวาคม 2563 บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์

21/12/2020
www.cas.chula.ac.th

ขอความร่วมมือนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนย่อหน้า (0123101) รายวิชาการอ่านภาษาไทยระดับอุดมศึกษา (0123104) และรายวิชาการเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน (0123105) ทำแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
____________________________________________________

ขั้นตอนการประเมินมีดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.cas.chula.ac.th
2. กรอก username และ password (อีเมลจุฬาฯ ของนิสิต)
3. กดเลือกหัวข้อ “แบบประเมิน”
4. เลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
5. หน้าจอจะปรากฏแบบประเมิน ให้นิสิตทำแบบประเมินจนครบทุกข้อ จากนั้นกดยืนยันเพื่อส่งแบบประเมิน
***สามารถเข้าไปประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563***

อ.ฉัตรียา ชูรัตน์ (หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา)

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแ...
18/12/2020
แจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํ

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ธุรการ) P8 จํานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

บัดนี้ ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านตามลําดับ ดังนี้

1. นางสาวสาริณี สุไลมาน

ขอให้ผู้ที่สอบผ่าน มารายงานตัวที่ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทําการ หากพ้นกําหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/result/900_5,197PASS.pdf

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาว...

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแห...
14/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงา

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามลำดับเลขที่ ดังนี้

1. นางสาววันวิสา วัจนะรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ใจ หล้าแหล่ง
3. นายฉัตรชัย สายสุข
4. นางสาวสาริณี สุไลมาน
5. นางสาวปนัดดา แพงาม

โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารจุฬาวิชช์ 1 สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สอบได้วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/result/900_5,197INTV.pdf

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาว...

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัช...
07/12/2020

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอร่วมน้อมสำนึกในพระมหาก...
03/12/2020

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตรายวิชาการเขียนย่อหน้าทุกคนคะ         สัปดาห์นี้ เราจะมีการสอบปลายภาคในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.3...
02/12/2020

นิสิตรายวิชาการเขียนย่อหน้าทุกคนคะ

สัปดาห์นี้ เราจะมีการสอบปลายภาคในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-19.00 น. ขอให้นิสิตอ่านคำชี้แจงในการเข้าห้องสอบให้ถี่ถ้วนนะคะ

อาจารย์วัชราภรณ์ อนันต์ (ผู้ประสานงานรายวิชา)
[email protected]
02-218-9484

18/11/2020
สถาบันภาษาไทยสิรินธร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ธุรการ) P8 จํานวน 1 อัตรา ...
11/11/2020
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้า

สถาบันภาษาไทยสิรินธร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ธุรการ) P8 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 14,700 บาท (หากมีประสบการณ์อาจได้รับการพิจารณามากกว่าที่กําหนด) เพื่อปฏิบัติงานใน สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_5197.pdf

สามารถสมัครผ่านทาง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร โทร. 0-2218-9480 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #สมัครงาน

สถาบันภาษาไทยสิรินธร มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ธุรการ) P8 จ.....

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ธุรการ) P8
05/11/2020
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สํานักงาน (ธุรการ) P8

ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทย...

สถาบันภาษาไทยสิรินธร มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สังกัด สถา...
04/11/2020
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายบร

สถาบันภาษาไทยสิรินธร มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สังกัด สถาบันภาษาไทยสิรินธร จํานวน 1 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดได้ทาง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_5156.pdf

สามารถสมัครผ่านทาง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-2180363 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

❗❗❗ การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสําหรับบุคคลทั่วไป (CU-TPT) ที่ต้องใช้ยื่นประกอบการสมัคร สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.sti.chula.ac.th/news/2274/ ❗❗❗

#สถาบันภาษาไทยสิรินธร #สมัครงาน

สถาบันภาษาไทยสิรินธร มีความประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่ง ผู้อํานวยการฝ่....

ที่อยู่

Room 405, Chulawit 1 Building, Henri Dunant Rd. Wangmai, Pathumwan
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622189480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ The Sirindhorn Thai Language Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง The Sirindhorn Thai Language Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญผู้สนใจ กดไลค์ และมาร่วมกันแลกเปลี่ยนใน... ชมรมนักเขียนผู้จัดทำเผยแพร่หนังสือวิชาการ Writers Publishers Academic Books Forum ชมรม สังคม วิชาการ แลกเปลียน เรียนรู้ เขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ หนังสือวิชาการ ความเคลื่อนไหวในวงการที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/ชมรมนักเขียนผู้จัดทำเผยแพร่หนังสือวิชาการ-108813617292205/?modal=admin_todo_tour