สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ

สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ สำนักงานเลขานุการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและคณะทำ...
09/07/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและคณะทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม ประชุมติดตามการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 และประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำหน่วยงานของสำนักงานเลขานุการกรม

25 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ค...
25/06/2021

25 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาส...
04/06/2021

4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2564 "มีแล้วแบ่งปัน" ร่วมมอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น จำนวน 420 ชุด ให้แก่ผู้แทนคณะกรรมการเคหะชุมชนดินแดง 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 05.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมวางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระล...
01/04/2021

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 05.30 น.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมวางพุ่มดอกไม้เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หน้าอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

26 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีม...
26/03/2021

26 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น.
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดี และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

15 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ...
19/03/2021

15 มี.ค.64 เวลา 09.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

5 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานงานร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2564ระหว่างเวลา 09.00 -...
05/03/2021

5 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานงานร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/2564

ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น.นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดี และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมท...
25/02/2021

25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รองอธิบดี และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ประชุมการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประช...
02/02/2021

ประชุมการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงานเลขานุการกรมของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม
- ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานเลขานุการกรม

02/02/2021
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม

ประชุมการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- ประกาศเจตจำนงสุจริตสำนักงานเลขานุการกรมของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม
- ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปรงใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานเลขานุการกรม

28 ม.ค.64 เวลา 11.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมบริจาค สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น มูลค่ารวม 90,000 บาท ในการช่วยเหลือผู...
28/01/2021

28 ม.ค.64 เวลา 11.30 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมบริจาค สินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น มูลค่ารวม 90,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร โดยนางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมร่วมพิธีส่งมอบ ณ บริเวณชั้นล่าง กระทรวงแรงงาน

28 ม.ค.64 เวลา 11.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม เข้าร่วมพ...
28/01/2021

28 ม.ค.64 เวลา 11.30 น. นางดรุณี นิธิทวีกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาด "บัตรแรงงานเชิญรับโชค" ประจำปี 2563 โดยมีนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ณ บริเวณชั้นล่าง กระทรวงแรงงาน

19 มกราคม 2564 เวลา 07.15 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นางดรุณี นิธิทวีกุล และนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝี...
19/01/2021

19 มกราคม 2564 เวลา 07.15 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นางดรุณี นิธิทวีกุล และนางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร, พระพุทธชินราช, ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสักการะ และให้การต้อนรับ

13 ม.ค.63 เวลา 9.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล...
13/01/2021

13 ม.ค.63 เวลา 9.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมทูลเกล้าฯ และลงนามสมุดเยี่ยมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

11 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระท...
11/01/2021

11 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นายอำนวย วงศ์อุดมมงคล เลขานุการกรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร, พระพุทธชินราช, ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขานุการกรมโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมเข้าร่วมสักการะ และให้การต้อนรับ

25 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น.นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ป...
25/12/2020

25 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้ตรวจราชการกรม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.40 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นสักขีพยาน...
22/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.40 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นสักขีพยานการหมุนวงล้อออกรางวัล "บัตรแรงงานเชิญรับโชค" ประจำปี 2563 ณ เวที 2 อาคารแพทย์พัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการกรม ทำความสะอาด อาคารสถานที่ สำนักงาน และจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ...
17/12/2020

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานเลขานุการกรม ทำความสะอาด อาคารสถานที่ สำนักงาน และจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

5 ธ.ค. 63 เวลา 19.19 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พ...
05/12/2020

5 ธ.ค. 63 เวลา 19.19 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคล สดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง

5 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เ...
05/12/2020

5 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่...
05/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไ...
04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในพิธีสวดเจริญมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

3 ธ.ค.63 เวลา 11.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางดรุณี นิธิทวีกุล) ร่วมกิจกรรม...
03/12/2020

3 ธ.ค.63 เวลา 11.00 น. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางดรุณี นิธิทวีกุล) ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย การสาธิตฝึกอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน และการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านประกันสังคม ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนสนามไชย สวนสราญรมย์ และมิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2 ธ.ค.63 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โครงการ “ความสุขที่พ่อให้ แรงงานไทยในวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที...
02/12/2020

2 ธ.ค.63 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” โครงการ “ความสุขที่พ่อให้ แรงงานไทยในวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีการสาธิตฝึกอาชีพ การทำกระเป๋าจากเศษผ้า โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณแนวถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.20 น.นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน...
27/11/2020

27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.20 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวัน...
13/10/2020

13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีถวายบังคม ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุ...
07/10/2020

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมงานกฐินพระราชทานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2563 โดยมีพระครูสุตธรรมาภรณ์, ผศ.ดร. (สำราญ) รองเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พร้อมด้วยตัวแทนวัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

ณ พระอารามหลวงวัดปิตุลาธิราชรังสฤกษฏิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการ รับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่...
16/09/2020

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการ รับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยนางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม เป็นประธาo

วันนี้ (อังคารที่ 15 กันยายน 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมมอบสิ่งของอุ...
15/09/2020

วันนี้ (อังคารที่ 15 กันยายน 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายให้นางสาวบันฑิตา คล้ายเจริญ เลขานุการกรม ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเข้ามอบสิ่งของดังกล่าว

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้าน...
26/08/2020

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำมาตรการกำกับ เรื่อง มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฎิบัติงาน

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้าน...
26/08/2020

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำมาตรการกำกับ เรื่อง มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฎิบัติงาน

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้าน...
26/08/2020

ประกาศเจตจำนงตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนำมาตรการกำกับ เรื่อง มาตรการการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฎิบัติงาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...
12/08/2020

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

.
Photos: Thai Royal Office via Matichon

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
12/08/2020

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 🙏❤️🇹🇭

.
cr. เพจโบราณนานมา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอถวายพระพรชัยมงคล...
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม

ที่อยู่

กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2245 3872

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

2มีค.2563 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
ชาวสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมพลังวันต้านคอร์รัปชัน 6 กันยา
บริษัท มูราเสะ (ไทยแลนด์)จำกัด ออกแบบเตาเผา เตาหล่อม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม ระบบท่อก๊าซ NG/LPG/Oils ระบบท่อลม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม Tel: 02-006-2571-2, 0816433635 ** รับสมัคร : ช่างเชื่อม/ช่างประกอบ *** เงินเดือน 13,000++ -ประกันสุขภาพ -ประกันชีวิต -ประกันสังคม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ตรวจสุขภาพประจำปี -โบนัส 1 หรือ 2 ครั้ง/ปี -ค่าเดิน** -ค่าที่พัก** -เลี้ยงฉลองประจำเดือน -ท่องเที่ยวประจำปี -ปรับเงินเดือนทุกปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา https://www.facebook.com/muraseth http://www.muraseth.com http://www.murase-ro.co.jp