งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราช

งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราช งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 งานโสตทัศนศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
(124)

เปิดเหมือนปกติ

ว้าวซ่า 🤔แล้วเจอกันนนน ;')
05/06/2021

ว้าวซ่า 🤔
แล้วเจอกันนนน ;')

ประกาศศศ📌
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14:00 น.
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒.
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ Online สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔. รุ่นที่ ๒๕ และ รุ่นที่ ๒๒)โดยในปีนี้ได้จัดในรูปแบบ Online เพื่อความสะดวกสำหรับนักเรียนในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019.
แล้วพบกันนะ ;')

64 มาจ้า . . .
01/06/2021

64 มาจ้า . . .

64 มาจ้า . . .

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
30/05/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
30/05/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
30/05/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
30/05/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
29/05/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
23/05/2021

Photos from โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
22/05/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

23/04/2021

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท ความสามารถพิเศษ “นักกีฬาฟุตซอล”
จำนวนจำกัด มีทุนเรียนฟรี

รายละเอียดดังเเนบ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mLDXsMBgR1K_tB01NCLRNqwaTxWUwuaF?fbclid=IwAR2xozuDWNfdwrHID5hvv8V1ZqMBFkZVl0rRoQzHYTq8tIs-0f9DMY2Q0-Y

การสมัครสอบความสามารถพิเศษ (ม.1) สมัครวันที่ 24-27 เมษายน 2564 เท่านั้นและสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ม.1) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
https://sites.google.com/samsen2.ac.th/admission-ss2-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=4&fbclid=IwAR1NC4CTh8ToWpYiJayzzO99-kRvNNonsoxeHcusQzC_FZq96kDHmxwO3fE

ฟุตซอล
- เตรียมชุดฝึกซ้อมสำหรับการลงสนามสอบปฏิบัติ
- แฟ้มแสดงผลงาน

สอบคัดเลือก
ม.1 --> วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล
ม.1 --> วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวเเละมอบตัว
ม.1 --> วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
เพจ Facebook โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
หรือ 02-9593747 ,02-9593750

23/04/2021

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท ความสามารถพิเศษ “ดนตรีสากล ,ดนตรีไทย และ นาฏศิลป์”
จำนวนจำกัด มีทุนเรียนฟรี

รายละเอียดดังเเนบ
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mLDXsMBgR1K_tB01NCLRNqwaTxWUwuaF?fbclid=IwAR2xozuDWNfdwrHID5hvv8V1ZqMBFkZVl0rRoQzHYTq8tIs-0f9DMY2Q0-Y

การสมัครสอบความสามารถพิเศษ (ม.1) สมัครวันที่ 24-27 เมษายน 2564 เท่านั้นและสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ม.1) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
https://sites.google.com/samsen2.ac.th/admission-ss2-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=4&fbclid=IwAR1NC4CTh8ToWpYiJayzzO99-kRvNNonsoxeHcusQzC_FZq96kDHmxwO3fE

ดนตรีสากล
- รับสมัครเครื่องดนตรีทุกประเภท
(หากสอบปฏิบัติเมโลเดี้ยน ต้องนำเครื่องมาเอง)
- เตรียมเพลงที่ใช้ทดสอบ (ปฏิบัติ) 1 เพลง
- แฟ้มแสดงผลงาน
ดนตรีไทย
- รับสมัครเครื่องดนตรีทุกประเภท
(หากสอบปฏิบัติขลุ่ย ต้องนำเครื่องมาเอง)
- เตรียมเพลงที่ใช้ทดสอบ (ปฏิบัติ) 1 เพลง
- แฟ้มแสดงผลงาน
นาฏศิลป์
- ปฏิบัติท่ารำ 1 เพลง (ตามความถนัด และนำเพลงใส่เฟลตไดซ์มาเพื่อใช้ประกอบการรำ)
- เตรียมผ้าแดงสำหรับนุ่งโจง
- แฟ้มแสดงผลงาน

สอบคัดเลือก
ม.1 --> วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล
ม.1 --> วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวเเละมอบตัว
ม.1 --> วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
เพจ Facebook โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
หรือ 02-9593747 ,02-9593750

23/04/2021

ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบที่ 2)
วันที่ 24-28 เมษายน 2564(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สมัครออนไลน์ได้ที่
https://sites.google.com/samsen2.ac.th/admission-ss2-2564/หนาแรก?authuser=4

หรือที่โรงเรียนไม่เว้นวันหยุดราชการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
https://drive.google.com/drive/folders/1ACtBbnoTOxRxhGUhc7XhLAGT6l2Dhn82?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP)
https://drive.google.com/drive/folders/1upJM4vudRw7_FJ112JZWDdtbOC3tNqAQ?usp=sharing

สามารถติดต่อสอบถาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.samsen2.ac.th หรือ โทร 02-9593747
ในวันและเวลาราชการ

23/04/2021

📌📌กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ฉบับใหม่)📌📌
ตามประกาศ การดำเนินการรับสมัครนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

📢 1. การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ( คงเดิม)
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
https://sites.google.com/samsen2.ac.th/admission-ss2-2564/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=4
และสมัครที่โรงเรียน หากไม่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียน ณ บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

📢 2. การสมัครความสามารถพิเศษ (ม.1) สมัครวันที่ 24-27 เมษายน 2564 เท่านั้นและสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ (ม.1) วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ดนตรีสากล
- รับสมัครเครื่องดนตรีทุกประเภท
(หากสอบปฏิบัติเมโลเดี้ยน ต้องนำเครื่องมาเอง)
- เตรียมเพลงที่ใช้ทดสอบ (ปฏิบัติ) 1 เพลง
- แฟ้มแสดงผลงาน

ดนตรีไทย
- รับสมัครเครื่องดนตรีทุกประเภท
(หากสอบปฏิบัติขลุ่ย ต้องนำเครื่องมาเอง)
- เตรียมเพลงที่ใช้ทดสอบ (ปฏิบัติ) 1 เพลง
- แฟ้มแสดงผลงาน

นาฏศิลป์
- ปฏิบัติท่ารำ 1 เพลง (ตามความถนัด และนำเพลงใส่เฟลตไดซ์มาเพื่อใช้ประกอบการรำ)
- เตรียมผ้าแดงสำหรับนุ่งโจง
- แฟ้มแสดงผลงาน

ฟุตซอล
- เตรียมชุดฝึกซ้อมสำหรับการลงสนามสอบปฏิบัติ
- แฟ้มแสดงผลงาน

📢 3. การสอบคัดเลือก (ปกติ) เปลี่ยนแปลงเป็น
ม.1 --> วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
ม.4 --> วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

📢 4. ประกาศผลเปลี่ยนแปลงเป็น
ม.1 --> วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
ม.4 --> วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

📢 5. รายงานตัวและมอบตัวเปลี่ยนแปลงเป็น
ม.1 --> วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ม.4 --> วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

📢 6. รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
ม.1 --> ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
--> สอบคัดเลือก วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
--> ประกาศผล วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
--> รายงานตัวเเละมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
ม.4 --> ห้องเรียนพิเศษ Science and Mathematics Program (SMP)
--> สอบคัดเลือก วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
--> ประกาศผล วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
--> รายงานตัวเเละมอบตัว วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

📢 7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
--> รายงานตัวเเละ มอบตัววันที่ 13 พฤษภาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
เพจ Facebook โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
หรือ 02-9593747 ,02-9593750

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
04/04/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
04/04/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
31/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

31/03/2021

SS2[[vlog]]# Special "พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา๒๕๖๓"

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
25/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

25/03/2021

SS2[[VLOG]]#63 พิธีมุทิตาจิตอำลา "ครูย้าย"

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
19/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post
19/03/2021

Photos from งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒'s post

ที่อยู่

เลขที่ 16 ซอยโชติวัฒน์ 18 ถนนประชาชื่น, Bangkok, Thailand 10800
Bangkok
10800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ 🎉ช่วงโควิดนี้ กกพ.ช่วยลดค่าไฟ⚡️ แถมยังมีสติ๊กเกอร์ฟรีมาแจก Sticker Line มนุษย์ไฟฟ้า⚡️ล็อตแรก 5,000 คน อยากมีสติกเกอร์เก๋ๆ ไม่ตกเทรนด์เอาไว้แชทกับเพื่อนๆ เพียงสแกน QR code หรือแอดไลน์ @ercofficial จำนวนจำกัดนะจะบอกให้!! #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #cleanenergyforlife #คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน #พลังงานขยะ
กำลังจะพาบุตรชายไปสมัครสอบค่ะ จะมีประกาศจากทางรร.วันที่เท่าไหร่คะ จะได้เตรียมตัวค่ะ
เเง่มๆๆๆๆ
#คอร์สปิดเทอมตุลาคม61 #โรงเรียนกวดวิชาKDCสาขาบางเขน ▪️คอร์สปิดเทอมเดือนตุลาคม61 เรียนล่วงหน้าเทอม2/61 "อาจารย์จริง ติวเข้ม สอนสด สอบครบทุกวิชา" -ป.3-4-5 เทอม2 ถึง มัธยม1-2-3 เทอม2 -ป.6 สอบเข้า ม.1 ชุด3 (โจทย์ใหม่ เนื้อหาใหม่) 📍 ตารางสอน http://www.schoolkdc.com/ปิดเทอมตุลาคม2561.html ▪️เลือกรอบใดรอบหนึ่ง ✔️รอบวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่ม 30 กันยายนถึง 11 พฤศจิกายน หยุดวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ✔️ รอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เริ่มวันที่ 11 ถึง 29 ตุลาคม หยุดวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ‼️ตารางสอน ออกเรียบร้อยแล้ว เชิญสมัครได้ที่สาขาครับ 📌 สาขา สนญ.บางเขน เปิดทุกวัน โทร 02-5512851, 089-2009489 อ.ณัฐชัย ศ. 089-2009489 Line ID schoolkdc
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
#คอร์สปิดเทอมตุลาคม60 "สอนสด อาจารย์จริง จบวุฒิสายตรง ไม่มีนิสิต/นักศึกษา ไม่เทป/ซีดี มีสอบวัดผลทุกวิชา" ‼️ ตารางสอนคอร์ส ปิดเทอม ตุลาคม60 กำลังรับสมัครนะคะ ✅ ป3 ถึง ป5 เทอม2/60 5วิชาหลัก ✅ ป6 สอบเข้า ม1 ชุด3/4, 3/5 เล่มใหม่ โจทย์ใหม่ ไม่ซ้ำเดิม ✅ ม1,ม2,ม3 เทอม2/60 5วิชาหลัก ตำรา 5เล่ม คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย สังคม. ‼️นร.เก่า รับส่วนลด 5% สามารถสมัครได้ที่สาขาหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่ง 📍KDC สนญ. หลักสี่บางเขน เปิดทุกวัน โทร.02-551-2851 คลิกลิ้งค์: 👇🏻👇🏻 http://www.schoolkdc.com/ปิดเทอมตุลาคม2560.html ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย 1.สาขาหลักสี่ บางเขน เปิดทุกวัน ถึง 17.30น ☎️ 02-551-2851 2.สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้นB โซนการศึกษา เปิดทุกวัน ถึง19.00น ☎️ 02-947-6137 3.สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น7 โซนการศึกษา เปิดทุกวัน ถึง19.00น ☎️ 02-550-1092 4.สาขาสระบุรี (ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค) ชั้น3 โซนการศึกษา ติดกับ KPN music ☎️ 064-035-1622 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ Website: http://www.schoolkdc.com FB: https://www.facebook.com/schoolKDC/
📣ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ สาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการวิเคาระห์และประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกหนึ่งทางเลือกในการให้น้องๆทุกคนในการยื่นคะแนนผ่านระบบ Admission กลาง วันที่20-27 พฤษภาคม 2560 http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/couse/detail/34.html ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2244 5760
Stew Wars EP.II รอบสุดท้ายต้อนรับเปิดเทอม กิจกรรมการติวในโรงหนัง ที่สนุกที่สุดในประเทศไทย ชวนกันมาติวในโรงหนัง และเล่นเกมเลเซอร์กับเพื่อนๆ ฟรี !!!! 🚀 STEW WARS - Episode II ( Special ) 🚀 วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ( เริ่มกิจกรรมเวลา 8.30 น. ) รีบรายงานตัวกันด่วน เพราะรอบสุดท้ายนี้ พิเศษสุดๆ สำหรับน้องๆทุกคนที่มาร่วมติว จะได้เล่น Lazgam Laser Games ฟรี !!!! รวมไปถึงของรางวัลที่จัดเต็ม เตรียมมาแจกน้องๆทุกคนกันก่อนเปิดเทอม อาทิเช่น บัตรเล่น ฟรี !! จาก Bounce Thailand , ตั๋วชมภาพยนตร์จาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , ครีมบำรุงผิวจาก Smooto Japan เป็นต้น .............................................................. นิตยสาร สยาม เอ็ดตะโร ชวนน้องๆ ม.1-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมการติว พร้อมแนะเทคนิคพิเศษสุดในวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบัน Math Mick และ ภาษาอังกฤษ จาก Wall Street English กับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอบ ในรูปแบบการติวที่ไม่เหมือนใคร ภายในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พิเศษสุด !!! นอกจากการติวแล้ว ยังมีของรางวัลแบบจัดเต็ม เตรียมพร้อมมาแจกกันก่อนเปิดเทอม และที่สำคัญ น้องๆที่เข้าร่วมงานทุกคน จะได้เล่นเกมเลเซอร์ของจริงสุดมัน ในสนามของ Lazgam Laser Games สาขารัชโยธิน ที่ตกแต่งบรรยากาศแบบ Sci-Fi แสง สี เสียง ควันและความมัน เล่นฟรีกันยกโรง มันส์กันยกแก๊ง ง ง งงงง .............................................................. รีบชวนกันมาให้ครบแก๊ง เปิดรับน้องๆทุกระดับชั้น ( ม.1-ม.6 ) โดยสามารถลงทะเบียน และ เข้าร่วมติวได้พร้อมกัน ฟรี !! ที่ 👉🏻 👉🏻 [ https://goo.gl/BTOfC4 ] 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ แฟนเพจ Stew Wars > > www.facebook.com/StewWars หรือโทร. 085-151-0100 #StewWars #SiamEdTaro #สยามเอ็ดตะโร #Lazgam #LazgamLaserGames #MajorCineplex #นิตยสารออนไลน์ของเด็กมัธยมให้ดาวน์โหลดฟรี