Thailand Research Expo

Thailand Research Expo Thailand Research Expo 2020
2-6 August 2020 @ Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ Central World
http://researchexpo.nrct.go.th
(31)

Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
03/01/2020

Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ต้อนรับปี 2563 #bacc เชิญชมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยตามเทคนิคของช่างไทยโบราณ ที่สะท้อนสัญลักษณ์ทางมโนคติในพระพุทธศาสนา คือความบริสุทธิ์ของจิตใจ ความฝัน และจินตนาการ...

ร่วมงานเปิดนิทรรศการ "จินตภาพใหม่สู่จิตรกรรมไทย (ดุนโลหะ)" โดยศิลปิน ออมสิรี ปานดำรงค์ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคมนี้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ที่ People's Gallery ห้อง P1 นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 5 -30 มกราคม 2563

** ขณะนี้ BACC อยู่ในระหว่างปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่ จะเปิดให้บริการในวันที่ 3 ม.ค. 2563 ค่ะ .

This exhibition shows Thai contemporary artwork with embossing metal technique which is the technique of traditional Thai technicians being as the medium to express the ideological symbols in Buddhismthat reflect the purity of mind, dreams ,and imagination.

#baccbangkok invites you to join the opening reception of "New Imagery of Thai Painying (embossing metal technique)" by Omsiree Pandamrong on Saturday 18th January 2019, 18.00 hrs, at People's Gallery (P1), exhibition period 5th - 30th January 2019.

**New Year Closing, BACC will reopen open on Friday 3rd Jan 2020.

#bangkokartandculturecentre #PeoplesGallery #yourbacc #saveyourbacc

10/02/2019

ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนน Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย
เพื่อหาตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ( Thailand Research Expo 2019)"

ร่วมโหวตให้คะแนนได้ที่ :

http://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=vote_mascot2019

(หมดเขตร่วมโหวต ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.) 😎

11/08/2018

สองวันสุดท้ายแล้วสำหรับงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ผู้สนใจที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ยังสามารถ Walk in เข้าร่วมงานได้ที่สถานที่จัดงาน

สำหรับหัวข้อการประชุมในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
- Innovation en marche for Thailand
- อนาคตค่าแรง ค่าจ้างขั้นต่ำ ของไทยทางออกจะไปทางไหนในยุคไทยแลนด์4.0
- เปิดมุมมองกัญชากับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
- งานวิจัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตคนไทยให้มีชีวิตที่เป็นสุข
- กลไกต้านคอร์รัปชั่นเชิงพื้นที่
- จากสมุนไพรพื้นบ้าน สู่นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา
- วิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อพัฒนายั่งยืนระดับโลก

ภาคบ่าย เวลา 12.30-16.30 น.
- ท้าทายโจทย์วิจัยและนวัตกรรมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย
- เตรียมความพร้อมทางการศึกษาให้ได้คนที่มีศักยภาพ ตรงความต้องการของประเทศอย่างไร?

ภาคค่ำ (Twilight Program) เวลา 18.00-20.00 น.
- การทบทวนวรรณกรรมการตั้งสมมติฐาน การทดสอบและการกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
- การวิจัยในชั้นเรียน
- สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ :รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น
- ประเด็นสำคัญเเละน่าสนใจในการทำงานวิจัยพหุระดับ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้านวัตกรรม และอีกหลากหลายกิจกรรมดี ๆ ให้ท่านได้เยี่ยมชมกัน

แล้วพบกันที่งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”วิจัยเ...
05/08/2018
www.researchexpo.nrct.go.th

วันสุดท้ายของการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”
วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

**********************************************************************
ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ/ผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อที่สนใจ ได้ที่ :

http://researchexpo.nrct.go.th

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ของงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาต...
19/07/2018
www.nrct.go.th

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุม ของงาน
"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)"
ผ่านทางระบบลงทะเบียนได้ที่ http://researchexpo.nrct.go.th
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2561

05/07/2018

ขอเชิญร่วมโหวตให้คะแนน Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย
เพื่อหาตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ( Thailand Research Expo 2018)"
ร่วมโหวตให้คะแนนได้ที่ : http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=vote_mascot2018
(หมดเขตร่วมโหวต ภายในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 เวลา 24.00 น.)

24/08/2017

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่งานครับ

04/06/2015
www.researchexpo.nrct.go.th

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปลงทะเบียนร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)”

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ภาคการประชุม
พบกับ การประชุมหลากหลายประเด็น มากกว่า 100 หัวเรื่อง อาทิ

• การประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ในหัวข้อสำคัญสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ
• การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ควรเร่งแก้ไข
• การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง ในประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจ
• การถ่ายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Twilight Program)

ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนได้ที่
www.researchexpo.nrct.go.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

ภาคนิทรรศการ
พบกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยจำนวนหลายร้อยผลงาน
จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :

แผ่นพับรายละเอียด ภาคการประชุม :
http://www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2015/m2015.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาคการประชุม :
http://www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2015/mposter.pdf

แผ่นพับรายละเอียด ภาคนิทรรศการ:
http://www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2015/e2015.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาคนิทรรศการ:
http://www.researchexpo.nrct.go.th/download/expo2015/eposter.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ : 0-2579-1370-9, 0-2561-2445 ต่อ 459, 568, 447, 458 โทรสาร 0-2579-0455, 0-2579-0109

09/08/2014

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถ Print บัตรเข้าร่วมงานได้ ไม่ต้องกังวลครับ มาที่งานได้เลย เรามีจุดบริการ Print ไว้คอบให้บริการครับ และสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า แต่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน ก็สามารถมาลงทะเบียน Walk In เข้าร่วมงานได้เช่นกันครับ ^^ งานดี ๆ จัดปีละหน เหลืออีก 2 วันสุดท้ายแล้วนะคร้าบบ

วช.เตรียมจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557
04/08/2014
วช.เตรียมจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

วช.เตรียมจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557

วช.เตรียมจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค. 2557 เพื่อให้เห็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยและเป็นเวทีสำหรับการเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายในระบบ...

ขอเชิญร่วมให้คะแนน Mascot ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research E...
30/05/2014
Vote Mascot : Thailand Research Expo 2014

ขอเชิญร่วมให้คะแนน Mascot ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2013)"
รักใคร ชอบใคร โหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 24.00 นาฬิกา !!!
Link : http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=vote_mascot2014

ขอเชิญโหวต Mascot ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทน Mascot ของการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557" ( Thailand Research Expo 2014 )

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 18:00
อาทิตย์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625612445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand Research Expoผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าได้นำผลจากการวิจัยมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานในแต่ละประเด็นที่ต้องการและใข้ทรัพยากรคุ้มค่าค่ะ
Thailand Research Symposium 2018 Proceedings เสร็จหรือยังค่ะ หาไม่พบค่ะ
สอบถามว่า เอกสาร Proceedings Thailand Research Expo : Symposium ของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ออกเผยแพร่หรือยังครับ
อยากทราบว่า Proceedings Thailand Research Expo : Symposium 2018 ออกเผยแพร่/ให้ download หรือยังครับ
ขอความช่วยเหลือ กรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบการนำเสนอผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ใช้ username: dr.apichai ชื่อผู้นำเสนอ นายอภิชัย คุณีพงษ์
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ช่วงความชื้น20-60%RH..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ISO9001..www.weifothailand.com
print ผลการลงทะเบียนไว้ แต่ทำหายค่ะ ไม่แน่ใจว่าลง session ไหนไว้บ้าง จะตรวจสอบได้ที่ website ไหนได้คะ
เข้าไปปริ้นใบสมัครเข้างานในเว็บไม่ได้ครับ แต่ลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว แบบนี้จะเข้างานได้ไหมครับ?
ມື້ອື່ນມາຫາແນ່ເດີ້ ຢູ່ງານນີ້ Thipsavanh Phothisen Ying Taipanyavong Meud Sengmany Sabay Bay Latana Ketsilivong Xati Keomanivong บุนจัน วงพักดี Duang Sanpanya Malai Theicon
ลงทะเบียนไม่ทันทำอย่างไรครับ พึ่งจะเปิดได้
มอนิ่งครับ