กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ MDES
(127)

เปิดเหมือนปกติ

ดีอีเอส เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล.เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชั...
23/03/2021

ดีอีเอส เร่งขับเคลื่อนกิจกรรมหนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
.
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ อาทิ การเปิดโครงข่ายภายใต้โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (OpenAccessNetwork),(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ....) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) (โครงการเน็ตห่างไกล) ของสำนักงาน กสทช. และความคืบหน้าหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ภายใต้ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งร่วมพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565–2570) (สดช.) เป็นต้น
-------------------------

#พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES #ดีอีเอส

23/03/2021
ETDA Thailand

🔴 Live : Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “บทเรียนจาก Cybersecurity Specialist ในการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์”
.
📌 สามารถ download เอกสารประกอบการสัมมนา ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1p_8Qu6Vb877CCjCade4JXnExA_0wPinT?sort=13&direction=a&fbclid=IwAR1lPOVQfFrgOhU5AZJfoEwJ4ZE8hasYnPh1qWRaQKZ6y_yT_gZP_R5RY6k
.
#NCSAThailand #ETDA #สกมช #กระทรวงดิจิทัล #ดีอีเอส

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3" ภายใต้หัวข้อ “บทเรียนจาก Cybersecurity Specialist ในการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์”
.
📌 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
📌 เวลา 13.00 - 15.45 น.
.
#NCSA #CKS3 #GoDigitalWithETDA

23/03/2021
คำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก วันที่ 23 มีนาคม 2564

#คำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก วันที่ 23 มีนาคม 2564 #กระทรวงดิจิทัล #ดีอีเอส

คำปราศรัยเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก วันที่ 23 มีนาคม 2564โดย นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธร...

ดีอีเอส ตั้งเป้าปี 64 ดึงประชาชนเพิ่มมีส่วนร่วมจัดการปัญหาข่าวปลอม.กระทรวงดิจิทัลฯ เล็งต่อยอดการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าว...
23/03/2021

ดีอีเอส ตั้งเป้าปี 64 ดึงประชาชนเพิ่มมีส่วนร่วมจัดการปัญหาข่าวปลอม
.
กระทรวงดิจิทัลฯ เล็งต่อยอดการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพิ่มบทบาทประชาชนมีส่วนร่วมจัดการปัญหาข่าวปลอม ปลื้มมีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบแล้วผ่านช่องทางต่างๆ 16.7 ล้านคน สร้างบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงานทั้งภาครัฐ/เอกชน ไม่ต่ำกว่า 400 คน และมีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงาน ในการตรวจสอบและแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน
.
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กล่าวว่า ปีนี้เตรียมต่อยอดการทำงานของ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ที่ดำเนินงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ให้เพิ่มระดับการสร้างความมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการจัดการปัญหาข่าวปลอมที่ผ่านมา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประสบความสำเร็จแล้วระดับหนี่ง ในการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อบนอินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ผ่านการยืนยันแล้ว และเป็นช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสของข้อมูลเท็จที่เผยแพร่อยู่ในสังคม 5 ช่องทาง ได้แก่
1.บัญชีไลน์ทางการ @antifakenewscenter มีผู้ติดตามกว่า 2.39 ล้านคน @antifakenewscenter
2.เพจเฟซบุ๊ก Anti-Fake News Center Thailand จำนวนผู้ติดตาม 72,810 คน
3.ทวิตเตอร์ @AFNCTHAILAND มีผู้ติดตาม 8,991 คน
4. เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com มีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 5.2 ล้านครั้ง และ
5.ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GCC1111 กด 87
.
“จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ในภาพรวมประชาชนมีการเข้าถึง (Reach) โพสต์ต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จำนวน 16.97 ล้านคน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.62 – 10 มี.ค. 64) และได้รับความสนใจจากสื่อหลักนำข้อมูลไปนำเสนอผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ กว่า 1.83 ล้านครั้ง” นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว
.
ที่ผ่านมา มีการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้ว จำนวน 1,399 เรื่อง จำแนกตามกลุ่มข่าว ดังนี้ ด้านสุขภาพ จำนวนเผยแพร่ 897 เรื่อง ด้านนโยบายรัฐ 362 เรื่อง ด้านภัยพิบัติ 80 เรื่อง และด้านเศรษฐกิจ 60 เรื่อง
.
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปแล้วกว่า 400 คน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ ภายใต้โครงการ และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน อีกทั้ง มีเครือข่ายผู้ประสานงานกว่า 300 หน่วยงาน ในการตรวจสอบและแจ้งเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง โดยโครงการได้พัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อใช้สำหรับการประสานงานของเครือข่ายเพื่อใช้ตรวจสอบข่าวปลอม ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในการนำเสนอและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารร่วมกับสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสื่อหลักที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก และการนำเสนอส่งผลกระทบโดยตรงต่อการชี้นำทางสังคม
-------------------------

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNC #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES #ดีอีเอส

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส บรยาย หลักสูตร “อัยการพิเศษฝ่าย” รุ่นที่ 7 เรื่อง "ภัยคุกคาม การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโล...
22/03/2021

ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส บรยาย หลักสูตร “อัยการพิเศษฝ่าย” รุ่นที่ 7 เรื่อง "ภัยคุกคาม การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี"
.
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร “อัยการพิเศษฝ่าย” รุ่นที่ 7 หัวข้อ "ภัยคุกคาม การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยี" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ซึ่งมีอัยการพิเศษฝ่าย และบุคลากรภายนอกจากหน่วยราชการอื่น ร่วมอบรมจำนวน 90 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รับทราบและเข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวทางการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล กับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก หลักการและสาระสำคัญทางกฎหมายการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
-------------------------

#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES #ดีอีเอส

>> #แจ้งเตือน มิจฉาชีพส่ง link #scb #หลอกขโมยข้อมูลออนไลน์... #ดีอีเอส
22/03/2021

>> #แจ้งเตือน มิจฉาชีพส่ง link #scb #หลอกขโมยข้อมูลออนไลน์... #ดีอีเอส

>>แจ้งเตือน มิจฉาชีพส่ง link scb หลอกขโมยข้อมูลออนไลน์...

#แจ้งเตือน sms จากมิจฉาชีพส่ง link scb
#แจ้งเตือน email ให้กรอกข้อมูล scb
# แจ้งเตือน หลอกให้ยืนยันข้อมูล ดูดเงินหมดบัญชี
# ลูกค้า scb ต้องระวังสูงสุด ลบ sms ทิ้ง

#ข้อมูล แจ้งเตือน phishing scb 01/12/63

ขอแจ้งให้ทุกคนในครอบครัวระวัง sms หรือ email ปลอมให้แจ้งยืนยันตัวตนและข้อมูลทางการเงิน ถ้าเห็นโพส ข้างบนอย่ากรอกอะไร และรีบลบออกไป เพราะถ้าเพื่อนๆกรอกข้อมูลอะไร ลงไป เงินที่ท่านมีจะหมดทั้งสิ้นทันที่

#เกิดเหตุเงินหายรีบแจ้ง scb ให้ทราบลำดับแรก 24 ชั่วโมง 02 777 7777
# เกิดเหตุรีบแจ้ง ตร. ในพื้นที่รับผิดชอบ

#ในหลวง #พระราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร.#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #กระทรวงดิจิทัล #ดีอีเอส
22/03/2021

#ในหลวง #พระราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #กระทรวงดิจิทัล #ดีอีเอส

[ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ ]
.
เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษา พระมหาเศวตฉัตร จากนั้น เสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดนิเวศธรรมประวัติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ ต่อมาจึงได้ประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จัดตั้งวิทยาลัยเสริมทักษะสำหรับพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน เครื่องมีพระภิกษุ และสามเณรนักเรียน จำนวน 120 รูป

โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา และสถานประกอบการที่หลากหลายครอบคลุม ในทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาพระภิกษุ สามเณรนักเรียน ให้มีความเชี่ยวชาญ และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการเป็นศาสนทายาทที่ดี มีศีล มีธรรม ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ดำรงพระพุทธศาสนา”

#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสา
#พระราชวังบางปะอิน
#พระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ชื่อย่อ: สกมช. (National Cyber Security Agency ชื่อย่อ NCSA)...
22/03/2021

#สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ชื่อย่อ: สกมช. (National Cyber Security Agency ชื่อย่อ NCSA) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “พ.ร.บ. ไซเบอร์”
.
#สกมช มีหน้าที่ป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดลักษณะของ ภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและ หน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในการดำเนินการประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ท่ัวไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษา #ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพ และต่อเนื่อง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
.
#NCSA #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส #MDES

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ชื่อย่อ: สกมช. (National Cyber Security Agency ชื่อย่อ NCSA) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “พ.ร.บ. ไซเบอร์”

สกมช. มีหน้าที่ป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที โดยกำหนดลักษณะของ ภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและ หน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบ ต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในการดำเนินการประสานการปฏิบัติงาน ร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ท่ัวไปหรือสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง ตลอดจนกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพ และต่อเนื่อง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับดีอีเอส  (รวมลิ้งค์ข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา) #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES #ดี...
22/03/2021

#จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับดีอีเอส (รวมลิ้งค์ข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา) #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #MDES #ดีอีเอส
.
1. #เชิญทุกท่านมาร่วมสนุกตอบคำถาม กับ #ดีอีเอส https://www.facebook.com/prmdes.official/photos/a.329293557505717/1156606134774451
.
2. ดีอีเอส เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568 https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1155115941590137/
.
3. “อิทธิพล” รักษาการดีอีเอส นั่งประธานคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายฯขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนัดแรก https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1155140051587726/
.
4. ดีอีเอส มุ่งสร้างข้าราชการที่ดี จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นเข้าใจบทบาทภารกิจของกระทรวงฯ ตามระเบียบ กพ. https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1155691964865868/

5. #สถิติอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1155747321526999/
.
6. ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้าภารกิจสำคัญปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ จ.ศรีษะเกษ จ.ชัยภูมิ ผ่านการประชุมทางไกล https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1156549894780075/
.
7. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 - 2568 https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1156673834767681/
.
8. ดีอีเอส เร่งเครื่อง 3 งานหลัก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1157147861386945/
.
9. ประกาศ #กรมอุตุนิยมวิทยา " #พายุฤดูร้อน บริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2564)" ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 #ดีอีเอส https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1157700574665007/
.
10. ดีอีเอส ร่วมประชุม ศบค. นายกฯ นั่งประธานติดตามสถานการณ์ โควิด – 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1157775231324208/
.
11. #สาระน่ารู้จากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “รู้เรื่องสิทธิ ง่ายนิดเดียว” EP. 3.2 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม Right to Withdraw Consent - มาตรา 19 https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1157784574656607/
.
12. IMD จัด #ไทยขึ้นอันดับ 39 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลจาก 63 ประเทศทั่วโลก (IMD World Digital Competitiveness Ranking) ประจำปี 2563 https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1157844751317256/

13. สำนักงานปลัดฯ ทำหน้าที่ #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 - 2568 เมื่อวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค https://www.facebook.com/306279309807142/posts/1159240351177696/

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัย...
21/03/2021

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ #สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 - 2568
เมื่อวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นจำนวนมาก
คณะผู้จัดงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 - 2568
ช่วงเดือนเมษายน 2564

ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยจะเป็นการนำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (ฉบับปรับปรุง) มารับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านอีกครั้ง
ก่อนจะนำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามลำดับต่อไป

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.mdes.go.th หรือ https://law.utcc.ac.th/pdpamasterplan

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์ @pdpamasterplan หรืออีเมล [email protected]
คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ของประเทศต่อไป

#คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #PDPA #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #ดีอีเอส #MDES

บริการบนโครงข่าย 5G #NT #ntplc #โทรคมนาคมแห่งชาติ #ดีอีเอส
21/03/2021

บริการบนโครงข่าย 5G #NT #ntplc #โทรคมนาคมแห่งชาติ #ดีอีเอส

บริการบนโครงข่าย 5G

- บริการร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร พลังงาน เพื่อพัฒนาต่อยอด งานวิจัยให้เกิดประโยชน์พัฒนากำลังคน ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเพิ่มขีด ความสามารถเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ

- ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนาศักยภาพ ทางด้าน หุ่นยนต์ (Robotics) และระบบการผลิตแบบ อัตโนมัติ (Automation)

สนใจติดต่อได้ที่ Contact Center : 1888
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ntplc.co.th/Product/mobile
#ntplc #โทรคมนาคมแห่งชาติ

📢📢📢สดช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) เพื่อคว้ารางวัล WSIS...
20/03/2021

📢📢📢
สดช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) เพื่อคว้ารางวัล WSIS Prize 2021

ร่วมโหวตสนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
https://qrgo.page.link/iSMF4

คู่มือการโหวตศูนย์ดิจิทัลชุมชน
https://cloudfile.onde.go.th/s/rknRyE3xgYCRcnj

สรุปขั้นตอนสั้นๆ สำหรับโหวต
1. register as a new user https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2021/
user name : email account
password : ต้องมีอักษร ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และอักษรพิเศษ
2. confirm your WSIS account ทาง email
3. log in เข้าระบบ
4. Vote Phrase 3
5. เลือก Category 17 >> หัวข้อ AL C10 Ethical dimensions of Information Society
6. เลือกโหวต Digital Community Center Project

#ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

สดช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) เพื่อคว้ารางวัล WSIS Prize 2021

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตสนับสนุนโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้รับรางวัล WSIS Prize 2021 จาก International Telecommunication Union (ITU) ในด้านสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethical Dimensions of the Information Society)

โดยโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Center Project) เป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกเพียงโครงการเดียวของประเทศไทย ให้เป็น 1 ใน 360 โครงการที่เข้ารอบจากทั้งหมด 1,270 โครงการทั่วโลก ถูกเสนอเป็น 1 ใน 20 โครงการ ในหมวดสังคมและจริยธรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethical Dimensions of the Information Society) ทั้งนี้โครงการที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 5 อันดับในแต่ละหมวดจะผ่านเข้าไปในรอบการคัดเลือกต่อไป ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานผ่านการโหวตออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์คู่มือการโหวตลงคะแนนเสียงฯ
.
ร่วมโหวตสนับสนุนศูนย์ดิจิทัลชุมชน
https://qrgo.page.link/iSMF4

คู่มือการโหวตศูนย์ดิจิทัลชุมชน
https://cloudfile.onde.go.th/s/rknRyE3xgYCRcnj

สรุปขั้นตอนสั้นๆ สำหรับโหวต
1. register as a new user https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/prizes/2021/
user name : email account
password : ต้องมีอักษร ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และอักษรพิเศษ
2. confirm your WSIS account ทาง email
3. log in เข้าระบบ
4. Vote Phrase 3
5. เลือก Category 17 >> หัวข้อ AL C10 Ethical dimensions of Information Society
6. เลือกโหวต Digital Community Center Project

ที่อยู่

120 The Government Complex Commemorating His Majesty The King 80 Th Birthday Anniversary, 5th December, B.E. 2550 (2007) Chaeng Watthana Road, Thungsong-Hong, Laksi
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

วิสัยทัศน์

“ผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศไทย 4.0”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คนๆนี้ชอบเอาข่าวบิดเบือนมาลง
ถึงท่านผู้รับผิดชอบอยากให้บล๊อกเกมต่างๆ เพราะมีโควิดเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียน จึงหันมาเล่นเกมมากขึ้น ดังนั้น รบกวนช่วยเปิดและปิดการเล่นเกมหรือทำอะไรก็ได้ เพราะเด็กๆ ติดเกมมาก
https://www.facebook.com/lotto2free เพจประเภทนี้จัดการได้ไหม
ควยเอ่ยพวกมึงทำห่าไรกันว่ะกูร้องเรียนไปไม่เห็นตรวจสอบจะซื้อขายโปรแกรมพยาบาลโปรดาวเทียมมึงไม่ตรวจสอบกันว่ะควยยย
เมื่อไหร่ facebook จะเลิกโฆษณาการพนันออนไลน์ในประเทศไทย ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันผิดกฎหมายประเทศไทย
ปล่อยให้โพสแบบนี้ทำไมคับ
ความเลวของกูเกิลไทยแลนด์ในเว๊ปไซต์หนังโป๊มีแห้กเกอร์ก่อกวนอยู่ต.เตือนภัยคนใช้เน็ทกูเกิล
แห้กเกอร์กูเกิลไทยแลนด์เข้ามาเลื่อนดาต้าฉวยโอกาสแห้กเข้ามาในเครื่องโทรตอนเล่นเน็ท.เว๊ปไซต์หนังโป๊ระบาดแห้กเกอร์สังกัดกูเกิลไทยแลนด์.วอนระวังภัย.
ช่วยตรวจสอบการขายสินค้าทางออนไลน์ของบริษัทนี้ด้วย ทีการโฆษณาหลอกลวงว่า เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วัน ความจริง ไม่สามารถคืนได้ตามโฆษณา ติดต่อกลับไปก็ไม่ได้ เพราะปิดการสื่อสารไม่ให้การพูดคุยใดๆ แต่หลอกให้ติดต่อทางไลน์หรือส่งอีเมล์แทน แล้วให้ผู้ซื้อรอ แล้วเงียบหายไปเฉยๆ ช่องทางในโฆษณาที่ให้แสดงความคิดเห็น ก็เป็นข้อความคนในบริษัทที่ เขียนเองว่าสินค้าดี สินค้ามีคุณภาพ แต่คนภายนอก จะเข้าไปเขียน ไปคอมเม้นท์ก็เข้าไม่ได้ ปิดกั้นไม่ให้เข้าไปได้เลย มีผู้บริโภคหลงซื้อสินค้าไม่ได้คุณภาพตามโฆษณา จำนวนมาก ขอท่านผู้ดูแลช่วยดำเนินการและเอาผิดลงโทษตามกฎหมายด้วย
ตรวจสำนักงาน ข่าวนี้หน่อยครับ https://www.youtube.com/watch?v=aApQtuRfP-c นะครับ ไม่งั้นก็ เปลือภาษีนะครับ
มีคนโพสต์หมิ่นในหลวง กระทรวงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ หรือไม่ได้มีความจริงใจในการเเก้ปัญหา...
ช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ ข้อมูลเลอะเทอะ เลื่อนลอย ไม่มีแหล่งที่มา ถ้าไม่เป็นความจริงช่วยเอามาลงโทษฐานเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีด้วยค่ะ เนื้อหาตามที่ส่งมานะคะ ; สัญญาญเตือนประยุทธ์นำประเทศไทย เข้าสู่ยุคหายนะ ในขณะที่ลูกสาวแฝดสองของประยุทธ์อยู่บ้านใหญ่อย่างสุขสบายที่อังกฤษ ลือแซ่ดเป็นอภินันทนาการเล็กๆน้อยๆจากพวกเจ้าสัวไทย ซื้อไว้เป็นของกำนัลให้ลูกสาวประยุทธ์