สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ

สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ International Affairs Office
Office of the Permanent Secretary for the BMA
Bangkok Metropolitan Administration
(11)

เปิดเหมือนปกติ

นางสาวพรรณราย  จริงจิตร​ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ​  ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเป็นการ​ชั่วคราว​ จาก​ ...
03/05/2021

นางสาวพรรณราย จริงจิตร​ ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ​ ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานเป็นการ​ชั่วคราว​ จาก​ กทม.1 (เสาชิงช้า) มาที่อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น​ 28​ ศาลาว่าการ​ กทม.2 (ดินแดง)​ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม​ 2564​ เป็นต้นไป​ เนื่องจากปรับปรุงห้องสำนักงาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนนี้

ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ลลิดา พุ่มแก้ว​ ในโอกาสได้เลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าก...
21/04/2021

ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ลลิดา พุ่มแก้ว​ ในโอกาสได้เลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน​ต่างประเทศ​ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ในวาระปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 สำนักงานการต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู...
13/04/2021

ในวาระปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 สำนักงานการต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) กับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ เยาวชนของทั้งสองเมือง ได้มีการระดมความคิดในเรื่องการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ และร่วมกันจัดทำผลงานต้นแบบทางเทคโนโลยี (Prototype) ได้แก่ การออกแบบสายรัดข้อมือสำหรับผู้สูงอายุ (Chamulet) เพื่อให้บุคคลในครอบครัวสามารถติดต่อกับผู้สูงอายุ การออกแบบแอพพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อระบุที่อยู่ของผู้สูงอายุผ่านระบบการระบุพิกัดที่ตั้ง (Location Service) หากต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Robotic) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ณ สถานที่สำคัญต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือผ่านการติดต่อกับอาสาสมัครเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียง

แนวความคิดในการจัดทำผลงานของเยาวชนจึงนับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของคนยุคใหม่ ในการให้ความสำคัญประเด็นผู้สูงอายุที่กำลังจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครสามารถนำแนวความคิดดังกล่าวไปต่อยอดการพัฒนา เพื่อรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเข้ามาเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต

ชมรมไอจิไกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครสำนักงานการต่างประเทศจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากชมรมไอจิ...
02/04/2021

ชมรมไอจิไกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานการต่างประเทศจัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากชมรมไอจิไก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารชมรมไอจิไกและเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไก ประจำปี 2563 ในการนี้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิทักษ์) ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศ นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องบางกอก ชั้นบี 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (เขตดินแดง)

ชมรมไอจิไกจัดตั้งขึ้นในปี 2521 โดยบริษัทและองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาประกอบกิจการสาขาในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นและเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและต่อสาธารณะ ปัจจุบัน ชมรมมีสมาชิกทั้งสิ้น 142 บริษัท มีนายคิโยโยชิ โอบะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานชมรม ทั้งนี้ ชมรมไอจิไกได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือและพัฒนาเยาวชน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใฝ่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง และมีการกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 33 แล้ว สำหรับปีนี้ ชมรมไอจิไกได้สนับสนุนทุนการศึกษาที่จะมอบให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 15 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่าเป็นเงิน 150,000 บาท

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวขอบคุณชมรมไอจิไกที่ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่านักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะนำไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาสูงสุด เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในอนาคตและมีชีวิตที่ดีเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติต่อไปในอนาคต

Aichi-kai Club awards scholarships for students under the BMA affiliated schools

International Affairs Office hosted the 2020 Aichi-kai Scholarship Awards Ceremony on March 30, 2021. On this occasion, Mr. Kriangyos Sudlabha, Deputy Governor of Bangkok, welcomed executives of Aichi-kai Club and presided over the Aichi-kai Scholarship Awards Ceremony. The ceremony was participated by Deputy Director-General of Education Department (Mrs. Chuleeporn Vongpipat), Director of International Affairs Office, students selected to receive the scholarship and teachers from the BMA’s affiliated schools which was held at the Bangkok Room, B2 Fl., Airatwat Phatthana Building, Bangkok City Hall 2, Din Daeng District.

Aichi-kai Club was established in 1978 by the companies and organizations headquartered in Aichi Prefecture, Japan, who have come to operate their branch offices in Thailand. It aims to enhance good relationship between Thailand and Japan and to do activities that are beneficial for the club members and the public. At present, Aichi-kai Club has a total member of 142 companies, and the current Chairman of Aichi-kai Club is Mr. Kiyoyoshi Oba, President of Toyota Tsucho (Thailand) Company Limited. Aichi-kai Club has continuously cooperated with the BMA in youth development and support by providing the Aichi-kai scholarships to the students from the BMA affiliated schools with outstanding academic performance and the thirst for knowledge but lack of financial resources. Aichi-kai Club has continuously and annually provided scholarships for students from the BMA affiliated schools, and this year is the 33rd year of scholarship awarding. This year, Aichi-kai Club has granted 15 scholarships to students from the BMA affiliated schools. Each scholarship is worth 10,000 Baht, with the total value of 150,000 Baht.

In this regard, Mr. Kriangyos Sudlabha expressed his gratitude to the Aichi-kai club for supporting the scholarships to the selected students from BMA Affiliated Schools. He believes that all students will use the scholarships wisely to reach the utmost benefit in terms of education so that they will apply the knowledge gained to prepare for their future career and live a good life for the country’s prosperity and stability in the future.

เรื่อง: พงศ์นรินทร์ /ภาพ: วรชิต

นายประสพสุข พิมพโกวิท  รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธานการประชุม SDG Assessment Tools สำหรับกิจกรรมศู...
02/04/2021

นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธานการประชุม SDG Assessment Tools สำหรับกิจกรรมศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ (IDH) โดยมีผู้แทนจากสถาน-เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและ UN-habitat ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศและคณะทำงาน IDH กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเน้นย้ำว่า พร้อมผลักดันการดำเนินการเพื่อต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็นประธานในการประชุม SDG Assessment Tools สำหรับกิจกรรมศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ (Integrated Data Hub หรือ IDH) ภายใต้โครงการ Global Future Cities เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการ (IDH)โดยมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Platform: DSP) เป็นอันดับแรก รวมถึงผลสัมฤทธิ์และความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกิจกรรม IDH ณ ห้องบูรีรมย์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น 5 โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยและ UN-habitat บริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ Mott MacDonald และ Ernst & Young พร้อมด้วยนางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมืองและคณะทำงาน IDH ของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุม
นายประสพสุขฯ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณรัฐบาลอังกฤษและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ UN-habitat รวมถึงผู้แทนจากทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่ได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการของกรุงเทพมหานครสู่มาตรฐานควบคู่กับการวางรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity building) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร และให้คำมั่นจะนำผลการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมของ IDH ไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด
กิจกรรม IDH เป็นกิจกรรมหนึ่งจากทั้งหมด 3 กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ global Future Cities ระหว่างกรุงเทพมหานครกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้แก่ กิจกรรมศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (IDH) กิจกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม (Decision-Support System for Flood Management หรือ DSS) และกิจกรรมแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (Transit-oriented Development Plan หรือTODP)

25/03/2021

👉เสียงของชุมชนริมคลองบางหลวงถือเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบโครงการพัฒนาผังเมืองให้มีความครอบคลุมและยั่งยืนต่อคนในชุมชน 🚣🌳🏘
.
🗣“We believe that citizen-centric planning is critical to all urban planning not just the smart cities of the future. City planning must cater to all the people in a community, it must be inclusive: preventing social or economic exclusion; leaving no-one behind..”
.
Alexandra McKenzie, Deputy Head of Mission, British Embassy Bangkok, at the Global Future Cities Programme Stakeholder Engagement Workshop, 24 March 2021

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้การต้อนรับอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เอื้ออ...
25/03/2021

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศให้การต้อนรับอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองในโอกาสร่วมเปิดกิจกรรมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินกิจกรรม TODP ภายใต้โครงการ Global Future Cities

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจารุพงศ์ เพ็งเกลี้ยง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมืองได้ให้การต้อนรับ Ms. Alexandra MacKenzie อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในโอกาสเปิดกิจกรรมการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (Transit-oriented Development Plan for Khlong Bang Luang and Bang Wa BTS Station Area: TODP)

อุปทูตฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า กิจกรรมการวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่คลองบางหลวง โดยเชื่อมโยงการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ให้สามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายขึ้นและลดปัญหาการจราจรติดขัด ขณะเดียวกันได้ออกแบบวางแผนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพพื้นที่สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสะท้อนความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาโครงการต่าง ๆ รวมถึงการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองที่จำเป็นต้องจัดหาสิ่งที่ประชาชนในชุมชนต้องการ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและป้องกันไม่ให้เกิดการกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมการหารือในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่ภายใต้กิจกรรมดังกล่าว กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากแผนการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ได้แก่ สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่ หลังจากนี้ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 จะจัดกิจกรรมหารือฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นต่อไป

ด้านนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนบริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า โดยส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่ท้าทายต่อการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นและตอบรับต่อการความเจริญจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การวางแผนพัฒนาพื้นที่จำเป็นต้องรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างทั่วถึง จึงหวังว่าผู้มีส่วนร่วมฯจะได้ร่วมสะท้อนความต้องการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมหารือฯ ในครั้งนี้ด้วย
โครงการความร่วมมือ Global Future Cities เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ผ่านสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน การพัฒนากรุงเทพมหานครที่ยั่งยืน ให้เป็นเมืองสำหรับทุกคน ตามเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ในระยะ 20 ปี และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ภายใต้โครงการฯ มีการดำเนินการกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมศูนย์กลางบูรณาการข้อมูล (Integrated Data Hub: IDH) กิจกรรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำท่วม (Decision - Support System for Flood Management: DSS) และกิจกรรมแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน บริเวณคลองบางหลวงและสถานีรถไฟฟ้าบางหว้าTransit-oriented Development Plan for Khlong Bang Luang and Bang Wa BTS Station Area: TODP)

สำนักงานการต่างประเทศ​ นำ​โดย​ ผอ.จารุ​พงศ์​ เพ็งเกลี้ยง​ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง​ ออกสำรวจแหล่ง...
23/03/2021

สำนักงานการต่างประเทศ​ นำ​โดย​ ผอ.จารุ​พงศ์​ เพ็งเกลี้ยง​ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและส่งเสริมศักยภาพของเมือง​ ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวแนววิถีชุมชนย่านกะดีจีน เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในเดือน​เมษายน​นี้​ ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด โดยมีผู้แทนจากส่วนการท่องเที่ยว​ สวท. สำนักงานเขตธนบุรี และเครือข่ายภาคประชาชนคอย​อำนวยความสะดวก

Sincerest thanks to the Embassy of Ireland in Thailand for inviting the Bangkok Metropolitan Administration to join 2021...
18/03/2021

Sincerest thanks to the Embassy of Ireland in Thailand for inviting the Bangkok Metropolitan Administration to join 2021 Global Greening Programme and celebrating St. Patrick’s Day together this year. ☘️
#GlobalGreening #stpatricksday #WatArun #Bangkok
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchan...
13/03/2021

สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Specialized Youth Exchange Program) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Technology and Design ประจำปี 2564 โดยมีการจัดทำผลงานร่วมกันระหว่างเยาวชนกรุงเทพมหานครและเยาวชนจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ ต้นแบบแอพพลิเคชั่น ต้นแบบอุปกรณ์ IoT และต้นแบบหุ่นยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นประเด็นที่ท้าทายของเมืองในอนาคต แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในปัญหาของเยาวชน และแสดงความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาตต

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ ครั้งที่ 1 เพ...
12/03/2021

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผ่านระบบการประชุมทางไกล ร่วมกับคณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ในปี 2565 กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์

12/03/2021

🎉Bangkok Metropolitan Administration to turn green the Grand Pagoda, the Temple of Dawn in jointly celebration of the National Day of Ireland🎉

In the occasion of the National Day of Ireland (St. Patrick’s Day), the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) will go green the Grand Pogoda, the Temple of Dawn (Wat Arun Ratchawararam) to participate in the Global Greening Programme 2021 on 17 March 2021, between 19:00 – 22:00 p.m.

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) will take part in this historic programme at the Grand Pagoda, (Wat Arun Ratchawararam) which is one of the most stunning temples in Bangkok located along the Chao Phraya River, as well as the tourism symbol of Thailand. On this occasion, the Grand Pagoda will be illuminated in green on 17 March 2021, between 19:00 – 22:00 p.m., together with other iconic landmarks in Thailand, such as the Thai Cultural Centre, 208 Wireless Road Tower, All Season Place Building and Nawarat Bridge,etc.

This event aims to promote a good image of Bangkok to foreigners and foreign communities in Bangkok by being proactively involved in global activities, as well as to foster an amicable relationship between Bangkok City and foreign countries through foreign embassies in Thailand. This will lead to more global engagement of Bangkok City and create greater opportunity for further collaboration in city development.

Ireland has initiated the Global Greening Programme since 2010 . The objective is to promote Ireland world-wide by inviting to turn the world’s most famous building and landmarks green on Irish Nation Day.

This year, the world’s most famous building and landmarks participating in this project include Sydney Opera House, London Eye, Leaning Tower of Pisa and Niagara Falls.

#globalgreening

แนวทางการฟื้นฟูเมืองหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเมืองบริสตอล สหราชอาณาจักร เป็นอย่างไรนายกเทศมนตรีมาร์วิน รีส แ...
11/03/2021

แนวทางการฟื้นฟูเมืองหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเมืองบริสตอล สหราชอาณาจักร เป็นอย่างไร
นายกเทศมนตรีมาร์วิน รีส แห่งบริสตอล ได้ยกตัวอย่างสิ่งที่เมืองบริสตอลได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเมือง พร้อมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ศ. เซอร์ พอล คอลลิเย่ร์ ผู้อำนวยการศูนย์การเติบโตนานาชาติ ใน Global Future Cities Thematic Programme

วิดีโอ: https://www.globalfuturecities.org/thematic-programme/21-january-session-1-building-back-better-introduction-series

สรุปเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set?vanity=bangkokiad&set=a.10157532881717721

แนวทางการฟื้นฟูเมืองหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเมืองบริสตอล สหราชอาณาจักร เป็นอย่างไร
นายกเทศมนตรีมาร์วิน รีส แห่งบริสตอล ได้ยกตัวอย่างสิ่งที่เมืองบริสตอลได้ดำเนินการเพื่อฟื้นฟูเมือง พร้อมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ศ. เซอร์ พอล คอลลิเย่ร์ ผู้อำนวยการศูนย์การเติบโตนานาชาติ ใน Global Future Cities Thematic Programme

วิดีโอ: https://www.globalfuturecities.org/thematic-programme/21-january-session-1-building-back-better-introduction-series

สรุปเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set?vanity=bangkokiad&set=a.10157532881717721

ที่อยู่

173 Dinso Rd. Phra Nakhon Dist.
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 13:00 - 16:30
จันทร์ 08:30 - 12:00
อังคาร 13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
พุธ 13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
พฤหัสบดี 13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
ศุกร์ 13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622248175

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2507781466168605&id=100008103286419 #Reviews #โครงการแลกเปลี่ยนของเฉิงตู
ลูกสาวก็สมัตรเลือกไปญี่่ปุ่นมีคนสมัครตั้ง 100กว่าจะติดไม่นี้
ขอสอบถามชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนราชการ่ค่ะ (ปรับโครงสร้างใหม่)ของกองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา ค่ะ ว่า กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา กับ กลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่าอย่างไรคะ
การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง ณ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ทำให้ได้รับความรู้มากมาย พร้อมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านภาษา และเรียนรู้เรื่องการปรับตัว และยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีมากก่อนเดินทาง รวมถึงทำให้ได้มิตรภาพใหม่ๆ ทั้งกับรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ขอขอบคุณ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดโครงการดีๆ และมอบโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษา ให้ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ณ ประเทศต่างๆ ทำให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ขอสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ทำให้ได้สาระความรู้เพิ่มขึ้น และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21-27 ตุลาคม 2561 โดยกิจกรรมในแต่ละวันสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ วันที่ 1 การบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 2 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ความรู้เบื้องต้นและทราบวิธีการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ วันที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร ทำให้มีทักษะการสื่อสารมากขึ้นและเป็นโอกาสอันดีได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ ประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับสาระความรู้ ยังได้รับมิตรภาพจากเพื่อนและน้องๆที่เข้าร่วมโครงการด้วย
😆จากการได้เข้าอบรมโครงการเเลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง กรุงอูลานลาบาตอร์สำนักงานการต่างประเทศกรุงเทพมหานคร ณ วันที่1-3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร International Affairs office👈 😋วันที่1 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา สถานที่ท่องเที่ยว ของกรุงเทพมหานคร การอบรมนี้ช่วยให้เราได้รู้จักกรุงเทพมหานคร ของเรามากขึ้นทำให้เราสามาถรไปเเพร่หลายต่อชาวต่างชาติได้เเละยังได้รู้จักผู้คนหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ครับ 😄วันที่2 เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ ประเพณี วัฒนธรรมของมองโกเลียเเละได้ความรู้ในกานเตรียมตัวก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 😊วันที่3 เราได้ฝึกการเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เราได้เอาไปปรับใช้ในการพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 😉 สรุป ในการอบรมทั้ง3วันผมได้รู้จักอะไรใหม่ๆหลากหลายเเละการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเราได้เเละได้พบเพื่อนใหม่ๆหลากหลายโรงเรียนอีกด้วยครับ
หลังจากการอบรมวันที่ 1-3 พ.ค. พวกผมได้รู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครมากขึ้นว่า กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration, BMA)นั้นเป็นเขตปกครองพิเศษ มีการปกครอง 50 เขต กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีคำขวัญที่ว่า "กรุง​เทพฯ ดุจ​เทพสร้าง เมืองศูนย์กลาง​การปกครอง วัด วัง งาม​เรืองรอง เมืองหลวงของประ​เทศ​ไทย" มีหน่วยงานระดับสำนักทั้งหมด 22 หน่วยงานที่ดูแล 1. สำนักอนามัย 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 4. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 5. สำนักพัฒนาสังคม 6. สำนักผังเมือง 7. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 9. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 10. สำนักการศึกษา 11. สำนักการระบายน้ำ 12. สำนักการโยธา 13. สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 14. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 15. สำนักเทศกิจ 16. สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 17. สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 18. สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร 19. สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 20. สำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร 21. สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่แปลกใหม่ และ น่าค้นหา เช่น 1. โบสถ์ซางตาครูซ ชุมชนโปรตุเกส กุฏิจีน 2. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง 3. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน 4. พิพิธบางลำพู 5. ชุมชนบ้านบาตร 6. มิวเซียมสยาม เป็นต้น -------------------------------------------------------------------- โครงการของพวกผมเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย วันที่ 23-30 กค. 2561 พวกผมได้เรียนรู้ว่า อากาศ: ช่วงที่พวกผมไปเป็นฤดูร้อน แต่เนื่องจากมองโกเลียเป็นประเทศทะเลทราย และ ห่างไกลทะเล ทำให้พอตกค่ำอุณหภูมิจะลดลงต่ำ ควรพกเสื้อกันหนาวไปด้วย อาหาร: ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสัตว์ และ ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ วัฒนธรรม และ หลักปฏิบัติที่ควรรู้: เช่น - เวลาเข้าบ้านห้ามเคาะให้พูดคำว่า Sain baim uu แทน - เวลาจะเดินไปท้ายเกอร์ให้เดินตามเข็มนาฬิกา - เวลานอนให้หันเท้าไปทางประตู - สำหรับผู้เยี่ยมเพศชาย ถ้ามีผู้ใหญ่เสนอบุหรี่แบบผงให้สูด ถ้าไม่เอาให้ปฏิเสธแบบสุภาพและยิ้ม - เลี่ยงการเดินหรืออยู่หน้าผู้ใหญ่ - อย่าทำนมหก หรือ ไปยุ่งอะไรกับไฟเด็ดขาด เพราะถือเปนของศักดิ์สิทธ์ - ควรเอาแขนเสื้อลงเลี่ยงการโชว์ข้อมือของตน - ห้ามจับหมวกของคนอื่น - เวลาจับแก้วให้จับก้นๆแก้ว ห้ามจับส่วนบน - ถ้าเขาเสนออะไรให้ ถ้าไม่เอา ให้กัดคำเล็กๆ หรือ จิบๆ - เวลากินโต๊ะรวมให้หยิบทุกอย่างด้วยมือขวา และก่อนจะหยิบมือต้องแบและหงายขึ้น สิ่งของที่ควรเตรียม: - กระเป๋า 24 นิ้ว - ครีมกันแดด - ยาประจำตัว - ผ้าปิดปาก - ปลั๊กแบบ universal - แลกเงินดอลล่าร์ไป -------------------------------------------------------------------- การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางไปมองโกเลียสำหรับผมมากเลยครับ ทำให้ผมมีความพร้อมมากขึ้นในการเดินทาง ทำให้ผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ ๆ จากหลากหลายโรงเรียน เกิดมิตรภาพใหม่ๆที่ดีต่อกัน ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่่น และ คำแนะนำต่าง ๆ จากพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการนี้ครับ ผมรู้สึกมีความสุข และ รู้สึกดีใจมากที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ปี 2561 ครับ
ขอสอบถามเกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษในระบบค่ะ