Clicky

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก พื้นที่การสื่อสารและสร้างการรับรู้
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
EudSandbox

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อักษรย่อ สบน. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย และจัดตั้งเป็นสำนักภายในตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

• ปัจจุบันมีจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งหมด 8 จังหวัด
- เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• มีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษ

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อักษรย่อ สบน. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย และจัดตั้งเป็นสำนักภายในตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562

• ปัจจุบันมีจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งหมด 8 จังหวัด
- เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง ศรีสะเกษ สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

• มีสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษ

เปิดเหมือนปกติ

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีส่งเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปะด้วยโครงการสร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด โรงเรียนบ้านห้...
27/01/2023

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริมทักษะอาชีพด้านศิลปะด้วยโครงการสร้างงานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จ.กาญจนบุรี

...นักเรียนในโครงการนอกจากการเรียนศิลปะในชั่วโมงเรียนแล้วต้องเข้าร่วมชุมนุมศิลปะ และจะต้องมาฝึกฝนวาดรูปในเวลาหลังเลิกเรียน เวลาว่างและทุก ๆ วันเสาร์ เมื่อมีฝีมือในระดับที่ดีแล้ว ครูจะให้นักเรียนวาดภาพงานตามรายการที่มีผู้สนใจสั่งทำชิ้นงานเข้ามา และคัดสรรผลงานนำมาจัดจำหน่ายตามงานถนนคนเดินสังขละบุรี และจำหน่ายผ่านเพจเฟซบุ๊ก อีกทั้งนักเรียนจะได้ออกไปวาดภาพนอกสถานที่ ร่วมอบรมการทำงานศิลปะจากอาจารย์และศิษย์เก่า และยังได้ออกค่ายอาสาสอนศิลปะให้กับเด็กที่มีความสนใจด้านศิลปะปีละ 2 – 3 ครั้ง ในโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และเมื่อจบชั้น ม.3 ครูจะส่งเสริมให้ได้ไปศึกษาต่อ เช่น สถาบันอาชีวศึกษา โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วก็สามารถทำงานและฝากชิ้นงานจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่ง... อ่านต่อที่ https://www.edusandbox.com/27th_jan_2023_banhummalai/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง7 ผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกิจกรรมเห็ดหรรษาพาสนุก โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ...
26/01/2023

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
7 ผลลัพธ์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกิจกรรมเห็ดหรรษาพาสนุก โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จ.ระยอง

(บทสัมภาษณ์ตอนหนึ่ง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ผลลัพธ์ของ ผอ.ปวีณา พุ่มพวง ผอ.รร.วัดถนนกะเพรา)
"ไม่น่าเชื่อว่าเห็ดเพียงแค่ 12 ก้อน ลงทุนแค่ก้อนละ 6 บาท เป็นเงิน 72 บาท จะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้อะไรได้ตั้งมากมาย การนำเรื่องของการเพาะเห็ดมาเรียนรู้ ทำให้ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับทางโรงเรียนมากขึ้น เป็นเหมือนตลาดนัดการเรียนรู้ในกลุ่ม Line ที่จะกระตุ้นให้ผู้ปกครองได้คิด ไม่ใช่แค่ผู้ปกครองกับผู้ปกครองเท่านั้น แต่ไปชวนบุตรหลานของตนร่วมคิด ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ปกครองสงสัย ร่วมหาคำตอบที่ต้องการ แล้วนำมาแชร์กันใน กลุ่ม Line" อ่านต่อที่ - https://www.edusandbox.com/26th_jan_2023_wattanonkaprao_news/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล---------ลงพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน ได้สัมผัสภูมิปัญญาของคน เห็นคุณค่าความรู้ใกล้ตัวด้ว...
24/01/2023

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
---------
ลงพื้นที่เรียนรู้ในชุมชน ได้สัมผัสภูมิปัญญาของคน เห็นคุณค่าความรู้ใกล้ตัวด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย (RBL) 14 ขั้นตอน พร้อมบูรณาการด้วยนวัตกรรมครูสามเส้าเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ จ.สตูล
---------
(บทสัมภาษณ์ ผอ.รัชนี ทองเงิน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ จ.สตูล เมื่อปลายปี 2564 ซึ่งปัจจุบันเกษียณอายุราชการ แต่ยังคงช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล) โดยเป็นนำเสนอการบริหารสถานศึกษาและจัดการเรียนที่ให้คุณค่าความรู้ ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งครูพ่อแม่ ครูโรงเรียน และครูชุมชน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ รู้จักวางแผน และแก้ไขปัญหา โดยเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ปฏิบัติด้วยตนเอง อ่านต่อที่ - https://www.edusandbox.com/23th_jan_2023_banhuaynamdam_news/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ผลการจัดเวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหม...
20/01/2023

ผลการจัดเวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Facebook Live ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ https://www.edusandbox.com/19th_jan_2023_download/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.6 ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจ ลงพื้นที่ติดตามคณะผู้ประเมินอิสระลง...
16/01/2023

บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.6 ความรู้ ประสบการณ์ และความประทับใจ ลงพื้นที่ติดตามคณะผู้ประเมินอิสระลงพื้นที่ จ.นราธิวาส
อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/16th_nov_22_nwt_ep6/
---------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ...
13/01/2023

เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและที่สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้เกี่ยวกฎหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

บรรยายโดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ผ่าน Zoom Cloud Meetings
และถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ลงทะเบียนรับฟังผ่าน FB Live : https://fb.me/e/2yBjQyHyj
อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/13th_jan_2023_exchange_news/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา สบน. ได้จัดกิจกรรมวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ ...
13/01/2023

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา สบน. ได้จัดกิจกรรมวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Facebook Live ผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ที่ https://www.edusandbox.com/12th_jan_2023_download/
.
.
อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/10th_jan_2023_exchange_news/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

12/01/2023
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการเป็นสถานศึกษานำร่อง

เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Facebook Live

หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงวันที่ 16 ธ.ค. 65

สบน. ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ
- การใช้โอกาสจากพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
- การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- ภารกิจการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- แลกเปลี่ยนและสอบถามประเด็นที่สงสัย
- อื่น ๆ

ลงทะเบียนรับฟังผ่าน FB Live : https://fb.me/e/2qoUajBjB
อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/10th_jan_2023_exchange_news/
---------
กลุ่ม EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวั...
10/01/2023

เวทีสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 1
สำหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ 11 พื้นที่ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่าน Zoom และ Facebook Live

หลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงวันที่ 16 ธ.ค. 65

สบน. ขอเชิญชวนบุคลากรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง 11 พื้นที่ และที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ
- การใช้โอกาสจากพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
- การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- ภารกิจการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- แลกเปลี่ยนและสอบถามประเด็นที่สงสัย
- อื่น ๆ

ลงทะเบียนรับฟังผ่าน FB Live : https://fb.me/e/2qoUajBjB
อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/10th_jan_2023_exchange_news/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2565ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเมื่อวันที่...
29/12/2022

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2565
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 65 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ดำเนินการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ 7 เรื่อง และเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง
อ่านรายละเอียด - https://www.edusandbox.com/29th_dec_2022_news/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา https://www.edusandbox.com/21st_dec_2022_new_area/เมื่อวั...
21/12/2022

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา https://www.edusandbox.com/21st_dec_2022_new_area/
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จึงประกาศกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดสงขลา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในราชกิจจานุเบกษา ( เล่ม 139 ตอนพิเศษ 296 ง 20 ธันวาคม 2565 หน้า 8 )http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/296/T_0008.PDF
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พื้นที่เปิดโอกาสจัดการศึกษาด้วยตนเอง บทสรุปการสัมภาษณ์เลขาธิการ กพฐ. ประเด็น ครม.เห็นชอบ กทม. แล...
08/12/2022

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พื้นที่เปิดโอกาสจัดการศึกษาด้วยตนเอง บทสรุปการสัมภาษณ์เลขาธิการ กพฐ. ประเด็น ครม.เห็นชอบ กทม. และ 10 จังหวัดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
อ่านรายละเอียดและรับชมย้อนหลังที่ - https://www.edusandbox.com/06th_dec_2022_self_study/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

29/11/2022

รมว.ศธ. "ตรีนุช เทียนทอง" เปิดเผยผลการประชุม ครม. มีมติประกาศกำหนด 11 จังหวัด ให้เป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา

ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย แม่ฮ่องสอน กระบี่ ตราด สระแก้ว กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และอุบลราชธานี

ซึ่งเป็นการประกาศเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มี 8 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ระยอง กาญจนบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล

https://moe360.blog/2022/11/29/291165-2

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลรร.บ้านควนเก พัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจ...
22/11/2022

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล
รร.บ้านควนเก พัฒนาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานฐานวิจัย
อ่านเพิ่มเติม https://www.edusandbox.com/21st_nov_2022_bankhuankay_news/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.5 จ.เชียงใหม่ การติดตามคณะผู้ประเมินอิสระ ลงพื้นที่ติดตามและร่วมเรียนรู้...
11/11/2022

บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.5 จ.เชียงใหม่
การติดตามคณะผู้ประเมินอิสระ ลงพื้นที่ติดตามและร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-2 ก.ย. 65
อ่านรายละเอียดที่ - https://www.edusandbox.com/11th_nov_2022_cmi_ep5/
---------
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลาบริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาด้วย KHUEN Model รร.เขื่อนบางลาง สพป.ยล.2อ่านเพิ่มเติม...
31/10/2022

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา

บริหารสถานศึกษาตามศาสตร์พระราชาด้วย KHUEN Model รร.เขื่อนบางลาง สพป.ยล.2

อ่านเพิ่มเติม https://www.edusandbox.com/31th_oct_22_khuen_banglang/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีบูรณาการและต่อยอดเพื่อยกระดับสมรรถนะ ด้วยฐานการเรียนรู้แห่งศาสตร์พระราชา รร.บ้านซ่...
26/10/2022

#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
บูรณาการและต่อยอดเพื่อยกระดับสมรรถนะ ด้วยฐานการเรียนรู้แห่งศาสตร์พระราชา รร.บ้านซ่องแมว จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม https://www.edusandbox.com/26th_oct_22_chongmaew_the_king_ph/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

07/10/2022

เป็นวันที่ทุกคนทั้งโลกเศร้าโศกเสียใจ กับเหตุการณ์ในวันนี้
#กราดยิงหนองบัวลำภู

บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.4 จ.ศรีสะเกษ การติดตามคณะผู้ประเมินอิสระ ลงพื้นที่ติดตามและร่วมเรียนรู้จ...
07/10/2022

บันทึกร่องรอยการเดินทางลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้ EP.4 จ.ศรีสะเกษ การติดตามคณะผู้ประเมินอิสระ ลงพื้นที่ติดตามและร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์
#พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านเพิ่มเติม https://www.edusandbox.com/3rd_oct_2022_sisaket_ep4/
---------
กลุ่มเฟซบุ๊ก - EduSandbox - พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
---------
นำเสนอบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ทุกระดับ ศธจ. สพท. สถานศึกษานำร่อง ภาคีเครือข่าย) Inbox มาที่ - m.me/EducationSandbox
----------
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีพร้อมติดแฮซแท็ก #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และเป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

ที่อยู่

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66949985062

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ควรจะไปอยู่หน้าจะดี
คนที่อยู่คืออะไร
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย กระทรวงศึกษาธิการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั กองกำกับการอารักขา๑ RTP Cyber Village บช.น. DOI RTA  กรมข่าวทหารบก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ Feflic Government House of Thailand