แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่า

แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่า บริการด้านข้อมูลสินค้าอันตราย หน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูลสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ การเท่าเรือแห่งประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

เรารับทราบทุกข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ และจะผลักดันให้การบริการสินค้าอันตรายของเราดีขึ้นอยู่เสมอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่า...
17/09/2021

เรารับทราบทุกข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ และจะผลักดันให้การบริการสินค้าอันตรายของเราดีขึ้นอยู่เสมอ

ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน

เรารับทราบทุกข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ และจะผลักดันให้การบริการสินค้าอันตรายของเราดีขึ้นอยู่เสมอ

ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน

คสอ. ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น “BKP iService” ที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการตรวจสอบสถานะตารางการทำงานของเร...
02/09/2021

คสอ. ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น “BKP iService” ที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการตรวจสอบสถานะตารางการทำงานของเรือบรรทุกตู้สินค้า เวลาเข้า-ออกของเรือบรรทุกตู้สินค้า รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพได้

แก๋วสิ!!!

ที่นี้เราก็ตรวจสอบชื่อเรือ Voy. ETA ETD เวลากรอกข้อมูลสินค้าอันตรายได้แว้ววววววววววววววววววววว

+++++++++++++++++++++++++++++
สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน BKP iService ได้ที่

ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pat.patmobileapp&hl=en&gl=US

ระบบ iOS
https://apps.apple.com/th/app/bkp-iservice/id1560089400

#คสอUpdate

คสอ. ขอแนะนำแอพพลิเคชั่น “BKP iService” ที่สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการตรวจสอบสถานะตารางการทำงานของเรือบรรทุกตู้สินค้า เวลาเข้า-ออกของเรือบรรทุกตู้สินค้า รวมถึงการบรรทุกขนถ่ายตู้สินค้าของท่าเรือกรุงเทพได้

แก๋วสิ!!!

ที่นี้เราก็ตรวจสอบชื่อเรือ Voy. ETA ETD เวลากรอกข้อมูลสินค้าอันตรายได้แว้ววววววววววววววววววววว

+++++++++++++++++++++++++++++
สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน BKP iService ได้ที่

ระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pat.patmobileapp&hl=en&gl=US

ระบบ iOS
https://apps.apple.com/th/app/bkp-iservice/id1560089400

#คสอUpdate

เจ้าปุ่มนี้ มันเอาไว้ทำอะไร???ช่วงนี้ผู้ใช้บริการกำลังใช้ระบบ One Stop e-Port Service ในการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายของท่า...
11/08/2021

เจ้าปุ่มนี้ มันเอาไว้ทำอะไร???

ช่วงนี้ผู้ใช้บริการกำลังใช้ระบบ One Stop e-Port Service ในการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ ซึ่งเราสังเกตว่ามีเจ้าของสินค้าจำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้ามายื่นข้อมูลสินค้าอันตรายผ่านระบบดังกล่าวแทนเจ้าของเรือของตัวเองกัน

แต่ผู้ใช้บริการหลายท่านอาจเคยสังเกตปุ่มที่มีเครื่องหมายแปลกๆ มีหน้าตาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน มีลูกศรชี้ทแยงขึ้นบน มันใช้ทำอะไร

#คสอUpdate จะบอกให้ฟังครับ

เจ้าปุ่มนี้ จะมีหน้าที่คัดลอกข้อมูลรายการนั้นขึ้นมาเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการสร้างรายการใหม่ พุดง่ายๆ ก็คือ ก้อปปี้ข้อมูลรายการนั้นนั่นเอง

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มข้อมูลรายการใหม่ ที่มีข้อมูลคล้ายๆ เดิม เช่น BL เดียวกัน เลข UN เดียวกัน ตุ้สินค้าใบเดียวกัน ก็จะสามารถกดปุ่มนี้เพื่อสร้างรายการใหม่ และแก้ไขข้อมูลที่ต้องการในรายการใหม่นั้น ก่อนกด Save อีกครั้ง ก็จะได้รายหารสินค้าอันตรายอีกรายนึงในร่างข้อมูลนั้นเป้นที่เรียบร้อย

สุดท้าย อย่าลืมว่าการกด Save เป็นการบันทึกร่างในการยื่นข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องกด Send อีกครั้งเพื่อส่งข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่

ช่วงนี้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบ One Stop e-Port Service ได้ง่ายและราบรื่นขึ้น จึงอาจพบความล่าช้าในการใช้งานในบางจังหวะเวลา คสอ. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เจ้าปุ่มนี้ มันเอาไว้ทำอะไร???

ช่วงนี้ผู้ใช้บริการกำลังใช้ระบบ One Stop e-Port Service ในการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ ซึ่งเราสังเกตว่ามีเจ้าของสินค้าจำนวนมากที่ให้ความสนใจเข้ามายื่นข้อมูลสินค้าอันตรายผ่านระบบดังกล่าวแทนเจ้าของเรือของตัวเองกัน

แต่ผู้ใช้บริการหลายท่านอาจเคยสังเกตปุ่มที่มีเครื่องหมายแปลกๆ มีหน้าตาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน มีลูกศรชี้ทแยงขึ้นบน มันใช้ทำอะไร

#คสอUpdate จะบอกให้ฟังครับ

เจ้าปุ่มนี้ จะมีหน้าที่คัดลอกข้อมูลรายการนั้นขึ้นมาเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการสร้างรายการใหม่ พุดง่ายๆ ก็คือ ก้อปปี้ข้อมูลรายการนั้นนั่นเอง

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเพิ่มข้อมูลรายการใหม่ ที่มีข้อมูลคล้ายๆ เดิม เช่น BL เดียวกัน เลข UN เดียวกัน ตุ้สินค้าใบเดียวกัน ก็จะสามารถกดปุ่มนี้เพื่อสร้างรายการใหม่ และแก้ไขข้อมูลที่ต้องการในรายการใหม่นั้น ก่อนกด Save อีกครั้ง ก็จะได้รายหารสินค้าอันตรายอีกรายนึงในร่างข้อมูลนั้นเป้นที่เรียบร้อย

สุดท้าย อย่าลืมว่าการกด Save เป็นการบันทึกร่างในการยื่นข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องกด Send อีกครั้งเพื่อส่งข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่

ช่วงนี้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานระบบ One Stop e-Port Service ได้ง่ายและราบรื่นขึ้น จึงอาจพบความล่าช้าในการใช้งานในบางจังหวะเวลา คสอ. จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

เรียน ผู้ลงทะเบียนใช้งานยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายผ่านระบบ One Stop e-Port Service ของท่าเรือกรุงเทพในกรณีท่านต้องการยื่นข้...
12/07/2021

เรียน ผู้ลงทะเบียนใช้งานยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายผ่านระบบ One Stop e-Port Service ของท่าเรือกรุงเทพ

ในกรณีท่านต้องการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายขาเข้า (คสอ.04) ให้เลือกบทบาทในการยื่นข้อมูลดังนี้
1. Shipping Line, Ship Agent
2. Container Operator
3. Cargo Owner
4. Freight Forwarder

หากท่านต้องการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายขาออก (คสอ.07) ให้เลือกบทบาทในการยื่นข้อมูลดังนี้
1. Cargo Owner
2. Custom Broker
3. Freight Forwarder

ท่านเลือกบทบาทได้มากกว่า 1 บทบาท และหากเลือก Shipping Line จะไม่สามารถเลือก Freight Forwarder ได้พร้อมกัน เจ้าหน้าที่จะพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบเพื่อประกอบการอนุมัติคำของลงทะเบียนของท่าน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถุกต้องก่อนยืนยันข้อมูลคำขอลงทะเบียน

หากท่านเป็นผู้รับจ้างรมยา ท่านต้องเลือกบทบาทเป็น Fumigator เท่านั้น

ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากhttp://www.e-service.port.co.th/EPort/DownloadSampleFile?filename=MEMBER_REGIST_MANUAL.pdf

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการลงทะเบียน สามารถสอบถามผ่าน Line @587yrtgg หรือส่งข้อความสอบถามมายังเพจของเราได้ครับ

#คสอ_Update

เรียน ผู้ลงทะเบียนใช้งานยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายผ่านระบบ One Stop e-Port Service ของท่าเรือกรุงเทพ

ในกรณีท่านต้องการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายขาเข้า (คสอ.04) ให้เลือกบทบาทในการยื่นข้อมูลดังนี้
1. Shipping Line, Ship Agent
2. Container Operator
3. Cargo Owner
4. Freight Forwarder

หากท่านต้องการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายขาออก (คสอ.07) ให้เลือกบทบาทในการยื่นข้อมูลดังนี้
1. Cargo Owner
2. Custom Broker
3. Freight Forwarder

ท่านเลือกบทบาทได้มากกว่า 1 บทบาท และหากเลือก Shipping Line จะไม่สามารถเลือก Freight Forwarder ได้พร้อมกัน เจ้าหน้าที่จะพิจารณารายละเอียดในเอกสารแนบเพื่อประกอบการอนุมัติคำของลงทะเบียนของท่าน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถุกต้องก่อนยืนยันข้อมูลคำขอลงทะเบียน

หากท่านเป็นผู้รับจ้างรมยา ท่านต้องเลือกบทบาทเป็น Fumigator เท่านั้น

ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้จากhttp://www.e-service.port.co.th/EPort/DownloadSampleFile?filename=MEMBER_REGIST_MANUAL.pdf

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการลงทะเบียน สามารถสอบถามผ่าน Line @587yrtgg หรือส่งข้อความสอบถามมายังเพจของเราได้ครับ

#คสอ_Update

วันที่ 18 ก.ค. 64 นี้ ระเบียบ ทกท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพที่จะมีผลบังคับใช้ นอกจากจะเปลี่ย...
08/07/2021

วันที่ 18 ก.ค. 64 นี้ ระเบียบ ทกท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพที่จะมีผลบังคับใช้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายเป็นระบบออนไลน์แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นในการรับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 ที่น้ำหนักไม่เกิน 2,000 ก.ก. ซึ่งเดิมสามารถฝากเก็บในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพได้นั้น จะต้องทำการขนถ่ายข้างลำเช่นเดียวกับสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2

นั่นคือ สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 แม้จะน้ำหนักไม่เกิน 2,000 ก.ก. ก็จะต้องขนถ่ายข้างลำเรือ

แต่ระเบียบฯ ที่จะบังคับใช้ใหม่นี้ ก็เพิ่มข้อยกเว้นให้สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 ที่ขนส่งภายใต้เงื่อนไข Limited Quantity (LQ) และ Excepted Quantitiy (EQ)​ นั้นสามารถฝากเก็บในท่าเรือกรุงเทพได้ โดยไม่ได้ระบุน้ำหนักของสินค้าอันตรายนั้น

หมายความว่า สินค้าอันตรายที่ขนส่งภายใต้เงื่อนไข LQ และ EQ ของ IMDG Code นั้น ไม่ต้องขนถ่ายข้างลำเรืออีกต่อไป ไม่ว่าจะขนส่งน้ำหนักเท่าใดก็ตาม

ทั้งนี้ สายเรือหรือตัวแทน และเจ้าของสินค้าหรือตัวแทน ต้องระบุข้อมูลสินค้าอันตรายว่าเป็น LQ กรือ EQ ให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ IMDG code กำหนด

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์​จะขนถ่ายสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือกรุงเทพได้ศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณ​ผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมืออย่างดีครับ 🙏
เป็นเพื่อนกับเราที่ [email protected] กดลิ้งค์ https://lin.ee/cFiVRij
#คสอ_update

วันที่ 18 ก.ค. 64 นี้ ระเบียบ ทกท. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพที่จะมีผลบังคับใช้ นอกจากจะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายเป็นระบบออนไลน์แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นในการรับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 ที่น้ำหนักไม่เกิน 2,000 ก.ก. ซึ่งเดิมสามารถฝากเก็บในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพได้นั้น จะต้องทำการขนถ่ายข้างลำเช่นเดียวกับสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2

นั่นคือ สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 แม้จะน้ำหนักไม่เกิน 2,000 ก.ก. ก็จะต้องขนถ่ายข้างลำเรือ

แต่ระเบียบฯ ที่จะบังคับใช้ใหม่นี้ ก็เพิ่มข้อยกเว้นให้สินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 ที่ขนส่งภายใต้เงื่อนไข Limited Quantity (LQ) และ Excepted Quantitiy (EQ)​ นั้นสามารถฝากเก็บในท่าเรือกรุงเทพได้ โดยไม่ได้ระบุน้ำหนักของสินค้าอันตรายนั้น

หมายความว่า สินค้าอันตรายที่ขนส่งภายใต้เงื่อนไข LQ และ EQ ของ IMDG Code นั้น ไม่ต้องขนถ่ายข้างลำเรืออีกต่อไป ไม่ว่าจะขนส่งน้ำหนักเท่าใดก็ตาม

ทั้งนี้ สายเรือหรือตัวแทน และเจ้าของสินค้าหรือตัวแทน ต้องระบุข้อมูลสินค้าอันตรายว่าเป็น LQ กรือ EQ ให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ IMDG code กำหนด

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์​จะขนถ่ายสินค้าอันตรายผ่านท่าเรือกรุงเทพได้ศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตรายให้ถูกต้อง

ขอขอบคุณ​ผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมืออย่างดีครับ 🙏
เป็นเพื่อนกับเราที่ [email protected] กดลิ้งค์ https://lin.ee/cFiVRij
#คสอ_update

จากการที่ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลบังคับ...
02/07/2021

จากการที่ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นั้น

สาระสะคัญอันหนึ่งคือให้ผู้ใช้บริการต้องยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายทั้งขาเข้าและขาออกผ่านระบบ One Stop e-Port Service (http://www.e-service.port.co.th/EPort/memberlogin.xhtml) แทนการยื่นด้วยเอกสารในรูปแบบกระดาษ

ดังนั้น ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือยังไม่ได้ขอเพิ่มสิทธิ์การยื่นเอกสารบัญชีข้อมูลสินค้าอันตรายขาเข้า (คสอ.04) ข้อมูลสินค้าอันตรายขาออก (คสอ.07) หรือแบบอนุญาตขอเข้ามาทำการรมยาในเขตท่าเรือกรุงเทพ (คสอ.11) ในระบบ One Stop e-Port Service ต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 18 ก.ค. 64 นี้

ซึ่งหากท่านละทะเบียนและมีสิทธิ์ใช้งานระบบ One Stop e-Port Service แล้ว ท่านสามารถยื่นข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองอีก

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทาง คสอ. จะนำประเด็นต่างๆ มาแจ้งให้ทราบทางเพจนี้ต่อไปครับ

ขอขอบคุณ​ผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมืออย่างดีครับ 🙏
เป็นเพื่อนกับเราที่ [email protected] กดลิ้งค์ https://lin.ee/cFiVRij
#คสอ_Update

ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0001.PDF
ระบบ One Stop e-Port Service
http://www.e-service.port.co.th/EPort/

จากการที่ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นั้น

สาระสะคัญอันหนึ่งคือให้ผู้ใช้บริการต้องยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายทั้งขาเข้าและขาออกผ่านระบบ One Stop e-Port Service (http://www.e-service.port.co.th/EPort/memberlogin.xhtml) แทนการยื่นด้วยเอกสารในรูปแบบกระดาษ

ดังนั้น ท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือยังไม่ได้ขอเพิ่มสิทธิ์การยื่นเอกสารบัญชีข้อมูลสินค้าอันตรายขาเข้า (คสอ.04) ข้อมูลสินค้าอันตรายขาออก (คสอ.07) หรือแบบอนุญาตขอเข้ามาทำการรมยาในเขตท่าเรือกรุงเทพ (คสอ.11) ในระบบ One Stop e-Port Service ต้องดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 18 ก.ค. 64 นี้

ซึ่งหากท่านละทะเบียนและมีสิทธิ์ใช้งานระบบ One Stop e-Port Service แล้ว ท่านสามารถยื่นข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่ต้องมายื่นเอกสารด้วยตัวเองอีก

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทาง คสอ. จะนำประเด็นต่างๆ มาแจ้งให้ทราบทางเพจนี้ต่อไปครับ

ขอขอบคุณ​ผู้ใช้บริการที่ให้ความร่วมมืออย่างดีครับ 🙏
เป็นเพื่อนกับเราที่ [email protected] กดลิ้งค์ https://lin.ee/cFiVRij
#คสอ_Update

ระเบียบ กทท. ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0001.PDF
ระบบ One Stop e-Port Service
http://www.e-service.port.co.th/EPort/

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และร...
25/01/2021

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

นั่นคือระเบียบทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน โดยสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของระเบียบสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพเป็นดังนี้

1. แยกระเบียบเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าออกเป็นระเบียบเฉพาะอีกหนึ่งฉบับ

2. Class 6.2 (สารแพร่เชื้อ) ห้ามขนถ่ายผ่านท่า

3. ยกเลิกข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 kg สินค้าสำเร็จรูป ส่วนประกอบเครื่องจักร โดยใช้ข้อยกเว้นเหล่านี้แทน
3.1 สินค้าอันตรายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายใต้เงื่อนไข Limited Quantities
3.2 สินค้าอันตรายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กบรรจุจำนวนไม่มากภายใต้เงื่อนไข Excepted Quantities
3.3 บรรจุภัณฑ์เปล่า ตู้สินค้าเปล่า หรือแท็งก์เปล่า (EMPTY UNCLEANED)

4. แก้ไขรายละเอียดการลงโทษบางอย่าง เช่น ค่าปรับการติดป้ายเครื่องหมายตู้สินค้า เป็น 2,000 บาท/ตู้ ค่าปรับกรณียื่นรายการสินค้าอันตรายไม่ครบเป็น 3,000 บาท/ใบตราส่ง

5. มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างรมยาก่อนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพ

ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0012.PDF

หรือตรวจสอบข้อมูลได้จาก https://www.dgbkp.in.th/

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

นั่นคือระเบียบทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน โดยสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงของระเบียบสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพเป็นดังนี้

1. แยกระเบียบเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าออกเป็นระเบียบเฉพาะอีกหนึ่งฉบับ

2. Class 6.2 (สารแพร่เชื้อ) ห้ามขนถ่ายผ่านท่า

3. ยกเลิกข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 kg สินค้าสำเร็จรูป ส่วนประกอบเครื่องจักร โดยใช้ข้อยกเว้นเหล่านี้แทน
3.1 สินค้าอันตรายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กภายใต้เงื่อนไข Limited Quantities
3.2 สินค้าอันตรายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กบรรจุจำนวนไม่มากภายใต้เงื่อนไข Excepted Quantities
3.3 บรรจุภัณฑ์เปล่า ตู้สินค้าเปล่า หรือแท็งก์เปล่า (EMPTY UNCLEANED)

4. แก้ไขรายละเอียดการลงโทษบางอย่าง เช่น ค่าปรับการติดป้ายเครื่องหมายตู้สินค้า เป็น 2,000 บาท/ตู้ ค่าปรับกรณียื่นรายการสินค้าอันตรายไม่ครบเป็น 3,000 บาท/ใบตราส่ง

5. มีการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างรมยาก่อนที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพ

ยังมีรายละเอียดอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0001.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/013/T_0012.PDF

หรือตรวจสอบข้อมูลได้จาก https://www.dgbkp.in.th/

บรรยากาศ​การฝึกอบรม​หลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ รุ่นที่ 11" สำหรับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อห...
20/08/2020

บรรยากาศ​การฝึกอบรม​หลักสูตร "การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ รุ่นที่ 11" สำหรับพนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื้อหาเน้นๆ หลับไม่ลงกันเลยทีเดียวเชียว

จากเหตุการณ์ระเบิดในที่เกิดขึ้นในท่าเรือเมืองเบรุตเมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น สื่อหลายสำนักรายงานถึงต้นเ...
06/08/2020

จากเหตุการณ์ระเบิดในที่เกิดขึ้นในท่าเรือเมืองเบรุตเมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น สื่อหลายสำนักรายงานถึงต้นเหตุความเสียหายรุนแรงไปที่แอมโมเนียมไนเตรตจำนวนกว่า 2,500 ตัน

ทำให้คนเกิดกังวลถึงสถานที่ที่เก็บสินค้าอันตรายไว้มากๆ และแน่นอนย่อมคิดถึงท่าเรือกรุงเทพของเราเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอาจนึกประมาณไปว่า หากเกิดเหตุระเบิดลักษณะเดียวกันในบ้านของเราแล้วความเสียหายจะกินวงกว้างไปขนาดไหน

ดังนั้นแล้ว เรามาลองดูความเป็นจริงของแอมโมเนียมไนเตรตในท่าเรือกรุงเทพกันก่อนดีกว่า

Ammonium nitrate เป็นสารประกอบที่มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ มีสมบัติอันตรายหลักคือเป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเผาไหม้สารอินทรีย์ทำให้เกิดปฏิกิริยารวดเร็วจนถึงขั้นระเบิดอย่างรุนแรงได้

ข้อกำหนดการขนส่งระหว่างประเทศจัดให้แอมโมเนียมไนเตรตเป็นสินค้าอันตราย โดยมีการจำแนกไว้หลายประเภทตามสมบัติความอันตราย ดังนี้

Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด)

Class 5.1, UN2067, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN1942, AMMONIUM NITRATE (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN2426, AMMONIUM NITRATE, LIQUID hot concentrated solution (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE SUSPENSION intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE EMULSION intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE GEL intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (สารอันตรายเบ็ดเตล็ด)

นอกจากนี้ยังมีแอมโมเนียมไนเตรตที่มีสภาพอันตรายสูงจนไม่อนุญาตให้ขนส่งตามข้อกำหนดสากล

เนื่องจากท่าเรือกรุงเทพมีการจำแนกสินค้าอันตรายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความเสี่ยงดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มความเสี่ยงสูงมาก ไม่อนุญาตให้ทำการขนถ่ายหรือบรรทุกลงเรือในเขตท่าเรือกรุงเทพ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มความเสี่ยงสูง ให้ทำการขนถ่ายหรือในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ แต่ไม่รับฝากเก็บหรือไม่อนุญาตให้ทำการบรรจุตู้ในเขตท่าเรือกรุงเทพ ต้องนำออกจากเขตท่าเรือกรุงเทพทันทีที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือโดยตรง

กลุ่มที่ 3 กลุ่มความเสี่ยงต่ำ ให้ทำการขนถ่ายหรือทำการบรรจุตู้สินค้าในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ โดยสามารถวางพักในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ไม่เกิน 5 วันทำการ

แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งมีความเสี่ยงแต่ละประเภทต่างกันจึงถูกจัดอยู่ได้ทั้ง 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด) กลุ่มนี้จะห้ามขนส่งผ่านท่าเรือกรุงเทพ

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรตที่เป็น UN1942, UN2067, UN3375 สามารถขนถ่ายผ่านท่าเรือกรุงเทพได้ แต่จะไม่สามารถฝากเก็บในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพได้ ต้องดำเนินพิธีการขนถ่ายข้างลำเรือทั้งขากเข้าและขาออก ปัจจุบันยังมีการยกเว้นให้ฝากเก็บได้ในกรณีที่น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER เนื่องจากเป็นแอมโมเนียมไนเตรตที่ขนส่งในสภาพที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาแตกตัว ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด แต่ยังคงมีกลิ่นและไอพิษออกมาเล็กน้อย จึงถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถฝากเก็บได้ในเขตท่าเรือกรุงเทพได้ไม่เกิน 5 วันทำการ

จากข้อมูลข้างต้น จึงมีแอมโมเนียมไนเตรตกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำและแอมโมเนียมไนเตรตที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมฝากเก็บในท่าเรือกรุงเทพไม่เกิน 5 วันทำการเท่านั้น

และจากสถิติที่ผ่านมา ท่าเรือกรุงเทพรับฝากเก็บ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER ในปี 2561 จำนวน 2 ตู้ หรือ 40 ตัน เท่านั้น และมีการขนถ่ายแอมโมเนียมไนเตรตข้างลำเรือปีละประมาณ 4 ตู้ หรือ 100 ตัน

ขณะที่ท่าเรือกรุงเทพมีสินค้าอันตรายประเภทตัวเติมออกซิเจน (Class 5.1) ปีละประมาณ 1,300 ตันเท่านั้น เกือบทั้งหมดเป็นการขนถ่ายข้างลำเรือ มีการวางพักในพื้นที่คลังสินค้าอันตรายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในกรณีที่ต้องมีการรับฝากเก็บแอมโมเนียมไนเตรตที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม ท่าเรือกรุงเทพจะนำมาฝากเก็บในพื้นที่เฉพาะของคลังสินค้าอันตรายโดยไม่นำออกจากตู้สินค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการยกขนและให้เป็นไปตามหลักการแยกเก็บสินค้าอันตรายตามข้อบังคับ IMDG Code
เมื่อตัวแทนเจ้าของสินค้ามารับมอบ จะดำเนินการส่งมอบแอมโมเนียมไนเตรตโดยตรงที่หน้าตู้สินค้าหรือส่งมอบทั้งตู้สินค้าได้ทันที

อย่างไรก็ดี ในปี 2563 นี้ ท่าเรือกรุงเทพกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ

ซึ่งจะมีการปรับปรุงมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขนถ่ายสินค้าอันตรายลงตามสภาพแวดล้อมและข้อบังคับสากลที่เปลี่ยนไป

โดยจะมีการยกเลิกข้อยกเว้นที่รับฝากเก็บสินค้าอันตรายกลุ่มที่ 2 ที่น้ำหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัมออกไป

ในอนาคตจึงจะยังคงเหลือแต่แอมโมเนียมไนเตรตกลุ่มที่ความเสี่ยงต่ำและแอมโมเนียมไนเตรตที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สากลเรื่อง Limited Quantity และ Excepted Quantity ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศเท่านั้นที่ฝากเก็บในท่าเรือกรุงเทพภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด

และสามารถฝากเก็บได้แค่ในระยะเวลาที่จำกัดเพียง 5 วันเท่านั้น

ที่อยู่

คลองเตย
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:00
19:00 - 23:59
อังคาร 08:30 - 18:00
19:00 - 00:00
พุธ 08:30 - 18:00
19:00 - 00:00
พฤหัสบดี 08:30 - 18:00
19:00 - 23:59
ศุกร์ 08:30 - 18:00
19:00 - 23:59
เสาร์ 08:30 - 18:00
19:00 - 23:59

เบอร์โทรศัพท์

022693148

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แผนกควบคุมสินค้าอันตราย ท่า:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ว่าด้วยเรื่องข้อกำหนดการบรรจุ