ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acade

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acade สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี และให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยการรักษาแบบบูรณาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี ชั้นนำของภูมิภาค ที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการสังคมด้วยความชำนาญ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยจิตอาสา และความมุ่งมั่นแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนาย...
17/08/2021

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
ตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์และทุนการศึกษากว่า ๒ แสนบาทยังรอคุณอยู่ ร่วมประลองความท้าทายได้ถึง ๓๑ สิงหาคมนี้
.
ติดตามรายละเอียดและร่วมไขปริศนาแห่งความท้าท้ายกับ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง”ได้ที่ www.hdfcyberwiz.com หรือ Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

10/08/2021
12 สิงหาคม 64

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนาย...
10/08/2021

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
ตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์และทุนการศึกษากว่า ๒ แสนบาทยังรอคุณอยู่ ร่วมประลองความท้าทายได้ถึง ๓๑ สิงหาคมนี้
.
ติดตามรายละเอียดและร่วมไขปริศนาแห่งความท้าท้ายกับ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง”ได้ที่ www.hdfcyberwiz.com หรือ Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต#ChulabhornRoyalAcademy#BeExcellentforLives#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า...
05/08/2021

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕  .เนื่องจากสถานกา...
04/08/2021

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕
.
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเห็นชอบให้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับหน่วยงานและอปท. ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรในระยะที่ ๑ เพิ่มเติม ตามแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในท้องถิ่นของอปท. ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการควบคุมการระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๗๑ หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร ๖๗๔,๔๕๙ คน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเพิ่มให้เป็นพิเศษนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามอาทิตย์หลังทราบการจัดสรรด้วย

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน/อปท. ที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่ ๕ ได้ที่ https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local5
.
ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และทางราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้ที่มีความต้องการต่อไป ทั้งนี้หากหน่วยงานยังคงความประสงค์จะขอรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรได้ใหม่ในการจัดสรรระยะต่อไป
.
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน (ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน
.
๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามสัปดาห์หลังทราบผลการจัดสรร

(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
.
๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕
.
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเห็นชอบให้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับหน่วยงานและอปท. ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรในระยะที่ ๑ เพิ่มเติม ตามแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในท้องถิ่นของอปท. ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการควบคุมการระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๗๑ หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร ๖๗๔,๔๕๙ คน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเพิ่มให้เป็นพิเศษนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามอาทิตย์หลังทราบการจัดสรรด้วย

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน/อปท. ที่ได้รับการจัดสรรครั้งที่ ๕ ได้ที่ https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/sinopharm_Local5
.
ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และทางราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้ที่มีความต้องการต่อไป ทั้งนี้หากหน่วยงานยังคงความประสงค์จะขอรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรได้ใหม่ในการจัดสรรระยะต่อไป
.
ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน (ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน
.
๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามสัปดาห์หลังทราบผลการจัดสรร

(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )
.
๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

04/08/2021

มาเจอกันหน่อยนะ

HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
รวมตัวเหล่าเกมเมอร์ ร่วมกิจกรรมสัญจรออนไลน์
พบกับ
- เหล่าตัวละครในเกม HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
- พูดคุยกับทีม Punica และ GAMEINDY ผู้สร้างสรรค์บท ออกแบบตัวละครและรูปแบบเกม
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำคะแนน Top ๕ ของเกม
- ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งกิจกรรม
.
รับชมไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
.
สแกนเข้าร่วมกิจกรรม : https://us02web.zoom.us/j/8750279408
*สามารถสแกนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที*
.
เล่นเกมชิงทุนการศึกษา
https://www.hdfcyberwiz.com/
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนาย...
03/08/2021

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
ตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์และทุนการศึกษากว่า ๒ แสนบาทยังรอคุณอยู่ ร่วมประลองความท้าทายได้ถึง ๓๑ สิงหาคมนี้
.
ติดตามรายละเอียดและร่วมไขปริศนาแห่งความท้าท้ายกับ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง”ได้ที่ www.hdfcyberwiz.com หรือ Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดช่องทางใหม่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาเกี่ยวกับวัคซีน ซิโนฟาร์ม และวัคซีนทา...
02/08/2021

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดช่องทางใหม่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาเกี่ยวกับวัคซีน ซิโนฟาร์ม และวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยฯ ทาง page “ศูนย์ข้อมูลวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”
https://www.facebook.com/CRAVaccineinfoCenter
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดช่องทางใหม่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสอบถาม และแจ้งปัญหาเกี่ยวกับวัคซีน ซิโนฟาร์ม และวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยฯ ทาง page “ศูนย์ข้อมูลวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”
https://www.facebook.com/CRAVaccineinfoCenter
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑ หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องจากไม่ส...
02/08/2021

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑ หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน
ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เนื่องจากไม่ส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนตามกำหนด
ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกจากฐานข้อมูล เพื่อให้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ใหม่ พร้อมส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนให้ครบถ้วนตามกำหนด หากยังคงประสงค์จะขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรและนิติบุคคล ระยะที่ ๒ ในสัปดาห์นี้
.
รายชื่อ ๒๘ หน่วยงาน ที่ไม่ส่งเอกสารประกอบ
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๑๕. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
๑๖. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
๑๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
๑๘. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด
๑๙. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
๒๐. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
๒๑. เทศบาลตำบลหนองปรือ
๒๒. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
๒๓. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๒๔. เทศบาลเมืองสระแก้ว
๒๕. เทศบาลเมืองปทุมธานี
๒๖. เทศบาลเมืองคลองหลวง
๒๗. เทศบาลเมืองบางคูรัด
๒๘. อบต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
.
รายชื่อ ๕ หน่วยงาน ที่ไม่ส่งแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน
๑. เทศบาลตำบลธัญบุรี
๒. เทศบาลตำบลหนองรี
๓. เทศบาลตำบลโพนสา
๔. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
.
รายชื่อ ๗ หน่วยงาน ที่ส่งเอกสารการรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข
๑. เทศบาลตำบลเชียงยืน
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
๗. เทศบาลเมืองฉวาง
.
๑ หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
.
และขอยกเลิกการขอรับการจัดสรร ๒ หน่วยงาน ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
.
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๑ หน่วยงาน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน
ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เนื่องจากไม่ส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนตามกำหนด
ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกจากฐานข้อมูล เพื่อให้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ใหม่ พร้อมส่งเอกสารรับรองและแผนการกระจายวัคซีนให้ครบถ้วนตามกำหนด หากยังคงประสงค์จะขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับองค์กรและนิติบุคคล ระยะที่ ๒ ในสัปดาห์นี้
.
รายชื่อ ๒๘ หน่วยงาน ที่ไม่ส่งเอกสารประกอบ
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง
๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา
๘. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ
๙. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม
๑๑. องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง
๑๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ
๑๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่
๑๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
๑๕. องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ
๑๖. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
๑๗. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
๑๘. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด
๑๙. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
๒๐. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย
๒๑. เทศบาลตำบลหนองปรือ
๒๒. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย
๒๓. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
๒๔. เทศบาลเมืองสระแก้ว
๒๕. เทศบาลเมืองปทุมธานี
๒๖. เทศบาลเมืองคลองหลวง
๒๗. เทศบาลเมืองบางคูรัด
๒๘. อบต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
.
รายชื่อ ๕ หน่วยงาน ที่ไม่ส่งแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน
๑. เทศบาลตำบลธัญบุรี
๒. เทศบาลตำบลหนองรี
๓. เทศบาลตำบลโพนสา
๔. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
.
รายชื่อ ๗ หน่วยงาน ที่ส่งเอกสารการรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข
๑. เทศบาลตำบลเชียงยืน
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๔. องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว
๕. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
๗. เทศบาลเมืองฉวาง
.
๑ หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
.
และขอยกเลิกการขอรับการจัดสรร ๒ หน่วยงาน ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
.
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

มาเจอกันหน่อยนะHDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริงรวมตัวเหล่าเกมเมอร์ ร่วมกิจกรรมสัญจรออนไลน์ พบกับ- เหล่าตัวละครในเกม HDF Cyb...
02/08/2021

มาเจอกันหน่อยนะ

HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
รวมตัวเหล่าเกมเมอร์ ร่วมกิจกรรมสัญจรออนไลน์
พบกับ
- เหล่าตัวละครในเกม HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
- พูดคุยกับทีม Punica และ GAMEINDY ผู้สร้างสรรค์บท ออกแบบตัวละครและรูปแบบเกม
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำคะแนน Top ๕ ของเกม
- ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งกิจกรรม
.
รับชมไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
.
สแกนเข้าร่วมกิจกรรม : https://us02web.zoom.us/j/8750279408
*สามารถสแกนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที*
.
เล่นเกมชิงทุนการศึกษา
https://www.hdfcyberwiz.com/
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

มาเจอกันหน่อยนะ

HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
รวมตัวเหล่าเกมเมอร์ ร่วมกิจกรรมสัญจรออนไลน์
พบกับ
- เหล่าตัวละครในเกม HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
- พูดคุยกับทีม Punica และ GAMEINDY ผู้สร้างสรรค์บท ออกแบบตัวละครและรูปแบบเกม
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ทำคะแนน Top ๕ ของเกม
- ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งกิจกรรม
.
รับชมไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง
วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
.
สแกนเข้าร่วมกิจกรรม : https://us02web.zoom.us/j/8750279408
*สามารถสแกนล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ๑๕ นาที*
.
เล่นเกมชิงทุนการศึกษา
https://www.hdfcyberwiz.com/
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๖๔ = ๑,๐๐๗,๙๓๐ คน จำแนกเป็นเข็มที่ ๑ = ๙๐๗,๖๒๒ คน เข็มที่ ๒ = ๑๐๐,...
31/07/2021

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๖๔ = ๑,๐๐๗,๙๓๐ คน จำแนกเป็น
เข็มที่ ๑ = ๙๐๗,๖๒๒ คน
เข็มที่ ๒ = ๑๐๐,๓๐๘ คน
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 0
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๘๖,๕๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พึงประสงค์ day 0 = ๑๔,๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 1
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๗๕,๔๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พีงประสงค์ day 1 = ๑๐,๙๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 7
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๕๕,๖๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พึงประสงค์ day 7 = ๙๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 14
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๓๕,๕๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พึงประสงค์ day 14 = ๓,๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒
.
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยได้แก่
อาการปวดศีรษะ
อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ
ไข้
ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด
.
หมายเหตุ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงาน
-แพ้วัคซีน anaphylaxis ๑ ราย ขณะนี้ปลอดภัยดี
-มีภาวะเส้นเลือดสมองตีบ ๓ ราย ทั้ง ๓ รายมีประวัติมีโรคประจำตัว เดิมก่อนอยู่แล้วขณะนี้รับการรักษาในโรงพยาบาล
-ผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน ๖ ราย พบสาเหตุจากหัวใจล้มเหลว ๑ ราย
และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต ๕ ราย ซึ่งคาดว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

จำนวนผู้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิ.ย. - ๒๙ ก.ค. ๖๔ = ๑,๐๐๗,๙๓๐ คน จำแนกเป็น
เข็มที่ ๑ = ๙๐๗,๖๒๒ คน
เข็มที่ ๒ = ๑๐๐,๓๐๘ คน
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 0
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๘๖,๕๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พึงประสงค์ day 0 = ๑๔,๑๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 1
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๗๕,๔๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๙ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พีงประสงค์ day 1 = ๑๐,๙๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๘ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 7
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๕๕,๖๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พึงประสงค์ day 7 = ๙๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๙
.
รายงานอาการไม่พึงประสงค์ day 14
-จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามติดตามอาการไม่พึงประสงค์ = ๓๕,๕๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๒ ของผู้รับวัคซีนทั้งหมด
-จำนวนผู้รายงานมีอาการไม่พึงประสงค์ day 14 = ๓,๒๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒
.
อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยได้แก่
อาการปวดศีรษะ
อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ
ไข้
ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด
.
หมายเหตุ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงาน
-แพ้วัคซีน anaphylaxis ๑ ราย ขณะนี้ปลอดภัยดี
-มีภาวะเส้นเลือดสมองตีบ ๓ ราย ทั้ง ๓ รายมีประวัติมีโรคประจำตัว เดิมก่อนอยู่แล้วขณะนี้รับการรักษาในโรงพยาบาล
-ผู้เสียชีวิตภายหลังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน ๖ ราย พบสาเหตุจากหัวใจล้มเหลว ๑ ราย
และอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต ๕ ราย ซึ่งคาดว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

ที่อยู่

906 Kamphaeng Phet 6 Rd., Talat Bang Khen,Lak Si
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประกอบไปด้วย - คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ - ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2576 6000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acadeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล บนหลักเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ

จาก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สู่ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอด “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ซึ่งเดิมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง ให้เป็น “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” สถาบันการศึกษา และสถาบันบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร พร้อมแผนรองรับการพัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันประกอบไปด้วย “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ และทรงมี พระวินิจฉัยให้รวม “สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำหน้าที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ เข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้องค์กรที่พระราชทานนามว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด