ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acade

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acade สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี และให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ด้วยการรักษาแบบบูรณาการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยี ชั้นนำของภูมิภาค ที่มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการสังคมด้วยความชำนาญ ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ด้วยจิตอาสา และความมุ่งมั่นแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ
(6)

เปิดเหมือนปกติ

09/07/2021

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญแพทย์ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรก สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง https://bit.ly/FormForDoc โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ โปรดระบุเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (เลข ว.) และเบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะส่งข้อความถึงท่าน แจ้งวัน-เวลานัดหมายเข้ามารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

#วัคซีนตัวเลือก
#ซิโนฟาร์ม
#ฉีดวัคซีนช่วยชาติ
#โควิดคิดออกโดยจุฬาภรณ์
#ก้าวผ่านCOVIDไปด้วยกัน
#COVID19
#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
——————————————————
www.cra.ac.th
www.chulabhornhospital.com
LINE Official: @Chulabhornhospital
Add Friend > http://nav.cx/8DqLuQm
Facebook: @chulabhornhospital
YouTube: Chulabhorn Channel

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนาย...
08/07/2021

๕ อันดับฮีโร่ปราบภัยสังคมในเกมออนไลน์สุดมัน “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง” ประเภทบุคคลและสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
.
ตำแหน่งสุดยอดเกมเมอร์และทุนการศึกษากว่า ๒ แสนบาทยังรอคุณอยู่ ร่วมประลองความท้าทายได้ถึง ๓๑ สิงหาคมนี้
.
ติดตามรายละเอียดและร่วมไขปริศนาแห่งความท้าท้ายกับ “HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง”ได้ที่ www.hdfcyberwiz.com หรือ Facebook Fanpage : HDF Cyber Wiz เกมล่า ท้า จริง
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#HDFCyberWizเกมล่าท้าจริง

07/07/2021
จุฬาภรณ์ลิขิต

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๔ พรรษา ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
.
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วโลกสามารถนำชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” ไปใช้ในงานทุกรูปแบบ โดยดาวน์โหลดฟรี หรือร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/ChulabhornLikitFontThai
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#จุฬาภรณ์ลิขิต

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้องค์กร/บริษัท ที่ยื่นความประสง...
07/07/2021

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๔
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้องค์กร/บริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามาในวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งหมดแล้ว โดยมีจำนวนองค์กร/บริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม ๖,๔๖๑ บริษัท เป็นจำนวน ๙๙๓,๓๓๐ คน
รวมที่ได้รับการจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๔ บริษัท เป็นจำนวน ๒,๑๑๑,๐๔๙ คน
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๔ สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ๖๖.๗๒%
๒) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ๑๙.๒๗%
๓) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ๖.๐๖%
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา ๑๐๐%
๒) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑๐๐%
๓) กลุ่มองค์กรการกุศล ๑๐๐%
.
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมลจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
.
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและส่งเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน พร้อมแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจแล้ว คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
.
องค์กร/บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียด เพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/inform_sinopharm
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐
.
The Fourth Round of Allocation
6,461 organizations/companies (993,330 persons) have been allocated the vaccine. So far, 14,174 organizations/ companies (2,111,049 persons) have been allocated the supply.
.
The top 3 business sectors that have been allocated the vaccines are:
Consumer Product Services 66.72%
Industrial & Manufacturing 19.27%
SMEs 6.06%
.
The top 3 business sectors that have been allocated the largest number of vaccines are:
Educational Organizations 100%
Medical and Public Health Organizations 100%
Charity Organizations 100%
.
The organizations/companies that have been allocated the vaccines will be informed via email of the login password, the number of doses allocated, details of bank transfer, the vaccine delivery schedule and the lists of hospitals registered for the inoculation services. (Please check your Junk E-mail folder just in case the confirmation email got delivered there instead of your inbox.)
Please make your payment in full (including the amount donated) within 3 working days after receiving a confirmation letter by email from Chulabhorn Royal Academy. A breach of terms and conditions of bank transfer set by Chulabhorn Royal Academy results in those doses of vaccine being allocated to another agency.
.
The CRA Allocation Committee is processing the requests of the local government organizations that have filed the request form and required documents including the distribution plans of vaccines.
.
For organizations/companies that have not been allocated the vaccine this time, we will keep you informed of future allocation.
.
For further information, please visit https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/inform_sinopharm
CRA Vaccine Data Center: 0 2078 9350
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๔
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรให้องค์กร/บริษัท ที่ยื่นความประสงค์เข้ามาในวันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งหมดแล้ว โดยมีจำนวนองค์กร/บริษัท ที่ได้รับการจัดสรรเพิ่ม ๖,๔๖๑ บริษัท เป็นจำนวน ๙๙๓,๓๓๐ คน
รวมที่ได้รับการจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๔ บริษัท เป็นจำนวน ๒,๑๑๑,๐๔๙ คน
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๔ สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ๖๖.๗๒%
๒) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ๑๙.๒๗%
๓) กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ๖.๐๖%
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา ๑๐๐%
๒) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑๐๐%
๓) กลุ่มองค์กรการกุศล ๑๐๐%
.
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมลจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
.
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและส่งเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน พร้อมแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจแล้ว คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
.
องค์กร/บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียด เพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/inform_sinopharm
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐
.
The Fourth Round of Allocation
6,461 organizations/companies (993,330 persons) have been allocated the vaccine. So far, 14,174 organizations/ companies (2,111,049 persons) have been allocated the supply.
.
The top 3 business sectors that have been allocated the vaccines are:
Consumer Product Services 66.72%
Industrial & Manufacturing 19.27%
SMEs 6.06%
.
The top 3 business sectors that have been allocated the largest number of vaccines are:
Educational Organizations 100%
Medical and Public Health Organizations 100%
Charity Organizations 100%
.
The organizations/companies that have been allocated the vaccines will be informed via email of the login password, the number of doses allocated, details of bank transfer, the vaccine delivery schedule and the lists of hospitals registered for the inoculation services. (Please check your Junk E-mail folder just in case the confirmation email got delivered there instead of your inbox.)
Please make your payment in full (including the amount donated) within 3 working days after receiving a confirmation letter by email from Chulabhorn Royal Academy. A breach of terms and conditions of bank transfer set by Chulabhorn Royal Academy results in those doses of vaccine being allocated to another agency.
.
The CRA Allocation Committee is processing the requests of the local government organizations that have filed the request form and required documents including the distribution plans of vaccines.
.
For organizations/companies that have not been allocated the vaccine this time, we will keep you informed of future allocation.
.
For further information, please visit https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/inform_sinopharm
CRA Vaccine Data Center: 0 2078 9350
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

03/07/2021
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives

30/06/2021

📢ประชาสัมพันธ์!!!
ขอความร่วมมือองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทุกท่าน เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ท่านส่งรายชื่อเข้ารับวัคซีนสามารถเข้าไปทำแบบคัดกรองและใบยินยอม
เพื่อรับคิวอาร์โค้ดบนหน้าเว็บไซด์ https://vaccine.cra.ac.th กดเมนู “สำหรับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน” ล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับวัคซีน 1 วัน

❗️กรุณาตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ที่ท่านอัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดให้ตรงตาม format xls. และนำเข้าไฟล์ Save As : CSV UTF-8 (.csv) เท่านั้น

‼️ข้อเน้นย้ำสำคัญในข้อมูลส่วนบุคคล
✔️ลงรหัส “ประเภทบัตร” ให้ถูกต้อง
1 = เลขบัตรประชาชน 2 = เลขที่หนังสือเดินทาง 3 = เลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
✔️กรุณาใส่เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขบัตรต่างด้าวให้ถูกต้อง
✔️คำนำหน้าชื่อ ระบุได้เฉพาะ นาย นาง นางสาว (ห้ามใส่ น.ส.) เท่านั้น คนต่างชาติ ระบุ Mr Mrs Miss
✔️ใส่ชื่อและนามสกุลให้ครบทั้ง 2 ช่อง มักพบปัญหาเป็นชาวต่างชาติ เช่น พม่า ที่กรอกมาเฉพาะชื่อ
✔️วัน/เดือน/ปีเกิด คือ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบผู้ฉีด ต้องกรอกให้ถูกต้อง

*หากผู้ประสานงานใส่ข้อมูลไม่ตรงตามที่กำหนด จะทำให้ไม่พบรายชื่อของบุคคลนั้นบนระบบ ซึ่งจะทำให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับคิวอาร์โค้ด และอาจไม่ได้รับบริการตรงตามรอบเวลาที่กำหนด

📂การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้ารับการฉีด >> องค์กรจะไม่สามารถเปลี่ยน ณ วันที่ฉีด ณ จุดฉีดวัคซีนได้ ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ผู้ประสานงานองค์กรอัพโหลดรายชื่อบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนเข้ามาระบบและนัดหมายการฉีดสำหรับกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออีกครั้ง

ทั้งนี้ องค์กรสามารถอัพโหลดรายชื่อ 3 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายการฉีดกับสถานพยาบาล

📆 การกำหนดวันฉีดและช่วงเวลา
การระบุวันที่ฉีดวัคซีนและช่วงเวลาในไฟล์ xls ที่ท่านอัพโหลดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่องค์กรได้ตกลงวัน-เวลาและยืนยันนัดหมายกับทางโรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการรับบริการ ขอให้ผู้ประสานงานแจ้งยืนยันวันและเวลานัดหมายกับทางโรงพยาบาลก่อนเท่านั้น

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓ องค์กร/บริษัท ได้รับการจัดสรรเพิ่ม ๑,๒๗๖ บริษัท เป็นจำนวน ๓...
30/06/2021

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓
องค์กร/บริษัท ได้รับการจัดสรรเพิ่ม ๑,๒๗๖ บริษัท เป็นจำนวน ๓๓๘,๔๑๙ คน
รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๗๑๓ บริษัท เป็นจำนวน ๑,๑๑๗,๗๑๙ คน
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๓ สูงสุด ๓ อันดับแรกได้แก่
๑) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ๕๑ %
๒) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ๒๒%
๓) ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ๑๐%
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา ๑๐๐%
๒) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑๐๐%
๓) กลุ่มองค์กรการกุศล ๑๐๐%
.
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม
โปรดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจ ที่ https://vaccine.cra.ac.th พร้อมส่งเอกสารรับรองอื่นๆ มาที่อีเมล : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และไม่ซ้ำซ้อนกับการกระจายวัคซีนหลัก
.
องค์กร /บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียด เพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/inform_sinopharm
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐
.
The Third Round of Allocation
1,276 organizations/companies (338,419 persons) have been allocated the vaccine. So far, 7,713 organizations/ companies (1,117,719 persons) have been allocated the supply.
.
The top 3 business sectors that have been allocated the vaccines are:
1) Industrial & Manufacturing 51%
2) Consumer Product Services 22%
3) Construction & Real Estate 10%
.
The top 3 business sectors that have been allocated the largest number of vaccines are:
1) Educational Organizations 100%
2) Medical and Public Health Organizations 100%
3) Charity Organizations 100%
.
The organizations/companies that have been allocated the vaccines will be informed via email of the login password, the number of doses allocated, details of bank transfer, the vaccine delivery schedule and the lists of hospitals registered for the inoculation services. (Please check your Junk E-mail folder just in case the confirmation email got delivered there instead of your
inbox.)
Please make your payment in full (including the amount donated) within 3 working days after receiving a confirmation letter by email from Chulabhorn Royal Academy. A breach of terms and conditions of bank transfer set by Chulabhorn Royal Academy results in those doses of vaccine being allocated to another
agency.
.
As for the local government organizations that have filed a request for the vaccine, please fill out the Form for Sinopharm Vaccine Distribution by downloading it at https://vaccine.cra.ac.th and return it along with other required documents to [email protected] by July 5, 2021 before 16:00 p.m. to avoid an overlap between the government’s distribution of primary
vaccines and Chulabhorn Royal Academy’s distribution of Sinopharm vaccine.
.
For organizations/companies that have not been allocated the vaccine this time, we will keep you informed of future allocation. Your documents are being processed.
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑ ครั้งที่ ๓
องค์กร/บริษัท ได้รับการจัดสรรเพิ่ม ๑,๒๗๖ บริษัท เป็นจำนวน ๓๓๘,๔๑๙ คน
รวมจำนวนที่องค์กร/บริษัทได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๗๑๓ บริษัท เป็นจำนวน ๑,๑๑๗,๗๑๙ คน
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๓ สูงสุด ๓ อันดับแรกได้แก่
๑) ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ๕๑ %
๒) ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค ๒๒%
๓) ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ๑๐%
.
ภาคธุรกิจที่ได้รับการจัดสรรจากจำนวนที่ยื่นขอรับการจัดสรร สูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑) กลุ่มองค์กรด้านการศึกษา ๑๐๐%
๒) ภาคองค์กรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ๑๐๐%
๓) กลุ่มองค์กรการกุศล ๑๐๐%
.
องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน
โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายใน ๓ วันหลังจากได้รับการยืนยันทางอีเมล จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรต่อไป
.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม
โปรดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเพื่อจัดทำแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามกลุ่มคนและภาคธุรกิจ ที่ https://vaccine.cra.ac.th พร้อมส่งเอกสารรับรองอื่นๆ มาที่อีเมล : [email protected] ภายในวันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาจัดสรรวัคซีนให้ถูกต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และไม่ซ้ำซ้อนกับการกระจายวัคซีนหลัก
.
องค์กร /บริษัทที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและรายละเอียด เพื่อลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ตลอดจนลักษณะและความเสี่ยงของกิจกรรมและกิจการ โปรดติดตามประกาศในครั้งต่อไป
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.cra.ac.th/th/news_activities/view/inform_sinopharm
ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร.๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐
.
The Third Round of Allocation
1,276 organizations/companies (338,419 persons) have been allocated the vaccine. So far, 7,713 organizations/ companies (1,117,719 persons) have been allocated the supply.
.
The top 3 business sectors that have been allocated the vaccines are:
1) Industrial & Manufacturing 51%
2) Consumer Product Services 22%
3) Construction & Real Estate 10%
.
The top 3 business sectors that have been allocated the largest number of vaccines are:
1) Educational Organizations 100%
2) Medical and Public Health Organizations 100%
3) Charity Organizations 100%
.
The organizations/companies that have been allocated the vaccines will be informed via email of the login password, the number of doses allocated, details of bank transfer, the vaccine delivery schedule and the lists of hospitals registered for the inoculation services. (Please check your Junk E-mail folder just in case the confirmation email got delivered there instead of your
inbox.)
Please make your payment in full (including the amount donated) within 3 working days after receiving a confirmation letter by email from Chulabhorn Royal Academy. A breach of terms and conditions of bank transfer set by Chulabhorn Royal Academy results in those doses of vaccine being allocated to another
agency.
.
As for the local government organizations that have filed a request for the vaccine, please fill out the Form for Sinopharm Vaccine Distribution by downloading it at https://vaccine.cra.ac.th and return it along with other required documents to [email protected] by July 5, 2021 before 16:00 p.m. to avoid an overlap between the government’s distribution of primary
vaccines and Chulabhorn Royal Academy’s distribution of Sinopharm vaccine.
.
For organizations/companies that have not been allocated the vaccine this time, we will keep you informed of future allocation. Your documents are being processed.
.
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#ChulabhornRoyalAcademy
#BeExcellentforLives
#ซิโนฟาร์ม

ที่อยู่

906 Kamphaeng Phet 6 Rd., Talat Bang Khen,Lak Si
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ 1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประกอบไปด้วย - คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ - โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ - ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน 2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2576 6000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Acadeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วยหน่วยงานหลัก ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศด้วยมาตรฐานสากล บนหลักเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ

จาก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สู่ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอด “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ซึ่งเดิมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขนาด ๑๐๐ เตียง ให้เป็น “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” สถาบันการศึกษา และสถาบันบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร พร้อมแผนรองรับการพัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหา ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันประกอบไปด้วย “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ และทรงมี พระวินิจฉัยให้รวม “สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ทำหน้าที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ ในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศ เข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้องค์กรที่พระราชทานนามว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด