กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

10/11/2017
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ขยายเวลารับสมัครถึง 30 พฤศจิกายนนี้นะคะ

เตรียมความพร้อมโครงการ JAEC รุ่นที่ 36 จะเปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ที่ต้องการไปทำงานที่ญี่ปุ่น เพื่อกลับมาพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.โสด ไม่เคยมีบุตร
2.อายุ 20-27 ปี จบการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างต่ำ
3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบกำหนดเวลา (ฝึกที่ไทย 3 เดือน ม.ค.-เม.ย.61 ฝึกที่ญี่ปุ่น 11 เดือน เม.ย.61-มี.ค.62)
4.สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ตาไม่บอดสี
5.ไม่มีรอยสัก
6.ไม่มีพันธะทางการทหาร
7.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
8.ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
9.ต้องประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หากเป็นบุตรหลานของอาสาปศุสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ย้ำ!!! ต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงเท่านั้น

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ http://extension.dld.go.th

17/10/2017
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น (JAEC รุ่น 36) สมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ รีบสมัครกันนะคะ หมดเขตสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะ

เตรียมความพร้อมโครงการ JAEC รุ่นที่ 36 จะเปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ที่ต้องการไปทำงานที่ญี่ปุ่น เพื่อกลับมาพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.โสด ไม่เคยมีบุตร
2.อายุ 20-27 ปี จบการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างต่ำ
3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบกำหนดเวลา (ฝึกที่ไทย 3 เดือน ม.ค.-เม.ย.61 ฝึกที่ญี่ปุ่น 11 เดือน เม.ย.61-มี.ค.62)
4.สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ตาไม่บอดสี
5.ไม่มีรอยสัก
6.ไม่มีพันธะทางการทหาร
7.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
8.ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
9.ต้องประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หากเป็นบุตรหลานของอาสาปศุสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ย้ำ!!! ต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงเท่านั้น

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ http://extension.dld.go.th

21/09/2017
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เตรียมความพร้อมโครงการ JAEC รุ่นที่ 36 จะเปิดรับสมัครผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ที่ต้องการไปทำงานที่ญี่ปุ่น เพื่อกลับมาพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.โสด ไม่เคยมีบุตร
2.อายุ 20-27 ปี จบการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างต่ำ
3.สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบกำหนดเวลา (ฝึกที่ไทย 3 เดือน ม.ค.-เม.ย.61 ฝึกที่ญี่ปุ่น 11 เดือน เม.ย.61-มี.ค.62)
4.สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ตาไม่บอดสี
5.ไม่มีรอยสัก
6.ไม่มีพันธะทางการทหาร
7.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
8.ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
9.ต้องประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หากเป็นบุตรหลานของอาสาปศุสัตว์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ย้ำ!!! ต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงเท่านั้น

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ http://extension.dld.go.th

จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิจของเกษตรกร
16/09/2017
จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิจของเกษตรกร

จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิจของเกษตรกร

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27/12/2016
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ด่วน!!! รับสมัครผู้นำเยาวชนเกษตรไทยที่ต้องการไปทำงานเกษตรที่ญี่ปุ่น (รับสมัครเพิ่มเติม) เพื่อกลับมาพัฒนาการเกษตรไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพียงมีคุณสมบัติต่อไปนี้
1.โสด 2.อายุระหว่าง 20-27 ปี จบการศึกษาภาคบังคับเป็นอย่างต่ำ 3.สามารถร่วมโครงการได้ครบกำหนดเวลา (ฝึกที่ไทย 3 เดือน ม.ค. - เม.ย. 60 ทำงานที่ญี่ปุ่น 11 เดือน เม.ย. 60 - มี.ค. 61 ) 4.สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง ตาไม่บอดสี 5.ไม่มีรอยสัก 6.ไม่มีพันธะทางการทหาร 7.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม 8.ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และ 9.ต้องประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก

ย้ำ!!! ต้องเป็นเกษตรกรตัวจริงเท่านั้น

คลิกดูรายละเอียดโครงการและใบสมัครที่เว็บไซต์ http://extension.dld.go.th

14/11/2016
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในหน่วยงานในสังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ค่ะ

THAILAND 4.0
เปิดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2559/60
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์ (เชียงใหม่)
เปิดรับ บุคคลทั่วไป เกษตรกร ผู้ประกอบการ จนท.ภาครัฐ
รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครเลย โดยกรอกใบสมัคร ส่งมายังศูนย์ฯ แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ไม่รับจองครับ
รายชื่อผู้อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
1.) การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 (25 ท่าน) (เต็มแล้ว!!!)
1.คุณ บุญทวี สุริยานนท์ 2.คุณ จูรีรัตน์ บัวศรี 3.คุณ ชนาภา บัวศรี 4.คุณ วิรตี ทะพงค์แก
5.คุณ วรางคณา สุฤทธิ์ 6.คุณ รุจีพัชร ศรีจันทร์กลัด
7.คุณ สาวิตรี ผ่องโสภณ 8.คุณ รัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด
9.คุณ นิราภรณ์ ไชยวงค์ 10.คุณ สุมาลี เชาวศักดิ์โรภาคย์
11.คุณ สุธาทิพย์ ไชยวงศ์
12.คุณ เจนจิรา ถุงเสน
13.คุณ ชไนพร เต็งอำนวย
14.คุณ พรเทพ ปาละสิงห์
15.คุณ ปริศนา พูนไชยศรี
16.คุณ วิกร ไวว่อง
17.คุณ ธันยกานต์ จันทร์ชื่น
18.คุณ สันต์ศิริ ยมนา
19.คุณ ปสุตา ปัญญษทิพย์
20.คุณ กนกวรรณ พันธุ์แก้ว
21.คุณ นงนุช ภู่เอี่ยม
22. คุณ กิรติ อดุลยวินิจ
23. คุณ ทัศนีย์ ยศโต
24.คุณ มัสลิน ดาวเรือง
25.คุณ ปริมระพี ศรีอ่อน

2.) การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 (25 ท่าน)(เต็มแล้ว!
!!)
1.คุณ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
2. คุณ พชร ศิริบัญชาวรรณ
3. คุณ ธินาพร ศรีงาม
4.คุณ ศุกรี ไชยแสน
5.คุณ ยศวัฒน์ ยอดมงคล
6.คุณ ไพโรจน์ นิลสัมผัส
7.คุณ นิชธาวัลย์ สมสุข
8.คุณ นุชนันท์ สมสุข
9.คุณ ศราวุธ สมสุข
10.คุณ กิตติยา พัชนี
11.คุณ ปนิตา ศิริปกะ
12.คุณ เอ็ช เขียวนิล
13 คุณ สมิทธิพร แสงพยัคฆ์
14.คุณ ไมตรี มุ่งหมาย
15.คุณ เกสรา ศิรินาม
16.คุณ วัลลภา หว่าเกตุ
17.คุณ จินตนา ประเสริฐโยธิน
18.คุณ ฐิดาพัชร์ นัยนา
19.คุณ เจษฎา บุญทากาศ
20.คุณ เยาวนารถ ศรีพรรณ
21.คุณ กนต์ธีร์ ศิวิลัย
22.คุณ สุกิติชา เตชะนันท์นภัส
23.คุณ อุดมลักษณ์ บัวบาน
24.คุณ วุฒทาทัช สุวรรณกาศ
25.คุณ กชกร ณ ลำปาง

3.) การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 3 (25 ท่าน)(เต็มแล้ว!!!)
1.คุณ ประจักร ชาญสมร 2.คุณ ผกากรอง ใหม่วัน
3.คุณ วันเพ็ญ วิเศษแก้ว
4.คุณ กันยา ตันแดง
5.คุณ สร้อยฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
6.คุณ ยุทธพงศ์ สาพรหม
7.คุณ จรัสเพชร พรมแก้ว
8.คุณ วิระนันท์ เฮ่า-โรง
9.คุณ ปรีดา ประดิษฐพงษ์
10.คุณ จิรนันท์ ฤทธาพาม
11.คุณ อุทัยวรรณ จารุคม
12.คุณ แสงระวี ณ พัทลุง
13.คุณ สมพร วงค์สายใจ
14.คุณณัฐกฤตา รัตนเกื้อ
15.คุณ ปิยวรรณ แช่มมี
16.คุณ เพ็ญนภา อินทะนะ
17. คุณ พัชรินทร์ กสิตานนท์
18.คุณ สิริโสภา จุนเด็น
19.คุณ ชญาน์วัต สว่างแจ้ง 20.คุณ อัศรา อดุลยธรรม
21.คุณ ฐิติยา เผ่าจันทวงษ์
22.คุณ ดลนภา เปลาเล
23.คุณ พรเพ็ญ โพธิ์ชื่น
24.คุณ น้ำฝน ดวงสุวรรณ
25.คุณ ณัฐทิชา เลาหะวีห์

4.) การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (สุกร) ระยะสั้น รุ่นที่ 1 (20 ท่าน)(เต็มแล้ว!!!)
1.คุณ เขมวดี เฉลียว 2.คุณ ดาราวรรณ ชมภูงาม
3.คุณ วัลลภ นาคหลิม 4.คุณ จันทร์จิรา สิจฉวีราช
5.คุณ ชวิศ วิเลปนานนท์
6.คุณ ชฏาธาร แปลงค้างพลู
7.คุณ จินตนา สระสำอาง
8.คุณ พิมพ์พิศา สหพั๖ธนนท์
9.คุณ ชยุต สหพัตธนนท์
10.คุณ พงศ์ชัย กลิ่นหอม
11.คุณ ณัฐนันท์ อินแพง
12.คุณ จรัสเพชร พรมแก้ว
13.คุณ วิระนันท์ เฮ่า-โรง
14.คุณ จตุรงค์ อุปรี
15.คุณ อุทัยวรรณ จารุคม
16.คุณ มนัสนันท์ ปิระกะ
17.คุณ จุรีมาศ จิตตมูลชัย
18.คุณ กาญจนา จันทร์พรหม
19.คุณ สมพร วงค์สายใจ
20.คุณ ณัฐกฤต รัตนเกื้อ

5.) การฆ่าและทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รุ่นที่ 1 (20 ท่าน)
1.คุณ ณฐวรรณ กุลครรชิต
2.คุณ มัสลิน ดาวเรือง
3.คุณ ยุทธพงศ์ สาพรหม
4.คุณ กัญญา ปัญญาชาติรักษา
5.คุณ ไมตรี มุ่งหมาย
6.คุณ ปรีมา พาติพิพัฒน์
7.คุณ วิทยา ศรีนวลนัด
8.คุณ ทัศนีย์ ยศโต
9.คุณ พัฒชาวินท์ เล็งกิตวรภิภัส
10.คุณ สุพัตรา แซ่แต้
11.คุณ นิตยา ศิลาลอย

6.) การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (สุกร) ระยะสั้น รุ่นที่ 2 (20 ท่าน)
1.คุณ พิจิตรา แต้มงาม 2.คุณ วีรพงษ์ วงค์โปธิ
3.คุณ ทัศนีย์ กีรติกุลนาถ 4.คุณ เอลิกา กีรติกุลนาถ
5.คุณ ฬุริญา กีรติกุลนาถ 6.คุณ วันชัย ภัณฑลักษณ์
7.คุณ เยาวรัตน์ ภัณฑ์ลักษณ์ 8.คุณ ณฐวรรณ กุลครรชิต
9.คุณ กิ่งกนก รักษาพล
10.คุณ ปัทมา กาญจนคีรีธำรง
11.คุณ จินตนา สุวรรณ
12.คุณ พัชรินทร์ พินธุกาศ
13.คุณ ธินาพร ศรีงาม
14.คุณ ไมตรี มุ่งหมาย
15.คุณ เกสรา ศิรินาม
16.คุณ ประมวล ภูมิมะนาว
17.คุณ อุดมลักษณ์ บัวบาน
18.คุณ วุฒทาทัช สุวรรณกาศ
19.คุณ จิรพรรณ สุวรรณสินธุ์
20.คุณ สันติสุข เกิดมุสิก

7.) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนยแข็ง (Cheese) ในโรงงานขนาดเล็ก (25 ท่าน)
(เต็มแล้ว!!!)
1.คุณ จูรีรัตน์ บัวศรี 2.คุณ ชนาภา บัวศรี
3.คุณ เมษ ภู่เจริญ 4.คุณ รุจีพัชร ศรัจันทร์กลัด
5.คุณ รัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด 6.คุณ วชิระ สิงห์คง
7.คุณ ชวิศ วิเลปนานนท์
8.คุณ ชไมพร เต็งอำนวย
9.คุณ พรเทพ ปาละสิงห์
10.คุณ วิระนันท์ เฮ่า-โรง
11.คุณ วรัสเพชร พรมแก้ว
12.คุณ พรรณทิวา พิภักดี
13.คุณ ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล
14.คุณ กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ
15.คุณ กิรติ อดุลยวินิจ
16.คุณ ทัศนีย์ ยศโต
17.คุณ มัสลิน ดาวเรือง
18.คุณ ยุทธพงศ์ สาพรหม
19.คุณ กันยา ตันแดง
20. คุณ ชยุต สหพัตธนนท์
21.คุณ อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
22.คุณ ณัฐนันท์ อินทร์แพง
23.คุณ สิทธิชัย วิบูลย์ชาติ
24.คุณ เรณู อยู่เจริญ
25.คุณ นฤมล ลอยแก้ว

8.) การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์นมในการแปรรูปเบเกอรี่พื้นฐาน (25 ท่าน)(เต็มแล้ว!!!)
1.คุณ เขมวดี เฉลียว
2.คุณ บุญทวี สุริยานนท์
3.คุณ วรางคณา สุฤทธฺ์
4.คุณ ลดาวัลย์ สมเพ็ชร
5.คุณ รุจีพัชร ศรีจันทร์กลัด
6.คุณ นิศรา สงครามชัย
7.คุณ ฐิตารจน์ มีมา
8.คุณ วชิระ สิงห์คง
9.คุณ ปริศนา พูนไชยศรี
10.คุณ วิกร ไวว่อง
11.คุณ สันศิริ ยมนา
12.คุณ ปสุตา ปัญญาทิพย์
13.คุณ กิรติ อดุลยวินิจ
14.คุณ รุจาภา รอดอัมพร
15.คุณ ทัศนีย์ ยศโต
16.คุณ มัสลิน ดาวเรือง
17.คุณ สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
18.คุณ พชร ศิริบัญชาวรรณ
19.คุณ ธินาพร ศรีงาม
20.คุณ ยศวัฒน์ ยอดมงคล
21.คุณ นิชธาวัลย์ สมสุข
22.คุณ นุชนันท์ สมสุข
23.คุณ ศราวุธ สมสุข
24.คุณ สมพร วงค์สายใจ
25.คุณ ณัฐกฤตา รัตนเกื้อ

9.) การทำเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะแบบ D.I.Y. (25 ท่าน) (เต็มแล้ว!!!)
1.คุณ เขมวดี เฉลียว
2.คุณ จูรีรัตน์ บัวศรี
3.คุณ ชนาภา บัวศรี
4.คุณ ธรรมพล ช้างทอง
5.คุณ ทวีศักดิ์ มงพัฒนจิตร
6.คุณ สมพร ชิตเชื้อ
7.คุณ พัชราภรณ์ อุ่นประเสริฐ
8.คุณ ผกากรอง ใหม่วัน
9.คุณ ธนญา จิตตานนท์
10.คุณ จันทรา ทำแต่เงิน
11.คุณ มนัสนันท์ เกิดวร
12.คุณ ธรีดนย์ บุญสง่า
13.คุณ วิรตี ทะพงค์แก
14.คุณ เอลิกา กีรติกุลนาถ
15.คุณ ฬุริญา กีรติกุลนาถ
16.คุณ นิศรา สงครามชัย
17.คุณ วชิระ สิงห์คง
18.คุณ กนกวรรณ พันธุ์แก้ว
19.คุณ สุธาทิพย์ ไชยวงค์
20.คุณ ชญาน์นันท์ เผ่าศรีเจริญ
21.คุณ สิริกาญจน์ กิตติจิตต์ ปองทอง
22.คุณ วันเพ็ญ วิเศษแก้ว
23.คุณ เชาวพรรณ อัชนันท์
24.คุณ ธันยกานต์ จันทร์ชื่น
25.คุณ นงนุช ภู่เอี่ยม

10.) การฆ่าและทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก รุ่นที่ 2 (20 ท่าน)
1.คุณ ชนิดาภา ยอดสง่า
2.คุณ ณิรวรรณ คำลือ
3.คุณ จตุรงค์ อุปรี
4.คุณ ณัฐกฤตา รัตนเกื้อ
5.คุณ สมพร วงค์สายใจ

11.) การทำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (สุกร) ระยะสั้น รุ่นที่ 3 (20 ท่าน)(เต็ม)
1.คุณ บุณยกฤต รัตนพันธุ์
2.คุณ ชนิดาภา ยอดสง่า
3.คุณ ณิรวรรณ คำลือ
4.คุณ สมจิตร วงค์อนันท์
5.คุณ ภัทรภร วีระสุนทรเดช
6.คุณ จรัญ ฤทธิ์ชาญชัย
7.คุณ ทัศนีย์ ยศโต
8.คุณ เรณู อยู่เจริญ
9.คุณ ประเสริฐ สุธาทัศน์
10.คุณ สลักจิตร สุธาทัศน์
11.คุณ เดือนเด่น ยิ้มแย้ม
12.คุณ พสิษฐ์ โฉมวงษ์
13.คุณ ธัญชนก ปานดียิ่ง
14.คุณ นิชฎาภรณ์ ใจช่วย
15.คุณ ธันญา โพธิ์พัฒน์
16.คุณ ประกิจ ยี่หวาวงศ์
17.คุณ กีรติกร พูลทวี
18.คุณ วิทยา ป้องกัน
19.คุณ วิสา ศรีวราสาสน์
20.คุณ อัมรัตน์ ชูโชคชัญญาณ์ภัช

ไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง กรมปศุสัตว์พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร
08/10/2016
เตรียมอาหารสัตว์ปีกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2559

ไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือน้ำแล้ง กรมปศุสัตว์พร้อมช่วยเหลือเกษตรกร

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

‘ไก่งวงตักสิลา’ พรีเมียม เลี้ยงง่าย-สร้างรายได้งาม เมนูแซ่บนัว ‘เมืองสารคาม’
06/10/2016
‘ไก่งวงตักสิลา’ พรีเมียม เลี้ยงง่าย-สร้างรายได้งาม เมนูแซ่บนัว ‘เมืองสารคาม’

‘ไก่งวงตักสิลา’ พรีเมียม เลี้ยงง่าย-สร้างรายได้งาม เมนูแซ่บนัว ‘เมืองสารคาม’

ไก่งวง เป็นสัตว์ปีกจัดอยู่ในวงไก่ฟ้าและนกกระทาในต่างประ…

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560
19/09/2016
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมประชุมและชมพื้นที่จัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
04/08/2016
ร่วมประชุมและชมพื้นที่จัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ร่วมประชุมและชมพื้นที่จัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่

กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2653 4466

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด