Clicky

สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police S

สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police S สถานีตำรวจนครบาลบางโพ เป็นสถานีตำร

เปิดเหมือนปกติ

9 มุกหลอกลวง และวิธีรับมือ
23/03/2022

9 มุกหลอกลวง และวิธีรับมือ

#มาเป็นตับ  เชื่อว่า หลายคนคงเคยได้รับแบบนี้  🔸นี่คือ ตัวอย่าง #SMS #หลอกลวง ที่เราเห็นกันแพร่หลาย ที่ต้องเอามาเตือนกัน ...
23/03/2022

#มาเป็นตับ เชื่อว่า หลายคนคงเคยได้รับแบบนี้ 🔸
นี่คือ ตัวอย่าง #SMS #หลอกลวง ที่เราเห็นกันแพร่หลาย ที่ต้องเอามาเตือนกัน แน่นอนว่า คนร้ายก็จะสรรหาเรื่องใหม่ๆ มาหลอกเราอยู่เรื่อย เราจึงต้องควรรู้เท่าทัน และมีสติ ในการรับมือกับเรื่องนี้ค่ะ
ที่มา ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากมิจฉาชีพ 7 ตอน https://goo.gl/s0Fl5W  ตอนที่ 1 มิจฉาชีพลักทรัพย์ของใน...
11/03/2022
ตอน 7 ภัยจากแก๊งตบทอง ต้มตุ๋น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากมิจฉาชีพ 7 ตอน

https://goo.gl/s0Fl5W ตอนที่ 1 มิจฉาชีพลักทรัพย์ของในบ้านหรือร้านค้าห้องแถว

https://goo.gl/kmBu6d ตอนที่ 2 ภัยจากการโดยสารรถเท็กซี่ และ รถตู้

https://goo.gl/Y6bznO ตอนที่ 3 ลักทรัพย์ในที่สาธารณะ

https://goo.gl/z1siOa ตอนที่ 4 เตือนภัย เรื่อง ป้องกันภัยมอเตอร์ไซค์หาย

https://goo.gl/kaKdAE ตอนที่ 5 ภัยจาก อินเทอร์เน็ต Social Trade Crime

https://goo.gl/Dcu1mR ตอนที่ 6 ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

https://goo.gl/vj9HYn ตอนที่ 7 ภัยจากแก๊งตบทอง ต้มตุ๋น

ผลิตโดย Police Tv บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกั

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากจากมิจฉา.....

Photos from RTP Cyber Village สน.บางโพ's post
02/03/2022

Photos from RTP Cyber Village สน.บางโพ's post

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่สถานีตำรวจนครบาลบางโพ พ.ต.อ.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์ ผกก.สน.บางโพ ได้ลงนามประกาศสถานีตำรวจนคร...
10/02/2022

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ที่สถานีตำรวจนครบาลบางโพ พ.ต.อ.ศักดิเดช กัมพลานุวงศ์ ผกก.สน.บางโพ ได้ลงนามประกาศสถานีตำรวจนครบาลบางโพ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลบางโพ ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 ระบุว่า ผกก.สน.บางโพ และ ข้าราชการตำรวจ สน.บางโพ ขอร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบผลที่เกิดจากการกระทำ สร้างองค์กรให้ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรมคุณธรรมในองค์กรที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคมมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความก้าวหน้าให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว มีการสื่อสารภายในหน่วยงานที่ชัดเจนทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นค่านิยมสำหรับองค์กรหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ สำหรับที่จะสร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง

18/01/2022
14/01/2022

"10 ข้อควรรู้ป้องกันอัคคีภัย จากใจนครบาล"

จากข้อมูล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. พบว่า ในพื้นที่ กทม. “อัคคีภัย” นับเป็นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นอันดับต้นๆ โดยสถานที่เสี่ยงเกิดอัคคีภัยในกทม. ส่วนมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า สถานบันเทิง ซึ่งจะสังเกตได้ว่ามักเป็นสถานที่มีการใช้ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงจำนวนมาก

บช.น. มีความห่วงใยประชาชนทุกท่าน แนะนำ 10 ข้อควรรู้ป้องกันอัคคี

#กดไลค์กดแชร์เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
#นครบาลใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
#ทีมโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล

14/01/2022

“ นครบาลขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการแก้ไขหนี้สินข้าราชการตำรวจ”

ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ
ในปี พ.ศ. 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ได้แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำโดยได้รับความร่วมมือ จาก ธนาคารออมสิน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจา แก้ไขปัญหาหนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้สามารถปิดชำระหนี้หรือสามารถชำระหนี้ได้เป็นปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกก่อหนี้เกินความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลไปถึงปัญหาการเงินภายในครอบครัว การดำเนินการดังกล่าว ธนาคารออมสิน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก โดยใน พ.ศ.2564 สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้จำนวนทั้งสิ้น 174 ราย คิดเป็นวงเงินจำนวน 156 ล้านบาทเศษ และสามารถเจรจาลดดอกเบี้ยได้จำนวน 78 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัดรวมถึงผู้บังคับบัญชาจะมุ่งมั่นดำเนินการสานต่อภารกิจอันเป็นการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและลูกจ้างที่มีปัญหาหนี้สิน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จักต้องดำเนินการให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
14/01/2022

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

14/01/2022

“ นครบาลแจง กรณีปรากฏคลิปภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จอดรถจักรยานยนต์ล้ำเส้นจอดแยกไฟแดง ”

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น./โฆษก บช.น. และ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์
รอง ผบช.น./ รองโฆษก บช.น. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ กรณีที่ปรากฏภาพเผยแพร่ทางสื่อโซเซียล โดยระบุข้อความว่า “จอดตรงจุดจอดก่อนทางม้าลายจะตายหรือยังไงแม้ตำรวจเองยังไม่เคารพกฎ”

บช.น. ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วพบว่า ข้าราชการตำรวจที่ปรากฏในภาพดังกล่าว คือ ส.ต.ท.วิฑูรย์ ตาปู่ ตำแหน่ง ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 2 กก1.บก.จร. โดยเป็นกรณีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 เวลาประมาณ 10.00 น. บริเวณแยกอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 4 พื้นที่รับผิดชอบของ สน.ปทุมวัน โดยเมื่อตรวจสอบจากพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดจริง โดยในวันเดียวกันเวลา 13.00 น. พนักงานสอบสวน สน.ปทุมวันได้เรียกตัว มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ข้อหา “ไม่หยุดรถหลังเส้นหยุด” และทำการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 500 บาท เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้ได้ออกใบสั่งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับที่ผู้กระทำผิดซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปภาพเดียวกันอีกจำนวน 5 ราย ซึ่งจะได้ติดตามตัวมาดำเนินการเปรียบเทียบปรับต่อไป

​ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสายงานจราจร
ในสังกัด เพื่อให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน พร้อมสั่งการหากมีการกระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน และกำชับให้มีการกวดขันจับกุมรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าผืนกฎหมายจราจร โดยมุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเคร่งครัดต่อไป

​​จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ และหากต้องการทราบข้อมูลสภาพการจราจร และสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลขโทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด
24 ชั่วโมง หรือทางเว็บไซต์ WW.TRAFFICPOLICE.GO.TH และ Facebook 1197

#มีงานเป็นทุน_มีใจเป็นทุน#ประชารัฐร่วมใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ#สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง     " อบอุ่นปลอดภัย " ฝากบ้านไว้กับต...
24/12/2021

#มีงานเป็นทุน_มีใจเป็นทุน
#ประชารัฐร่วมใจฝากบ้านไว้กับตำรวจ
#สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง

" อบอุ่นปลอดภัย " ฝากบ้านไว้กับตำรวจ

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post
04/12/2021

Photos from กองบัญชาการตำรวจนครบาล - บช.น.'s post

04/12/2021
เผยร่างกม.ใหม่เสนอ พบรถรวมตัว 2 คัน ให้ถือว่าเตรียมแว้นซิ่งแล้วhttps://www.khaosod.co.th/crime/news_6748636
24/11/2021
เผยร่างกม.ใหม่เสนอ พบรถรวมตัว 2 คัน ให้ถือว่าเตรียมแว้นซิ่งแล้ว - ข่าวสด

เผยร่างกม.ใหม่เสนอ พบรถรวมตัว 2 คัน ให้ถือว่าเตรียมแว้นซิ่งแล้ว
https://www.khaosod.co.th/crime/news_6748636

รองผบ.ตร.เผยร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก แก้ไขให้รวมตัว 2 คัน ก็ถือว่าแว้นแล้ว มั่นใจลดปัญหารถซิ่งได้แน่ เตรียมอบรมเ...

“นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่งด้วยความใส่ใจของผู้...
21/11/2021
โครงการที่พักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ของ สน.หัวหมาก

“นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่ง

ด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา นำมาสู่ “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่”
ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายไว้

พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ผู้กำกับการ สน.หัวหมาก บอกว่า “ที่พักคือจุดเริ่มต้นการดำรงชีวิต” จึงได้ทำการปรับปรุง สร้าง ความสวยงาม น่าอยู่ ให้กับ แฟลตตำรวจ สน.หัวหมาก ทั้ง 3 อาคาร ที่สร้างมา 40-50 ปีแล้ว”

https://www.youtube.com/watch?v=EVc1Op_g2g4

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธาน...
18/11/2021
วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน “ https://www.youtube.com/watch?v=tmdhqVaqkU0

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดข.....

Photos from สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police Station's post
17/11/2021

Photos from สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police Station's post

📢 โฆษก​ตร.เผย​ ** ลูก​ "แว้น" สร้าง​ความ​เดือด​ร้อน​ .. พ่อแม่​งาน​เข้า​ "ถูก​จับ​ -​ ยึด​รถ​ -​ ปรับ​ -​ ติด​คุก" 😮http...
11/11/2021
โฆษกตร. เผยลูกแว้น สร้างความเดือดร้อน พ่อแม่งานเข้า ถูกจับ’ยึดรถ-ปรับ-ติดคุก’

📢 โฆษก​ตร.เผย​ ** ลูก​ "แว้น" สร้าง​ความ​เดือด​ร้อน​ .. พ่อแม่​งาน​เข้า​ "ถูก​จับ​ -​ ยึด​รถ​ -​ ปรับ​ -​ ติด​คุก" 😮

http://www.topicza.com/news134302.html?d=10112021&f=19796

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการจับกุมแก๊งจักรยานยนต์ที่....

รวบแอดมินเพจดัง พร้อมวัยรุ่น 27 คน เตรียมแข่งซิ่งบนถนนหลวง ยึดรถแต่งเพียบ​ | สวพ.FM91 | LINE TODAYhttps://liff.line.me/1...
25/10/2021
รวบแอดมินเพจดัง พร้อมวัยรุ่น 27 คน เตรียมแข่งซิ่งบนถนนหลวง ยึดรถแต่งเพียบ​ | สวพ.FM91 | LINE TODAY

รวบแอดมินเพจดัง พร้อมวัยรุ่น 27 คน เตรียมแข่งซิ่งบนถนนหลวง ยึดรถแต่งเพียบ​ | สวพ.FM91 | LINE TODAY

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/1DD5z8z?utm_source=lineshare

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปราบการแข่งรถในทาง สำนักงานตำรวจแห่งช.....

21/10/2021
17/10/2021

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “แทนใจ” เพื่อเป็นของขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม 64 สำหรับแอปพลิเคชั่น “แทนใจ” เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ที่ต้องการเปลี่ยนระบบสวัสดิการและฐานข้อมูลกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสู่ระบบดิจิทัล และเชื่อมข่าวสารสำคัญรวมถึงสิทธิสวัสดิการ ส่งถึงตำรวจทุกนาย ผ่านแอปพิเคชั่นแทนใจ เพื่อพัฒนายกระดับสวัสดิการให้กับตำรวจและครอบครัว โดยมี พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ฝ่ายบริหาร เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

แทนใจ จะช่วยให้การบริหารจัดการสวัสดิการและการส่งข่าวสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของหน่วยงาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการขับเคลื่อนการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ได้เข้าถึงและได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดภาระและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีกำลังกายและใจในการออกไปดูแลสังคมได้อย่างดีขึ้นด้วย

📱”แทนใจ” แอปสวัสดิการ เพื่อข้าราชการตำรวจ 👮🏻แทนใจ ⏩ เกิดจากแนวคิดผู้บังคับบัญชา ในการปฏิวัติระบบกำลังพลของสำนักงานตำรวจแ...
16/10/2021

📱”แทนใจ” แอปสวัสดิการ เพื่อข้าราชการตำรวจ 👮🏻

แทนใจ ⏩ เกิดจากแนวคิดผู้บังคับบัญชา ในการปฏิวัติระบบกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากระบบอนาล็อค💾 สู่ระบบดิจิทัล 💻

🎙พัฒนา ยกระดับ สวัสดิการ 🎊ให้กับ ตำรวจและครอบครัว ❤️

☑️ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ
☑️ ฐานข้อมูลกำลังพล
☑️ เรียนรู้ตลอดเวลา
☑️ Police Marketplace
☑️ ช่องทางสื่อสารถึงผู้บังคับบัญชา
☑️ ให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

📲Download ได้ทุกระบบปฏิบัติการ📶

🎁 ของขวัญวันตำรวจ 🗓

“ แทนใจ ผู้บังคับบัญชา
สู่ใจ ตำรวจและครอบครัว”

พบกัน 17 ตุลาคม 2564 นี้

12/10/2021
วันที่ 12 ต.ค. 64 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชา...
12/10/2021
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม | Anti-Fake News Center Thailand - ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม | Anti-Fake News Center Thailand

วันที่ 12 ต.ค. 64 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการยืนยันว่าเป็นข่าวปลอม เพิ่มเติม 1 กรณีคือ

กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่ออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ตำรวจคุมตัวเด็ก 14 ปี ไปสน.ดินแดง บีบบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิง คฝ. ในม็อบ 6 ต.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์ที่ระบุข้อมูลว่า เยาวชนวัย 14 ปี ถูกตำรวจควบคุมตัวจากบ้านไปยังสน.ดินแดง ตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงวันของวันที่ 10 ต.ค. 64 โดยตำรวจพยายามบีบบังคับให้รับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิง คฝ. ในม็อบวันที่ 6 ตุลาคม นั้น ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตรวจสอบ และชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการควบคุมตัว หรือแจ้งข้อหาแก่เด็กแต่อย่างใด หากแต่เป็นขั้นตอนของการสืบสวนตามปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานตามอำนาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อเหตุความไม่สงบบริเวณแฟลตดินแดง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th หรือโทร 1599

บทสรุปของเรื่องนี้ : เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการควบคุมตัวหรือแจ้งข้อหาแก่เยาวชนวัย 14 ปีแต่อย่างใด เป็นเพียงขั้นตอนของการสืบสวนตามปกติของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเท่านั้น

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตข่าวปลอม สร้างข่าวบิดเบือน ทำให้ประเทศชาติเสียหาย ประชาชนสับสน เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14(2),(5) มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ผลิตข่าวปลอมและผู้ที่เผยแพร่ทุกรายอย่างเด็ดขาดจริงจังและต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบข้อมูลการกระทำผิด สามารถแจ้งเบาะแสข่าวผ่าน
5 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com, เฟซบุ๊ก ANTI-FAKE NEWS CENTER, ทวิตเตอร์ @AFNCThailand, ไลน์ @antifakenewscenter, ช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 และสายด่วน 1599 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti-Fake News Center Thailand, ตรวจสอบข่าวปลอม, แจ้งเบาะแสข่าวที่น่าสงสัย

🚦ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./...
07/10/2021
สรุปผลการปฏิบัติของ ศปข.ตร.

🚦ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร. ได้แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในภาพรวม
ศปข.ตร. โดยได้จัดทำคลิปวีดีโอผลงานในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อคืนเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลับคืนสู่สังคม​ และหากพบเบาะแสการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายัง ศปข.ตร. ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 หรือสามารถส่งคลิปวีดีโอพยานหลักฐาน เช่น วีดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์ เป็นต้น มาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร." ได้ตลอด 24 ชม. โดยจะมีเงินรางวัล 3,000 บาท ให้กับผู้แจ้งในกรณีที่มีการจับกุมได้

📌 จึงให้ทุกหน่วยประชาสัมพันธ์ลิงค์ข่าวนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนและกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแข่งรถในทาง โดยให้แชร์ลงในกลุ่มไลน์, เพจ, เฟสบุ๊ค หรือสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงานตนเอง และกลุ่มภาคีเครือข่ายของแต่ละพื้นที่ด้วยครับ ⬇️

https://youtu.be/QHZvioAf3dE

ผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำนักงานตำรวจแห่ง....

05/10/2021
05/10/2021
05/10/2021
คลิปสั้น - Google Drive

จากวิสัยทัศน์ และนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ให้เกิดขึ้นในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย #สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประมวลภาพผลงานผ่านคลิปวีดีโอ ถึงความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข #ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไว้ดังนี้
✅ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย (CCTV)
✅ การตั้งจุดตรวจแบบใหม่
✅ การฝึกยุทธวิธี
✅ เครื่องแบบสายตรวจแบบใหม่
✅ แจ้งเอกสารหายออนไลน์
✅ ชุมชนยั่งยืน
✅ บ้านพักสวัสดิการตำรวจ
✅ การแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจ

ท่านสามารถรับชมคลิปวีดีโอผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นได้จากลิ้งนี้ 👉 https://drive.google.com/drive/folders/1mjB02GHmEWw1PD59ZaLfTEw-CDQCfYHw?usp=sharing

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการดำเงินงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

#1ปีของผลตำรวจเอกสุวัฒน์
#1ปีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

04/10/2021
04/10/2021
"1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"        วันที่ 29 ก.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล....
30/09/2021

"1 ปี ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ"

วันที่ 29 ก.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำ​ Infographic ผลงานชุดที่ 1​ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนได้รับทราบ​ ดังนี้

- 🏘โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย (CCTV)
- 👮‍♂️โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปราม
- 🏙โครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0
- 🚔 การแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน)
- 🤝การลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
- 🏘 โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (DIGITAL PLATFORM)
-👮‍♂️การดูแลสวัสดิการ ตำรวจบ้านพักสวัสดิการตำรวจ
-👮‍♀️ การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINT
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้​ผบ.ตร. จะมีการแถลงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​ ในวันที่​ 2​ ต.ค.​ 2564​ เวลา​ 13.00 น. ณ​ ห้องศรียานนท์​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่

109 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอยประชาราษฎร์ 19 แขวง-เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เบอร์โทรศัพท์

+6625850638

เว็บไซต์

http://bangpho.metro.police.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police Sผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police S:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เผยร่างกม.ใหม่เสนอ พบรถรวมตัว 2 คัน ให้ถือว่าเตรียมแว้นซิ่งแล้ว
สถานีตำรวจนครบาลบางโพ 0-2585-0638, 585-7460 ยังใช้เลขหมายนี้อยู่ไหมครับ ติดต่อไม่ได้ ไม่มีผู้รับสาย
โทรแจ้งรบกวนให้มาดูแลความสงบหน้าตลาดเขมา ตั้งแต่ 19.07 น. ชายไม่สวมแมส ตะโกนโวยวายก่อกวนขอเงินคนที่ผ่านไปมา สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ตำรวจบอกจะมาก็ไม่เห็นนะคะ รอจนคนแถวนี้ไล่ไปเอง ขอขอบคุณมากค่ะ😌
จร.บางโพ นำหญิงใกล้คลอดส่ง รพ.บ่ายๆ วันนี้ คุณแม่อั้นไม่ไหวก่อนถึง รพ.ประมาณ 3-4 ร้อยเมตร ถืงมือหมอเรียบร้อย ปลอดภัยทั้งแม่และลูกครับ
ในภาวะข้าวอยากหมากแพงปรับกันขนาดนี้เลยเหรอครับ ข้อหาที่รถโดนจับค่าปรับถึงขนาดนี้จริงหรือครับทำไมปรับเยอะจัง4พัน
วันนี้เวลาประมาณ 16.45 น. มี ตำรวจท่านนึงโทรมาขอสายคุณพุทธิพลครับ เราบอกพูดสายอยู่ครับติดต่อเรื่องอะไรหราครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณอยู่ไหนครับ เราถามกลับมีอะไรหราครับ ตอนนี้รถคุณจอดขวางทางคนอื่นเค้าอยู่เค้าออกไม่ได้ครับ ช่วยมาเลื่อนรถให้หน่อย เราตอบกลับไปว่าขอโทษครับผมนั่งรถไฟฟ้ามาทำงานน่ะครับ ตำรวจก็บอกว่าเชฟโรเลตครูซ สีดำ ทะเบียน 3กฐ-9146 เป็นของคุณใช่มั้ยครับ เราก็รีบตอบไปทันทีรถคันนี้เป็นของผมครับโดนขโมยไปครับ ยังไงรบกวนช่วยล็อครถหรือยกไปไว้ที่ สน ให้หน่อยได้มั้ยครับ ทางตำรวจก็ตอบกลับว่าได้ครับ คุณรีบมาแล้วกัน และจากนั้น อีก 10 นาที เจ้าหน้าที่ตำรวจก็โทรมาบอกว่า ไม่ต้องมาแล้วน่ะครับ รถไม่อยู่แล้ว ไม่รู้ขับไปตอนไหน เอ่อๆๆๆๆๆๆๆแล้วที่ผมบอกว่ารถผมถูกขโมยนี่คุณไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลยใช่มั้ย กรรมแท้ ชื่อ เจ้าหน้าที่ ร.ต.ต อดิศักดิ์
จับแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า ตุ๊กๆ ใหญ่กว่าตั้งเยอะ จับบ้างก็ได้ ตอดแช่หน้า รพ.บางโพ ทุกวัน
หน้าGATEWAY รถออกมาจากห้างชอบย้อน อันตรายกับคนที่จะกลับรถปกติ
รถหน้าGATE WAYบางซื่อ ชอบลักไก่ออกมาแล้วเลี้ยวขวา ผมกำลังจะกลับรถ ดีนะเบรคทัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพ ร่วมกับวัดบางโพโอมาวาส ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดลานวัด กางเต็นต์เตรียมสถานที่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ทุกฝ่ายร่วมกิจกรรม 5 ส. นำโดย ผกก.สน.บางโพ เตรียมต้อนรับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วันพรุ่งนี้
สวัดดีค่ะ