กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิตและการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

เรียนผู้ใช้บริการ  อาคาจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 ของดให้บริการจอดรถเนื่องในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ใน...
31/12/2021

เรียนผู้ใช้บริการ อาคาจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 ของดให้บริการจอดรถเนื่องในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 เป็นเวลา 2 วัน และจะกลับมาให้บริการจอดรถอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2565...จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้....✨สวัสดีปีใหม่ 2565🎉 🙏✨

เรียนผู้ใช้บริการ อาคาจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 ของดให้บริการจอดรถเนื่องในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 เป็นเวลา 2 วัน และจะกลับมาให้บริการจอดรถอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2565...จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้....✨สวัสดีปีใหม่ 2565🎉 🙏✨

เรียนผู้ใช้บริการ รถสวัสดิการของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 เนื่องในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายป...
31/12/2021

เรียนผู้ใช้บริการ รถสวัสดิการของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 เนื่องในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565.....จึงขออภัยในความไม่สะดวก....สวัสดีปีใหม่ 2565 🙏🎊🎉

เรียนผู้ใช้บริการ รถสวัสดิการของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 เนื่องในวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565.....จึงขออภัยในความไม่สะดวก....สวัสดีปีใหม่ 2565 🙏🎊🎉

เปิดเส้นทาง_ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการขุดวางท่อระบบระบายน้ำ HDPE บริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 45...
17/12/2021

เปิดเส้นทาง_ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการขุดวางท่อระบบระบายน้ำ HDPE บริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 45 ตั้งแต่หน้าค่ายมวยมีนโยธิน-ถนนเลียบคลองบางเขน โดยดำเนินการปิดถนนบริเวณดังกล่าวเพื่อดำเนินการวางท่อเป็นการชั่วคราวนั้น

ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้ “เปิดเส้นทางท้ายซอยพหลโยธิน 45-ถนนเลียบคลองบางเขน” ให้ใช้งานได้บางส่วนแล้ว โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก👷‍♀️👷🚧

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 🌳ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 45 ของมห...
15/12/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 🌳ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับที่ 1 🥇ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Rankings 2021 🌱โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมส่งข้อมูลการจัดอันดับจำนวน 956 แห่ง : ดำเนินการจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia, UI) : ♻️♿️💉🏥🚲🚎🌳👩‍🎓👨‍🎓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric 🌳ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 45 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับที่ 1 🥇ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Rankings 2021 🌱โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมส่งข้อมูลการจัดอันดับจำนวน 956 แห่ง : ดำเนินการจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia, UI) : ♻️♿️💉🏥🚲🚎🌳👩‍🎓👨‍🎓

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการขุดวางท่อระบบระบายน้ำ  HDPE บริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 45 ตั้งแต่หน้าค่ายมวยมีนโยธิน-ถน...
10/12/2021

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการขุดวางท่อระบบระบายน้ำ HDPE บริเวณท้ายซอยพหลโยธิน 45 ตั้งแต่หน้าค่ายมวยมีนโยธิน-ถนนเลียบคลองบางเขน ตั้งแต่วันที่ 10-25 ธันวาคม 2564 จึงเรียน👷🏾มาเพื่อโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏👷🏻‍♀️

Photos from กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.'s post
02/12/2021

Photos from กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.'s post

เกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ระลึกวันนนทรี...
29/11/2021

เกษตรศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

ขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
๕๘ ปี วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมพิธีโปรดผ่านจุดคัดกรอง ตามมาตรการเฝ้าระวังไวรัส Covid-19 ที่จัดเตรียมไว้บริเวณทางเข้า (พร้อมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสีขาว)

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงและเตรียมเส้นทางเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟ...
06/11/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงและเตรียมเส้นทางเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต (สถานีบางเขน) บริเวณพื้นที่ฝั่งติดถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้ดำเนินการจัดทำประตูเชื่อมทาง เข้า-ออก จำนวน 2 ประตู

1.ประตูเข้า-ออก สวนวรุณาวัน-สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เชื่อมต่อทางออกที่ 7 (สถานีบางเขน)

2.ประตูเข้า-ออก ถนนระพีสาคริก-ภาควิชาพืชสวน เชื่อมต่อทางออกที่ 8 (สถานีบางเขน)

ทางเข้า-ออกดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้อีกด้วย

ประตูเข้า-ออก เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (สถานีบางเขน) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น.

27/09/2021
เหล่าบรรดาจิตอาสาและผู้เข้ารับวัคซัน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลั...
29/06/2021

เหล่าบรรดาจิตอาสาและผู้เข้ารับวัคซัน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ภาพกิจกรรม 19-20, 26-27 มิถุนายน 2564 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ #เราจะผ่าน covid-19 ไปด้วยกัน

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ขอต้อนรับนิสิตใหม่ KU81 ทุกคน
25/06/2021
IDKU New Version

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ขอต้อนรับนิสิตใหม่ KU81 ทุกคน

รับชมอาคารสถานที่สำคัญต่างๆ ในรั้วสีเขียว ทั้งที่บางเขนและวิทยาเขตอื่นๆ ผ่านบทเพลง IDKU New Version กับนักแสดงกิติ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดรถสวัสดิการให้บริการรับ-ส่ง ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิดทั้ง 2 จุด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศ...
19/06/2021

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดรถสวัสดิการให้บริการรับ-ส่ง ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิดทั้ง 2 จุด ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จุดที่ 1 ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

จุดที่ 2 ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ณ อาคารเสรีไตรรัตน์ (อาคารยิมเนเซียม สำนักการกีฬา)

โดยจัดรถสวัสดิการไฟฟ้าให้บริการรับ-ส่ง จำนวน 4 คัน ให้บริการรับ-ส่งนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไปจากประตูพหลโยธิน จุดจอดรถสวัสดิการศาลาหกเหลี่ยม (สถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มายังศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิดทั้ง 2 จุด ตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 17.00 น.

😷โปรดปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 🧴🙌และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ...พลังเคยูสู้โควิด ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดี

โครงการประกวดวาดภาพ Street Art
16/06/2021
โครงการประกวดวาดภาพ Street Art

โครงการประกวดวาดภาพ Street Art

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โครงการ U2Tคลัสเตอร์ 3 ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดม.....

⛔️ปิดถนนด้านข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี...เรียนผู้ใช้เส้นทางเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก🙏⛔️
31/05/2021

⛔️ปิดถนนด้านข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี...เรียนผู้ใช้เส้นทางเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก🙏⛔️

⛔️ปิดถนนด้านข้างอาคารสารนิเทศ 50 ปี...เรียนผู้ใช้เส้นทางเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก🙏⛔️

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏
31/05/2021

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้🙏

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะผู้บริหารกองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเ...
05/05/2021

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะผู้บริหารกองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเพลิน เกษมโอภาส เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...5/5/2564

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำคณะผู้บริหารกองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับ นายประเพลิน เกษมโอภาส เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...5/5/2564

หยุดให้บริการรถสวัสดิการในเทศการสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564  และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน 256...
07/04/2021

หยุดให้บริการรถสวัสดิการในเทศการสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน 2564 จึงเรียนผู้ใช้บริการเพื่อโปรดทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก🙏

หยุดให้บริการรถสวัสดิการในเทศการสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 16 เมษายน 2564 จึงเรียนผู้ใช้บริการเพื่อโปรดทราบ ขออภัยในความไม่สะดวก🙏

จากเหตุการณ์พายุฝน ลมกระโชกแรง เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2564 ทำให้เกิดความเสียหายจากต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนน...
04/04/2021

จากเหตุการณ์พายุฝน ลมกระโชกแรง เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 4 เมษายน 2564 ทำให้เกิดความเสียหายจากต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนน กิ่งไม้พาดสายไฟทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับในหลายๆ จุดในพื้นที่เกษตรกลางบางเขน กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้ประสานงานการไฟฟ้านครหลวงมาดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้ได้ดังเดิม และระดมสรรพกำลัง บุคลากร เครื่องจักรดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้กิ่งไม้ที่หักโค่นออกจากเส้นทางเพื่อให้ยานพาหนะสัญจรได้เป็นปกติ และจักดำเนินการค้ำยันต้นไม้ที่โค่นล้มให้คงสภาพดังเดิมต่อไป

Photos from Kasetsart University's post
19/03/2021

Photos from Kasetsart University's post

จากเหตุการณ์เมื่อช่วงสาย ของวันที่ 16/01/2564 ณ อาคารสวัสดิการ มก. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปไว้ดังนี้ครับ
16/01/2021

จากเหตุการณ์เมื่อช่วงสาย ของวันที่ 16/01/2564 ณ อาคารสวัสดิการ มก. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปไว้ดังนี้ครับ

กองยานพาหนะฯ ขอแจ้งการหยุดให้บริการรถสวัสดิการ มก. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจ...
30/12/2020

กองยานพาหนะฯ ขอแจ้งการหยุดให้บริการรถสวัสดิการ มก. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และจะบริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2564...จึงเรียนผู้ใช้บริการเพื่อโปรดทราบ 🙏สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ Happy New Year 2021🎁🎉

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564...จึงเรียนผู้ใช้บริการเพื่อโปรดทราบ🙏
30/12/2020

อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2 ปิดให้บริการในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564...จึงเรียนผู้ใช้บริการเพื่อโปรดทราบ🙏

🚌ตารางการให้บริการรถสวัสดิการ มก.  ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563🚎
09/12/2020

🚌ตารางการให้บริการรถสวัสดิการ มก. ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563🚎

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก เป็นอันดับที่ 73 ของโลก ในปี 2020 ขึ้นมาจากอันดับที่ 81 ใ...
08/12/2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก เป็นอันดับที่ 73 ของโลก ในปี 2020 ขึ้นมาจากอันดับที่ 81 ในปี 2019 และเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ โดยการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Rankings 2020..🌲🍀

วันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563…กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ส่งผู้แทนบุคลากรเข้าร่วมฟังการปาฐกถาและบรรยายพิเศษ ในการประช...
07/12/2020

วันที่ 3-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563…กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ มก. ส่งผู้แทนบุคลากรเข้าร่วมฟังการปาฐกถาและบรรยายพิเศษ ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5 th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)
โดย บุคลากรกองยานพาหนะฯ ได้ส่งผลงานบทความด้านความยั่งยืนประเภทคณาจารย์และบุคลากร พร้อมได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในที่ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 5 จำนวน 3 ผลงาน คือ
1. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2. โครงการปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน
การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 5 จัดและดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสถาบันการศึกษาทั้ง 35 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม การนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมประชุมและกล่าวในพิธีรับมอบการเป็นประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ โดยงานสวนและรักษาความสะอาด งานซ่อมบำรุง งานอาคารและสถานที่ งานบ...
30/11/2020

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบหมายกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ โดยงานสวนและรักษาความสะอาด งานซ่อมบำรุง งานอาคารและสถานที่ งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต งานรักษาความปลอดภัยดำเนินการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ประดับไฟฟ้าส่องสว่าง จัดไม้ดอกไม้ประดับ ใน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ตามภาพกิจกรรมดังแนบ

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมกัน...ในงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” วันศุกร์ที่ ๒...
27/11/2020

ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมกัน...ในงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🚗จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก🙏
27/11/2020

🚗จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก🙏

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
25/11/2020

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ก๊าซเรือนกระจก”
มาจากไหน ... ใครรู้บ้าง ?!?!
.
แล้วก๊าซเรือนกระจก เป็นบ่อเกิดของภาวะโลกร้อนได้อย่างไร
ไปดูกันครับ
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต

Kasetsart University
25/11/2020

Kasetsart University

ขอเชิญบุคลากร นิสิตและประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงปลูก สืบสานวันทรงดนตรี ย้อนประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มก. และทรงดนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2506
ในปี 2563 ครบ 57 ปีบันทึกแห่งความทรงจำและความประทับใจ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดงานดังกล่าวเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

👻💀อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับ🎃👿
30/10/2020

👻💀อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับ🎃👿

สำนักงานเขตจตุจักร
30/10/2020

สำนักงานเขตจตุจักร

📣#3 ไม่ สร้างความปลอดภัย ในเทศกาลลอยกระทง

✅1 ไม่จุด พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
✅2. ไม่ปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศ
✅3. ไม่ประกอบหรือดัดแปลง พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันไว้เล่นโดยเด็ดขาด
และห้ามจำหน่ายและห้ามเล่นประทัดทุกชนิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

แจ้งเพื่อทราบ....ลานจอดรถหอประชุม มก. ของดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศ...
30/10/2020

แจ้งเพื่อทราบ....ลานจอดรถหอประชุม มก. ของดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 (หลังจากเวลาดังกล่าวจะเปิดให้บริการและเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Kasetsart University
21/10/2020

Kasetsart University

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมนําไปถวาย
ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.59 น.

ที่อยู่

Kasetsart University 50 Ngam Wong Wan Rd, Ladyaow Chatuchak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2942-8981-4

เว็บไซต์

http://www.vehicle.ku.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เริ่มระยะที่ 1 ก่อนนะ😓😅🙏
อยากทราบค่ะ ว่าค่าวินเสื้อสีชมพูที่มอเกษตร มันเรทเท่าไรกันแน่? คืองงมาก เมื่อวานนั่งจากหน้าสามบูรพาจารย์มาประตูวิภา วินเสื้อส้ม 15บาท วันนี้นั่งวินเสื้อชมพู ด้านหลังเขียนว่าประตูพหหลโยธิน 2 (เลขคือหนูจำได้นะคะ แต่มันควรจะพูดมั้ย? เพราะเขาขับแย่มากเบรกทีไหลแทบสิงร่าง ลูกระนาดคือบิดไปเลยจ๊ะ ใครตกช่างมัน) ซึ่งหนูก็นั่งจากที่เดิมคือหน้า 3บู มาลงประตูวิภา แต่คุณคนขับวินเก็บหนู 20 คือ!!!!??? ปล. หงุดหงิดจนอยากจะซื้อมอไซต์มาขับเองแมร่งงงง
ทำไมข้าง ศร.4 ตรงข้ามกับอาคารจักร ถึงปล่อยให้รถจอดซ้อนคันทั้งสองด้าน รถส่วนกันก็ไม่ได้ เดินทางลำบากมาก
ทำไมรถตะไลถึงเดินไม่เป็นเวลาได้ขนาดนี้คะ ตอนนี้นั่งรอตะไลสาย 5 มาเกือยชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มา ทั้งที่ไม่ใช่เวลาเปลี่ยนรถ ควรจัดระบบให้ดีกว่านี้ค่ะ
ศร3 303 ซ่อมแอร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ไม่ไหวแล้วค่ะพี่ หนูร้อนไม่ไหวเลยค่ะ แอร์ห้อง303 ศร3 นะค่ะ ร้อนมากจริงๆค่ะ ไม่อยากมาเรียนแล้วค่ะ ช่วยหนูด้วยค่ะพี่