Thai Universal Work and Travel

Thai Universal Work and Travel Agency Work&Travel Abroad Thai Universal Work&Travel เรารวมตัวเพื่อหาผู้ที่ต้องการแสวงหาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ได้พบกับประสบการณ์การทำงานกับบริษัทต่างชาติ รวมถึงเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของประเทศ เช่น ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศออสเตรเลีย

New Jersey สวยมากกกกกกกกก มีใครอยากไปบ้างงง
21/06/2016

New Jersey สวยมากกกกกกกกก มีใครอยากไปบ้างงง

29/08/2013

โครงการ Work and Travel USA นี้มีการเปิดรับสมัคร 2 ครั้งต่อปี โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามช่วงเวลาของการเดินทางในฤดูกาลที่ไปนั้นได้แก่

Work and Travel Spring
– คือสำหรับน้อง ๆนักศึกษา ที่ปิดเทอมในช่วงภาคเรียนปกติในเดือน มีนาคม

Work and Travel Summer
– จะเริ่มงานในเดือนมิถุนายน สำหรับนักศึกษาภาคอินเตอร์ในบ้านเรานั่นเอง
โดยที่โครงการนี้กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้...
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel
1. เป็นผู้ถือครองสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18-28 ปีบริบูรณ์
3. ยังมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษาอยู่ก่อนวันเดินทาง
4. สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. มีผลการเรียนที่ดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6. ผู้ปกครองสนับสนุน และมีความพร้อมทางด้านการเงิน

29/08/2013

หลาย ๆ คนอาจจะสงสัยว่า Work and Travel คืออะไร
วันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ

Work and Travel USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้น้อง ๆ เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ ประเทศอเมริกา พร้อมทั้งสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับสิทธิในการคุ้มครอง และดูแล โดยเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่เกิน 28 ปีแล้วที่สำคัญคือ จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท เท่านั้น โดยจะได้วีซ่าประเภท J-1สำหรับพำนักอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นระยะเวลา 2 - 4 เดือน โดยต้องเข้าร่วมโครงการโดยผ่านทางหน่วยงานและองค์กรที่ผ่านการรับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซึ่งน้อง ๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกลักษณะงาน ตำแหน่งงาน หรือรัฐที่ต้องการจะไปได้ ซึ่งองค์กรนายจ้างส่วนใหญ่ในโครงการ work and travel USA จะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที่ให้บริการ เช่น สวนสนุก ร้านอาหาร ร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น
โดยเฉลี่ยค่าตอบแทนที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ 6 – 10 เหรียญยูเอสต่อชั่วโมง โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราได้ทำ โดยจะต้องได้งานทำไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่จะต้องไม่เกิน 40 ชั่วโมง มีระยะเวลาในการทำงาน 8 สัปดาห์เป็นฯอย่างน้อย แต่จะไม่เกิน 16 สัปดาห์ และเมื่อหลังจากที่เราสิ้นสุดระยะเวลาในการทำงานแล้ว เราสามารถที่จะท่องเที่ยวในสหรัฐต่อได้อีกเป็นระยะเวลา 30 วันค่ะ

Timeline Photos
28/08/2013

Timeline Photos

Timeline Photos
28/08/2013

Timeline Photos

ที่อยู่

142 Two Pacific Place Building, 23rd Floor, Sukhumvit Road, Klongtoey,
Bangkok
10330

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai Universal Work and Travelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด