โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียนนายเรือ Official fanpage of Royal Thai naval academy
#Join the Navy to see the world. “ ท้องฟ้าเหนือคุ้งน้ำเจ้าพระยาในยามบ่ายวันนั้น ไม่มีใครทราบว่าจะเป็นเช่นใด หากแต่บรรยากาศภายในพระราชวังเดิม และความรู้สึกภายในจิตใจของ นักเรียนนายเรือ ครู ข้าราชการทหารเรือทุกคน คงจินตนาการได้ไม่ยาก เพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชวังเดิม ให้เป็นสถานที่ตั้งอย่างเป็นทางการ ของสถาบันอันทรงเกียรติที่ชื่อว่า โรงเรียนนายเรือ ”

17/06/2021

>>> Thai Submarines

เนื่องจากมีผู้ติดต่อสอบถามมาเยอะ จากสถาณการณ์ปัจจุบัน กำหนดการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ยังคงต้องเลื่อนไปก่อ...
09/06/2021

เนื่องจากมีผู้ติดต่อสอบถามมาเยอะ จากสถาณการณ์ปัจจุบัน กำหนดการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ยังคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ หากมีการยืนยันกำหนดการ สถานที่ และขั้นตอนต่างๆ จะรีบแจ้งให้ทราบครับ

อย่างไรก็ตามเพจนี้เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนายเรือ ในส่วนของข้อมูลอย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th เท่านั้นนะครับ

ในระหว่างนี้ น้องๆทุกคนอยู่บ้านก็อย่าลืม อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้กันด้วยนะครับ

จากสถาณการณ์ปัจจุบัน กำหนดการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ยังคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ หากมีการยืนยันกำหนดการ สถานที่ และขั้นตอนต่างๆ จะรีบแจ้งให้ทราบครับ

อย่างไรก็ตามเพจนี้เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนายเรือ ในส่วนของข้อมูลอย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th เท่านั้นนะครับ

ในระหว่างนี้ น้องๆทุกคนอยู่บ้านกักตัว
ก็อย่าลืม อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้กันด้วยนะครับ

#นตท
#ทหารเรือ
#นายเรือ
#นักเรียนนายเรือ

06/06/2021

รากเหง้าราชนาวีไทย

โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมรา...
04/06/2021

โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ร่วมกับ โครงการกองทัพไทยร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต covid - 19 ในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ในวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ

#บริจาคโลหิต
#โรงเรียนนายเรือ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจร...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดประหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ
#ทรงพระเจริญ
#ราชินี
#นายเรือ
#โรงเรียนนายเรือ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดประหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ
#ทรงพระเจริญ
#ราชินี
#นายเรือ
#โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียรนายเรือขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลินพระชนมพรรษา วันที่...
02/06/2021

โรงเรียรนายเรือขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลินพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒ฟ๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

www.royaloffice.th/2021/05/27/ถวายพระพรออนไลน์/

#ลงนามถวายพระพร
#โรงเรียนนายเรือ

โรงเรียรนายเรือขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลินพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒ฟ๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

www.royaloffice.th/2021/05/27/ถวายพระพรออนไลน์/

#ลงนามถวายพระพร
#โรงเรียนนายเรือ

๔ พฤษภาคม >>> วันฉัตรมงคล
04/05/2021

๔ พฤษภาคม >>> วันฉัตรมงคล

๔ พฤษภาคม >>> วันฉัตรมงคล

17 เมษายน  วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช      สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์และกษัตริ...
17/04/2021

17 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์และกษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277 ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (เป็นเรื่องการคำนวณวันตามหลักสุริยคติ/จันทรคติ บ้างก็บอกว่าเป็นวันที่ 15 เมษายน แต่ทางมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ยืนยันว่าใช้วันที่ 17 เมษายน 2277
พระองค์ทรงเป็นสามัญชน กำเนิดในตระกูลแต้ มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นจีนชื่อ ไหฮอง เดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย แล้วได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นางนกเอี้ยง มีหลักฐาน บันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาเฉลียวฉลาด และมีความสามารถด้าน กฎหมายเป็นพิเศษ ได้ช่วยกรมการเมืองชำระถ้อยความของราษฎรทางภาคเหนืออยู่เนืองๆ เนื่องจากได้ทำ ความดีมีความชอบต่อแผ่นดิน จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองตากในเวลาต่อมา
ในปีพุทธศักราช 2308 - 2309 พระยาตากได้นำไพร่พลลงมาสมทบเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่พม่าล้อมกรุงอยู่ ได้ทำการต่อสู้จนเป็นที่เลื่องลือว่า เป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งมากที่สุดคนหนึ่ง และได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นพระยาวชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร ต่อมาในวันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2310 (ก่อนที่จะเสียกรุงศรีอยุธยา ให้แก่พม่าในวันที่ 8 เมษายน 2310) พระยาตากได้รวบรวมกำลังตีฝ่าวงล้อม ของพม่าไปตั้งมั่น เพื่อที่จะกลับ มากู้เอกราชต่อไป

จากหลักฐานตามพระราชพงศาวดาร พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลประมาณ 500 คน มุ่งไปทาง ฝั่งทะเลทางทิศตะวันออก ระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ปะทะกับกองกำลังของพม่าหลายครั้ง แต่ก็สามารถ ตีฝ่าไปได้ทุกครั้ง และสามารถรวบรวมไพร่พลตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2310 พม่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ เจ้าเมืองใหญ่ๆพากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมหัวเมืองใกล้เคียง ไว้ในอำนาจ หลังจากพระยาตากยึดเมืองจันทบุรีได้ ก็ได้ประกาศตั้งตัวเป็นอิสระ และจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่ โดยมีผู้คนสมัครใจเข้ามาร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนายสุดจินดาซึ่งต่อมาได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่หนึ่ง

หลังฤดูมรสุมในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2310 พระยาตากได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีล่องมา ตามฝั่งทะเลในอ่าวไทย จนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา และได้ต่อสู้จนยึดกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้ ต่อจากนั้น ได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยา เข้าโจมตีค่ายโพธิ์สามต้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2310 และสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสำเร็จ โดยใช้เวลาเพียง 7 เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา ให้กับพม่า

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311 พระยาตาก ได้ ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระนามว่า " พระศรีสรรเพชร สมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราชรามาธิบดี บรมจักรพรรดิศร บวรราชา ธิบดนทร์ หริหรินทร์ธาดาธิบดี ศรีสุวิบูลย์ คุณรุจิตร ฤทธิราเมศวร บรมธรรมิกราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศร์ โลกเชษฐวิสุทธิ์ มกุฎประเทศคตามหาพุทธังกูร บรมนาถบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกภพนพรัฐ ราชธานีบรีรมย์อุดม พระราชนิเวศมหาสถาน” แต่ประชาชนนิยมเรียกว่า "พระเจ้าตากสิน"
การที่ทรงเลือก กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น สันนิษฐานว่าเนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็ก เหมาะสมกับกำลังไพร่พล ที่พระองค์มีอยู่ในขณะนั้น ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ อยู่ใกล้ทะเลทำให้สามารถควบคุม เส้นทางเดินเรือเข้าออก มีป้อมปราการเป็นชัยภูมิที่ดี และตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ หากเพลี่ยง พล้ำ ก็สามารถหลบหลีกศัตรูออกสู่ทะเลได้สะดวกหลังจากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังหลวง(พระราชวังเดิมในปัจจุบัน) ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยา ในพื้นที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์เดิม (ซึ่งภายหลังได้รับการเปลี่ยนชื่อ เป็นป้อมวิไชยประสิทธิ์) อาณาเขตของพระราชวังเดิมในสมัยนั้นมีพื้นที่ตั้งแต่ป้อมวิไชย ประสิทธิ์ขึ้นมาจนถึงคลองเหนือวัดอรุณราชวราราม (คลองนครบาล) โดยรวมวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) เข้าไปในเขตพระราชวัง

ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อรวบรวมแผ่นดิน ให้เป็นปึกแผ่น และขับไล่พม่าออกจากราชอาณาจักร ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่ แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในด้านกฎหมายและศาล การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ได้มีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ เช่น จีน โปรตุเกส อังกฤษ และฮอลันดารวมถึงทรงขยายราชอาณาเขตราชอาณาจักรสมัยกรุงธนบุรี โดยทิศเหนือ ตลอดอาณาจักรล้านนา ทิศใต้ตลอดเมืองไทรบุรีและตรังกานู ทิศตะวันอกตลอดกัมพูชาจรดญวณใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเมืองพุทไธมาศ จรดเมืองมะริดและตะนาวศรี ส่วนทิศตะวันตก จรดเมืองมะริดและตะนาวศรีไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนั้นยังทรงส่งเสริมทางด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรม ได้โปรดให้มีการ สร้างถนนและขุดคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคม รวมทั้งการศึกษาในด้านต่างๆ ของประชาชนอีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จสวรรคต ในวันเสาร์ เดือน 5 แรม 9 ค่ำ จุลศักราช 1144 ปีขาล จัตวาศกก่อนเที่ยงวัน ตรงกับวันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 จากการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะได้ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" นอกจากนั้นคณะรัฐมนตรียังมีมติให้ถวาย พระราชสมัญญานามว่า"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

จากสถาณการณ์ปัจจุบัน กำหนดการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ยังคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ หากมีการยืนยันกำหนดการ สถ...
15/04/2021

จากสถาณการณ์ปัจจุบัน กำหนดการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ยังคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ หากมีการยืนยันกำหนดการ สถานที่ และขั้นตอนต่างๆ จะรีบแจ้งให้ทราบครับ

อย่างไรก็ตามเพจนี้เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนายเรือ ในส่วนของข้อมูลอย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th เท่านั้นนะครับ

ในระหว่างนี้ น้องๆทุกคนอยู่บ้านกักตัว
ก็อย่าลืม อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้กันด้วยนะครับ

#นตท
#ทหารเรือ
#นายเรือ
#นักเรียนนายเรือ

จากสถาณการณ์ปัจจุบัน กำหนดการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ยังคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับ หากมีการยืนยันกำหนดการ สถานที่ และขั้นตอนต่างๆ จะรีบแจ้งให้ทราบครับ

อย่างไรก็ตามเพจนี้เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนนายเรือ ในส่วนของข้อมูลอย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนายเรือ www.rtna.ac.th เท่านั้นนะครับ

ในระหว่างนี้ น้องๆทุกคนอยู่บ้านกักตัว
ก็อย่าลืม อ่านหนังสือ ทบทวนความรู้กันด้วยนะครับ

#นตท
#ทหารเรือ
#นายเรือ
#นักเรียนนายเรือ

ภาพความถูกต้องและพร้อมเพรียง นั้นไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ความอดทน การซักซ้อมอย่างหนักและการเตรียมการอย่างดี แต่ยังต้องใช้หั...
30/03/2021

ภาพความถูกต้องและพร้อมเพรียง นั้นไม่ได้เกิดจากเพียงแค่ความอดทน การซักซ้อมอย่างหนักและการเตรียมการอย่างดี

แต่ยังต้องใช้หัวใจ ที่มีความตั้งใจ มุ่งมัน มีความสามัคคี ความเข้าใจกันของพี่และน้อง ครูและนักเรียน เข้าใจในหน้าที่ ให้ความร่วมมือกันในทุก ๆ เรื่อง

จึงทำให้สิ่งที่เราตั้งใจนั้น บรรลุตามความประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคจะยากสักเพียงใด เราก็จะร่วมกันฝ่าฟัน ให้ผ่านไปได้ด้วยดี
#ราชวัลลภ
#กองพันเสือดำ
#นักเรียนนายเรือ
#นายเรือ

21/03/2021

(1 วันกับนายเรือ)
>>>JOIN NAVY TO SEE THE WORLD

>>>การตีกระเชียงทน
15/03/2021

>>>การตีกระเชียงทน

>>>การตีกระเชียงทน

#ฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือนักเรียนนายเรือ ออกเดินทางฝึกภาคทะเล ปรับแผน ฝึกภาคต่างประเทศเป็นในพื้นที่อ่าวไทยเนื่องจากสถาน...
12/03/2021

#ฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือ

นักเรียนนายเรือ ออกเดินทางฝึกภาคทะเล ปรับแผน ฝึกภาคต่างประเทศเป็นในพื้นที่อ่าวไทยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
.
พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ทำพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติภาคทะเลของ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 - 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 409 นาย เข้ารับการฝึกโดยมี พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบกำลังด้วย เรือหลวงนเรศวร มี นาวาเอก ทรงวิทย์ เรืองไวทย เป็นผู้บังคับการเรือ/เรือหลวงบางปะกง มี นาวาเอก เดช คุรุรัตน์ เป็นผู้บังคับการเรือ และ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร มี นาวาโท ชัยประสิทธิ์ สมปอง เป็นผู้บังคับการเรือ
.
สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติบนพื้นฐานของ “ปฏิบัติอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เพื่อให้ นักเรียนนายเรือ มีความคุ้นเคยกับเรือ มีชั่วโมงทะเล โดย นักเรียนนายเรือ ชั้น 4 จะทำหน้าที่นายทหารประจำเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 3 ทำหน้าที่พันจ่าเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 2 ทำหน้าที่พรรคกลิน นักเรียนนายเรือ ชั้น 1 ทำหน้าที่จ่าเรือ และ ในส่วนของนักเรียนนายเรือ ชั้นใหม่ที่เพิ่งรับตัวมาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ทำหน้าที่พลทหาร
.
การฝึกปฏิบัติภาคทะเลฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับแผนจากการฝึกปฏิบัติภาคทะเลต่างประเทศ มาเป็นฝึกปฏิบัติภาคทะเลในประเทศพื้นที่อ่าวไทย เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

#โรงเรียนนายเรือ
#พลังสามัคคีพลังราชนาวี
#นักเรียนนายเรือ

ชมภาพ'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี'เสด็จทรงเป็นอาจารย์(พิเศษ) หลักสูตรดำน้ำ-อนุรักษ์ปะการัง
12/03/2021
ชมภาพ'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี'เสด็จทรงเป็นอาจารย์(พิเศษ) หลักสูตรดำน้ำ-อนุรักษ์ปะการัง

ชมภาพ'เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี'เสด็จทรงเป็นอาจารย์(พิเศษ) หลักสูตรดำน้ำ-อนุรักษ์ปะการัง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไป ทรงเป็นอาจารย์ (พิเศษ) หลักสูตร 'การดำน้ำเ.....

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ  ในหลักสูตร “การดำน้...
12/03/2021

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตร “การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ณ อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรือ ได้เข้าใจเเละตระหนักถึงความสำคัญของเเนวปะการังเเละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย เพื่อเกิดเเนวคิดเเละเเรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ ต่อยอดความคิดนำไปปฏิบัติได้จริงในบทบาทของนายทหารเรือ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ทรงบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนักเรียนนายเรือในการอนุรักษ์เเนวปะการังเเละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ส่วนภาคปฏิบัติ เป็นการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

หลังจากการสอนภาคทฤษฎีนักเรียนได้ทำเเบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ ประเมินสิ่งที่ได้รับ ด้วยการเขียนผังความคิด
“ในฐานะนายทหารเรือ ท่านจะนำแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์เเนวปะการังเเละสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ไปปรับใช้ในชีวิตราชการ ชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างไร” ทรงพระราชทานรางวัลเเก่ นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ ยังความปลาบปลื้มเเก่นักเรียนนายเรือ อย่างหาสุดมิได้

การดับไฟในที่จำกัด เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนนายเรือจะได้รับการฝึก เพื่อที่จะทำให้เข้าใจและทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ ทั้งพื้นที...
09/03/2021

การดับไฟในที่จำกัด เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนนายเรือจะได้รับการฝึก เพื่อที่จะทำให้เข้าใจและทราบถึงข้อจำกัดต่างๆ ทั้งพื้นที่เข้าถึงยาก และความร้อน

#ภาคทะเล
#ภาคทะเลนักเรียนนายเรือ64
#เรือหลวงนเรศวร
#เรือหลวงบางปะกง
#เรือหลวงมกุฏราชกุมาร
#นักเรียนนายเรือ

เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เดินทางมายังสัตหีบแล้ว สิ่งแรกที่เราทำก็คือการวิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพรฯ เพื่อฝึกความอดทนก...
08/03/2021

เมื่อหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เดินทางมายังสัตหีบแล้ว สิ่งแรกที่เราทำก็คือการวิ่งขึ้นเขากรมหลวงชุมพรฯ เพื่อฝึกความอดทนก่อนการออกเรือฝึกภาคทะเล และถวายสักการะพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจก่อนการออกเรือโดยในครั้งนี้มี พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือร่วมกิจกรรมไปกับนักเรียนนนายเรือด้วย

วันแรกในการฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือ๖๔สิ่งที่นักเรียนนายเรือได้ฝึกหัดศึกษามาในโรงเรียน >>>จะได้ฝึกใช้จริงในวันนี้
05/03/2021

วันแรกในการฝึกภาคทะเลนักเรียนนายเรือ๖๔
สิ่งที่นักเรียนนายเรือได้ฝึกหัดศึกษามาในโรงเรียน

>>>จะได้ฝึกใช้จริงในวันนี้

04/03/2021
หนทางสู่การเริ่มต้น (the way to begin) l Ep.2 จะเป็นนักเรียนนายเรือได้ยังไง??

จะเป็นนักเรียนนายเรือได้ยังไง??

ฝากติดตามผลงานของพวกเรานักเรียนนายเรือด้วยนะครับ
ถ้าหากมีคำถามหรือสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้โพสต์ของพวกเราได้เลย แล้วพวกเราจะนำคำถามของทุกๆท่านมาทำวิดิโอ Q&A เพือตอบคำถามของทุกๆท่านครับ
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=-JbTqlOYrfY
Link : http://admission-rtna.net​​
#โรงเรียนนายเรือ​​
#RTNAadmission​​
#HellfactProduction

เห็นเรือรบมาจอดที่ท่าเสือซ่อนเล็บทีไร นั่นหมายความว่าฤดูกาลฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกคร...
04/03/2021

เห็นเรือรบมาจอดที่ท่าเสือซ่อนเล็บทีไร นั่นหมายความว่าฤดูกาลฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว

ภาพ: เรือหลวงนเรศวร ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ

เห็นเรือรบมาจอดที่ท่าเสือซ่อนเล็บทีไร นั่นหมายความว่าฤดูกาลฝึกภาคทะเลของนักเรียนนายเรือครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว

ภาพ: เรือหลวงนเรศวร ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ

เป็นภาพประทำใจมากๆเลยครับ น้องทหารเรือได้เข้าไปช่วยเหลือแมวจากเรือที่จมน้ำถูกทิ้งไว้กลางทะเล ปล่อยไว้คงขาดน้ำขาดอาหารตาย...
02/03/2021

เป็นภาพประทำใจมากๆเลยครับ น้องทหารเรือได้เข้าไปช่วยเหลือแมวจากเรือที่จมน้ำถูกทิ้งไว้กลางทะเล ปล่อยไว้คงขาดน้ำขาดอาหารตายแน่ๆ
รายงานผลการปฏิบัติ
ระหว่าง 020900-021400 มี.ค.64 นป.สอ.รฝ.491 จัดกำลังพล จำนวน 6 นาย โดยมี ร.อ.ปัญญา ทองมี รอง ผบ.นป.สอ.รฝ.491 เป็น หน.ชุด เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุกรณี รปม.ภมรสิทธุ์นาวา 10 เกิดเหตุไฟไหม้และจม ที่บริเวณ แลต 06 42.05 น. ลอง 99 15.73 อ.
ในที่เกิดเหตุพบ รปม.ภมรสิทธุ์นาวา 10 จมน้ำในลักษณะแนวตั้ง หัวเรือโผ่พ้นน้ำประมาณ 3 ม. และพบแมว จำนวน 4 ตัว ได้ให้การช่วยเหลือและนำกลับมาดูแลที่หน่วย ไม่ปรากฎว่า มีการรั่วไหลของน้ำมัน แต่อย่างใด
หมายเหตุ เนื่องจากในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ฺมือถือ และระบบ GPS ของ เรือเจ้าสมุทร 1 ไม่สามารถใช้งานได้ จึงไม่สามารถระบุตำแหน่งพิกัดเรือจมได้

Cr.จ่าเฉิน เม็ดไทรทีม

@Co525

01/03/2021
หนทางสู่การเริ่มต้น (the way to begin) l Ep.1 ทำไมถึงต้องเข้ามาเป็นนักเรียนนายเรือ?!!

ทำไมถึงต้องเข้ามาเป็นนักเรียนนายเรือ?!!

ฝากติดตามผลงานของพวกเรานักเรียนนายเรือด้วยนะครับ
ถ้าหากมีคำถามหรือสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้โพสต์ของพวกเราได้เลย แล้วพวกเราจะนำคำถามของทุกๆท่านมาทำวิดิโอ Q&A เพือตอบคำถามของทุกๆท่านครับ

youtube : https://youtu.be/eHa19wBicPk
Link : http://admission-rtna.net​​
#โรงเรียนนายเรือ​​
#RTNAadmission​​
#HellfactProduction

26/02/2021

ร่วมมาเป็นก้าวแรกกับชีวิตทหารเรือได้แล้ววันนี้ ลิงค์สมัคร และ ข้อมูลเพิ่มเติม http://admission-rtna.net

ที่อยู่

204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
Bangkok
10270

เบอร์โทรศัพท์

02-3940441-2

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนนายเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ากลุ่ม Facebook "TOEIC & ภาษาอังกฤษคนทำงาน รวมของฟรี หนังสือ วีดีโอ เริ่มต้น จาก0 ก็เรียนได้" https://www.facebook.com/groups/toeic.online.test (ทุกอย่างในกลุ่มฟรี ไม่มีแอบขายของ แล้วพวกเราจะผ่าน #TOEIC ไปด้วยกัน)
เรียน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และผู้เกี่ยวข้อง เนื่องด้วย โรงเรียนนายเรือ ปิดให้บริการสนามวิ่ง มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร(ตั้งแต่เดือน มีนาคม63) ใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเรื่องการเปิดสนามวิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และฝึกซ้อมวิ่ง เพราะปัจจุบัน คนปากน้ำ มีสถานที่ออกกำลังกายจำกัดมาก(แทบไม่มีเลย)ครับ รบกวนด้วยนะครัย ขอความอนุเคราะห์พวกเราชาวปากน้ำด้วย ... เพื่อประชาชน ขอบคุณมากครับ
ฟากร้านดัวยคับ
สารวัตรนายเรือ
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์โครงการด้วยนะคะ 😊 🎬🎬 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ความยาว 3-5 นาที และ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที 👦🏻👩🏻 . 🏆 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 🎉🎉 . ✅ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น . 📌 เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 และ 📌 ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 . 🎬 เพียงเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/6rtLigij9XHmxDYz8 แล้วส่งหนังสั้นมาตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ . 🎬 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3c72ndy . หรือ https://www.facebook.com/EITShortfilm/ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ [email protected] หรือ facebook: https://www.facebook.com/EITShortfilm/ หรือติดต่อพี่เมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506 ☺️
(ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ) ขอเชิญชวนติดตามกิจกรรมเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ต่อเนื่องตลอดปี เนื่องในวาระครบรอบ "120 ปี เสด็จนิวัติมาตุภูมิ สู่ราชนาวีสยาม" ทรงเรียนรู้อะไรกลับมาพัฒนาสยามบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ที่ Official website : https://hrh-abhakara-120anv-homecoming.com/ Official Page : https://www.facebook.com/hrh.abhakara.120anv.homecoming/ ขอบคุณมากค่ะ
ติดต่อฝ่ายบริการ เบอร์โทรอะไรครับ
ฐานทัพทางทหาร โรงเรียนนายเรือ http://www.rtna.ac.th/ โทร 02-3940441
ภาคภูมิใจ"สุภาพบุรุษในชุดดำ" ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และตลอดไป ครับผม !