กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 พันโท ครองเขต  ศรีวงศ์  ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 ได้นำกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมพิธ...
19/01/2022

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565 พันโท ครองเขต ศรีวงศ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 ได้นำกำลังพลของหน่วย
เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565
โดยมี พลตรี อาจิณ ปัทมจิตร ผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นประธานฯ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมแพทย์ทหารบก, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า., สำนักงานตรวจสอบภายในกองทัพบก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์
ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอด
มาจนทุกวันนี้ และกล่าวคำปฏิญาณตนฯ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี
เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหา อุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันกองทัพไทย" ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)
เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม
เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น "วันยุทธหัตถี" "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันกองทัพไทย" "วันยุทธหัตถี” หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จ พระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” (แทนวันที่ 25 มกราคม เนื่องจากนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีเดิมที่ตรงกับ วันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง) และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ยุทธหัตถี หมายถึง การต่อสู้ด้วยอาวุธบนหลังช้าง เป็นการรบอย่างกษัตริย์สมัยโบราณ ถือเป็นคติมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่า ยุทธหัตถีหรือการชนช้างเป็นยอดยุทธวิธีของนักรบ เพราะเป็นการต่อสู้อย่างตัวต่อตัว แพ้ชนะกันด้วยความคล่องแคล่วแกล้วกล้า กับการชำนิชำนาญในการขับขี่ช้างชน โดยมิต้องอาศัยรี้พลหรือกลอุบายแต่อย่างใด เพราะโดยปกติ ในการทำสงครามโอกาสที่จอมทัพทั้งสองฝ่ายจะเข้าใกล้ชิดจนถึงชนช้างกันมีน้อย มาก ดังนั้น กษัตริย์พระองค์ใดกระทำยุทธหัตถีชนะ ก็จะได้รับการยกย่องว่า มีพระเกียรติยศสูงสุด และแม้แต่ผู้แพ้ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นนักรบแท้
ในสมัยอยุธยามีการยุทธหัตถี รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระอินทราชาพระเจ้าลูกยาเธอได้ชนช้างกับข้าศึกที่นครลำปาง และถูกปืนสิ้นพระชนม์ ครั้งที่สองในแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ ได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรกรุงหงสาวดี และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ต้องอาวุธข้าศึกทิวงคต และครั้งที่สาม ก็คือ ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนช้างกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี จนได้รับชัยชนะ ซึ่งยุทธหัตถีครั้งนี้กล่าวกันว่าเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ และเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ที่เลื่องลือไปไกล

#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหา อุปราชาของพม่า ...
18/01/2022

#วันกองทัพไทย #430ปีวันยุทธหัตถี
เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหา อุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น "วันกองทัพไทย" ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 (บางตำราว่า ปี พ.ศ. 2136)
เดิมนั้นกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านได้ตรวจสอบ และพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าว ทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้ เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหมตามหลักการเดิม
เรื่องการเปลี่ยนแปลงวันกองทัพไทย ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น "วันยุทธหัตถี" "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันกองทัพไทย" "วันยุทธหัตถี” หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จ พระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” (แทนวันที่ 25 มกราคม เนื่องจากนายประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ได้คำนวณแล้วพบว่าการนับวันทางจันทรคติของวันกระทำยุทธหัตถีเดิมที่ตรงกับ วันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 ที่กำหนดเป็นวันที่ 25 มกราคมนั้น คลาดเคลื่อน จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ตรงกับความเป็นจริง) และถือวันนี้เป็นวันรัฐพิธี โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ยุทธหัตถี หมายถึง การต่อสู้ด้วยอาวุธบนหลังช้าง เป็นการรบอย่างกษัตริย์สมัยโบราณ ถือเป็นคติมาแต่ดึกดำบรรพ์ว่า ยุทธหัตถีหรือการชนช้างเป็นยอดยุทธวิธีของนักรบ เพราะเป็นการต่อสู้อย่างตัวต่อตัว แพ้ชนะกันด้วยความคล่องแคล่วแกล้วกล้า กับการชำนิชำนาญในการขับขี่ช้างชน โดยมิต้องอาศัยรี้พลหรือกลอุบายแต่อย่างใด เพราะโดยปกติ ในการทำสงครามโอกาสที่จอมทัพทั้งสองฝ่ายจะเข้าใกล้ชิดจนถึงชนช้างกันมีน้อย มาก ดังนั้น กษัตริย์พระองค์ใดกระทำยุทธหัตถีชนะ ก็จะได้รับการยกย่องว่า มีพระเกียรติยศสูงสุด และแม้แต่ผู้แพ้ก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นนักรบแท้
ในสมัยอยุธยามีการยุทธหัตถี รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งแรกในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระอินทราชาพระเจ้าลูกยาเธอได้ชนช้างกับข้าศึกที่นครลำปาง และถูกปืนสิ้นพระชนม์ ครั้งที่สองในแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิ ได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรกรุงหงสาวดี และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ต้องอาวุธข้าศึกทิวงคต และครั้งที่สาม ก็คือ ครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนช้างกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี จนได้รับชัยชนะ ซึ่งยุทธหัตถีครั้งนี้กล่าวกันว่าเป็นครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์ และเป็นวีรกรรมครั้งสำคัญที่ทำให้พระเกียรติยศของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็น ที่เลื่องลือไปไกล

17/01/2022

วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี โดยมีความสำคัญคือ เป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อมังสามเกียด พระมหาอุปราชาของพม่า ในปี พุทธศักราช 2135 ยังผลให้กองทัพพม่าพ่ายแพ้และไม่ส่งกองทัพใหญ่มารุกรานอธิปไตยของไทยอีกเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี
เพื่อเป็นแสดงความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ รวมถึงบูรพกษัตริย์และเหล่าทหารกล้าที่ได้สร้างวีรกรรม สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ กองทัพไทยจึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็น “วันกองทัพไทย” และ “วันกองทัพบก”
โดยกิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ ผู้ที่เพิ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารทุกนาย จะร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ มณฑลทหารบกทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบก โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้นำในการกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนในพิธีด้วยตนเอง
สำหรับกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ได้จัดทหารกองประจำการที่ผ่านการฝึกทหารใหม่และกำลังพลที่บรรจุรับราชการใหม่ของหน่วย ไปร่วมพิธีดังกล่าวที่มณฑลทหารบกที่ 14 ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบพิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิดในปัจจุบัน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยงดเว้นการสวนสนามเพื่อเป็นการยึดถือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะงดเว้นการสวนสนาม ก็ยังคงให้ความสำคัญกับผู้ร่วมพิธี ที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ให้มีจิตสำนึกต่อบุญคุณของบรรพชน และได้ตระหนักถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความทุ่มเทเสียสละต่อไป
#18มกราคม
#วันกองทัพไทย
#วันกองทัพบก
#กองบัญชาการช่วยรบที่1
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชก...
07/01/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ website หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2565

ระบบลงนามถวายพระพร

07/01/2022
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒...
07/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#วันเด็กแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ความว่า

"คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทน และพากเพียรอยู่เสมอ"
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#วันเด็กแห่งชาติ

👧“วันเด็กอยู่ที่ไหน ก็สุขใจกับกองทัพบก” เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กรับรางวัล ผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 8 ม.ค.65 นี...
07/01/2022

👧“วันเด็กอยู่ที่ไหน ก็สุขใจกับกองทัพบก” เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กรับรางวัล ผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 8 ม.ค.65 นี้

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการไห้รู้งานด้านความมั่นคง, เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์, เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา และที่สำคัญให้เด็กได้รู้จัก “ทหาร” ผ่านภารกิจต่างๆของกองทัพและการใช้ยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งทุกกิจกรรมจะนำเสนอด้วยระบบออนไลน์ รับของแจกของรางวัลจัดส่งให้ถึงบ้าน จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ ที่ 8 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหน่วยทหาร อาทิ

-กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs (กองทัพบกส่วนกลาง)
-วันเด็กกองทัพ (กองทัพภาคที่ 1)
-กองทัพภาคที่ 2
-กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
-กองทัพภาคที่ 4
-ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านโซเชียลมีเดียในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

................ 7 มกราคม 2565

👧“วันเด็กอยู่ที่ไหน ก็สุขใจกับกองทัพบก” เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กรับรางวัล ผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 8 ม.ค.65 นี้

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการไห้รู้งานด้านความมั่นคง, เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์, เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา และที่สำคัญให้เด็กได้รู้จัก “ทหาร” ผ่านภารกิจต่างๆของกองทัพและการใช้ยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งทุกกิจกรรมจะนำเสนอด้วยระบบออนไลน์ รับของแจกของรางวัลจัดส่งให้ถึงบ้าน จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ ที่ 8 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหน่วยทหาร อาทิ

-กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs (กองทัพบกส่วนกลาง)
-วันเด็กกองทัพ (กองทัพภาคที่ 1)
-กองทัพภาคที่ 2
-กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
-กองทัพภาคที่ 4
-ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านโซเชียลมีเดียในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

................ 7 มกราคม 2565

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประ...
05/01/2022

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 -25 ม.ค.65 รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะครับ https://drive.google.com/drive/folders/1LvlyHKQPJfoiHmBpOR7vftpIF2XhMC_5?fbclid=IwAR20X9uNwHS1QG7ZihKMi2nzqwKleP_RojFU2Lgp6YH3nLhkUyMhmXcQZGc

รายละเอียดการรับสมัคร

https://drive.google.com/drive/folders/1LvlyHKQPJfoiHmBpOR7vftpIF2XhMC_5?usp=sharing

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” สั่งหน่วยงานปรับมาตรการ เตรียมรับมือประชาชนกลับทำงานหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ เน้นรัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้า...
05/01/2022

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” สั่งหน่วยงานปรับมาตรการ เตรียมรับมือประชาชนกลับทำงานหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ เน้นรัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้าน (WFH)
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูสถานการณ์กลุ่มผู้ติดเชื้อโอมิครอนเข้มข้น ป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ที่แพร่กระจายเชื้อ ถอดบทเรียนจากคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ จำกัดวงลดการแพร่กระจายเชื้อในภายประเทศให้มากที่สุด
.
ผู้ที่เดินทางกลับเข้า กทม. หลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่ สามารถตรวจ ATK ได้ฟรี ถึงวันที่ 3 ม.ค. 65 ณ สถานีหมอชิตและสถานีหัวลำโพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังเดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย กรณีตรวจพบผลบวก ทีมกรมควบคุมโรคจะให้คำปรึกษา และตรวจ RT-PCR ซ้ำ
.
ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ให้ข้าราชการ/พนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ในช่วง 14 วันเมื่อเปิดทำการหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ และเตือนประชาชน หากสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด-19 ขอให้งดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ งดร่วมกิจกรรมทันที กักตัวเอง ไม่สัมผัสกับผู้อื่น และรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ
# กรมประชาสัมพันธ์ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” สั่งหน่วยงานปรับมาตรการ เตรียมรับมือประชาชนกลับทำงานหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ เน้นรัฐ-เอกชน ทำงานที่บ้าน (WFH)
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตาดูสถานการณ์กลุ่มผู้ติดเชื้อโอมิครอนเข้มข้น ป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ที่แพร่กระจายเชื้อ ถอดบทเรียนจากคลัสเตอร์กาฬสินธุ์ จำกัดวงลดการแพร่กระจายเชื้อในภายประเทศให้มากที่สุด
.
ผู้ที่เดินทางกลับเข้า กทม. หลังจากหยุดเทศกาลปีใหม่ สามารถตรวจ ATK ได้ฟรี ถึงวันที่ 3 ม.ค. 65 ณ สถานีหมอชิตและสถานีหัวลำโพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังเดินทางกลับมาทำงานต่อที่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย กรณีตรวจพบผลบวก ทีมกรมควบคุมโรคจะให้คำปรึกษา และตรวจ RT-PCR ซ้ำ
.
ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ-เอกชน ให้ข้าราชการ/พนักงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ในช่วง 14 วันเมื่อเปิดทำการหลังหยุดเทศกาลปีใหม่ และเตือนประชาชน หากสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อโควิด-19 ขอให้งดเดินทางเข้าไปในพื้นที่ งดร่วมกิจกรรมทันที กักตัวเอง ไม่สัมผัสกับผู้อื่น และรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที ปรึกษาแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นในสถานที่ต่างๆ
# กรมประชาสัมพันธ์ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

จิตอาสา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้      1. จิตอาสาพัฒนา : ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่...
15/12/2021

จิตอาสา แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. จิตอาสาพัฒนา : ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญหลายด้าน แบ่งตามภารกิจงานเป็น 8 กลุ่มงาน ดังนี้
- จิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข หมายถึง จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ การขุดลอกคูคลอง รักษา ความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
- จิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพ หมายถึง จิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์
- จิตอาสาฝ่ายกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการ หมายถึง จิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาฯ
- จิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง จิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
- จิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูล หมายถึง งานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาฯ
- จิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุน หมายถึง จิตอาสาที่สนับสนุน อำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย บริการอาหาร น้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ร่วมกิจกรรม/จิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- จิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์ หมายถึง จิตอาสาที่ช่วยงานประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ช่วยดูแลประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
- จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร หมายถึง จิตอาสาที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนการแนะนำ เส้นทางการแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้เจ้าพนักงานทราบ
2. จิตอาสาภัยพิบัติ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติ ดังกล่าว เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น
3. จิตอาสาเฉพาะกิจ : ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่างๆ เป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัติกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งการเตรียมการ การเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธี และการเสด็จฯ นั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
#พ่อผู้สร้างพ่อผู้ให้
#ดินน้ำป่าคน
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

ที่อยู่

ส.พัน.12
Bangkok
10400

รถเมล์ทุกสายที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด่านถนนพหลโยธิน

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 278 0777

เว็บไซต์

http://signal12.rta.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตอนนี้ประชาชนโดนmind control สงครามอิเล็คทรอนิค ewก่อกวนหลักครึ่งหมื่นคนพอจะมีใครช่วยประชาชนได้บ้างไหมครับ
โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
อยากให้ลงรูปทหารใหม่ผลัด2/62ลงเรื่อยๆหลายๆรูปด้วยตรับ
สำภาศ. ทวีสุวรรณ หมวด
ไม่ต้องจองกันนะครับ อยู่กะท่านเอมมี่ครับ พวกท่าน
คนนี้อ่ะครับ
ขอบคุณที่ส่งคนดีๆ มีน้ำใจมาดูแลประชาชน - ส.ท.วณิช ละอองเอก ##กองพันทหารสื่อสารที่12 รักษาพระองค์
รุจ รุจ รวย รวย
มาให้กำลังใจลูกทุกอาทิตย์นะครับจะได้มีกำลังใจ
ตั้งใจให้เรียนใน 10 คืออนาคตของลูก
{God and the soldier} God and the soldier we adore In time of danger-not before The danger past and all things sighted God is forgotten and the soldier slighted -Rudyard Kipling เรารักพระเจ้า และทหารของเรา เฉพาะยามเวลาที่ข้าศึกใกล้เข้า เมื่อสิ้นสงคราม และการให้เกียรติยศ พระเจ้ากับทหารถูกลืมไปหมด! -รัดยาร์ด คิปลิง Written by anonymous military. Army soldiers in a view of Marsl Deborah "Duke of mallborough". เขียนโดยทหารนิรนาม ของกองทัพทหารแห่งดูกแห่งมาร์ลบอราห์"Duke of mallborough " Although the military may be the next in the eyes of hate living in free society, because the sacrifice of soldiers. A career of honor and call of God Praentr everyone to understand that God has principles for establishing a peaceful society. Soldiers may be forgotten. May underestimate or insult the people they protect. But he also has duties that are responsible for the Lord. And their country .... ถึงแม้ว่าทหารอาจเป็นที่หน้ารังเกียจในสายตาของที่อาศัยอยู่ในสังคมเสรีเพราะการเสียสละของทหาร เป็น อาชีพที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าและทุกคนที่เข้าใจหลักการที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้สำหรับสังคมที่สงบสุข ทหารอาจถูกลืม หรืออาจดูถูกดูหมิ่นจากผู้ที่เขาปกป้อง แต่เขายังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า และประเทศของตน.... เสรีภาพของประเทศขึ้นอยู่กับกองทัพที่แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องผลเมืองและชายแดนของประเทศจากศัตรู ประเทศใดก็ตามที่เสียกองทัพไป(หรืออ่อนแอ)ไม่สามารดำลงอยู่ได้นาน ประการที่สอง เป็นผลจากประการแรกที่ได้พิสูจน์แล้ว คือ เนื่องจากพระเจ้าสถาปนากองทัพไว้เพื่อรักษาเสรีถาพ คริสเตียนมีความรับผิดชอบที่จะรับใช้ชาติในฐานะเป็นทหาร และสนับสนุนกองทัพในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ ผู้เชื่อใน พระเยซูคริสต์สามารรับใช้ชาติได้ในฐานะเป็นทหาร ประหารศัตรูและยังเป็นคริสเตียนที่ดีหรือ? หรือเขาสามารอ้างสิทธิ์ในการเกณฑทหารไปทำสงคราม พระเจ้าทรงขัดแย้งพระองค์เองที่พระองค์ทรงบัญชาว่า"อย่าฆ่าคน"และ"พวกท่านจะต้องตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้นและทำลายเขาให้สิ้นที่เดียว"พระคัมถีร์ได้ตอบคำถามอันสำคัญนี้ พระเจ้าทรงแต่งตั้งหลักการซึ่งให้แต่ละประเทศชาติมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของตน ที่จะรักษาเสรีภาพไว้ และที่จะป้องกันพลเมืองจากความโหดร้ายที่เกิดจากการมีประเทศที่สองเข้ามาครอบครอง การมีกองทัพทหารที่เตรียมพร้อมทุกด้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้องเข้าสภาวะสงคราม เพราะจะจูงใจประเทศที่รุกรานให้ละเว้นการบุกประเทศ อย่างไรก็ตาม หากศัตรูนั้นยังตั้งใจบุกประเทศ กองทัพทหารจำต้องพิทักษ์รักษาผู้ที่ไม่สามารป้องกันตัวเองได้ ชายที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อภรรยา ครอบครัว เพื่อน และประเทศชาติได้รับรองว่า เสรีภาพซึ่งเราได้รักและยกย่องจะดำรงต่อไป เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำการเสียสละครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาตร์ที่ไม้กางเขนนั้น คือ ที่พระองค์ทรงพลีชีพซึ่งทำให้ มนุษย์ทุกคน ได้รับชีวิตนิรันดร์ ทหารก็ได้เสียสละและอุทิศถวายเวลา โอกาส และบ้างครั้งกระทั้งชีวิตของตน เพื่อคนอื่นจะดำลงอยู่อย่างเสรี สำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการ เสียสละสองอย่างนี้ เขาได้ทำให้เราไม่ไม่วันลืมเกียรติยศที่ควรถวายแด่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และแก่ทหารอันทรหดผู้ซึ่งได้ซื้อเสรีภาพผ่านชัยสมรภุมิ https://www.facebook.com/Makhaira-the-two-edged-sword-484259751780287/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513686655504263&id=484259751780287