กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
(40)

เปิดเหมือนปกติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ...
08/06/2021

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..📌 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพง ชุมชนพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
07/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..
📌 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพง ชุมชนพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโพง ชุมชนพงศ์ประศาสน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

✫ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่มีแต่โบราณ จึงได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงผึ้งโพงที่ชุมชน ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างอาชีพเสริม ที่นี่ยังเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่นๆ รวมกันเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์” รวมตัวกันทำงานเป็นแบบแปลงใหญ่

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3fSbtzV

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..📌 วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จ.ปัตตานี
07/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..
📌 วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จ.ปัตตานี

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จ.ปัตตานี

✫ ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย ที่สามารถสร้างแบรนด์ของตนเอง และทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะนำรายได้มาสู่สมาชิกที่ทำกล้วยแปรรูปเท่านั้น แต่ยังทำให้อาชีพเกษตรกรชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหันมาปลูกกล้วยน้ำว้า เพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย เป็นการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์” และการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
#ครอบครัวพอเพียง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cgUWTO

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
07/06/2021

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

26. ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น กระฉับกระเฉง มีพลัง เป็นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

การทำงานให้สำเร็จและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยจิตใจเป็นเรื่องสำคัญ ต้องสร้างบรรยากาศรอบตัวให้มีความสุข ไม่เครียด ทรงมีพระราชดำรัสว่า ทำงานต้องสนุกกับงานมิฉะนั้นเราจะเบื่อและหยุดทำงานในระยะต่อมา ดังนั้นปัจจัยของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คือ ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น
▪ ร่าเริง รื่นเริง เวลาทำงานตัวเราเองก็ต้องร่าเริง และระหว่างทำงานก็ต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมในการทำงานมีความรื่นเริง
▪คึกคัก ครึกครื้น คือ ตัวเองต้องคึกคักกระฉับกระเฉงมีพลังเสียก่อน และต้องสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ครึกครื้นสนุกสนาน
พระบรมราโชวาทพระราชทานในงานประชุมสโมสรไลออนส์สากล ประจำปี 2513

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2RLIUuJ

กองทัพบกร่วมใจฉีดวัคซีนโควิดเพื่อเป็นเกาะป้องกันตนเอง สังคม ประเทศชาติ!! กองทัพบก จัดทำโปสเตอร์ คำแนะนำก่อน ระหว่าง หลัง...
06/06/2021

กองทัพบกร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด
เพื่อเป็นเกาะป้องกันตนเอง สังคม ประเทศชาติ
!! กองทัพบก จัดทำโปสเตอร์ คำแนะนำก่อน ระหว่าง หลังฉีดวัคซีน !! pic.twitter.com/rHpAMXLYNu

กองทัพบกร่วมใจฉีดวัคซีนโควิด
เพื่อเป็นเกาะป้องกันตนเอง สังคม ประเทศชาติ
!! กองทัพบก จัดทำโปสเตอร์ คำแนะนำก่อน ระหว่าง หลังฉีดวัคซีน !! pic.twitter.com/rHpAMXLYNu

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ...
05/06/2021

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

เมื่อ 2 มิ.ย.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. นำคณะข้าราชการ ในสังกัด พล.ม.2 รอ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใ...
03/06/2021

เมื่อ 2 มิ.ย.64 พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. นำคณะข้าราชการ ในสังกัด พล.ม.2 รอ. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิ.ย.64 ทรงมีพระชนมมายุ 43 พรรษา

กองทัพภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
03/06/2021

กองทัพภาคที่ ๑ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๔๓ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..📌 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม
03/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..
📌 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม

✫ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี มีการเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์หนึ่งเดียวในประเทศ และประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ที่สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กและเยาวชน จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี คือการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร ภายในพื้นที่เพียง 1 ไร่ ซึ่งสามารถเลี้ยงสัตว์ทำปุ๋ยชีวภาพ และสร้างแหล่งพลังงานไว้ในครัวเรือนได้

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การทำเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่” และการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3g0DsMD

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..📌 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา
01/06/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..
📌 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา

✫ ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรปากน้ำโจ้โล้ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ได้มีหมี่กรอบรสชาติอร่อย สีสันสวยงาม ยังเป็นการอนุรักษ์หมี่กรอบไว้คู่คนไทย รวมถึงการร่วมกลุ่มยังช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน และสิ่งสำคัญเติมความสุขกลุ่ม ให้กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์” และการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3yOfmgE

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้า...
31/05/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและครอบครัว กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครับ

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร25. บริการรวมที่จุดเดียว
30/05/2021

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
25. บริการรวมที่จุดเดียว

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25. บริการรวมที่จุดเดียว

▪ การบริการรวมที่จุดเดียวสำหรับเกษตรกรเป็นรูปแบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Services ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า
“...กรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน ได้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรองดองกัน ประสานกันตามธรรมดาแต่ละฝ่ายต้องมีศูนย์ของตน แต่ว่าอาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตัวเองคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรม กอง ทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งในด้านหางาน การส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลายก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มาอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน เหมือนกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายถึงว่า ที่สำคัญปลายทางคือประชาชน จะได้รับประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”
พระราชดำรัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2562

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3uh9d9t

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..📌 วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี
30/05/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..
📌 วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี

✫ การผลิตข้าวของชาวนามักมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ประกอบกับการดูแลมีปัญหาโรคและแมลง และพื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อยและมีคุณภาพต่ำ ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่หาแนวทางแก้ไขก็เกิดการขาดทุน และหันไปทำอาชีพอื่นมากขึ้น ซึ่งชาวนาในจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการรวมกลุ่มกันตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ลดต้นทุน สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม เป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์ต้นแบบอย่างครบวงจร และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งให้กับชาวนาได้อย่างยั่งยืน

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์” และการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3vzASnj

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร24. พออยู่พอกิน    ▪ ให้ประ...
27/05/2021

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
24. พออยู่พอกิน
▪ ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

24. พออยู่พอกิน

▪ ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
การดำเนินชีวิตให้พออยู่พอกินนั้น ต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หากขาดแคลนจะทำให้ไม่เพียงพอ อดอยาก ไม่มั่นคงในชีวิต จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทรัพยากรลดลงทุกที ภาวะขาดแคลนย่อมเกิดขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทรงฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เพราะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์
“...คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวด...ที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพอมีพอกิน พออยู่ ปลอดภัยของประเทศชาติ...”
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2517

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3vdHPKv

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..📌 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
27/05/2021

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..
📌 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

🙏 ของขวัญจากพ่อ ..สู่ความสำเร็จของลูก..

📌 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

✫ ชุมชนทุ่งสะท้อน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพหลักก็คือ สวนยาง และสวนมะพร้าว เมื่อประสบปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำลง ก็ได้ร่วมกันตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย แก้ปัญหาตั้งแต่การเก็บมะพร้าว ปลอกมะพร้าว รวมถึงการนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งของใช้ อาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม จนได้รับรางวัลมากมาย จากการร่วมมือร่วมใจ ทำให้สามารถแก้วิกฤตราคามะพร้าวได้เป็นอย่างดี และนอกจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย ยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรดูวิถีชีวิตชาวสวนมะพร้าว และส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มอีกด้วย

✫ เป็นการน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วย “การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์” และการสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

#ศาสตร์พระราชา
#เศรษฐกิจพอเพียง
#ทฤษฎีใหม่
#porpeang.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3yGcKBy

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
27/05/2021
หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ http://royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564รวม 3,323 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,104 รายติดเชื้อภายในเรือน...
27/05/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
รวม 3,323 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,104 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,063 ราย
ผู้ป่วยสะสม 112,354 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 47 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#กองพันทหารสื่อสารที่๑๒

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
รวม 3,323 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,104 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,063 ราย
ผู้ป่วยสะสม 112,354 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 47 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#กองพันทหารสื่อสารที่๑๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ...
26/05/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนว พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน” ที่ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานแนว พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวที่พระราชทานบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา ให้เป็น ธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กัน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ และครบรอบ ๑๐๐ ปีใน พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้

“บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสําคัญสากลของโลก พ.ศ. ๒๕๖๔ พระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงอธิบายถึง พระราชมรดกทางปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ก็คือ แนวพระราชดําริเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายเพิ่มเติมว่า แนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เมื่อแปล ตามหลักนิรุกติศาสตร์จะได้ความว่า “ความพอเพียง เป็นกิจอันประเสริฐ” (สนฺตุฏฺฐี เสฏฺฐกิจฺจํ) ซึ่งเป็นหลักใจที่ เป็นกลาง ๆ ในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนปฏิบัติได้ ปฏิบัติถึง และปฏิบัติให้เป็นผลได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงขยายความให้เกิดความชัดเจนอีกว่า ความจริงคุณสมบัติของ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และความมีเหตุผล ก็คือ หลักการทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า ไตรสิกขานั่นเอง กล่าวคือ
“ศีล” ที่แปลว่า ปกติ เป็นการดําเนินชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตนและสังคม มีชีวิตที่เป็นปกติ เรียกว่า รู้จักดําเนินชีวิตอย่าง “พอประมาณ” คือมีกายวาจาที่สมดุล ไม่ใช้กายวาจาของตนสร้างความเดือดร้อนทั้งแก่ ตนและสังคม
การเจริญสติที่ต่อเนื่องจนเป็น “สมาธิ” คือ ความตั้งใจมั่น จะก่อให้เกิดผล “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” และ การตื่นรู้ ที่นําไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิด “มีเหตุผล” เรียกอีกอย่างว่า “ปัญญา”

ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง ในการปฏิบัติการที่แท้จริงก็คือ พัฒนาพฤติกรรมทางกายวาจาให้มีความ
พอประมาณ หรือความปกติ พัฒนาสติต่อเนื่องจนมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่า “สมาธิ” มีผลทําให้มีภูมิคุ้มกัน และ ปฏิบัติเรียนรู้จนเกิดการตื่นรู้ เห็นทุกอย่างตามเหตุปัจจัย ทําให้กระบวนการคิดประกอบด้วยหลักการของเหตุ และผล
ดังนั้น ทุกกิจกรรมของมนุษยชาติควรประกอบด้วยหลักการแนวพระราชดําริที่ว่า “ความพอเพียง เป็น กิจอันประเสริฐ” กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กิจกรรมใดที่ประกอบด้วยหลักแห่งความพอเพียง คือหลักแห่งความ สมดุลเป็นพื้นฐาน ก็เรียกได้ว่า เป็นกิจอันประเสริฐ เป็นกิจที่นําไปสู่ความสงบสุขของตนและผู้อื่นในสังคมเป็น ที่สุด

วิสาขบูชา เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือในกรณีปีใดมีอธิกมาสจะ กําหนดในเดือน ๗ อันเป็นวันคล้ายดิถีประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดําริเกี่ยวกับบัตรอวยพรเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการส่งบัตรอวยพรแก่กันในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทํานอง เดียวกับการอวยพรในวันสมโภชพระคริสตสมภพ จึงทรงริเริ่มการพระราชทานบัตรอวยพรวันวิสาขบูชาแก่ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสํานัก เป็นครั้งแรกเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๖๓

บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ได้รับพระราชทานบัตรอวยพร ต่าง สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันสนองพระราชนิยมด้วยการจัดทําบัตรถวายพระพร เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเช่นกัน
ลักษณะของบัตรถวายพระพรแต่ละฉบับ มีขนาด ลวดลาย และข้อความที่แตกต่างกันไป มีทั้งข้อความเป็น คาถาภาษาบาลี ความเรียงร้อยแก้ว และบทร้อยกรองประเภท โคลง หรือกลอน เป็นต้น
------------------
บัตรอวยพรวันวิสาขบูชา สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชา พร้อมส่งความปรารถนาดี ด้วย ภาพและข้อความอันเป็นมงคล ทําให้ผู้ได้รับเกิดความปีติยินดี ก่อให้เกิดสามัคคีธรรม และน้อมนําใจให้รําลึกถึง คุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะนําทางชีวิต

ที่มา เพจ พระลาน
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post
25/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๑'s post

พลโท เจริญชัย  หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะผู้บังคับบัญชา ของกองทัพภาคที่ ๑ รับมอบฟักทองสด จำนวน ๑๐ ตัน เพื่อนำไปประกอ...
25/05/2021

พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะผู้บังคับบัญชา ของกองทัพภาคที่ ๑ รับมอบฟักทองสด จำนวน ๑๐ ตัน เพื่อนำไปประกอบอาหาร และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร23. การมีส่วนร่วม
25/05/2021

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23. การมีส่วนร่วม

💖 หลักการทรงงาน 27 ประการ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23. การมีส่วนร่วม

▪ ในการทรงงานพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมกันแสดงความคิด หรือที่เรียกประชาพิจารณ์เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยให้เอาชาวบ้านเป็นครู ดังพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า
“...สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็น แม้กระทั่ง ความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพราะการรู้จักรับฟังอย่างฉลาดนั้นแท้จริง คือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลาย มาอำนวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบความสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง...”

#ศาสตร์พระราชา
#หลักการทรงงาน27ประการ
#porpeang.org

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/34dBMKp

ที่อยู่

ส.พัน.12
Bangkok
10400

รถเมล์ทุกสายที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด่านถนนพหลโยธิน

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 278 0777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
อยากให้ลงรูปทหารใหม่ผลัด2/62ลงเรื่อยๆหลายๆรูปด้วยตรับ
สำภาศ. ทวีสุวรรณ หมวด
ไม่ต้องจองกันนะครับ อยู่กะท่านเอมมี่ครับ พวกท่าน
คนนี้อ่ะครับ
ขอบคุณที่ส่งคนดีๆ มีน้ำใจมาดูแลประชาชน - ส.ท.วณิช ละอองเอก ##กองพันทหารสื่อสารที่12 รักษาพระองค์
รุจ รุจ รวย รวย
มาให้กำลังใจลูกทุกอาทิตย์นะครับจะได้มีกำลังใจ
ตั้งใจให้เรียนใน 10 คืออนาคตของลูก
{God and the soldier} God and the soldier we adore In time of danger-not before The danger past and all things sighted God is forgotten and the soldier slighted -Rudyard Kipling เรารักพระเจ้า และทหารของเรา เฉพาะยามเวลาที่ข้าศึกใกล้เข้า เมื่อสิ้นสงคราม และการให้เกียรติยศ พระเจ้ากับทหารถูกลืมไปหมด! -รัดยาร์ด คิปลิง Written by anonymous military. Army soldiers in a view of Marsl Deborah "Duke of mallborough". เขียนโดยทหารนิรนาม ของกองทัพทหารแห่งดูกแห่งมาร์ลบอราห์"Duke of mallborough " Although the military may be the next in the eyes of hate living in free society, because the sacrifice of soldiers. A career of honor and call of God Praentr everyone to understand that God has principles for establishing a peaceful society. Soldiers may be forgotten. May underestimate or insult the people they protect. But he also has duties that are responsible for the Lord. And their country .... ถึงแม้ว่าทหารอาจเป็นที่หน้ารังเกียจในสายตาของที่อาศัยอยู่ในสังคมเสรีเพราะการเสียสละของทหาร เป็น อาชีพที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าและทุกคนที่เข้าใจหลักการที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้สำหรับสังคมที่สงบสุข ทหารอาจถูกลืม หรืออาจดูถูกดูหมิ่นจากผู้ที่เขาปกป้อง แต่เขายังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า และประเทศของตน.... เสรีภาพของประเทศขึ้นอยู่กับกองทัพที่แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องผลเมืองและชายแดนของประเทศจากศัตรู ประเทศใดก็ตามที่เสียกองทัพไป(หรืออ่อนแอ)ไม่สามารดำลงอยู่ได้นาน ประการที่สอง เป็นผลจากประการแรกที่ได้พิสูจน์แล้ว คือ เนื่องจากพระเจ้าสถาปนากองทัพไว้เพื่อรักษาเสรีถาพ คริสเตียนมีความรับผิดชอบที่จะรับใช้ชาติในฐานะเป็นทหาร และสนับสนุนกองทัพในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ ผู้เชื่อใน พระเยซูคริสต์สามารรับใช้ชาติได้ในฐานะเป็นทหาร ประหารศัตรูและยังเป็นคริสเตียนที่ดีหรือ? หรือเขาสามารอ้างสิทธิ์ในการเกณฑทหารไปทำสงคราม พระเจ้าทรงขัดแย้งพระองค์เองที่พระองค์ทรงบัญชาว่า"อย่าฆ่าคน"และ"พวกท่านจะต้องตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้นและทำลายเขาให้สิ้นที่เดียว"พระคัมถีร์ได้ตอบคำถามอันสำคัญนี้ พระเจ้าทรงแต่งตั้งหลักการซึ่งให้แต่ละประเทศชาติมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของตน ที่จะรักษาเสรีภาพไว้ และที่จะป้องกันพลเมืองจากความโหดร้ายที่เกิดจากการมีประเทศที่สองเข้ามาครอบครอง การมีกองทัพทหารที่เตรียมพร้อมทุกด้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้องเข้าสภาวะสงคราม เพราะจะจูงใจประเทศที่รุกรานให้ละเว้นการบุกประเทศ อย่างไรก็ตาม หากศัตรูนั้นยังตั้งใจบุกประเทศ กองทัพทหารจำต้องพิทักษ์รักษาผู้ที่ไม่สามารป้องกันตัวเองได้ ชายที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อภรรยา ครอบครัว เพื่อน และประเทศชาติได้รับรองว่า เสรีภาพซึ่งเราได้รักและยกย่องจะดำรงต่อไป เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำการเสียสละครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาตร์ที่ไม้กางเขนนั้น คือ ที่พระองค์ทรงพลีชีพซึ่งทำให้ มนุษย์ทุกคน ได้รับชีวิตนิรันดร์ ทหารก็ได้เสียสละและอุทิศถวายเวลา โอกาส และบ้างครั้งกระทั้งชีวิตของตน เพื่อคนอื่นจะดำลงอยู่อย่างเสรี สำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการ เสียสละสองอย่างนี้ เขาได้ทำให้เราไม่ไม่วันลืมเกียรติยศที่ควรถวายแด่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และแก่ทหารอันทรหดผู้ซึ่งได้ซื้อเสรีภาพผ่านชัยสมรภุมิ https://www.facebook.com/Makhaira-the-two-edged-sword-484259751780287/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513686655504263&id=484259751780287