กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
(5)

เปิดเหมือนปกติ

การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ!!สามารถเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนการตรวจเลือกฯ ได้ที่โรงพยาบาลสังก...
15/10/2020

การตรวจโรคทหารกองเกิน ก่อนการตรวจเลือกทหารกองประจำการ!!

สามารถเข้ารับการตรวจร่างกาย ก่อนการตรวจเลือกฯ ได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก 22 แห่ง ทั่วประเทศ
📌ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 25 ก.พ. 64 ดังนี้
▪️ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
1. รพ.พระมงกุฏเกล้า (กรุงเทพฯ)
2. รพ.อานันทมหิดล (ลพบุรี)
3. รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ประจวบคีรีขันธ์)
4. รพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (นครนายก)
5. รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ปราจีนบุรี)
6. รพ.ค่ายสุรสีห์ (กาญจนบุรี)
7. รพ.ค่ายอดิศร (สระบุรี)
8. รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ชลบุรี)

▪️ภาคเหนือ
1. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พิษณุโลก)
2. รพ.ค่ายจิรประวัติ (นครสวรรค์)
3. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ลำปาง)
4. รพ.ค่ายกาวิละ (เชียงใหม่)
5. รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช (เชียงราย)
6. รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง (เพชรบูรณ์)

▪️ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รพ.ค่ายสุรนารี (นครราชสีมา)
2. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)
3. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (อุดรธานี)
4. รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (สุรินทร์)
5. รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา (สกลนคร)

▪️ภาคใต้
1. รพ.ค่ายวชิราวุธ (นครศรีธรรมราช)
2. รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (สงขลา)
3. รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร (ปัตตานี)

📌หลักฐานในการขอเข้ารับการตรวจร่างกาย
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฉบับจริง 4. ใบสำคัญ แบบ สด.9
5. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 6. เอกสารหลักฐานทางการแพทย์

***สามารถตรวจสอบโรคที่ขัดต่อการเข้ารับเป็นทหารกองประจำการ ได้ทางเว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก
#ตรวจโรคก่อนตรวจเลือก #ตรวจเลือกทหาร

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 พันโท พศิน  ศานติปุรณ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารให...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 พันโท พศิน ศานติปุรณ์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 12 เป็นประธานในพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารสื่อสารที่ 12 ณ บริเวณลานหน้า กองบังคับการ กองพันทหารสื่อสารที่ 12

17/09/2020
ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี? คลิปนี้คือคำตอบ

ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี? คลิปนี้คือคำตอบ: https://youtu.be/e8u352TzCPM

#ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี? คลิปนี้คือคำตอบ . ความเจ็บปวดของแผ่นดิน ที่น้อยคนจะเคยรู้ . พวกเราควรระลึกถึง.....

อัพเดท !!! กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 276 "เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ ขอให้ระมัดระวังการรับประทานกลอย ควรเลือกซื้อกล...
29/08/2020

อัพเดท !!! กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 276 "เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ ขอให้ระมัดระวังการรับประทานกลอย
ควรเลือกซื้อกลอยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ...จะเลือกทานกันอย่างไร มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงฤดูฝนนี้ ขอให้ระมัดระวังการรับประทานกลอย
- กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตก ระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนู

ข่าวดีครับ !!! ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซี่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่...
27/08/2020

ข่าวดีครับ !!! ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ซี่งเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .... มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- กรมควบคุมโรค แนะนำให้ระมัดระวังการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- ประกันสังคม พร้อมจ่ายเงินชดเชยรายได้ ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข่าวดีครับ !!! ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563เพื่อดูแลชาวสวนลำไยจำนวน 2 แสน...
25/08/2020

ข่าวดีครับ !!! ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563
เพื่อดูแลชาวสวนลำไยจำนวน 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3.4 พันล้านบาท.... มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ครม.มีมติ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน (1 - 30 ก.ย.63)
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- อนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563

ข่าวดี !!! กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โ...
19/08/2020

ข่าวดี !!! กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" จะดีแค่ไหน...มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ผลการตรวจสอบรายละเอียดกรณีชาวมาเลเซียติดเชื้อ COVID-19 หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

อัพเดท!!! ไทยครองแชมป์ อันดับ 1 ประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดในโลกช่วงโควิด-19 ระบาด.... มาดูกันครับ...
18/08/2020

อัพเดท!!! ไทยครองแชมป์ อันดับ 1 ประเทศจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกช่วงโควิด-19 ระบาด.... มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 18 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ไทยครองแชมป์ อันดับ 1 การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดในโลกช่วงโควิด-19 ระบาด
- ทหารสหรัฐ 110 นาย กักตัวครบ 14 วัน
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- How to... ใส่หน้ากากผ้าอย่างปลอดภัย

อัพเดท!!!WHO เตือน ‼ อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในอาหารแช่แข็งแนะควรกินอาหารปรุงสุกเสมอ....มาดูกันค...
16/08/2020

อัพเดท!!!WHO เตือน ‼ อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในอาหารแช่แข็ง
แนะควรกินอาหารปรุงสุกเสมอ....มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- WHO เตือน ‼ อย่าตื่นตระหนก ยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในอาหารแช่แข็ง
- คนไทยไม่ประมาท ช่วยชาติ ใช้แอปฯ ไทยชนะ 🇹🇭💪
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- ททท. เชิญชวนผู้ปกครองพาเด็ก “เรียนนอกห้อง ท่องชุมชน” สนใจสามารถเช็กตารางเวลา และสำรองที่นั่ง Workshop ได้ทาง www.classcandy.net

อัพเดท!!! เที่ยวไทยปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19 เพียงมองหาสัญลักษณ์ SHA (Safety & Health Administration)มาตรฐานความปลอดภั...
14/08/2020

อัพเดท!!! เที่ยวไทยปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19 เพียงมองหาสัญลักษณ์ SHA (Safety & Health Administration)
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตามมาตรการสาธารณสุขและการท่องเที่ยว มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- เที่ยวไทยปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19 เพียงมองหาสัญลักษณ์ SHA
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- ร่วมประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวดีครับ !!! ที่ประชุม ครม. (13 ส.ค.63) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ในเดือนกันยายนเพิ่ม 2 วัน จะมีวันไหนบ้...
13/08/2020

ข่าวดีครับ !!! ที่ประชุม ครม. (13 ส.ค.63) มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
ในเดือนกันยายนเพิ่ม 2 วัน จะมีวันไหนบ้าง...มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- มติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ เดือน ก.ย.63
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- ประชาชนมาเข้ารับบริการตรวจโควิด-19 ฟรี❗️ในงานวันแม่แห่งชาติ 2563

อัพเดท!!! ศบค.อนุญาตให้ผ่อนคลายกิจการ 3 กิจกรรมที่สำคัญ 3 ประเด็น เริ่ม 13 ส.ค.63 นี้....มาดูกันครับ..กระจายข่าวสาร การต...
11/08/2020

อัพเดท!!! ศบค.อนุญาตให้ผ่อนคลายกิจการ 3 กิจกรรมที่สำคัญ 3 ประเด็น เริ่ม 13 ส.ค.63 นี้....มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 11 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ผ่อนคลายกิจการ 3 กิจกรรมที่สำคัญ 3 ประเด็น
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- รถพระราชทาน ตรวจโรคติดเชื้อ ชีวนิรภัย เข้าร่วมให้บริการประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.63

Fake News อย่าเชื่อ หยุดแชร์!! ตามที่มีข้อความเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นแจ้งพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงของทหารสหรัฐฯ ...
09/08/2020

Fake News อย่าเชื่อ หยุดแชร์!! ตามที่มีข้อความเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นแจ้งพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงของทหารสหรัฐฯ
เดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ นั้นเป็นข้อมูลเท็จ เรามาดูข่าวสารที่สำคัญจาก ศบค.กันครับ
.
.
กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- Fake News อย่าเชื่อ หยุดแชร์!!
- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) ประเมินไทยอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำในการแพร่ระบาดโควิด-19 จาก 241
ประเทศทั่วโลก
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ฉบับที่ 274 (โรคชิคุณกุนย่า)

คนภายนอกเข้าพักได้ รับประทานอาหารได้ มั่นใจ ปลอดภัยแน่!! ที่โรงแรมมาตรฐาน State Quarantine/ Alternative Quarantine ครับ....
07/08/2020

คนภายนอกเข้าพักได้ รับประทานอาหารได้ มั่นใจ ปลอดภัยแน่!! ที่โรงแรมมาตรฐาน State Quarantine/ Alternative Quarantine ครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ปลอดภัยแน่!! ที่โรงแรมมาตรฐาน State Quarantine/Alternative Quarantine
- กทม.เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน เป็น 1 ต.ค.64

อัพเดท!!! กรมควบคุมโรค ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการสถานที่ เเละกิจกรรมต่างๆ มาดูกันครับ.....กระจายข่าวสาร การติด...
06/08/2020

อัพเดท!!! กรมควบคุมโรค ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการสถานที่ เเละกิจกรรมต่างๆ มาดูกันครับ...
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- คำเเนะนำเกี่ยวกับการเปิดดำเนินการสถานที่ เเละกิจกรรมต่างๆ
2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- BEM แจกหน้ากากผ้า ฟรี ครั้งที่ 3 เดือนสิงหาคม ให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ

Photos from กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒'s post
06/08/2020

Photos from กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒'s post

กรมอนามัยเเนะ...ข้อปฏิบัติง่ายๆ สำหรับร้านเกม เเละร้านอินเทอร์เน็ต ในยุค New Normal ให้ปลอดภัย ป้องกันการเเพร่กระจายของเ...
05/08/2020

กรมอนามัยเเนะ...ข้อปฏิบัติง่ายๆ สำหรับร้านเกม เเละร้านอินเทอร์เน็ต ในยุค New Normal ให้ปลอดภัย ป้องกันการเเพร่กระจายของเชื้อโรค
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ชี้ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19
- คุมเข้มทหารสหรัฐ 🇺🇸 ร่วมฝึกในไทย 🇹🇭
2.ข่าว NEW NORMAL
- ข้อปฏิบัติง่ายๆ สำหรับร้านเกม เเละร้านอินเทอร์เน็ต

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒'s cover photo
05/08/2020

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒'s cover photo

"เจลแอลกอฮอล์" เป็นสิ่งที่เราทุกคนยังคงต้องพกติดตัวเพื่อใช้ทำความสะอาดมือกันตลอดเวลา ฉะนั้น การเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่า...
04/08/2020

"เจลแอลกอฮอล์" เป็นสิ่งที่เราทุกคนยังคงต้องพกติดตัวเพื่อใช้ทำความสะอาดมือกันตลอดเวลา ฉะนั้น การเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ มาทบทวนเรื่องนี้กันอีกครั้งครับ
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- การเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง
- การลงทะเบียนสำหรับคนไทย ที่ต้องการเดินทางกลับไทย

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒
04/08/2020

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒

คบค.เคาะแล้ว!!! ออกคำสั่งฯ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ...
03/08/2020

คบค.เคาะแล้ว!!! ออกคำสั่งฯ แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ...
.
.
กระจายข่าวสาร การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 3 ส.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/174/T_0081.PDF?fbclid=IwAR0GfxQELV-vJKta9nKC1oKEQq6CxtkjJNP2qWDz_BiSZHgMnrs7E6z2wnc
- วิวัฒนาการของเชื้อไวรัสโควิด 19
- การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม

ข่าวดีครับ !!! กระทรวงการคลัง รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 โดยคาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -8.5 จากผลกระทบของการแพร่ระบาด...
31/07/2020

ข่าวดีครับ !!! กระทรวงการคลัง รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563 โดยคาดว่าจะหดตัวที่ร้อยละ -8.5 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และคาดว่าจะสามารถกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งในปี 2564 ที่ร้อยละ 4.0 ถึง 5.0
.
.
กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 31 ก.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- ขยาย พ.ร.ก ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน
- Global COVID-19 Index (GCI) จัดอันดับประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับกำลังพลและครอบครัว เรื่อง
- กระทรวงการคลัง รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2563

อัพเดท!!! แนวทางการป้องกันโควิด-19ที่โรงเรียน (สถานศึกษา)  มาดูกันครับ..กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ท...
29/07/2020

อัพเดท!!! แนวทางการป้องกันโควิด-19ที่โรงเรียน (สถานศึกษา) มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 ก.ค.63 ให้ทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- แนวทางการป้องกันโควิดที่โรงเรียน
- ผลการประเมินสถานศึกษา หลังมาตรการผ่อนคลาย

สถาบันกษัตริย์ กับ สถานการณ์โควิด19 และการวางรากฐานการสาธารณสุขของไทย1.การแพทย์สมัยใหม่ไทยที่ติดอันดับโลกจนเป็นที่ยอมรับ...
26/07/2020

สถาบันกษัตริย์ กับ สถานการณ์โควิด19 และการวางรากฐานการสาธารณสุขของไทย

1.การแพทย์สมัยใหม่ไทยที่ติดอันดับโลกจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ เป็นเพราะ ร.5 ทรงวางรากฐานไว้องค์แรก จากนั้นในหลวงรัชกาลต่างๆ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น สมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ก็ได้ทรงทำนุบำรุงพัฒนาต่อมาจนการแพทย์เราไม่น้อยหน้าใครถึงทุกวันนี้

2. แต่ละปี สถาบันมี "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ที่ให้เงินแก่แพทย์หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่น คิดค้นวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์/สาธารณสุข เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาต่อยอด รางวัลนี้พระราชทานมาเป็น 10 กว่าปีแล้ว เปรียบเหมือนโนเบลทางการแพทย์ มีบุคคลากรที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก รวมทั้งของไทยได้รางวัลไปแล้วหลายคน

3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ในพิธีพระราชทาน "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" อย่างเป็นทางการกระทำที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 10 กว่าปี

4. รพ.สำคัญๆ ที่เป็นแหล่งผลิตแพทย์ชั้นนำของประเทศ เช่น รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ หรือ รพ.รามาธิบดี ล้วนมีที่มาเกิดจากสถาบันที่ได้ริเริ่มวางรากฐานให้ทั้งสิ้น จนมีอาจารย์หมอและบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถรับกับโควิดได้ดีจนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศถึงทุกวันนี้

5. ผู้ที่เคยชนะได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” นั้น เป็นบุคคลากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก บางคนเคยได้รางวัล “Nobel Prize” แล้วก็มาได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล หรือในทางกลับกันได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วต่อมาก็ได้รับรางวัลโนเบล

6. คนที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจากประเทศต่างๆ หลายคนก็อยู่ในทีมนักวิจัยที่กำลังทดลองผลิตวัคซีนสู้ไวรัสโควิดในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมทั้งทีมแพทย์และนักวิจัยไทยหลายท่านด้วย ที่เคยได้รางวัลก็อยู่ในทีมผลิตวัคซีนสู้โควิดในส่วนของไทยอยู่ตอนนี้ ซึ่งก็ใกล้สำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม

7. นอกจากนี้ก็มีรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สมเด็จย่า) ให้รางวัลด้านพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพพยาบาลทั่วโลก โดยได้มีการมอบรางวัลนี้มาเป็นเวลาหลาย 10 ปีแล้วเช่นกัน

8. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระองค์ทรงเป็นประธานของมูลนิธิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” (พอ.สว.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแพทย์ตามโครงการแพทย์ชนบท ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์วิชาการพยาบาล

9. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รับผิดชอบการดำเนินงาน

10. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในนามของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

11. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักว่าประเทศไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในวิทยาการต่างๆ จึงมีพระราชดำริที่จะทรงสนับสนุนให้นักศึกษาและบัณฑิตชาวไทย ได้ไปเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ ณ ต่างประเทศ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จักได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นกลับมาพัฒนาประเทศชาติ
ดังนั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งทุนการศึกษาขึ้น และพระราชทานนามว่า “ทุนอานันทมหิดล”

12. เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระบรมราชวินิจฉัยให้เปลี่ยนสภาพจาก “ทุน” เป็น “มูลนิธิ” ชื่อว่า “มูลนิธิอานันทมหิดล” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ ในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ได้พระราชทานแก่พระองค์ตลอดมา

13. ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระราชินี ก็ได้พระราชทานเงินแก่ รพ.ต่างๆ พระราชทานห้องแล็บความดันในการตรวจหาเชื้อโควิด รถ Mobile เคลื่อนที่ตรวจเชื้อโควิด พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่างๆมากมายแก่ รพ.ต่างๆทั่วประเทศ

นี่คือคุณูปการแค่ส่วนหนึ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงทำคุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิดในขณะนี้

หากเกิดการติดเชื้อระลอกสอง จะไม่เหมือนระลอกแรกเพราะผลจากการที่เราผ่านการเรียนรู้และควบคุมภายในประเทศมาเป็นอย่างดี ... มา...
25/07/2020

หากเกิดการติดเชื้อระลอกสอง จะไม่เหมือนระลอกแรก
เพราะผลจากการที่เราผ่านการเรียนรู้และควบคุมภายในประเทศมาเป็นอย่างดี ... มาดูกันครับ
.
.
กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 ก.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- หากเกิดการติดเชื้อระลอกสอง
- ปิด VS ไม่ปิด พบกรณีแบบนี้สถานประกอบการ หรือสถานศึกษา ควรทำแบบไหน

อัพเดท!!! องค์การอนามัยโลก (WHO) เลือกประเทศไทยในการถ่ายทำสารคดี ความสำเร็จในการจัดการควบคุมและป้องกัน โควิด-19 ..กระจาย...
24/07/2020

อัพเดท!!! องค์การอนามัยโลก (WHO) เลือกประเทศไทยในการถ่ายทำสารคดี ความสำเร็จในการจัดการควบคุมและป้องกัน โควิด-19
.
.
กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 ก.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- องค์การอนามัยโลก (WHO) เลือกประเทศไทย
- จัดอันดับให้ไทยจัดการโควิด-19 ได้ดีที่สุด เป็นอันดับ 4 ของโลก
2.ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่กำลังพลและครอบครัว
- 8 ทางเลือกปรับโครงสร้างหนี้ที่ลูกหนี้ควรรู้

ใกล้หยุดยาว ใครมีแพลนมีทริปท่องเที่ยว ... อย่าลืมเที่ยวแบบปลอดภัย เที่ยวแบบ New Normal กันนะ..กระจายข่าวสารสำคัญ การติดต...
23/07/2020

ใกล้หยุดยาว ใครมีแพลนมีทริปท่องเที่ยว ... อย่าลืมเที่ยวแบบปลอดภัย เที่ยวแบบ New Normal กันนะ
.
.
กระจายข่าวสารสำคัญ การติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 ก.ค.63 ให้กำลังพลและครอบครัวทราบ ดังนี้.-
1.ข่าวสารที่ควรรู้
- อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คาง
2.ข่าว New Normal
- ใกล้หยุดยาว ใครมีแพลนมีทริปท่องเที่ยว ... อย่าลืมเที่ยวแบบปลอดภัย เที่ยวแบบ New Normal กันนะ

ที่อยู่

ส.พัน.12 รอ.
Bangkok
10400

รถเมล์ทุกสายที่ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด่านถนนพหลโยธิน

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 278 0777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๒:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนทหารในกองทัพไทย ไว้ในลิ้งค์นี้หมดแล้ว เชิญรับชมได้เลยครับ เพื่อดูศึกษา ว่าใจอยากไปเรียนที่ไหน มีทั้งผู้หญิงและชาย https://web.facebook.com/watch/Good.Man.Thailand.009/1180148698996648/
อยากให้ลงรูปทหารใหม่ผลัด2/62ลงเรื่อยๆหลายๆรูปด้วยตรับ
สำภาศ. ทวีสุวรรณ หมวด
ไม่ต้องจองกันนะครับ อยู่กะท่านเอมมี่ครับ พวกท่าน
คนนี้อ่ะครับ
ขอบคุณที่ส่งคนดีๆ มีน้ำใจมาดูแลประชาชน - ส.ท.วณิช ละอองเอก ##กองพันทหารสื่อสารที่12 รักษาพระองค์
รุจ รุจ รวย รวย
มาให้กำลังใจลูกทุกอาทิตย์นะครับจะได้มีกำลังใจ
ตั้งใจให้เรียนใน 10 คืออนาคตของลูก
{God and the soldier} God and the soldier we adore In time of danger-not before The danger past and all things sighted God is forgotten and the soldier slighted -Rudyard Kipling เรารักพระเจ้า และทหารของเรา เฉพาะยามเวลาที่ข้าศึกใกล้เข้า เมื่อสิ้นสงคราม และการให้เกียรติยศ พระเจ้ากับทหารถูกลืมไปหมด! -รัดยาร์ด คิปลิง Written by anonymous military. Army soldiers in a view of Marsl Deborah "Duke of mallborough". เขียนโดยทหารนิรนาม ของกองทัพทหารแห่งดูกแห่งมาร์ลบอราห์"Duke of mallborough " Although the military may be the next in the eyes of hate living in free society, because the sacrifice of soldiers. A career of honor and call of God Praentr everyone to understand that God has principles for establishing a peaceful society. Soldiers may be forgotten. May underestimate or insult the people they protect. But he also has duties that are responsible for the Lord. And their country .... ถึงแม้ว่าทหารอาจเป็นที่หน้ารังเกียจในสายตาของที่อาศัยอยู่ในสังคมเสรีเพราะการเสียสละของทหาร เป็น อาชีพที่มีเกียรติในสายพระเนตรของพระเจ้าและทุกคนที่เข้าใจหลักการที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้สำหรับสังคมที่สงบสุข ทหารอาจถูกลืม หรืออาจดูถูกดูหมิ่นจากผู้ที่เขาปกป้อง แต่เขายังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า และประเทศของตน.... เสรีภาพของประเทศขึ้นอยู่กับกองทัพที่แข็งแกร่งและเตรียมพร้อมที่จะปกป้องผลเมืองและชายแดนของประเทศจากศัตรู ประเทศใดก็ตามที่เสียกองทัพไป(หรืออ่อนแอ)ไม่สามารดำลงอยู่ได้นาน ประการที่สอง เป็นผลจากประการแรกที่ได้พิสูจน์แล้ว คือ เนื่องจากพระเจ้าสถาปนากองทัพไว้เพื่อรักษาเสรีถาพ คริสเตียนมีความรับผิดชอบที่จะรับใช้ชาติในฐานะเป็นทหาร และสนับสนุนกองทัพในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ ผู้เชื่อใน พระเยซูคริสต์สามารรับใช้ชาติได้ในฐานะเป็นทหาร ประหารศัตรูและยังเป็นคริสเตียนที่ดีหรือ? หรือเขาสามารอ้างสิทธิ์ในการเกณฑทหารไปทำสงคราม พระเจ้าทรงขัดแย้งพระองค์เองที่พระองค์ทรงบัญชาว่า"อย่าฆ่าคน"และ"พวกท่านจะต้องตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้นและทำลายเขาให้สิ้นที่เดียว"พระคัมถีร์ได้ตอบคำถามอันสำคัญนี้ พระเจ้าทรงแต่งตั้งหลักการซึ่งให้แต่ละประเทศชาติมีสิทธิ์ในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของตน ที่จะรักษาเสรีภาพไว้ และที่จะป้องกันพลเมืองจากความโหดร้ายที่เกิดจากการมีประเทศที่สองเข้ามาครอบครอง การมีกองทัพทหารที่เตรียมพร้อมทุกด้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้ต้องเข้าสภาวะสงคราม เพราะจะจูงใจประเทศที่รุกรานให้ละเว้นการบุกประเทศ อย่างไรก็ตาม หากศัตรูนั้นยังตั้งใจบุกประเทศ กองทัพทหารจำต้องพิทักษ์รักษาผู้ที่ไม่สามารป้องกันตัวเองได้ ชายที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อภรรยา ครอบครัว เพื่อน และประเทศชาติได้รับรองว่า เสรีภาพซึ่งเราได้รักและยกย่องจะดำรงต่อไป เช่นเดียวกับที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงกระทำการเสียสละครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาตร์ที่ไม้กางเขนนั้น คือ ที่พระองค์ทรงพลีชีพซึ่งทำให้ มนุษย์ทุกคน ได้รับชีวิตนิรันดร์ ทหารก็ได้เสียสละและอุทิศถวายเวลา โอกาส และบ้างครั้งกระทั้งชีวิตของตน เพื่อคนอื่นจะดำลงอยู่อย่างเสรี สำหรับพวกเราซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการ เสียสละสองอย่างนี้ เขาได้ทำให้เราไม่ไม่วันลืมเกียรติยศที่ควรถวายแด่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และแก่ทหารอันทรหดผู้ซึ่งได้ซื้อเสรีภาพผ่านชัยสมรภุมิ https://www.facebook.com/Makhaira-the-two-edged-sword-484259751780287/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513686655504263&id=484259751780287