Thai wind energy association

Thai wind energy association ThaiWEA is wind energy association of Thailand. We aim to promote wind energy in term of knowledge, activities, development, uses and business.

เปิดเหมือนปกติ

“รองนายกรัฐมนตรีของไทย ต้อนรับอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก สู่งาน งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021”เรียน ท่านผู้มีเกียรต...
01/03/2021

“รองนายกรัฐมนตรีของไทย ต้อนรับอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก สู่งาน งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021”

เรียน ท่านผู้มีเกียรติในอุตสาหกรรม

กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ไบเทคบางนา และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยงานนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดนัดพบระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานในอนาคต ที่มีความสะอาดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัย และยั่งยืน

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาคส่วนพลังงานค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราควรพลิกความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส โดยการปฏิวัติระบบพลังงานให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียนแสดงถึงโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่ในอาเซียน ด้วยมูลค่าประมาณกว่า 281 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกจัดสรรให้โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนในระหว่างปีค.ศ. 2018 – 2025อาเซียนยังได้รับการคาดหวังให้เป็นกุญแจขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด LNG ที่มีปริมาณ 83 ล้านตันต่อปี ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2019 – 2040 ด้วยศักยภาพในการเปิดตลาดก๊าซเสรี นอกจากนั้นแล้ว digitalization จะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น smart grids, renewables integration และ high-performance energy efficiency

กระผมเชื่อว่า ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เป็นเวทีที่เหมาะสมและตรงประเด็นอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และกระผมอยากเรียนเชิญทุกท่านจากภาคส่วนพลังงาน ให้ติดต่อกับบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นทส์ ผู้จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ เอเนอร์ยี่ 2021 เพื่อหารือถึงโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำคัญครั้งนี้ ไม่ว่าที่งานจริงหรือผ่านระบบออนไลน์ กระผมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยเร่งพัฒนาการด้านพลังงานผสมผสานของภูมิภาค ผ่านการสนทนาแบบเปิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างอนาคตด้านพลังงานของเรา

ในฐานะตัวแทนของกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 และขอให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ที่มา www.futureenergyasia.com
https://tinyurl.com/fme7vewk

###########################

Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor,
Phayathai Road, Thung Phayathai,
Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (+66)2 821 5755

[email protected]
www.thaiwindenergy.org

#ThaiWEA
#สมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

“รองนายกรัฐมนตรีของไทย ต้อนรับอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก สู่งาน งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021”

เรียน ท่านผู้มีเกียรติในอุตสาหกรรม

กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ไบเทคบางนา และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยงานนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดนัดพบระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานในอนาคต ที่มีความสะอาดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัย และยั่งยืน

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาคส่วนพลังงานค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราควรพลิกความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส โดยการปฏิวัติระบบพลังงานให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียนแสดงถึงโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่ในอาเซียน ด้วยมูลค่าประมาณกว่า 281 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกจัดสรรให้โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนในระหว่างปีค.ศ. 2018 – 2025อาเซียนยังได้รับการคาดหวังให้เป็นกุญแจขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด LNG ที่มีปริมาณ 83 ล้านตันต่อปี ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2019 – 2040 ด้วยศักยภาพในการเปิดตลาดก๊าซเสรี นอกจากนั้นแล้ว digitalization จะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น smart grids, renewables integration และ high-performance energy efficiency

กระผมเชื่อว่า ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เป็นเวทีที่เหมาะสมและตรงประเด็นอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และกระผมอยากเรียนเชิญทุกท่านจากภาคส่วนพลังงาน ให้ติดต่อกับบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นทส์ ผู้จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ เอเนอร์ยี่ 2021 เพื่อหารือถึงโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำคัญครั้งนี้ ไม่ว่าที่งานจริงหรือผ่านระบบออนไลน์ กระผมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยเร่งพัฒนาการด้านพลังงานผสมผสานของภูมิภาค ผ่านการสนทนาแบบเปิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างอนาคตด้านพลังงานของเรา

ในฐานะตัวแทนของกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 และขอให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ที่มา www.futureenergyasia.com
https://tinyurl.com/fme7vewk

###########################

Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor,
Phayathai Road, Thung Phayathai,
Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (+66)2 821 5755

[email protected]
www.thaiwindenergy.org

#ThaiWEA
#สมาคมพลังงานลม (ประเทศไทย)

On January 28, 2021 the Thai Wind Energy Association had the opportunity to meet with the Subcommittee on Studying Elect...
05/02/2021

On January 28, 2021 the Thai Wind Energy Association had the opportunity to meet with the Subcommittee on Studying Electricity Price Restructuring in the House of Representatives on Energy Subcommittee. The discussed topics were about on the future direction of development of wind power projects for the generation of electricity of Thailand.

###########################
Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor,Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (+66)2 821 5755
[email protected]
www.thaiwindenergy.org
#ThaiWEA

ThaiWEA seminar on “Solutions in time of crisis” and Annual General Meeting 2020 of Thai Wind Energy Association.       ...
11/12/2020

ThaiWEA seminar on “Solutions in time of crisis” and Annual General Meeting 2020 of Thai Wind Energy Association.

On Friday, November 27th, 2020, the association has held an academic seminar on "Solution in Time of Crisis" at Pullman King Power Bangkok Hotel.
The objectives of this seminar is to support and act as a point of contact in exchanging information and facilitating networking between members of the Thai Renewable Energy Industry in Thailand with a main purpose of promoting renewable energy in Thailand.
The Thai Wind Energy Association has received an honor from The Federation of Thai Industries, Renewable Energy Industry Club (FTI RE), Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), The International REC Standard Foundation (I-REC), Global Wind Energy Council (GWEC), and DNV GL (Thailand) Co., Ltd. to be a guest speaker in an academic seminar on "Solutions in Time of Crisis". The association has also received lots of attention from the government and private sectors including those that are interested in renewable energy industry in this event.

Published 2020/11/27

###########################
Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor,Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (+66)2 821 5755

[email protected]
www.thaiwindenergy.org
#ThaiWEA

ThaiWEA seminar on “Solutions in time of crisis” and Annual General Meeting 2020 of Thai Wind Energy Association.       ...
06/12/2020

ThaiWEA seminar on “Solutions in time of crisis” and Annual General Meeting 2020 of Thai Wind Energy Association.

On Friday, November 27th, 2020, the association has held an academic seminar on "Solution in Time of Crisis" at Pullman King Power Bangkok Hotel.
The objectives of this seminar is to support and act as a point of contact in exchanging information and facilitating networking between members of the Thai Renewable Energy Industry in Thailand with a main purpose of promoting renewable energy in Thailand.

The Thai Wind Energy Association has received an honor from The Federation of Thai Industries, Renewable Energy Industry Club (FTI RE), Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), The International REC Standard Foundation (I-REC), Global Wind Energy Council (GWEC), and DNV GL (Thailand) Co., Ltd. to be a guest speaker in an academic seminar on "Solutions in Time of Crisis". The association has also received lots of attention from the government and private sectors including those that are interested in renewable energy industry in this event.

Published 2020/11/27

###########################
Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor,Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (+66)2 821 5755

[email protected]
www.thaiwindenergy.org
#ThaiWEA

-----------------------------------------------Thai Wind Energy Association188 Spring Tower, 10th-12th A Floor, Phayatha...
04/12/2020

-----------------------------------------------
Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor,
Phayathai Road, Thung Phayathai,
Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (+66)2 821 5755

www.thaiwindenergy.org
Thai wind energy association
-----------------------------------------------

THAIWEA WIND NEWS Q3-2020Published 2020/09/30Click HERE for download full versionhttps://drive.google.com/file/d/1nn-Zva...
30/09/2020

THAIWEA WIND NEWS Q3-2020
Published 2020/09/30
Click HERE for download full version
https://drive.google.com/file/d/1nn-ZvaD5bglvNc74o13TJaWQimptnHzH

###########################

IN THIS ISSUE
- About ThaiWEA
- About Wind News
- Foreword from the Editor
- Message from the President
- How COVID Impacted the Thai
Wind Industry
- Thai Wind export opportunities
- Strengthening Onshore Wind
Development in Thailand

Wind News is
published four times
per year. The contents
do not necessarily
reflect the views and
policy of the Thai Wind
Energy Association
(ThaiWEA).

Executive Editor:
Thomas Leonard

Images provided by: DNV GL;
84123849 © Ginginna, 159209490
© Mayuree Moonhirun,
181452583 © Visoot Uthairam|
Dreamstime.com

###########################
Thai Wind Energy Association
188 Spring Tower, 10th-12th A Floor, Phayathai Road,
Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 10400
(+66)2 - 821 - 5755
[email protected]
www.thaiwindenergy.org
#ThaiWEA
#สมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)

Thai wind energy association's cover photo
09/04/2020

Thai wind energy association's cover photo

THAIWEA WIND NEWS Q1-2020Published 2020/04/09Click HERE for download full versionhttps://drive.google.com/file/d/1UESoib...
09/04/2020

THAIWEA WIND NEWS Q1-2020
Published 2020/04/09

Click HERE for download full version
https://drive.google.com/file/d/1UESoibpkxXXE_7AmuOHd9_sdTLeKhb8x/view

###########################
ThaiWEA Wind News Q1-2020

WIND NEWS
สมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)
THAI WIND ENERGY ASSOCIATION

IN THIS ISSUE
- About ThaiWEA
- About Wind News
- Foreword from the Editor
- Message from the President

Wind Power in the Time of COVID
Wind News is
published four times
per year. The contents
do not necessarily
reflect the views and
policy of the Thai Wind
Energy Association
(ThaiWEA).

Executive Editor:
Thomas Leonard

Images provided by:
DNV GL; Nattakit
Angtong

###########################

Thai Wind Energy Association

188 Spring Tower, 10th-12th A Floor, Phayathai Road,
Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 10400
(+66)2 - 821 - 5755

[email protected]
www.thaiwindenergy.org

#ThaiWEA
#สมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)

GWEC South East Asia Task Force I Meeting Minutes13th February 2020BITEC, Bangkok, Thailand Click HERE for download full...
23/02/2020

GWEC South East Asia Task Force I Meeting Minutes
13th February 2020
BITEC, Bangkok, Thailand

Click HERE for download full version
https://drive.google.com/open?id=1NPI_499aSBaxjkLGhmQMUwTYOMwsfrvD

###########################
Thai Wind Energy Association
999 Gaysorn Building, 5th Floor (unit 5B-1)
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok
Phone : (+66)2 624 0631
Fax : (+66)2 624 0509
[email protected]
www.thaiwindenergy.org

#ThaiWEA
#สมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)

THAIWEA WIND NEWS H2-2019Published 2020/01/09Click HERE for download full versionhttps://drive.google.com/open?id=1Va7lr...
08/01/2020

THAIWEA WIND NEWS H2-2019
Published 2020/01/09

Click HERE for download full version
https://drive.google.com/open?id=1Va7lrfHt_rDVYRyv4QoxxJFWjdbyHlj0

###########################

WIND NEWS H2 / 2019

WIND NEWS
สมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)
THAI WIND ENERGY ASSOCIATION
IN THIS ISSUE

• About ThaiWEA
• About Wind News
• Foreword from the Editor
• Message from the President
• Meet the New ThaiWEA Board
• Strengthening Onshore Wind Development n Thailand
• Energy Transition in South East Asia
• EPC Wrap vs Multi-contract approach
• Data Driven Prognostics

Wind News is published four times per year. The contents do not necessarily reflect the views and policy of the Thai Wind Energy Association (ThaiWEA).

Executive Editor: Thomas Leonard;
Images provided by: DNV GL; Nattakit Angtong

###########################

Thai Wind Energy Association

999 Gaysorn Building, 5th Floor (unit 5B-1)
Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok
Phone : (+66)2 624 0631
Fax : (+66)2 624 0509
[email protected]
www.thaiwindenergy.org

#ThaiWEA
#สมาคมกังหันลม (ประเทศไทย)

EEP Mekong
21/07/2018

EEP Mekong

Investor Workshop: Financing Clean Energy Scale-up in the Mekong Region, by EEP Mekong Programme - will be held on 21 August 2018 in Bangkok - Thailand

One of the key characteristics of Clean Energy projects is their capital intensity. These projects require substantial upfront investments and benefit from low, usually predictable and stable operating costs. The capital intensity of Clean Energy projects triggers barriers for its development. Innovative financing structures play an important role in overcoming the existing barriers.

The Investor Workshop will enable participants, both project developers and investors, to better understand the barriers for Clean Energy project development in the Mekong region, and options available to overcome these barriers from a financing perspective.

http://www.thaipr.net/energy/815241
17/11/2017
Windlab ผนึกกำลัง Vestas เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าระบบไฮบริดระดับสาธารณูปโภค โดยผสานพลังงานลม-แสง

http://www.thaipr.net/energy/815241

สองผู้นำแห่งอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกได้ประกาศรายละเอียดขั้นสุดท้ายของโครงการที่จะช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ระบบ Hybrid system โดยพลังงานทดแทน และมีเป้าหมายเพื่อผลิตพลังงานทดแทนที่เชื่อถือได้และสามารถตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อไฟฟ้า อ่านต่อ...

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/wind/พลังงานลม ปัญหาที่กลัวกันนักสามารถจัดการ...
17/11/2017
พลังงานลม

http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/climate-and-energy/solutions/wind/
พลังงานลม
ปัญหาที่กลัวกันนักสามารถจัดการได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน
ใช้พื้นที่น้อยกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่น
พี้นที่การเกษตรไม่ได้รับผลกระทบ

พลังงานลม ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เป็นเทคโนโลยีที่ลวงตาว่าเรียบง่าย เบื้องหลังอาคารสูง เพรียว และใบพัดที่หมุนอย่างสม่ำเสมอ คือ วัสดุน้ำหนักเบาที่ทำงานร่วมกันอย่างซับซ้อน การออกแบบด้านการเคลื่อนไหวของอากาศ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ พลังงานถูกส่งถ่ายจากปีกหม...

General Meeting 2017
16/11/2017

General Meeting 2017

ThaiWEA - General Meeting 2017
16/11/2017

ThaiWEA - General Meeting 2017

http://www.krobkruakao.com/economy/54709
14/11/2017
กังหันลมผลิตไฟฟ้าตามศาสตร์พระราชา

http://www.krobkruakao.com/economy/54709

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังกับภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาส่งเสริมการการใช้พลังงานจากกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

http://www.bbc.com/thai/international-40704146
14/11/2017
สกอตแลนด์ผุดฟาร์มพลังลมลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก

http://www.bbc.com/thai/international-40704146

สกอตแลนด์เปิดตัวฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกชายฝั่ง เผยเป็นฟาร์มกังหันลมลอยน้ำเต็มรูปแบบแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

http://thai.logistics-manager.com/2017/08/28/siemens-gamesa-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8...
14/11/2017
Siemens Gamesa ติดตั้งกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย - LM Thai | Logistics Manager

http://thai.logistics-manager.com/2017/08/28/siemens-gamesa-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB/

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Siemens Gamesa ได้สร้างสถิติใหม่ในเอเชีย โดยการติดตั้งกังหันลมที่สูงที่สุดในทวีปเอเชีย ซึ่งมีความสูงถึง 153 เมตร และมีใบพัดยาว 56 เมตร ทำให้เมื่อวัดจากจุดที่สูงที่สุด กังหันลมจะมีความสูงรวมถึง 210 เมตร ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของบริษัท Gunkul ซึ่งได้รับการจัดสร้างและพ...

http://www.ryt9.com/s/iq05/2738749
14/11/2017
EA คาดผลการดำเนินงาน Q4/60 โตต่อเนื่องหลัง Q3/60 กำไรเพิ่มอย...

http://www.ryt9.com/s/iq05/2738749

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) คาดว่าผลการดำเนินในช่วงไตรมาส 4/60 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการที่พ้นช่วงฤดูฝนชุ

ที่อยู่

188 Spring Tower, 10th-12th A Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi,
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6628215755

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thai wind energy associationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thai wind energy association:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

If you would like your email to be added to the ThaiWEA Wind News mailing list, you can send me a direct message and I will make sure that you get a notification when the new edition comes out.
DNV GL Energy is looking for a Civil Engineer to support the growing renewable energy market in Thailand and neighbouring countries.