Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand ผู้ดูแลเพจ น.ส.รุ่งทิพย์ จั่นทอง ผอ.กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
01/12/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

01/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

‘สุชาติ’ส่งเลขารัฐมนตรีฯ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ตามโครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้องชาวจังหวัดน่าน   ...
01/12/2020

‘สุชาติ’ส่งเลขารัฐมนตรีฯ ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ตามโครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้องชาวจังหวัดน่าน

'สุชาติ ชมกลิ่น' รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ตามโครงการไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้องชาวจังหวัดน่าน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวและโรงเรียนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้เพื่อมอบไออุ่นให้พี่น้องจังหวัดน่าน โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน อาทิ บริษัทไบ่ ลี่ อินเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน จำกัด หรือ เทสโก้โลตัส บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และบริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เป็นต้น เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย และมีนายไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ไทยพีบีเอสและเครือข่ายมอบไออุ่นให้พี่น้อง ตำบลห้วยโก่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปี 2563” เพื่อมอบเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอนให้นักเรียนและผู้ประสบภัยหนาว ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ซึ่งตำบลห้วยโก่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน และมีพื้นที่ราบอยู่ตามบริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรตำบลห้วยโก่น มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,921 คน 1,375 ครัวเรือน เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีความกดอากาศต่ำส่งผลให้อุณหภูมิลดลงจึงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตราษฎรเป็นอย่างมาก

01/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ ธงช้างคือเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้ สืบต่อมา ”

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

30/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ หากนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ จะเพิ่มความหลากหลายให้กับพืช สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และประคับประคองครอบครัวให้พออยู่พอกินได้เป็นอย่างดี ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
30/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รมว.แรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภาคกลาง รับนโยบาย เดินหน้า Co – Payment        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรง...
30/11/2020

รมว.แรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภาคกลาง รับนโยบาย เดินหน้า Co – Payment

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่ภาคกลาง 21 จังหวัด มอบนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) พร้อมเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการพื้นที่ภาคกลาง 235 บริษัท ร่วมประชุมรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานภาคกลาง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) เพื่อรับทราบแนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน และร่วมมือกันเดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน รวมถึงร่วมแบ่งปัน มุมมองของผู้ประกอบการในการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกำกับดูแลของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กระทรวงแรงงานจึงมุ่งมั่นส่งเสริม และขยายโอกาสมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

นายสุชาติฯ กล่าวต่อว่า การรับทราบสภาพปัญหาข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ และรับฟังข้อเสนอแนะจากมุมมองนายจ้าง/สถานประกอบการ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาใหม่กับนายจ้าง/สถานประกอบการบรรลุข้อตกลงร่วมกัน และนำไปสู่การจ้างงานตามโครงการฯโดยเร็วที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จำนวน 260,000 อัตรา จึงได้เชิญนายจ้าง/สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 235 บริษัท เข้าร่วมประชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานภาคกลาง ทั้ง 5 หน่วย ประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด รวม 21 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อมอบนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment)

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ทำให้มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 260,000 คน

30/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

‘สุชาติ’ มอบการบ้านแรงงานจังหวัดเป็นแกนกลาง ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานสู่พื้นที่‘สุชาติ ชมกลิ่น’รัฐมนตรีว่าการกระทรวง...
30/11/2020

‘สุชาติ’ มอบการบ้านแรงงานจังหวัดเป็นแกนกลาง ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานสู่พื้นที่

‘สุชาติ ชมกลิ่น’รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่และชุมชน มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง แรงงานจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่และชุมชน โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแกรนรัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกคนที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ผมได้มอบไป ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ที่ผมได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผมได้ผลักดันงานของกระทรวงแรงงานในหลายด้านตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับสถานประกอบการและลูกจ้างในการส่งเสริมแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการจัดงาน Job expo เพื่อรวบรวมตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา ในเดือนแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงโครงการจ้างนักศึกษาจบใหม่ co – payment ที่รัฐช่วยออกค่าจ้างครึ่งหนึ่งในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาจบใหม่ ให้มีโอกาสได้งานทำมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องของโควิด-19 และการส่งเสริมการไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งหลายประเทศมีความต้องการแรงงานไทยเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น อิสราเอล ที่เร่งรัดให้ประเทศไทยจัดส่งแรงงานกว่า 2,000 คน รวมทั้งเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่ม และปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่กำลังแรงงานเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี้ ยังบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และมีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน และนายจ้าง โดยลดเงินสมทบเหลือ 2% ทั้งสองฝ่าย รวมถึงมาตรา 39 ซึ่งเป็นผู้ประกันตนอิสระ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรักษาการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการ และการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ และการพิจารณาเกี่ยวกับการปล่อยกู้สินเชื่อให้แก่ผู้ประกันตน เป็นต้น
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้ ผมอยากจะเน้นย้ำในประเด็นสำคัญ โดยขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการ co - payment พัฒนาศักยภาพและการดำเนินงานของเครือข่ายแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงาน จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทุกจังหวัด มีการบูรณาการตรวจแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ Big data และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ ซึ่งถือเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศ และจากแนวโน้มของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงานที่คนสนใจการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น ทำให้กระทรวงแรงงานต้องหันมาให้ความสำคัญกับแรงงานกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น โดยขอให้เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมาคุ้มครองและดูแลสวัสดิการของคนกลุ่มนี้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
30/11/2020

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

📌 #การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓" วันที่ ๑ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 💛

📢 ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป💉 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!!สปส. เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปี ข...
30/11/2020

📢 ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
💉 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!!

สปส. เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานกระกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง

สามารถรับบริการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

ข้อมูลโดย : สำนักงานประกันสังคม

นฤมล ชวน สปก. ร่วมส่งเสริม Zero Accident ในการทำงาน     รมช.แรงงาน เผย สถิติสถานประกอบกิจการ ร่วมกิจกรรม Zero Accid...
30/11/2020

นฤมล ชวน สปก. ร่วมส่งเสริม Zero Accident ในการทำงาน
รมช.แรงงาน เผย สถิติสถานประกอบกิจการ ร่วมกิจกรรม Zero Accident Campaign เพิ่มขึ้นทุกปี หวังให้ทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กิจกรรมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Accident Campaign 2020 ที่จัดขึ้นโดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่ 20 โดยนำหลักการและแนวคิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น มาปรับให้เหมาะกับประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการร่วมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย เพื่อให้แรงงานมีความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ ภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานอย่างยั่งยืน
รมช. แรงงาน กล่าวต่อว่า สสปท. รายงานว่า ในระหว่างปี 2562 ถึง 2563 มีจำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการรับรองเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 23.72 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยในปี 2564 จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้สถานประกอบกิจการมากขึ้นผ่านการ Live จาก สสปท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการรายเก่าที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมให้สานต่อกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางให้สถานประกอบกิจการ กลุ่ม SME ได้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ตลอดจนการเชิญวิทยากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับสูง ได้บอกเล่ามาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Zero Accident Campaign 2020 กับทาง สสปท. สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.tosh.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2448 9111

29/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ การน้อมนำแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมไปสู่เกษตรกร เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว นั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอย่างมาก ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ที่ ยั่งยืน มั่นคง มีกินอยู่แบบพอเพียง เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง และพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆจากการอบรม ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ พลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ที่ ยั่งยืน มั่นคง มีกินอยู่แบบพอเพียง เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง และพร้อมที่จะรับความรู้ใหม่ๆจากการอบรม ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
29/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

29/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

29/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม นำไปต่อยอดเป็นอาชีพใหม่ เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้ดังพระราชประสงค์ ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

28/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ เราได้น้อมนำหลักศาตร์พระราชาและหลักการทรงงาน โดยใช้ผืนดินของแม่ วิชาของพ่อ มาสู่การปฏิบัติได้จริง ”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รมช. แรงงาน เปิดงานรวมน้ำใจ พญาไทสัมพันธ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทร...
28/11/2020

รมช. แรงงาน เปิดงานรวมน้ำใจ พญาไทสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน รวมน้ำใจ พญาไทสัมพันธ์ ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน โดยมีท่านอิหม่ามมานิต ทองแสง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ส.ส.ภาดา วรกานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรม คุณผุสดี วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราชเทวี และผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

รมช.แรงงาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง ได้ร่วมในการจัดงานหารายได้ เพื่อการบูรณะซ่อมแชมอาคารมัสยิดดารุ้ลอะมาน ซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานถึง 150 ปี แสดงให้เห็นว่า มัสยิดและชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักสามัคคี มีจิตใจที่เป็นกุศล เฉกเช่นพี่น้องมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ที่มีจิตกุศลมาร่วมงาน มาร่วมบริจาคให้กับการจัดงานในครั้งนี้

รมช. แรงงาน กล่าวต่อว่า ศาสนาอิสลามมีคำสอนอยู่มากมาย หนึ่งในนั้น คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ที่แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป กลับเพิ่มความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน การได้เห็นภาพความประทับใจหลาย ๆ อย่าง ที่เกิดขึ้นในสังคมของชาวมุสลิมและชาวพุทธ นั่นก็คือ สังคมแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือสังคมแห่งความสุข มีหน่วยงานราชการและมีผู้นำชุมชนที่ดี ให้การสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนในทุกรูปแบบ ในปีนี้ การจัดงานรวมน้ำใจ พญาไทสัมพันธ์ ประจำปี 2563 ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องมุสลิม และหน่วยงานต่างๆ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากแม่บ้านมุสลิม จำนวน 80 ร้าน มีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านศาสนา นอกจากนี้ ยังจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากจุฬาราชมนตรี ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนในกิจการของมัสยิดด้วย

"หากมีสิ่งใดที่กระทรวงแรงงาน สามารถช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน ก็มีความยินดีอย่างยิ่ง เพราะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่สามารถส่งเสริมทั้งการฝึกทักษะอาชีพ และจัดหางานให้แก่ผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่กระทรวงแรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ดินแดง" รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

'สุชาติ' ย้ำชัด สนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนำนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ”ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการ...
28/11/2020

'สุชาติ' ย้ำชัด สนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนำนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ”
ขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการ

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ย้ำชัดบนเวทีประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย นำนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ” ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผน สร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการฟันฝ่าอุปสรรค โดยยังคงสภาพการจ้างงานเดิมไว้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวปราศรัยก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 13/2563 ของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายมานิตย์ พรหมการีกูล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมกับ ประธานสหภาพแรงงานเกี่ยวกับยานยนต์อีก 95 สหภาพแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า
ผมเป็น รมว.แรงงาน คนแรกที่คลุกคลีกับผู้นำสหภาพแรงงาน กับผู้ใช้แรงงาน เหมือนเพื่อนกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแบบนี้ ทำให้การทำงานของ รมว.แรงงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม เพราะว่ามีข้อมูลแน่น มีกองเชียร์จากสหภาพแรงงานเป็นหลัก

สำหรับสภาองค์การลูกจ้างเกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่ประกอบด้วยสหภาพแรงงาน หรือสหพันธ์แรงงาน ถือเป็นการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ด้วยกระบวนการบริหารงานตามหลักประชาธิปไตยให้เกิดความโปร่งใส สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย “รวมไทย สร้างชาติ” ของรัฐบาลที่มีเป้าหมายผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย” ซึ่งกระทรวงแรงงานจะดำเนินการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ภายใต้ศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นศูนย์ขับเคลื่อนด้านแรงงานทุกมิติ โดยเฉพาะการเยียวยาสถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบและว่างงานในช่วงที่ผ่านมาได้กลับสู่ระบบการจ้างงาน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถเผชิญวิกฤต ฟันฝ่าอุปสรรค ให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การรวมตัวกันของลูกจ้าง จนก่อเกิดเป็นสภาองค์การลูกจ้าง เป็นการแสดงถึงบทบาทที่เข้มแข็งของการแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานยินดี และชื่นชมพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน เพราะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมแรงงานมีความสมานฉันท์ปรองดอง อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการลงทุน และเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ที่อยู่

ถ.มิตรไมตรี
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ministry of Labour, Kingdom of Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Ministry of Labour, Kingdom of Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ในกรณีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หลายคนทีี่ซื้อตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซค์ โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กงสุลฯ ทราบ เดินทาง ถึงเมืองไทยแล้ว จะถูกจับและปรับหรือเปล่า และมีความผิดหรือเปล่า?
**** ถ้านายจ้างแจ้งออกด้วยเหตุผลนี้ ต่างด้าวจะไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ต้องเป็นเหตุผลความผิดของนายจ้าง เช่น เลิกจ้างเนื่องจากลดคนงาน **** ทำไมต้องเป็นเหตุผลความผิดของนายจ้าง ด้วยครับ ผมไม่เข้าใจ
อยากทราบว่านายจ้างไม่จ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้ลูกจ้าง..พอจะมีทางไหนบ้างครับที่ลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ที่ลูกจ้างควรจะได้รับครับ
รบกวนเชิญผู้ประกอบการโรงงานอาหารทั้งประเทศมาพบและถามปัญหากันหน่อยได้ไมครับจะได้รู้ปัญหาที่แท้จริง
ปชส.รับสมัครลูกจ้างเหมาจ้าง รพ.แม่วาง 1 ตน. - ตน.นายช่างทั่วไป เพื่อปฎิบัติงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และประปา -วุฒิปวส.สาขาช่างกล หรือ ไฟฟ้า หรือ ห่รือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเลคทรอนิกส์ -เพศชาย อายุ 21-35 ปี -พ้นพันธทางทหาร -เงินเดือน 11,956 บาท -รับสมัคร 8-24 กค.63 -สอบ 30 กค.63 9.00-12.00 น. ***ผู้ใดสนใจสมัครได้ที่งานการจนท.รพ.แม่วางทุกวันทำการ***
อยากให้ปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพค่ะ เรียนที่บางกะปิชุมชนวังโสม สถานที่เก่าและสกปรกมากค่ะ
ขณะนี้หากต้องการติดต่อสอบถามกระทรวงแรงงานโดยไม่ต้องเดินทางไปที่กระทรวง (ลดความเสี่ยงรับเชื้อโควิด) สามารถติดต่อช่องทางใดได้ ที่จะได้สอบถามเจ้าหน้าที่จริงๆ โทร 1506 เป็นเสียงสายไม่ว่าง โทร 02-247-2282 ไม่มีผู้รับสาย ส่งเรื่องผ่าน [email protected] ก็พบว่าที่อยู่อีเมล์ถูกยกเลิก แชทเฟสบุ้คไม่มีผู้อ่าน
กระทรวงแรงงาน ช่วยพัฒนาการทำงานของหน่วยงานนี้ให้ดีขึ้นด้วย ประกาศสวยหรู นี้คือคำตอบที่ตอบประชาชน ว่าระงับการจ่ายเงินที่เป็นสิทธิ์ของประชาชนเอง อันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิตด้วย มันต้องจ่ายตามรอบที่รายงานตัว ถ้าหน่วยงานทำผิดกฎซะเอง ต่อไปก้อเลิกมีไปเถอะประกันสังคม เอาเงินไปซื้อประกันสุขภาพยังได้รับการรักษาดีกว่าเยอะ ถ้าแค่นี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ยุบๆไปเหอะ กรมประกันสังคม
วันนี ประชุมกัน. หลายเรื่อง.แต่ไม่มีเรื่อง ที่.เรา. กำลัง. คอยเลย. เรื่องเงิน. สมทบ.ของเรา เองเลย. ว่าจะเอาออกมาให้ตัวเองใช้ ดูแล ครอบครัวก่อน. ส่งมา แต่ปี44/ปีนี้63 คงหลายบาท อยู่นะ. ยังไง. ความกรุณา.ที่..เงินเราเอง แท้ๆๆ
กระทรวง. แรงงาน. ทำอะไร. กันอยู่ครับ. คนที่อยู่..ม33.จำเป็น. ต้องใช้จ่ายเหมือน39/40/นะ ช่วย. คิด. แก้. กฏหมาย. หน่อยครับ.ให้คนที่ส่ง เงิน..สมทบ..ได้มี.สิทธิ. ใช้เงินตัวเองที่ส่งๆๆไป ไม่ใช้ว่า. ลดการจ่ายเงินสมทบ. แล้วจะช่วยอะไรได้นะครับ บางอาชีพ ถือว่าไม่ได้ประโยช. ตรงส่วนนี้เลย.. ขอละ..... . ผมไม่ได้. หากินคนเดียว. ยังมีแม่. ที่ยังคอย. เงิน5พัน ไม่รู้ว่าจะได้.ก้อยังไม่รู้. นี้คือ.1เสียง. ของคนที่ส่งเงิน.สมทบ. มากกว่า. 10กว่าปี .ถ้าช่วย. กรุณา คงต้องคิด ได้แล้วครับ. คงไม่ต้องให้พวกผมตองเดินทางไปหน้า..กระทรวงนะครับ..เรื่องนี้ ทำได้ แน่.ครับ