HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองพัฒนาบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(16)

เปิดเหมือนปกติ

ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
30/12/2020

ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

30/12/2020
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 60

กพบ. ร่วมกับ กภ. กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รุ่นที่ 60 สำหรับพนักงานที่เป็นผู้แทนของฝ่าย/สำนัก และผู้ใช้บริการที่ปฏิบัติงานอยู่ในอาคารสำนักงาน กทท. (อาคารเอ, บี, ซี และอาคารโพเดียม) จำนวน 60 คน ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

30/12/2020
รายการ เรื่องเล่า..เข้าท่า EP.4

มาร่วมสนุกชิงของรางวัลกันจร้าทุกท่าน!!!!!

รายการ เรื่องเล่า..เข้าท่า EP.4
กับภาคต่อของความปังปูริเย่ ในการคัดเลือกคนเก่งที่โดดเด่น ทั้งศักยภาพ ความสามารถ และความคิดในการพัฒนาองค์กร เพียงคอมเม้นท์ใต้คลิป บอกความประทับใจจากการรับชม พร้อมกด Like กด share และกดติดตาม facebook fanpage HRD กองพัฒนาบุคคล คอมเม้นท์ไหนโดนใจรับรางวัลจากทางรายการได้เลย

ก้าวเข้าสู่ปีที่ยิ่งใหญ่ครบรอบ 70 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย รากฐานมั่นคง ซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล
25/12/2020

ก้าวเข้าสู่ปีที่ยิ่งใหญ่
ครบรอบ 70 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย
รากฐานมั่นคง ซื่อตรงต่อผู้ใช้บริการ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล

23/12/2020

การ์ดอย่าตก !! วิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

23/12/2020

การ์ดอย่าตก 7 วิธีการล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิท-19

16/12/2020
หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7

กพบ. กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 7 สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้เป็นวิทยากรภายในของ กทท. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทักษะการเป็นวิทยากร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ถ่ายทอด พร้อมบรรยายในหัวข้อวิชาตามที่รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

14/12/2020
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน รุ่นที่ 2

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Change Leader Potential Transformation) รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับ 14 ขึ้นไป จำนวน 17 คน ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เข้าใจในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์รวม โดยให้องค์กรดำเนินไปอย่างสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถสร้างผู้นำทีมงานให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพร่วมออกมาเสริมกัน มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก สามารถออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ และมองว่าปัญหาคือความท้าทายที่มีทางออก รวมถึงสร้างภาพเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของ กทท. ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล จากสถาบัน Intrans พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น ๔

ประกาศ เรื่อง  ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563
30/11/2020

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนตุลาคม 2563

26/11/2020
การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน

กพบ. กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Change Leader Potential Transformation) รุ่นที่ 1 สำหรับผู้บริหารระดับ 14 ขึ้นไป จำนวน 15 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 14.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เข้าใจในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์รวม โดยให้องค์กรดำเนินไปอย่างสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถสร้างผู้นำทีมงานให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยศักยภาพร่วมออกมาเสริมกัน มีทัศนคติและแนวคิดเชิงบวก สามารถออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ และมองว่าปัญหาคือความท้าทายที่มีทางออก รวมถึงสร้างภาพเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีมงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และค่านิยมของ กทท. ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล จากสถาบัน Intrans พร้อมทีมงาน มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

26/11/2020
คณะทำงานโครงการจัดวางระบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ กทท.

กพบ. ได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามที่ สสค. ประสานขอใช้บริการห้องฝึกอบรม เพื่อจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติสำหรับคณะทำงานโครงการจัดวางระบบการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ กทท. เพื่อการดำเนินการ ในด้านข้อมูลและเอกสารรองรับมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2019 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 26 – 27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 2 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

26/11/2020
หลักสูตร ก้าวสู่ผู้บริหาร

กพบ. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ผู้บริหาร (Supervisor Management Program : SMP) รุ่นที่ 67 (เพิ่มเติม) สำหรับพนักงานระดับ 8 – 9 จากทุกฝ่าย/สำนัก จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ดังมีรายละเอียดดังนี้
- การศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงานการปฏิบัติการทางน้ำ ณ กองการสำรวจร่องน้ำ ฝ่ายการร่องน้ำ
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนศักยภาพให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารการท่าเรือฯ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

16/11/2020

รายการ เรื่องเล่า...เข้าท่า
EP.3 เก่งมากจร้า...เก่งแบบปังปุริเย่
โครงการสำหรับคนเก่งที่อยากมาร่วมกับเราในการพัฒนาการท่าเรือ ใครคือคนเก่งเหล่านั้น มาร่วมหาคำตอบกับเราในรายการ เรื่องเล่า...เข้าท่า
หลังจากชมคลิปจบแล้ว อย่าลืมร่วมสนุกเล่นเกมส์กับเรานะ เพียงแคปหน้าจอตอนที่ถูกใจในคลิปนี้ พร้อมระบุเหตุผลว่าเพราะอะไร ใครที่ตอบคำถามโดนใจ ก็สามารถลุ้นรับของรางวัลกับทางรายการไปได้เลย กติกาในการเล่นเกมส์อยู่ท้ายคลิปนะจ๊ะ ^ ^*

09/11/2020
โปรโมทรายการเรื่องเล่าเข้าท่า

ปังปุริเย้!! มากเลยจ้า...ใครอยากได้ของรางวัลเชิญทางนี้
เตรียมพบกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้บริหาร ( Management Talk) ผ่าน รายการเรื่องเล่า...เข้าท่า ครั้งนี้มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย กติกาเป็นอย่างไรนั้น ชมคลิปด้านล่างได้เลยจ้า

04/11/2020
เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

กพบ. ได้จัดการบรรยาย ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับพนักงาน ฝบ. ระดับ 9 ขึ้นไป จำนวน 50 คน ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพเพื่อให้ได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ที่แท้จริงของแต่ละบุคคล รวมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์ประเด็นคุณภาพรัฐวิสาหกิจด้าน HCM ที่กำหนดให้บุคลากรด้าน HR ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร และทีมงานจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น ๔

30/10/2020
การนำเสนอผลงาน/โครงการของกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2563

กพบ. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเสนอผลงาน/โครงการของกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ของ กทท. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานคณะทำงาน รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ทุกสายงานเป็นคณะทำงาน และ ผู้บริหารระดับ 14 จากทุกฝ่าย/สำนัก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟัง จำนวน 45 คน ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 และได้เรียนเชิญ ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด มาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารสำนักงาน กทท.

ประกาศ เรื่อง  ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนกันยายน 2563
30/10/2020

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณารับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน สำหรับผู้สมัครที่มายื่นเอกสารประจำเดือนกันยายน 2563

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน
13/10/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทยทุกคน

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
06/10/2020

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

25/09/2020
HR Human of the year 2020

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและมอบของรางวัลให้แก่พนักงาน ฝบ. ในโครงการประกวดพนักงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นประจำปี หรือ HR Human of the year 2020 เพื่อเป็นการตอบสนองด้านการยอมรับทั้งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นๆ ในเรื่องการปฏิบัติงาน และความภูมิใจในงาน โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความพึงพอใจและความผูกพันในด้านการยอมรับ และเคารพบทบาทในหน้าที่ที่ถือปฏิบัติของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
2. เป็นต้นแบบที่ดีร่วมกัน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทุ่มเทปฏิบัติงาน
3.ให้เกิดความภูมิใจในตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ สาลิการินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณและมอบของรางวัลกับพนักงานทั้ง 5 ท่าน
สำหรับผลการตัดสิน โครงการประกวดพนักงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นประจำปี หรือ HR Human of the year 2020 ได้แก่
นางสาวพรประภา ขำเกิด ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกธุรการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รางวัลชมเชยทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
นางสาวนภัสร์ ทรงศิริสมบัติ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรจุและแต่งตั้ง กองทรัพยากรบุคคล
นายปิยะธร ทองปิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาหลักสูตร กองพัฒนาบุคคล
นางพรทิพย์ โลกวิทย์ หัวหน้าหมวดพิธีการและการฌาปนกิจสงเคราะห์ แผนกสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
และนางวิไลภรณ์ สัมฤทธิ์เปี่ยม หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์ กองแรงงานสัมพันธ์

26/08/2020

กพบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 5 สำหรับคณะทำงานฯ และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Pool) จำนวน 27 คน ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการที่ได้จากการพัฒนากลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพสูงต่อคณะทำงานฯ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีทักษะต่างๆ เช่น การสื่อสาร การนำเสนอ ที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการสัมมนาฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการสัมมนาฯ โดยได้เรียนเชิญ ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด มาเป็นวิทยากร ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

25/08/2020

กพบ. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 6 สำหรับ พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง 6 ขึ้นไป สังกัด กตส.1 กตส.2 ฝส. และ กคม. ฝท. ที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด ให้เป็นวิทยากรภายในของ กทท. จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ มีทักษะการเป็นวิทยากร และสามารถบรรยายในหัวข้อวิชาตามที่รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยได้เรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์ พร้อมทีมงาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น ๔

19/08/2020

กพบ. ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือ รุ่นที่ 11 สำหรับพนักงาน กทท. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสินค้าอันตราย จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4 และคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ข้อกำหนด สนธิสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IMDG Code เช่น ประเภทของสินค้าอันตราย การจำแนกประเภท ฉลาก ป้ายเครื่องหมาย การนำส่งสินค้า และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญ คุณศราวุธ ปิ่นมุข หคสอ. และ คุณศักดิ์สิทธิ์ มิตรสมาน ชคสอ. มาเป็นวิทยากรบรรยาย

04/08/2020

กพบ. ได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามที่ ฝทส. ประสานขอใช้บริการห้องฝึกอบรม โดยจัดระบบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศ กทท. เพื่อจัดการฝึกอบรมและการประชุมการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีของ กทท. เกณฑ์ของ สคร. มาตรฐาน ISO/IEC 38500 และมาตรฐาน COBIT จำนวน 25 คน ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

04/08/2020

กพบ. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ “Speexx on Tour” สำหรับพนักงาน กทท. ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Live และ Active ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรม กพบ. จึงใช้วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการปฏิบัติตามมาตรการลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ด้วยการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาขณะเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ Speexx ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
03/08/2020

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
03/08/2020

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
03/08/2020

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo
03/08/2020

HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทย's cover photo

31/07/2020

รายการเรื่องเล่า...เข้าท่า EP.1
ไขข้อข้องใจ เรื่องสอบเข้าท่าเรือ
ข่าวจริง ข่าวปลอม
หาความจริงได้ที่นี่ !!

29/07/2020

กพบ. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติงานปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าและรถคานเคลื่อนที่ยกตู้สินค้า รุ่นที่ 12 สำหรับพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง ระดับ 5 – 6 ที่ปฏิบัติหน้าที่ขับใช้รถหัวลากพ่วงตู้สินค้าสังกัด ผคม. กตส.1 และกตส.2 ในปัจจุบัน จำนวน 16 คน ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ภาควิชาการ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับใช้เครื่องมือทุ่นแรง (Simulator Center)ทกท.
- ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 3 – 26 สิงหาคม 2563
ณ กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2

23/07/2020

กพบ. ได้จัดเตรียมสถานที่ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตามที่ ฝพต. ประสานขอใช้บริการห้องฝึกอบรม โดยจัดระบบให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศ กทท. เพื่อจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร นักปฏิบัติการข่าวสารของ กทท. : PAT : IO ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม 3 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

22/07/2020

กพบ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ครั้งที่ 4 สำหรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Pool) จำนวน 14 คน ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีความรู้ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีวิธีการในการปรับปรุงพัฒนางาน พัฒนาธุรกิจที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอที่มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมทั้งมีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาฯ กพบ. จึงได้นำวิธีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการลดการระบาดของโรคโควิด-19 และได้เรียนเชิญ ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม 1 กองพัฒนาบุคคล อาคารบี ชั้น 4

ที่อยู่

444
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622695707

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HRD กองพัฒนาบุคคล การท่าเรือแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ดิฉัน เบญ เบญจพร เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์ Certified ที่ปรึกษาภาพลักษณ์จากประเทศไทย มาเลเซีย และแคนาดา "ภาพลักษณ์ดี มีชัยไปมากกว่าครึ่ง" เป็นคำกล่าวที่จริงอยู่เสมอ และใช้ได้กับทุกวงการและทุกบทบาทเราจึงได้ผนวกความรู้ด้าน Image รวมอยู่ในทุกหลักสูตรอย่างลงตัว เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตาม ภาพลักษณ์ที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้น ขอนำเสนอหลักสูตรฝึกอบรมด้านพัฒนาบุคลิกภาพ (In house training) ที่คุณไม่ควรพลาด ‼️ 👉1. Image Shortcut ทางลัดสู่ภาพลักษณ์มือโปร เหมาะสำหรับทุกคน เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะสร้างโอกาสได้อย่างมหาศาล 👉2. Top Image Top Sales สร้างภาพลักษณ์นักขาย ได้กว่าใจ ได้กว่ายอด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานขาย เพราะการขายที่ได้ใจ จะเป็นที่มาของยอดขายที่ยั่งยืน 👉3. Top Image Top Services ปลดล็อคภาพลักษณ์นักบริการ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยู่ในสายงานบริการ เพราะความสมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง ค้นหาคำตอบได้ที่นี่!!! แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง 👉4. Top Image Trainer สุดยอดภาพลักษณ์วิทยากรมืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและอยุ่ในสายงานวิทยากร เพราะคุณคือคนที่ถูกจับตามอง นอกจากจะมีทักษะการเป็นวิทยากรที่ดีแล้ว ภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้คุุณเป็นที่จดจำไปตลอดกาล ทำไมต้องเรียนกับ TOPLOOKS IMAGECONSULTANT❓ 🎯เพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่แค่การแต่งตัว คุณจะได้เรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์อย่างรู้ลึกและเข้าถึง นำไปปรับใช้ได้จริงกับทุกๆ บทบาท 🎯เพราะเราใช้เทคนิคการเรียนการสอนกึ่งการ coaching ซึ่งผู้เรียนจะได้ผลลัพธ์กลับไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอน 🎯เพราะเรามุ่งเน้น needs ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ หากสนใจจัดอบรมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบญโดยตรงได้ที่ ☎️ 083 447 9911 📩 [email protected] Page m.me/Toplooksimage