Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน

Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วั...
28/05/2021

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ (BC) เวลา 09.00-20.00น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เวลา 15.00-04.00 น. ของวันจันทร์

งดใช้อาคารในวันและเวลาที่กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564

อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ (BC) เวลา 09.00-20.00น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เวลา 15.00-04.00 น. ของวันจันทร์

งดใช้อาคารในวันและเวลาที่กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

๒๖ พฤษภาคม วันวิสาขบูชาขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
26/05/2021

๒๖ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๒๖ พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗
เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ธพส. ตั้งการ์ดสูง ยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย...
24/05/2021

ธพส. ตั้งการ์ดสูง ยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งการ์ดสูงยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่มเติมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพิ่มการทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นพิเศษ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซนทุกวัน พร้อมเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสเงินสดในศูนย์อาหารอย่างเคร่งครัด

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากได้ออก 10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ธพส. เตรียมยกระดับมาตรการ การดูแล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ดังนี้
1. ทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายใน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
- พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในระบบปรับอากาศ AHU และ FCU
- อบโอโซน กำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ ทุกวัน เวลา 23.00 น.

2. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
- เพิ่มการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ ทางเข้า-ออก ห้องน้ำส่วนกลาง ทุกวัน เวลา 23.00 น.
- พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์อาหาร ทุกวัน เวลา 23.00 น. เพื่อให้พร้อมใช้งานในวันถัดไป

3. การกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อสำหรับร้านค้า และผู้ใช้บริการ
- ผู้ค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเฟสชิลด์
- ผู้ค้าต้องไม่สัมผัสเงินโดยตรง แต่ให้นำเงินใส่ตะกร้าและสวมถุงมือ ในการ รับ-ทอน เงินเท่านั้น
- ระบุให้ลูกค้ายืนรอที่จุดเข้าคิวเพื่อซื้อสินค้า โดยต้องรักษาระยะห่างกัน 2 เมตร
- ร้านขายเครื่องดื่มต้องเพิ่มฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย

ทั้งนี้ ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวทิ้งท้ายว่า “ ธพส. ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงข้าราชการ ผู้มาปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานของ ธพส. และให้ร่วมมืออย่างเคร่งครัด เชื่อมั่นว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธพส.

21/05/2021

📣ประชาสัมพันธ์🧪🦠
สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ขยายเวลาการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถอาคารบี ชั้น1 C302 - 902

🦠รับ Walk-in วันละ 900 คนต่อวัน

💳✏️โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและปากกาส่วนตัว มาลงทะเบียนและรับบัตรคิว

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)ขอแจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณ...
20/05/2021

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ขอแจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี สามารถสักการะได้ที่ จุดประดิษฐานชั่วคราวบริเวณเกาะกลางถนน ตรงข้ามสถานที่ประดิษฐานเดิม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ขอแจ้งให้ทราบสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี สามารถสักการะได้ที่ จุดประดิษฐานชั่วคราวบริเวณเกาะกลางถนน ตรงข้ามสถานที่ประดิษฐานเดิม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

บรรยากาศการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำนักอนามัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ กองควมคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการส...
18/05/2021

บรรยากาศการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก

สำนักอนามัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ กองควมคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องจัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ
ระหว่างวันที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. เฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อวัน
โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) อำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นสถานที่ตรวจ ณ อาคารจอดรถอาคารบี (BC) ชั้น 1 โซน 1C302 - 902
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964

ข้อมูลสรุปประสิทธิพลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนโควิด-19ในคนไทย วัคซีนซิโนแวก และวัคซีนแอสตราซิเนกา #วัคซีนโควิด19#โคว...
18/05/2021

ข้อมูลสรุปประสิทธิพลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนโควิด-19ในคนไทย วัคซีนซิโนแวก และวัคซีนแอสตราซิเนกา

#วัคซีนโควิด19
#โควิด19
#COVID19
#ศูนย์ราชการฯ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

7 ข้อ เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน1.  สองวันก่อน และหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพ...
17/05/2021

7 ข้อ เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

1. สองวันก่อน และหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน
3. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
4. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวัน อย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกแขนหนัก
5. วันที่ฉีด ควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. หลังฉีดแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

แหล่งที่มา: กรมอนามัย

7 ข้อ เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีน

1. สองวันก่อน และหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย 1 เดือน
3. ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัม ครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่างกัน 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen Arcoxia, Celebrex เด็ดขาด
4. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวัน อย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งยกแขนหนัก
5. วันที่ฉีด ควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน รวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. หลังฉีดแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้ว ให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

แหล่งที่มา: กรมอนามัย

17/05/2021

สำนักอนามัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ กองควมคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องจัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ

ระหว่างวันที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. เฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อวัน

โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) อำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นสถานที่ตรวจ ณ อาคารจอดรถอาคารบี (BC) ชั้น 1 โซน 1C302 - 902
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964

ประกาศ ปิดปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว 18 พ.ค. - 20 ก.ย. 2564 เพื่อบูรณะสถานที่ประดิษฐานองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธร...
14/05/2021

ประกาศ ปิดปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว 18 พ.ค. - 20 ก.ย. 2564 เพื่อบูรณะสถานที่ประดิษฐานองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี
ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ ปิดปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราว 18 พ.ค. - 20 ก.ย. 2564 เพื่อบูรณะสถานที่ประดิษฐานองค์ท้าวมหาพรหม พระพิฆเนศ และพระแม่ธรณี
ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักอนามัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ กองควมคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องจัดให้บริการตรวจคัดกรอ...
13/05/2021

สำนักอนามัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ กองควมคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องจัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ

ระหว่างวันที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. เฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อวัน

โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) อำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นสถานที่ตรวจ ณ อาคารจอดรถอาคารบี (BC) ชั้น 1 โซน 1C302 - 902
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964

สำนักอนามัยกรุงเทพฯ ร่วมกับ กองควมคุมโรค สำนักงานเขตหลักสี่ และศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องจัดให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เขตกรุงเทพเหนือ

ระหว่างวันที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 14.00 น. เฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อวัน

โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) อำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นสถานที่ตรวจ ณ อาคารจอดรถอาคารบี (BC) ชั้น 1 โซน 1C302 - 902
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 4964

หน้ากากอนามัยใช้แล้ว... ต้องทำอย่างไร?ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ห่วงใยข้าราชการและประชาชนให้ปลอดภัย ห่างไกลโ...
10/05/2021

หน้ากากอนามัยใช้แล้ว... ต้องทำอย่างไร?
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ห่วงใยข้าราชการและประชาชนให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
1. ถอดหน้ากากโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2. พับหน้ากากเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3. ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากากอนามัย
4. ใส่ถุงรองรับแล้วพันปากถุงให้แน่นป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะอันตรายที่แยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ
6. ล้างมือให้สะอาด
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

หน้ากากอนามัยใช้แล้ว... ต้องทำอย่างไร?
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ห่วงใยข้าราชการและประชาชนให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
1. ถอดหน้ากากโดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2. พับหน้ากากเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3. ม้วนสายรัดแล้วพันโดยรอบหน้ากากอนามัย
4. ใส่ถุงรองรับแล้วพันปากถุงให้แน่นป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5. ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะอันตรายที่แยกจากขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ
6. ล้างมือให้สะอาด
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

จุดรับ-ส่งพัสดุ/ สินค้า รวมถึงอาหารออนไลน์ พัสดุทุกชนิดจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนส่งให้ผู้รับอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคา...
06/05/2021

จุดรับ-ส่งพัสดุ/ สินค้า รวมถึงอาหารออนไลน์

พัสดุทุกชนิดจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนส่งให้ผู้รับ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) จำนวน 1 จุด
- บริเวณชั้น 1 ประตู 6 (ทิศใต้)

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) จำนวน 2 จุด
- บริเวณชั้น 2 ประตู 4 (ทิศเหนือ)
- บริเวณชั้น 2 ประตู 2 (ทิศใต้)

ธพส.จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานท่านในการรรับพัสดุด้วยตนเอง ณ จุดที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

จุดรับ-ส่งพัสดุ/ สินค้า รวมถึงอาหารออนไลน์

พัสดุทุกชนิดจะทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนส่งให้ผู้รับ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) จำนวน 1 จุด
- บริเวณชั้น 1 ประตู 6 (ทิศใต้)

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) จำนวน 2 จุด
- บริเวณชั้น 2 ประตู 4 (ทิศเหนือ)
- บริเวณชั้น 2 ประตู 2 (ทิศใต้)

ธพส.จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานท่านในการรรับพัสดุด้วยตนเอง ณ จุดที่กำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

06/05/2021
05/05/2021
04/05/2021
12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะจับแล้วต้องล้างมือทันที1. ลูกบิดประตู2. ราวบันได3. ห้องน้ำสาธารณะ 4. โทรศัพท์มือถือ5. ไมโครโฟน6....
03/05/2021

12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ
จับแล้วต้องล้างมือทันที

1. ลูกบิดประตู
2. ราวบันได
3. ห้องน้ำสาธารณะ
4. โทรศัพท์มือถือ
5. ไมโครโฟน
6. ราวจับสาธารณะ
7. เหรียญ/ ธนบัตร
8. ตู้ ATM
9. โต๊ะทำงาน
10. ปุ่มกดลิฟท์
11. รถเข็น
12. ที่เปิดประตูสาธารณะ

12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ
จับแล้วต้องล้างมือทันที

1. ลูกบิดประตู
2. ราวบันได
3. ห้องน้ำสาธารณะ
4. โทรศัพท์มือถือ
5. ไมโครโฟน
6. ราวจับสาธารณะ
7. เหรียญ/ ธนบัตร
8. ตู้ ATM
9. โต๊ะทำงาน
10. ปุ่มกดลิฟท์
11. รถเข็น
12. ที่เปิดประตูสาธารณะ

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนั...
03/05/2021

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ หรือ กองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ
โทร. 0 2298 5180, 06 2456 1504, 06 2454 6460
www.treasury.go.th

01/05/2021

ธพส. แจ้งปิดศูนย์อาหาร อาคาร A ชั่วคราว

เนื่องจากในวันที่ 1 พ.ค.64 พบว่า ผู้ประกอบการร้านอรสา คิทเช่น
จำนวน 1 ราย ภายในศูนย์อาหารอาคาร A ตรวจพบเชื้อโควิด-19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

จึงแจ้งมายังท่านที่ใช้บริการช่วงระหว่างวันที่ 26- 28 เม.ย. 64 โปรดเฝ้าระวังและสังเกตอาการ ของตนเอง 14 วัน อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ธพส. ได้เข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและศูนย์อาหารอาคาร A ตั้งแต่ในวันที่ 28 - 30 เม.ย. 64

โดยวันที่ 2 พ.ค. 64 จะพ่นยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนอีกครั้ง เพื่อพร้อมเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 พ.ค. 64

Digital Signage เปิดให้บริการแล้วเริ่ม 30 เมษายน 2564ณ ประตูทางเข้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) จะติดต่อที่ไหน หาง่ายด...
30/04/2021

Digital Signage เปิดให้บริการแล้ว

เริ่ม 30 เมษายน 2564
ณ ประตูทางเข้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

จะติดต่อที่ไหน หาง่ายด้วย Digital Map

สร้างความมั่นใจทุกจุดสัมผัส ด้วยบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และการทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ด้วยความห่วงใยจาก ธพส.

Digital Signage เปิดให้บริการแล้ว

เริ่ม 30 เมษายน 2564
ณ ประตูทางเข้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

จะติดต่อที่ไหน หาง่ายด้วย Digital Map

สร้างความมั่นใจทุกจุดสัมผัส ด้วยบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และการทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19

ด้วยความห่วงใยจาก ธพส.

29/04/2021

ธพส. แจ้งพบพนักงานร้านเบทาโกร อาคาร B ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย

เนื่องจากในวันที่ 29 เม.ย. 64 ธพส. ได้รับแจ้งจากร้านเบทาโกรว่า มีพนักงานขายที่ร้าน 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด-19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

จึงแจ้งมายังท่านที่ใช้บริการสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ติดเชื้อแจ้ง Timeline ได้แก่ ร้านเบทาโกร ร้าน 7-11 ร้านน้ำปั่นตรงข้าม 7-11 และ CP Food World ชั้น 1 อาคาร B ช่วงระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. 64 โปรดเฝ้าระวังและสังเกตอาการของตนเอง 14 วัน อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ธพส. จะเข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ประตูเข้า-ออก ห้องน้ำ และบริเวณจุดสัมผัส ทันที ในวันที่ 29 -30 เม.ย. 64 และ 1 พ.ค. 64

โดยจะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซน วันที่ 2 พ.ค. 64 เพื่อพร้อมเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 พ.ค. 64

29/04/2021
28/04/2021

ธพส. แจ้งปิดศูนย์อาหาร อาคาร A ชั่วคราว

เนื่องจากในวันที่ 28 เม.ย. 64 พบว่า ผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวเฮงๆ จำนวน 1 รายภายในศูนย์อาหารอาคาร A ตรวจพบเชื้อโควิด-19

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากกรมควบคุมโรค และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

จึงแจ้งมายังท่านที่ใช้บริการช่วงระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 64 โปรดเฝ้าระวังและสังเกตุอาการ ของตนเอง 14 วัน อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ธพส. จะเข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางและศูนย์อาหารอาคาร A ทันทีในวันที่ 28 - 30 เม.ย. 64

โดยวันที่ 2 พ.ค. 64 จะพ่นยาฆ่าเชื้อและอบโอโซนอีกครั้ง เพื่อพร้อมเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 พ.ค. 64

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 วันอาทิตย์ท...
28/04/2021

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) และ อาคารจอดรถ (อาคาร BC) วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันอาทิตย์ เวลา 15.00-04.00 น. (ของวันจันทร์)

งดการเข้าใช้ในวันและเวลาที่กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) และ อาคารจอดรถ (อาคาร BC) วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันอาทิตย์ เวลา 15.00-04.00 น. (ของวันจันทร์)

งดการเข้าใช้ในวันและเวลาที่กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Tops Daily สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะยกระดับมาตรการป้องกัน Covid - 19สาขาได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ - ทำความสะอาดภายในพื้นที่...
27/04/2021

Tops Daily สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
ยกระดับมาตรการป้องกัน Covid - 19
สาขาได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ - ทำความสะอาดภายในพื้นที่สาขา เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยต่อลูกค้าที่เข้าใช้บริการ

8ข้อปฏิบัติเบื้องต้นหากทราบผลตรวจ ติดโควิด19 ควรทำอย่างไร#โควิด19#COVID19#ไวรัสโคโรนา#กรมควบคุมโรค#กระทรวงสาธารณสุข#ศูนย...
26/04/2021

8ข้อปฏิบัติเบื้องต้น
หากทราบผลตรวจ ติดโควิด19 ควรทำอย่างไร

#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ราชการฯ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

8ข้อปฏิบัติเบื่องต้น
หากทราบผลตรวจ ติดโควิด19 ควรทำอย่างไร

#8ข้อปฏิบัติเบื่องต้นทราบผลตรวจติดโควิด19ควรทำอย่างไร
#โควิด19
#COVID19
#ไวรัสโคโรนา
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ไทยรู้สู้โควิด

ทุกมาตรการแทนความห่วงใย10 มาตรการป้องกันโควิด-191.กรณีพบผู้ติดเชื้อจะเข้าดำเนินการตามมาตรการ ศบค. ทันที2.พ่นสเปรย์ฆ่าเชื...
23/04/2021

ทุกมาตรการแทนความห่วงใย
10 มาตรการป้องกันโควิด-19

1.กรณีพบผู้ติดเชื้อจะเข้าดำเนินการตามมาตรการ ศบค. ทันที
2.พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง สัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง
3.ทำความสะอาดจุดสัมผัส ประตู ปุ่มกดลิฟต์ บันไดเลื่อน ทุก 1 ชั่วโมง
4.ทำความสะอาดรถไฟฟ้าโดยสารภายในทุกชั่วโมง
5.วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร
6.จัดจุดรับพัสดุ/อาหารออนไลน์ไว้ภายนอกอาคาร
7.ผู้ประกอบการร้านค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
8.ทำความสะอาดฉากกั้นโต๊ะ นั่งเว้นระยะห่างภายในศูนย์อาหาร
9.งดใช้โถปัสสาวะชายบางโถ เพื่อเว้นระยะห่าง
10.เข้าคิว รักษาระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในร้านค้าต่างๆ

#WeLoveCare
#โควิด19
#ป้องกันโควิด19
#ศูนย์ราชการฯ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะฯ

ทุกมาตรการแทนความห่วงใย
10 มาตรการป้องกันโควิด-19

1.กรณีพบผู้ติดเชื้อจะเข้าดำเนินการตามมาตรการ ศบค. ทันที
2.พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลาง สัปดาห์ล่ะ 1 ครั้ง
3.ทำความสะอาดจุดสัมผัส ประตู ปุ่มกดลิฟต์ บันไดเลื่อน ทุก 1 ชั่วโมง
4.ทำความสะอาดรถไฟฟ้าโดยสารภายในทุกชั่วโมง
5.วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร
6.จัดจุดรับพัสดุ/อาหารออนไลน์ไว้ภายนอกอาคาร
7.ผู้ประกอบการร้านค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
8.ทำความสะอาดฉากกั้นโต๊ะ นั่งเว้นระยะห่างภายในศูนย์อาหาร
9.งดใช้โถปัสสาวะชายบางโถ เพื่อเว้นระยะห่าง
10.เข้าคิว รักษาระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในร้านค้าต่างๆ

#WeLoveCare
#โควิด19
#ป้องกันโควิด19
#ศูนย์ราชการฯ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะฯ

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 25 เมษาย...
21/04/2021

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารจอดรถ (อาคาร BC)

งดการเข้าใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารจอดรถ (อาคาร BC)

งดการเข้าใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

ที่อยู่

Government Complex 120 The Government Complex Commemorating His Majesty The King's 80 Th Birthday Anniversary, 5st December, B.E. 2550 (2007) Chaeng Watthana Road
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์) ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ . ศ . 2502 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้า) ของทุนจดทะเบียนของ ธพส . และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส . ซึ่ง ธพส . จะทำหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

(+66)0 2142 2233

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด