Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน

Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ป...
30/12/2021

ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร
โปรดแสดงบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผลตรวจ ATK ที่เป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาล หรือภาพถ่าย หรือชุดตรวจ ATK ตัวจริง ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจ
ผลตรวจ ATK ดังนี้
1. สัปดาห์แรก (วันที่ 4-7 มกราคม 2565) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้าอาคาร
2. สัปดาห์ที่ 2 (วันที่10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้าอาคาร

กรณีไม่แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำแบบคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าอาคาร

ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร
โปรดแสดงบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผลตรวจ ATK ที่เป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาล หรือภาพถ่าย หรือชุดตรวจ ATK ตัวจริง ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจ
ผลตรวจ ATK ดังนี้
1. สัปดาห์แรก (วันที่ 4-7 มกราคม 2565) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้าอาคาร
2. สัปดาห์ที่ 2 (วันที่10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้าอาคาร

กรณีไม่แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำแบบคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าอาคาร

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)ขอแจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อป้องก...
30/12/2021

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ขอแจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
อาคารจอดรถ (BC) ดังนี้

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)
ขอแจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
อาคารจอดรถ (BC) ดังนี้

โมเดลอาคารรักษ์โลก.กระแสโลกยุคใหม่มุ่งไปสู่เทรนด์รักษ์โลก พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมสีเขียว ประเทศต่างๆร่วมมือต่อสู้กับปัญ...
28/12/2021
โมเดลอาคารรักษ์โลก

โมเดลอาคารรักษ์โลก
.
กระแสโลกยุคใหม่มุ่งไปสู่เทรนด์รักษ์โลก พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมสีเขียว ประเทศต่างๆร่วมมือต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน
.
ขณะที่การก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่โดดเด่นในด้านนี้ต้องยกให้ โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) คว้ารางวัลคุณภาพมาแล้วทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับเอเชียแปซิฟิก จนถึงระดับโลก
.
#อาคารรักษ์โลก
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
#ธพส

https://www.thairath.co.th/news/local/2274452

กระแสโลกยุคใหม่มุ่งไปสู่เทรนด์รักษ์โลก พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมสีเขียว ประเทศต่างๆร่วมมือต่อสู้กับปัญห...

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับมาตรการป้องกัน “โอมิครอน”ย้ำชัด! ให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานโชว์ผล ATK ก่อนเข้าอาคาร พ...
28/12/2021

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับมาตรการป้องกัน “โอมิครอน”
ย้ำชัด! ให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานโชว์ผล ATK ก่อนเข้าอาคาร พร้อมบริการประชาชนรับปีใหม่

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ย้ำชัด!
การให้บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง เผย 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ พร้อมใจยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขั้นสูงสุด ด้วยการร่วมมือแสดงบัตรประจำตัว พร้อมผลตรวจ ATK เป็นลบ หากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคในช่วง 14 วัน ต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่มาปฏิบัติงานและมีผลเป็นลบ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร

สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ ให้แสดงหลักฐานก่อนเข้าอาคารต่าง ๆ ได้แก่ 1) หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 2) ผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง 3) ทำแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด–19 ที่บริเวณทางเข้าอาคาร หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่มีการระบาดของโรค จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร แต่ถ้ามีความจำเป็นให้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันทีก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ศบค. ต่อไป

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัดวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภั...
24/12/2021

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

พบกันเย็นนี้นะครับGARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัดวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาส...
24/12/2021

พบกันเย็นนี้นะครับ

GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล (Universal prevention For covid-19)#โควิด19 #covid19#กรมควบคุมโรค#ศูนย์ราชก...
22/12/2021

การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล
(Universal prevention For covid-19)

#โควิด19
#covid19
#กรมควบคุมโรค
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล
(Universal prevention For covid-19)

#โควิด19 #กรมควบคุมโรค

22/12/2021
พบกับงาน Feel Good Food Great พบกับของกิน ของใช้มากมาย            วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 บริเวณลานชั้น ...
21/12/2021

พบกับงาน Feel Good Food Great พบกับของกิน ของใช้มากมาย
วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 บริเวณลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัดวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ...
20/12/2021

GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCKวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ร...
17/12/2021

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

พบกันเย็นนี้งาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประ...
16/12/2021

พบกันเย็นนี้
งาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1 ) แล้วพบกันครับ

กลับมาอีกครั้งกับงาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1 ) แล้วพบกันครับ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งให้ทราบได้ทำการเปิดช่องทางจราจรเพื่อเลี้ยวขวาไปทางหลักสี่ออกสู่ถนนรามอิ...
16/12/2021

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งให้ทราบได้ทำการเปิดช่องทางจราจรเพื่อเลี้ยวขวาไปทางหลักสี่ออกสู่ถนนรามอินทรา ตรงปากซอยแจ้งวัฒนะ 7 ตั้งแต่วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.15 - 16.45 น. เป็นต้นไป

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งให้ทราบได้ทำการเปิดช่องทางจราจรเพื่อเลี้ยวขวาไปทางหลักสี่ออกสู่ถนนรามอินทรา ตรงปากซอยแจ้งวัฒนะ 7 ตั้งแต่วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 16.15 - 16.45 น. เป็นต้นไป

16/12/2021

⚠ มาตรการความปลอดภัย การจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่
มีผู้ร่วมงาน 1,000 คนขึ้นไป
1⃣ ยกระดับ COVID Free Personnel
1.1 ผู้จัดงาน พนักงาน นักร้อง นักดนตรี ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
1.2 ตรวจคัดกรองผู้จัดงาน พนักงาน นักแสดง นักร้อง ทุกคนด้วย ATK ก่อนจัดงาน 72 ชั่วโมง
1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ
1.4 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

2⃣ ยกระดับ COVID Free Customer
2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลตรวจ ATK เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง
2.2 คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย TST หรือ แอปฯ อื่น ๆ
2.3 ปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3⃣ ยกระดับ COVID Free Environment
3.1 จัดงานในพื้นที่ควบคุมการเข้าออกได้ (พื้นที่ปิด) และในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
3.2 จัดงานไม่ให้เกิดความแออัด
- จองตั๋วล่วงหน้า / ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนถึงวันจัดงาน
- กำหนดช่องทางเข้า - ออก งานจุดเดียว
- จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1 คน / 4 ตร.ม. และติดป้ายแสดงจำนวนผู้ใช้บริการ
- กำหนดโซนของผู้ร่วมงาน
- งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด
3.3 ทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์สัมผัสร่วมกัน ทุก 1-2 ชั่วโมง
3.4 กรณีมีการแสดง เว้นระยะห่างระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร และเว้นระยะห่างนักดนตรี นักแสดงบนเวทีอย่างน้อย 1 เมตร

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

16/12/2021

ทำอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อสังสรรค์เครือญาติในเทศกาลปีใหม่

- ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ ตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรม
- สวมหน้ากากอนามัย เมื่อใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่
- จัดกิจกรรมในที่มีอากาศถ่ายเท ไม่หนาแน่น เว้นระยะห่าง
- ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนควรงดร่วมกิจกรรม

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กลับมาอีกครั้งกับงาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี...
15/12/2021

กลับมาอีกครั้งกับงาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1 ) แล้วพบกันครับ

กลับมาอีกครั้งกับงาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1 ) แล้วพบกันครับ

ธพส. เปิดสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารบีบริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดให้บริการสโมสรศูนย์...
13/12/2021

ธพส. เปิดสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 5 อาคารบี

บริษัท ธนารักพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดให้บริการสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ณ ชั้น 5 ทิศตะวันออก อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) มุ่งหวังให้เป็นสถานที่พบปะ สังสรรค์แก่ผู้มาใช้บริการ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการมากมาย อาทิ Free WiFi, ทีวีดิจิตอลเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ร้านของว่าง และเครื่องดื่ม

นอกเหนือจากสโมสรแห่งนี้จะเป็นจุดนัดพบ ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสันทนาการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ แล้ว ยังจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เป็นการชะลอปริมาณรถในช่วงเวลาเลิกงานได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งทุกท่านสามารถใช้บริการได้ ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00 – 18.00 น.

โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีพีธีเปิดสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ โดยนายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภายในศูนย์ราชการฯ ให้เกียรติร่วมงาน

เปิดแล้วๆ สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จุดนัดพบสำหรับทุกคนเปิดให้บริการแล้ววันนี้ บริเวณ ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี...
13/12/2021

เปิดแล้วๆ สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จุดนัดพบสำหรับทุกคนเปิดให้บริการแล้ววันนี้ บริเวณ ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ฝั่งทิศตะวันออก ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 -18.00 น.

เปิดแล้วๆ สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จุดนัดพบสำหรับทุกคนเปิดให้บริการแล้ววันนี้ บริเวณ ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี ฝั่งทิศตะวันออก ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 -18.00 น.

09/12/2021

13-17 ธ.ค.64 นี้ สปสช.ขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี !

ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (จุดเดียวกับที่ตรวจ ATK) 13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. (ให้บริการวันละ 2,000 โดส)

พกบัตรประชาชนมาด้วย

เพื่อลดความแออัด สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ที่แอปเป๋าตัง
เลือกหน่วยบริการ ศูนย์ฉีดวัคซีน ศูนย์ราชการอาคาร B
หรือ Walk in ติดต่อจุดลงทะเบียนหน้างาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หรือสอบถามทางไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อนไลน์ สปสช. พิมพ์ @nhso

#สปสช #กรมควบคุมโรค #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ #ไข้หวัดใหญ่ #โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ #ธพส #ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ขอเชิญร่วมเปิดสโมสรและมอบรางวัลผู้ร่วมสนุกผ่านเฟสบุ๊ควันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.บริเวณชั้น 5 อาคาร B ฝั่งทิศตะวั...
09/12/2021

ขอเชิญร่วมเปิดสโมสรและมอบรางวัลผู้ร่วมสนุกผ่านเฟสบุ๊ค
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.
บริเวณชั้น 5 อาคาร B ฝั่งทิศตะวันออก
ฟรี พิเศษผู้ร่วมงานรับขนมแสนอร่อย

ขอเชิญร่วมเปิดสโมสรและมอบรางวัลผู้ร่วมสนุกผ่านเฟสบุ๊ค
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.
บริเวณชั้น 5 อาคาร B ฝั่งทิศตะวันออก
ฟรี พิเศษผู้ร่วมงานรับขนมแสนอร่อย

07/12/2021
05/12/2021
ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64 .ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านห...
03/12/2021

ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64
.
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
พบกับคาราวาน FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น ทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี พร้อมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ในบรรยากาศสุดชิวๆ

เริ่มแล้วนะครับงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64 .ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด...
03/12/2021

เริ่มแล้วนะครับ
งาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64
.
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
พบกับคาราวาน FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น ทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี พร้อมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ในบรรยากาศสุดชิวๆ

กลับมาอีกครั้ง กับงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64
.
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
พบกับคาราวาน FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น ทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี พร้อมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ในบรรยากาศสุดชิวๆ
.
#GardenFoodTruck
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

กลับมาอีกครั้ง กับงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64 .ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ล...
29/11/2021

กลับมาอีกครั้ง กับงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64
.
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
พบกับคาราวาน FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น ทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี พร้อมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ในบรรยากาศสุดชิวๆ
.
#GardenFoodTruck
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

กลับมาอีกครั้ง กับงาน GARDEN FOOD TRUCK ศุกร์แสนอร่อยถึงสิ้นปี 64
.
ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
พบกับคาราวาน FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่น ทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี พร้อมอาหาร ขนมและเครื่องดื่มที่หลากหลาย ในบรรยากาศสุดชิวๆ
.
#GardenFoodTruck
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

📌ขอเชิญร่วมสนุกถ่ายภาพเซลฟี่📸 ตัวเองกับบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มของร้านในสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณชั้น 5 อา...
29/11/2021

📌ขอเชิญร่วมสนุกถ่ายภาพเซลฟี่📸 ตัวเองกับบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มของร้านในสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณชั้น 5 อาคารบี ฝั่งทิศตะวันออก
.
โดยมีกติกาและรายละเอียด ดังนี้
.
1. ถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกับบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มของร้านในสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
2. โพสต์ลง Facebook ตัวเอง #สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และแชร์เป็นสาธารณะ
3. แคปหน้าจอส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
4. กด Like เwจ Government Complex ศูนย์ราชการฯ
5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน
(ธพส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด)
6. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 น.
7. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 8 ธ.ค. 64 (ในเพจ Government Complex ศูนย์ราชการฯ)
8. เชิญร่วมรับรางวัลและร่วมงานเปิดสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธ.ค.64
เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 5 อาคาร B ฝั่งทิศตะวันออก
.

#สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

📌ขอเชิญร่วมสนุกถ่ายภาพเซลฟี่📸 ตัวเองกับบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มของร้านในสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณชั้น 5 อาคารบี ฝั่งทิศตะวันออก
.
โดยมีกติกาและรายละเอียด ดังนี้
.
1. ถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกับบรรยากาศพร้อมเครื่องดื่มของร้านในสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
2. โพสต์ลง Facebook ตัวเอง #สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และแชร์เป็นสาธารณะ
3. แคปหน้าจอส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
4. กด Like เwจ Government Complex ศูนย์ราชการฯ
5. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน
(ธพส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด)
6. ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธ.ค. 64 เวลา 18.00 น.
7. ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล วันที่ 8 ธ.ค. 64 (ในเพจ Government Complex ศูนย์ราชการฯ)
8. เชิญร่วมรับรางวัลและร่วมงานเปิดสโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 ธ.ค.64
เวลา 12.00 น. ณ ชั้น 5 อาคาร B ฝั่งทิศตะวันออก
.

#สโมสรศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ธพส. แจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID...
29/11/2021

ธพส. แจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ (BC)

ธพส. แจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และอาคารจอดรถ (BC)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเส...
29/11/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

27/11/2021

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ธพส. มอบ COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อใช้ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมกับนายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบกล่อง COVID Care Box จำนวน 250 กล่อง เพื่อใช้ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชุมชนเคหะหลักสี่และชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข โดยมีนายสุภัทร์ พิมพ์ทรัพย์ รองประธานเคหะชุมชนหลักสี่ ว่าที่ ร.ต.วชิรพล พงษ์เกษ เลขานุการคณะกรรมการกลางฯ พร้อมด้วยผู้แทนเคหะชุมชนหลักสี่ และนายนิมิต วาระวรรณ ประธานกองเฝ้าระวังชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข เป็นรับผู้รับมอบ ซึ่งภายในกล่อง COVID Care Box ประกอบด้วย ฟ้าทะลายโจร จำนวน 2 กระปุก หน้ากากอนามัย จำนวน 4 ห่อ เจลแอลกอฮอล์ 1 ขวด และสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 2 ชิ้น เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนปลอดภัยจาก COVID-19

เริ่มแล้วนะครับ!!!ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน GARDEN FOOD TRUCK พบกับคาราวานร้านอาหาร FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบ...
26/11/2021

เริ่มแล้วนะครับ!!!

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน GARDEN FOOD TRUCK พบกับคาราวานร้านอาหาร FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่นทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี ใน(วันนี้) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
#GardenFoodTruck
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน GARDEN FOOD TRUCK พบกับคาราวานร้านอาหาร FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่นทุกเย็นวันศุกร...
26/11/2021

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน GARDEN FOOD TRUCK พบกับคาราวานร้านอาหาร FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่นทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี ใน(วันนี้) วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)
.
#GardenFoodTruck
#ศูนย์ราชการ
#ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน GARDEN FOOD TRUCK พบกับคาราวานร้านอาหาร FOOD TRUCK กว่า 15 ร้าน ฟังเพลงที่แสนอบอุ่นทุกเย็นวันศุกร์ต้อนรับฤดูหนาวปลายปี ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1)

พบกับงาน SHOP ฟิน กิน FUN FOOD&FAIR พบกับของกิน ของใช้มากมาย            วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 บริเวณ...
23/11/2021

พบกับงาน SHOP ฟิน กิน FUN FOOD&FAIR พบกับของกิน ของใช้มากมาย
วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564 บริเวณลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ที่อยู่

Government Complex 120 The Government Complex Commemorating His Majesty The King's 80 Th Birthday Anniversary, 5st December, B.E. 2550 (2007) Chaeng Watthana Road
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์) ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ . ศ . 2502 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้า) ของทุนจดทะเบียนของ ธพส . และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส . ซึ่ง ธพส . จะทำหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

(+66)0 2142 2233

เว็บไซต์

http://www.governmentcomplex.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยกระดับมาตรการเริ่ม 4 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร โปรดแสดงบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผลตรวจ ATK ที่เป็นเอกสารรับรองจากสถานพยาบาล หรือภาพถ่าย หรือชุดตรวจ ATK ตัวจริง ที่ระบุชื่อ-นามสกุล และวันที่ตรวจ ผลตรวจ ATK ดังนี้ 1. สัปดาห์แรก (วันที่ 4-7 มกราคม 2565) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน ก่อนเข้าอาคาร 2. สัปดาห์ที่ 2 (วันที่10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้าอาคาร กรณีไม่แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำแบบคัดกรองที่บริเวณประตูทางเข้าอาคาร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ขอแจ้งกำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารจอดรถ (BC) ดังนี้
โมเดลอาคารรักษ์โลก . กระแสโลกยุคใหม่มุ่งไปสู่เทรนด์รักษ์โลก พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมสีเขียว ประเทศต่างๆร่วมมือต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน . ขณะที่การก่อสร้างอาคารของภาครัฐที่โดดเด่นในด้านนี้ต้องยกให้ โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) คว้ารางวัลคุณภาพมาแล้วทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับอาเซียน ระดับเอเชียแปซิฟิก จนถึงระดับโลก . #อาคารรักษ์โลก #ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ #ธพส https://www.thairath.co.th/news/local/2274452
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับมาตรการป้องกัน “โอมิครอน” ย้ำชัด! ให้ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานโชว์ผล ATK ก่อนเข้าอาคาร พร้อมบริการประชาชนรับปีใหม่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ย้ำชัด! การให้บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยต้องเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง เผย 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์ราชการฯ พร้อมใจยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ขั้นสูงสุด ด้วยการร่วมมือแสดงบัตรประจำตัว พร้อมผลตรวจ ATK เป็นลบ หากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคในช่วง 14 วัน ต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในวันที่มาปฏิบัติงานและมีผลเป็นลบ ก่อนเข้าปฏิบัติงานภายในอาคาร สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อภายในศูนย์ราชการฯ ให้แสดงหลักฐานก่อนเข้าอาคารต่าง ๆ ได้แก่ 1) หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 2) ผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่ผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง 3) ทำแบบคัดกรองความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด–19 ที่บริเวณทางเข้าอาคาร หากพบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ที่มีการระบาดของโรค จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร แต่ถ้ามีความจำเป็นให้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทันทีก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ศบค. ต่อไป
ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
พบกันเย็นนี้นะครับ GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
การป้องกันการติดเชื้อโควิด19 แบบครอบจักรวาล (Universal prevention For covid-19) #โควิด19 #covid19 #กรมควบคุมโรค #ศูนย์ราชการ #ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
พบกับงาน Feel Good Food Great พบกับของกิน ของใช้มากมาย วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564 บริเวณลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
GARDEN FOOD TRUCK ธีมงานวัด วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
ภาพบรรยากาศงาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
พบกันเย็นนี้ งาน GARDEN FOOD TRUCK วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 - 20.00 น. ลานด้านหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี (ประตู 1 ) แล้วพบกันครับ