Clicky

กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนั

กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนั กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์
สำนักนันทนา

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
25/03/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

24/03/2023

เสาร์นี้เรามีนัดกันน้าาาาา
กับพิธีเปิดและปฐมนิเทศกิจกรรมร้อนนี้มีกีฬาและนันทนาการเพื่อลูกรัก 🌟

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ❣️

ซึ่งน้องและผู้ปกครอง จะได้รับทราบข้อมูลและการเตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรม ปิดเทอมนี้เราจะได้ร่วมสนุก เรียนรู้ทักษะกีฬาและนันทนาการอย่างสร้างสรรค์กันนะ

Photos from กรมการปกครอง fanpage's post
22/03/2023

Photos from กรมการปกครอง fanpage's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
21/03/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

21/03/2023

📣 21 มีนาคม วันป่าไม้โลก (WORLD FORESTRY DAY)
-----------------------------------------------
📌 ได้มีการเฉลิมฉลองกันต่อเนื่องเป็นเวลามากว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนประโยชน์และผลิตผลต่างๆ ที่ได้รับจากป่าทั้งนี้ แนวคิดในการกำหนดวันป่าไม้โลกมีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชนสมัยทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้นเอง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นความตระหนักของสาธารณชนถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้
▶ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/31/iid/164544
-------------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

21/03/2023

🌞🌙21 มีนาคม 2566 “วันวสันตวิษุวัต” เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน 🌞🌙

“วสันตวิษุวัต” (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox) ช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน คำว่า “วิษุวัต” (Equinox) เป็นภาษาสันสกฤตหมายถึง “จุดราตรีเสมอภาค” จุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ส่งผลให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน วันดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ เรียกว่า วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) และช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือ เรียกว่า วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox)

แต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา ดวงอาทิตย์ค่อย ๆ เคลื่อนจากจุดใต้สุดขึ้นมาทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมา ณ ตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลก ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี สำหรับประเทศไทย วันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 06:21 น. และตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:28 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกใต้

ฤดูกาลเกิดจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วย เหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง จะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้า แตกต่างกับฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว

ปรากฏการณ์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ คือ “วันครีษมายัน” (Summer Solstice) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

ที่มา : NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
-------------------------------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
07/03/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

06/03/2023
03/03/2023

กรมพลศึกษาเผยแพร่ปฏิทินวันพระประจำเดือนมีนาคม 2566 และ เกร็ดความรู้หลักธรรมเรื่อง "โอวาทปาติโมกข์"
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนตามแผนการอุปถัมภ์ศาสนา โดยการเผยแพร่หลักธรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบุคลากรและผู้สนใจสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและในการดำเนินชีวิตต่อไป

Photos from สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา's post
03/03/2023

Photos from สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
03/03/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

03/03/2023

กรมพลศึกษาขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรและผู้สนใจน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและในชีวิตประจำวันต่อไป

“ ความพอดี... ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์เป็นผลประโยชน์แท้และยั่งยืน ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
25/02/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
17/02/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

14/02/2023
Mobile uploads
14/02/2023

Mobile uploads

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
14/02/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา's post
13/02/2023

Photos from สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา's post

12/02/2023
Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
10/02/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

10/02/2023

🔅🔅หลายๆ ท่านอาจจะหลงลืมไปแล้วว่า “วันนี้ในอดีต เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2480 มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาติดตามกันได้ค่ะ….
🏟️🏟️สนามกีฬาระดับมาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการ “กรีฑาสถานแห่งชาติ” หรือสนามศุภชลาศัย ที่เราคุ้นเคยมีอายุครบ 86 ปี ที่ยังคงอยู่เคียงคู่ขนาน ไปกับหลากเรื่องราวมหกรรมกีฬาแห่งชาติมากมาย นับตั้งแต่เป็นสนาม เปิดประเดิมด้วยกีฬาแหลมทอง ต่อมาคือซีเกมส์ครั้งแรก พ.ศ.2502 หรือเมื่อครั้งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ถึง 3 ครั้งเมื่อ พ.ศ.2509, 2513, 2521 สนามกีฬาแห่งนี้ได้สร้างตำนานนักกีฬาระดับชาติให้เป็นที่จดจำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสถานจัดแข่งฟุตบอลคัดเลือกที่ส่งให้ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมโอลิมปิกถึง 2 ครั้ง ทั้งนี้สนามศุภชลาศัยยังถูกเลือกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต และใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญๆ ทางศาสนาอีกด้วย

#10กุมภาพันธ์
#กรมพลศึกษา
#สนามศุภชลาศัย
#สนามกีฬาแห่งชาติ
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมพลศึกษา

Photos from สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา's post
09/02/2023

Photos from สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา's post

Photos from สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา's post
09/02/2023

Photos from สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา's post

06/02/2023
Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
06/02/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
06/02/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from กรมประชาสัมพันธ์'s post
06/02/2023

Photos from กรมประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สำนักนันทนาการ  กรมพลศึกษา's post
31/01/2023

Photos from สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา's post

Photos from DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย's post
21/01/2023

Photos from DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย's post

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
21/01/2023

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

Photos from DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย's post
21/01/2023

Photos from DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย's post

ที่อยู่

ประตู 16 ชั้น 2 สนามกีฬาแห่งชาต
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มนันทนาการสัมพันธ์ สำนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท ปรูณ์สปอร์ต กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา He is crazy Research University Network Thailand สน.ปทุมวัน ITD - International Institute for Trade and Development LTR Long-term Resident Visa สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเท สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพม BBA CU Student Council The Street Videos หน่วยกิจการนิสิต คณะเศรษฐศา กรมการทหารสื่อสาร RD BKK3