คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
"สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"

เปิดเหมือนปกติ

💬 ช่อง​ทางแจ้งความเสียหายเกี่ยวกับการจัดส่งโล่และตรา​สัญลักษณ์​ GECC ประจ​ำ​ปี​ พ.ศ. 2564 💬#Scan QR Code​ ด้านล่าง
08/10/2021

💬 ช่อง​ทางแจ้งความเสียหายเกี่ยวกับการจัดส่งโล่และตรา​สัญลักษณ์​ GECC ประจ​ำ​ปี​ พ.ศ. 2564 💬

#Scan QR Code​ ด้านล่าง

💬 ช่อง​ทางแจ้งความเสียหายเกี่ยวกับการจัดส่งโล่และตรา​สัญลักษณ์​ GECC ประจ​ำ​ปี​ พ.ศ. 2564 💬

#Scan QR Code​ ด้านล่าง

30/09/2021
Join our Cloud HD Video Meeting

รหัสเข้าห้องพิธีมอบโล่ GECC ในวันที่ 30 ก.ย. 2564
(โปรดระบุชื่อเข้าห้องพิธีตามบัญชีรายชื่อเข้าห้องพิธีด้วยระบบ ZOOM Meeting ที่ได้แจ้งให้ทราบทาง QR Code ไว้แล้ว)

Join Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89599541387?pwd=NFJLNUsxNE85QlU3Z1dvV2ZQcFZhUT09

Meeting ID: 895 9954 1387
Passcode: 300864

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

เชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านทาง Fac...
29/09/2021

เชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ผ่านทาง Facebook Live ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่า ...มาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะ #GECC2564

https://drive.google.com/file/d/1ifNjD2zyOl6jsYX-O6kgO7_Ogkj4V-gD/view?usp=sharing (สูจิบัตร​ GEEC​2564)

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/18wdSGdpVMrmRcTvWGizGzd80EbHtq0iF/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1632847164238000&usg=AFQjCNEIe1eoswL6u5soi38VeT7Qyab-Dg (บัญชีรายชื่อหน่วยงานเข้าระบบ zoom)

#หนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐาน GECC และขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามล...
03/09/2021

#หนังสือแจ้งผลการรับรองมาตรฐาน GECC และขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างค่า ทั้งนี้ได้นำส่งหนังสือให้หน่วยงานระดับกระทรวง และจังหวัด เรียบร้อยแล้ว #GECC2564 #ผู้รับโล่ใส่หน้ากากอนามัยตอนถ่ายคลิปด้วยนะคะ
https://drive.google.com/drive/folders/1-_GzAZ5JzVZpMFcdkj2SoxY7SI3xEu5i?usp=sharing

🎉💚ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่องการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 #GECC...
30/08/2021
ประกาศ คกก.GECC-64.1.pdf

🎉💚ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่องการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 #GECC2564 รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างค่า
https://drive.google.com/file/d/1c7Gbwu-B7LHkbLEHQowGLLkJWZWKoLR2/view?usp=sharing

♡ติดตามการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางนี้ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 25...
17/08/2021

♡ติดตามการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางนี้ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ค่ะ♡ #GECC2564

♡ติดตามการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางนี้ ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ค่ะ♡ #GECC2564

วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2564 นายณรงค์​ บุญโญ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 พร้อมคณะ ได้...
01/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2564 นายณรงค์​ บุญโญ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ สรุป​ได้​ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม​ 2564 นายณรงค์​ บุญโญ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ สรุป​ได้​ดังนี้

วันที่ 30 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์​ บุญโญ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 พร้อมคณะ ไ...
30/06/2021

วันที่ 30 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์​ บุญโญ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ สรุป​ได้​ดังนี้

วันที่ 30 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์​ บุญโญ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 3 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่กรุงเทพ​มหานคร​ สรุป​ได้​ดังนี้

วันที่ 29 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 และ​คณะที่​ 3 ได้ดำเ...
29/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 และ​คณะที่​ 3 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ลำพูน​ จังหวัด​ชุมพร​ จังหวัด​เพชรบุรี​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​นนทบุรี​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ และกรุงเทพ​มหานคร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 28 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 และ​คณะที่​ 3 ได้ดำเ...
28/06/2021

วันที่ 28 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 และ​คณะที่​ 3 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ จังหวัด​ลำพูน​ จังหวัด​ยะลา จังหวัด​เพชรบุรี​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​นครปฐม กรุงเทพ​มหานคร​ และจังหวัด​นนทบุรี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 25 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 และ​คณะที่​ 2 ได้ดำเนินการตรวจ...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 และ​คณะที่​ 2 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​เพชรบุรี​ และจังหวัด​ภูเก็ต​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 24 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 และ​คณะที่​ 10 ได้ดำ...
24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 และ​คณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ กรุงเทพ​มหานคร​​ จังหวัด​นนทบุรี​ จังหวัด​ปทุมธานี​ จังหวัด​นครปฐม​ จังหวัด​พิจิตร​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ และจังหวัด​อุทัยธานี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 23 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 9 และ​คณะที่...
23/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 9 และ​คณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​นนทบุรี​ จังหวัด​ปทุมธานี​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​อุดรธานี​ จังหวัด​หนองคาย​ จังหวัด​พิษณุโลก​ และจังหวัด​สุโขทัย​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 และ​คณะที่...
22/06/2021

วันที่ 22 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 และ​คณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง​ จังหวัด​ชุมพร​ จังหวัด​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ จังหวัด​ระนอง​ กรุงเทพ​มหานคร​ และจังหวัด​อุดรธานี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 21 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 9 ...
21/06/2021

วันที่ 21 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดยะลา​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​กระบี่​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​นครปฐม​ จังหวัด​สุโขทัย​ จังหวัด​นครสวรรค์​ และจังหวัด​อุดรธานี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 18 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 และคณะที่​ 9 ได้ดำเน...
18/06/2021

วันที่ 18 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดยะลา​ จังหวัด​ภูเก็ต​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ จังหวัด​เพชรบุรี​ และจังหวัด​อุดรธานี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 17 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 และคณะที่​ 10 ได้ดำเ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ กรุงเทพ​มหานคร​ และจังหวัด​อุดรธานี​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 16 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเ...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​แพร่​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ จังหวัด​หนองบัวลำ​ภู​ จังหวัด​ตาก​ และจังหวัด​อุตรดิตถ์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 15 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 9 ...
15/06/2021

วันที่ 15 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​แพร่​ จังหวัดชุมพร​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ กรุงเทพ​มหานคร จังหวัด​หนองบัว​ลำภู จังหวัดกำแพง​เพชร​ และจังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 14 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 ...
14/06/2021

วันที่ 14 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 9 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​แพร่​ จังหวัดเพชรบุรี​ จังหวัด​กระบี่​ จังหวัด​ภูเก็ต​ จังหวัด​ระนอง​ จังหวัดชุมพร​ กรุงเทพ​มหานคร จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​หนองบัว​ลำภู จังหวัด​อุตรดิตถ์​ จังหวัด​สุโขทัย​ และจังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 11 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 และคณะที่​...
11/06/2021

วันที่ 11 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 และคณะที่​ 9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​พะเยา​ จังหวัด​แพร่​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​นครนายก​ จังหวัด​สุรินทร์​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ และจังหวัด​หนองคาย​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 10 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 ...
10/06/2021

วันที่ 10 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 ​และคณะที่ ​10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​พะเยา​ จังหวัด​นนทบุรี​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​ขอนแก่น จังหวัด​นครราชสีมา​ จังหวัดหนองคาย​ จังหวัด​พิษณุโลก​ จังหวัด​อุทัยธานี​ และจังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 9 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 ค...
09/06/2021

วันที่ 9 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 ​และคณะที่ ​10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​พะเยา​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​ขอนแก่น จังหวัด​บุรีรัมย์​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัดหนองคาย​ จังหวัด​ตาก จังหวัด​นครสวรรค์​ และจังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 ค...
08/06/2021

วันที่ 8 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 ​และคณะที่ ​10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​พะเยา​ จังหวัด​ระนอง​ จังหวัด​เพชรบุรี​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​นนทบุรี​ จังหวัด​ปทุมธานี​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​พิษณุโลก​ จังหวัด​พิจิตร​ และจังหวัด​อุตรดิตถ์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 7 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 ค...
07/06/2021

วันที่ 7 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 ​และคณะที่ ​10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ปัตตานี​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​ภูเก็ต​ จังหวัด​ระยอง​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​นครปฐม​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​ปทุมธานี​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ จังหวัด​สกลนคร​ จังหวัด​กำแพง​เพชร​ จังหวัด​พิจิตร​ และจังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 4 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 7 ​และคณะที่ ...
04/06/2021

วันที่ 4 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 7 ​และคณะที่ ​9 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ปัตตานี​ จังหวัด​สุราษฎร์ธานี​ จังหวัด​ภูเก็ต​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัดจันทบุรี​ จังหวัดปราจีนบุรี​ จังหวัด​เลย และจังหวัด​สกลนคร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 2 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 ​...
02/06/2021

วันที่ 2 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 3 คณะที่​ 8 คณะที่​ 9 ​และคณะที่ ​10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ปัตตานี​ จังหวัด​ปทุมธานี​ กรุงเทพ​มหานคร​ จังหวัด​นนทบุรี​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัดชัยภูมิ​ จังหวัดเลย จังหวัด​อุทัยธานี และจังหวัด​อุตรดิตถ์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 ค...
01/06/2021

วันที่ 1 มิถุนายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 2 คณะที่​ 3 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 ​และคณะที่ ​9​ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ปัตตานี​ จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ จังหวัด​กาญจนบุรี​ จังหวัด​นครปฐม​ จังหวัดปทุมธานี​ จังหวัดนครนายก​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​สุรินทร์​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ และจังหวัด​เลย ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 7 ค...
31/05/2021

วันที่ 31 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 ​คณะที่ ​9​ และ​คณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ปัตตานี​ จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ปราจีนบุรี จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​นครราชสีมา​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​เลย จังหวัดตาก จังหวัด​กำแพง​เพชร​ และจังหวัด​สุโขทัย​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 28 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 แ...
28/05/2021

วันที่ 28 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 และ​คณะที่ ​9​ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​น่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​ จังหวัด​สิงห์บุรี​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​นครนายก​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ จังหวัด​นครราชสีมา​ และจังหวัด​เลย ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 7 ค...
27/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่ ​9​ และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​น่าน จังหวัดสระบุรี​ จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัด​ราชบุรี​ จังหวัด​ชัยนาท​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​สระแก้ว​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​สุรินทร์​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ จังหวัดมุกดาหาร​ จังหวัด​อุทัยธานี​ จังหวัด​พิษณุโลก​ และจังหวัด​อุตรดิตถ์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 25 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 7 ค...
25/05/2021

วันที่ 25 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่ ​9​ และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​นราธิวาส​ จังหวัด​น่าน จังหวัดชัยนาท จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัด​สระบุรี​ จังหวัด​สิงห์บุรี​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​ตราด​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ จังหวัดมุกดาหาร​ จังหวัด​ตาก​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​ และจังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 ค...
24/05/2021

วันที่ 24 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 คณะที่ ​9​ และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​นราธิวาส​ จังหวัดชัยนาท จังหวัด​ราชบุรี​ จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​พัทลุง​ จังหวัด​สตูล​จังหวัด​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัดจันทบุรี​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัดบึงกาฬ​ จังหวัดมุกดาหาร​ จังหวัด​อุทัยธานี​ และจังหวัด​กำแพง​เพชร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด