คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
"สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย"
(4)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 13 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 ค...
13/05/2021

วันที่ 13 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​เชียงใหม่​ จังหวัดสิงห์​บุรี​ จังหวัด​ราชบุรี​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ จังหวัด​สงขลา​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​สระแก้ว จังหวัด​ปราจีนบุรี​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัดชัยภูมิ​ และจังหวัด​พิษณุโลก​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 ค...
12/05/2021

วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย​ จังหวัด​เชียงใหม่​ จังหวัด​ลพบุรี​จังหวัดสิงห์​บุรี​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​สตูล​ จังหวัด​สมุทรปราการ​ จังหวัด​สมุทรสาคร​ จังหวัด​ตราด​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัด​เพชรบูรณ์​ จังหวัด​นครสวรรค์​ และจังหวัด​พิจิตร​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 11 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 ค...
11/05/2021

วันที่ 11 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 คณะที่​ 6 คณะที่​ 7 คณะที่​ 8 และคณะที่​ 10 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ จังหวัด​สระบุรี​ จังหวัด​ร้อยเอ็ด​ จังหวัด​ยโสธร​ จังหวัด​ศรีสะเกษ​ จังหวัด​ตรัง​ จังหวัด​สงขลา​ จังหวัด​พัทลุง​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​จันทบุรี​ จังหวัด​ระยอง​ จังหวัด​ชลบุรี​ จังหวัด​ขอนแก่น​ จังหวัด​กำแพง​เพชร​ และจังหวัด​นครสวรรค์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 10 พฤษภาคม​ 2564 พันตำรวจโทพงศ์อินทร์​ อินทรขาว ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่...
10/05/2021

วันที่ 10 พฤษภาคม​ 2564 พันตำรวจโทพงศ์อินทร์​ อินทรขาว ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 8 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น สรุป​ได้​ดังนี้

วันที่ 10 พฤษภาคม​ 2564 พันตำรวจโทพงศ์อินทร์​ อินทรขาว ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 8 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น สรุป​ได้​ดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนิน...
07/05/2021

วันที่ 7 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 คณะที่​ 5 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์​บุรี จังหวัด​ราชบุรี​ จังหวัด​ชัยนาท​ จังหวัด​มหาสารคาม​ จังหวัด​อุบลราชธานี​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ และจังหวัดขอนแก่น​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประ...
06/05/2021

วันที่ 6 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ราชบุรี​ จังหวัด​สระบุรี​ จังหวัดชัยภูมิ​ จังหวัด​ขอนแก่น​ และจังหวัด​นครราชสีมา​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 5 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประ...
05/05/2021

วันที่ 5 พฤษภาคม​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​อ่างทอง จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ จังหวัดชัยภูมิ​ และจังหวัด​บุรีรัมย์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 30 เมษายน​ 2564 พันตำรวจโทเธียร​รัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะ...
30/04/2021

วันที่ 30 เมษายน​ 2564 พันตำรวจโทเธียร​รัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ชัยนาท และจังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ ดังนี้

วันที่ 30 เมษายน​ 2564 พันตำรวจโทเธียร​รัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ชัยนาท และจังหวัด​พระนครศรีอยุธยา​ ดังนี้

วันที่ 29 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประ...
29/04/2021

วันที่ 29 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ชัยนาท​ จังหวัด​นครราชสีมา​ จังหวัดขอนแก่น​ และจังหวัด​ชัยภูมิ​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 28 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประ...
28/04/2021

วันที่ 28 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​สุพรรณบุรี​ จังหวัด​สระบุรี​ จังหวัด​ชัยภูมิ​ จังหวักาฬสินธุ์​ และจังหวัด​นครราชสีมา​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 27 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประ...
27/04/2021

วันที่ 27 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ลพบุรี​ จังหวัด​ขอนแก่น​ และจังหวัด​นครราชสีมา​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 26 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประ...
26/04/2021

วันที่ 26 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 4 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ราชบุรี​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ จังหวัด​กาฬสินธุ์​ และจังหวัด​เพชรบูรณ์​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 23 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนิน...
23/04/2021

วันที่ 23 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัด​สมุทรสาคร จังหวัด​สมุทรสงคราม​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​สุรินทร์​ และจังหวัด​ขอนแก่น ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

วันที่ 22 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนิน...
22/04/2021

วันที่ 22 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 คณะที่​ 6 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย​ จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ จังหวัด​สงขลา จังหวัด​สตูล​ จังหวัด​สมุทรสาคร จังหวัด​กาฬสินธุ์ จังหวัด​ขอนแก่น และ​จังหวัด​เพชรบูรณ์​​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

เมื่อวันที่ 21 เมษายน​ 2564 นายสุรศักดิ์​ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายก​รัฐมนตรี ในฐานะประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน...
21/04/2021

เมื่อวันที่ 21 เมษายน​ 2564 นายสุรศักดิ์​ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายก​รัฐมนตรี ในฐานะประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย ดังนี้

เมื่อวันที่ 21 เมษายน​ 2564 นายสุรศักดิ์​ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายก​รัฐมนตรี ในฐานะประธาน​อนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​Video Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​เชียงราย ดังนี้

เมื่อวันที่ 19 และ​วันที่​ 20 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 และคณะที่​ 8...
20/04/2021

เมื่อวันที่ 19 และ​วันที่​ 20 เมษายน​ 2564 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่​ 1 และคณะที่​ 8 ได้ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน​ GECC หน่วยงาน โดยวิธี ​VDO Conference​ ในพื้นที่จังหวัด​ขอนแก่น​ นครราชสีมา​ เพชรบูรณ์​ และ​จังหวัด​เชียงราย​ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

🎊🎉ประกาศรายชื่อศูนย์ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัคร GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 930 ศูนย์ ตามลิ้งค์ข้อมูลที่แนบค่ะ และฝ่...
08/04/2021

🎊🎉ประกาศรายชื่อศูนย์ที่ผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัคร GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 930 ศูนย์ ตามลิ้งค์ข้อมูลที่แนบค่ะ และฝ่ายเลขานุการ จำนวน 10 คณะ จะประสานงานกับศูนย์ที่ผ่านโดยตรงเพื่อแจ้งรายละเอียดการตรวจประเมินต่อไปนะคะ //สำหรับศูนย์ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเอกสารสามารถเข้าดูเหตุผลคำชี้แจงได้ทาง www.psc.opm.go.th หัวข้อศูนย์ราชการสะดวก (ช่องทางเดียวกับการสมัคร) ได้วันพรุ่งนี้ค่ะ #GECC2564

หนังสือแจ้งระดับกระทรวง+หน่วยงานอิสระ
https://drive.google.com/drive/folders/1SUJYGNmLg1BbLf0cYhQLaY7F0qcArrUF?usp=sharing

หนังสือแจ้งระดับจังหวัด
https://drive.google.com/drive/folders/15voJT0qgagYcBv6aEitU-sL0b7YMBw3j?usp=sharing

Photos from คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก's post
02/03/2021

Photos from คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก's post

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 กุมภา...
26/02/2021

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 2,037 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 770 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,267 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 2,037 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 770 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,267 รายการ

📢📢 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปิดช่องทางการส่งไฟล์เอกสารประกอบใบสมัครทาง *E-mail สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถแนบเอกสารในระบบ On...
22/02/2021

📢📢 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เปิดช่องทางการส่งไฟล์เอกสารประกอบใบสมัครทาง *E-mail สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถแนบเอกสารในระบบ Online ได้ เพื่อเป็นการลดเวลาการแนบไฟล์ในระบบและทำให้มีการเข้าใช้งานระบบได้รวดเร็วขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 📢📢

💬💬 สำหรับหน่วยงานที่กรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดเอกสารเฉพาะ “แบบประเมินความพร้อม” จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดี ขอให้ท่านกดส่งใบสมัครและยืนยันการส่งใบสมัครได้เลย โดยเมื่อท่านได้รับแบบประเมินความพร้อมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านนำส่งเอกสารทาง *E-mail ตามพื้นที่จังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานท่าน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ จะเข้าไปตรวจสอบแบบประเมินความพร้อมตาม E-mail ดังกล่าว 💬💬

🎯 หมายเหตุ : * วิธีการและขั้นตอนตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 🎯

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 12 กุมภา...
12/02/2021

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 1,720 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 14 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,706 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 1,720 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 14 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,706 รายการ

11/02/2021

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ขออภัย...เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในขณะนี้ เกี่ยวเนื่องจากการส่งเอกสารประกอบการสมัคร 🔧🔩⚙️
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ​ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร​ เพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบในช่วงเวลาเดียวกันได้มากยิ่งขึ้น😄

10/02/2021

⚠️⚠️⚠️ เนื่องจากขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบการรับสมัครที่อยู่ระหว่างการกรอกข้อมูลใบสมัครหรือเปิดระบบ Online ค้างไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ความรวดเร็วในการเข้าใช้งานระบบลดลง ⚠️⚠️⚠️

📜📜 ดังนั้น เมื่อมีการกรอกข้อมูลใบสมัครแล้ว ขอให้กดส่งใบสมัครให้เรียบร้อยเพื่อให้ใบสมัครของท่านเสร็จสมบูรณ์ก่อนระบบการรับสมัครจะปิดลงภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ 📜📜

⛔️⛔️หมายเหตุ⛔️⛔️ : อย่ารอจนถึงอาทิตย์สุดท้ายนะคะ เพราะมีหน่วยงานที่ยังไม่ส่งใบสมัครเป็นจำนวนมาก 📝📝

#ด้วยรักและห่วงใย
🥰 จากใจฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก 🥰

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 5 กุมภาพ...
05/02/2021

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 1,423 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 11 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,412 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 1,423 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 11 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,412 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 29 มกราคม 2564 ...
29/01/2021

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 29 มกราคม 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 1,161 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 7 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,154 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 29 มกราคม 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 1,161 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 7 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 1,154 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 22 มกราคม 2564 ...
22/01/2021

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 22 มกราคม 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 895 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 3 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 892 รายการ

รายงานผลการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 22 มกราคม 2564
📃 จำนวนใบสมัครทั้งหมด 895 รายการ
✅ ส่งใบสมัครแล้ว 3 รายการ
⏳ อยู่ระหว่างกรอกใบสมัคร 892 รายการ

พก. พาไปชม "สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ณ กระทรวง พม. สะพานขาว
06/01/2021
พก. พาไปชม "สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ณ กระทรวง พม. สะพานขาว

พก. พาไปชม "สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ" ณ กระทรวง พม. สะพานขาว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พาไปชม "สิ่ง...

05/01/2021

📢📢 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ื่อง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home)​ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอความกรุณาท่าน​ติดต่อประสานงานผ่านช่องทาง inbox หรืออีเมล์ [email protected] //ขอบคุณค่ะ

📣📣 ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐที่สนใจเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564📣📣📅📅เปิดรับสมั...
30/12/2020

📣📣 ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐที่สนใจเข้ารับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564📣📣

📅📅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564📅📅
ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
www.psc.opm.go.th ในหัวข้อ “GECC Online”

หนังสือเชิญชวนสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หนังสือต้นฉบับได้...
23/12/2020
หนังสือเชิญชวน สมัคร GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 - Google Drive

หนังสือเชิญชวนสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หนังสือต้นฉบับได้นำส่งไปยังหน่วยงานระดับกระทรวง/ระดับจังหวัด/สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ➡ https://drive.google.com/drive/folders/1GDw4hZAQAhnZKo0xwTTWNRcCNWGfUVF3?usp=sharing

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17/12/2020

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
17/12/2020

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🏆 ตัวอย่าง Best Practice ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 🏆➡️➡️ https://www.youtube.com/watch?v=bHESvDS8D-Y ⬅️⬅️️
16/12/2020
ศูนย์ราชการสะดวก - โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

🏆 ตัวอย่าง Best Practice ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 🏆
➡️➡️ https://www.youtube.com/watch?v=bHESvDS8D-Y ⬅️⬅️️

ตัวอย่าง Best Practice ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่Facebook: https://www.facebook.com/GECC2019

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
16/12/2020

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด