Clicky

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช

คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราช ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC)
"สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงงาย"

เปิดเหมือนปกติ

🎯ขอเชิญ​เข้าร่วม​การประชุม​เพื่อศึกษา​ต้นแบบ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ด้าน​เศรษฐกิจและสังคม ในวัน​พุธ​ที่​ 25 มกราคม​ 2566 ผ่า...
18/01/2023

🎯ขอเชิญ​เข้าร่วม​การประชุม​เพื่อศึกษา​ต้นแบบ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ด้าน​เศรษฐกิจและสังคม ในวัน​พุธ​ที่​ 25 มกราคม​ 2566 ผ่านระบบทางไกล​ (Video Conference)​ และ Facebook live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการศูนย์​ราชการ​สะดวก​🎯

*เอกสารประกอบการประชุม*
https://drive.google.com/drive/folders/12qYgL0gDsQ--K86JN7LPrG6xU4geNk6x?usp=share_link

*หากมีประเด็นคำถามหรือข้อซักถาม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้*
https://forms.gle/zcRzs6A2P7rtBf9a8
ทั้งนี้ เวลา 11.30 - 12.30 น. เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก

โรงพยาบาลป่าซางได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
17/01/2023
PASANG HOSPITAL , LAMPHUN

โรงพยาบาลป่าซาง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


PRESENTATION FOR PASANG HOSPITAL, LAMPHUN PROVINCE

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่จั...
16/01/2023

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นางนลินี มหาขันธ์) และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ในฐานะที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำหน่วยงานในการพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
#ศูนย์ราชการสะดวก

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทและสำนักงานประปาสาขาพระโขนงได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ...
11/01/2023
GECC 2565 สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท และสำนักงานประปาสาขาพระโขนง

สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิทและสำนักงานประปาสาขาพระโขนง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลาได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดว...
10/01/2023
GECC PEA YALA 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก...
05/01/2023
GECC สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี พ.ศ.2565

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจําปี พ.ศ. 2566🗒️เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไชต์🗒️📍www.psc.opm.go.th ในหั...
30/12/2022

การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจําปี พ.ศ. 2566

🗒️เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไชต์🗒️
📍www.psc.opm.go.th ในหัวข้อ “GECC Online📍
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม (08.30 น.) ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ (16.30 น.) 2566

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก...
26/12/2022
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2565 สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี

19/12/2022

ปลัดสำนักนายก​รัฐมนตรี​ ชี้แจงหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ข่าวค่ำ วันที่ 19 ธันวาคม 2565

#ศูนย์ราชการสะดวก

วันที่ 19 ธันวาคม​ 2565​ ปลัด​สำนักนายกรัฐมนตรี​ (นายธีระพงษ์ วงศ์​ศิวะวิลาส)​ เป็นประธานการประชุม​ชี้แจง​ทำความเข้าใจ​ห...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม​ 2565​ ปลัด​สำนักนายกรัฐมนตรี​ (นายธีระพงษ์ วงศ์​ศิวะวิลาส)​ เป็นประธานการประชุม​ชี้แจง​ทำความเข้าใจ​หลักเกณฑ์​มาตรฐาน​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (Government Easy Contact Center : GECC)​ โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ (นายมงคลชัย สมอุดร)​ และผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ (นายอิทธิพล​ ช่างกลึงดี)​ เข้าร่วมเป็นเกียรติ​ และผู้อำนวยการ​ศูนย์​บริการ​ประชาชน​ (นางนลินี มหาขันธ์)​ เป็น​ผู้กล่าว​รายงาน พร้อมทั้งวิทยากร​บรรยาย​จากสำนักงาน​ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี​ และสำนักงาน​ ก.พ.ร. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม​ผ่านระบบ Video Conference ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ จังหวัด​ รัฐวิสาหกิจ​หน่วยงาน​อื่นใดของรัฐและผู้ที่รับชมผ่านช่องทาง Facebook จำนวน​ประมาณ​ 3,500 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ได้ดำเนินการตรวจประเมินการรักษามาตรฐาน...
16/12/2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ได้ดำเนินการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ตามลำดับ สรุปได้ดังนี้

สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
13/12/2022
GECC 2565 สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ มุ่งมั่นการให้บริการ สู่ความเป็นดิจิทัล

สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


สำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ โดยการนำข้อร้องเรียน ข...

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 256...
07/12/2022

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566
ในวันจันทร์​ที่ 19 ธันวาคม​ 2565 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

*เอกสารประกอบการประชุมฯ* https://drive.google.com/drive/folders/1dC6DkEC2zZULxhXTOfGEhy8Yhppm7dX6?usp=share_link

*สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม หากมีประเด็นคำถามหรือข้อซักถาม สามารถส่งคำถามผ่านช่องทางลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่าง
https://forms.gle/D57q47DvVeypeW9j7

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเลได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูน...
06/12/2022
ศูนย์ราชการสะดวก สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล

สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอเชียงของได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์รา...
30/11/2022
สำนักงานหนังสือผ่านแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอเชียงของ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอเชียงของตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ เลขที่ 122 หมู่ที่ 12 ถนนสายกลาง ตำ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
28/11/2022
GECC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


แนะนำการให้บริการ ของศูนย์บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดว...
24/11/2022
กปภ.สาขาสุโขทัย ศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


กปภ.สาขาสุโขทัย ศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ปี 2565มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดก...

หนังสือขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ...
22/11/2022

หนังสือขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2566
ในวันจันทร์​ที่ 19 ธันวาคม​ 2565 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
(รายละเอียดตามลิงค์ที่แนบ)
https://drive.google.com/drive/folders/1-msfjDws0ifnfW8DFZDDL4m07xhzg9aK?usp=share_link

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการส...
22/11/2022
GECC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


VDO นำเสนองาน GECC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี ปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรังได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#...
18/11/2022
ธ.ก.ส.สาขาตรัง - การประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


สำนักทะเบียนอำเภอศรีราชาได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
15/11/2022
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) // สำนักทะเบียนอำเภอศรีราชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักทะเบียนอำเภอศรีราชา
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) // สำนักทะเบียนอำเภอศรีราชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ภายใต้การอำนวยการของนายดงพล รุจิธรรมธัช นาย....

สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 256...
14/11/2022
GECC สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


GECC สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
11/11/2022
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 2565 : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library พร้อมที่จะริเริ่มการให้บริการ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ตามแนวทางของศูนย์ราชการส...

"พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"
10/11/2022
การประชุมชี้แจง "พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"

"พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง "พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565"วันที่ 9...

กรมการกงสุลได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
04/11/2022
Department of Consular Affairs

กรมการกงสุล
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานีได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 25...
01/11/2022
GECC สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


GECC ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขาเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​เป็นเลิศ​ (สีทอง​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะด...
31/10/2022
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 2565

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​เป็นเลิศ​ (สีทอง​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและระบบราชการ 4.0 ซึ่งมุ่งให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลัก ซึ่...

📣 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ค...
27/10/2022

📣 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้นำปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจประเมินของคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาประกอบการพิจารณา 📣

#ศูนย์ราชการสะดวก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศู...
26/10/2022
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2565 กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำ....

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชกา...
25/10/2022
วีดิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
21/10/2022
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​ก้าวหน้า​ (สีเงิน​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก


โรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​เป็นเลิศ​ (สีทอง​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565#ศูนย์ราชการสะดวก
19/10/2022
ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) (Government Easy Contact Center : GECC)

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับ​เป็นเลิศ​ (สีทอง​)​ ประจ​ำ​ปี พ.ศ. 2565
#ศูนย์ราชการสะดวก

ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดร้อยเอ็ด (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) (Government Easy Contact Center : GECC)

เทปบันทึกงานพิธีมอบโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ เซ็นทรา บา...
30/09/2022
เทปบันทึกงานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 25

เทปบันทึกงานพิธีมอบโล่รับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
#ศูนย์ราชการสะดวก

งานพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ เซ็นทรา...

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สรุปผลการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Government Easy Contact Center : GECC) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

https://drive.google.com/file/d/1TroZXj07mHjBwKkYfPMte86sKgUqzcqQ/view?usp=sharing
🏆 ขอเชิญหน่วยงานตอบแบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คลิก ---> https://forms.gle/Z2yaSg63NwzkSEmEA
หรือ Scan QR Code เพื่อตอบแบบสำรวจ 🏆
📝📝การรับสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน​การให้​บริการ​ของ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ประจำปี พ.ศ. 2565📝📝
ภาพบรรยากาศ​การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
📖 เอกสาร​ประกอบการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 ใน​วันอังคาร​ที่​ 28​ ธันวาคม ​2564

คลิก >> https://drive.google.com/folderview?id=1_ou1TX3GwTeIKPAGmXQswoFEnCQdIeBK
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565
ในวันอังคาร​ที่ 28 ธันวาคม​ 2564 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
🎥 วีดิทัศน์​พิธี​มอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูน​ย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 🎥

https://youtu.be/sksx9HW5X_Q
🎥 คลิปวิดีโอหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับเป็นเลิศ (สีทอง) ประจำปี พ.ศ. 2564 🎥

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=rjDlAb16z9Y

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
https://www.youtube.com/watch?v=uRvT9kbMQhk
🎥 คลิปวิดีโอพิธีมอบโล่ GECC ประจ​ำ​ปี​ พ.ศ. 2564 🎥

คลิก---> https://drive.google.com/file/d/1BPWrpwcFV8vnR7taK9_JFAC8wyrMAHY6/view?usp=sharing

📷 ภาพการรับมอบโล่ GECC ประจ​ำ​ปี​ พ.ศ. 2564 📷

คลิก--> https://drive.google.com/drive/folders/1khRtV4YEmmb1HMK4lKS2ywvKjqOwyLh7?usp=sharing
💬 ช่อง​ทางแจ้งความเสียหายเกี่ยวกับการจัดส่งโล่และตรา​สัญลักษณ์​ GECC ประจ​ำ​ปี​ พ.ศ. 2564 💬

QR Code​ ด้านล่าง
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

บ้านพิษณุโลก สภาพัฒน์ SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมแ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ กรมกิจการผู้สูงอายุ Internal Audit กรมพัฒนาสังคมและสวัสด ICTC M-Society กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว Pom Prap Sattru Phai Pom Prab Satrupai สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ Pom Prap Sattru Phai District เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย งานทะเบียนและประมวลผล คณะบร Motorway Thailand