Clicky

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา บึงกุ่มงาม สวนน้ำใหญ่แหล่งพักอาศัย

เปิดเหมือนปกติ

“อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย”
03/05/2018

“อย่าให้ใครว่าไทยมักง่าย”

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในตลาดสดและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบึงกุ่ม. ด้วยกิจกรรมคัดแ...
09/04/2018

สำนักงานเขตบึงกุ่ม ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ในตลาดสดและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบึงกุ่ม. ด้วยกิจกรรมคัดแยกเปลือกผลไม้เพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์และเป็นอาหารสัตว์ โดยมีผลการคัดแยกได้เศษเปลือกผลไม้วันละประมาณ1 ตัน

เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เปิดให้บริการรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน แจ...
11/05/2017

เพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการ
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เปิดให้บริการรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน แจ้งเก็บขนมูลฝอย ขุดล้อมย้ายต้นไม้ รับชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะมีใบแจ้งฯ) และบริกานอื่น ๆ ทุกวันราชการ เวลา 08.00-16.00 น. ที่ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริเวณห้อง One Stop Service ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

10/04/2017

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อำนวยพรในโอกาสวันสงกรานต์
พุทธศักราช ๒๕๖๐

NOW!
ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที

กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED ,องค์กร WWF ประเทศไทย , หน่วยงานภ...
14/03/2017

กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED ,องค์กร WWF ประเทศไทย , หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017)”
ภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต”
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 20.30 – 21.30 น.
โดยรณรงค์ให้ประชาชนร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน
จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องประชาชน สถานประกอบการ ร้านค้า เจ้าของอาคารในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ช่วยกันปิดไฟในอาคาร สถานประกอบการ ป้ายโฆษณา ที่พักอาศัย ในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

08/03/2017

ต้นกล้า กทม. : ร้านศูนย์บาทศูนย์สตางค์
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

Timeline photos
05/12/2016

Timeline photos

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเขตบึงกุ่ม วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.ณ บริ...
22/09/2016

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมเขตบึงกุ่ม วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยเขตบึงกุ่ม
หลังที่ทำการสำนักงานเขตบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 43 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ให้บริการรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย...
12/04/2016

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ให้บริการรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและไขมัน รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 0 2364 7000 ต่อ 6275
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2364 7419
Facebook : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม
Line Id : raksa.buengkum
Website : www.bangkok.go.th/buengkum

Metrotvbangkok รายการเจาะประเด็น 21 มีนาคม 2559ตอน บึงกุ่มจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ(Part 1) https://www.youtube.com/wa...
28/03/2016
รายการเจาะประเด็น 21 มีนาคม 2559 ตอน บึงกุ่มจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ Part1

Metrotvbangkok
รายการเจาะประเด็น 21 มีนาคม 2559
ตอน บึงกุ่มจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

(Part 1) https://www.youtube.com/watch?v=S7N_ob4Qu2Y

(Part 2) https://www.youtube.com/watch?v=o3qasTaqzrg

ขอเชิญชาวบึงกุ่มร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานครร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้...
28/12/2015

ขอเชิญชาวบึงกุ่มร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร
ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น
ติดต่อขอรับกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ทุกวันเวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7000 ต่อ 6275 หรือ โทร. 0 2364 7419

ปลูกต้นไม้แล้วอย่าลืมถ่ายภาพแชร์บน Facebook แล้วติด #ธนาคารต้นไม้บึงกุ่ม2016

ข้าราชการถวายสัตย์ฯ
03/12/2015
ข้าราชการถวายสัตย์ฯ

ข้าราชการถวายสัตย์ฯ

การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมของทุกปีนั้น ในส่วนของข้าราชการพลเรือนกำหนดไว้ในวันที่ 3 ธันวาคม

เพิ่มช่องทางการสื่อสารติดต่อ แนะนำ ขอร้บบริการผ่าน Line applicationID: raksa.buengkum
29/10/2015

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
ติดต่อ แนะนำ ขอร้บบริการ
ผ่าน Line application
ID: raksa.buengkum

Timeline photos
01/05/2015

Timeline photos

Mobile uploads
27/04/2015

Mobile uploads

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน๑ เมษายน ๒๕๕๘
01/04/2015

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
๑ เมษายน ๒๕๕๘

Timeline photos
18/03/2015

Timeline photos

ที่อยู่

999 Seri Thai 43
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623647000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลอกคลองขึ้นมากองไว้ข้างบ้านชาวบ้าน ทำไมไม่ขนออกไปทิ้งให้แล้วเสร็จ เดี๋ยวฝนตกก็ไหลลงคลองอีกเหมือนเดิม พิกัด..คลองบางขวด นวลจันทร์36
แบบนี้ก็ได้เหรอ..? ลอกคลองแล้วโกยขึ้นมากองไว้ข้างๆ ถามได้ความว่าปล่อยให้แห้งแล้วมันจะยุบตัวลงเอง ..!! แล้วถ้าฝนตก ทับถมเน่าเหม็น ไหลชะลงคลองอีก ก็เน่าเหมือนเดิม
#พิกัดสะพานคลองบางขวด นวลจันทร์36
นวมินทร์42. แยก27. ท้ายซอย. ไม่มาเก็บ4-5วันแล้ว. แต่ต้นซอยกลับเก็บเรียบร้อย. ไม่ทราบเพราะอะไร😂😂?
รบกวนช่วยดูในกล่องข้อความด้วยครับ แจ้งเรื่องไป
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สาขาวิชากฎหมายภาษีอากร งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล หมวดทางหลวงพิเศษระหว่างเมื LawNIDA ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบั สำนักสิริพัฒนา Saphan Sung District สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน - CODI ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน Fun99-เว็บตรง สล็อต บาคาร่า บอล เ NHA marketing การเคหะแห่งชาติ NBNK กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาล ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. เขตบางกะปิ