Clicky

ส่วนยุทธการด้านป้องกันและป

ส่วนยุทธการด้านป้องกันและป หน่วยงานราชการ ป้องกันรักษาป่าไม้แ

เปิดเหมือนปกติ

26/04/2021
26/04/2021
วันที่ 9 มี.ค. 64      จนท.หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 2 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) จนท.สายตรวจปราบ...
10/03/2021

วันที่ 9 มี.ค. 64
จนท.หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 2 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) จนท.สายตรวจปราบปรามเฉพาะกิจด้านสัตว์ป่า (ขสป.กะทูน) จนท.สายตรวจประจำ สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) จนท.กก.5 บก.ปทส. จนท.สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามเรื่องร้องเรียน "สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362" โดยได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขายสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกขุนทอง ท้องที่ ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ณ สถานที่เกิดเหตุสังเกตเห็นมีนกจำนวนมากหลายชนิด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้มีหญิงชาวไทยเดินมาพบกับเจ้าหน้าที่และยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามหญิงรายดังกล่าวว่านกจำนวนทั้งหมดมีใบอนุญาตการครอบครองตามกฎหมายหรือไม่ หญิงรายดังกล่าวบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีใบอนุญาตการครอบครองแต่อย่างใด จึงได้ทำการตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และอุปกรณ์ในการกระทำผิด ดังนี้
1) นกปรอดหัวโขน จำนวน 38 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 580
2) นกกางเขนดง จำนวน 8 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 138
3) นกกางเขนบ้าน จำนวน 2 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 144
4) นกเอี้ยงหงอน จำนวน 3 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 860
5) นกกวัก จำนวน 4 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 119
7) นกปรอดคอลาย จำนวน 2 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 555
8) กรงไม้ จำนวน 52 กรง
9) กรงเหล็ก จำนวน 5 กรง
ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนของกลางได้มอบให้ จนท.ขสป.กะทูน ส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงเป็นผู้รับไปดูแลและเก็บรักษาต่อไป

วันที่ 10 ธันวาคม 2563หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1-4 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำ...
10/12/2020

วันที่ 10 ธันวาคม 2563
หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1-4 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ พร้อมทั้งผู้แทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เข้าร่วมพิธีเปิดยุทธการเสือเฝ้าป่า ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองป้องกันไม้มีค่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ (ยุทธการเสือเฝ้าป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย และปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติภารกิจ จำนวน 100 นาย ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการในการประสานข้อมูลการปฏิบัติภารกิจและติดตามความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-25 ธันวาคม 2563

24/09/2020
ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน

📺🎞วีดิทัศน์ ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” 🌳🌳🇹🇭🇹🇭
ในการสัมมนาสร้างการรับรู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่วมขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
https://youtu.be/wqVZQ1jclNU

📺🎞วีดิทัศน์ ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” 🌳🌳🇹🇭🇹🇭 ในการสัมมนาสร้างการรับรู้นโยบายป...

วันนี้ 14 กันยายน 2563 สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า โดยส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ดำเนินการจัดประชุม (ร่...
14/09/2020

วันนี้ 14 กันยายน 2563
สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า โดยส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ดำเนินการจัดประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายนิธิ  อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลัก...
14/09/2020

นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี

(2 - 3 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึก...
03/09/2020

(2 - 3 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ และการบูรณาการในพื้นที่ มีกิจกรรมดังนี้
- การตั้งฐานการปฏิบัติการ
- การปฏิบัติในเวลากลางคืน
- การลาดตระเวนกลับที่ตั้ง
- ตรวจสอบสิ่งของหลวง
ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563

(31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากก...
02/09/2020

(31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
31 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร
- ต่อสู้ป้องกันตัว
- Bes
- การตั้งด่าน จุดตรวจจุดสกัด
- การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
- ทดสอบร่างกาย
- ทดสอบเงื่อนเชือก
1 กันยายน 2563
- กายบริหาร
- ต่อสู้ป้องกันตัว
- ยุทธวิธีหน่วยรบขนาดเล็ก
- ยิงปืนทำนองรบ
- บุคคลทำการรบ

ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563

01/09/2020
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร
"ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์"
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า)

(26 - 30 สิงหาคม 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝ...
31/08/2020

(26 - 30 สิงหาคม 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
26 สิงหาคม 2563
- แนะนำสถานที่
- ระเบียบแถว / บุคคลท่ามือเปล่า
- แผนที่ เข็มทิศ / GPS
- ฝึกท่าการยิงปืนทางยุทธวิธี
- อาวุธศึกษา HK33
27 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว
- การปฐมพยาบาล / TCCC
- ระเบิด
- อาวุธศึกษา ปืนลูกซอง / KH33
- เงื่อนเชือก
28 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว
- ยิงปืนทางยุทธวิธี
- ยิงปืนในเวลากลางคืน
29 สิงหาคม 2563
- การเขียนบันทึกจับกุม
- สัญญาณมือ
- ออกกำลังกาย
- ยิงปืนทางยุทธด้วยปืนลูกซอง
- วัตถุต้องสงสัย
30 สิงหาคม 2563
- กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว
- ความปลอดภัยและรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ Cofficer safety and survival ( OSS ) ประกอบด้วย หลักยุทธวิธี/OODA Loop/การประเมินภัยคุกคาม ( Threat Assissment) ( Target Discrimination )/การจัดการ ( Atick Management )
- 4 CS eposbshooting considratien ประกอบด้วย ระดับสี/UOF model/officer Reaction/Deadly force CT ภัยคุกคามความเสี่ยง/Deadiy force DEA ภัยคุกคามใกล้ตัว
- การเคลื่อนที่ / การใช้แสงไฟ

ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิ...
26/08/2020

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี พร้อมให้โอวาทและส่งมอบกำลังพล จำนวน 100 นาย ให้กับครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษกองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29/05/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#ออกตรวจปราบปรามเขตป่าภูพานตามที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (มุกดาหาร)​ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(ดงบังอี่) ได้ออกตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่เตรียมการจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงภูพาน ตามที่มีผู้หวังดีแจ้งว่ามีการทำไม้บริเวณป่าภูถ้ำปล่อง ท้องที่บ้านไร่ ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ อช.น้ำตกพาเจริญ ตรวจสอบขยายผลกลุ่มลักลอบตัดไม้ พบไม้ท่อน ไม้แปรรูปจำนวนมา...
27/05/2020
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ อช.น้ำตกพาเจริญ ตรวจสอบขยายผลกลุ่มลักลอบ

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ลงพื้นที่ อช.น้ำตกพาเจริญ ตรวจสอบขยายผลกลุ่มลักลอบตัดไม้ พบไม้ท่อน ไม้แปรรูปจำนวนมาก

#อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ #ขยายผลกลุ่มลักลอบตัดไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ตรวจสอบอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ตาม

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28/04/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายไพรัชย์ วงศ์หน่อ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นตัวแทนส่งมอบความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สู้ภัย COVID - 19
ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ โควิด - 19

ด้วยความห่วงใยจาก...
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11/04/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

#สนับสนุนการปราบปรามผู้กระทำผิด

วันที่ 11 เม.ย. 2563 เวลา 10 .00 น.
ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 1 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้สกลนคร, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.2 (วาริช-พรรณา), ฝ่ายปกครองอำเภอกุดบาก, สถานีตำรวจภูธรกุดบาก, อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก, อุทยานแห่งชาติภูพาน, อุทยานแห่งชาติภูผายล, กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร

ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกและตรวจยึดไม้กระยาเลยหวงห้าม ดังนี้
1. พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเนื้อที่ 23-0-6ไร่
2. ไม้กระยาเลยหวงห้าม จำนวน 198 ท่อน 64 เหลี่ยม ปริมาตรรวม 17.93 ลบ.ม.

เหตุเกิดที่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูและป่านาม่อง ท้องที่บ้านนาขาม หมู่ที่ 9 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

มอบให้นายวิชัย วงศ์แสนสี เจ้าพนักงานปาไม้ชำนาญงาน เป็นผู้นำเรื่องราวแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป ตาม.ปจว. ข้อ 4 เวลา 16.00 น. ลว. 11 เม.ย. 2563 คดีที่ 48/2563 ยึดทรัพย์ที่ 29/2563 ร.ต.อ.สุวัฒน์ สีสารักษ์ พงส.สภ.กุดบาก

"ด้วยความปรารถนาดีครับ" ✌นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์- ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม -
02/04/2020

"ด้วยความปรารถนาดีครับ" ✌

นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์
- ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม -

(รับเยอะ 788 อัตรา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำป
31/03/2020
(รับเยอะ 788 อัตรา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำป

(รับเยอะ 788 อัตรา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ ประจำป

กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่า....

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ
25/02/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ

สืบเนื่องจากได้รับคำสั่งจาก นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ให้เข้าทำการลาดตระเวนสืบหาข่าว และป้องกันปราบปราม กลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ(ไม้ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ท้องที่ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ต่อมาในวันที่ 23 กพ. 63 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปรามนำโดย นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม
2.เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3(ภาคเหนือ) นำโดยนายชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่3 (ภาคเหนือ) นายฉอ้อน บุญเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 และ นายสมบูรณ์ พุทธวงค์ หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 5
3.เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง
ได้เข้าตรวจสอบบริเวณดอยผาบ้านแล้ง อยู่ในท้องที่บ้านผาตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตามที่ได้สืบทราบว่ามีการเข้าไปลักลอบทำไม้ บริเวณดังกล่าว จึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบไปตามเส้นทางในป่า โดยใช้รถจักรยานยนต์และการเดินเท้า ลัดเลาะไปตามลำห้วย และเขาสูงชัน พบไม้แปรรูปจำนวน 12 ผ/ล และล้อเข็น จำนวน 5 คัน ถูกซุกซ่อน อยู่ตามพงหญ้าและพุ่มไม้ ข้างเส้นทางเข้าป่า คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการลาดตระเวนต่อจนถึงจุดที่มี ลักลอบทำไม้ พบมีการทำไม้มะค่าโมงและไม้ประดู่ โดยใช้เลื่อยโซ่ยนต์ทำการแปรรูปไม้จำนวน 8 จุด ตรวจสอบรอบๆบริเวณไม่พบตัวผู้กระทำผิด พบเพิงพักของกลุ่มผู้ลักลอบทำไม้ คาดว่าไ่ม่น้อยกว่าสิบคน มีอุปกรณ์ประกอบทำอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอนซุกซ่อนอยู่ตามพงหญ้ารอบๆบริเวณเพิงพัก และพบปลอกกระสุนลูกซอง ตกอยู่แถวเพิงพักคาดว่านำมาใช้ในการล่าสัตว์ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไม้แปรรูปพร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดเพื่อดำเนินคดี นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปง จังหวัดพะเยา

08/02/2020

ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมาปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวรวมถึงคนใกล้ชิดผู้สูญเสียผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้

#PrayForKorat

วันที่​ 6-7​ กุมภาพันธ์​ 2563 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการฯ ร่วมกับคณะวิศกรรมการบินและอวกาศ​ ม.เกษตรศาสตร์​ ร่วมบินทดสอบอาก...
07/02/2020

วันที่​ 6-7​ กุมภาพันธ์​ 2563 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธการฯ ร่วมกับคณะวิศกรรมการบินและอวกาศ​ ม.เกษตรศาสตร์​ ร่วมบินทดสอบอากาศยานไร้คนขับเสมือนการใช้งานจริง

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง
24/01/2020

สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง

ตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายธัญญา เนติธรรมกุล) ได้มีนโยบายการป้องกันและปราบปราม การลักลอบค้าและครอบครองสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์) จึงได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ภายใต้การบังคับบัญชาโดย นายชาติชาย ศรีแผ้ว หัวหน้าสำนักงาน เมื่อวันที่ 23 มกราคม2563 ตั้งแต่เวลา10.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 ภาคกลาง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ,นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ,นายสัญญา โป้ยกั้น นายก อบต.แม่กระบุง และ นายจำลอง บุญทิม กำนันตำบลแม่กระบุง ร่วมกันเข้าตรวจสอบ กรณีมีการร้องเรียน ทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 รหัส 6301- 655 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า บริเวณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีการลักลอบ ตัดไม้จากอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วนำไม้ แปรรูป เพื่อนำไปสร้างบ้าน โดยจะลำเลียงขนออกมาทาง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แล้วนำไม้ไปซุกซ่อน ไว้ภายในวัดตรงข้ามกับบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียง อยู่บริเวณดังกล่าว สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรง จึงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งเจ้าหน้าที่สั่งออกไป ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปด้วยนั้น ผลปรากฏดังนี้1.ได้เข้าตรวจสอบบ้านที่มีการร้องเรียนพบว่า บ้านหลังดังกล่าว ในบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกสร้างบ้าน เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณ1เมตร หลังคากระเบื้อง ลักษณะของไม้มีลักษณะของไม้เก่าและไม้ใหม่ปลูกสร้างผสมกัน จึงได้สอบถามและขอตรวจสอบหลักฐานการได้มาของไม้ที่นำมาสร้างบ้าน 2.บิดาของผู้ต้องหา เป็นผู้ดูแลบ้าน ได้นำเอกสารหลักฐานมาแสดง2ฉบับ คือ เอกสารที่มีการรื้อถอนจากบ้านเรือนเก่า และเอกสารใบเบิกทางนำไม้มาจาก จ.แพร่เพื่อนำไม้มาบ้านเลขที่ดังกล่าว 3.ส่วนไม้แปรรูปที่ตีแปะพื้นฝาหลังบ้านที่มีลักษณะใหม่นั้น บิดาของผู้ต้องนำตรวจมาแทนนั้น ยอมรับว่าเป็นไม้ที่ได้แปรรูปซึ่งได้นำมาจากป่า บริเวณหลังวัดพุตาเฮียงในเขต อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯ และบางส่วนได้แปรรูปนำมาจากบริเวณบ้านหลังเก่า ไม่มีเอกสารหลักฐานการได้มาแต่อย่างใด 4.ตรวจพบไม้ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานการได้มา เป็นชนิดไม้สะเดาแปรรูป จำนวน6แผ่น ปริมาตร0.112ลบ.ม. และชนิดไม้ประดู่แปรูป จำนวน 14 แผ่น ปริมาตร 0.15 ลบ.ม. 5.จึงได้แจ้งให้บิดาของผู้ต้องหาทราบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดจะต้องถูกดำเนินคดี ต่อมาผู้ต้องหา ได้เดินทางมาพบเจ้าหน้าที่และรับทราบข้อกล่าวหาตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ม.11 ม.48 ประกอบ ม.73 พรบ.อช.2562 ม.19(2) ประกอบม.42 พรบ.ป่าสงวนฯ 2507 ม.14 วรรคสอง ประกอบ ม.31 6.ได้ทำการรื้อถอนยึดของกลางไม้แปรรูปข้างต้น และจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมบันทึกเรื่องราวนำส่ง พนักงานสอบสวน.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยมอบหมายให้นายอำพล ไหลยิ้ม พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีฯ เป็นผู้กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

สปป. 1 นำกำลังร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ข...
13/01/2020
สปป. 1 นำกำลังร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ

สปป. 1 นำกำลังร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ.2563 จ.เพชรบุรี

#สปป.1 #ร่วมกิจกรรมปลูกป่า #วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติพ.ศ.2563 #จ.เพชรบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายชาติชาย ศรีแผ้ว หน.สปป.ที่1 (ภาคกลาง) ได้นำกำลังพล จำนวน 15 นาย มาอำนวยความ

ที่อยู่

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625796666

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 9 มี.ค. 64 จนท.หน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ 2 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) จนท.สายตรวจปราบปรามเฉพาะกิจด้านสัตว์ป่า (ขสป.กะทูน) จนท.สายตรวจประจำ สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) จนท.กก.5 บก.ปทส. จนท.สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามเรื่องร้องเรียน "สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362" โดยได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขายสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกขุนทอง ท้องที่ ม.5 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ณ สถานที่เกิดเหตุสังเกตเห็นมีนกจำนวนมากหลายชนิด ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และได้มีหญิงชาวไทยเดินมาพบกับเจ้าหน้าที่และยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามหญิงรายดังกล่าวว่านกจำนวนทั้งหมดมีใบอนุญาตการครอบครองตามกฎหมายหรือไม่ หญิงรายดังกล่าวบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีใบอนุญาตการครอบครองแต่อย่างใด จึงได้ทำการตรวจยึดสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และอุปกรณ์ในการกระทำผิด ดังนี้ 1) นกปรอดหัวโขน จำนวน 38 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 580 2) นกกางเขนดง จำนวน 8 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 138 3) นกกางเขนบ้าน จำนวน 2 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 144 4) นกเอี้ยงหงอน จำนวน 3 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 860 5) นกกวัก จำนวน 4 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 119 7) นกปรอดคอลาย จำนวน 2 ตัว สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 555 8) กรงไม้ จำนวน 52 กรง 9) กรงเหล็ก จำนวน 5 กรง ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนของกลางได้มอบให้ จนท.ขสป.กะทูน ส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุงเป็นผู้รับไปดูแลและเก็บรักษาต่อไป
วันที่ 10 ธันวาคม 2563 หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1-4 หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ พร้อมทั้งผู้แทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก เข้าร่วมพิธีเปิดยุทธการเสือเฝ้าป่า ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการคุ้มครองป้องกันไม้มีค่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ (ยุทธการเสือเฝ้าป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย และปล่อยแถวกำลังพลเพื่อปฏิบัติภารกิจ จำนวน 100 นาย ทั้งนี้ได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการในการประสานข้อมูลการปฏิบัติภารกิจและติดตามความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-25 ธันวาคม 2563
📺🎞วีดิทัศน์ ความเป็นมาและสาระสำคัญของ “นโยบายป่าไม้แห่งชาติ” 🌳🌳🇹🇭🇹🇭 ในการสัมมนาสร้างการรับรู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่วมขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/wqVZQ1jclNU
วันนี้ 14 กันยายน 2563 สำนักป้องกัน ปราบปราม และ ควบคุมไฟป่า โดยส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม ดำเนินการจัดประชุม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
นายนิธิ อาจสมรรถ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ สาขาสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี
(2 - 3 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ และการบูรณาการในพื้นที่ มีกิจกรรมดังนี้ - การตั้งฐานการปฏิบัติการ - การปฏิบัติในเวลากลางคืน - การลาดตระเวนกลับที่ตั้ง - ตรวจสอบสิ่งของหลวง ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563
(31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 31 สิงหาคม 2563 - กายบริหาร - ต่อสู้ป้องกันตัว - Bes - การตั้งด่าน จุดตรวจจุดสกัด - การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ - ทดสอบร่างกาย - ทดสอบเงื่อนเชือก 1 กันยายน 2563 - กายบริหาร - ต่อสู้ป้องกันตัว - ยุทธวิธีหน่วยรบขนาดเล็ก - ยิงปืนทำนองรบ - บุคคลทำการรบ ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563
บรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์" ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า)
(26 - 30 สิงหาคม 2563) ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยครูฝึกจากกองร้อยฝึกรบพิเศษ กองกำกับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และครูฝึกจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้ดำเนินการฝึกทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี โดยทำการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ 26 สิงหาคม 2563 - แนะนำสถานที่ - ระเบียบแถว / บุคคลท่ามือเปล่า - แผนที่ เข็มทิศ / GPS - ฝึกท่าการยิงปืนทางยุทธวิธี - อาวุธศึกษา HK33 27 สิงหาคม 2563 - กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว - การปฐมพยาบาล / TCCC - ระเบิด - อาวุธศึกษา ปืนลูกซอง / KH33 - เงื่อนเชือก 28 สิงหาคม 2563 - กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว - ยิงปืนทางยุทธวิธี - ยิงปืนในเวลากลางคืน 29 สิงหาคม 2563 - การเขียนบันทึกจับกุม - สัญญาณมือ - ออกกำลังกาย - ยิงปืนทางยุทธด้วยปืนลูกซอง - วัตถุต้องสงสัย 30 สิงหาคม 2563 - กายบริหาร / ต่อสู้ป้องกันตัว - ความปลอดภัยและรอดพ้นอันตรายของเจ้าหน้าที่ Cofficer safety and survival ( OSS ) ประกอบด้วย หลักยุทธวิธี/OODA Loop/การประเมินภัยคุกคาม ( Threat Assissment) ( Target Discrimination )/การจัดการ ( Atick Management ) - 4 CS eposbshooting considratien ประกอบด้วย ระดับสี/UOF model/officer Reaction/Deadly force CT ภัยคุกคามความเสี่ยง/Deadiy force DEA ภัยคุกคามใกล้ตัว - การเคลื่อนที่ / การใช้แสงไฟ ผลการฝึกอบรมประจำวันเป็นไปได้ด้วยดี และดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแลตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 4 ก.ย. 2563