วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC Technology Asia Vocational College
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

ปรัชญาโรงเรียน
“เทคโนโลยีก้าวไกล วิสัยทัศน์กว้าง เสริมสร้างคุณธรรม”

อัตลักษณ์
"สร้างสรรค์ ทำได้ ใฝ่ดี"

สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง หมายถึง สีอันเป็นมงคลเนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกทองกวาว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลย

ีเอเชียเป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 581 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 โทรศัพท์ 02-4206465 และ 02-4201235 โทรสาร 02-8120493

เมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยดำริของพระครูเพ็ง จันทศิริ เจ้าอาวาสวัดหนองแขม เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงอนุญาตให้ใช้อาคารของวัดที่ว่างอยู่ตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ขึ้นโดยให้ นายเพชร บุตรานนท์ เป็นครูใหญ่ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจันทศิริวิทยา” ทำการเปิดป้าย เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2496 โดยหลวงดรุณกิจวิทูร

ต่อมาในปี 2550 อาจารย์ดำรงค์ อ่อนน่วม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ จึงได้ขยายระดับชั้นเรียนจากเดิมอนุบาล-ประถมศึกษาเป็นระดับชั้นเรียนอนุบาล-อาชีวศึกษาโดยเพิ่มเป็นระดับอาชีวศึกษาและใช้ชื่อว่าโรงเรียน “จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย" เมื่อปี 2559 บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งมีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และสนามฟุตบอลมาตรฐาน ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ประเภทสาขาวิชาพาณิชยการ และประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รอบเช้าและรอบบ่าย) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่การแข่งขัน ในยุคโลกาภิวัตน์ เน้นการพัฒนาคนให้เกิดศักยภาพสูงสุด

👨‍🏫16 มกราคม เป็น วันครูแห่งชาติ👩‍🏫“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”(คำขวัญวันครู ประจำปี 2567)❤️คณะผู้บริหารและครู...
16/01/2024

👨‍🏫16 มกราคม เป็น วันครูแห่งชาติ👩‍🏫
“ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”
(คำขวัญวันครู ประจำปี 2567)

❤️คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียและโรงเรียนจันทศิริวิทยา ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
ใน "โครงการศึกษาดูงาน & แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

📢📢 ประกาศ 🎊🎊หยุดการเรียนการสอนวันที่ 15 - 16 มกราคม 2567เนื่องด้วยวันที่ 15 ม.ค. 67 : กิจกรรมศึกษาดูงาน  และสัมมนาครูและ...
14/01/2024

📢📢 ประกาศ 🎊🎊
หยุดการเรียนการสอน
วันที่ 15 - 16 มกราคม 2567
เนื่องด้วย
วันที่ 15 ม.ค. 67 : กิจกรรมศึกษาดูงาน และสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 16 ม.ค. 67 : เป็นวันครูแห่งชาติ
วิทยาลัยฯ จะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  “ต้อนรับปีใหม่ 2567”เชิญชวนนักเรียน - นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล...
11/01/2024

🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ต้อนรับปีใหม่ 2567”
เชิญชวนนักเรียน - นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 แด่พระสงฆ์ 9 รูป 👨‍👩‍👧‍👦
📅ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567
⏰ตั้งแต่เวลา 08.20 น.
📌ณ ลานหน้าอาคารอุดมดิษฐ์

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

วันที่ 10 และวันที่ 11 มกราคม 2567สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566สู้ ๆ นะ พี่แอดมินเป็นกำลังใจ ให้ครับ #วิทยาลัยอาช...
10/01/2024

วันที่ 10 และวันที่ 11 มกราคม 2567
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สู้ ๆ นะ พี่แอดมินเป็นกำลังใจ ให้ครับ
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

อ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ รวมเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกคนแค่ขึ้นชื่อว่าหนังสือน้อง ๆ หลายคน ก็แทบอยากเบือนหน้...
10/01/2024

อ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ รวมเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกคน
แค่ขึ้นชื่อว่าหนังสือน้อง ๆ หลายคน ก็แทบอยากเบือนหน้าหนีไปไกล ๆ แล้ว เพราะแค่คิดถึงตัวหนังสือที่ยาวเป็นพรืดบวกกับความน่าเบื่อในการอ่านที่ไม่ใช่หนังสือจำพวกหนังสือนิยายหรือหนังสือการ์ตูนยิ่งเป็นอะไรที่แทบไม่อยากคิดถึงเข้าไปใหญ่ ทั้งที่จริง ๆ แล้วการอ่านหนังสือคือสิ่งที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะนอกจากจะทำให้เราได้ความรู้จากเรื่องราวต่าง ๆ ในหนังสือแล้ว ยังฝึกให้ตนเองเป็นคนรักการอ่านได้อีกด้วย แต่ถ้าหากใครกลัวว่าการอ่านหนังสือจะทำให้กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูก็ได้
เทคนิคง่าย ๆ ที่ช่วยให้การอ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ
1. ตั้งเป้าหมายในการอ่านให้ชัดเจน – ลำดับแรกก่อนเปิดอ่านหนังสือควรมีการตั้งเป้าหมายในการอ่านให้ชัดเจน การตั้งเป้าหมายในที่นี้ไมได้หมายถึงการอ่านผ่าน ๆ ให้จบไปแต่แค่เราอาจคิดว่าอ่านจนถึงเรื่องนี้แล้วจะหยุดไปหาอะไรทำพรุ่งนี้ค่อยอ่านต่อ เท่านี้ก็จะมีกำลังใจในการอ่านเพื่อไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแถมยังได้อ่านแบบจริงจังอีกด้วย
2. อยู่ในห้องเงียบ ๆ ไร้สิ่งรบกวน – ไมว่าจะเป็นมือถือ คอมพิวเตอร์ ทีวี วิทยุ อะไรก็ตามแต่ไม่ควรเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยแม้แต่น้อย ซึ่งการอ่านหนังสือแบบนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านนาน ๆ แค่อ่านวันละนิดแต่รู้สึกว่าได้อ่านและมันไม่น่าเบื่อเกินไปก็เป็นเรื่องดีแล้ว
3. เปลี่ยนบรรยากาศในการอ่าน – ปกติเคยอ่านแต่ในห้องสมุด ในห้องนอน อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาอ่านหนังสือในสวนสาธารณะหรือในมุม ๆ หนึ่งของร้านกาแฟดูบ้างก็อาจให้อารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมทีเคยเบื่อหน่ายกับการอ่านหนังสือแต่หากมีบรรยากาศรอบข้างดี ๆ อาหารอร่อย ๆ ก็น่าจะทำให้การอ่านหนังสือสนุกขึ้นได้
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม #เทคโนเอเชีย

📢📢 ประกาศ 🎊🎊วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACเปิดสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567ผ่านระบบ Online 📱📲...
05/01/2024

📢📢 ประกาศ 🎊🎊
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
เปิดสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
ผ่านระบบ Online 📱📲 แล้ววันนี้ !
โดยน้อง ๆ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ Link
ด้านล่างนี้เลยนะคะ 👇👇
https://forms.gle/L8gZZRz2Ei4x3LFi6
สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ :
📞 02-4206465
📞 087-3474287
มาเป็น #ครอบครัวTAC ด้วยนะคะ 😊
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม #เทคโนเอเชีย

🥅⚽️ร่วมกันส่งกำลังใจให้ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย ที่เข้าร่วมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ประเภททั่วไป กีฬาระหว่...
03/01/2024

🥅⚽️ร่วมกันส่งกำลังใจให้ตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย ที่เข้าร่วมโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล ประเภททั่วไป กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ณ สนามเฉลิมพระเกียรติคลองหก
ในวันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 🏆🥇
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

02/01/2024
01/01/2024

สุขสันต์วันปีใหม่ ๒๕๖๗
Happy New Year 2024
บทเพลง " เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่"
🙏🎈🧸🎄❄️⛄️🧤
"สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี..."
🎈🧸🎄❄️⛄️🧤🎄
#ครอบครัวTAC_วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ
#โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

หนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยนิยมทำรับวันปีใหม่นอกจากการเคาต์ดาวน์แล้วก็คือการ “สวดมนต์ข้ามปี” เพื่อเป็นสิริมงคล กรมการศาสนาได้...
31/12/2023

หนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยนิยมทำรับวันปีใหม่นอกจากการเคาต์ดาวน์แล้วก็คือการ “สวดมนต์ข้ามปี” เพื่อเป็นสิริมงคล

กรมการศาสนาได้เปลี่ยนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดต่าง ๆ มาเป็นการสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์รับปี 2567 ในกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2566 ต้อนรับศักราชใหม่ 2567” ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านรวมกิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้ เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ ด้วยกันนะคะ😊
สามารถโหลดไฟล์ pdf ได้ที่
https://e-book.dra.go.th/p/165.html

🙏หรือร่วมกิจกรรมสวดมนต์ออนไลน์
https://www.facebook.com/1765culture/?locale=th_TH

🎉🎉“ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่คว...
31/12/2023

🎉🎉“ในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ”🥰
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย💕🏫
โรงเรียนฯ งดการเรียนการสอนวันที่ 29 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เปิดเรียนวันพุธที่ 3 ม.ค. 67

#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ
#โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

28/12/2023

🎉🎉"ทองกวาวเกมส์ ครั้งที่ 15"🏆
การแข่งขันกีฬาประจำปี 🤼‍♀️⛹️‍♀️🤾‍♀️🏌️‍♀️
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
📅วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
🕧 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
🥇🥈🥉🥇🥈🥉🥇🥈🥉🥇🥈🥉

#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ
#โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

☃️TAC English Camp☃️ประจำปีการศึกษา 2566📅 25 ธันวาคม 2566🕧 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   #ครอบครัวTAC  #เทคโนโลยีเอเชีย    #...
24/12/2023

☃️TAC English Camp☃️
ประจำปีการศึกษา 2566
📅 25 ธันวาคม 2566
🕧 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ
#โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

❖พรุ่งนี้วันพระ❖🙏ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้ายตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติเมื่อหมดตัณหา ก็ไม่มีทุกข์° ꔛ ° ꔛ ° ꔛ #วิทยาลัยอาชีวศึกษ...
19/12/2023

❖พรุ่งนี้วันพระ❖🙏
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย
ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ
เมื่อหมดตัณหา ก็ไม่มีทุกข์
° ꔛ ° ꔛ ° ꔛ
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม #เทคโนเอเชีย

วันที่ 24 ธันวาคม 2566สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( รอบบ่าย)สู้ ๆ นะ พี่แอดมินเป็นกำลังใจ ให้ครับ   #ครอบครัวTA...
17/12/2023

วันที่ 24 ธันวาคม 2566
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( รอบบ่าย)
สู้ ๆ นะ พี่แอดมินเป็นกำลังใจ ให้ครับ
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

 #วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระ...
10/12/2023

#วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

หมายเหตุ : วิทยาลัยฯ หยุดทำการเรียนการสอน
ในวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566

#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม #เทคโนเอเชีย

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2023

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระเจริญ
🙏 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

๕ ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวัน...
05/12/2023

๕ ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙
ต่อมา...สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญว่า การกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยดังนี้
๑. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๒. เป็นวันชาติ
๓. เป็นวันพ่อแห่งชาติ
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
อีกทั้งยังถือเป็น ๑ วันสำคัญของโลกอีกด้วย #วันดินโลก
สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม นั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อใช้เป็นโอกาสในการขับเคลื่อนกิจกรรมการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดิน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

คำสอนของ “พ่อ” ในหลวงรัชกาลที่ ๙
การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่ว
ซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว
แต่ละคนจึงต้องตั้งใจ และเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ แล...
03/12/2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
📆วันที่ 4 ธันวาคม 2566
⏱เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
📍ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
🌱🌱🌱🌱🌱🌱
หมายเหตุ : วิทยาลัยฯ หยุดทำการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🏆 ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเวหา ❤️จากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ที่สามารถเอาชนะเจ้าป่า 🤎 2 -0 เซ็ต😊ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ทำเ...
01/12/2023

🏆 ขอแสดงความยินดีกับเจ้าเวหา ❤️จากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ที่สามารถเอาชนะเจ้าป่า 🤎 2 -0 เซ็ต😊
ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ทำเต็มที่ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอดเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ 👏🏻👏🏻
อย่ารอช้า..เราไปดูภาพบรรยากาศการแข่งการแข่งขันวอลเลบอลหญิง ⚽️ ระหว่าง เจ้าเวหา ❤️ และเจ้าป่า 🤎 กันเลยจ้า😊
💛💛💛💛💛💛💛💛
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #ทีมเทคโนเอเชีย #ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน #กำลังเปิดรับสมัคร #การบัญชี #การตลาด #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🏆 ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสมุทร💙 จากการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ที่สามารถเอาชนะเจ้าเวหา ❤️ 18 -16 คะแนน 😊ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที...
30/11/2023

🏆 ขอแสดงความยินดีกับเจ้าสมุทร💙 จากการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ที่สามารถเอาชนะเจ้าเวหา ❤️ 18 -16 คะแนน 😊
ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่ทำเต็มที่ และมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยอดเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ 👏🏻👏🏻
อย่ารอช้า..เราไปดูภาพบรรยากาศการแข่งการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ระหว่าง เจ้าเวหา ❤️ และเจ้าสมุทร💙กันเลยจ้า😊
💛💛💛💛💛💛💛💛
#ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #ทีมเทคโนเอเชีย #ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน #กำลังเปิดรับสมัคร #การบัญชี #การตลาด #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

ที่อยู่

581 ถ. เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-420-6465

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด