วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC Technology Asia Vocational College วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย ปรัชญาโรงเรียน “เทคโนโลยีก้าวไกล วิสัยทัศน์กว้าง เสริมสร้างคุณธรรม” อัตลักษณ์ "สร้างสรรค์ ทำได้ ใฝ่ดี" สีประจำโรงเรียน สีเหลือง หมายถึง สีอันเป็นมงคลเนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกทองกวาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียเป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 581 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 โทรศัพท์ 02-4206465 และ 02-4201235 โทรสาร 02-8120493 เมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยดำริของพระครูเพ็ง จันทศิริ เจ้าอาวาสวัดหนองแขม เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงอนุญาตให้ใช้อาคารของวัดที่ว่างอยู่ตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ขึ้นโดยให้ นายเพชร บุตรานนท์ เป็นครูใหญ่ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจันทศิริวิทยา” ทำการเปิดป้าย เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2496 โดยหลวงดรุณกิจวิทูร ต่อมาในปี 2550 อาจารย์ดำรงค์ อ่อนน่วม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ จึงได้ขยายระดับชั้นเรียนจากเดิมอนุบาล-ประถมศึกษาเป็นระดับชั้นเรียนอนุบาล-อาชีวศึกษาโดยเพิ่มเป็นระดับอาชีวศึกษาและใช้ชื่อว่าโรงเรียน “จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย" เมื่อปี 2559 บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งมีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และสนามฟุตบอลมาตรฐาน ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ประเภทสาขาวิชาพาณิชยการ และประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รอบเช้าและรอบบ่าย) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่การแข่งขัน ในยุคโลกาภิวัตน์ เน้นการพัฒนาคนให้เกิดศักยภาพสูงสุด

หน้าที่: พัฒนาคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACนำภาพ...
12/07/2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
นำภาพบรรยากาศของคณะครูและนักเรียน
ในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มาฝากกันนะครับ 😍 😍

💛💛💛💛💛💛💛💛
#ทีมเทคโนเอเชีย
#ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน
#กำลังเปิดรับสมัคร
#การบัญชี
#การตลาด
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

12/07/2019

แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACเมื่อ...
11/07/2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ทางวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาให้กับนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
💛💛💛💛💛💛💛💛
#ทีมเทคโนเอเชีย
#ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน
#กำลังเปิดรับสมัคร
#การบัญชี
#การตลาด
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACเมื่อ...
10/07/2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ทางวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคโนโลยีได้กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องให้กับนักเรียน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
💛💛💛💛💛💛💛💛
#ทีมเทคโนเอเชีย
#ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน
#กำลังเปิดรับสมัคร
#การบัญชี
#การตลาด
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACเมื่อ...
03/07/2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเขียว-เหลืองสัมพันธ์ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ในปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
💛💛💛💛💛💛💛💛
#ทีมเทคโนเอเชีย
#ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน
#กำลังเปิดรับสมัคร
#การบัญชี
#การตลาด
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACนำภาพ...
02/07/2019

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC
นำภาพบรรยากาศกิจกรรมวันไหว้ครู มาฝากนะครับ / นะคะ
💛💛💛💛💛💛💛💛
#ทีมเทคโนเอเชีย
#ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน
#การบัญชี
#การตลาด
#คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
#การท่องเที่ยว
สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…
Facebook : TechnologyAsiaCollege
Line : tac2007
IG : technologyasiacollege
โทร 02-420-6465, 087-347-4287
#วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

ที่อยู่

581 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม
Bangkok
10160

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย (TAC) เปิดการเรียนการสอน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยว

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-420-6465

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด