วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC Technology Asia Vocational College วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย ปรัชญาโรงเรียน “เทคโนโลยีก้าวไกล วิสัยทัศน์กว้าง เสริมสร้างคุณธรรม” อัตลักษณ์ "สร้างสรรค์ ทำได้ ใฝ่ดี" สีประจำโรงเรียน สีเหลือง หมายถึง สีอันเป็นมงคลเนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกทองกวาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชียเป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 581 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 โทรศัพท์ 02-4206465 และ 02-4201235 โทรสาร 02-8120493 เมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยดำริของพระครูเพ็ง จันทศิริ เจ้าอาวาสวัดหนองแขม เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงอนุญาตให้ใช้อาคารของวัดที่ว่างอยู่ตั้งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนเกณฑ์ขึ้นโดยให้ นายเพชร บุตรานนท์ เป็นครูใหญ่ ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนจันทศิริวิทยา” ทำการเปิดป้าย เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2496 โดยหลวงดรุณกิจวิทูร ต่อมาในปี 2550 อาจารย์ดำรงค์ อ่อนน่วม ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ จึงได้ขยายระดับชั้นเรียนจากเดิมอนุบาล-ประถมศึกษาเป็นระดับชั้นเรียนอนุบาล-อาชีวศึกษาโดยเพิ่มเป็นระดับอาชีวศึกษาและใช้ชื่อว่าโรงเรียน “จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย" เมื่อปี 2559 บนเนื้อที่ 6 ไร่ ซึ่งมีอาคารเรียน 5 ชั้น 1 หลัง และสนามฟุตบอลมาตรฐาน ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช. และปวส. ประเภทสาขาวิชาพาณิชยการ และประเภทสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รอบเช้าและรอบบ่าย) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่การแข่งขัน ในยุคโลกาภิวัตน์ เน้นการพัฒนาคนให้เกิดศักยภาพสูงสุด

หน้าที่: อัตลักษณ์ : สร้างสรรค์ ทำได้ ใฝ่ดี วิสัยทัศน์ : พัฒนาคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม คำขวัญ : ปัญญฺา นรนํ รตนํ ปัญญาเปรียบดั่งแก้วอันประเสริฐ ปรัชญา : “เทคโนโลยีก้าวไกล วิสัยทัศน์กว้าง เสริมสร้างคุณธรรม” เทคโนโลยีก้าวไกล เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างในการนำ ความรู้ และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ และพัฒนาวิชาชีพของตนและสังคมวิสัยทัศน์กว้าง มีความรู้ ความสามารถ ทางหลัก วิชาการในสาขาวิชาชีพ และสาขา วิชาเกี่ยวข้อง สามารถผสมผสาน องค์ความรู้ทั้งปวง เพื่อนำไปสู่การ ดำรงชีวิต และการประกอบ อาชีพ อีกทั้งมีความสามารถในการปฏิบัติ งาน และสร้างสรรค์พัฒนางานอย่างมี ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เสริมสร้างคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ต่อตนเอง และผู้อื่น และมีความ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ดอกไม้ประจำวิทยาลัย : ดอกทองกวาว สีประจำวิทยาลัย : สีเขียว – สีเหลือง

พรุ่งนี้วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚พุทธศาสนสุภาษิตสุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณผู้ไม่ประมาท พินิจพิ...
12/06/2020

พรุ่งนี้วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

พุทธศาสนสุภาษิต
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา

💬 สะกดแบบนี้นะ จำไว้…12 คำศัพท์ออนไลน์ ที่มักเขียนผิด ‼️⚡️ ปัจจุบันนี้ศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพียบ ‼️ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท...
11/06/2020

💬 สะกดแบบนี้นะ จำไว้…12 คำศัพท์ออนไลน์ ที่มักเขียนผิด ‼️

⚡️ ปัจจุบันนี้ศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพียบ ‼️ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ในโลกออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ 💢 ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีน้อง ๆ TAC หลายคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าต้องสะกดยังไงถึงจะถูกต้อง😊

💢 วันนี้พี่แอดมินขอถือโอกาสนี้ นำสาระดี ๆ มาฝากให้กับน้อง ๆ TAC ที่น่ารักทุกคน มาดูกันเลยค่ะว่า 12 คำศัพท์ออนไลน์ที่มักเขียนผิด มีคำว่าอะไรบ้าง❓❓❓

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

💬 สะกดแบบนี้นะ จำไว้…12 คำศัพท์ออนไลน์ ที่มักเขียนผิด ‼️

⚡️ ปัจจุบันนี้ศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพียบ ‼️ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัพท์ในโลกออนไลน์ ที่ส่วนใหญ่เป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ 💢 ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีน้อง ๆ TAC หลายคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าต้องสะกดยังไงถึงจะถูกต้อง😊

💢 วันนี้พี่แอดมินขอถือโอกาสนี้ นำสาระดี ๆ มาฝากให้กับน้อง ๆ TAC ที่น่ารักทุกคน มาดูกันเลยค่ะว่า 12 คำศัพท์ออนไลน์ที่มักเขียนผิด มีคำว่าอะไรบ้าง❓❓❓

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

📢 มาแล้ว.....คอร์ส Learn From Home 💬 คอร์สที่ 13 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลง...
11/06/2020

📢 มาแล้ว.....คอร์ส Learn From Home

💬 คอร์สที่ 13 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลงสมุด 2 รอบ และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

📢 มาแล้ว.....คอร์ส Learn From Home

💬 คอร์สที่ 13 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลงสมุด 2 รอบ และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

"5 คำไทย ห้ามใช้ ไม้ตรี" 😊💢 พักภาษาอังกฤษ มาลุยภาษาไทยกันบ้างนะครับน้อง ๆ TAC วันนี้พี่แอดมินมีเกร็ดความรู้ 💬 ⚡️ 5 คำไทย...
10/06/2020

"5 คำไทย ห้ามใช้ ไม้ตรี" 😊

💢 พักภาษาอังกฤษ มาลุยภาษาไทยกันบ้างนะครับน้อง ๆ TAC วันนี้พี่แอดมินมีเกร็ดความรู้ 💬 ⚡️ 5 คำไทยที่เรานั้นไม่สามารถนำมาใช้กับเจ้าไม้ตรีได้ มาฝากน้อง ๆ ที่น่ารักกันอีกเช่นเคยครับผม😊

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

"5 คำไทย ห้ามใช้ ไม้ตรี" 😊

💢 พักภาษาอังกฤษ มาลุยภาษาไทยกันบ้างนะครับน้อง ๆ TAC วันนี้พี่แอดมินมีเกร็ดความรู้ 💬 ⚡️ 5 คำไทยที่เรานั้นไม่สามารถนำมาใช้กับเจ้าไม้ตรีได้ มาฝากน้อง ๆ ที่น่ารักกันอีกเช่นเคยครับผม😊

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🌈🌤 I'm ประโยคสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า I'm... สามารถน...
09/06/2020

🌈🌤 I'm ประโยคสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน

💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า I'm... สามารถนำมาใช้สร้างเป็นประโยคสั้น ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นประโยคใดบ้าง❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🌈🌤 I'm ประโยคสั้น ๆ ในชีวิตประจำวัน

💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า I'm... สามารถนำมาใช้สร้างเป็นประโยคสั้น ๆ ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นประโยคใดบ้าง❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ...
09/06/2020

วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

8 มิถุนายน #วันมหาสมุทรโลก World Ocean Day 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙วันมหาสมุทรโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดขึ้นม...
08/06/2020

8 มิถุนายน #วันมหาสมุทรโลก World Ocean Day
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

วันมหาสมุทรโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล

📢 สวัสดีวันจันทร์ครับน้อง ๆ คอร์ส Learn From Home มาแล้วครับผม...‼️ 💬 คอร์สที่ 12 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabula...
08/06/2020

📢 สวัสดีวันจันทร์ครับน้อง ๆ คอร์ส Learn From Home มาแล้วครับผม...‼️

💬 คอร์สที่ 12 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลงสมุด 2 รอบ และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

📢 สวัสดีวันจันทร์ครับน้อง ๆ คอร์ส Learn From Home มาแล้วครับผม...‼️

💬 คอร์สที่ 12 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลงสมุด 2 รอบ และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

⚡️ I don't กับ I'm not ใช้ต่างกันอย่างไร❓💬 💢ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วค่ะน้อง ๆ พี่แอดมินได้สรุปเป็นแบบสั้น ๆ เพื่อให้น้...
07/06/2020

⚡️ I don't กับ I'm not ใช้ต่างกันอย่างไร❓

💬 💢ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วค่ะน้อง ๆ พี่แอดมินได้สรุปเป็นแบบสั้น ๆ เพื่อให้น้อง ๆ TAC ทุกคน ได้ทำความเข้าใจกันแบบง่าย ๆ เรามาดูกันเลยว่า I don't กับ I'm not นั้นใช้ต่างกันอย่างไร 😁

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

การรับมือกับโควิด-19 ในหน้าฝน⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈สวัสดีวันอาทิตย์ ❤️ ครับน้อง ๆ TAC ที่น่ารักทุกคน 😁 วันนี้แอดมินมีสาระดี...
07/06/2020

การรับมือกับโควิด-19 ในหน้าฝน
⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈⛈

สวัสดีวันอาทิตย์ ❤️ ครับน้อง ๆ TAC ที่น่ารักทุกคน 😁 วันนี้แอดมินมีสาระดี ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงหน้าฝน⛈ มาฝากกันอีกเช่นเคยครับผม😊

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

New Normal 8 วิถีชีวิตใหม่❤️🧡💛💚💙💜❤️🧡💛💚💙💜🧡💛💚💙💜ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่น้อง ๆ TAC หลายคนจะต้องปรับเปลี่ยนช...
06/06/2020

New Normal 8 วิถีชีวิตใหม่
❤️🧡💛💚💙💜❤️🧡💛💚💙💜🧡💛💚💙💜

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่น้อง ๆ TAC หลายคนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมในช่วงที่เจ้าไวรัสออกมาระบาด ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก จากที่เราเคยออกจากบ้าน เพื่อไปโรงเรียน เราต้องหันมาทำทุกอย่างที่บ้าน ซึ่งเมื่อน้อง ๆ ต้องปฏิบัติกันต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในชีวิตของน้อง ๆ TAC ไปนั่นเอง...😁

🌈เรามาดูกันครับว่า New Normal 8 วิถีชีวิตใหม่ ที่พี่แอดมินพูดถึงนั้นมีอะไรบ้าง และตรงกันการใช้ชีวิตแบบใหม่ของน้อง ๆ กันหรือเปล่า....อย่าลืมมาเล่าให้พี่แอดมินฟังนะครับ😁

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🌈🌤 How...ใช้ยังไงได้บ้างนะ ‼️ 💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า  How...ที่น้อง ๆ คุ...
05/06/2020

🌈🌤 How...ใช้ยังไงได้บ้างนะ ‼️

💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า How...ที่น้อง ๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันนั้น...ใช้ยังไงได้บ้าง❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🌈🌤 How...ใช้ยังไงได้บ้างนะ ‼️

💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า How...ที่น้อง ๆ คุ้นหน้าคุ้นตากันนั้น...ใช้ยังไงได้บ้าง❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก  World Environment Day🌵💚🌳🌈🌎🌳 จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวด...
05/06/2020

วันที่ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
World Environment Day🌵💚🌳🌈🌎

🌳 จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป็นการร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก🌈🌎

🧡💛 พรุ่งนี้วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗พุทธศาสนสุภาษิตอตฺตา หิ ปรมํ ปิโย ตนแล เป็นที่รักยิ่ง
04/06/2020

🧡💛 พรุ่งนี้วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗

พุทธศาสนสุภาษิต
อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย ตนแล เป็นที่รักยิ่ง

📢 มาแล้ว...‼️ Learn From Home คอร์ส 11 💬 คอร์สที่ 11 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 ...
04/06/2020

📢 มาแล้ว...‼️ Learn From Home คอร์ส 11

💬 คอร์สที่ 11 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลงสมุด 2 รอบ และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

📢 มาแล้ว...‼️ Learn From Home คอร์ส 11

💬 คอร์สที่ 11 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมครับผม 📍 จดลงสมุด 2 รอบ และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🌈🌤 What...ที่ใช้บ่อย ๆ และเจอทุกวัน ‼️ 💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า What...ที่...
03/06/2020

🌈🌤 What...ที่ใช้บ่อย ๆ และเจอทุกวัน ‼️

💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า What...ที่เรานั้นใช้บ่อย ๆ และเจอทุกวัน นั้นมีคำว่าอะไรบ้าง❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

🌈🌤 What...ที่ใช้บ่อย ๆ และเจอทุกวัน ‼️

💬 ⚡️ ความรู้ภาษาอังกฤษมาอีกแล้วครับน้อง ๆ TAC 😁 มาดูกันเลยว่าเจ้าคำว่า What...ที่เรานั้นใช้บ่อย ๆ และเจอทุกวัน นั้นมีคำว่าอะไรบ้าง❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น...
03/06/2020

3 มิถุนายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย

📢 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ⏰ วิทยาลัยฯ กำหนดเปิดเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศจากกระทรว...
02/06/2020

📢 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

⏰ วิทยาลัยฯ กำหนดเปิดเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ #แล้วพบกันนะครับ😊

💬 ติดตามข่าวสารและกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่เพจของวิทยาลัยฯ หรือสอบถามโทร. 02-420 6465 Line ID : tac2007 นะครับ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

💬 โครงสร้างประโยคที่ควรรู้ ‼️🌈🌤 สวัสดีวันอังคารครับน้อง ๆ 😁 วันนี้พี่แอดมินจะพาน้อง ๆ TAC ไปตะลุยความรู้ภาษาอังกฤษกันอีก...
02/06/2020

💬 โครงสร้างประโยคที่ควรรู้ ‼️

🌈🌤 สวัสดีวันอังคารครับน้อง ๆ 😁
วันนี้พี่แอดมินจะพาน้อง ๆ TAC ไปตะลุยความรู้ภาษาอังกฤษกันอีกเช่นเคย มาเพิ่มความรู้ในคลังสมองกันดีกว่าครับ #โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ‼️
มีประโยคอะไรบ้าง มาดูกันครับ

️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

💬 โครงสร้างประโยคที่ควรรู้ ‼️

🌈🌤 สวัสดีวันอังคารครับน้อง ๆ 😁
วันนี้พี่แอดมินจะพาน้อง ๆ TAC ไปตะลุยความรู้ภาษาอังกฤษกันอีกเช่นเคย มาเพิ่มความรู้ในคลังสมองกันดีกว่าครับ #โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ควรรู้ ‼️
มีประโยคอะไรบ้าง มาดูกันครับ

️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

1 มิถุนายน #วันดื่มนมโลก World Milk Day 😊องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization ...
01/06/2020

1 มิถุนายน #วันดื่มนมโลก World Milk Day 😊

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก" (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม

📢 มาแล้ว...‼️  Learn From Home คอร์ส 10💬 คอร์สที่ 10 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมค่ะ ให้น้...
01/06/2020

📢 มาแล้ว...‼️ Learn From Home คอร์ส 10

💬 คอร์สที่ 10 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมค่ะ ให้น้อง ๆ #จดลงสมุด 2 รอบ📍และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะคะ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

📢 มาแล้ว...‼️ Learn From Home คอร์ส 10

💬 คอร์สที่ 10 นี้เป็นการจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary 100 คำ เหมือนเดิมค่ะ ให้น้อง ๆ #จดลงสมุด 2 รอบ📍และถ่ายรูปส่งมาเช่นเคยนะคะ 😊

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก🚫 🚬( World No Tobacco Day)วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยอ...
31/05/2020

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก🚫 🚬
( World No Tobacco Day)

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) วันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรก ใช้คำขวัญ “บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ”

💬 Adverb ที่น้อง ๆ TAC ต้องรู้ ‼️สวัสดีวันเสาร์ค่ะน้อง ๆ 😁 อยู่บ้านว่าง ๆ วัยรุ่นอย่างเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะ วัน...
30/05/2020

💬 Adverb ที่น้อง ๆ TAC ต้องรู้ ‼️

สวัสดีวันเสาร์ค่ะน้อง ๆ 😁 อยู่บ้านว่าง ๆ วัยรุ่นอย่างเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะคะ วันนี้พี่แอดมินนำ Adverb ที่น้อง ๆ TAC ต้องรู้ พร้อมกับคำอ่าน มาฝากน้อง ๆ อีกเช่นเคย ถ้าพร้อมแล้ว...ไปดูกันเลยจ้า 😁

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

😁 สรุปไวยากรณ์ 4 เรื่อง สำคัญ ‼️💬 ⚡️ มาตะลุยความรู้ภาษาอังกฤษกันต่อกันเลยนะคะ กับไวยากรณ์น่ารู้ที่พี่แอดมินนำมาฝาก น้อง ...
29/05/2020

😁 สรุปไวยากรณ์ 4 เรื่อง สำคัญ ‼️

💬 ⚡️ มาตะลุยความรู้ภาษาอังกฤษกันต่อกันเลยนะคะ กับไวยากรณ์น่ารู้ที่พี่แอดมินนำมาฝาก น้อง ๆ TAC มาดูกันเลยว่าเจ้าไวยากรณ์นั้นใช้อย่างไร และสำคัญอย่างไร...❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

😁 สรุปไวยากรณ์ 4 เรื่อง สำคัญ ‼️

💬 ⚡️ มาตะลุยความรู้ภาษาอังกฤษกันต่อกันเลยนะคะ กับไวยากรณ์น่ารู้ที่พี่แอดมินนำมาฝาก น้อง ๆ TAC มาดูกันเลยว่าเจ้าไวยากรณ์นั้นใช้อย่างไร และสำคัญอย่างไร...❓

#TAC #ครอบครัวTAC #เทคโนโลยีเอเชีย #TAC_brotherhood #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม

ที่อยู่

581 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวง/เขต หนองแขม
Bangkok
10160

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย (TAC) เปิดการเรียนการสอน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการท่องเที่ยว

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-420-6465

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TACผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

TAC BIG IDEA ( สีน้ำตาลอ่อน)
TAC BIG IDEA ( Orange )🧡🧡
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 16 - 21 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ในหัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร" เพื่อรำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ : www.arit.co.th/poster-design (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-682-6350 ต่อ 511- 513 e-mail : [email protected] , [email protected]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC เรียนสายอาชีพ ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย - TAC ไม่ต้องกลัวตกงาน แถมมีรายได้ดี 👩🎓👱👍 การผลิตนักศึกษาอาชีวะในปัจจุบันนี้ จะเน้นคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของสถานประกอบการ นั่นหมายถึงคุณภาพของนักศึกษาเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริง มาเรียนสายอาชีพกับเรานะคะ / นะครับ จบแล้วมีงานทำ มีรายได้สูง และมีโอกาสศึกษาต่อ ปวส. หรือ ปริญญา ก็ได้ 👍👍 💛💛💛💛💛💛💛💛 💛💛💛💛💛💛💛💛 #ทีมเทคโนเอเชีย #ครอบครัวTAC #ครอบครัวเดียวกัน #กำลังเปิดรับสมัคร #การบัญชี #การตลาด #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #การท่องเที่ยว สนใจสมัครเรียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่… Facebook : TechnologyAsiaCollege Line : tac2007 IG : technologyasiacollege โทร 02-420-6465, 087-347-4287 #วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย #เทคโนโลยีเอเชีย #College #School #โรงเรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชน #วิทยาลัยอาชีวะ #เรียนอาชีวะ #โรงเรียนเอกชนหนองแขม #โรงเรียนเขตหนองแขม #พาณิชยการ #บัญชี #คอมพิวเตอร์ #ตลาด #ท่องเที่ยว #สายพาณิช #พาณิชยกรรม #สายอาชีวะ #หนองแขม
ใครอยู่ปวชคอม2/2มั่งพอดีพึ่งย้ายมาฝากตัวด้วยนะ
#อยากไปเรียนจังเลย😊😍
ผมอาจารย์สรศิลป์ อติชาตนันท์ แผนกสามัญ วิชาเอกคณิตศาสตร์ สนใจอยากสมัครเป็นครูปฏิบัติการกับทางวิทยาลัย ตืดต่อผม และผมพร้อมไปกรอกใบสมัคร เพื่อร่วมงานในภาคปีการศึกษา 2561 ทีจะถึงนี้
ผมอ.สรศิลป์ อติชาตนันท์ สนใจขอสมัครเป็นอาจารย์ประจำแผนกสามัญ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ความสามารถพิเศษสอนคอมพิวเตอร์ และดูแลซ้อมบำรุงได้ และลูกเสือ
#10ปีTAC #TACเราคือครอบครัวเดียวกัน #อิ่มอุ่น ♡ รักแม่นะ
#10ปีtac #tacเราคือครอบครัวเดียวกัน #อิ่มอุ่น ของคุณสำหรับย่าคนนี้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่ผมรักและขอโทษที่ทำตัวไม่ดี ดื้อ ไม่เชื่อฟังแต่ก็รักย่าครับ
#10ปีtac #tacเราคือครอบครัวเดียวกัน #อิ่มอุ่น ของคุณสำหรับย่าคนนี้เปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่ผมรักและขอโทษที่ทำตัวไม่ดี ดื้อ ไม่เชื่อฟังแต่ก็รักย่าครับ