ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส เปิดรับสมัครสอบของกรมชลประทาน

เปิดเหมือนปกติ

30/12/2021

🎊 🎊 สวัสดีปีใหม่​ 2565 🥳🥳

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564วันเริ่มปฏิ...
25/12/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

09/12/2021
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน...
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564วันเริ่มปฏ...
08/12/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

**หมายเหตุ : การลงข้อมูลแจ้งทางเพจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ โดยในการเรียกรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จะดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ (EMS)ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมชลประทาน มีระยะเวลาล่วงหน้าตามที่ระเบียบกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โปรดแจ้งให้กรมชลประทานทราบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการได้รับเอกสาร**

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

**หมายเหตุ : การลงข้อมูลแจ้งทางเพจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ โดยในการเรียกรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จะดำเนินการส่งทางไปรษณีย์ (EMS)ไปยังที่อยู่ที่แจ้งไว้กับกรมชลประทาน มีระยะเวลาล่วงหน้าตามที่ระเบียบกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่โปรดแจ้งให้กรมชลประทานทราบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการได้รับเอกสาร**

01/12/2021

👉การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมชลประทาน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ชั้น 4 โทร.โทรสาร 0 2241 5051 ☎️ หมายเลขภายใน 2298 ,2632 🥰🥰

👉👉👉http://hr.rid.go.th/wp-content/uploads/2021/12/20211130141846154.pdf

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำ...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัว ข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน โดยมี นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้งและนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30...
25/11/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
25/11/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
24/11/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564วันเริ่...
24/11/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564วันเริ่มปฏิบ...
19/11/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
16/11/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแ...
16/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ) ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ...
11/11/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 16...
05/11/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานค

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานค

📣📣ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน...
03/11/2021

📣📣ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยกำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดในการสอบเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยกำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดในการสอบเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
28/10/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
28/10/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

📣📣กรมชลประทานได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยการสอบประเมินสมรรถนะครั...
23/10/2021

📣📣กรมชลประทานได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 👍👍✌️✌️

น้องเก่งมาก มองไกล เปิดข้อสอบ ฝนวงกลมในกระดาษคำตอบ ไม่เรียกร้องใดใดที่พิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแบบปกติ เห็นแล้วเราหายเ...
23/10/2021

น้องเก่งมาก มองไกล เปิดข้อสอบ ฝนวงกลมในกระดาษคำตอบ ไม่เรียกร้องใดใดที่พิเศษ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแบบปกติ เห็นแล้วเราหายเหนื่อยเลย ถ้าใครท้อดูจากสิ่งที่น้องทำแล้วจะมีกำลังใจสู้เลยคะ✌️✌️✌️

ใครเหนื่อย ใครท้อ หวังว่าภาพนี้จะให้อะไรกับผู้อ่านหนังสือ รอการสอบอยู่นะครับ🥰
(สอบพนักงานราชการ กรมชลประทาน แอดมิน ขออนุญาตผู้สอบในการบันทึกภาพและลงเพจแล้ว)

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันจันทร์ที่ 1 ...
18/10/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่...
15/10/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยกำหนดการดำเนินการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564 ณ สโมสรกรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยกำหนดการดำเนินการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2564 ณ สโมสรกรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชก...
12/10/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร...
12/10/2021

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และในการรับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยกำหนดวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ จะแจ้งผังที่นั่งสอบให้ทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โปรดตรวจสอบรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
02/10/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

01/10/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เข้าสอบข้าราชการและผู้ติดตาม ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.ขอให้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาเอง (เนื่องจากศูนย์สอบไม่มีจำหน่าย)
2.ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณพื้นที่การสอบ แต่ให้รอบริเวณลานจอดได้
3.งดบริการรับฝากของ

แจ้งมาเพื่อทราบ🙏🙏

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ...
01/10/2021

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

วันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
25/09/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือก...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรกรมชลประทาน ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรกรมชลประทาน ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
22/09/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022417555

เว็บไซต์

https://rid.thaijobjob.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นว.การเงินเงียบจังเลยค่ะ หายไปแบบนี้ใจคอไม่ดีเลย ปล.ขยับบ้างนะค่ะ..
เรียน อธิบดี กรมชลประทาน.มีผู้ลักลอบตัดไม้ บนถนน ชลประทาน ท้องที่ ม 1.ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ต้นไม้ล้มทับ ต้นยาง ตะเคียนทอง สะเดาเทียมใน แปลง นศ.3 ก.ของข้าพเจ้า หลายต้น หาผู้รับผิดชอบด้วย
ผลสอบสัมภาษณ์กรมชลประทาน
รบกวนสอบถามหน่อยครับ พิมพ์ใบแจ้งที่อยู่ไม่ได้ครับ
ประกาศผลสอบวันไหนค่ะ
ขอทราบวันรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปี 2562 ครับ
ยินดีด้วยกับน้องๆ ที่รออยู่มานาน ตอนนี้เค้าเรียกวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลำดับที่ 91-170 แล้วนะ มารายงานตัววันที่ 15 พ.ค.62 และบรรจุวันที่ 27 พ.ค.62 นะ บอกต่อๆ กันด้วยนะ
ใครจะมาสอบวันที่ 13 มกราคม 2562 ทำให้ถูกต้องตามระเบียบจะไม่มีปัญหาในการเข้าสอบนะคะ
เหนื่อมั๊ยหัวใจ
ประกาศผลสอบบรรจุข้าราชการวันไหนคะ / ขอบคุณคะ
โอกาสดีดีมาถึงอีกแล้ว มัวรออะไรอยู่ เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัคร 2-22 มิถุนายน 2560 นี้นาจา