ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส เปิดรับสมัครสอบของกรมชลประทาน

เปิดเหมือนปกติ

01/10/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เข้าสอบข้าราชการและผู้ติดตาม ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียด ดังนี้
1.ขอให้เตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาเอง (เนื่องจากศูนย์สอบไม่มีจำหน่าย)
2.ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณพื้นที่การสอบ แต่ให้รอบริเวณลานจอดได้
3.งดบริการรับฝากของ

แจ้งมาเพื่อทราบ🙏🙏

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ...
01/10/2021

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตรวจสอบความเรียบร้อยสนามสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน...
28/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

วันที่ 28 กันยายน 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยมีนางสาวธันย์ญพร ทองปาน หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
25/09/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทาน ประกาศการขยายระยะเวลาในการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จากเดิมมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยขยายระยะเวลาให้บัญชีดังกล่าวมีผลใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือก...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรกรมชลประทาน ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรกรมชลประทาน ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
22/09/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกร...
22/09/2021

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยกำหนดวันสอบแข่งเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยกำหนดวันสอบแข่งเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)ในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 28...
20/09/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประเมินความเห...
17/09/2021

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมชลประทาน ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมชลประทาน ผ่านระบบ Line VDO Call โดยมี นางสาวสิริมา อนัคมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นประธานการจัดสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุ...
09/09/2021

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรกรมชลประทาน อาคารสโมสรกรมชลประทาน ชั้น 1 และโรงอาหารกรมชลประทาน อาคารสวัสดิการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กรมชลประทานประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ โดยกำหนดวันสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรกรมชลประทาน อาคารสโมสรกรมชลประทาน ชั้น 1 และโรงอาหารกรมชลประทาน อาคารสวัสดิการ ชั้น 1 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rid.thaijobjob.com

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ ...
06/09/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564วันเริ่มปฏิบั...
27/08/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน...
24/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล(Video Conference) โดยมีนนางธันย์ญพร อุปการะ หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564วันเริ่มปฏิ...
20/08/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ส่วนสรรห...
13/08/2021

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี นางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และนางธันย์ญพร อุปการะ หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564วันเริ่มปฏิบ...
04/08/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

03/08/2021

ช่วงนี้มีหน่วยงานราชการดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ หลายหน่วยงานมาก แต่หลายหน่วยงานยังไม่สามารถจะดำเนินการสอบข้อเขียนได้ ขอให้ผู้สนใจทุกท่านดำเนินการสมัครสอบไปก่อน และอ่านหนังสือทบทวน เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทุกหน่วยงานพร้อมสอบแน่นอนคะ ถ้าสอบข้อเขียนช่วงนี้คลัสเตอร์จะสูงขึ้นแน่นอน อยู่บ้านอ่านหนังสือรอสอบไปก่อนนะคะ✌️✌️✌️เราจะสู้ไปด้วยกันคะ👌👍❤️

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
30/07/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

24/07/2021

กรมชลประทาน ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ผู้เสียสละปฏิบัติงานด่านหน้า ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน ❤️

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
16/07/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

วันที่ ๑๖ กรฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่...
16/07/2021

วันที่ ๑๖ กรฎาคม ๒๕๖๔ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน โดยรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล(Video Conference) โดยมีนางพนิตนาฎ ศรีวารินทร์ ผู้อำนวยการส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และนางธันย์ญพร อุปการะ หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยจะ...
12/07/2021

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยจะปรับเปลี่ยนวิธีการรับรายงานตัวจากเดิมกำหนดให้มารายงานตัวด้วยตนเองที่กรมชลประทาน ปรับเปลี่ยนเป็นให้รายงานตัวแบบออนไลน์ โดยจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนให้ผู้มารายงานตัวได้ทราบทางอีเมลต่อไป

ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล คำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้มารายงานตัวเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยจะปรับเปลี่ยนวิธีการรับรายงานตัวจากเดิมกำหนดให้มารายงานตัวด้วยตนเองที่กรมชลประทาน ปรับเปลี่ยนเป็นให้รายงานตัวแบบออนไลน์ โดยจะแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนให้ผู้มารายงานตัวได้ทราบทางอีเมลต่อไป

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 ...
12/07/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
โดยกำหนดรับรายงานตัวออนไลน์ด้วยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ทางแอพพลิเคชั่น Line

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post
07/07/2021

Photos from สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน's post

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564วันเริ่มปฏิบ...
02/07/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564วันเริ่มปฏ...
25/06/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ดำเนินการรับร...
23/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 4 ราย โดยมีนางธันย์ญพร อุปการะ หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคคล ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ได้ให้คำแนะนำกับผู้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัว : วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564วันเริ่มปฏิบั...
18/06/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัว : วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
วันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติ...
15/06/2021

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com อนึ่ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายลง และมีมาตรการจากทางราชการให้ดำเนินการจัดสอบได้ กรมชลประทาน จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ต่อไป

📣📣กรมชลประทานประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com อนึ่ง เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่อนคลายลง และมีมาตรการจากทางราชการให้ดำเนินการจัดสอบได้ กรมชลประทาน จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน โดยจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com ต่อไป

10/06/2021
119 ปี กรมชลประทาน

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชลประทาน
ที่น่ารักทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 119 🎉🎉

👉 ในวันที่ 11-13 มิถุนายน 2564 ท่องโลกนิทรรศการเสมือนจริง ผ่านทางเว็บไซต์ http://119year.rid.go.th/

❗️อย่าลืม❗️ ลงทะเบียนเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากทางกรมชลประทาน และอย่าลืมเข้าเยี่ยมชมบูธของสำนัก/กอง ต่างๆด้วยนะครับ

119 ปี กรมชลประทาน

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทานวันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพุธที่ 16 มิ...
10/06/2021

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

📣📣กำหนดการเรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
วันรายงานตัวและวันเริ่มปฏิบัติราชการ : วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุม สำนักบริหารทรัพากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022417555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นว.การเงินเงียบจังเลยค่ะ หายไปแบบนี้ใจคอไม่ดีเลย ปล.ขยับบ้างนะค่ะ..
เรียน อธิบดี กรมชลประทาน.มีผู้ลักลอบตัดไม้ บนถนน ชลประทาน ท้องที่ ม 1.ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ต้นไม้ล้มทับ ต้นยาง ตะเคียนทอง สะเดาเทียมใน แปลง นศ.3 ก.ของข้าพเจ้า หลายต้น หาผู้รับผิดชอบด้วย
ผลสอบสัมภาษณ์กรมชลประทาน
รบกวนสอบถามหน่อยครับ พิมพ์ใบแจ้งที่อยู่ไม่ได้ครับ
ประกาศผลสอบวันไหนค่ะ
ขอทราบวันรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปี 2562 ครับ
ยินดีด้วยกับน้องๆ ที่รออยู่มานาน ตอนนี้เค้าเรียกวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ลำดับที่ 91-170 แล้วนะ มารายงานตัววันที่ 15 พ.ค.62 และบรรจุวันที่ 27 พ.ค.62 นะ บอกต่อๆ กันด้วยนะ
ใครจะมาสอบวันที่ 13 มกราคม 2562 ทำให้ถูกต้องตามระเบียบจะไม่มีปัญหาในการเข้าสอบนะคะ
เหนื่อมั๊ยหัวใจ
ประกาศผลสอบบรรจุข้าราชการวันไหนคะ / ขอบคุณคะ
โอกาสดีดีมาถึงอีกแล้ว มัวรออะไรอยู่ เตรียมตัวให้พร้อม รับสมัคร 2-22 มิถุนายน 2560 นี้นาจา