ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร ฝ่ายพัสดุ เป็นหน่วยงานในกลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เปิดเหมือนปกติ

พระพิฆเนศ องค์เทพแห่งความสำเร็จทั้งปวงรายละเอียดสามารถดูได้ในอัลบั้ม พระพิฆเนศ รุ่น 100 ปีกรมศิลปากร
25/01/2021

พระพิฆเนศ องค์เทพแห่งความสำเร็จทั้งปวง

รายละเอียดสามารถดูได้ในอัลบั้ม

พระพิฆเนศ รุ่น 100 ปีกรมศิลปากร

05/01/2021
05/01/2021
Tracking
18/12/2020

Tracking

Tracking
18/12/2020

Tracking

เหรียญ ปี 47
18/12/2020

เหรียญ ปี 47

tracking 14.12.63
14/12/2020

tracking 14.12.63

เทียบ 3 ขนาด
08/12/2020

เทียบ 3 ขนาด

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร
08/12/2020

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร

พระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
ปางประทานพร
ขนาด 1 นิ้ว ราคา 300.- บาท **หมดค่ะ**
ขนาด 1/2 นิ้ว ราคา 200.- บาท
ขนาด 1 ซม. ราคา 150.- บาท

ค่าส่ง 5 องค์แรก 50.- บาท องค์ถัดไปองค์ละ 10.- บาท

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร
08/12/2020

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร

พระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
ปางบรมครู
ขนาด 1 นิ้ว ราคา 300.- บาท **หมดค่ะ**
ขนาด 1/2 นิ้ว ราคา 200.- บาท
ขนาด 1 ซม. ราคา 150.- บาท

ค่าส่ง 5 องค์แรก 50.- บาท องค์ถัดไปองค์ละ 10.- บาท

08/12/2020
08/12/2020

เพจใช้ได้แล้ว เฉพาะในโทรศัพท์

29/10/2020

ข้อความบนเฟสใช้ไม่ได้

กรมการศาสนา
05/10/2020

กรมการศาสนา

รูปแบบตัวอย่างการจัดโต๊ะหมู่บูชา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563

ตอนนี้องค์ยืน ขนาด 10 นิ้ว สต็อกที่จัดทำไว้สำหรับให้เช่าบูชาหมดแล้วนะคะ
06/08/2020

ตอนนี้องค์ยืน ขนาด 10 นิ้ว สต็อกที่จัดทำไว้สำหรับให้เช่าบูชาหมดแล้วนะคะ

*** หมดแล้วนะคะ ***
พระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
ปางประทานพร ขนาด 10 นิ้ว

12/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ความพอเพียง วิถีแบบไทย ความสุขที่ยั่งยืน ]
.
“ รู้หรือไม่ว่า มีหลายคนที่อิจฉาประเทศไทย.... คนไทยบางคนอาจจะหลงลืมไปว่า วิถีชีวิตแบบไทยที่เป็นอยู่ มันดีอยู่แล้ว”
ในขณะที่โลกมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ วิถีชีวิตแบบไทยๆ วัฒนธรรมไทยแท้และดั้งเดิม กำลังจะถูกกลืนไปเพราะอิทธิพลของวัตถุนิยม หลายคนอยากเป็นเหมือนฝรั่ง หลายคนไขว่คว้า ไม่มีที่สิ้นสุด จนลืมคิดไปว่าก่อนหน้านี้ คนไทยเคยมีความสุขกันมากแค่ไหน และเริ่มคิดแล้วว่าที่เราเคยเป็นแบบนี้.... มันดีอยู่แล้ว "

#จิตอาสา
#พอเพียง
#วิถีไทย

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
27/06/2020

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔺️🔺️กรมบัญชีกลาง ประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

🔺️🔺️นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) ได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน เพื่อใช้ในการทำสัญญาที่ถูกต้อง ตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 166 และข้อ 167

🔺️🔺️“การประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกันในครั้งนี้ มีจำนวน 12 แบบ ประกอบด้วย แบบหลักประกันสัญญาซื้อ (กรณีปกติ) แบบหลักประกันสัญญาซื้อ (กรณีสัญญาซื้อมีผลย้อนหลัง) แบบหลักประกันสัญญาจ้าง (กรณีปกติ) แบบหลักประกันสัญญาจ้าง (กรณีสัญญาจ้างมีผลย้อนหลัง) แบบหลักประกันซองการซื้อ แบบหลักประกันซองการจ้าง แบบหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า แบบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า แบบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างที่ปรึกษาล่วงหน้า แบบหลักประกันการรับเงินประกันผลงานจ้าง แบบหลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ และแบบหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการนำไปใช้ประกอบการทำสัญญาให้ถูกต้องต่อไป สำหรับกรณีสัญญาเช่าที่ต้องวางหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกันสัญญาเช่า หน่วยงานของรัฐที่จะนำตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ไปปรับใช้กับกรณีสัญญาเช่านั้น ควรปรับแก้ข้อความในตัวอย่างหนังสือค้ำประกันดังกล่าว รวมทั้งข้อความในหมายเหตุให้สอดคล้องกับกรณีของสัญญาเช่าด้วย ทั้งนี้สามารถ Download ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันดังกล่าว ได้ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 290 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทาง www.gprocurement.go.th” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
#กรมบัญชีกลาง #จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ #แบบหนังสือค้ำประกัน

พระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
09/03/2020

พระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร

ภาพพระพิฆเนศวร์สวยๆ จากลูกค้า
04/02/2020

ภาพพระพิฆเนศวร์สวยๆ จากลูกค้า

ภาพพระพิฆเนศวร์สวยๆ จากลูกค้า
09/01/2020

ภาพพระพิฆเนศวร์สวยๆ จากลูกค้า

เปิดโปง
13/12/2019

เปิดโปง

วิธีการเรียกร้องเงินค่าเสียหายจากไปรษณีย์!!!!!!ง่ายๆนิดเดียว
1.นำใบส่งหรือใบเสร็จที่เราส่งของ ถ่ายเป็นสำเนาเอาไว้
2.ถ่ายภาพของที่ชำรุดไปเยอะๆ ถ้ายังไม่แกะสินค้าก็ถ่ายตั้งแต่รับพัสดุเลย จะถ่ายวีดีโอก้ได้ ถ้าเอาของที่ชำรุดมาแสดงได้ก็ดีมาก
3.แล้วไปกรอกใบคำร้องที่ ปณ สาขาที่คุณส่ง เราสามารถ ตามความเคลื่อนไหวได้จากเลขที่เอกสารที่เรากรอก
4.โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545
** ข้อเสนอแนะควรซื้อประกันพัสดุเพิ่ม เพื่อป้องกันพัสดุเสียหายหรือสูญหาย **
ซึ่งเรื่องของผู้ร้องเรียนค่าเสียหายมีอยู่ว่า ผมสั่งนาฬิกาคาสิโอมาให้หลาน ผ่านไปสักพัก หลานบอกว่าหน้าจอมันดับ ผมเลยบอกให้ส่งมาและนำส่งคืนไปที่ร้านนาฬิกาที่ผมสั่ง ซึ่งเจ้าของร้านรับผิดชอบเคลมให้ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาคือผมไปส่งนาฬิกากับทางไปรษณีย์ไทยแบบ EMS ผ่านไป 3 วัน ร้านโทรมาบอกว่านาฬิกาและกล่องเสียหาย ผมขอให้ส่งรูปมาให้ดู ซึ่งผมใส่เม็ดโฟมกันกระแทกเข้าไปมากพอสมควรเพื่อกันกระแทก แต่จะเห็นเลยว่ากล่องที่ใส่นาฬิกาแหลกละเอียดอยู่ก้นกล่อง ผมได้ติดต่อ ปณ. และกรอกเอกสารร้องเรียน รวมถึงเคลมสินค้า ซึ่งการดำเนินการผ่านไปได้ 15 วัน ทั้งโทรถาม และไปพบด้วยตนเองจน จนท. ให้คุยกับ หัวหน้าเขตดังกล่าว ซึ่งท่านก็รับปากจะติดตามและดำเนินการชดใช้ ซึ่งมูลค่ามันเพียง 1,600 บาทโดยประมาณ ผมได้ทำการร้องเรียนต่อไปยังบริษัทไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ ทั้งส่งไทม์ไลน์เหตุการณ์และภาพไปทั้งหมด ผ่านไป 11 วันทางปณ. สาขาดังกล่าวได้ส่งเอกสารชี้แจงมาว่า เขาอ้างว่าคนที่รับอาจเป็นคนทำตกเองแล้วโทษทางไปรษณีย์ไทยก็ได้ ซึ่งสุดท้ายผมได้รับเงินชดเชยที่คำนวนจากอะไรก็ไม่รู้มา 460 บาท เนื่องจากสินค้าไม่ใช่ของใหม่ สุดท้ายผมก็ยอมรับไปครับ เพราะเสียเวลามามากแล้ว
Cr. pantip.com

เนื่องจากช่วงนี้ ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าได้รับพระพิฆเนศวร ชำรุดจากการนำส่งของไปรษณีย์ไทย บ่อยครั้ง ทางเพจขออนุญาตแจ้งวิธี...
13/12/2019

เนื่องจากช่วงนี้ ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าได้รับพระพิฆเนศวร ชำรุดจากการนำส่งของไปรษณีย์ไทย บ่อยครั้ง ทางเพจขออนุญาตแจ้งวิธีปฏิบัติของลูกค้าเมื่อได้รับ EMS ดังนี้นะคะ

1. หากกล่องพัสดุที่ได้รับอยู่ในสภาพชำรุด มีรอยฉีกขาด เป็นรู ให้ปฏิเสธการรับและให้เจ้าหน้าที่ระบุว่า “สภาพกล่องชำรุด”
2. เมื่อได้รับพัสดุไว้แล้ว ขณะแกะกล่องพัสดุให้ถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานยืนยันกัน เพื่อป้องกันการเสียค่าส่งซ้ำซ้อนของลูกค้า
3. เมื่อแกะกล่องพัสดุแล้วพบว่าพระพิฆเนศวรชำรุด รบกวนลูกค้าแจ้งไปรษณีย์ไทย ภายใน 24 ชม. ตามเงื่อนไขของไปรษณีย์ไทยค่ะ และแจ้งกลับมาทางเพจจะดำเนินการต่อให้ค่ะ (รายละเอียดตามภาพดังแนบนะคะ)

ขอบคุณค่ะ

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร's cover photo
04/12/2019

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร's cover photo

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร's cover photo
04/12/2019

ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร's cover photo

จัดดอกชบาถวายองค์พระพิฆเนศ โอมพระคะเณศายะ นะมะฮา🌺 ดอกชบาสีแดง เป็นดอกไม้ที่พระพิฆเนศทรงโปรดมากที่สุด 🌺🕉 ขอให้พระพิฆเนศปร...
04/12/2019

จัดดอกชบาถวายองค์พระพิฆเนศ
โอมพระคะเณศายะ นะมะฮา

🌺 ดอกชบาสีแดง เป็นดอกไม้ที่พระพิฆเนศทรงโปรดมากที่สุด 🌺

🕉 ขอให้พระพิฆเนศประทานพร 🕉

เหรียญรุ่นปี 2547 ยังมีให้บูชานะคะ
02/12/2019

เหรียญรุ่นปี 2547 ยังมีให้บูชานะคะ

ใกล้สิ้นปีแล้ว จัดแท่นบูชาท่าน ขอพรท่านกันนะคะ🌺 โอมนะโม          พระคเณศายะ🌺    นะโมนะมะ         ค...
28/11/2019

ใกล้สิ้นปีแล้ว จัดแท่นบูชาท่าน ขอพรท่านกันนะคะ

🌺 โอมนะโม พระคเณศายะ🌺
นะโมนะมะ คันธะมาละ
สิทธาหะนัม กะพะมะนะ
สัมมาอะระหัง วันทามิ
สัมมาอะระหัง วันทามิ
สัมมาอะระหัง วันทามิ

🌺🕉🌺🕉🌺🕉🌺🕉🌺🕉🌺🕉🌺

20/11/2019
กรมศิลปากรจัดสร้างพระคเณศ (สี่กร ขนาดบูชา) แบบประทับนั่งและประทับยืน รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปา

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "วรรณคดีสโมสร" ใช้ลายพระราชลัญจกรองค์นี้ และปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแบบองค์นั่งและแบบองค์ยืนให้ใช้พระคเณศเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากร ดวงพระราชลัญจกรเป็นรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๓ นิ้ว ๓ อนุกระเบียด (๗ เซนติเมตร) ลายเป็นรูปพระคเณศสี่กร ลายพื้นเป็นลายกระหนกลักษณะคล้ายเมฆประหนึ่งเป็นที่ประทับของพระคเณศ ทรงนาคยัชโยปวีต (สวมสังวาลนาค) พระหัตถ์ขวาเบื้องบนถือวัชระเบื้องล่างถืองาหัก พระหัตถ์ซ้ายเบื้องบน ถือบ่วงบาศเบื้องล่างถือถ้วยใส่ปายสะ (ข้าวชนิดหนึ่งที่หุงเจือด้วยน้ำหรือนํ้านมและนํ้าตาล) ลายรอบด้วยวงกลมมีลวดลายเป็นดวงแก้ว ๗ ดวง อันมีความหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ แขนง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ช่างปั้น, จิตรกรรม, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม, อักษรศาสตร์ แม้ว่ารูปลักษณ์ของพระคเณศจะสร้างขึ้นโดยถือตามคัมภีร์ประติมานวิทยาของอินเดียแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงแสดงลักษณะลวดลายแบบไทยอยู่

ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเณศ (สี่กร) รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากรขึ้น โดยจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมสีเม็ดมะขาม มีด้วยกัน ๒ แบบ คือแบบประทับนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ๔ นิ้วครึ่ง ความสูง ๖ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๑๐๐ บาท ราคาหลังจอง ๒,๕๐๐ บาท และแบบประทับยืน ความสูง ๑๐ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๕๐๐ บาท ราคา หลังจอง ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ชาวศิลปากร และประชาชน ที่นับถือและศรัทธาในองค์พระคเณศ หรือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ได้มีไว้บูชา

ผู้สนใจสามารถสั่งจองบูชาได้ที่ กรมศิลปากร ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ หรือสั่งจองทางไปรษณีย์อออนไลน์ โดยสั่งจ่าย นายบุญนาค โมกงาม ไปรษณีย์หน้า
พระลาน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๓

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาท...

20/11/2019
พระคเณศ รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชลัญจกรขึ้นใหม่องค์หนึ่งเป็นลายรูปพระคเณศต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "วรรณคดีสโมสร" ใช้ลายพระราชลัญจกรองค์นี้ และปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตแบบองค์นั่งและแบบองค์ยืนให้ใช้พระคเณศเป็นดวงตราประจำกรมศิลปากร ดวงพระราชลัญจกรเป็นรูปกลม ศูนย์กลางกว้าง ๓ นิ้ว ๓ อนุกระเบียด (๗ เซนติเมตร) ลายเป็นรูปพระคเณศสี่กร ลายพื้นเป็นลายกระหนกลักษณะคล้ายเมฆประหนึ่งเป็นที่ประทับของพระคเณศ ทรงนาคยัชโยปวีต (สวมสังวาลนาค) พระหัตถ์ขวาเบื้องบนถือวัชระเบื้องล่างถืองาหัก พระหัตถ์ซ้ายเบื้องบน ถือบ่วงบาศเบื้องล่างถือถ้วยใส่ปายสะ (ข้าวชนิดหนึ่งที่หุงเจือด้วยน้ำหรือนํ้านมและนํ้าตาล) ลายรอบด้วยวงกลมมีลวดลายเป็นดวงแก้ว ๗ ดวง อันมีความหมายถึง ศิลปวิทยา ๗ แขนง ที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของกรมศิลปากร ประกอบด้วย ช่างปั้น, จิตรกรรม, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม, อักษรศาสตร์ แม้ว่ารูปลักษณ์ของพระคเณศจะสร้างขึ้นโดยถือตามคัมภีร์ประติมานวิทยาของอินเดียแบบดั้งเดิม แต่ก็ยังคงแสดงลักษณะลวดลายแบบไทยอยู่

ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเณศ (สี่กร) รุ่น ๑๐๐ ปี กรมศิลปากรขึ้น โดยจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมสีเม็ดมะขาม มีด้วยกัน ๒ แบบ คือแบบประทับนั่งขนาดหน้าตักกว้าง ๔ นิ้วครึ่ง ความสูง ๖ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๑๐๐ บาท ราคาหลังจอง ๒,๕๐๐ บาท และแบบประทับยืน ความสูง ๑๐ นิ้วครึ่ง ราคาจอง ๒,๕๐๐ บาท ราคา หลังจอง ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้ชาวศิลปากร และประชาชน ที่นับถือและศรัทธาในองค์พระคเณศ หรือเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ ได้มีไว้บูชา

ผู้สนใจสามารถสั่งจองบูชาได้ที่ กรมศิลปากร ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๑ ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ หรือสั่งจองทางไปรษณีย์อออนไลน์ โดยสั่งจ่าย นายบุญนาค โมกงาม ไปรษณีย์หน้า
พระลาน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๔๔๔๓

ในปีอันเป็นศุภมงคล ครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จึงถือโอกาสนี้ จัดสร้างพระคเ....

ที่อยู่

ฝ่ายพัสดุ เลขที่ 1 อาคารกรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เ
Bangkok
10200

รถยนต์สาธารณะที่มายังสนามหลวง

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 10:00 - 15:00
อาทิตย์ 10:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622244491

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายพัสดุ กรมศิลปากร:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าตอนนี้เปิดให้เข้าไปเช่าบูชาพระพิฆเนศได้หรือยังครับ
ขอแนะนำบริษัทหน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับกองคลัง/พัสดุของท่านครับ..เราเป็นบริษัทผู้พัฒนาระบบสินทรัพย์/พัสดุให้กับหน่วยงานภาครัฐ ลูกค้าของเราคือ กรมประมง,สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ,สปก.ฯลฯ ครับ สนใจอยากเข้าไปนำเสนอระบบ..ติดต่อ คุณเชิด 087-514-2380 ได้นะครับ
เสื้อกีฬาสี 107 ปี กรมศิลปากร