Clicky

สถานีวิทยุสมัครเล่นมหาวิทย

สถานีวิทยุสมัครเล่นมหาวิทย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถานีวิทยุสมัครเล่นมหาวิทย, บริการสาธารณะ, หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลั, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Watchara Amasiri's post
04/06/2022

Photos from Watchara Amasiri's post

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 146.2750 เมกะเฮิรตซ์ และ ตั้งสถานีวิทยสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครง...
24/05/2022

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 146.2750 เมกะเฮิรตซ์ และ ตั้งสถานีวิทยสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น โดยให้ใช้สัญญาณเรียกขาน E25JY เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เรื่องราวที่ต้องขอส่งต่อ … เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งโรงพยาบาลสนามฯทุกฝ่ายจึงร่วมแรงร่...
08/03/2021
โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ x คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ

พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่

เรื่องราวที่ต้องขอส่งต่อ … เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งโรงพยาบาลสนามฯ
ทุกฝ่ายจึงร่วมแรงร่วมใจกัน …

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เป็นทัพหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ร่วมเป็นทัพหนุน

ลองมาฟังบทบาทของ อาจารย์วัชระ อมศิริ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในบทบาทของการสนับสนุนด้านโทรคมนาคมที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ กันค่ะ

สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ นายวัชระ อมศิริ ในนาม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา...
05/06/2019

สำนักงาน กสทช. อนุญาตให้ นายวัชระ อมศิริ ในนาม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้คลื่นความถี่และสัญญาณเรียกขานพิเศษ ในการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน เนื่องในโอกาสการจัดมหสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พุทธศักราช 2562

3 มิถุนายน 2562 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับพน...
03/06/2019

3 มิถุนายน 2562 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับพนักงานวิทยุสมัครเล่น ในการตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อใช้ในการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พนักงานวิทยุสมัครเล่นร่วมกันในการอำนวยความสะดวกประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีวัน...
03/06/2019

พนักงานวิทยุสมัครเล่นร่วมกันในการอำนวยความสะดวกประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

03/06/2019
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง สถานีวิทยุสมัครเล...
31/05/2019

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดตั้ง สถานีวิทยุสมัครเล่นสําหรับกิจกรรมพิเศษ เพื่อใช้ในการประสานงานพนักงานวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทางความถี่ 145.4750 เมกะเฮิรตซ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 – 23.00 น.

ข้อปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น

1.ใช้ความถี่ 145.4750 เมกะเฮิรตซ์ ในการติดต่อสื่อสาร
2.โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยโทนสีเหลือง
3.โปรดติดบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขณะปฏิบัติงานจิตอาสา

หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่นอกเวลาราชการ โปรดใช้สถานที่จอดรถภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยากาศภายในบริเวณงานงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯวันนี้ 26 พฤษภาคม 2562
26/05/2019

บรรยากาศภายในบริเวณงาน
งานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
วันนี้ 26 พฤษภาคม 2562

บรรยากาศของค่ำคืนนี้งานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๖๒
25/05/2019

บรรยากาศของค่ำคืนนี้
งานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๖๒

ท้องฟ้าวันนี้ที่ มธ.ท่าพระจันทร์
24/05/2019

ท้องฟ้าวันนี้ที่ มธ.ท่าพระจันทร์

บรรยากาศพนักงานวิทยุสมัครเล่นร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนในงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า...
22/05/2019

บรรยากาศพนักงานวิทยุสมัครเล่นร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนในงานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เริ่มแล้ว !!! นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พนักงานวิทยุสมัครเล่น เข้าติดตั้ง สถานีวิทยุสมัครเล่นภายในมหาวิทยาล...
21/05/2019

เริ่มแล้ว !!!

นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ พนักงานวิทยุสมัครเล่น เข้าติดตั้ง สถานีวิทยุสมัครเล่นภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเตรียมพร้อมใช้ในการประสานงาน ให้การช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วง งานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในห้วง 22-28 พฤษภาคม 2562 นี้

ตระการตาสุดๆ เตรียมกล้องรอเลย 📷 สำนักข่าวไทยเก็บภาพชุดบางส่วนมาให้ได้ชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประ...
21/05/2019

ตระการตาสุดๆ เตรียมกล้องรอเลย 📷

สำนักข่าวไทยเก็บภาพชุดบางส่วนมาให้ได้ชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงแสงสีเสียงม่านน้ำไฟประดับ ชุด "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า" ในงานมหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

📌 จัดแสดงที่ท้องสนามหลวง
📅 วันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
• เปิดไฟประดับถ่ายรูปตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.
• รอบการแสดง แสง เสียง ม่านน้ำและน้ำพุ ๔๐ เมตร เวลา ๒๑.๓๐ -๒๓.๐๐ น.

📷 ภาพถ่ายโดยทีมช่างภาพสำนักข่าวไทย อสมท

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดตั้ง สถานีวิทยุสมัครเ...
18/05/2019

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้จัดตั้ง สถานีวิทยุสมัครเล่นสําหรับกิจกรรมพิเศษ เพื่อใช้ในการประสานงานพนักงานวิทยุสมัครเล่นจิตอาสา เนื่องในการจัด มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทางความถี่ 145.4750 เมกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 – 23.00 น.

ข้อปฏิบัติของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
1. ใช้ความถี่ 145.4750 เมกะเฮิรตซ์ ในการติดต่อสื่อสาร
2.โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ด้วยโทนสีเหลือง พร้อมสวมใส่หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน (ถ้ามี)
3.โปรดติดบัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขณะปฏิบัติงานจิตอาสา
4.หลังเสร็จภารกิจ สถานีฯ จะมอบบัตรที่ระลึกการติดต่อสื่อสาร (QSL Card) ให้กับอาสาสมัครทุกท่าน (โปรดบันทึกภาพขณะปฏิบัติงานและส่งกลับผ่านเว็บไซต์ เพื่อขอรับ)

หมายเหตุ : เนื่องจากอยู่นอกเวลาราชการ โปรดใช้สถานที่จอดรถภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนขอรับ QSL Card : https://forms.gle/beFmsyHcJMWuFA5d7

17/05/2019

ชมรมนักวิทยุอาสาธรรมศาสตร์ เตรียมการร่วมนำ พนักงานวิทยุสมัครเล่นเป็นอาสาสมัครในการอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงงานมหรสพเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้ง ในห้วง 22-28 พฤษภาคมนี้

โปรดติดตาม

09/08/2018
หลักสูตรน่าสนใจแห่งปี- ยกเว้นค่าหน่วยกิต- กู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนได้- จัดการเรียนการสอนที่ มธ.พัทยา แบบทำงานจริงวิ...
10/07/2018

หลักสูตรน่าสนใจแห่งปี
- ยกเว้นค่าหน่วยกิต
- กู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนได้
- จัดการเรียนการสอนที่ มธ.พัทยา แบบทำงานจริง

วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมัครผ่าน TCAS ได้แล้ววันนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 4 ปี

เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS (https://www.tuadmissions.in.th) รอบที่ 4 และรอบที่ 5

จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และฝึกประสบการณ์สำหรับการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ

เพื่อรองรับการเติบโต EEC สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตทุกภาคการศึกษา

14/12/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศบ่ายนี้นี้ 14/12/2017
เวลา 18.30 น.
คนทยอยเข้ามาเรื่อยๆ คนไม่เยอะ รอไม่นาน pic.twitter.com/WVfiEv5kvE

— ZONE () December 14, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/941268913161101312 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ December 14, 2017 at 06:29PM

06/12/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศบ่ายนี้นี้ 06/12/2017
เวลา 12.00 น.
คนทยอยเข้ามาเรื่อยๆ คนไม่เยอะ รอไม่นาน pic.twitter.com/cPuBNLlStw

— ZONE () December 6, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/938270329662734336 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ December 06, 2017 at 11:54AM

04/12/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศบ่ายนี้นี้ 04/12/2017
เวลา 14.30 น.
คนทยอยเข้ามาเรื่อยๆ คนไม่เยอะ รอไม่นาน pic.twitter.com/PydsjU6V1i

— ZONE () December 4, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/937582479535255553 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ December 04, 2017 at 02:20PM

30/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศบ่ายนี้นี้ 30/11/2017
เวลา 14.00 น.
คนทยอยเข้ามาเรื่อยๆ คนไม่เยอะ แต่ระบายคิวเข้าชมได้เร็ว รอไม่นาน pic.twitter.com/3arlKusTRp

— ZONE () November 30, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/936130192103186432 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 30, 2017 at 02:10PM

23/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศบ่ายนี้นี้ 23/11/2017
เวลา 13.00 น.
คนทยอยเข้ามาเรื่อย แต่ระบายคิวเข้าชมได้เร็ว ไม่นานเกินรอ pic.twitter.com/MRx5KTCIx7

— ZONE () November 23, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/933578942367199232 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 23, 2017 at 01:12PM

21/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเที่ยงนี้นี้ 21/11/2017
เวลา 12.00 น.
คนทยอยเข้ามาเรื่อย แต่ระบายคิวเข้าชมได้เร็วมาก pic.twitter.com/nr6R1gmqRy

— ZONE () November 21, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/932840663611203584 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 21, 2017 at 12:18PM

20/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเที่ยงนี้นี้ 20/11/2017
เวลา 12.00 น.
คนเยอะพอสมควร pic.twitter.com/zeiCXFIQR6

— ZONE () November 20, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/932475692159090688 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 20, 2017 at 12:08PM

19/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเย็นนี้ 19/11/2017
เวลา 17.30 น.
คนเยอะพอสมควร ฝนหยุดตกแล้ว pic.twitter.com/QPUbDMgNwq

— ZONE () November 19, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/932197716700020736 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 19, 2017 at 05:43PM

19/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเช้านี้ 19/11/2017
เวลา 12.30 น.
คนเยอะแต่ เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น pic.twitter.com/lJQ6WggMR6

— ZONE () November 19, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/932123601108484096 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 19, 2017 at 12:49PM

19/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเช้านี้ 19/11/2017
เวลา 09.30 น.
คนเยอะมากมาก มีคิวสะสม pic.twitter.com/migcmIEIuA

— ZONE () November 19, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/932073814988529664 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 19, 2017 at 09:31AM

19/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเช้านี้ 17/11/2017
เวลา 08.30 น.
คนเยอะมากมาก มีคิวสสะสม pic.twitter.com/sGvzHb1i0v

— ZONE () November 19, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/932063681248051200 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 19, 2017 at 08:51AM

17/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเย็นนี้ 17/11/2017
เวลา 18.00 น.
คนไม่เยอะ เคลื่อนตัวได้เร็วมาก pic.twitter.com/RyXgtTWv04

— ZONE () November 17, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/931467805983047680 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 17, 2017 at 05:23PM

16/11/2017

อัพเดทคิวเข้าชมพระเมรุมาศเย็นนี้ 16/11/2017
เวลา 18.00 น.
คนไม่เยอะ เคลื่อนตัวได้เร็ว pic.twitter.com/q0fWWZ0xDM

— ZONE () November 16, 2017

http://twitter.com/ZONEAPPOFFICIAL/status/931118507147722752 โดย ZONEAPPOFFICIAL ข้อมูลเมื่อ November 16, 2017 at 06:15PM

ที่อยู่

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลั
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

025643001

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีวิทยุสมัครเล่นมหาวิทย:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#โปรดทราบท่านใดประสงค์เดินทางมาร่วมพิธีวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐นี้__มีรถตู้บริการฟรี

#บริการฟรี_54เส้นทาง_ทั้งวันทุกเที่ยวกว่า1000คัน

#รบกวนแชร์ไปด้วยนะครับ

รถวิ่งฟรีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ร่วมทำความดีถวายความอาลัย

1. สาย 12 กรุงเทพ-พระพุทธบาท วินหน้าร้านยางข้างธ.ทหารไทย

2. สาย 14 กรุงเทพ-วิเชียรบุรี วินตลาดวิเชียรบุรี

3. สาย 21 กรุงเทพ-แก่งคอย วินแก่งคอย

4. สาย 21 กรุงเทพ-มวกเหล็ก วินช้าง

5. สาย 21 กรุงเทพ-ปากช่อง วินจำนงค์-เทวดา

6. สาย 48 กรุงเทพ-พัทยา วินพรรณ์นิภาพัทยาทัวร์ จำกัด

7. สาย 56 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา วินหน้าค่ายศรีโสธร

8. สาย 902 กรุงเทพ-อ่างทอง วินโชคล้ำเลิศ

9. สาย 904 กรุงเทพ-สระบุรี วินสระบุรี

10. สาย 915 กรุงเทพ-บ่อวิน บ้านเพวินป้าดวง

11. สาย 936 กรุงเทพ-จักราช วินจักราชทัวร์

12. สาย 951 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี วินโชคล้ำเลิศ

13. สาย 976 กรุงเทพ-สมุทรสงคราม

14. สาย 978 กรุงเทพ-หัวหิน วินแสงจันทร์

15. สาย 979 กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์
วินช้างกุยบุรี ประจวบ

16. สาย 979 กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์
วินบารมีกรุ๊ป

17. สาย 9903 กรุงเทพ-เทพสถิต

18. สาย 9905 กรุงเทพ-บ่อวิน วินโลตัสบ่อวิน

19. สาย 9907 กรุงเทพ-สอยดาว วินสอยดาวทัวร์ เอกมัย

20. สาย 921 กรุงเทพ-สระแก้ว วินชื่นสมบัติ

21. สาย 385 พัทยา-ชลบุรี-โรงเกลือ รถหมวด3 จังหวัด-จังหวัด

22. สาย 51
กรุงเทพ-บ้านบึง
วินผู้ใหญ่ปู+ต.ไทยปรีชา

23. สาย 81
กรุงเทพ-กาญจนบุรี ค่ายสุรสีห์
วินหนุมานทัวร์ บขส.กาจนบุรี,ลาดหญ้า

24. สาย 76
กรุงเทพ-ราชบุรี
วิน ต.วีไอพี

25 สาย 58
กรุงเทพ-นครนายก
วิน ส.

26. สาย 985
กรุงเทพ-ปราณบุรี
วินหนุมานปราณบุรี

27. สาย 9916
กรุงเทพ-คลองรั้ง
วินคลองรั้งเขาหินซ้อน(เอกมัย)

28. สาย 978
กรุงเทพ-หัวหิน
บริษัทจูนแอนด์เจมส์

29. สาย 28
กรุงเทพ-ด่านขุนทด
วินแท็คทีมทัวร์

30. สาย 959
กรุงเทพ-ทับคล้อ
วินแท็คทีมทัวร์

31. สาย 76
กรุงเทพ-ราชบุรี
บริษัทราชบุรี-กรุงเทพ(ออมสินทัวร์)

32. สาย 9907
กรุงเทพ-สอยดาว
วินสอยดาวทัวร์ หมอชิต

33. สาย 901
กรุงเทพ-อยุธยา
วินนเรศวร(หมอชิต)

34. สาย9905
กรุงเทพ- บ่อวิน
วินทะเลทอง(หมอชิต)

35. สาย95
กรุงเทพ-นครสวรรค์
วิน ส.รวมใจ (หมอชิต)

36. สาย 95
กรุงเทพ-นครสวรรค์
วินปากน้ำโพ(หมอชิต)

37. สาย 95
กรุงเทพ-บรรพตพิสัย
วินตลาดธีระชัย-วัดส้มเสี้ยว

38. สาย 95
กรุงเทพ-นครสวรรค์
วินนกแล(หมอชิต)

39. สาย 95
กรุงเทพ-ลาดยาว
วินลาดยาว(หมอชิต)

40. สาย 95
กรุงเทพ-นครสวรรค์
ท่าสตรี

41. สาย 9907
กรุงเทพ-แกลง-จันทบุรี

42. สาย 921
กรุงเทพ-องค์รักษ์-ตลาดโรงเกลือ
วินหลานพระสยาม

43. สาย 76
กรุงเทพ-ราชบุรี
วิยศรีเมืองเซอร์วิสแอนด์ทรายสปอร์ต

44. สาย 95
กรุงเทพ-นครสวรรค์
วินสะพานดำทีม

45. สาย 83
กรุงเทพ-นครปฐม
วินหมอชิต-กินซ่า

46. สาย 997
กรุงเทพ-นครปฐม
วินหมอชิต-กินซ่า

47. สาย 978
กรุงเทพ-หัวหิน
วินหมอชิต-กินซ่า

48. สาย ต.99
รังสิต-สายใต้เก่า

49. ต. 152
รังสิต-สายใต้ใหม่

50. สาย 959
กรุงเทพ-ไพศาลี
วินวัชรพลบริการรถตู้

51. สาย 81
กรุงเทพ-ลาดหญ้า
วิน สว.

52. สาย 959
กรุงเทพ-บางมูลนาก
วินจ้อยทัวร์

สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด
รบกวนเรียนถามครับ...ถ้ามียาหม่องจะเอาไปแจกประชาชนต้องทำอย่างไรบ้างครับ..มีอยู่ประมาณ1,000ขวดครับ..
Volunteer Program Thailand Open Fencing Championships 2017
รับสมัครจิตอาสา (อาสาสมัคร)
เพื่อปฏิบัตงานในฝ่ายต้อนรับ ปฏิบัติงาน 5-17 ก.ย. 60 ในการแข่งขันฟันดาบระดับนานาชาติ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
1 ต้อนรับสนามบิน 6-12 ตำแหน่ง/วัน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง(ถ้ามี) 2 กะ ทำคนละ 8 ชั่วโมง
2 ประสานงานโรงแรมแคนทารี่ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิง 4 ตำแหน่ง/วัน 2 กะ ทำคนละ 8 ชั่วโมง
3 ประสานงาน ณ สนามแข่งขัน 2 ตำแหน่ง/วัน เฉพาะกลางวัน 8 - 18 น แฟชั่นไอส์แลนด์
เลือกวันทำงานได้
คุณสมบัติ
1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยระดับพอใช้อย่างน้อย 1 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน รัสเซีย อารบิค เกาหลี ญี่ปุ่น
การสนับสนุนการทำงาน
ค่ารถตามความจำเป็น
อาหาร น้ำดื่มระหว่างช่วงปฏิบัติงาน
เสื้อคอกลม
จัดที่พักให้ตามความจำเป็น
ประกาศนียบัตรตามจำนวนวันปฏิบัติงาน
เฉพาะท่านที่ทำอย่างน้อย 5 วันจะได้
เสื้อโปโล
หมวก
กระเป๋า
ไม่มีค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัคร
สนใจ สมัครได้ที่ [email protected]
ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ..
ที่ท่านทำด้วยใจภักดิ์รักพ่อหลวง ..
ทุกท่านสละเวลา ..สละแรงกาย ..
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ...
.. ขอชื่นชมค่ะ
บมจ.ธนูลักษณ์ มอบหมวกให้กับจิตอาสา วิทยุสมัครเล่น ณ หอประชุมศรีบูรพา 14 มกราคม 2560
พิเศษสำหรับคนว่างงาน!!!
***มีทริปท่องเที่ยวต่างประเทศสำหรับพนักงาน***
จตุจักร ลาดพร้าว กทม.
ติดต่อนัดสัมภาษณ์ คุณไอซ์ ID : izewirathphol หรือ 090-9581666
#สมัครงาน #หางานไม่เน้นทำเอกสาร #งานดีต้องบอกต่อ
พระราชดำรัสอาสาสมัคร(จิตอาสา)ขอน้อมเกล้าพระมหากรุณาธิคุณนำมาใส่ดนตรีเป็นบทเพลง..
ชอบมากๆครับผม
ลองมาเป็นจิตอาสาดูค่ะ แล้วคุณจะรู้ เยี่่ยม!
ขอบคุณที่อำนวยความสะดวกยาเวชภัณฑ์ เพื่อลูกของพ่อหลวงทุกคน. ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad
x

บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ชมรม To be number one ชุมชนพัชราภา CUD4S ฝ่ายบริการลูกค้า Gpbvegas สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานค GPB ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္အျမန္ဝန္ ช้อปของถูก - ShopKongg Club CABB ฟังเพลง แชร์เพลงเพราะๆ ตามหา Looking for สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทาง สำนักงานเขตราชเทวี Tangerine Clinic Fiscal Policy Office