NT Cloud NT Cloud Solutions ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เปิดเหมือนปกติ

🟡 5 เทคโนโลยีสุดล้ำ นำเทรนด์ปี 2022 🟡🟡 ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner เปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022 ...
31/12/2021

🟡 5 เทคโนโลยีสุดล้ำ นำเทรนด์ปี 2022 🟡

🟡 ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner เปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีในตลาดอย่างสิ้นเชิง โดยในปี 2022 นี้ Gartner ได้ประเมินเทคโนโลยีล้ำยุคกว่า 23 เทคโนโลยี ที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาดเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจทางด้านนวัตกรรมที่น่าลงทุนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษานั้น สามารถจัดกลุ่มเทคโนโลยีออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน The Smart World ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ 2) ด้าน Productivity Revolution ซึ่งมีรากฐานมากจากเทคโนโลยี AI และความสามารถในการคำนวณ 3) ด้าน Ubiquitous and transparent security เทคโนโลยีเพื่อการปกป้องข้อมูลอันสำคัญของคุณในโลกออนไลน์ และ 4) ด้าน Critical enables ซึ่งถือเป็นแรงเสริมในการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และนี่คือตัวอย่าง 5 เทคโนโลยีที่ทาง Gartner คัดเลือกแล้วว่าจะเข้ามาเป็นธีมหลักของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 เป็นต้นไป

1. Smart Space: พื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีระบบตรวจสอบการซ่อมแซมและระบบอัตโนมัติ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวล้วนทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์หรือมีวิถีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

2. Generative AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูล และจำลองชุดข้อมูลชุดใหม่ ที่สามารถนำไปใช้งานแทนการเก็บข้อมูลจริงได้ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีนี้ยังคงมีข้อกังขาด้านความถูกต้องและการใช้ข้อมูลปลอมแทนข้อมูลจากการรวบรวมจริง

3. Homophobic Encryption: เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่จะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงขึ้น แม้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องนำไปประมวลผลด้วย Third-party ก็ตาม เนื่องจากผู้ที่สามารถเห็นข้อมูลที่แท้จริงได้นั้น มีเพียงเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

4. Graph Technology: ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยการใช้กราฟจำนวนมาก ดังนั้นการแสดงผลรายงานและการทำ Visualization จึงจัดว่ามีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจและเห็นภาพได้

5. The Metaverse: ถึงแม้ว่าเทรนด์นี้ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกมาก แต่ทีม Gartner เชื่อว่าเทรนด์นี้จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาด้านการคำนวณทางคอมพิวเตอร์สูงขึ้น และนำมาซึ่งเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีที่องค์กร และมนุษย์ ติดต่อสื่อสารถึงกัน

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
🟡 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : NT Cloud Solutions
#NT #NationalTelecom
#NTCloudSolutions #NTdataCenter #NTBigdata

🟡 5 เทคโนโลยีสุดล้ำ นำเทรนด์ปี 2022 🟡

🟡 ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner เปิดเผยเทรนด์เทคโนโลยีในปี 2022 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีในตลาดอย่างสิ้นเชิง โดยในปี 2022 นี้ Gartner ได้ประเมินเทคโนโลยีล้ำยุคกว่า 23 เทคโนโลยี ที่คาดว่าจะมีผลต่อตลาดเทคโนโลยี รวมถึงธุรกิจทางด้านนวัตกรรมที่น่าลงทุนในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจากการศึกษานั้น สามารถจัดกลุ่มเทคโนโลยีออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน The Smart World ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ 2) ด้าน Productivity Revolution ซึ่งมีรากฐานมากจากเทคโนโลยี AI และความสามารถในการคำนวณ 3) ด้าน Ubiquitous and transparent security เทคโนโลยีเพื่อการปกป้องข้อมูลอันสำคัญของคุณในโลกออนไลน์ และ 4) ด้าน Critical enables ซึ่งถือเป็นแรงเสริมในการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และนี่คือตัวอย่าง 5 เทคโนโลยีที่ทาง Gartner คัดเลือกแล้วว่าจะเข้ามาเป็นธีมหลักของนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 เป็นต้นไป

1. Smart Space: พื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารอัจฉริยะ ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีระบบตรวจสอบการซ่อมแซมและระบบอัตโนมัติ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เป็นต้น โดยเทคโนโลยีดังกล่าวล้วนทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์หรือมีวิถีการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

2. Generative AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเรียนรู้ข้อมูล และจำลองชุดข้อมูลชุดใหม่ ที่สามารถนำไปใช้งานแทนการเก็บข้อมูลจริงได้ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีนี้ยังคงมีข้อกังขาด้านความถูกต้องและการใช้ข้อมูลปลอมแทนข้อมูลจากการรวบรวมจริง

3. Homophobic Encryption: เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่จะช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงขึ้น แม้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องนำไปประมวลผลด้วย Third-party ก็ตาม เนื่องจากผู้ที่สามารถเห็นข้อมูลที่แท้จริงได้นั้น มีเพียงเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

4. Graph Technology: ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยการใช้กราฟจำนวนมาก ดังนั้นการแสดงผลรายงานและการทำ Visualization จึงจัดว่ามีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจและเห็นภาพได้

5. The Metaverse: ถึงแม้ว่าเทรนด์นี้ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกมาก แต่ทีม Gartner เชื่อว่าเทรนด์นี้จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาด้านการคำนวณทางคอมพิวเตอร์สูงขึ้น และนำมาซึ่งเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีที่องค์กร และมนุษย์ ติดต่อสื่อสารถึงกัน

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
🟡 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : NT Cloud Solutions
#NT #NationalTelecom
#NTCloudSolutions #NTdataCenter #NTBigdata

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม X'Mas on The Cloud 🎊😄 เริ่มแล้ววันนี้ NT Cloud Solution ผู้ให้บริการด้าน Cloud,...
30/12/2021

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม X'Mas on The Cloud 🎊

😄 เริ่มแล้ววันนี้ NT Cloud Solution ผู้ให้บริการด้าน Cloud, Data Center และ Big Data ชั้นนำระดับประเทศ

ทีมงานแอดมินต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกอย่างจากทั้ง 2 เพจ โดยทีมงานได้สุ่มลำดับรางวัลจากรายชื่อของทั้ง 2 เพจ (NT Cloud Solutions และ NT Cloud) โดยจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาเรียบร้อยแล้ว

🎊🎉 ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน

🔴ผู้โชคดีรบกวนติดต่อเพจแอดมิน NT Cloud Solutions หรือ NT Cloud ภายในวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2565 เท่านั้น!
______________________________

🔘เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมขอรางวัลสุดเก๋ 🎁🎊 ได้ทุกเดือน ที่เพจ NT Cloud Solutions หรือ NT Cloud
______________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : NT Cloud Solutions
#NT #NationalTelecom
#NTCloudSolutions #NTdataCenter #NTBigdata

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม X'Mas on The Cloud 🎊

😄 เริ่มแล้ววันนี้ NT Cloud Solution ผู้ให้บริการด้าน Cloud, Data Center และ Big Data ชั้นนำระดับประเทศ

ทีมงานแอดมินต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกอย่างจากทั้ง 2 เพจ โดยทีมงานได้สุ่มลำดับรางวัลจากรายชื่อของทั้ง 2 เพจ (NT Cloud Solutions และ NT Cloud) โดยจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาเรียบร้อยแล้ว

🎊🎉 ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่าน

🔴ผู้โชคดีรบกวนติดต่อเพจแอดมิน NT Cloud Solutions หรือ NT Cloud ภายในวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2565 เท่านั้น!
______________________________

🔘เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมขอรางวัลสุดเก๋ 🎁🎊 ได้ทุกเดือน ที่เพจ NT Cloud Solutions หรือ NT Cloud
______________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : NT Cloud Solutions
#NT #NationalTelecom
#NTCloudSolutions #NTdataCenter #NTBigdata

🎉 เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ “X’mas on the Cloud” 🎉🎁 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Set Exclusive กระเป๋าเป้ American Tourister ลำโพ...
27/12/2021

🎉 เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ “X’mas on the Cloud” 🎉

🎁 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Set Exclusive กระเป๋าเป้ American Tourister ลำโพงบลูทูธ และ Starbucks 200 บาท รวม 1 รางวัล

🎁 กระเป๋าเป้ American Tourister และ ลำโพงบลูทูธ 6 รางวัล รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล

พร้อมแล้ววันนี้ NT Cloud Solutions ผู้ให้บริการ Cloud, Data Center และ Big Data

📌 กติกาการร่วมสนุก 😄
Like & Share โพสต์นี้ พร้อมติดแฮชแท็ก #NTCLOUDSOLUTIONS
แท็กเพื่อน 1 คนที่คุณนึกถึงและตอบคำถามง่าย ๆ ใต้คอมเมนท์ว่า

บริการ NT Cloud Solutions มีบริการด้านใดบ้าง?

A. NT Cloud บริการ Virtual Machine ที่ให้คุณเลือกทรัพยากรได้ตามสเปคที่ต้องการ

B.NT Data Center บริการศูนย์ข้อมูล Data Center ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยถึง 13 แห่ง

C. NT Big Data บริการการจัดการข้อมูลมหาศาลให้คุณเข้าถึงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

D. ถูกทุกข้อ เพราะ NT Cloud Solutions พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความสำเร็จ

📍ร่วมสนุกกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)
📍ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

🔴เงื่อนไขการตัดสิน
1. ทีมแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา โดยลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลใหญ่ ส่วนอันดับที่ 2 – 7 รับรางวัลเป็นกระเป๋าเป้และลำโพงบลูทูธ ตามลำดับ ซึ่งจะต้องติดต่อกลับมายังเพจภายใน 1 อาทิตย์หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และเฉพาะบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นพนักงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
3. การกระทำใด ๆ ที่ส่อทุจริตหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นกระทำการแทน ทางบริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีใหม่และขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณี

🔘เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

🔴 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : NT Cloud Solutions
#NT #NationalTelecom #NTCloudSolution
#NTCloud #NTdataCenter #NTBigdata

🎉 เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษ “X’mas on the Cloud” 🎉

🎁 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Set Exclusive กระเป๋าเป้ American Tourister ลำโพงบลูทูธ และ Starbucks 200 บาท รวม 1 รางวัล

🎁 กระเป๋าเป้ American Tourister และ ลำโพงบลูทูธ 6 รางวัล รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล

พร้อมแล้ววันนี้ NT Cloud Solutions ผู้ให้บริการ Cloud, Data Center และ Big Data

📌 กติกาการร่วมสนุก 😄
Like & Share โพสต์นี้ พร้อมติดแฮชแท็ก #NTCLOUDSOLUTIONS
แท็กเพื่อน 1 คนที่คุณนึกถึงและตอบคำถามง่าย ๆ ใต้คอมเมนท์ว่า

บริการ NT Cloud Solutions มีบริการด้านใดบ้าง?

A. NT Cloud บริการ Virtual Machine ที่ให้คุณเลือกทรัพยากรได้ตามสเปคที่ต้องการ

B.NT Data Center บริการศูนย์ข้อมูล Data Center ที่ครอบคลุมมากที่สุดในไทยถึง 13 แห่ง

C. NT Big Data บริการการจัดการข้อมูลมหาศาลให้คุณเข้าถึงขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล

D. ถูกทุกข้อ เพราะ NT Cloud Solutions พร้อมก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความสำเร็จ

📍ร่วมสนุกกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 (เวลา 18.00 น.)
📍ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

🔴เงื่อนไขการตัดสิน
1. ทีมแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา โดยลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลใหญ่ ส่วนอันดับที่ 2 – 7 รับรางวัลเป็นกระเป๋าเป้และลำโพงบลูทูธ ตามลำดับ ซึ่งจะต้องติดต่อกลับมายังเพจภายใน 1 อาทิตย์หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และเฉพาะบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นพนักงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
3. การกระทำใด ๆ ที่ส่อทุจริตหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นกระทำการแทน ทางบริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีใหม่และขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณี

🔘เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

🔴 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : NT Cloud Solutions
#NT #NationalTelecom #NTCloudSolution
#NTCloud #NTdataCenter #NTBigdata

Timeline Photos
05/12/2021

Timeline Photos

✨๕ ธันวาคม 👑 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม คืนที่ CLOUD เต็มฟ้า 🎊😄 เริ่มแล้ววันนี้ IRIS CLOUD 😄 เปลี่ยนเป็น NT Cloud Solut...
26/11/2021

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม คืนที่ CLOUD เต็มฟ้า 🎊

😄 เริ่มแล้ววันนี้ IRIS CLOUD 😄 เปลี่ยนเป็น NT Cloud Solution

ทีมงานแอดมินต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกอย่างจากทั้ง 2 เพจ โดยทีมงานได้สุ่มลำดับรางวัลจากรายชื่อของทั้ง 2 เพจ (IRIS CLOUD และ CAT TELECOM) โดยจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาเรียบร้อยแล้ว

🎊🎉 ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน

🔴ผู้โชคดีรบกวนติดต่อเพจแอดมิน IRIS CLOUD หรือ CAT TELECOM ภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น!
______________________________

🔘เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมขอรางวัลสุดเก๋ 🎁🎊 ได้ทุกเดือน ที่เพจ IRIS CLOUD และ CAT TELECOM
______________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom #NTCloudSolution
#IRISCloud #IRISStartup #NTdataCenter #NTBigdata

📣ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการร่วมกิจกรรม คืนที่ CLOUD เต็มฟ้า 🎊

😄 เริ่มแล้ววันนี้ IRIS CLOUD 😄 เปลี่ยนเป็น NT Cloud Solution

ทีมงานแอดมินต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนุกอย่างจากทั้ง 2 เพจ โดยทีมงานได้สุ่มลำดับรางวัลจากรายชื่อของทั้ง 2 เพจ (IRIS CLOUD และ CAT TELECOM) โดยจะมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกาเรียบร้อยแล้ว

🎊🎉 ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน

🔴ผู้โชคดีรบกวนติดต่อเพจแอดมิน IRIS CLOUD หรือ CAT TELECOM ภายในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น!
______________________________

🔘เตรียมตัวให้พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆพร้อมขอรางวัลสุดเก๋ 🎁🎊 ได้ทุกเดือน ที่เพจ IRIS CLOUD และ CAT TELECOM
______________________________

🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom #NTCloudSolution
#IRISCloud #IRISStartup #NTdataCenter #NTBigdata

🎉 เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันลอยกระทง 🎉🎉 “คืนที่ Cloud เต็มฟ้า” 🎉🎁 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Set Exclusive กระเป๋าเป้ ...
19/11/2021

🎉 เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันลอยกระทง 🎉
🎉 “คืนที่ Cloud เต็มฟ้า” 🎉

🎁 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Set Exclusive กระเป๋าเป้ American Tourister ลำโพงบลูทูธ และ Grab e-voucher 100 บาท รวม 2 รางวัล

🎁 ลำโพงบลูทูธ 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
พร้อมแล้ววันนี้ IRIS CLOUD เปลี่ยนเป็น NT Cloud Solution ผู้ให้บริการ Cloud, Data Center และ Big Data

📌 กติกาการร่วมสนุก 😄
Like & Share โพสต์นี้ พร้อมติดแฮชแท็ก #NTCLOUD
แท็กเพื่อน 1 คนที่คุณนึกถึงและตอบคำถามง่าย ๆ ใต้คอมเมนท์ว่า

บริการ Backup คือบริการด้านใด?
A. สำรองข้อมูลให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลไม่มีการสูญหาย
B. บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Cloud
C. บริการให้คำปรึกษาด้าน Cloud และความปลอดภัย

ค้นหาประโยชน์และเรื่องราวดี ๆ ของ CLOUD จากคลิปวิดีโอนี้ https://youtu.be/1RJ6sUIgFKg👍🏻

📍ร่วมสนุกกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 18.00 น.)
📍ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

🔴เงื่อนไขการตัดสิน

1. ทีมแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา จากเพจ IRIS CLOUD และ CAT TELECOM โดยลำดับที่ 1 - 2 จะได้รับรางวัลใหญ่ ส่วนอันดับที่ 3 – 10 รับรางวัลเป็นลำโพงบลูทูธ ตามลำดับ ซึ่งจะต้องติดต่อกลับมายังเพจภายใน 1 อาทิตย์หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และเฉพาะบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพนักงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

3. การกระทำใด ๆ ที่ส่อทุจริตหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นกระทำการแทน ทางบริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีใหม่และขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณี

🔘เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
______________________________
🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom #NTCloud
#IRISCloud #IRISStartup #NTdataCenter #NTBigdata

🎉 เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษต้อนรับวันลอยกระทง 🎉
🎉 “คืนที่ Cloud เต็มฟ้า” 🎉

🎁 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ Set Exclusive กระเป๋าเป้ American Tourister ลำโพงบลูทูธ และ Grab e-voucher 100 บาท รวม 2 รางวัล

🎁 ลำโพงบลูทูธ 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
พร้อมแล้ววันนี้ IRIS CLOUD เปลี่ยนเป็น NT Cloud Solution ผู้ให้บริการ Cloud, Data Center และ Big Data

📌 กติกาการร่วมสนุก 😄
Like & Share โพสต์นี้ พร้อมติดแฮชแท็ก #NTCLOUD
แท็กเพื่อน 1 คนที่คุณนึกถึงและตอบคำถามง่าย ๆ ใต้คอมเมนท์ว่า

บริการ Backup คือบริการด้านใด?
A. สำรองข้อมูลให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลไม่มีการสูญหาย
B. บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Cloud
C. บริการให้คำปรึกษาด้าน Cloud และความปลอดภัย

ค้นหาประโยชน์และเรื่องราวดี ๆ ของ CLOUD จากคลิปวิดีโอนี้ https://youtu.be/1RJ6sUIgFKg👍🏻

📍ร่วมสนุกกิจกรรมนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 18.00 น.)
📍ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

🔴เงื่อนไขการตัดสิน

1. ทีมแอดมินจะสุ่มผู้โชคดีที่ทำถูกต้องตามกติกา จากเพจ IRIS CLOUD และ CAT TELECOM โดยลำดับที่ 1 - 2 จะได้รับรางวัลใหญ่ ส่วนอันดับที่ 3 – 10 รับรางวัลเป็นลำโพงบลูทูธ ตามลำดับ ซึ่งจะต้องติดต่อกลับมายังเพจภายใน 1 อาทิตย์หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล 1 คน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น และเฉพาะบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นพนักงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

3. การกระทำใด ๆ ที่ส่อทุจริตหรือใช้ชื่อบุคคลอื่นกระทำการแทน ทางบริษัทจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีใหม่และขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณี

🔘เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
______________________________
🔴ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT
📞โทร : 0-2104-4926-7
✉️ อีเมล์ : [email protected]
📌เวปไซด์ : www.iris.cloud/contact
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom #NTCloud
#IRISCloud #IRISStartup #NTdataCenter #NTBigdata

🟡 3 คำแนะนำด้าน Cloud เพื่อก้าวสู่ Digital Innovation 🟡👍🏻 ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner กล่าวว่า ในยุ...
16/11/2021

🟡 3 คำแนะนำด้าน Cloud เพื่อก้าวสู่ Digital Innovation 🟡

👍🏻 ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner กล่าวว่า ในยุคนี้ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและสร้างนวัตกรรมได้นั้น ต้องเริ่มจากการใช้คลาวด์อย่างเหมาะสม เพราะในทศวรรษนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบหลักในการดำเนินงานของธุรกิจคงหนีไม่พ้นวิกฤตการระบาด ซึ่งนั้นทำให้เห็นว่าคลาวด์มีความสำคัญต่อธุรกิจมากแค่ไหน โดยการประมวลผลคลาวด์นั้น ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานและธุรกิจต่าง ๆ ให้กลับมาดำเนินงานเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกในว่า ผู้คนนับล้านต่างผ่านการใช้งานบริการหรือแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานแบบ Work from Home หรือแม้แต่การเชื่อมต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว เป็นต้น

ดังนั้น Gartner จึงขอเสนอ 3 คำแนะนำที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถยืดหยัดต่อวิฤตการณ์ครั้งนี้ และสามารถกลับมาดำเนินการเพื่อสร้าง Digital Innovation ที่ตอบโจทย์ลูกค้าต่อไป

👉🏻 ท่านสามารถติดตามบทความเต็มได้ที่:
https://www.iris.cloud/news/3-suggestions-to-innovation/

🙏🏻 ขอขอบคุณ Gartner (2021)

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจํากัด (มหาชน) หรือ NT
📞 โทร : 0-2104-4926-7
📧 อีเมล์: [email protected]
🖥 เว็บไซต์: https://www.iris.cloud/contact
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom
#NTCloud #NTDataCenter #NTBigdata

🟡 3 คำแนะนำด้าน Cloud เพื่อก้าวสู่ Digital Innovation 🟡

👍🏻 ทีมวิจัยด้านธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Gartner กล่าวว่า ในยุคนี้ธุรกิจที่สามารถปรับตัวและสร้างนวัตกรรมได้นั้น ต้องเริ่มจากการใช้คลาวด์อย่างเหมาะสม เพราะในทศวรรษนี้สิ่งที่เป็นผลกระทบหลักในการดำเนินงานของธุรกิจคงหนีไม่พ้นวิกฤตการระบาด ซึ่งนั้นทำให้เห็นว่าคลาวด์มีความสำคัญต่อธุรกิจมากแค่ไหน โดยการประมวลผลคลาวด์นั้น ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานและธุรกิจต่าง ๆ ให้กลับมาดำเนินงานเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกในว่า ผู้คนนับล้านต่างผ่านการใช้งานบริการหรือแอปพลิเคชันผ่านระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานแบบ Work from Home หรือแม้แต่การเชื่อมต่อสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัว เป็นต้น

ดังนั้น Gartner จึงขอเสนอ 3 คำแนะนำที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ สามารถยืดหยัดต่อวิฤตการณ์ครั้งนี้ และสามารถกลับมาดำเนินการเพื่อสร้าง Digital Innovation ที่ตอบโจทย์ลูกค้าต่อไป

👉🏻 ท่านสามารถติดตามบทความเต็มได้ที่:
https://www.iris.cloud/news/3-suggestions-to-innovation/

🙏🏻 ขอขอบคุณ Gartner (2021)

🟡 ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจํากัด (มหาชน) หรือ NT
📞 โทร : 0-2104-4926-7
📧 อีเมล์: [email protected]
🖥 เว็บไซต์: https://www.iris.cloud/contact
FB : IRIS CLOUD
#NT #NationalTelecom
#NTCloud #NTDataCenter #NTBigdata

ที่อยู่

99 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

0 2104 3000

เว็บไซต์

https://iris.cloud

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ NT Cloudผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง NT Cloud:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เบื่อจังกว่าจะได้คุยกับพนง1888คอยกันเป็นสิบนาที การทำงานล้าหลังมากในยุคนี้ พอเอามารวมกันแล้วแทนที่จะดีขึ้นกลายเป็นบริการช้ามาก ระบบการบริหารไม่ตอบสนองจำนวนลูกค้า
2คืนจะเข้าคืนที่3 cat ฃ่อมสายอินเตอรเน็ต ไม่เสร็จ wfh. เดี้ยง ทำงานไม่ได้ สำคัญคือ ทำไมไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือประกาศ เหมือนการประปาให้ชาวบ้านเขาเตรียมตัว สะท้อนภาพการบริหารองค์กรที่ไร้จิตสำนึก จริงๆ
ได้รับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณทางเพจและทีมงานมากครับ
110.78.164.188 crim hack attempts.Reported.They do nothing.
ไปที่ศูนย์เมื่อวาน ปิด วันนี้ไปอีก ปิด ขอวันเปิดที่แน่นอนด้วยค่ะ
You are the worst internet provider! 300mbit package. Netflix is super slow, it plays in VCD quality. Your engineers have no idea about anything. They just avoid to admit that your service is a SCAM! You are a SCAM!
นี่ก็ห่วยทั้งนายและลูกน้อง ‬. 700378766 ตัดสัญญาณไปตั้งแต่ 14 กค อ้างว่าค้าง ชำระ เอาหลักฐานใบเสร็จไปยันตั้งแต่เดือนก.พ ก็มียอดจ่ายทุกเดือนตลอด ฝ่ายตรวจสอบผ่านมาเป็นเดือนไม่มีคำตอบให้ ช่างหัวมัน จนมาถึง วันที่4|8|64 ไม่ต้องรอตรวจสอบละ จ่ายไปเลย พร้อมแจ้ง1322 เมื่อวันที่5|8|64 ขอยกเลิกการใช้บริการไปเลย 555 จากนั้น พนง.ที่จันทบุรี โทรมาขอให้ทำเป็นหนังสือยกเลิกส่งผ่านเมล์ ก็ทำไปตั้งแต่วันที่5|8|64 มาวันนี้เปิดดู cat e service. ดันมาเรียกเก็บ เบอร์ที่ตัดสัญญาน ไปแล้ว เลิกใช้ไปแล้ว อีก 500กว่าบาท มาเรียกได้ไงนี่ ก็มันถูกตัด ตั้งแต่วันที่ 14กค จนถึงวันที่4|8|64 มันก็ยังถูกตัด เพราะ1322บอกว่าถูกตัด เลยบอกว่าจ่ายให้แล้วเมื่อกี้ พร้อมขอแจ้งยกเลิกการใช้งาน ไปเลยไหนๆตัดไปแล้ว นี่โกงผู้ใช้บริการหรือ เรื่องเก่ายังไม่ตอบ ดันมาอย่างนี้อีกแสดงว่า cat telecom ยุคนี้ทำงานแย่มาก นี่ละ หัวไม่ดี หางก็เลยไม่ดีตามกันไปหมด ขนาดรอสาย1888 เวลา 24.45 เป็นสิบนาที วันที่19สค 64 แล้วบอกว่าคิวของท่านลำดับที่9 วางหูเลย มีพนง.ทำงานคนเดียวหรือ ไงจ๊ะ http://weeklynewsonline.net/?p=4828
ทำไมบริการจึงห่วยได้ขนาดนี้ รอสายมาเป็นสิบนาที กว่าจะต่อเข้าไปก็ยาก ยังเจอขณะนี้พนง.กำลังให้บริการอยู่ ….. มีคนทำงานคนเดียวหรือจ๊ะ1888 เวลา 24.45 เน็ตไม่มีสัญญาณมานะจ๊ะ อย่าลืมหักเงินให้ด้วยนะ 700127836 มิน่ารมต.ที่คุมเลยโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ งานไม่ดูแลมัวแต่ตามจับคนโพสต์ ความเห็นเสนอรัฐบาล
CAT เข้า Netflix แต่ดูไม่ได้ Netflix แจ้งว่า ติด VPN หรือ Proxy แต่ใช้ Net ของ 3BB ไม่มีปัญหา
นายปัญญาคนดี เลขบัตรประชาชน(3670800307771)ส่งข้อมูลครับ
18ปีขึ้นไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนเมื่อไรอีกครับ ตอบด้วย
ฉีดวัคซีนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนวันไหนอีก ครับ