สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบ The Research Institute on science and medicine and the care of Faculty of Medicine and Faculty of Science. (The Biology Science and Technology Administration Science Research Instiutional).

เปิดเหมือนปกติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ - สววบชท's cover photo
31/07/2013

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ - สววบชท's cover photo

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี - สววบชท
27/07/2013

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี - สววบชท

(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาละเทคโนโลยี) ได้วิจัยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ (Nilotinib) ในปี 2013 โดยภาพถ่ายนี้ จาก ห้องปฏิบัติการ (ภาควิชา วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยา และ มะเร็งวิทยา) ของ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ ภาควิชาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ของ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี)

Nilotinib (Nilotinib.) (AMN107, ชื่อการค้า Tasigna) ในรูปแบบของเกลือไฮโดรคลอไร monohydrate เป็นสารยับยั้งไคเนสซายน์ได้รับการอนุมัติสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง myelogenous

(วิธีการใช้)

Nilotinib ได้รับการอนุมัติเป็น Tasigna ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสำหรับ myelogenous ลูคีเมียดื้อยาเรื้อรัง (CML) มิถุนายน 2006 ในเฟสผมทดลองทางคลินิกพบ nilotinib มีความปลอดภัยค่อนข้างดีและแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในกรณีที่ CML ทนต่อการรักษาด้วยยา Imatinib (ชื่อทางการค้า: Gleevec [USA] / Glivec [ยุโรป / ออสเตรเลีย / ละตินอเมริกา]) อีก ยับยั้งไคเนสซายน์ปัจจุบันใช้เป็นรักษาบรรทัดแรก ในการศึกษาว่า 92% ของผู้ป่วย (ทนแล้วหรือไม่ตอบสนองต่อ Imatinib) ประสบความสำเร็จปกติจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวหลังจากห้าเดือนของการรักษา ยาเสพติดดำเนินกล่องดำเตือนสำหรับหัวใจแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ การใช้ในปริมาณที่ต่ำของ nilotinib จะถูกตรวจสอบสำหรับการใช้งานพาร์กินสันและโรคอัลไซเมเช่นเดียวกับ ALS, ภาวะสมองเสื่อมและโรคฮันติงตัน

(เภสัชวิทยา)

Nilotinib ยับยั้งไคเนสส์ BCR-ABL, KIT, LCK, EPHA3, EPHA8, DDR1, DDR2, PDGFRB, MAPK11 แซคและ

Nilotinib มีคุณสมบัติในหลอดทดลองความแข็งแรงผูกพัน Bcr-Abl 30 ครั้งยิ่งใหญ่กว่า Imatinib ในเซลล์ Imatinib ทนและ 5-7 ครั้งยิ่งใหญ่กว่า Imatinib ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด Imatinib-อ่อนไหว ความสำคัญทางคลินิกของความใกล้ชิดผูกพัน nilotinib ที่มากขึ้นไม่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรค Imatinib-อ่อนไหว การดูดซึม Nilotinib อย่างมากลดลงด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น 400 mg การดูดซึมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการปรากฏตัวของอาหาร แน่นอนทางคลินิกของ CML ระยะเริ่มต้นด้วยเรื้อรังขี้เกียจ แต่อย่างรวดเร็วสามารถพัฒนาไปสู่เชิงรุกมากขึ้นเร่งแล้วขั้นตอนการระเบิดถ้าซ้ายไม่ผ่านการบำบัด

การจำแนกโรคจะขึ้นอยู่กับระดับความผิดปกติของเซลล์ในเลือดและไขกระดูก เกือบ 85% ของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนเรื้อรังเมื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวินิจฉัยมักจะทำจากเลือดทดสอบประจำ leukocytosis นั้น (ถึง 1000 × 109 / L) จะพบว่า การแสดงละครของโรคเป็นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของ blasts ในเลือดและไขกระดูก เกณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่างการแสดงละครแนวทาง ส่วนใหญ่การศึกษา CML ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดที่ศูนย์มะเร็ง MD Anderson

องค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอแนวทางในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าสำหรับระยะเฉียบพลันและ Blastic ของ CML เกณฑ์อื่น ๆ เช่นวิวัฒนาการ clonal และความผิดปกติของเกล็ดเลือดยังนำไปสู่การแสดงละครของโรค ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะ Blastic ที่มีอาการของอาการป่วยไข้, ไข้และม้ามโตถดถอยจะถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติระเบิด

(ยาที่แนะนำ)

องค์การอาหารและยา (USA): 400 mg รับประทานวันละสองครั้งประมาณ 12 ชั่วโมงออกจากกันและไม่ควรดำเนินการกับอาหาร แคปซูลควรจะกลืนกินทั้งด้วยน้ำ ไม่มีอาหารควรบริโภคเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่ยาจะมาและไม่มีอาหารควรบริโภคเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ การปรับขนาดยาอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับความเป็นพิษทางโลหิตวิทยาและไม่โลหิตวิทยาและยา

EMA (ยุโรป): ปริมาณที่แนะนำของ nilotinib คือ 400 มก. วันละสองครั้ง การรักษาควรจะยังคงตราบเท่าที่ผู้ป่วยยังคงได้รับประโยชน์ Nilotinib ควรจะได้รับวันละสองครั้งประมาณ 12 ชั่วโมงออกจากกันและจะต้องไม่ถูกนำมากับอาหาร แคปซูลควรจะกลืนกินทั้งด้วยน้ำ ไม่มีอาหารควรบริโภคเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่จะให้ยาถูกนำตัวไปและไม่มีอาหารควรบริโภคเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ยาถูกนำตัวไป Nilotinib อาจจะได้รับในการทำงานร่วมกับปัจจัยการเจริญเติบโต haematopoietic เช่น erythropoietin หรือปัจจัยกระตุ้นอาณานิคม granulocyte-(G-CSF) หากเห็นว่าในทางคลินิก Nilotinib อาจได้รับด้วยหรือ hydroxyurea anagrelide หากเห็นว่าในทางคลินิก

(คำเตือนการใช้ยา (USA))

Nilotinib ยืดช่วงเวลาที่ QT เสียชีวิตทันทีที่ได้รับรายงานในผู้ป่วยที่ได้รับ nilotinib Nilotinib ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มี hypokalemia, hypomagnesemia หรือกลุ่มอาการของโรค QT ยาว hypokalemia หรือ hypomagnesemia จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่จะมีการบริหารและการ nilotinib ควรจะตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ยาเสพติดที่รู้จักกันเพื่อยืดช่วงเวลาที่ QT และยับยั้ง CYP3A4 แข็งแรงควรหลีกเลี่ยง ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหาร 2 ชั่วโมงก่อนและ 1 ชั่วโมงหลังจากการให้ยา จะลดปริมาณรังสีจะแนะนำในผู้ป่วยที่ตับ ECGs ควรจะได้รับการตรวจสอบ QTc ที่ baseline, เจ็ดวันหลังจากการเริ่มต้นและระยะหลังจากนั้นเช่นกันดังต่อไปนี้การปรับขนาดยาใด ๆ

(แนวทาง)

สหรัฐอเมริกา (NCCN): มะเร็งแห่งชาติที่ครอบคลุม (NCCN) แนะนำ nilotinib สำหรับ CML (เกรด 2A) ดังนี้บำบัดตามมาหลังการรักษาหลักด้วย Imatinib ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ไม่มีการให้อภัยหรือทางโลหิตวิทยาในการกำเริบของโรคทางโลหิตวิทยาที่ 3 เดือน ไม่มีการตอบสนองของเซลล์พันธุศาสตร์ที่ 6 เดือนเล็กน้อยหรือไม่มีการตอบสนองของเซลล์พันธุศาสตร์หรือการกำเริบของโรคในเซลล์พันธุศาสตร์ที่ 12 เดือนบางส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือไม่มีการตอบสนองของเซลล์พันธุศาสตร์หรือการกำเริบของโรคใน cytogentic ที่ 18 เดือนหลังการปลูกถ่ายรักษาติดตามผลในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้ : การกำเริบของโรคในระดับโมเลกุล (ปฏิกิริยาบวก) เซลล์พันธุศาสตร์การให้อภัยต่อการกำเริบของโรคเซลล์พันธุศาสตร์หรือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในการให้อภัยเซลล์พันธุศาสตร์; การรักษา CML ในระยะเร่งในผู้ป่วยที่มีความก้าวหน้าของโรคการรักษา Imatinib; การรักษาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ดังต่อไปนี้: เป็นพิษต่อตับอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการรักษาด้วย Imatinib ความเป็นพิษ nonhematologic รุนแรงเนื่องจาก Imatinib หรือ dasatinib บำบัด

NCCN ยังแนะนำ nilotinib สำหรับการรักษาของ GIST (2A เกรด) สำหรับโรคความก้าวหน้าเมื่อผู้ป่วยจะไม่ได้รับประโยชน์จาก Imatinib หรือ Sunitinib

สหราชอาณาจักร (NICE): คำแนะนำที่ดีใน dasatinib, Imatinib ขนาดสูงและ nilotinib สำหรับการรักษาโรคเรื้อรังลอย์ด Imatinib ทนลูคีเมีย (CML) และ dasatinib nilotinib และสำหรับคนที่มี CML สำหรับผู้ที่รักษาด้วยยา Imatinib ได้ล้มเหลวเนื่องจากการแพ้ยา (มกราคม 2012): Nilotinib เป็นที่แนะนำสำหรับการรักษาของเฟสเรื้อรังหรือเร่งฟิลาเดล-โครโมโซมบวกเรื้อรังผู้ใหญ่ลูคีเมีย (CML) ในลอย์ด:
ที่มี CML สามารถทนต่อการรักษาด้วยยา Imatinib มาตรฐานยาหรือผู้ที่มีการแพ้ยา Imatinib และถ้าผู้ผลิต nilotinib ทำให้สามารถใช้ได้กับส่วนลดที่ได้ตกลงกันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการเข้าถึงผู้ป่วย

Dasatinib ไม่แนะนำสำหรับการรักษาโรคเรื้อรัง CML เร่งหรือระเบิดวิกฤติเฟสในผู้ใหญ่ที่มีการแพ้ยา Imatinib หรือ CML ซึ่งสามารถทนต่อการรักษาด้วยยา Imatinib มาตรฐานยา

Imatinib ขนาดสูงไม่แนะนำสำหรับการรักษาของเฟสเรื้อรังเร่งหรือระเบิดวิกฤติฟิลาเดล-โครโมโซมบวก CML ที่สามารถทนต่อ Imatinib มาตรฐานยา

-----------------------------------------
(ข้อมูลทางคลินิก)
- Trade names : Tasigna
- AHFS/Drugs.com : monograph
- MedlinePlus : a608002
- Licence data : EMA:Link, US FDA:link
- Pregnancy cat : D (US)
- Legal status : POM (UK) ℞-only (US)
- Routes : Oral

-----------------------------------------
(ข้อมูลทางเภสัชกร)
- Bioavailability : 30%
- Protein binding : 98%
- Metabolism : hepatic
- Half-life : 17 h
- Excretion : biliary

-----------------------------------------
(รูปพรรณ)
- CAS number : 641571-10-0(base)
- ATC code : L01XE08
- PubChem : CID 644241
- DrugBank : DB04868
- ChemSpider : 559260 Yes
- UNII : F41401512X Yes
- KEGG : D08953 Yes
- ChEBI : CHEBI:52172 Yes
- ChEMBL : CHEMBL255863 Yes

-----------------------------------------
(ข้อมูลสารเคมี)
- Formula : C28 H22 F3 N7O
- Mol. mass : 529.5245 g/mol

-----------------------------------------
เครดิตภาพถ่าย จาก (ภาควิชา วิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ ภาควิชา วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ของ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี)

ข้อมูลเพิ่มเติม จาก (ภาควิชา วิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ ภาควิชา วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ของ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี) / https://www.facebook.com/SthabanwicayWithyasastrChiwwithyaLaeaThekhnoloyi?ref=hlแปล


(The Biology Science and Technology Administration Science Research Instiutional) has research on science (Nilotinib) in the year 2013 By this photo of to The Laboratory (The Department of Hematology Sciences and Oncology) of the (The Department of Biological Sciences and The Department of Microbiology Sciences), Faculty of Science. (The Biology Science and Technology Administration Science Research Instiutional).


Nilotinib (Nilotinib.) (AMN107, trade name Tasigna), in the form of the hydrochloride monohydrate salt, is a tyrosine kinase inhibitor approved for the treatment of chronic myelogenous leukemia.

(Uses).

Nilotinib was approved as Tasigna in the USA and the EU for drug-resistant chronic myelogenous leukemia (CML). In June 2006, a Phase I clinical trial found nilotinib has a relatively favorable safety profile and shows activity in cases of CML resistant to treatment with imatinib (trade name: Gleevec [USA]/ Glivec [Europe/Australia/Latin America]), another tyrosine kinase inhibitor currently used as a first-line treatment. In that study 92% of patients (already resistant or unresponsive to imatinib) achieved a normal white blood cell counts after five months of treatment. The drug carries a black box warning for possible heart complications. The use of low doses of nilotinib is being investigated for use for Parkinson's and Alzheimer's disease, as well as for ALS, dementia and Huntington's disease.

(Pharmacology).

Nilotinib inhibits the kinases BCR-ABL, KIT, LCK, EPHA3, EPHA8, DDR1, DDR2, PDGFRB, MAPK11 and ZAK.

Nilotinib possesses an in vitro Bcr-Abl binding potency 30 times greater than imatinib in imatinib-resistant cells, and 5-7 times greater than imatinib in imatinib-susceptible leukemic cells. The clinical importance of nilotinib’s greater binding affinity is not established in patients with imatinib-susceptible disease. Nilotinib absorption greatly decreases with increasing dose above 400 mg. Absorption increases significantly in the presence of food. The clinical course of CML begins with an indolent chronic phase, but can quickly progress to the more aggressive accelerated, then blast phases if left untreated.

Disease classification is based on the degree of cell abnormality in the blood and bone marrow. Nearly 85% of patients are diagnosed during the chronic stage, when treatment is most effective. Diagnosis is often made from a routine blood test wherein leukocytosis (up to 1000 × 109/L) is found. Disease staging is primarily based on percent of blasts in the blood and bone marrow. Staging criteria vary between guidelines. Most CML studies follow criteria established at M.D. Anderson Cancer Center.

The World Health Organization (WHO) guidelines propose a lower threshold for the acute and blastic phases of CML. Other criteria such as clonal evolution and platelet abnormalities also contribute to disease staging. Patients in the blastic phase with symptoms of malaise, fever, and worsening splenomegaly are considered to be in blast crisis.

(Recommended Dosing).


FDA (USA): 400 mg orally twice daily, approximately 12 hours apart and should not be taken with food. The capsules should be swallowed whole with water. No food should be consumed for at least 2 hours before the dose is taken and no food should be consumed for at least one hour after. Dose adjustment may be required for hematologic and non-hematologic toxicities, and drug interactions.

EMA (Europe): The recommended dose of nilotinib is 400 mg twice daily. Treatment should be continued as long as the patient continues to benefit. Nilotinib should be taken twice daily approximately 12 hours apart and must not be taken with food. The capsules should be swallowed whole with water. No food should be consumed for 2 hours before the dose is taken and no food should be consumed for at least one hour after the dose is taken. Nilotinib may be given in combination with haematopoietic growth factors such as erythropoietin or granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) if clinically indicated. Nilotinib may be given with hydroxyurea or anagrelide if clinically indicated.

(Black Box Warning (USA)).

Nilotinib prolongs the QT interval. Sudden deaths have been reported in patients receiving nilotinib. Nilotinib should not be used in patients with hypokalemia, hypomagnesemia, or long QT syndrome. Hypokalemia or hypomagnesemia must be corrected prior to nilotinib administration and should be periodically monitored. Drugs known to prolong the QT interval and strong CYP3A4 inhibitors should be avoided. Patients should avoid food 2 hours before and 1 hour after taking dose. A dose reduction is recommended in patients with hepatic impairment. ECGs should be obtained to monitor the QTc at baseline, seven days after initiation, and periodically thereafter, as well as following any dose adjustments.

(Guidelines).

USA (NCCN):The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recommends nilotinib for CML (grade 2A) as follows: Follow-up therapy after primary treatment with imatinib in patients with the following indications: no hematologic remission or in hematologic relapse at 3 months, no cytogenetic response at 6 months, minor or no cytogenetic response or in cytogenetic relapse at 12 months, partial, minor, or no cytogenetic response or in cytogentic relapse at 18 months; post-transplant follow-up treatment in patients with the following indications: molecular relapse (polymerase chain reaction positive) following cytogenetic remission, cytogenetic relapse or those who are not in cytogenetic remission; for the treatment of CML in accelerated phase in patients with disease progression on imatinib therapy; alternative treatment for patients with the following indications: severe hepatotoxicity due to imatinib therapy, severe nonhematologic toxicity due to imatinib or dasatinib therapy.

The NCCN also recommends nilotinib for the treatment of GIST (grade 2A) for progressive disease when patient is no longer receiving benefit from imatinib or sunitinib.

UK (NICE): NICE guidance on dasatinib, high-dose imatinib and nilotinib for the treatment of imatinib-resistant chronic myeloid leukaemia (CML), and dasatinib and nilotinib for people with CML for whom treatment with imatinib has failed because of intolerance (January 2012): Nilotinib is recommended for the treatment of chronic or accelerated phase Philadelphia-chromosome-positive chronic myeloid leukaemia (CML) in adults:
whose CML is resistant to treatment with standard-dose imatinib, or who have imatinib intolerance, and if the manufacturer makes nilotinib available with the discount agreed as part of the patient access scheme.

Dasatinib is not recommended for the treatment of chronic, accelerated or blast-crisis phase CML in adults with imatinib intolerance or whose CML is resistant to treatment with standard-dose imatinib.

High-dose imatinib is not recommended for the treatment of chronic, accelerated or blast-crisis phase Philadelphia-chromosome-positive CML that is resistant to standard-dose imatinib.

-----------------------------------------
(Clinical data).
- Trade names : Tasigna
- AHFS/Drugs.com : monograph
- MedlinePlus : a608002
- Licence data : EMA:Link, US FDA:link
- Pregnancy cat : D (US)
- Legal status : POM (UK) ℞-only (US)
- Routes : Oral

-----------------------------------------
(Pharmacokinetic data).
- Bioavailability : 30%
- Protein binding : 98%
- Metabolism : hepatic
- Half-life : 17 h
- Excretion : biliary

-----------------------------------------
(Identifiers).
- CAS number : 641571-10-0(base)
- ATC code : L01XE08
- PubChem : CID 644241
- DrugBank : DB04868
- ChemSpider : 559260 Yes
- UNII : F41401512X Yes
- KEGG : D08953 Yes
- ChEBI : CHEBI:52172 Yes
- ChEMBL : CHEMBL255863 Yes

-----------------------------------------
(Chemical data).
- Formula : C28 H22 F3 N7O
- Mol. mass : 529.5245 g/mol

-----------------------------------------
Photo Credit From (The Department of Biological Sciences and The Department of Microbiology Sciences), Faculty of Science. (The Biology Science and Technology Administration Science Research Instiutional).

Information From (The Department of Biological Sciences and The Department of Microbiology Sciences), Faculty of Science. (The Biology Science and Technology Administration Science Research Instiutional) / https://www.facebook.com/SthabanwicayWithyasastrChiwwithyaLaeaThekhnoloyi?ref=hl

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี - สววบชท
27/07/2013

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี - สววบชท

Nilotinb เป็นยาตัวใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยามมงกุฎราชวิทยาลัย และ อาจารย์ พ.ญ. นิศา มะเครือสี ให้ผู้ป่วย Acute Lymphoblastic Leukemia ซึ่งยาตัวเป็นของบริษัท Novartis U.S.A ซึ่งมีมูลค่า 160,000 บาท ซึ่งนักวิจัยวิทยาศาสตร์ และ นักวิทยาศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์สยามมงกุฎราชวิทยาลัย - มหาวิทยาลัย สยามมงกุฎราชวิทยาลัย กำลังรอดูผลการรักษาและการทดลองในครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร

เครดิตภาพถ่าย จาก (ภาควิชา วิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ ภาควิชา วิทยาศาสตร์จุลชีวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ของ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี)

ข้อมูลเพิ่มเติม จาก (ภาควิชา วิทยาศาสตร์ชีววิทยา และ ภาควิชา วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ของ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาและเทคโนโลยี)

ที่อยู่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบริหารงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สววบชท
Bangkok
10210

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอนุญาตโพสต์รับสมัครงานนะคะ [SDL INC] is recruiting Translator for Life science/Medical-related content (Full-time job/Permanent job) ========= Candidate qualification • Thai native speaker only • Degree in linguistic or translation or major in scientific field with a minor in linguistics or translations. • Work Experience- minimum of 5 years’ experience performing translations. • Industry experience- minimum of 3 years’ experience performing translations forthe life sciences industry or 2 years in the CRO industry. • Strong organizational skills and attention to detail. • Ability to work under pressure. ======== Further detail Please check via the following link; https://th.jobsdb.com/th/en/job/translator-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-300003002224604 ======== Office location อาคารธนภูมิ ชั้น 21 ใกล้ๆ MRT สถานีเพชรบุรี และ BTS สถานีนานา ======== How to apply? Send resume with working experience in this field to [email protected] ======== #SDLThailandcareer #SDLTranslator #translator #medicalwriting #clinicaldatamanagement #lifescience