Clicky

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร วิสัยทัศน์
เด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง ดี มีสุข
ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้
โดยเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ
1) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถพึ่งตนเองได้
2) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยปัจจุบัน
3) สร้างภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนร่วมคุ้มครองเด็ก
4) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์
เด็กมีความกตัญญู มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

ค่านิยม
การทํางานอย่างมีส่วนร่วม

ปรัชญา
สวัสดิการ ได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ส่งเสริมคุณภาพเด็กไทย พึ่งตนเองได้ ยั่งยืนนาน

คำขวัญ
รัก ห่วงใย ใส่ใจพิทักษ์เด็กเยาวชน


สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ 5-18 ปี ซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริการด้านการเลี้ยงดู
2. บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
3. บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
4. บริการด้านการศึกษา
5. บริการด้านการจัดหางาน
6. บริการด้านนันทนาการและกิจกรรม
7. บริการการคุ้มครอง/สิทธิเด็ก
บริการด้านต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต โดยครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัวและสังคมให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข

เปิดเหมือนปกติ

09/05/2022

คลิปสอนทำ"โกโก้ ที่อร่อยที่สุดดด"
ถ้าทุกคนพร้อม เรา "โคเล โคเล"
กันหน่าาาา..

อย่าฟังเสียงจนเพลินนะคะ
ฝากกดไลด์ กดแชร์ ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ😊😊😊

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

(กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาและอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข)

Cr. ตัดต่อภาพพี่เด็กโต/กำกับภาพแม่ที่ดูแลน้องๆ/ นักแสดงเด็กๆในบ้าน

07/05/2022

คลิปสอนทำขนมหวานของไทย
"สังขยาฟักทอง" มาทำของหวานใกล้ตัว เปิดครัวมาทำพร้อมกันเลยคะ

(กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาและอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข)

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Cr. ตัดต่อภาพพี่เด็กโต/กำกับภาพคุณแม่ที่ดูแลน้องๆ/ นักแสดงเด็กๆในบ้าน

07/05/2022

คลิปสอนทำอาหาร
เมนูยอดฮิต.."ไข่ดองน้ำปลา"

เมื่อลูกสาว DCY แขวนรองเท้าสตั๊ด
แล้วมาเข้าครัวสอนทำเมนูง่ายๆ
ทำตามกันนะคะ

(กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาและอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข)

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Cr. ตัดต่อภาพพี่เด็กโต/กำกับภาพคโค๊ชดูแลน้องๆ/ นักแสดงเด็กๆในบ้าน

05/05/2022

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

05/05/2022

กิจกรรมในบ้านพัก
"เรื่องราวดีๆ สอนวิธีแยกขยะ"

Cr. ตัดต่อภาพพี่เด็กโต/กำกับภาพแม่ที่ดูแลน้องๆ/ นักแสดงน้องเด็กเล็ก

ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตามผลงานและกิจกรรมของพวกเราด้วยนะคะ

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

04/05/2022

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

30/04/2022

เรื่องราวดีๆ ของการช่วยเหลือกันและกันในบ้านพักของลูกๆ❤🏠👧

ฝากกดไลด์ กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะ
ผลงานการตัดต่อและเสนอไอเดียของลูกสาวคะ

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Cr. ตัดต่อภาพและเรียงเนื้อหาโดยพี่เด็กโต/นักแสดงน้องๆ ในบ้าน/ควบคุมการผลิตคุณแม่ที่ดูแลน้องๆ

28/04/2022

คลิปสอน ทำอาหารจากลูกๆบ้านราชวิถี เมนูง่าย "ไข่ทรงเครื่อง"
เสียงบรรยายน่ารักๆ
เด็กตั้งใจทำคลิปกันมาก
และมีเมนูมาบอกต่อความอร่อย หลายเมนูเลย...😊😊😊

ฝากกดไลด์ กดแชร์ กันเยอะๆนะคะ
#ไข่ทรงเครื่อง
#โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#แม่ครัวตัวน้อย
Cr. ตัดต่อภาพจากพี่โตในบ้านพัก/กำกับภาพคุณแม่ที่ดูแลน้อง/นักแสดงเด็กประจำบ้าน/ภาคเสียงโดยเด็กเล็ก

27/04/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนเชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท / ปากเกร็ด / ราชวิถี

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เป็นผู้เชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2565 โดรายการสิ่งของที่ได้รับพระราชทาน ประกอบด้วย ชุดตรวจคัดกรองการหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit - ATK) สายดูดเสมหะ No.8 ยาบรรเทาหอบหืด (ชนิดน้ำ) นมกล่องยูเอชทีจิตรลดา นมผงพีเดีย ชัวร์ นมผงแอนฟราแลค นมแลคโตรฟรี และสิ่งของจำเป็นสำหรับอุปโภค ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการดูแลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ โดยมีนางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเด็กในความอุปการะ ร่วมพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/gallery_view.php?id=22f95d1eacb624765c1e63faa9152270&dataid=3366

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย#บันทึกข้อตกลงความร่ว...
27/04/2022
กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีส่งเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย
#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับบริษัทซีพีออลล์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สถานีข่าว ในยุคดิจิตอล รับชมข่าวสารได้ที่นี่

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย#บันทึกข้อตกลงความร่ว...
27/04/2022
กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์ก

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สะพานควาย
#บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับบริษัทซีพีออลล์
#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพร้อมนำเด็กและเยาวชนเข้าเรียนกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวั.....

24/04/2022

ชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test Kit (ATK) ก่อให้เกิดขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้น และนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่กระจายโควดิ-19 ได้ ดังนั้น การทิ้งชุดตรวจ ATK ให้ถูกวิธีและปลอดภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญ
.
อ่านต่อที่...http://ssss.network/7c1n7
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #ชุดตรวจโควิด19 #ตรวจATK #ความเสี่ยง #ความปลอดภัย

10/04/2022
05/04/2022

📢 กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

📌 ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ ห้องสมุดชีวิต กรมกิจการเด็กและเยาวชน e-Library
รวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

📱 ช่องทางเข้ารับชม
✅️ เว็บไซต์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
https://www.dcy.go.th/e-library/
✅️ Scan QR Code

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post
05/04/2022

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post

05/04/2022

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อ่าน ท่อง ร้อง เล่น เป็นทำนองไทย"

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อ่าน ท่อง ร้อง เล่น เป็นทำนองไทย" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 โดยมีนางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และนางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เป็นตัวแทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ สถานีกลางบางซื่อ

ติดตามข่าวสารทาง Website ได้ที่ :

https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/gallery_view.php?id=9706e5cf2d80f7d37ad598b7810bdf05&dataid=3298

กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆ❤สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งต่อถึงน้องๆในช่วงสถานการณ์การแพร่...
02/04/2022

กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆ❤
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ขอเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งต่อถึงน้องๆในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดCOVID-19
ヽ(*⌒∇⌒*)ノ
รายการสิ่งของที่ต้องการ ท่านสามารถจัดส่งสิ่งของบริจาคมาได้ที่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
กรณีสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านสามารถวงเล็บชื่อผู้บริจาค มาได้หลังที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของท่าน โดยทางสถานสงเคราะห์ฯจะดำเนินการออกใบรับสิ่งของบริจาคตามชื่อของท่าน ส่งกลับไปยังที่อยู่ท่านค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-354-7484 ต่อ119 หรือสอบถาม อินบ็อก (Inbox)

"ในช่วงเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
เปิดรับบริจาค ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏
^^ รูปภาพที่แสดง เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น ท่านสามารถบริจาคได้ทุกยี่ห้อ ตามความสะดวก ขอบคุณค่ะ ^^

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอแสดงความยินดี กับอีกหนึ่งความสำเร็จของลูกสาวในความอุปการะ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุด...
02/04/2022

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ขอแสดงความยินดี กับอีกหนึ่งความสำเร็จของลูกสาวในความอุปการะ ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จบแล้ววววววว😆

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
02/04/2022
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ https://t.co/MCkNd2EAFn ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับลูกๆในความอุปการะ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศ...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอแสดงความยินดีกับลูกๆในความอุปการะ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมเข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ
-โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย จำนวน 2 คน จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.41 และ เกรด 3.24
- โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จำนวน 1 คน จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.25
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ก้าวต่อไป...รั้วมหาลัยนะลูกๆ

31/03/2022

📢 วันนี้ DCY ขอนำเสนอวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นก็คือ "วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" ตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยในวันนี้ DCY จะกล่าวถึงพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทุกคนได้ทราบกัน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระนามเดิมว่า "หม่อมเจ้าชายทับ" เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเจ้าจอมมารดาเรียม พระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ณ พระราชวังเดิมธนบุรี

ครั้นเมื่อปี 2356 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ขณะนั้น หม่อมเจ้าชายทับ มีพระชันษาได้ 26 ปี ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า "พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์" โดยทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้ทรงกำกับราชการกรมท่า กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระตำรวจว่าความฎีกา นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการต่างพระเนตรพระกรรณด้วย

หลังจากนั้นได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในวันที่ 21 กรกฎาคม 2367 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระนามว่า "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว" ซึ่งมาจากคำว่า ทับ ซึ่งหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงประทับอยู่เหนือหัวของประชาชนชาวไทยทุกคนนั่นเอง และสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2394 รวมพระชนมพรรษา 63 พรรษา กับ 11 วัน ทรงครองสิริราชสมบัติประมาณ 27 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com: https://hilight.kapook.com/view/100056

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #DCY #ดย
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623547483

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พระรามสองนะคับ
ขอทราบเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินบริจาคครับ
รายละเอียดที่อยู่ๆที่กล่องข้อความนะครับ
พระเจ้าอวยพรนะลูกๆ
#ชีวิตหมาแมววัดท่านใจบุญโปรดเมตตาด้วยค่ะ #ทุกตัวเราทำหมันค่ะ #ท่านใจบุญโปรดเมตตาบริจาคอาหารให้สุนัขและแมวที่วัดกว่า 400 ชีวิตด้วยค่ะ #สุนัขและเเมวที่วัดกำลังขาดเเคลนอาหารอย่างหนัก ข้าวสาร ค่าทำหมัน ค่ารักษาพยาบาล(สุนัขและแมวทุกๆตัวเราจะทำหมันเพื่อลดปริมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะและช่วยเหลือทำการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีและใส่ใจทุกๆชีวิตค่ะ) จรัล 13 บางแวก 104 เขตภาษีเจริญ วัดมะพร้าวเตี้ย 619-0-36003-9 กรุงเทพ ก้องภพ เกตุเต็ง โทร.063-868-2284
วันนี้เป็นวันเกิดนายณัฐพล ธีระนันท์นะครับทุกท่าน 😊😊สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่าน☺☺ ️ไม่ว่าปีที่แล้ว (2561/2018) จะผ่านอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อน ไม่สบายใจใด ๆ ✌🏻✌🏻ปัญหาสุขภาพ😊😊สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี💪🏻💪🏻ขอให้ปีใหม่นี้ (2562/2019) พบกับเรื่องราวที่สวยงาม �สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ หน้าที่การงานประสบความสำเร็จที่ดี🌈🌈เงินทองไหลมาเทมา🏆🏆สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง ๆ และมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี👍🏻👍🏻ที่สำคัญ☺️☺️ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา และทุก ๆ นาที 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎏🎏🎏🎏 Happy New Year 2019 - สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิ จจัง 😊😊(n)(u)(t)☺☺
วันนี้เป็นวันเกิดของนายณัฐพล ธีระนันท์นะครับ 😊😊สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่าน😊😊 ️ไม่ว่าปีที่แล้ว (2561-2018) จะผ่านอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อน ไม่สบายใจใด ๆ ✌🏻✌🏻ปัญหาสุขภาพ😊😊สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี💪🏻💪🏻ขอให้ปีใหม่นี้ (2562 & 2019) พบกับเรื่องราวที่สวยงาม �สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ หน้าที่การงานประสบความสำเร็จที่ดี🌈🌈เงินทองไหลมาเทมา🏆🏆สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง ๆ และมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี👍🏻👍🏻ที่สำคัญ☺️☺️ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา และทุก ๆ นาที 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎏🎏🎏🎏 Happy New Year 2019 - สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิ จจังนะครับทุกท่าน 😊😊(n)(u)(t)☺☺
มีใครเรียนจบไหมคับหางานบอกได้เลยนะคับที่นี่รับเด็กทำงาน
ถ้ามีช่วยติดต่อกลับมาด้วยเบอร์0640254041ผมเป็นน้องชาย
ที่นี้มีคนชื่อนันทจันทราไหมที่ถูกส่งมาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
หนูอยากติดต่อแม่ทัศนีย์ มะลิซ้อนมากๆค่ะหนูอาภัสรี สงผัด(อุ๊)เคยยุที่นี้ตั้งแต่6ขวบ