สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีให้การสงเคราะห์เด็กหญิงอายุ 5-18 ปี ซึ่งตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริการด้านการเลี้ยงดู
2. บริการด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา
3. บริการด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย
4. บริการด้านการศึกษา
5. บริการด้านการจัดหางาน
6. บริการด้านนันทนาการและกิจกรรม
7. บริการการคุ้มครอง/สิทธิเด็ก
บริการด้านต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาทางครอบครัวและสังคม ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพอนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต โดยครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัวและสังคมให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข
(39)

เปิดเหมือนปกติ

02/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรร...
01/09/2021

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคม ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานรองรับเด็กด้านทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในสถานรองรับเด็กออกสู่สังคม (Programming tools)
2 เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในสถานรองรับเด็กออกสู่สังคม (Programming tools) สู่เด็กในสถานรองรับเด็ก
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานโดยการนำทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในสถานรองรับเด็กออกสู่สังคม (Programming tools) สู่การปฏิบัติในพื้นที่
มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

30/08/2021

🧹🏡 เสริมสร้างความมั่นใจให้ลูกด้วย งานบ้านง่ายๆ ตามช่วงอายุ 👶🏻🍼
.
เชื่อหรือไม่ว่าการที่เรามอบหมายงานบ้านสักอย่างให้ลูกรับผิดชอบนั้น นอกจากสร้างทักษะความรับผิดชอบให้กับเด็กๆ แล้ว การที่เขาได้คิดได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็เป็นเสริมสร้างความมั่นใจอีกทางหนึ่งด้วยนะ
.
ซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยก็มีความสามารถในการทำงานบ้านที่แตกต่างกัน หากพ่อแม่คนไหนที่กำลังอยากให้ลูกได้ลองเริ่มทำงานบ้านสักอย่าง วันนี้ Parents One ได้รวบรวมงานบ้านที่เหล่าแม่ๆ ทั้งหลายที่กำลังเริ่มต้นฝึกทำงานบ้านมาฝากกันค่ะ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!
.
✅✅ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ
- เก็บของเล่นใส่ตระกร้าเมื่อเล่นเสร็จ
- เก็บหนังสือเข้าชั้นให้เรียบร้อย
.
✅✅ เด็กอายุ 3-5 ปี
- ช่วยหยิบส่วนผสมให้กับแม่ๆ เมื่อต้องทำอาหาร
- ช่วยแม่ๆ แยกถุงเท้าเป็นคู่ๆ เมื่อถึงเวลาซักผ้า
- รดน้ำต้นไม้
.
✅✅ เด็กอายุ 6-8 ปี
- ทำความสะอาดห้องนอนของตัวเอง
- เก็บที่นอน
- ช่วยพ่อแม่ถอนหญ้า
- ช่วยจัดโต๊ะอาหาร
- ทำความโต๊ะต่างๆ
- ให้อาหารสัตว์เลี้ยง
- ทิ้งขยะในบ้านให้เรียบร้อย
- หยิบของด้วยตัวเอง
.
✅✅ เด็กอายุ 9-11 ปี
- นำขยะไปทิ้งนอกบ้านได้
- กวาดบ้าน
- เช็ดกระจก
- นำจานที่ล้างแล้วไปเก็บ
- ดูดฝุ่นทำความสะอาดห้องตัวเอง
- นำเสื้อที่ซักแล้วจัดเรียงใส่ตู้เสื้อผ้า
- พาหมาไปเดินเล่น
- ช่วยพ่อแม่เมื่อไปช้อปปิ้ง
- ช่วยเก็บของเมื่อไปจ่ายตลาด
.
✅✅ เด็กอายุ 12-15 ปี
- ช่วยแม่เลี้ยงน้อง
- ล้างจาน
- ช่วยเก็บโต๊ะอาหาร
- ช่วยซักผ้า
- ทำอาหารเย็น 1 มื้อต่อสัปดาห์
- ทำความสะอาดห้องน้ำ
- ตัดหญ้า
.
และนี่ก็เป็นงานบ้านที่เหล่าแม่ๆ นิยมฝึกให้เด็กๆ ที่กำลังอยากที่จะเริ่มทำงานบ้านแบบง่ายๆ นะคะ ซึ่งแต่ละบ้านก็อาจจะมีการฝึกที่ยากหรือง่ายกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับใช้ แต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังงานบ้านต่างๆ ที่เด็กๆ ทำกันด้วย เพราะบางสิ่งหากเขาเผลอหรือไม่ได้มีสมาธิมากพอ อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลยค่ะ
.
💘อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.parentsone.com/chores-for-kids-by-age/
-----------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรร...
30/08/2021

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคม ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานรองรับเด็กด้านทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในสถานรองรับเด็กออกสู่สังคม (Programming tools)
2 เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในสถานรองรับเด็กออกสู่สังคม (Programming tools) สู่เด็กในสถานรองรับเด็ก
3 เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานโดยการนำทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในสถานรองรับเด็กออกสู่สังคม (Programming tools) สู่การปฏิบัติในพื้นที่
มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 58 คน ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้า...
24/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 23 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization:Mio) รุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตและการสร้างจิตสำนึกในองค์กรต่อสังคมด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร และยกระดับการปฏิบัติงานโดยนำโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระดับหน่วยงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ หอประชุมสำนักงานสถานสงเคราะห์ฯ

23/08/2021

การเอาแอลกอฮอล์มาฉีดใส่ข้าวเพื่อฆ่าเชื้อนั้น "เป็นความเชื่อที่ผิด และไม่สมควรทำ" เพราะการหุงข้าวให้สุกก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มาดูสาระดี ๆ จาก อย.กันได้ที่นี่... #oryor #FDAthai #FDAknowledge #เอทิลแอลกอฮอล์ #Ethyl Alcohol #โควิด19

https://oryor.com/อย/detail/media_printing/1979

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : @Fda Thai เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

23/08/2021
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้า...
23/08/2021

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 31 คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization:Mio) รุ่นที่ 1 โดยมี นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาจิตและการสร้างจิตสำนึกในองค์กรต่อสังคมด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร และยกระดับการปฏิบัติงานโดยนำโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระดับหน่วยงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ หอประชุมสำนักงานสถานสงเคราะห์ฯ และห้องประชุมฝ่ายสวัสดิการสังคม

“อันความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่มิมีใครจะเปรียบเท่าแม่ได้แม้ว่าแม่ไม่เคยแสดงออกไปแต่อย่างไรแม่ก็รักลูกทุกคน”12 สิงหาคม วันแ...
12/08/2021

“อันความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่
มิมีใครจะเปรียบเท่าแม่ได้
แม้ว่าแม่ไม่เคยแสดงออกไป
แต่อย่างไรแม่ก็รักลูกทุกคน”

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 💙

DCY ขอเชิญชวนทุกท่านมาบอกรักแม่กันนะคะ

#DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2871013976497506/?sfnsn=mo

“อันความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่
มิมีใครจะเปรียบเท่าแม่ได้
แม้ว่าแม่ไม่เคยแสดงออกไป
แต่อย่างไรแม่ก็รักลูกทุกคน”

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 💙

DCY ขอเชิญชวนทุกท่านมาบอกรักแม่กันนะคะ

#DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564  พลโท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1 และคณะ กองทัพน้อยที่ 1 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เ...
11/08/2021

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 พลโท.สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพน้อยที่ 1
และคณะ กองทัพน้อยที่ 1 จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ข้าวสารจำนวน 200 ถุง นม UHT จำนวน 200 แพค เจลล้างมือ 120 ขวดหน้ากากอนามัย 100 กล่อง ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
โดยมีนางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นผู้รับมอบ

10/08/2021

ช่วงนี้ใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติกันแล้วนะคะ วันนี้ DCY เลยจะขอนำเสนอการบอกรักแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2564) ฉบับของพี่ตะวัน น้องฟ้าใส 👧🏻👦🏻

♥️ สุขสันต์วันแม่
💛 รักแม่มากที่สุด
♥️ ลูกจะเชื่อฟังคำสอนของแม่
💛 ลูกจะตั้งใจเรียน
♥️ ขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรง
💛 ดีใจที่เกิดมาเป็นลูกแม่
♥️ ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาตลอด
💛 โตไปจะดูแลไม่ทอดทิ้งแม่
♥️ ขอโทษที่เคยทำให้แม่เสียใจ
💛 เป็นห่วงแม่เสมอ
♥️ จะเป็นลูกที่ดีของแม่ตลอดไป
💛 คิดถึงแม่
♥️จะไม่ทำให้แม่เป็นห่วงหรือเสียใจ

#DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

10/08/2021

AIS ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชวนทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้เหล่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องเผชิญอุปสรรคและโอบอุ้มครอบครัวที่ผิดไปจากอุดมคติของสังคม ผ่านบทสัมภาษณ์สุด Exclusive จากแขกรับเชิญพิเศษทั้ง 2 ท่าน นำโดยคุณนิโคล เทริโอ ศิลปินและนักแสดง ตัวแทน Single Mom และคุณเมริษา ยอดมณฑป นักจิตวิทยาครอบครัว เจ้าของเพจ ‘ตามใจนักจิตวิทยา’ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวผ่านประสบการณ์
พร้อมคำแนะนำให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญกับอะไรบ้าง?
และเราจะโอบอุ้มครอบครัวที่ผิดไปจากอุดมคติของสังคมอย่างไร?

โปรดรอติดตามประสบการณ์ตรงและวิธีรับมือในแบบต่างๆ ในวันแม่แห่งชาติ 2564 พฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 ทางเพจ AIS Sustainability

#AISAunjaicyber #อุ่นใจไซเบอร์ #StopCyberbullying
#กระทรวงพม. #กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#พม. #ดย. #DCY

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post
09/08/2021

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post
06/08/2021

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post

https://news.thaipbs.or.th/content/306603
06/08/2021
"แยกขวดช่วยหมอ" เฟส 4 ชวนบริจาคขวดเพ็ทตัดชุด PPE มอบ รพ.สีแดงเข้ม

https://news.thaipbs.or.th/content/306603

เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และพันธมิตร ชวนบริจากขวดพลาสติก PET เพื่อผลิตชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยตั้....

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนิน"กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในบ้านพักเด็ก" สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยกิจกรรมด...
06/08/2021

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนิน"กิจกรรมปลูกผักสวนครัวในบ้านพักเด็ก" สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ณ บ้านพักเด็ก

02/08/2021

ขอขอบคุณ และขอส่งกำลังใจ ให้บุคลากร ดย. ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

"เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"

สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยนางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิง...
25/07/2021

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
โดยนางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมนโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 58 คน ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวฯ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กที่ผ่านการฝึกอบรม ฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีกระบวนการสร้างความตระหนัก เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่และเด็กเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็ก ผ่านการมีส่วนร่วมของเด็กและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานอย่างแท้จริง เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และเด็กได้รับการคุ้มครองจากการกระทำละเมิด อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในบ้านพักเด็ก สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยกิจกรรมดัง...
17/07/2021

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในบ้านพักเด็ก สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม "ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ณ บ้านพักเด็ก

17/07/2021

🤔คนรู้จักติดเชื้อโควิด เราต้องไปตรวจมั๊ย? เช็คเลยค่ะ
#ตรวจโควิด19

ปันน้ำใจให้น้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
13/07/2021

ปันน้ำใจให้น้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ปันน้ำใจให้น้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

13/07/2021

✨ ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
13 กรกฎาคม 2564

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post
13/07/2021

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post

13/07/2021

“ความเบื่อ”
เชื้อเพลิงแห่งจินตนาการชั้นยอดสำหรับเด็กๆ
.
ฝนตกหนักแต่เช้า
เด็กๆ จึงอดไปเล่นที่สนามข้างนอก
.
“ไม่เป็นไร เรามาหาอะไรทำสนุกๆ ข้างในกัน”
ภายใต้กติกา ไม่ทำให้ตัวและผู้อื่นเดือดร้อน หรือ ทำให้ข้าวของเสียหาย
ที่สำคัญ "เล่นแล้วเก็บให้เหมือนเดิม" หรือ "ช่วยกันเก็บให้สะอาด"
.
"ความเบื่อ" ค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็น "ความสนุก"
.
เด็กชายเทลูกบอลขนาดเล็กมากมายออกจากตระกร้า พร้อมกับตะโกนว่า “หิมะถล่ม”
สงครามปาหิมะ(บอล)จึงได้เริ่มขึ้นในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ นี้
.
เด็กหญิงต่อบล็อกไม้สูงหลายชั้น เธอบอกเพื่อนว่า “วันนี้ไม่มีเจ้าหญิง เพราะเจ้าหญิงหนีออกจากหอคอยไปแล้ว” จากนั้นก็รีบจูงเพื่อนวิ่งไปทั่วห้อง
.
เด็กชายนำปากกาสีเมจิจุดไปทั่วกระดาษ จากนั้นเขาก็มุดไปนอนหงายหน้าอยู่ใต้โต๊ะ เขาติดกระดาษไว้ใต้โต๊ะโดยใช้เทปที่เตรียมไว้ พร้อมกับชวนเพื่อนๆ ว่า “มานอนดูดาวด้วยกันสิ ดาวเต็มท้องฟ้าเลย”
.
เมื่อเผชิญความเบื่อ เด็กๆ มักหาทางจัดการความเบื่อด้วยวิธีของพวกเขาเอง
“ความเบื่อ” จึงเป็นเชื้อเพลิงแห่งจินตนาการชั้นยอดสำหรับเด็กๆ
เพื่อให้พวกเขาสร้างสรรค์การเล่นและสิ่งใหม่ๆ
.
ช่วงวัยเด็ก จินตนาการกับความจริงมักจะอยู่รวมกันจนแทบแยกออกจากกันไม่ได้ แต่กระนั้นพ่อแม่และผู้ใหญ่ไม่ต้องวิตกไป เพราะช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ยืนยาวสักเท่าใดนัก นอกจากนี้ความวิเศษของจินตนาการได้นำหัวใจของเด็กๆ ให้โบยบิน ณ ช่วงเวลานั้น...
เมื่อพวกเขานึกอยากคุยกับสรรพสิ่ง แมลง จิ้งจก ต้นไม้ใบหญ้า พวกเขาสามารถคุยกันได้ไม่รู้เบื่อ
เมื่อพวกเขานึกอยากที่จะบิน พวกเขาสามารถติดปีกให้กับกล่องลังแล้วทะยานขึ้นท้องฟ้าไปได้ทุกเมื่อ
.
“ทุกๆ อย่างล้วนเป็นไปได้ในจินตนาการของพวกเขา"
.
สำหรับเด็กๆ แล้ว พวกเขาพยายามมองหาแต่ “ความสนุก” ที่ซ่อนอยู่
พวกเขาจึงพบเจอกับความสุขได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่
แต่เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เราอาจจะหยุดมองหา “ความสนุก” ไปแล้ว
และเรามักจะมองเห็นแต่สิ่งที่ผิดพลาดได้ง่ายกว่าการพยายามมองให้เห็นสิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่
.
อย่ากลัวที่จะให้เด็กๆ ได้เจอกับความเบื่อบ้าง
เพื่อให้หัวใจและสมองของเด็กๆ ได้นำทาง
ให้ร่างกาย แขนขา นิ้วมื้อน้อยๆ ได้ทำงาน
นำพาพวกเขาออกเดินทางและเติบโต
.
ด้วยรักจากใจ
เม
เพจตามใจนักจิตวิทยา

ประชาสัมพันธ์...📣📣 กลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับ การประเมิน ITA  เพื่อสร้างการรับรู้ และยกระดับการม...
10/07/2021
ITA @ DCY

ประชาสัมพันธ์...
📣📣 กลุ่มพัฒนาบุคลากร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์​เกี่ยวกับ การประเมิน ITA เพื่อสร้างการรับรู้ และยกระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://youtu.be/rsPyHGnG14Q
ขอบคุณค่ะ 🙏🙏🙏

ทำความรู้จัก ITA กันเถอะ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กและเจ้าหน้าที่สถานสงเค...
09/07/2021

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้รับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
และพระราชทานหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ให้แก่เด็กสถานสงเคราะห์ฯ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

Photos from Parents One's post
06/07/2021

Photos from Parents One's post

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post
06/07/2021

Photos from กรมกิจการเด็กและเยาวชน's post

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้นำแนวคิด“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”โดยการจัดกิจกรรมแต่งสวนข้างบ้าน"ให้เด็กๆได้ลงมือขยายC...
06/07/2021

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้นำแนวคิด“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”โดยการจัดกิจกรรมแต่งสวนข้างบ้าน"ให้เด็กๆได้ลงมือขยายCactus"ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงง่ายมีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ผ่อนคลาย ปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับตัวเด็กในการดูแลต้นไม้ที่ปลูกด้วยตนเอง ทั้งนี้สนันสนุนการใช้เวลาว่างร่วมกันภายในครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ณ บ้านพักเด็ก

🤦🏻‍♀️ หากคนเรามีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ๆ แล้วไม่รู้จักวิธีการที่จะจัดการกับความเครียดนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก ไ...
01/07/2021

🤦🏻‍♀️ หากคนเรามีความเครียดสะสมเป็นเวลานาน ๆ แล้วไม่รู้จักวิธีการที่จะจัดการกับความเครียดนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเรียน หรือเรืองอื่น ๆ
📌 วันนี้ Dcy จะพาทุกท่านมาคลายความเครียดด้วย 5 วิธีกันค่ะ

1. ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้
การได้ใช้เวลาค่อย ๆ ปลูกต้นไม้ การได้มองอะไรสีเขียว ๆ ทำให้เราสบายตา รดน้ำต้นไม้ ได้กลิ่นไอของดิน ทำให้รู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย

2. ดูหนัง
ลองหาหนังเบาสมองเพื่อคลายความเครียด เช่น การ์ตูนเด็ก หนังตลก และหนังรักโรแมนติก ไม่แนะนำให้เป็นหนังที่ต้องใช้ความคิดมากนัก จะได้ไม่เครียดกันนะคะ

3. เล่นดนตรี หรือฟังเพลง
การได้ฟังเพลงที่ชื่นชอบ เปิดดนตรีเบา ๆ หรือเล่นดนตรีที่ชื่นชอบ ก็สามารถช่วยคลายความกังวลได้ดี

4. ทำอาหาร และกินอะไรอร่อย ๆ
การได้กินอะไรอร่อย ๆ หรือการได้ลองทำอะไรกินเอง นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วยังได้เป็นการฝึกฝีมือไปในตัวด้วย

5. ออกกำลังกาย
การได้ลองให้ร่างกายทำงานหนัก ๆ ก็สามารถช่วยให้สมองไม่ต้องคิดอะไรเยอะ และยังได้เป็นการพักผ่อนสมองปล่อยความเครียดไปกับหยดเหงื่อแทน และยังทำให้เรามีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

✅ ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถนำไปใช้เพื่อคลายความเครียดทั้งจากการทำงาน การเรียน หรือเรื่องอื่น ๆ ได้นะคะ

https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2839339086331662/?sfnsn=mo

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี❤❤คุณแอน​ จักรพงษ์
24/06/2021

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี❤
❤คุณแอน​ จักรพงษ์

24/06/2021

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ได้ที่

✅ Facbook Fanpage : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth

✅ Instagram : dcy.connect
https://instagram.com/dcy.connect?r=nametag

✅ Website : www.dcy.go.th

✅ Youtube : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย.
https://www.youtube.com/channel/UCdMHFNmKesp_h6bD6JIC20g/videos

✅ Twitter : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
https://twitter.com/dcymsdhs?s=11

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

ที่อยู่

255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือทำกิจกรรมกับเด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-7484-5 ต่อ 119 หรือการบริจาคเงินโดยโอนผ่านบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว หมายเลข 021-1-08821-8

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623547483

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านร:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จะรับเด็กหญิงอายุ 5 -18 ปี โดยตรงจากหน่วยงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือหน่วยงานอื่นเข้าไว้ในความอุปการะรับดูแล ซึ่งเด็กหญิงเหล่านี้จะตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 หมวด 3 ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมดังนี้

- ขาดผู้อุปการะ

- ครอบครัวยากจนหรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือนร้อน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พระรามสองนะคับ
ขอทราบเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินบริจาคครับ
รายละเอียดที่อยู่ๆที่กล่องข้อความนะครับ
พระเจ้าอวยพรนะลูกๆ
#ชีวิตหมาแมววัดท่านใจบุญโปรดเมตตาด้วยค่ะ #ทุกตัวเราทำหมันค่ะ #ท่านใจบุญโปรดเมตตาบริจาคอาหารให้สุนัขและแมวที่วัดกว่า 400 ชีวิตด้วยค่ะ #สุนัขและเเมวที่วัดกำลังขาดเเคลนอาหารอย่างหนัก ข้าวสาร ค่าทำหมัน ค่ารักษาพยาบาล(สุนัขและแมวทุกๆตัวเราจะทำหมันเพื่อลดปริมาณเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะและช่วยเหลือทำการดูแลเลี้ยงดูอย่างดีและใส่ใจทุกๆชีวิตค่ะ) จรัล 13 บางแวก 104 เขตภาษีเจริญ วัดมะพร้าวเตี้ย 619-0-36003-9 กรุงเทพ ก้องภพ เกตุเต็ง โทร.063-868-2284
วันนี้เป็นวันเกิดนายณัฐพล ธีระนันท์นะครับทุกท่าน 😊😊สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่าน☺☺ ️ไม่ว่าปีที่แล้ว (2561/2018) จะผ่านอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อน ไม่สบายใจใด ๆ ✌🏻✌🏻ปัญหาสุขภาพ😊😊สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี💪🏻💪🏻ขอให้ปีใหม่นี้ (2562/2019) พบกับเรื่องราวที่สวยงาม �สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ หน้าที่การงานประสบความสำเร็จที่ดี🌈🌈เงินทองไหลมาเทมา🏆🏆สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง ๆ และมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี👍🏻👍🏻ที่สำคัญ☺️☺️ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา และทุก ๆ นาที 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎏🎏🎏🎏 Happy New Year 2019 - สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิ จจัง 😊😊(n)(u)(t)☺☺
วันนี้เป็นวันเกิดของนายณัฐพล ธีระนันท์นะครับ 😊😊สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่าน😊😊 ️ไม่ว่าปีที่แล้ว (2561-2018) จะผ่านอุปสรรค ปัญหา ความเดือดร้อน ไม่สบายใจใด ๆ ✌🏻✌🏻ปัญหาสุขภาพ😊😊สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดี💪🏻💪🏻ขอให้ปีใหม่นี้ (2562 & 2019) พบกับเรื่องราวที่สวยงาม �สุขภาพแข็งแรง ธุรกิจ หน้าที่การงานประสบความสำเร็จที่ดี🌈🌈เงินทองไหลมาเทมา🏆🏆สนุกสนานกับเรื่องราวต่าง ๆ และมีกำลังกาย กำลังใจที่ดี👍🏻👍🏻ที่สำคัญ☺️☺️ขอให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา และทุก ๆ นาที 🎉🎉🎉🎉🎁🎁🎁🎁🎊🎊🎊🎊🎏🎏🎏🎏 Happy New Year 2019 - สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิ จจังนะครับทุกท่าน 😊😊(n)(u)(t)☺☺
มีใครเรียนจบไหมคับหางานบอกได้เลยนะคับที่นี่รับเด็กทำงาน
ถ้ามีช่วยติดต่อกลับมาด้วยเบอร์0640254041ผมเป็นน้องชาย
ที่นี้มีคนชื่อนันทจันทราไหมที่ถูกส่งมาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
หนูอยากติดต่อแม่ทัศนีย์ มะลิซ้อนมากๆค่ะหนูอาภัสรี สงผัด(อุ๊)เคยยุที่นี้ตั้งแต่6ขวบ