สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2 สูงสุดของการบริการ
ศูนย์กลางคือประ

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส...
12/08/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2566
---------------------------------
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลรา...
28/07/2023

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

13/07/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1 สาขาธนบุรี 2 สาขาบางกอกน้อย สาขาบางกอกใหญ่

04/07/2023

ทรงพระเจริญ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1 สาขาธนบุรี 2 สาขาบางกอกน้อย สาขาบางกอกใหญ่

26/06/2023

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เนื่องในวโรกาสมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒๐
๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1 สาขาธนบุรี 2 สาขาบางกอกน้อย สาขาบางกอกใหญ่

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีด้วยเกล้าด้ว...
03/06/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/25 #

07/05/2023

สรรพากรยืนยันยังไม่มีการจัดเก็บภาษีการเดินทาง เป็นการสำรวจความคิดเห็นตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น #กรมสรรพากร

ทรงพระเจริญ5 พฤษภาคม  วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า...
05/05/2023

ทรงพระเจริญ
5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาขาธนบุรี 2

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ 4 พฤษภาคม 2566วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัต...
04/05/2023

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

01/05/2023
29/04/2023

ทรงพระเจริญ
29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1 ,สาขาธนบุรี 2,สาขาบางกอกน้อย ,สาขาบางกอกใหญ่

26/04/2023

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.rd.go.th/40733.html

06/04/2023

วันจักรี ๖ เมษายน

วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะทรงปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น แม้จะทรงเป็นเสนาบดีที่มีบรรดาศักดิ์สูงสุดในแผ่นดิน คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่ก็มิได้ทรงสืบสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดทั้งสิ้น

ดังนั้นเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงต้องทรงปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในพระชนมชีพใหม่ จากสามัญชนมาสู่ความเป็นเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเปลี่ยนจากบ้านหรือจวนมาเป็นพระบรมมหาราชวัง ตำหนักบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับสถาปนาให้มีพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี การกินอยู่ การพูดจา การวางตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง

พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
02/04/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

ร่วมลงนามถวายพระพร
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/23

31/03/2023

🚨แจ้งเตือนโค้งสุดท้าย บุคคลธรรมดา👨‍🦰 👱‍♀️
อย่าลืม‼️ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91📜 ปีภาษี 65

31/03/2023
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2ประกาศขยายเวลาทำการ ช่วงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2565วันจันทร์ถ...
18/03/2023

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2
ประกาศขยายเวลาทำการ ช่วงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2565
วันจันทร์ถึงศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566
เวลา 16.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 18 และ 25 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 16.30 น.
หากมีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-4652333

09/03/2023

📢📢 สรรพากร เตือนประชาชน ‼️ อย่าหลงเชื่อเข้าร่วมขบวนการทุจริตขอคืนภาษี 📍 มีโทษทางกฎหมาย
#ขบวนการทุจริต #กรมสรรพากร #เตือนประชาชน #มิจฉาชีพ #ทุจริต

02/03/2023

📣“สะดวก ง่าย ปลอดภัย”🎉
📢ยืนยันตัวตนดิจิทัลด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
สำหรับการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของกรมสรรพากรมากมาย เช่น
✅บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing)
✅ระบบตรวจสอบข้อมูลทางภาษี (My Tax Account)
✅ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax)
✅ระบบตรวจสอบเงินบริจาค (e-Donation)
หากมีข้อสงสัยติดต่อ ☎RD Intelligence Center 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่
#เป๋าตัง #ยืนยันตัวตนดิจิทัล
#ภาษี #กรมสรรพากร

28/02/2023

⚠️ระวัง sms ปลอม‼️
กรมสรรพากรไม่ส่งลิงค์ผ่าน sms ทางมือถือ
#ระวังมิจฉาชีพ #เตือนภัย #กรมสรรพากร

27/02/2023

📣📣 เพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางกรมสรรพากร
👉 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ www.rd.go.th/rdeservice
📍 ให้ประชาชนติดต่อได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น
#กรมสรรพากร

ใครบ้างต้องยื่นภาษี(?)👉บุคคลที่มีรายได้ทุกคน ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีทั้งแบบภาษี ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91แล้วต้องย...
27/02/2023

ใครบ้างต้องยื่นภาษี(?)
👉บุคคลที่มีรายได้ทุกคน ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีทั้งแบบภาษี ภ.ง.ด.90 กับ ภ.ง.ด.91

แล้วต้องยื่นเมื่อไหร่ (?)
👉ยื่นภาษีเงินได้ปี 2566 ของเงินได้ปี 2565
💁🏻‍♂️ยื่นแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 1 มกราคม-8 เมษายน 2566
💁🏻‍♀️ส่วนกรณีผู้ที่จะยื่นเอกสาร เสียภาษีแบบกระดาษ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ยื่นแบบออนไลน์ ได้ที่นี่ 👉https://efiling.rd.go.th/rd-cms/

สามารถดาวโหลด แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ที่นี่ 👉 https://www.rd.go.th/62292.html

06/02/2023

e-Withholding Tax ที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน
สมัครใช้งานวันนี้ ได้ลดทั้งอัตราภาษี ลดขั้นตอน ถึง 31 ธันวาคม 2568 ติดต่อธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

16/01/2023

📌TAX STATION
พ่อค้าแม่ค้า online มาเตรียมความพร้อมก่อนยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 ปีนี้ รู้ก่อน พร้อมก่อน ไม่พลาด ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่าย
พบกับวิทยากร คุณนงลักษณ์ รองกลัด ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศสรรพากร ผู้ตอบปัญหาข้อสงสัยได้ทุกเรื่อง
วันอังคารที่ 17 ม.ค.2566 ⏰⏰เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

#ภาษีเป็นเรื่องง่าย #ภงด90 #กรมสรรพากร

09/01/2023

📣Q&A ถาม-ตอบ สารพันคำถาม มาตรการ “ช้อปดีมีคืนปี 2566”
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566
👉🏻สงสัยช้อปดีมีคืน 📍ที่นี่มีคำตอบ : https://bit.ly/3k5BEry

#ช้อปดีมีคืน2566 #ใบกำกับภาษี #กรมสรรพากร

07/01/2023

ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมสรรพากร

ร่วมลงนามถวายพระพร
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/22

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ ซึ่งแอบอ้างเป็นสำนักงานสรรพากรธนบุรี เพื่อให้แอดเพิ...
03/01/2023

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2
ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพ ซึ่งแอบอ้างเป็นสำนักงานสรรพากรธนบุรี เพื่อให้แอดเพิ่มเพื่อนผ่านทางไลน์ เพื่อชำระภาษี ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้โดยตรง
โทร.02-465-2333

01/01/2023

📣เริ่มแล้ว!! มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ซื้อสินค้าหรือบริการ
อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
📌ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566

#กรมสรรพากร #ช้อปดีมีคืน2566

20/12/2022

ปีใหม่นี้ กรมสรรพากร No Gift Policy
#กรมสรรพากร #งดรับของขวัญ

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจา...
16/12/2022

ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

14/12/2022

e-Filing in your Life หัวข้อ : ผู้ประกอบการส่งเอกสารสมัคร ได้ที่ไหน? ต่างกันยังไง? #กรมสรรพากร #ภาษี #ยื่นแบบออนไลน์ #เสี.....

07/12/2022

e-Filing in your Life หัวข้อ : ผู้ประกอบการ อยากยื่นภาษีออนไลน์ต้องทำอย่างไร? # # #กรมสรรพากร # #ภาษี # #ยื่นแบบออนไลน์ # #เสียภาษ...

ที่อยู่

อาคารธนบุรีพลาซ่า ชั้น 15
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624652333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ >>
เชิญชม LIVEสด SMEs Voice …เอางั้นหรือ! ตามล่าภาษีเอสเอ็มอี ปล่อยผีภาษีคนรวย
#}