Social-security Social Security ประกันสังคม โรงพยาบาลตำรวจ เลือกประกันสังคมโรงพยาบาลตำรวจดีอย่างไร
1. สะดวก One stop service
เดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงได้สามสถานี ชิดลม(200+200ม) ราชดำริ (400+50ม)สยาม(500+200ม)
จอดรถที่เซ็นทรัลเวิลด์ได้ฟรีสามชั่วโมง ผู้ป่วยมีใบนัดสามารถขึ้นไปจอดบนอาคารจอดรถชั้น 2A 3B
ยื่นห้องสิทธิ์ แล้ว one stop service ที่ห้องตรวจประกันสังคม(ห้องเดียวกับ ประกันสุขภาพ) ทั้งเจาะเลือด ตรวจกับแพทย์ และรับยา กรณีต้องปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญ นอกห้อง สามารถได้คิวพิเศษไม่ต้องรอนาน
2. มาตราฐาน ตติยภูมิ เทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ (โรงเรียนแพทย์หลายแห่งไม่รับประกันสังคม)
3. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
4. มีบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
5. สามารถใช้บริการในเครือข่ายของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพฯอีก 6 แห่ง คือ รพ.วชิระ รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.เลิดสิน และ รพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้า

ติดต่อ โดยตรงที่ ศูนย์ประสานสิทธิ์ โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 0-2207-6364-5 หรือ 0-2207-6140 , 02-652-5328 หรือ อีเมล์ [email protected]
เว๊บไซด์ http://www.policehospital.go.th/ssi หรือ http://www.facebook.com/ssi.pgh

Final program: 2nd Osteoporosis day (23 June 2016) @ PGH
02/06/2016

Final program: 2nd Osteoporosis day (23 June 2016) @ PGH

Final program: 2nd Osteoporosis day (23 June 2016) @ PGH

เชิญ พยาบาลและแพทย์ รับฟังวิชาการinternal PAJACการดูแลผู้ป่วยข้อเทียมขั้นหนึ่งของสู่ความเป็นเลิศของ กลุ่ hip&kneeกลุ่มงา...
04/09/2014

เชิญ พยาบาลและแพทย์ รับฟังวิชาการ
internal PAJAC
การดูแลผู้ป่วยข้อเทียม
ขั้นหนึ่งของสู่ความเป็นเลิศ
ของ กลุ่ hip&knee
กลุ่มงานออร์โธฯ รพ.ตร.

เชิญ ฟัง วิชาการ เรื่อง osteoporosis liaison(capture the fx)พุธ 27สค 9.30น -12.00น12น รับประทาน อาหารลงทะเบียนที่สำนักงา...
26/08/2014

เชิญ ฟัง วิชาการ เรื่อง osteoporosis liaison(capture the fx)
พุธ 27สค 9.30น -12.00น
12น รับประทาน อาหาร

ลงทะเบียนที่สำนักงานออร์โธฯ 6948

เชิญ ฟัง วิชาการ เรื่อง osteoporosis liaison(capture the fx)
พุธ 27สค 9.30น -12.00น
12น รับประทาน อาหาร

ลงทะเบียนที่สำนักงานออร์โธฯ 6948

ที่อยู่

Police General Hospital, Pathumwan
Bangkok
10330

ข้อมูลทั่วไป

ท่านจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? จากการทําประกันสังคม กับ รพ.ตร. 1. มีช่องเขียว(Green Channel) เช่น มีคลินิก ประกันสังคม มีช่องทําบัตรสําหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ และมีห้องจ่ายยาแยกต่างหาก 2. การบริการในคลินิก ประกันสังคม มีลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service เช่น บริการเจาะเลือด รวมทั้งตามผล LAB บริการทํา แผล เป็นต้น 3. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาให้บริการ เช่น การผ่าตัดหัวใจ สวนหัวใจ ใส่สเต้นท์ การผ่าตัดกระดูก ผ่าตัดนิ่ว ผ่าตัดด้านสูติฯ ผ่าตัดสมอง และผ่าตัดตา ฯลฯ ด้วยวิธีการที่ทันสมัย ทําให้แผลเล็กเสียเลือดน้อย และนอน รพ.ไม่นาน 4. มีเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เช่น ตรวจ MRI,CT SCAN 5. มีห้องรับผู้ป่วยประกันสังคมเป็น ห้องปรับอากาศ และรับประทานอาหารพิเศษ 6. ให้บริการ ตรวจรักษาตลอด 24 ชม. นอกเวลาราชการ สามารถใช้ บริการได้ที่ห้องฉุกเฉินฯ 7. มีบริการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค รวมทั้งการให้ คําแนะนําปรึกษาด้านสุขภาพ 8.กรณีโรคที่เกินขีดความสามารถ รพ.ตร.จะส่งไปรักษาต่อ หรือต้องฝากรักษา เพราะเคลื่อนย้ายไม่ได้ รพ.ตร.รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9. ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการ รพ.ของ รัฐอีก 6 แห่ง ใน กทม. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ รพ.กลาง,วชิระฯ,ตากสิน,เจริญกรุงฯ สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ รพ.เลิดสิน 10. มีช่องทางให้ผู้ประกันตนร้องเรียนกรณี ไม่พึงพอใจ เช่น ศูนย์สบายใจ มีกล่องรับความคิดเห็น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร และมีคณะทํางานรับความคิด เห็นด้านคุณภาพ ประชุมแก้ไขปัญหาเป็นประจํา E-mail: [email protected] โทร. 02-2076140, 02-2533509 11. ไม่มีคําว่า “เตียงเต็ม” สําหรับผู้ประกันตนของ รพ.ตร. 12. ยาที่จ่ายให้ ไม่ต่ํากว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 13. ใช้ กองทุนเงินทดแทน กรณีเป็นผู้ป่วยนอกเฉพาะผู้ประกันตน ของ รพ.ตร. 14. มีศูนย์ประสานสิทธิ์ทําหน้าที่ติดต่อประสาน งาน กรณีมีการรับ-ส่งต่อผู้ประกันตน 15. รพ.ตร. เป็นสถาน ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ด้วยบริการ รถไฟฟ้า และมีรถเมล์ผ่านหลายสาย — เลือก ปกส.รพ.ตร.ปี56ได้อะไร

เว็บไซต์

http://ssi.pgh.police.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Social-securityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Social-security:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด