กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 5 อาคารตึก 6 ชั้น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2579-7740 หรือ 1335
E-mail : [email protected] หรือ [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่จะโป...
13/07/2021

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ 13 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีส...
04/07/2021

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ​ 4 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตรียมความพร้อม
01/07/2021

เตรียมความพร้อม

26/06/2021

📖✍️🌏🏞งานวิจัย กรมพัฒนาที่ดิน
มุ่งเน้นตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรดินและที่ดิน
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก
สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้
สู่การใช้งานได้จริงของเกษตรกร
--------------------------------------------------
58 ปี #กรมพัฒนาที่ดิน
มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน
ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม

18/06/2021

รางวัลชนะเลิศ ประเภท : เยาวชน การประกวดคลิปวีดีโอสั้น เล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน ในระดับพื้นที่

เนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2564 (Desertification & Drought Day)

เด็กหญิงธรรมรส ผ่องพันธ์
โรงเรียน : นารายณ์คำผงวิทยา จังหวัดสุรินทร์
ผลงาน : ฟื้นฟูดินทรายสู่การผลิตพืชอินทรีย์

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564 #RestorationLandRecovery
17/06/2021

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564

#RestorationLandRecovery

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564 #RestorationLandRecovery
17/06/2021

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564

#RestorationLandRecovery

วันทะเลทรายและภัยแล้งโลก 17 มิถุนายน 2564

#RestorationLandRecovery

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 2กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านทั้ง 2 รางวัล1. รางวัล...
14/06/2021

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปี 2564 ขั้นตอนที่ 2

กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านทั้ง 2 รางวัล

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

2. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด : หมวด 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยจะได้รับการตรวจประเมินผลงาน (site visit)
ระหว่างเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

ทรงพระเจริญ​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​ด้...
03/06/2021

ทรงพระเจริญ​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ​ ๓​ มิถุนายน​ ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ข้าพระพุทธเจ้า​
ผู้บริหาร​ ข้าราชการ และ​ เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📢📢📢 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบ...
27/05/2021

📢📢📢 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1
https://www.opdc.go.th/content/MzM หรือ
https://drive.google.com/file/d/13uWfBsGcH4IG28YJHrmJhXgE-YrAxSgT/view?usp=sharing

โดย กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

🎉🎉🎉🎉🎉

📢📢📢 สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1
https://www.opdc.go.th/content/MzM หรือ
https://drive.google.com/file/d/13uWfBsGcH4IG28YJHrmJhXgE-YrAxSgT/view?usp=sharing

โดย กรมพัฒนาที่ดิน ผ่านการประเมินในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

🎉🎉🎉🎉🎉

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริห...
27/05/2021
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564
สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1 รายละเอียด ดังนี้

https://www.opdc.go.th/content/MzM หรือ
https://drive.google.com/file/d/13uWfBsGcH4IG28YJHrmJhXgE-YrAxSgT/view?usp=sharing

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: [email protected]

26/05/2021

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธ ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความว่า

“ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ชวนให้ระลึกถึงเหตุการณ์ เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้ ดังปรากฏเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่า พระองค์ทรงผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร ทอดพระเนตรทิศทั้งหลาย ทรงพระดำเนินย่างพระบาทไปเจ็ดก้าว แล้วทรงเปล่งพระอาสภิวาจาว่า ‘เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก’ ดังนี้ อุปมาดั่งการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ให้ต่างตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กำหนดชีวิตของตนเอง สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้พ้นทุกข์ ให้มีชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์ ถึงขั้นจะรู้แจ้งสัจธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้ โดยหาใช่เพราะการดลบันดาลของพรหม เทพ หรือชะตาฟ้าดินแต่อย่างใด

พุทธบริษัททั้งหลาย จึงพึงพิจารณาถึงย่างก้าวแห่งธรรมะ ๗ ประการ อันนำไปสู่การตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่า ‘โพชฌงค์ ๗’ ประกอบด้วย สติ ความระลึกได้, ธรรมวิจยะ การศึกษาสอดส่องธรรมะ, วิริยะ ความพากเพียร, ปีติ ความเอิบอิ่มใจโดยปราศจากอามิส, ปัสสัทธิ ความสงบกายใจ, สมาธิ ความมีจิตตั้งมั่น และ อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง

อย่างไรก็ดี ก่อนจะย่างไปให้ครบทั้ง ๗ ก้าว สู่ความเป็นเลิศในโลกนั้น มนุษย์ผู้ปรารถนาอิสรภาพ จำเป็นต้องเริ่มต้นฝึกฝนตนเองให้มั่นคงในย่างก้าวสำคัญก้าวแรกแห่งการพัฒนา ได้แก่ ‘สติ’ กล่าวคือ ให้รู้เท่าทันในการเคลื่อนไหว ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิต และในความคิดทั้งหลายให้ได้ หากปราศจากสติเสียแล้ว องค์ธรรมแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับมนุษยชาติประการอื่น ๆ ย่อมไม่อาจจะติดตามมาได้เลย

ขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นศึกษาอบรมเจริญสติ ให้รู้เท่าทันกาย วาจา และใจของตนเอง อันนับเป็น ‘ปฏิบัติบูชา’ ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.”

แนวทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์
25/05/2021

แนวทางการประชุมผ่านระบบออนไลน์

🎉🎉🎉📢📢📢 ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัล"ผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564"...
24/05/2021

🎉🎉🎉

📢📢📢 ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัล
"ผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564"
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 58 ปี

❤️🙂🙂🙂❤️

🎉 ครบรอบ 58 ปี "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน"แบบ New Normal 🎉“58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ใช้ที่ดิน...
23/05/2021

🎉 ครบรอบ 58 ปี "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน"
แบบ New Normal 🎉

“58 ปี กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งมั่นเป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ใช้ที่ดินทำเกษตรอย่างเหมาะสม"

📌 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสด
23 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านทาง Live Facebook 👇

https://www.facebook.com/ldd.go.th

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปีการสถาปนากรมพัฒนาที่ดินวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์http://w...
23/05/2021

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี
การสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
http://webapp.ldd.go.th/congratulations/index.aspx

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 58 ปี
การสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์
http://webapp.ldd.go.th/congratulations/index.aspx

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ประกาศผลงานที่ผ่านการ...
22/05/2021

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ประกาศผลงานที่ผ่านการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ขั้นตอนที่ 1 (ประเมินจากเอกสาร) โดยผ่านการประเมิน "ระดับดี"

📌 ผลงาน : โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดีผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
📌 หน่วยงาน : สพด.ศรีสะเกษ สพข. 4

📝 ทั้งนี้จะมีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานใน "ระดับดีเด่น" ต่อไป

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

📢 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ประกาศผลงานที่ผ่านการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ขั้นตอนที่ 1 (ประเมินจากเอกสาร) โดยผ่านการประเมิน "ระดับดี"

📌 ผลงาน : โครงการโคกจานแก้จน ปลูกถั่วพร้าบำรุงดินดีผลผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูน
📌 หน่วยงาน : สพด.ศรีสะเกษ สพข. 4

📝 ทั้งนี้จะมีการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานใน "ระดับดีเด่น" ต่อไป

🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

22/05/2021

⭐️เชิญรับฟัง การเสวนา "การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ(รุนแรง)ต่อภาคการเกษตร" ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

🎤มาฟังแนวทางดี ๆ กับผู้ร่วมเสวนาที่น่าสนใจและเปี่ยมไปด้วยความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก :
👏นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
👏นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
👏นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
👏ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาดิน
👏และ ดร. อรรณพ พุทธโส ผู้ดำเนินรายการ

💐ผ่านระบบ Video Conference และ Live page : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#ของดีต้องบอกต่อ #กรมพัฒนาที่ดิน #58ปีสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน #LDD

ประชุม การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2
18/05/2021

ประชุม การจัดทำระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2

กพร. ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19
11/05/2021

กพร. ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19

กพร. ร่วมใจ ป้องกันภัย COVID-19

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ E : Establish สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิ...
11/05/2021

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

E : Establish สร้างสรรค์
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

E : Establish สร้างสรรค์
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำองค์กร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ P : Prompt to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองอย่างต่อ...
07/05/2021

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

P : Prompt to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

P : Prompt to change พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ยอมรับฟังความคิดเห็น

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร...
05/05/2021

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กลุ่ม...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเ...
01/05/2021

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ⁣สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ⁣มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร⁣ขอพระองค...
29/04/2021

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ⁣
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ⁣มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร⁣

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม⁣
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ⁣
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ⁣มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร⁣

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม⁣
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มเสี่ยง โควิด-19 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม#กรมควบคุมโรค
26/04/2021

กลุ่มเสี่ยง โควิด-19 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

#กรมควบคุมโรค

กลุ่มเสี่ยง โควิด-19 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

#กรมควบคุมโรค

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ O : Ownership รับผิดชอบร่วมกัน มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเ...
26/04/2021

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

O : Ownership รับผิดชอบร่วมกัน
มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

O : Ownership รับผิดชอบร่วมกัน
มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

23/04/2021

🚑🤝9 ทำ 9 ห่างไกล โควิด-19
ร่วมด้วยช่วยกัน
สร้างความปลอดภัย(Covid-19)อุ่นใจแน่นอน
#กรมพัฒนาที่ดิน
#สำนัก #กอง #สพข. #สพด. #ศูนย์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#หน่วยงานทุกภาคส่วน
#ประชาชน

20/04/2021

สร้างความปลอดภัย(Covid-19)อุ่นใจแน่นอน
พด. ร่วมด้วยช่วยกัน
ยึดหลัก D-M-H-T-T-A
#กรมพัฒนาที่ดิน
#สำนัก #กอง #สพข. #สพด. #ศูนย์
#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มา - กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ H : Honesty มีคุณธรรม ชื่อสัตย์ เสมอภาค โปร่งใสสามารถตรวจสอบไ...
19/04/2021

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

H : Honesty มีคุณธรรม ชื่อสัตย์ เสมอภาค โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

HOPE : วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

H : Honesty มีคุณธรรม ชื่อสัตย์ เสมอภาค โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
08/04/2021

ระบบปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดินผ่านการประเมิน PMQA 4.0 (ขั้นตอนที่ 1)ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาค...
05/03/2021

กรมพัฒนาที่ดิน
ผ่านการประเมิน PMQA 4.0 (ขั้นตอนที่ 1)

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1

27/02/2021
Photos from ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC's post
11/01/2021

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC's post

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-7740

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

..... (12 ก.ค. 2564) ขอมอบของขวัญให้กรมฯ เมื่อผมมีอายุครบ 80 ปี . ผมเข้าทำงานในกรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 (หลังวันสถาปนากรมฯ 5 เดือนกับ 8 วัน) และทำต่อเนื่องมาเรื่อยจนเกษียณ (เออลี่ 2 ปี) แล้วทำงานให้กรมฯ แบบจิตอาสาต่อมาจนทุกวันนี้ นับถึงวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึง จะเป็นระยะเวลาที่ผมเป็นจิตอาสานาน 22 ปีเต็ม .....เนื่องจากผมได้ใช้ชีวิตมาครบ 80 ปีแล้ว เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรที่จะสรุปงานสำคัญๆ ที่ผมทำมา โดยเฉพาะตอนปีท้ายๆ สำหรับให้น้องๆ เก็บไว้ใช้ประโยชน์ ตอนนี้จึงได้จัดทำสไลด์โชว์งานพิธีฉลองวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ (23 พ.ค. 2564) ครบ 58 ปีที่ท่าน รมช. ธรรมนัส พรหมเผ่า เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยได้รวบรวมภาพงามๆ ที่ช่างภาพกรมฯ และ จนท. ท่านอื่นๆ ได้ถ่ายไว้ แล้วนำมาใส่เพลง พด. ที่มีเนื้อหาเข้ากันได้กับพิธีการดังกล่าว ถึงขณะนี้ได้ทำเสร็จ 2 งาน คือ สไลด์โชว์งานดังกล่าวที่มีเพลงประกอบแยกกัน 2 เพลง คือเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" และ "รักกรมพัฒน์" เพลงทั้งสองมีเนื้อหาโดยรวมคือ เป็นการบรรยายหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนา ไปจนถึงการใช้ศาสตร์ด้านดินและน้ำในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับเป็นการรวบรวมความรู้สึกของผู้ทำงานในกรมฯ ว่ารักองค์กรของเราอย่างไรบ้าง และแต่ละคนรักมากน้อยเพียงใด .....จากที่ได้จับงานด้านการทำเพลงให้กรมฯ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา (เริ่มในสมัยท่านอธิบดีอภิชาต จงสกุล โดยกรมฯ ได้เชิญคณะนักร้องจิตอาสา "สานใจคอรัส" มาฝึกอบรมการร้องเพลงให้ จนท. กรมฯ อยู่ระยะหนึ่ง) ผมคิดว่าเนื้อหาของเพลงทั้งสองครอบคลุมเรื่องราวอย่างพอเพียง เมื่อเรานำเพลงมาร้องหลายๆ ครั้งจนคล่องและเข้าใจความหมายดี จะทำให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งแก่บุคลากรเอง หน่วยงาน ชุมชน และประเทศชาติ ผมจึงขอแนะนำให้น้องๆ ที่ทำงานกรมฯ นำเพลงทั้งสองมาร้องตามโอกาสที่เหมาะสม เช่นในช่วงงานเกษียณอายุ ระหว่างการฝึกอบรม (เช่นอบรมหมอดิน) งานวันดินโลก งานวันขึ้นปีใหม่ โดยมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วย ------ จากนี้ไป เนื่องจากวัยที่สูงขึ้นๆ ผมคงทำงานจิตอาสาให้กรมฯ น้อยลงกว่าเดิม จึงขออวยพรให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมทั้งการนำเพลงที่กลุ่มรักกรมพัฒน์ทำให้กรมฯ ซึ่งถึงขณะนี้ทำได้ 6 เพลงแล้ว (นอกจาก 2 เพลงที่เกี่ยวข้องในที่นี้แล้วยังมี "หมอดินอาสา" "ทุ่งปอเทือง" "รักษ์ดินน้ำ" และ "วันดินโลก") มาร้องตามโอกาสที่เป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ทั้ง 10 ที่การร้องเพลงหมู่มีอยู่ อันจะมีผลไปสู่การเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน (ตามแผนที่มีอยู่ กลุ่มรักกรมพัฒน์จะจัดทำเพลงให้กรมฯ รวมทั้งหมด 12 เพลงด้วยกัน คิดเอาว่าทำให้สาสมกับที่กรมฯ ไม่เคยมีเพลงประจำองค์กรมาก่อนเลยก่อนหน้านี้) .....สุดท้ายนี้ ผมขอยืนยันอีกสักครั้งว่า การนำภาพหลายภาพจากเหตุการณ์หนึ่งมารวมทำเป็นสไลด์โชว์ และนำเพลงที่เกี่ยวข้องมาใส่ไว้ด้วยหรือจะไม่ใส่ก็ได้ (เช่นไฟล์ทั้งสองในโพสต์นี้) ทำให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ จึงขอเสนอน้องๆ ที่มีหน้าที่ด้านบริหารในกรมพัฒนาที่ดินให้ช่วยพิจารณาสิ่งนี้ให้ถ่องแท้สักหน่อย หากเห็นดีด้วยตามนั้น ก็ขอได้โปรดกำหนดเป็นแนวทางการทำงานในกรมฯ ไว้ด้วยเลย .....ท้ายที่สุดจริงๆ ขอยกเอาคำพูดจากท่าน ปธน. เติ้ง เสี่ยว ผิง ของจีนมากระจายให้ทราบทั่วกันในกรมพัฒนาที่ดิน นั่นคือ ท่านได้กล่าวไว้ว่า "การจับหนู ไม่ว่าจะเป็นแมวสีขาวหรือสีดำ หากจับหนูได้ละก็ใช้ได้ทั้งนั้น" หวังว่าน้องๆ จะเข้าใจนะครับ หากใครยังไม่เข้าใจว่าคำพูดของท่านเติ้งมาเกี่ยวกับสังคมในกรมพัฒนาที่ดินอย่างไร เชิญถามผมได้เลยครับ (Deng Xiaoping famously said that it doesn’t matter if a cat is black or white so long as it catches mice.) . .....เพลงทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้ . ...เพลงบน: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' . 43 ภาพ 17.7MB 3.12 นาที . 210711 ...เพลงล่าง: งานพิธีฉลองวันสถาปนากรมฯ ครบ 58 ปี ชื่อเพลง 'รักกรมพัฒน์' . 43 ภาพ 17.5MB 3.11 นาที . 210711 . .....เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียงสานใจคอรัส . ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) . .....เพลง “รักกรมพัฒน์” เนื้อร้อง: ชาวพัฒนาที่ดิน 61 คน ทำนอง/ขับร้อง: กองดุริยางค์กองทัพอากาศ . …ขอบอกรัก รัก-รัก รักกรมพัฒน์...ที่ยืนหยัด ยึดมั่น ในหน้าที่ เพื่อให้ดิน และน้ำ สภาพดี...นับแต่ปี ศูนย์หก เป็นต้นมา …หน้าที่หลัก คือสำรวจ จำแนกดิน...อนุรักษ์ ปรับปรุงดิน มีปัญหา ข้อสำคัญ อย่าให้ดิน ถูกพัดพา...และเร่งหา น้ำเอาไว้ ใช้นานนาน …*บ้านหลังใหญ่ หลังนี้ ที่ผูกพัน...เราแบ่งปัน ความสุข ทุกสถาน ได้อบรม ได้ฝึกฝน ได้รู้งาน...จนทำได้ หลายๆ ด้าน โดยทั่วกัน …กรมพัฒน์เป็น เหมือนบ้าน หลังที่สอง...เรารู้สึก ดุจพี่น้อง แสนสุขสันต์ ต่างหันหน้า เข้าหา มาจำนรรจ์...งานลุล่วง นับร้อยพัน แผ่กว้างไกล ...รักกรมพัฒน์ เหมือนรักดิน ถิ่นกำเนิด...แดนเราเกิด เราอยู่ เราเติบใหญ่ จะมุ่งมั่น พัฒนา แผ่นดินไทย...เพื่อให้คง ความสมบูรณ์ ยั่งยืน △ *ร้องซ้ำจากที่นี่จนจบ
.....งานพัฒนาที่ดินที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี สพข. 10 ระหว่าง 20-26 มิถุนายน 2564 . โดย ผอ. วันชัย วงษา . 83 ภาพ 116MB 8.29 นาที . Enjoy!!! ครับ ------ เอ้อ..ผมอยากแนะนำให้พวกเราชาวพัฒนาที่ดินใช้โปรแกรมทำสไลด์โชว์ (4k slidemaker) ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อรวมภาพหลายๆ ภาพจากงานเดียวกัน และเปิดชมเป็นสไลด์โดยกดเพียงครั้งเดียว พร้อมกันนั้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ซึ่งผู้ชมจะเปิดเสียงหรือไม่เปิดเสียงก็แล้วแต่ความต้องการขณะนั้นครับ ทาง สพข. สพด. อาจขอให้ทางกรมฯ โดยฝ่ายเผยแพร่ฯ จัดการอบรมเรื่องนี้สักครึ่งวัน จนท. ของเราก็จะเรียนรู้พอเพียงทีเดียว
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส" ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) (ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)
.....ผมทำไฟล์จากภาพและเสียงร้องเดิมเพื่อสาธิตวิธียืนและนั่งเวลาร้องเพลงหมู่ของชาวพัฒนาที่ดิน เสียดายตอนนี้มีโรคระบาด Covid-19 รุนแรง ไม่เหมาะที่จะจัดให้ร้องเพลงหมู่ แต่เปิดฟังดีครับ เพราะตอนนี้เป็นช่วงเวลาวันเกิดกรมฯ เราจะได้มีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรมฯ ที่มีต่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ . Enjoy!!! ครับ เอ้อ...แล้วเผื่อใครมีอารมณ์จะฝึกร้อง นี่เป็นเนื้อร้องสำหรับเพลง "แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง" ที่เป็นเพลงองค์กรเพลงแรกของกรมพัฒนาที่ดินครับ เพลง “แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง” แต่ง/ร้อง: คณะนักร้องประสานเสียง "สานใจคอรัส" ~อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ทั่วทุกถิ่นตะวันออกตกเหนือใต้ แก้ปัญหาดินนํ้าประชาทั่วไทย ให้มั่นใจชีวีสมบูรณ์ (สร้อย 1) ขอดูแลด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย ~ตามรอยปฐพีใต้ธุลีพระบาท ร่วมสร้างชาติอย่างพอเพียงด้วยดินดี มีหมอดินอาสาเป็นพลังสำคัญ จับมือกันพัฒนาประเทศไทย (สร้อย 2) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย (สร้อยจบ) ขอตอบแทนด้วยจงรักและภักดี หน้าที่นี้เราน้อมรับอย่างภูมิใจ ทุ่มเททำเพื่อคนนับล้าน ให้ก้าวไกลยั่งยืนตลอดไป เชิดชื่อพัฒนาที่ดินคู่แผ่นดินไทย เชิดชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” คู่แผ่นดินทอง แผ่นดินไทย...แผ่นดินทอง △ (บรรทัดสุดท้ายพยายามออกเสียงให้สูงเท่ามาตรฐาน) (ยาว 2.14 นาที . จัดทำเสร็จ 170315)
.....คำแนะนำการนำภาพมาสร้างเป็นคลิปเพลง
.....เพื่อนๆ ชอบไหมครับ หากผมจะจัดทำเพลง "ดั่งกันเกรา" โดยใส่ทำนองให้แล้วเสร็จ และมอบให้กรมพัฒนาที่ดินในโอกาสที่ผมอายุครบ 80 ปี??? ผมโชคดีที่ได้กวีร่วมสมัย ดร. อภิชาติ ดำดี ช่วยแต่งเพลงนี้ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับ ------ ผมชอบเป็นพิเศษ 2 บรรทัดสุดท้ายน่ะครับ "พัฒนา ที่ดิน ถิ่นไทยเรา...ดั่งกันเกรา คู่ถิ่น แผ่นดินไทย? 😃 เมื่อเสร็จ เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ 7 หลังจากเพลง 'แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง' 'หมอดินอาสา' 'ทุ่งปอเทือง' 'รักษ์ดิน-น้ำ' 'รักกรมพัฒน์' 'วันดินโลก' แล้วจะตามติดด้วยเพลง 'อนุรักษ์ดินและน้ำ' เป็นเพลงที่ 8 แล้วก็เพลงที่ 9, 10, 11, 12 😺
(fire)ยินดีต้อนรับa💗 เข้าสู่เว็บออนไลน์ที่คนนิยมเล่นมากที่สุดในตอนนี้ (crown)JOKERTH 789 ชื่อนี้ บริการดี การันตี เรื่องการเงิน (2 stars)สมัครวันนี้รวยทันที (star)สล็อต ยิงปลา คาสิโนมากกว่า1000เกมส์ กล้าท้าให้คุณลอง (yes)ฝาก-ถอนไว ยิ่งกว่า4G (gift)มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสิคะ (fourleafclover)กิจกรรมเครดิตฟรีให้ทุนไปปั่นก่อน ไม่ต้องฝากก่อน (fourleafclover)สนใจร่วมกิจกรรมเครดิตฟรี กด88