Korean Education Center in Thailand

Korean Education Center in Thailand Embassy of the Republic of Korea Korean Education Center(KEC) 주태국대한민국대사관 한국교육원
(25)

เปิดเหมือนปกติ

Study in Korea for Thais
22/09/2020

Study in Korea for Thais

[ประชาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program โครงการทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี]

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ผลการเรียนดี โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายประจำวัน ให้แก่ผู้ได้รับทุนได้ศึกษา เกี่ยวกับประเทศเกาหลี
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ตามไฟล์แนบ

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการสมัคร ต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและส่งทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วน(EMS) เท่านั้น มาตามที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบ โดยเอกสารต้องถึง ภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

● ส่งเอกสาร : เอกสารทั้งหมดต้องถึงภายใน 12 ตุลาคม 2563
● วิธีการส่ง : ทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วน (EMS) เท่านั้น
* ไม่สามารถส่งทางแมสเซนเจอร์ได้ (เช่น ไลน์แมน),ไม่สามารถมาส่งด้วยตนเองได้

▷ คะแนนพิเศษ
● ลูกหลานของทหารผ่านศึกเกาหลีจะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 5% จากคะแนนทั้งหมดในรอบคัดเลือกเอกสาร
(Descendants of Korea War veterans will receive additional 5% of the total marks.)
● ผู้ที่มีผลคะแนนสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี(TOPIK) ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก 10% จากคะแนนทั้งหมดในรอบคัดเลือกเอกสาร
(Applicants who received TOPIK level 3 or above will be given additional 10% points of the total marks during the evaluation.)

▷ คำแนะนำเพิ่มเติม (สำคัญ)
● หลักฐานยืนยันสัญชาตินั้น ต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงสัญชาติและแสดงความสัมพันธ์ของผู้สมัคร บิดามารดา โดยต้องส่งใบสูติบัตรหรือ สำเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง
(แนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและบิดามารดา)
● ผู้ที่ต้องการสมัครมหาวิทยาลัยโคเรีย (Korea University) ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยได้ที่ไฟล์แนบ และตรวจสอบระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน

[ลิงค์แนบ]

2021 GKS-U Application Guidelines (English)
https://drive.google.com/file/d/1vAbj4H2ST5hHZq7fhZcLeEK4mAESMCNC/view?usp=sharing

2021 GKS-U Application Guidelines (Korean):
https://drive.google.com/file/d/1aCbG3aLBaKgR_2sEKhVbjfDdWq-dqwG5/view?usp=sharing

2021 GKS-U Application Form:
https://drive.google.com/file/d/1zSusoFsCvASREJ0AYyIcKRL5VySi1G6p/view?usp=sharing

2021 GKS-U Overview of Univ.(Embassy Track):
https://drive.google.com/file/d/1dKv8kgNI9w7HnfczFpFSEyiP_F1NuY-w/view?usp=sharing

2021 GKS-U Available Department:
https://drive.google.com/file/d/1oAy-BZ24zS8aHTzpd32DTFC4-1XRHNHa/view?usp=sharing

2021 GKS-U-FAQ :
https://drive.google.com/file/d/1riSxSeEmotQghZNiKjOrDLd9BHqRtIfw/view?usp=sharing

[Korea University] Additional Document
https://drive.google.com/file/d/1QCqwcQpUPWQ3-DICa5_7AC70e0IB2_7F/view?usp=sharing

☎ สอบถามเพิ่มเติม (ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย)
Tel: 02-115-1027, E-mail: [email protected]
(จันทร์ ∼ ศุกร์ 08:30 น. ∼ 17:00 น. พักกลางวัน 12:00 น.∼ 13:00 น.)

[2021 한국정부초청장학프로그램(GKS) 학부과정 태국지역 장학생
선발 계획 안내]

한국 정부는 매년 전 세계 우수한 고등학교 졸업자들이 한국의 대학에서 꿈을 펼칠 수 있도록 학부과정 장학생으로 선발하여 대학 등록금, 항공료, 생활비 등을 지원하고 있습니다.

지원자격, 필요한 서류 등 자세한 내용은 첨부된 파일을 참조하시기 바랍니다.

관심이 있는 학생은 필요한 서류를 준비하여 2020년 10월 12일(월)까지 안내 드린 주소로 보내주시기 바랍니다.

● 제출기한 : 2020. 10. 12(월) 도착분에 한함
● 발송방법 : 우체국 등기(EMS)만 가능 * 오토바이 택배 (예 : Line Man), 방문접수 불가

▶ 가산점 부여
● 한국전쟁 참전용사의 후손에게 서류심사 총점의 5% 가산점 부여
(Descendants of Korea War veterans will receive additional 5% of the total marks.)
● TOPIK 3급 이상 취득자는 서류심사 총점의 10% 가산점 부여
(Applicants who received TOPIK level 3 or above will be given additional 10% points of the total marks during the evaluation.)

▶ 기타 안내
● 지원자의 출신 국가 정부에서 발행한 출생증명서 원본과 가족관계증명서 원본 중에 반드시 하나를 제 출해야 함. (지원자와 지원자 부모의 여권 사본 또는 신분증 사본 제출)
● 고려대학교의 경우, 국립국제교육원 제공 양식과 더불어 추가적으로 요구하는 필수 서류가 있으니 붙임 파일을 참고하시고 모집단위를 정확히 확인하여 주시기 바랍니다.

▶ 첨부된링크

2021 GKS-U Application Guidelines (English)
https://drive.google.com/file/d/1vAbj4H2ST5hHZq7fhZcLeEK4mAESMCNC/view?usp=sharing

2021 GKS-U Application Guidelines (Korean):
https://drive.google.com/file/d/1aCbG3aLBaKgR_2sEKhVbjfDdWq-dqwG5/view?usp=sharing

2021 GKS-U Application Form:
https://drive.google.com/file/d/1zSusoFsCvASREJ0AYyIcKRL5VySi1G6p/view?usp=sharing

2021 GKS-U Overview of Univ.(Embassy Track):
https://drive.google.com/file/d/1dKv8kgNI9w7HnfczFpFSEyiP_F1NuY-w/view?usp=sharing

2021 GKS-U Available Department:
https://drive.google.com/file/d/1oAy-BZ24zS8aHTzpd32DTFC4-1XRHNHa/view?usp=sharing

2021 GKS-U-FAQ :
https://drive.google.com/file/d/1riSxSeEmotQghZNiKjOrDLd9BHqRtIfw/view?usp=sharing

[고려대학교] 추가 제출 요청 서류 (Additional Document)
https://drive.google.com/file/d/1QCqwcQpUPWQ3-DICa5_7AC70e0IB2_7F/view?usp=sharing

▶ ☎ 문의 (주태국 한국교육원)
Tel: 02-115-1027, E-mail: [email protected]
(월∼금 08:30 ∼ 17:00, 점심시간 12:00 ∼ 13:00 제외)

03/09/2020

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันที่ 4 และ 7 กันยายน เนื่องในวันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on Sep, 4th, 7th
(Songkran Replacement Holiday)

Edu for Korean in Thailand
13/08/2020

Edu for Korean in Thailand

[ 제8회 재태국 한인 꿈나무 한마당 ]

1. 일시 : 2020. 10. 10 (토), 09:00 ~ 17:00
2. 장소(방법) : 온라인
3. 대상 : 태국 거주 한인 자녀
(유치부, 초등부, 중고등부)
4. 접수기간 : 2020. 9. 14 (월) ~ 10. 5(월)
5. 접수방법 : 방문접수
재태국 한인회 사무실
6. 문의 :
재태국 한인회 사무국 02-258-0331

11/08/2020

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันพุธที่ 12 สิงหาคม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed on 12th August.
(Mother's Day)

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 (เทอมครึ่งปีหลัง) ณ ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ทำการแห่...
04/08/2020

ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 (เทอมครึ่งปีหลัง) ณ ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ทำการแห่งใหม่ (อาคาร 42 ทาวเวอร์ สุขุมวิท 42) แม้จะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมพร้อมด้านความสะอาดเพื่อให้ผู้เรียนทุกท่านได้เรียนภาษาเกาหลีในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกท่านนะคะ 😃

한국교육원에서는 2020년도 하반기 한국어 강의를 맞이하여 새롭게 단장하였습니다.
또한, 코로나 바이러스의 유행에도 많은 학습자들이 안전한 환경에서 한국어를 배울 수 있도록 방역을 하였습니다.
모두 환영합니다~

27/07/2020

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันจันทร์ที่ 27 และ อังคารที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed on 27th, 28th July.
(Substitution Day for Songkran holiday(27), His Majesty The King's Birthday(28))

[หลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 ครึ่งปีหลัง]เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนครึ่งปีหลังที่กำลังจะเริ่มในสัปดาห์หน้...
23/07/2020

[หลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 ครึ่งปีหลัง]

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนครึ่งปีหลังที่กำลังจะเริ่มในสัปดาห์หน้า ทางศูนย์การศึกษาเกาหลี ใคร่ขอความกรุณาผู้เรียนทุกท่านปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

[2020년도 하반기 한국어 교육과정 공지]

다음주에 개강할 한국어 수업을 위하여 수강생들은 아래의 사항들을 준수해주시기 바랍니다.

[ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน]ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 (ครึ่งปีหลัง) มีดังต่อไปนี้ (กรุณา...
15/07/2020

[ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน]
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 (ครึ่งปีหลัง) มีดังต่อไปนี้ (กรุณาดูในรูปภาพด้านล่าง)

ผู้ที่สมัครเรียนในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่มีชื่อในรายชื่อกรุณาติดต่อทางอีเมล [email protected] เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

[수강신청 대상자 공지]
2020년도 하반기 대면강의 수강신청 대상자를 공지합니다.

수업을 신청 하였으나 명단에 이름이 없는 분은 [email protected] 으로 문의해 주시기 바랍니다.

[人사이트] 김영진 주태국 한국교육원장  "에듀테크로 한국어 교육, 세계에 퍼뜨리겠다"- 8 July 2020 (전자신문)
09/07/2020
[人사이트]김영진 주태국 한국교육원장 "에듀테크로 한국어 교육, 세계에 퍼뜨리겠다"

[人사이트] 김영진 주태국 한국교육원장 "에듀테크로 한국어 교육, 세계에 퍼뜨리겠다"
- 8 July 2020 (전자신문)

“에듀테크를 활용한 한국어 교육을 세계에 적극적으로 퍼뜨리겠습니다. 에듀테크는 코로나19 위기 극복뿐 아니라 학습 역량까지 높일 수 있는 효과를 낼 수 있습니다.” 김영진 주태국 한국교육원장은 전자신문과...

[ ประกาศปิดรับสมัคร ]หลักสูตรดังต่อไปนี้มีผู้สมัครเรียนครบเต็มจำนวนแล้วภาษาเกาหลีเตรียมสอบ TOPIK II (วันเสาร์) (ออนไลน์)...
08/07/2020

[ ประกาศปิดรับสมัคร ]
หลักสูตรดังต่อไปนี้มีผู้สมัครเรียนครบเต็มจำนวนแล้ว
ภาษาเกาหลีเตรียมสอบ TOPIK II (วันเสาร์) (ออนไลน์)

[공지]
수강인원 초과로 온라인 TOPIK II 대비 (주말반) 마감되었습니다.

06/07/2020

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันอังคาร ที่ 7 กรกฎาคม เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on Jul, 7th
(Asalha Bucha Day)

05/07/2020

[ประกาศ]
ศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย ปิดทำการวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม เนื่องในวันเข้าพรรษา

[Notice]
Korean Education Center in Thailand will be closed as on Jul, 6th
(Khao Phansa Day)

[ ประกาศปิดรับสมัคร ]หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อครอบครัวหลากหลายทางวัฒนธรรม LEVEL 1 (ภาคเช้าและบ่าย) มีผู้สมัครเรียนครบเต็มจ...
03/07/2020

[ ประกาศปิดรับสมัคร ]

หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อครอบครัวหลากหลายทางวัฒนธรรม LEVEL 1 (ภาคเช้าและบ่าย) มีผู้สมัครเรียนครบเต็มจำนวนแล้ว

ขอบคุณค่ะ

[공지]
수강인원 초과로 다문화 가정을 위한 한국어 I 오전, 오후 마감되었습니다.

감사합니다.

【 รายชื่อหลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 (ครึ่งปีหลัง) ของศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย】.1) หลักสูตรภาษาเกาหลี เพื่อ...
03/07/2020

【 รายชื่อหลักสูตรภาษาเกาหลี ประจำปี 2563 (ครึ่งปีหลัง) ของศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย】
.
1) หลักสูตรภาษาเกาหลี เพื่อครอบครัวหลากหลายทางวัฒนธรรม ระดับ 1
https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148612148563740
2) หลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไป ระดับต้น และ TOPIK Ⅰ
https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148626608562294
3) หลักสูตรภาษาเกาหลีออนไลน์ เตรียมสอบ TOPIK Ⅰ
https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148646265226995
4) หลักสูตรภาษาเกาหลีออนไลน์ เตรียมสอบ TOPIK Ⅱ
https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148646265226995
5) หลักสูตรภาษาเกาหลีออนไลน์ ระดับกลาง และ TOPIK Ⅱ
https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148646265226995
.
◉ รายละเอียดการรับสมัคร
1) ระยะเวลารับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 17:00 น.
2) วิธีการสมัคร : สมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
.
◉ ขั้นตอนการสมัคร
โอนเงินค่าลงทะเบียน → กรอกใบสมัครออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัคร) → ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ผ่านทางเพจเฟสบุค Korean Education Center in Thailand)
.
◉ สอบถามเพิ่มเติม
อีเมล์ [email protected] , โทร. 02-115-1028
.
------------------
.
【 주태국 한국교육원 2020년도 하반기 강의 목록 】
.
1) 정규과정_다문화 가정을위한 한국어 LEVEL 1
바로가기⇒ https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148612148563740
2) 정규과정_한국어 초급_TOPIKⅠ 대비
바로가기⇒ https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148626608562294
3) 온라인과정_한국어능력시험 TOPIK Ⅰ 대비
바로가기⇒ https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148646265226995
4) 온라인과정_한국어능력시험 TOPIK Ⅱ 대비
바로가기⇒ https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148646265226995
5) 온라인과정_한국어 중급_TOPIK Ⅱ
바로가기⇒ https://www.facebook.com/kecbkk/posts/3148646265226995
.
◎ 수강신청방법
1) 접수기간 : 2020. 7. 1 (수) ~ 2020. 7. 10 (금)
2) 접수방법 : 온라인신청만 가능 (전화, 방문 접수 불가)
.
◎ 접수절차 : 수강료 입금 → 온라인 신청서 작성 (입금증, 구비서류 사진 첨부)→ 전화면접(신청한 수업에 따라) → 수강대상자 명단 확인 (교육원 페이스북)
.
◎ 문의
이메일 : [email protected] , 전화 : 02-115-1028

[ the 10th e-ICON World Contest ]1. Title : The 10th e-ICON World Contest (e-learning International Contest of Outstandi...
02/07/2020

[ the 10th e-ICON World Contest ]

1. Title : The 10th e-ICON World Contest
(e-learning International Contest of Outstanding New ages)
2. Purpose : To develop e-learning contents/App to achieve SDGs
and to cherish the experience of sharing ICT
knowledge and technology, and global cooperation for
all participants.
3. Theme : Educational Mobile App as a Tool to achieve SDG 6*,
‘Clean Water and Sanitation' *See [Appendix 3 : Full list of the 17 proposed SDGs].
4. Participants : 10 teams of outstanding students and teachers in the
field of ICT (each team should be composed by 2
students and 1 teacher)
5. Contest type : Online Contest
※The whole process of the contest will be proceeded online this year owing to COVID-19 pandemic.
6. Application process and Activities : Letter of Intent and Application Submission(~7.9)
→ Confirmation and Announcement of final participants and teams(7.24) →
Pre-Activity(7.27~8.14) → Main Activity(8.17~9.4) → Award Ceremony(Sep.)
※Detail information : See [Appendix 2 & 3]

7. Application timeline : By July 9th, 2020 all documents to [email protected]

[ attached file ]
* 10th e-ICON World Contest ' Concept Note' v3
https://drive.google.com/file/d/1WaTxsEaF7tYdRTbAHO4T4QhHbQI5VtoW/view?usp=sharing

* 10th e-ICON World Contest Submission Documents_Appendix 1,2 v1
https://drive.google.com/file/d/18AZ2XgjHwavEykYfBRAE_fYIyTSN7RlL/view?usp=sharing

* ' Announcement' of the 10th e-ICON World Contest v3
https://drive.google.com/file/d/1mZXTcZ8v-Z5izLv5XdrCvfykipCdWuSu/view?usp=sharing

【 ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 】.◆หลักสูตรภาษาเกาหล...
01/07/2020

【 ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 】
.
◆หลักสูตรภาษาเกาหลี เพื่อครอบครัวหลากหลายทางวัฒนธรรม◆
.
◎ รายละเอียดหลักสูตร, ขั้นตอนการสมัคร, เอกสารที่ต้องใช้, เลขบัญชี, ที่ตั้งศูนย์ฯ กรุณาตรวจสอบในลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/18YDJUfFQP8AUDYPR2DJBb2_lmdG1OBy1/view?usp=sharing
.
◎ ข้อมูลการรับสมัคร
1) ระยะเวลารับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 17:00 น.
2) วิธีการสมัคร : สมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
.
◎ ขั้นตอนการสมัคร
โอนเงินค่าลงทะเบียน → กรอกใบสมัครออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัคร) → ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ผ่านทางเพจเฟสบุค Korean Education Center in Thailand)
.
※ กรุณาอ่านรายละเอียดรับสมัครอย่างละเอียด ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
.
◎ กรอกใบสมัครออนไลน์ ⇒ http://bit.do/korean_family
.
◎ แบบฟอร์มขอยกเลิกและคืนเงิน
ดาวน์โหลด ⇒ http://bit.do/2020koreanjuly_refund
.
------------------
.
【 주태국한국교육원 2020년도 하반기 수강생모집 】
.
◆다문화 가정을위한 한국어◆
.
◎ 상세내역 (강의안내, 신청 방법, 수강료 입금 계좌, 교육원 위치 등)
바로가기⇒ https://drive.google.com/file/d/1_nhig7vib1jYpjFkFwYX996bitKcLTW1/view?usp=sharing
.
□ 수강신청방법
1) 접수기간 : 2020. 7. 1 (수) ~ 2020. 7. 10 (금)
2) 접수방법 : 온라인신청만 가능 (전화, 방문 접수 불가)
.
◎접수절차 : 수강료 입금 → 온라인 신청서 작성 (입금증, 구비서류 사진 첨부)→ 전화면접(신청한 수업에 따라) → 수강대상자 명단 확인 (교육원 페이스북)

※수강신청전, 위 세부사항을 반드시확인하여 주시기 바랍니다.
.
◎온라인신청서
다문화 가정을위한 한국어⇒http://bit.do/korean_family
.
◎취소환불요청서
바로가기⇒ : http://bit.do/2020koreanjuly_refund

【 ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 】.◆หลักสูตรภาษาเกาหล...
01/07/2020

【 ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีทั่วไปประจำเดือนกรกฎาคม 2563 】
.
◆หลักสูตรภาษาเกาหลีระดับต้น และ TOPIK I◆
.
◎ รายละเอียดหลักสูตร, ขั้นตอนการสมัคร, เอกสารที่ต้องใช้, เลขบัญชี, ที่ตั้งศูนย์ฯ กรุณาตรวจสอบในลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1u8iF5Gm8Vhxrh693YgMwLVg9_3vOD18X/view?usp=sharing
.
◎ ข้อมูลการรับสมัคร
1) ระยะเวลารับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 17:00 น.
2) วิธีการสมัคร : สมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
.
◎ ขั้นตอนการสมัคร
โอนเงินค่าลงทะเบียน → กรอกใบสมัครออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัคร) → ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ผ่านทางเพจเฟสบุค Korean Education Center in Thailand)
.
※ กรุณาอ่านรายละเอียดรับสมัครอย่างละเอียด ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
.
◎ กรอกใบสมัครออนไลน์ ⇒ http://bit.do/korean_regular
.
◎ แบบฟอร์มขอยกเลิกและคืนเงิน
ดาวน์โหลด ⇒ http://bit.do/2020koreanjuly_refund
.
------------------
.
【 주태국한국교육원 2020년도 하반기 수강생모집 】
.
◆정규과정 한국어 초급_TOPIK I◆
.
◎ 상세내역 (강의안내, 신청 방법, 수강료 입금 계좌, 교육원 위치 등)
바로가기⇒ https://drive.google.com/file/d/1GMfQsJLd1jDUf7ETkcXNVAZBgsyz_fp1/view?usp=sharing
.
□ 수강신청방법
1) 접수기간 : 2020. 7. 1 (수) ~ 2020. 7. 10 (금)
2) 접수방법 : 온라인신청만 가능 (전화, 방문 접수 불가)
.
◎접수절차 : 수강료 입금 → 온라인 신청서 작성 (입금증, 구비서류 사진 첨부)→ 전화면접(신청한 수업에 따라) → 수강대상자 명단 확인 (교육원 페이스북)

※수강신청전, 위 세부사항을 반드시확인하여 주시기 바랍니다.
.
◎온라인신청서
다문화 가정을위한 한국어⇒http://bit.do/korean_regular
.
◎취소환불요청서
바로가기⇒ : http://bit.do/2020koreanjuly_refund

【 ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทยประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 】.**หลักสูตรออนไลน์...
01/07/2020

【 ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย
ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีออนไลน์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 】
.
**หลักสูตรออนไลน์**
◆ภาษาเกาหลี เตรียมสอบ TOPIK Ⅰ&Ⅱ
◆ภาษาเกาหลี ระดับกลาง และ TOPIK Ⅱ
.
◎ รายละเอียดหลักสูตร, ขั้นตอนการสมัคร, เอกสารที่ต้องใช้, เลขบัญชี, ที่ตั้งศูนย์ฯ กรุณาตรวจสอบในลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/1Fwsyrcemm_xkdTpR5CZAYdEl-m5VIzNh/view?usp=sharing
.
◎ ข้อมูลการรับสมัคร
1) ระยะเวลารับสมัคร : วันพุธที่ 1 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 17:00 น.
2) วิธีการสมัคร : สมัครทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง)
.
◎ ขั้นตอนการสมัคร
โอนเงินค่าลงทะเบียน → กรอกใบสมัครออนไลน์ (พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ในการสมัคร) → ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ผ่านทางเพจเฟสบุค Korean Education Center in Thailand)
.
※ กรุณาอ่านรายละเอียดรับสมัครอย่างละเอียด ก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์
.
◎ กรอกใบสมัครออนไลน์ ⇒ http://bit.do/korean_online
.
◎ แบบฟอร์มขอยกเลิกและคืนเงิน
ดาวน์โหลด ⇒ http://bit.do/2020koreanjuly_refund
.
------------------
.
【 주태국한국교육원 2020년도 하반기 수강생모집 】
.
**온라인 과정**
◆한국어 능력시험 대비 TOPIK Ⅰ&Ⅱ
◆한국어 중급_TOPIK Ⅱ
.
◎ 상세내역 (강의안내, 신청 방법, 수강료 입금 계좌, 교육원 위치 등)
바로가기⇒ https://drive.google.com/file/d/1olSHeGYWdWxSDXVL_oOAZkxfWpNvEzSI/view?usp=sharing
.
□ 수강신청방법
1) 접수기간 : 2020. 7. 1 (수) ~ 2020. 7. 10 (금)
2) 접수방법 : 온라인신청만 가능 (전화, 방문 접수 불가)
.
◎접수절차 : 수강료 입금 → 온라인 신청서 작성 (입금증, 구비서류 사진 첨부)→ 전화면접(신청한 수업에 따라) → 수강대상자 명단 확인 (교육원 페이스북)

※수강신청전, 위 세부사항을 반드시확인하여 주시기 바랍니다.
.
◎온라인신청서
다문화 가정을위한 한국어⇒http://bit.do/korean_online
.
◎취소환불요청서
바로가기⇒ : http://bit.do/2020koreanjuly_refund

【태국 교육부, 태국한국교육원 (KEC)에  '감사패' 수여】กระทรวงศึกษาธิการขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรเพื่อแสดงว่าKorean Education Center (KEC)เป็...
30/06/2020

【태국 교육부, 태국한국교육원 (KEC)에 '감사패' 수여】

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอมอบประกาศเกียรติคุณบัตรเพื่อแสดงว่า
Korean Education Center (KEC)
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี ๒๕๖๓
สมควรยกย่องและเชิดชูไว้เพื่อเป็นเกียรติสืบไป ขอให้มีความเจริญสุขสวัสดิ์ทุกประการ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

29 JUNE 2020

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Embassy of the Republic of Korea in Thailand -주태국대한민국대사관
26/06/2020

Embassy of the Republic of Korea in Thailand -주태국대한민국대사관

「2020 내가 한국 바로알리기의 주인공」 에세이 공모전 안내

한국학중앙연구원은 6.1(월)~7.31(금)간 외국인 및 재외국민을 대상으로 「2020 내가 한국 바로알리기의 주인공」에세이 공모전을 개최합니다.
관심있는 분들의 참여 바랍니다.

ㅇ 행사명 : 「2020 내가 한국 바로알리기의 주인공」에세이 공모전

ㅇ 행사 기간 : 2020.6.1(월) ~ 7.31(금) ※ 결과 발표 : 9.25(금) 예정

ㅇ 행사 내용 : 외국인 및 재외국민을 대상으로 '외국에서 보는 한국 이미지', '한국이해자료 활용' 과 관련된 에세이(한국어/영어, A4 3매 내외) 공모

ㅇ 시상 내역 : 최우수상 2명(외교부 및 교육부 장관상), 우수상 4명, 장려상 6명 등 총 12명

ㅇ 문의 : [email protected], [email protected]

http://overseas.mofa.go.kr/th-ko/brd/m_3204/view.do?seq=1346344&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

https://www.aks.ac.kr/cms/usr/wap/selectAplctnData.do?siteAplctnId=applyManageAks&applySeq=670304

「The Understanding Korea 2020 Contest Call for Essays」

The academy of Korean studies announced the Understanding Korea 2020 Contest Call for Essays. Please note the following guidelines. The Center for International Affair at AKS is the home of the Understanding Korea Project, which seeks to correct inaccurate information on and improve contents about Korea in international textbooks.

Application Period : June 1 - July 31, 2020
Prizes : Grand Prize(2), Excellence Prize(4), Participation Prize(6)
Contact : [email protected], [email protected]

http://overseas.mofa.go.kr/th-th/brd/m_3132/view.do?seq=760284&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1

http://intl.aks.ac.kr/english/viewtopic.php?t=570

ที่อยู่

ถนน สุขุมวิท
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621151028

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Korean Education Center in Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Korean Education Center in Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

안녕하세요.
안녕하세요. 싸라삿 위텟 방번 학교에서 한국어를 가르치는 이주홍입니다. 이번 TOPIK 시험에 저희 고등학교 학생들이 시험에 응시할 경우 응시료 할인 혜택이 있는지 궁금합니다.
Part-Time Language Instructors Insight English is looking for part-time language instructors to teach at our main branch on Silom Road in Bangkok. We are seeking instructors to teach the following languages: - Chinese / Japanese / Korean These positions are ideal for teachers with experience who would like to teach a more diverse range of students or newly qualified teachers looking to enhance their teaching skills in a practical environment. Our Courses Include: - General Language skills - Language skills - Language skills for specific purposes Part-time instructors are expected to be available to work a minimum of two evenings per week and the weekend. These positions pay a rate of 450 Baht per hour. In addition to your basic salary Insight English provides the following: - A work permit - Subsidized health insurance - Training & Development The successful applicants must be native speakers of the language they wish to teach and have a university degree. For more information, contact Insight English now.
Part-Time Language Instructors Insight English is looking for part-time language instructors to teach at our main branch on Silom Road in Bangkok. We are seeking part-time instructors to teach the following languages: - Chinese - Japanese - Korean - French - German - Spanish - Italian These positions are ideal for teachers with experience who would like to teach a more diverse range of students or newly qualified teachers looking to enhance their teaching skills in a practical environment. Our Courses Include: • General Language skills • Business language skills • Language skills for specific purposes Part-time language instructors are expected to be available to work a minimum of two evenings per week and the weekend. These positions pay a rate of 450 Baht per hour. In addition to your basic salary Insight English provides the following: • A work permit • Subsidized health insurance • Training & Development The successful applicants must be native speakers of the language they wish to teach and have a university degree. To apply, please see the information in the attached job ad.
Hi I'm looking for Korean Translator (Maximum 60,000 THB per month) ASAP until 28-Feb-20 Location: Bangkok or Chaengwattana • Minimum 3 years of translator experience • Advanced verbal and written translation in Korean, English and Thai • Fluent in Thai, Korean, English Level: Middle - Senior Project : Banking If you are interested on this position please share CV to [email protected]
Hello, we're HuenI LivingTel. Thanks for your attention to our facilities. It will take two minutes from sinchon station. There are numerous college, Yonsei University, Ewha University, Hongik University, Sogang University. all the room have a private toilet and bathroom. www.hueni.co.kr 02-336-2672, 010-3097-2670 Facebook : JesunI Kim CaCaoTalk : JesunI 5777 Thank you. No deposit No extra charges April 9 vacancy : room 506 ( ₩400,000 monthly) April 10 vacancy : room 410 ( ₩400,000 monthly) April 14 vacancy : room 608 ( ₩400,000 monthly) April 18 vacancy : room 402 ( ₩400,000 monthly)
2019 재외동포 국내교육과정(K-HED) 모집 안내 2019 Korean Homeland Education program guide 전 세계 동포사회와 대한민국을 잇는 한민족공동체, 재외동포 초청교육 ‣ 재외동포 차세대 글로벌 인재육성 ‣ 재외동포에 특화된 교육과정 운영, 실용적이고 전문화된 맞춤형 교육 1. 사업개요 - 주최: 교육부 국립국제교육원 - 주관: 국립공주대학교 2. 모집안내 - 모집과정: 대학수학준비과정(Ⅰ,Ⅱ), 한국이해과정(봄,여름,가을,겨울), 방학특별과정(여름,겨울) - 모집인원: 총 320명 내외 - 모집일정: 2019. 1. 22.(화) ~ 2. 28.(목) - 교육기간: 붙임 참조 3. 제출서류: 지원서, 수학계획서, 최종학교 졸업증명서, 성적증명서, 재외동포임을 증명하는 서류, 여권복사본 4. 접수처: 거주국 대한민국 재외공관(대사관/총영사관), 한국교육원 ※ 일본의 경우, 재일본대한민국민단 접수 가능 5. 장학금: 본 과정 지원자 중 재외공관장의 추천을 받은 재외동포를 대상으로 국립국제교육원에서 장학생을 선발 - 인원: 연 270명 정도 - 장학금: 신청과정(1개 과정) 교육경비 및 왕복항공료의 70%정도 지원 - 선발방법: 재외동관장의 추천을 통해 국립국제교육원에서 선발 6. 문의: 공주대학교 한민족교육문화원 (T. +82-41-850-6031, E-mail: [email protected])
รอลุ้นต่อไป จะได้ไหม😍😍
#สวัสดีครับอยากสอบถามว่าใครเคยเรียนระดับ 1-1 แล้วไม่ได้ใช้หนังสืออีกแล้วบ้างจะขออนุญาตขอมาใช้หรือซื้อต่อครับ ต้องการใช้ครับขอบคุณครับ
ฉันกำลังมองหาเลขานุการชั่วคราวของประเทศไทย งานของคุณง่ายมาก เพียงโพสต์คำขอของฉันในเว็บไซต์เช่น facebook หรือโทรหาใครบางคนเพื่อแจ้งข้อมูลจาก บริษัท ของฉันเพียงครั้งเดียว ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที เงินเดือนจะเป็น 100,000 won (สกุลเงินเกาหลี) ต่อทุกเหตุการณ์ มันง่ายมากและมี commisson สูง ทุกเพศและอายุเป็นไปได้ เพียงติดต่อฉัน 01024307322
สนใจอยากเรียนภาษาในช่วงเสาร์-อาทิตย์ พอจะมีคอสแนะนำไหมค่ะ สำหรับเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้นเลยค่ะ