ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพ

ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพ แหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการความรู้ด้านการพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แก่ประชาชนทั่วไป

เปิดเหมือนปกติ

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬาขอแนะนำ E-Book📍 คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy)👍 สรุป 5 ทักษ...
24/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
ขอแนะนำ E-Book
📍 คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy)

👍 สรุป 5 ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ (K-shape)
พร้อมเทคนิคการสื่อสารและตัวอย่างการนำไปใช้

🌟 เรียนรู้ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สามารถเลือกความรู้ที่ถูกต้อง
นำไปปฎิบัติได้นำไปสู่สุขสภาวะที่ดีขึ้น

👆 คลิกอ่าน
คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1zASqpyPhC6YHGPQ9E_4qfCbHjRfFJwwz/view?usp=sharing

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
ขอแนะนำ E-Book
📍 คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literacy)

👍 สรุป 5 ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ (K-shape)
พร้อมเทคนิคการสื่อสารและตัวอย่างการนำไปใช้

🌟 เรียนรู้ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ
สามารถเลือกความรู้ที่ถูกต้อง
นำไปปฎิบัติได้นำไปสู่สุขสภาวะที่ดีขึ้น

👆 คลิกอ่าน
คู่มือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1zASqpyPhC6YHGPQ9E_4qfCbHjRfFJwwz/view?usp=sharing

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" Superboy PEDRI " ท่านสามารถ...
23/09/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Superboy PEDRI "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Superboy PEDRI "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
22/09/2021

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนเดือนกันยายน 🏀🥊ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา- ชีวจิต -" Premature Menopause Sol...
22/09/2021

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนเดือนกันยายน 🏀🥊
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- ชีวจิต -
" Premature Menopause Solutions "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนเดือนกันยายน 🏀🥊
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- ชีวจิต -
" Premature Menopause Solutions "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต

📚 แนะนำ E-Book 📚 ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬาวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติAcademic Journal of Thail...
21/09/2021

📚 แนะนำ E-Book 📚
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Academic Journal of Thailand National Sports University

ปีที 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)
Volume 13 No. 3 (Sep - Dec, 2021)

แสกน QR Code เพื่ออ่าน E-book
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1xFJ_gb-2VaoICyPGg1eiUcmaBOGkz1df/view?usp=sharing

ที่มา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

📚 แนะนำ E-Book 📚
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
Academic Journal of Thailand National Sports University

ปีที 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)
Volume 13 No. 3 (Sep - Dec, 2021)

แสกน QR Code เพื่ออ่าน E-book
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1xFJ_gb-2VaoICyPGg1eiUcmaBOGkz1df/view?usp=sharing

ที่มา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอแนะนำ E-Book ว่าด้วยเรื่อง Covid-194 E-Book คู่มือการดูแลตนเองในช่วงก...
20/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอแนะนำ E-Book ว่าด้วยเรื่อง Covid-19
4 E-Book คู่มือการดูแลตนเองในช่วงการระบาดของ Covid-19

17/09/2021
Rerun : การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางฯ ประจำปี 2563

Rerun : การประกวดดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นอีสาน ประจำปี 2563

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของความสามารถทางสมองที่มีต่อระดับค...
17/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของความสามารถ
ทางสมองที่มีต่อระดับความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬา
เยาวชนชายไทย: เครื่องมือสำหรับค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์

ที่มา : สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
หมวดหนังสือ­ : กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้

https://www.dpe.go.th/research-files-431691791793

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของความสามารถ
ทางสมองที่มีต่อระดับความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬา
เยาวชนชายไทย: เครื่องมือสำหรับค้นหานักกีฬาที่มีพรสวรรค์

ที่มา : สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
หมวดหนังสือ­ : กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้

https://www.dpe.go.th/research-files-431691791793

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book คู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุปัจจุบัน สังคมไทยได้เข้...
16/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book
คู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
(Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญ คือ ความเจริญ
ทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุข
รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทาง
ด้านสุขภาพและมีความสนใจในการดูแลตนเอง
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดความเสื่อมของร่างกายมากกว่าวัยหนุ่มสาว
ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

กรมพลศึกษา มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีสุขภาวะที่ดี และได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมพลศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม
ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้นำองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อสังคมไทย
จะได้มีประชากรที่สุขภาพแข็งแรงและสามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

ที่มา : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
หมวดหนังสือ­ : กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้

https://www.dpe.go.th/manual-files-431891791792

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book
คู่มือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
(Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564
เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญ คือ ความเจริญ
ทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณสุข
รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทาง
ด้านสุขภาพและมีความสนใจในการดูแลตนเอง
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดความเสื่อมของร่างกายมากกว่าวัยหนุ่มสาว
ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

กรมพลศึกษา มีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีสุขภาวะที่ดี และได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ
ในยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมพลศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม
ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้นำองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ เพื่อสังคมไทย
จะได้มีประชากรที่สุขภาพแข็งแรงและสามารถ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

ที่มา : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
หมวดหนังสือ­ : กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้

https://www.dpe.go.th/manual-files-431891791792

15/09/2021

พลังงานในอาหารสร้างกล้ามเนื้อ

กรมพลศึกษาส่งเสริมคนไทยมีนันทนาการในวิถีชีวิต“การอ่าน” หนึ่งในนันทนาการ 11 ประเภท ขอเชิญชวนอ่าน e – book ท่องเที่ยวเส้นท...
15/09/2021

กรมพลศึกษาส่งเสริมคนไทยมีนันทนาการในวิถีชีวิต
“การอ่าน” หนึ่งในนันทนาการ 11 ประเภท
ขอเชิญชวนอ่าน e – book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ
อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต
เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
วาระปี พ.ศ. 2563 - 2564
ที่กรมการศาสนาจัดทำเผยแพร่

ท่านสามารถคลิกลิงก์ด้านล่าง
เพื่อเข้าไปอ่าน E-Book
V
v
https://pubhtml5.com/bookcase/rhgc

กรมพลศึกษาส่งเสริมคนไทยมีนันทนาการในวิถีชีวิต
“การอ่าน” หนึ่งในนันทนาการ 11 ประเภท
ขอเชิญชวนอ่าน e – book ท่องเที่ยวเส้นทางบุญ
อดีตสู่ปัจจุบัน ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต
เนื่องในโอกาส 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
วาระปี พ.ศ. 2563 - 2564
ที่กรมการศาสนาจัดทำเผยแพร่

ท่านสามารถคลิกลิงก์ด้านล่าง
เพื่อเข้าไปอ่าน E-Book
V
v
https://pubhtml5.com/bookcase/rhgc

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" RONALDO 7 Coming Home" ท่าน...
14/09/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" RONALDO 7 Coming Home"

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^

#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" RONALDO 7 Coming Home"

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^

#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

13/09/2021

"ถึงเวลาใช้ทุนทางศิลปกรรมขับเคลื่อนประเทศ"

สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ, ธัชชา ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ “พิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ทางโปรแกรม Zoom ด้านล่างหรือ Facebook Live อว. ในวันและเวลาดังกล่าว

Join Zoom Meeting
https://mhesi-go-th.zoom.us/j/84510243357?pwd=UXJ0Ymd6bHRBUXlUSCsrbmhZcEh6Zz09

Meeting ID: 845 1024 3357
Passcode: 156049

#ธัชชา #TASSHA #MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่เดือนกันยายน 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา- บ้านและสวน -" บ้านกับการเปลี่ยนแปลง "ท่...
13/09/2021

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่เดือนกันยายน 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- บ้านและสวน -
" บ้านกับการเปลี่ยนแปลง "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^

#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#บ้านและสวน

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่เดือนกันยายน 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- บ้านและสวน -
" บ้านกับการเปลี่ยนแปลง "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^

#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#บ้านและสวน

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book คู่มือโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทยอาหารแล...
10/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book คู่มือโภชนาการที่เหมาะสม
สำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

อาหารและโภชนาการ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องใช้พลังงานและสมรรถภาพทางร่างกายสูงมากทั้งในแง่ของ การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การบริโภคอาหารของนักกีฬาที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำ ให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อม และพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนั้น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการแนว ทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และจัดทำ “คู่มือโภชนาการที่เหมาะสม สำหรับนักกีฬาในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาหารไทยที่เหมาะสมที่มีสารอาหารเพียงพอ ต่อความต้องการร่างกายสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และลดการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับนักกีฬาจาก ต่างประเทศและเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หมวดหนังสือ­ : กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
https://www.2ebook.com/new/library/book_detail/nlt/01000482

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ (2ebooklibrary)

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book คู่มือโภชนาการที่เหมาะสม
สำหรับนักกีฬาในประเทศไทย

อาหารและโภชนาการ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬาซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องใช้พลังงานและสมรรถภาพทางร่างกายสูงมากทั้งในแง่ของ การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การบริโภคอาหารของนักกีฬาที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะทำ ให้นักกีฬามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อม และพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนั้น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการแนว ทางการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และจัดทำ “คู่มือโภชนาการที่เหมาะสม สำหรับนักกีฬาในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาหารไทยที่เหมาะสมที่มีสารอาหารเพียงพอ ต่อความต้องการร่างกายสำหรับนักกีฬาในประเทศไทย และลดการนำเข้าอาหารเสริมสำหรับนักกีฬาจาก ต่างประเทศและเป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
หมวดหนังสือ­ : กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
https://www.2ebook.com/new/library/book_detail/nlt/01000482

ที่มา : หอสมุดแห่งชาติ (2ebooklibrary)

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book วารสารเก่าแก่อันล้ำค่า..วารสาร Thailand Illustrates ปี ...
09/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book วารสารเก่าแก่อันล้ำค่า..

วารสาร Thailand Illustrates ปี 1966 ธันวาคม
เรื่อง ก้าวไปกับเอเชียนส์เกมส์ ครั้งที่ 5
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)
ท่านสามารถอ่านต่อได้ภายในเล่ม หน้าที่ 16-30

โดยเข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://mobile.nlt.go.th/readall/371400

ที่มา : National Library of Thailand

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book วารสารเก่าแก่อันล้ำค่า..

วารสาร Thailand Illustrates ปี 1966 ธันวาคม
เรื่อง ก้าวไปกับเอเชียนส์เกมส์ ครั้งที่ 5
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย)
ท่านสามารถอ่านต่อได้ภายในเล่ม หน้าที่ 16-30

โดยเข้าไปอ่านได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://mobile.nlt.go.th/readall/371400

ที่มา : National Library of Thailand

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" Road to Saint Petersburg " ...
08/09/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Road to Saint Petersburg "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Road to Saint Petersburg "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

07/09/2021

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) คืออะไร?

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่เดือนกันยายน 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา- ชีวจิต -" ฉบับพิเศษ รวมทุกเรื่องซึมเศร้...
06/09/2021

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่เดือนกันยายน 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- ชีวจิต -
" ฉบับพิเศษ รวมทุกเรื่องซึมเศร้าในยุคโควิท-19 ที่ต้องรู้ "
หมอชาวบ้าน
" ไขข้อสงสัย ปอดอักเสบ "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต #หมอชาวบ้าน

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" ROM 2.0 Lukaku The Blue " ท...
02/09/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" ROM 2.0 Lukaku The Blue "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" ROM 2.0 Lukaku The Blue "

ท่านสามารถเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ได้หลังจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
คลี่คลายลง หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

01/09/2021
01/09/2021
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้หลักธรรมทางศาสนาและปฏิทินวันพระ เดือ...
01/09/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้หลักธรรมทางศาสนาและปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2564

Photos from National Library of Thailand's post
01/09/2021

Photos from National Library of Thailand's post

ที่อยู่

154 ถ. พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622140120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด