ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพ

ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพ แหล่งศึกษาค้นคว้า และให้บริการความรู้ด้านการพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ
แก่ประชาชนทั่วไป

เปิดเหมือนปกติ

26/11/2021
26/11/2021
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอแนะนำ E-Book องค์ความรู้ทางด้านพลศึกษาและนันทนาการเรื่อง "ความท้าทายก...
25/11/2021
ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการเพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิก

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอแนะนำ E-Book องค์ความรู้ทางด้านพลศึกษาและนันทนาการ

เรื่อง "ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา
พลศึกษาและนันทนาการ เพื่อวิถีชีวิตใหม่
ในยุควิกฤติสุขภาพ"

โดย : ดร. จรวยพร ธรณินทร์

ท่านสามารถคลิกลิงก์ด้านล่าง
เพื่อติดตามเนื้อหา
V
https://online.pubhtml5.com/uaai/umgk/

ความท้าทายการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการเพื่อชีวิตวิถีใหม่ในยุควิกฤติสุขภาพ

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา- ชีวจิต -" 30 สูตรโฮมเมดประจำบ้าน "หา...
25/11/2021

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- ชีวจิต -
" 30 สูตรโฮมเมดประจำบ้าน "

หายป่วยแล้ว แต่ทำไมยังเหมือนไม่หาย
ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- ชีวจิต -
" 30 สูตรโฮมเมดประจำบ้าน "

หายป่วยแล้ว แต่ทำไมยังเหมือนไม่หาย
ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่าย และบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ของประเทศไทย ประจำปี 2563ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)htt...
23/11/2021

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่าย และบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนา ของประเทศไทย ประจำปี 2563

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

https://nrct.go.th/e-publish1/survey2563report/index.html

รายงานการสำรวจค่าใช้จ่าย และบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนา ของประเทศไทย ประจำปี 2563

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

https://nrct.go.th/e-publish1/survey2563report/index.html

23/11/2021

การเป็นผู้นำนันทนาการ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : คู่มือการฝึกอบรมเรื่องการเป็นผู้นำนันทนาการ https://www.dpe.go.th/manual-preview-402791791795

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" Jorginho Race to the Top " ...
23/11/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Jorginho Race to the Top "

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Jorginho Race to the Top "

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา- บ้านและสวน -" อยู่เย็น เป็นสุข "- หม...
22/11/2021

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- บ้านและสวน -
" อยู่เย็น เป็นสุข "
- หมอชาวบ้าน -
ผ่อนคลาย หายคิดถึง

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต #หมอชาวบ้าน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ได้จัดทำข่าว ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ดังนี้- เคล็ดลับซื้อสินค้าออนไล...
19/11/2021

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ได้จัดทำข่าว ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ดังนี้

- เคล็ดลับซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง ไม่ถูกขโมยข้อมูล
- สินค้าอันตรายที่ สคบ. มีคำสั่งห้ามขาย
- ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน

ท่านสามารถติดตามเนื้อหาเพิ่มเติม ทั้ง 3 เรื่อง
ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
V
https://drive.google.com/drive/folders/1H5-gB0sz4wp_Jll5nNBsDNlsxC6fM8gb

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ได้จัดทำข่าว ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 3 เรื่อง ดังนี้

- เคล็ดลับซื้อสินค้าออนไลน์ ได้สินค้าจริง ไม่ถูกขโมยข้อมูล
- สินค้าอันตรายที่ สคบ. มีคำสั่งห้ามขาย
- ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเงินประกันถังก๊าซหุงต้ม
เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน

ท่านสามารถติดตามเนื้อหาเพิ่มเติม ทั้ง 3 เรื่อง
ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
V
https://drive.google.com/drive/folders/1H5-gB0sz4wp_Jll5nNBsDNlsxC6fM8gb

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา ขอนำเสนอ E-Book รอบรู้นันทนาการ “รอบรู้นันทนาการ” จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม...
19/11/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book รอบรู้นันทนาการ

“รอบรู้นันทนาการ” จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ด้านนันทนาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนันทนาการ
ในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
และยังรวบรวมองค์ความรู้ของเครือข่ายนันทนาการ
กรมพลศึกษาเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม
นันทนาการตามความชอบและความถนัดได้

ที่มา : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา

ติดตามเนื้อหาภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
v
https://www.dpe.go.th/manual-files-421991791793

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ E-Book รอบรู้นันทนาการ

“รอบรู้นันทนาการ” จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ด้านนันทนาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนันทนาการ
ในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
และยังรวบรวมองค์ความรู้ของเครือข่ายนันทนาการ
กรมพลศึกษาเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบกิจกรรม
นันทนาการตามความชอบและความถนัดได้

ที่มา : สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา

ติดตามเนื้อหาภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
v
https://www.dpe.go.th/manual-files-421991791793

19/11/2021

วันลอยกระทง

ลอยกระทงวิถีใหม่" ห่างไกลโควิด

18/11/2021

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า และประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นวิถีชีวิต
พัฒนาทรัพยากร องค์ความรู้ นวัตกรรมนันทนาการ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
.
#นันทนาการ #กรมพลศึกษา

18/11/2021

ผอมได้ไม่ต้องอด
.
.
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา
#ผอมได้ไม่ต้องอด

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา- ชีวจิต -" Natural Program "- หมอชาวบ...
18/11/2021

🏀🥊 วารสาร-นิตยสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 🏀🥊
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา

- ชีวจิต -
" Natural Program "
- หมอชาวบ้าน -
หายป่วยแล้ว แต่ทำไมยังเหมือนไม่หาย

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#ชีวจิต #หมอชาวบ้าน

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
17/11/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

16/11/2021

สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
มุ่งมั่นพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน สืบสานกีฬามวลชนของชาติ
👉 กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาส่วนภูมิภาค กีฬาคนพิการและคนพิเศษ
กีฬาระหว่างประเทศ อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทย พร้อมทั้งศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้ด้านกีฬา
.
#สำนักการกีฬา
#กรมพลศึกษา

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" Young Gun Smith Rowe " ขอเช...
16/11/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Young Gun Smith Rowe "

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Young Gun Smith Rowe "

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

15/11/2021
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา ขอนำเสนอ สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬาตอน "ปวดหลัง" หายได้โดยไม่ใช่อุปกรณ...
15/11/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา
ตอน "ปวดหลัง" หายได้โดยไม่ใช่อุปกรณ์

จัดทำโดย : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
v
https://www.dpe.go.th/manual-files-401691791795

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
ขอนำเสนอ สาระน่ารู้จากคลินิกการกีฬา
ตอน "ปวดหลัง" หายได้โดยไม่ใช่อุปกรณ์

จัดทำโดย : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

วิธีอ่านต่อภายในเล่ม E-Book
ท่านสามารถแสกน QR Code ในภาพ
หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนี้
v
https://www.dpe.go.th/manual-files-401691791795

แนวทางการดำเนินการรณรงค์คู่มือต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐(ด้านการเสริมสร้างความ...
11/11/2021

แนวทางการดำเนินการรณรงค์
คู่มือต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(ด้านการเสริมสร้างความรู้)

คลิกลิงก์เพื่อติดตามเนื้อหาได้ภายในเล่ม
v
https://cdn.me-qr.com/pdf/1483138.pdf?v=11102021104456636512

แนวทางการดำเนินการรณรงค์
คู่มือต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(ด้านการเสริมสร้างความรู้)

คลิกลิงก์เพื่อติดตามเนื้อหาได้ภายในเล่ม
v
https://cdn.me-qr.com/pdf/1483138.pdf?v=11102021104456636512

10/11/2021

การพัฒนาโปรแกรมลดน้ำหนักสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน

ภาวะน้ำหนักเกินส่งผลต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว การออกแบบโปรแกรมเพื่อลดน้ำหนักให้เด็กจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความท้าทาย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมลดน้ำหนักของเด็กและเยาวชนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน/อ้วน จากหลากหลายฐานข้อมูล เช่น PubMed และ Google Scholar ช่วงระหว่างปี 2010–2019 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก เช่น อายุ ดัชนีมวลกาย โปรแกรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย เป็นต้น จากการค้นหาพบว่ามีบทความเข้าเกณฑ์ทั้งหมด 18 เรื่อง แบ่งเป็น 23 โปรแกรม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและเยาวชน จำนวนรวม 1,587 คน

ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมลดน้ำหนักจากงานวิจัยต่างๆ พบว่า เกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะน้ำหนักเกินส่วนใหญ่ใช้ BMI เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ International Obesity Task Force (IOTF) ในบางบทความอาจใช้ BMI z-score ทั้งนี้ ข้อค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย 18 เรื่อง ดังนี้
1. ตัวอย่างโปรแกรมด้านโภชนาการ เช่น การปรับปรุงคุณภาพอาหารและควบคุมพลังงานที่ได้รับ การควบคุมปริมาณแคลอรี่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การให้ความรู้ Self-monitoring การติดตามเมนูอาหารในแต่ละวัน การจำกัดปริมาณอาหารและเครื่องดื่มรสชาติหวาน
2. ตัวอย่างโปรแกรมกิจกรรมทางกาย เช่น สร้างคู่มือแนวทางกิจกรรมทางกาย /การกำหนดให้ออกกำลังกาย 30–60 นาทีต่อวัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่ง
3. การศึกษาตัวชี้วัดด้านระบบหัวใจและการเผาผลาญ ได้แก่ คอเลสเตอรอล LDL และ HDL ไตรกลีเซอไรด์ และความดันโลหิต
4.. ศึกษาบทบาทของผู้ปกครอง เช่น การทำอาหารเพื่อสุขภาพที่บ้าน/ ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างในการรับประทานอาหารให้ลูก เป็นต้น
5. ศึกษาบทบาททีมนักโภชนาการบำบัด
6. ระยะเวลาของการจัดโปรแกรม พบว่า ระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือ 4 สัปดาห์ และยาวที่สุดคือ 2 ปี

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย การใช้นักโภชนาการบำบัด และระยะเวลาในการวิจัย ล้วนส่งผลให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ พบว่าการที่ดัชนีมวลกาย (BMI) ลดลง มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารและกิจกรรมทางกาย อีกทั้งยังพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลดลงของ Cholesterol LDL, Triglycerides และ ความดันโลหิต ผลการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมลดน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนได้

การศึกษาวิจัยต่อไป ควรพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ช่วยลดน้ำหนัก และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดด้านระบบหัวใจและการเผาผลาญของเด็กและเยาวชน

#OriginalResearch: Bondyra-Wi´sniewska, B.; Myszkowska-Ryciak, J.; Harton, A. 2021. Impact of Lifestyle Intervention Programs for Children and Adolescents with Overweight or Obesity on BodyWeight and Selected Cardiometabolic Factors—A Systematic Review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 2061. https://doi.org/10.3390/ijerph18042061

สรุปและเรียบเรียงโดย นายอภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง
นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

รายงานประจำปี 2563Annual Report 2020กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านมาสารถคลิกลิงก์ด้านล่างหรือแสกน QR Code ที...
10/11/2021

รายงานประจำปี 2563
Annual Report 2020
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ท่านมาสารถคลิกลิงก์ด้านล่าง
หรือแสกน QR Code ที่ภาพ
เพื่ออ่าน E-Book
v
https://allprintanddesign.com/myebook/

รายงานประจำปี 2563
Annual Report 2020
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ท่านมาสารถคลิกลิงก์ด้านล่าง
หรือแสกน QR Code ที่ภาพ
เพื่ออ่าน E-Book
v
https://allprintanddesign.com/myebook/

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา.- สตาร์ซอคเก้อร์ -" Conte's Hotspur " ขอเชิญชวน...
09/11/2021

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Conte's Hotspur "

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

🏀🥊 นิตยสารกีฬาประจำสัปดาห์ 🏀🥊
ประจำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
.
- สตาร์ซอคเก้อร์ -
" Conte's Hotspur "

ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรกรมพลศึกษา
เเละประชาชนทั่วไป เข้ามาอ่านได้นะคะ ^__^
#ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
#นิตยสารกีฬา #กีฬา #สตาร์ซอคเก้อร์

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา
เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ ในปัจจุบัน) นอกจากจะมีพื้นที่สาธารณะให้ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมนันทนาการแล้ว วันนี้ทางเ...
08/11/2021

สนามศุภชลาศัย (สนามกีฬาแห่งชาติ ในปัจจุบัน)
นอกจากจะมีพื้นที่สาธารณะให้ออกกำลังกาย
หรือทำกิจกรรมนันทนาการแล้ว
วันนี้ทางเราขอแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ
และเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ นั่นก็คือ
“พิพิธภัณฑ์ กรมพลศึกษา” ซึ่งอยู่ภายใน
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา
กรมพลศึกษานั่นเอง

วันนี้เราจะพามาชม “พิพิธภัณฑ์ กรมพลศึกษา”
ที่เปิดให้ทุก ๆ ท่านมาเยี่ยมชมได้ ในทุกวันจันทร์ –
วันศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยไฮไลท์ของ “พิพิธภัณฑ์ กรมพลศึกษา”
วันนี้ ขอนำเสนอ 4 ชิ้นงานด้วยกัน คือ
1. แท่นที่ประทับยืนรับรางวัลใน กีฬาแหลมทองครั้งที่ 4
2. โต๊ะทำงานอธิบดีคนแรก ของกรมพลศึกษา
3. พระพลบดี ทรงช้างเอราวัณ 3 เศียร
4. ต้นฉบับเพลงกราวกีฬา
(โดยท่านสามารถแสกน Qr Code ที่ภาพ เพื่อชมภาพเสมือนจริง)

ชีวิตวิถีใหม่...ในบ้าน 🏡🏡เราจะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันอย่างไร ให้เหมาะกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบันสมาชิกทุกคนต้อง...
08/11/2021

ชีวิตวิถีใหม่...ในบ้าน 🏡🏡
เราจะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันอย่างไร
ให้เหมาะกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน

สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ
ทำให้บ้านเป็นพื้นที่สะอาด ปลอดเชื้อ
เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
ปลอดเชื้อ สุขภาพดี มีความสุข

ชีวิตวิถีใหม่...ในบ้าน 🏡🏡
เราจะปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันอย่างไร
ให้เหมาะกับการเปลี่ยนไปของโลกในปัจจุบัน

สมาชิกทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ
ทำให้บ้านเป็นพื้นที่สะอาด ปลอดเชื้อ
เพื่อที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย
ปลอดเชื้อ สุขภาพดี มีความสุข

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post
08/11/2021

Photos from กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา's post

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษาขอนำเสนอ E-Book เติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยแนะนำ 5 หัวข้อน่ารู้1. การเ...
05/11/2021

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา

ขอนำเสนอ E-Book เติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
แนะนำ 5 หัวข้อน่ารู้
1. การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
2. การเตรียมความพร้อมด้านสังคม
3. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
4. การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
5. การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาและกีฬา กรมพลศึกษา

ขอนำเสนอ E-Book เติมรู้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
แนะนำ 5 หัวข้อน่ารู้
1. การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ
2. การเตรียมความพร้อมด้านสังคม
3. การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
4. การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
5. การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ที่มา : กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

Photos from ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาเเละกีฬา กรมพลศึกษา's post
04/11/2021

Photos from ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพลศึกษาเเละกีฬา กรมพลศึกษา's post

ที่อยู่

154 ถ. พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622140120

เว็บไซต์

https://www.dpe.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด