สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
กลุ่มประวัติศาสตร์
กลุ่มแปลและเรียบเรียง
กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากรที่ปฏิบัติภารกิจด้านวิชาการเกี่ยวกับภาษาและหนังสือ โดยแบ่งกลุ่มงานทางวิชาการออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มประวัติศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี กลุ่มแปลและเรียบเรียง และกลุ่มภาษาและวรรณกรรม

เปิดเหมือนปกติ

หนังสือ #กวีนิพนธ์คุณพุ่ม จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ท่านที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็ปศูนย...
07/05/2021

หนังสือ #กวีนิพนธ์คุณพุ่ม จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

ท่านที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็ปศูนย์หนังสือกรมศิลปากรจากลิงก์นี้นะคะ https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/477/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1

#หนังสือเก่าทรงคุณค่า #กลุ่มภาษาและวรรณกรรม #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #กรมศิลปากร

หนังสือ #กวีนิพนธ์คุณพุ่ม จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

ท่านที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็ปศูนย์หนังสือกรมศิลปากรจากลิงก์นี้นะคะ https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/477/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1

#หนังสือเก่าทรงคุณค่า #กลุ่มภาษาและวรรณกรรม #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #กรมศิลปากร

เพจ #คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ที่มีสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นฝ่ายเลขาค่ะ
04/05/2021

เพจ #คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย ที่มีสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เป็นฝ่ายเลขาค่ะ

มารู้จัก #คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ กันค่ะ 😊

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพ...
04/05/2021

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี มาอ่านหนังสือ eBook ที่นักอักษรศาสตร์จากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบชำระเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะ

ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
https://www.finearts.go.th/main/view/18654-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81--%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒)
https://www.finearts.go.th/main/view/18630-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81--%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
https://www.finearts.go.th/main/view/18626-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8--%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%92-

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ http...
30/04/2021

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/527/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5

#อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี #หนังสือสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #หนังสือกรมศิลปากร

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/527/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5

#อันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี #หนังสือสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #หนังสือกรมศิลปากร

29/04/2021
29/04/2021

ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดอยู่ขณะนี้ แฟนหนังสือยังคงสามารถซื้อหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ได้ที่ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร อาคารกรมศิลปากเทเวศร์ ถ.ศรีอยุธยา ซึ่งยังเปิดให้บริการตามวันเวลาราชการ โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างขณะเข้าใช้บริการ หรือท่านสามารถสั่งซื้อหนังสือออนไลน์แบบบริการส่งถึงบ้านได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th/ ค่ะ 📚📖📜📃

#หนังสือสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #หนังสือกรมศิลปากร #ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #หนังสือวิชาการ #หนังสือเก่าทรงคุณค่า

องค์ความรู้ เรื่อง การบูชาเทพยดาพระเคราะห์ (ตอนที่ ๒) โดย นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี สำนัก...
29/04/2021

องค์ความรู้ เรื่อง การบูชาเทพยดาพระเคราะห์ (ตอนที่ ๒) โดย นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #การบูชาเทพยดาพระเคราะห์ #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #องค์ความรู้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #กลุ่มจารีตประเพณี #กรมศิลปากร

องค์ความรู้ เรื่อง การบูชาเทพยดาพระเคราะห์ (ตอนที่ ๑) โดย นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี สำนัก...
28/04/2021

องค์ความรู้ เรื่อง การบูชาเทพยดาพระเคราะห์ (ตอนที่ ๑) โดย นางสาวกมลพรรณ บุญสุทธิ์ นักอักษรศาสตร์ กลุ่มจารีตประเพณี สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

#องค์ความรู้ #การบูชาเทพยดาพระเคราะห์ #สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #องค์ความรู้สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ #กลุ่มจารีตประเพณี #กรมศิลปากร

องค์ความรู้ เรื่อง ฉันท์ชมกุฎี : เสียดสีอย่างมีอารมณ์ขัน โดยนายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาแล...
27/04/2021

องค์ความรู้ เรื่อง ฉันท์ชมกุฎี : เสียดสีอย่างมีอารมณ์ขัน โดยนายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #คำฉันท์ #ฉันท์ชมกุฎี #มหาห่วง

องค์ความรู้ เรื่อง การสละชีวิตเพื่อบำเพ็ญบารมีในนิทานชาดก โดยนางสาววกุล มิตรพระพันธ์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาแล...
26/04/2021

องค์ความรู้ เรื่อง การสละชีวิตเพื่อบำเพ็ญบารมีในนิทานชาดก โดยนางสาววกุล มิตรพระพันธ์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณกรรม #นิทานชาดก #พุทธศาสนา

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ http...
22/04/2021

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/467

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/467

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ http...
22/04/2021

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/472

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/472

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ http...
22/04/2021

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/471

สำหรับท่านที่สนใจหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากรค่ะ

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/471

13/04/2021
องค์ความรู้เรื่อง "ที่มาของน้ำแข็งในเมืองไทย"                  เรียบเรียงโดย นางสาวอาทิพร ผาจันดา  ...
07/04/2021

องค์ความรู้เรื่อง "ที่มาของน้ำแข็งในเมืองไทย"
เรียบเรียงโดย นางสาวอาทิพร ผาจันดา
นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มประวัติศาสตร์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบ...
07/04/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

องค์ความรู้เรื่อง ปัญหาศักราชปีครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนายธันวา วงศ์เสงี่ยม นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กล...
05/04/2021
ปัญหาศักราชปีครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

องค์ความรู้เรื่อง ปัญหาศักราชปีครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนายธันวา วงศ์เสงี่ยม นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #ประวัติศาสตร์ #สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช #ศักราช #กรุงธนบุรี

                            สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์สมัยธนบุรี ทรงได้รับการยกย่องเป็น “มหาราช” ใ.....

02/04/2021
องค์ความรู้ เรื่อง เมื่อเรือติดคลอง ใน "ตามเสด็จไทรโยค" โดยนายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและ...
31/03/2021
เมื่อเรือติดคลอง ใน

องค์ความรู้ เรื่อง เมื่อเรือติดคลอง ใน "ตามเสด็จไทรโยค" โดยนายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #วรรณคดี #วรรณกรรม #รัชกาลที่๕ #จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว #ตามเสด็จไทรโยค #เพลงยาว

กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

องค์ความรู้ เรื่อง "ไม้ดัดในบทเสภาและบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยนางสาวชนิดา สีหามาตย์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษ...
31/03/2021
ไม้ดัดในบทเสภาและบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน

องค์ความรู้ เรื่อง "ไม้ดัดในบทเสภาและบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน โดยนางสาวชนิดา สีหามาตย์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #อักษรศาสตร์ #วรรณคดี #วรรณกรรม #ไม้ดัด #ขุนช้างขุนแผน #โคลงตำราไม้ดัด #หลวงมงคลรัตน์ #เสภา #บทละคร #พุทธเลิศหล้านภาลัย #สุนทรภู่ #มหาศักดิพลเสพ

กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

องค์ความรู้ เรื่อง "กรีนิรมิต" บทเสภาสรรเสริญพระคเณศ เทพแห่งศิลปวิทยา โดยนางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญ...
24/03/2021
สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

องค์ความรู้ เรื่อง "กรีนิรมิต" บทเสภาสรรเสริญพระคเณศ เทพแห่งศิลปวิทยา โดยนางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

#องค์ความรู้ #กรมศิลปากร #กรีนิรมิต #เสภา #สามัคคีเสวก #วรรณคดี #วรรณกรรม #พระคเณศ #อักษรศาสตร์

กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

องค์ความรู้ เรื่อง คนจีนตัวอย่างในพระราชทรรศนะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาส...
22/03/2021
คนจีนตัวอย่างในพระราชทรรศนะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์ความรู้ เรื่อง คนจีนตัวอย่างในพระราชทรรศนะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

#นิราศพระมะเหลเถไถ #องค์ความรู้ #อักษรศาสตร์ #วรรณคดี #วรรณกรรม #กวีนิพนธ์ #มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่6 #ศรีอยุธยา #คนจีน

https://www.finearts.go.th/literatureandhistory/view/24518-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7

กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรขอเชิญชวนศิลปินผู้ประพันธ์เพลงและผู้ขับร้องเพลงทุกท่านส่งผลงานเพลงเข้าร่วมการประ...
09/03/2021

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
ขอเชิญชวนศิลปินผู้ประพันธ์เพลงและผู้ขับร้องเพลงทุกท่าน
ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมการประกวดเพลง "เพชรในเพลง"
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งผลงานในปีที่ผ่านมา มีศิลปินหลายท่านไม่สะดวกในการส่งผลงานเข้าประกวด
คณะกรรมการตัดสินการประกวดเพลงฯ จึงมีมติขยายกำหนดช่วงเวลาสร้างสรรค์ผลงานเพลง จากเดิมเปิดรับผลงานที่ผลิตขึ้นและเผยแพร่สู่สาธารณชนในระยะเวลา ๑ ปี ขยายเป็น ๒ ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพลงมายัง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ชั้น ๖ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์
๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
: อีเมล [email protected]
: หรือ inbox มาที่ facebook.com/pechtnaipleng

องค์ความรู้ เรื่อง ดรุณศึกษา : ตำราเรียนภาษาไทย แต่งโดยครูฝรั่งเรียบเรียงโดย นางสาวนันทพร บรรลือสินธุ์ นักอักษรศาสตร์ชำ...
09/03/2021
ดรุณศึกษา : ตำราเรียนภาษาไทย แต่งโดยครูฝรั่ง

องค์ความรู้ เรื่อง ดรุณศึกษา : ตำราเรียนภาษาไทย แต่งโดยครูฝรั่ง
เรียบเรียงโดย นางสาวนันทพร บรรลือสินธุ์
นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มแปลและเรียบเรียง สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
https://www.finearts.go.th/literatureandhistory/view/23846-ดรุณศึกษา---ตำราเรียนภาษาไทย-แต่งโดยครูฝรั่ง

เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ (F.Hilaire)             หนังสือดรุณศึกษา เป็นตำราเรียนภาษาไทยที่เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ แห่งโรงเรียนอั....

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้เปิดบริการร้านหนังสือออนไลน์แล้วนะคะ ท่านใดสนใจสามารถซื้อหนังสือของกรมศิลปากร และหนังสือจากสำนักวรร...
08/03/2021
ย้อนรอย พิธีโล้ชิงช้าในสยาม

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้เปิดบริการร้านหนังสือออนไลน์แล้วนะคะ ท่านใดสนใจสามารถซื้อหนังสือของกรมศิลปากร และหนังสือจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วค่ะ 🙏🙏🙏🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

https://bookshop.finearts.go.th/book-detail/471/%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1

กาฬโรค สมัยรัชกาลที่ 5 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ราคา 160.00 บาท

สวัสดีค่ะทุกท่านแอดมินมีข่าวดีมาบอกค่ะ ตอนนี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวของกรมศิลปากรได้ทางยูทูปแล้วนะคะ ชื่อช่อง "กรมศิลป...
08/03/2021
7 สิ่งต้องชม เมื่อมาเที่ยวพนมรุ้ง จุดที่ 6 "ตำนานแห่งทับหลังนารายณ์"

สวัสดีค่ะทุกท่าน

แอดมินมีข่าวดีมาบอกค่ะ ตอนนี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวของกรมศิลปากรได้ทางยูทูปแล้วนะคะ ชื่อช่อง "กรมศิลปากร" ค่ะ 🎉🎉🎉

ฝากกด like กด subscribe และ share ด้วยนะคะ 🙏🙏🙏

https://youtu.be/ohVQmyYoR4U

Live 7 สิ่งต้องชม เมื่อมาเที่ยวพนมรุ้ง จุดที่ 6 "ตำนานแห่งทับหลังนารายณ์" โดย นายเทิด คะเชนทร พนักงานนำชม

องค์ความรู้ เรื่อง ถนนแบรสต์ : ถนนสายสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศสเรียบเรียงโดย นางสาวอาทิพร ผาจันดา นักอักษรศาสตร์ชำนาญการกลุ่...
04/03/2021
ถนนแบรสต์ : ถนนสายสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส

องค์ความรู้ เรื่อง ถนนแบรสต์ : ถนนสายสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส

เรียบเรียงโดย นางสาวอาทิพร ผาจันดา นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

#องค์ความรู้ #ประวัติศาสตร์ #ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส #กรุงเทพมหานคร #โกษาปาน #ถนน

กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

องค์ความรู้ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิราพ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒เรียบเรียงโดย นายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏ...
23/02/2021
รามเกียรติ์ ตอน พิราพ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒

องค์ความรู้ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิราพ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
เรียบเรียงโดย นายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จึงขอนำเสนอพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ปรากฏ

#องค์ความรู้ #อักษรศาสตร์
#วรรณคดี #วรรณกรรม #กวีนิพนธ์ #รัชกาลที่๒ #บทละคร #พระราชนิพนธ์ #พุทธเลิศหล้านภาลัย #รามเกียรติ์ #พิราพ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลั...

องค์ความรู้ เรื่อง มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบเรียบเรียงโดย นางสาววกุล มิตรพระพันธ์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่ม...
21/02/2021
มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ

องค์ความรู้ เรื่อง มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
เรียบเรียงโดย นางสาววกุล มิตรพระพันธ์ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
กลุ่มภาษาและวรรณกรรม สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
#องค์ความรู้ #อักษรศาสตร์
#วรรณคดี #วรรณกรรม #กวีนิพนธ์ #รัชกาลที่๖ #บทละครพูด #คำฉันท์ #มัทนะพาธา #ดอกกุหลาบ #วรรณคดีสโมสร

กรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์

19/02/2021
รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ประวัติความเป็นมาวัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี”

บันทึกการถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "ประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี" เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภาพการถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ประวัติความเป็นมาวัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี” วิทยากรโดย 1...
19/02/2021

ภาพการถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “ประวัติความเป็นมาวัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี”
วิทยากรโดย
1. นางสาวกมลทิพย์ ชัยศุภมงคลลาภ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
2. นางสาวพลอยชมพู ยามะเพวัน นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ
เมื่ิอวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

องค์ความรู้ แม่เต๋อ : นางพยาบาลแบบตะวันตกคนแรกของไทยนางสาวระชา ภุชชงค์นักอักษรศาสตร์ชำนาญการกลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณ...
13/01/2021

องค์ความรู้ แม่เต๋อ : นางพยาบาลแบบตะวันตกคนแรกของไทย
นางสาวระชา ภุชชงค์
นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ
กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

ที่อยู่

อาคารกรมศิลปากร ชั้น 6 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่ามีหนังสือเล่มนี้จำหน่ายไหมครับ
งานบรรยายดีๆ เพื่อคนรัก จินดามณี
งานวรรณกรรมธนบุรีไม่ถ่ายทอดสดหรือครับ
การเปิดจำหน่ายหนังสือจินดามณี น่าจะเปิดให้จองออนไลน์หรือ made to order บ้างนะคะ คนไม่สะดวกไปซื้อด้วยตัวเองจะได้เก็บสะสมได้บ้างค่ะ รบกวนพิจารณาด้วยค่ะ
อยากให้จัดพิมพ์หนังสือ "ห้าปีในสยาม เล่ม๑" ขึ้นมาใหม่ค่ะ เพราะปัจจุบันหาอ่านได้ยากมากค่ะ
ขอความกระจ่างในเรื่อง กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน..ช่อม่วงhttps://www.facebook.com/nillavann/posts/1428675733888733
คุณครูต๋อย ณัฐสินี พจน์ฐศักดิ์ เธอคือข้าราชการครู ผู้ทุ่มเทให้กับอาชีพนี้สุดหัวใจ ช่วงเวลาแทบทั้งชีวิตของเธอ ใช้ไปกับการ...เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เธอช่วยเหลือลูกศิษย์ ให้เป็นคนดี...มีชีวิตที่ดี ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ... แต่ตัวเธอเอง...กลับใช้ชีวิตอยู่กับหนี้ก้อนโต แล้วอะไรคือคำตอบที่แท้จริง ที่จะทำให้เธอได้...ใช้ช่วงชีวิตหลังเกษียณ...ด้วยความสุขอันแท้จริง พบคำตอบได้ที่...!!! 👇เชิญรับชมVTRของคุณครูต๋อย👇 https://youtu.be/c0-_94DjlCo 👇สงสัยสนใจแอดLinkLineมาคุยกับตั้มกันครับ👇 👉http://line.me/ti/p/~Naytortumsamrong 👉http://line.me/ti/p/[email protected]
คำประพันธ์...อาลัยพ่อหลวง มานพ หงษาคำ...ผู้ประพันธ์ ธ ยุคล ดลใจ ไทยผ่องแผ้ว ธ ดุจแก้ว ในใจ ไทยทั้งผอง ธ ดำริ อยากให้ ไทยปรองดอง ธ สนอง คนไทย ให้ร่มเย็น ธ เสด็จ ทั่วแคว้น แดนพิลาศ ธ ประพาส ทั่วไทย คลายทุกข์เข็ญ ธ ทรงงาน หนักเบา ทุกเช้าเย็น ธ ลำเค็ญ เพียงใด ไม่วางวาย ธ สถิต ในดวงใจ ไทยถ้วนหน้า ธ เจิดจ้า ดุจแสงธรรม นำขยาย ธ คิดค้น เทคโนฯไทย ไว้มากมาย ธ ทลาย ความทุกข์ สุขนิรันดร์ ธ ทรงเป็น ยอดกษัตริย์ ขัตติยะ ธ สละ ราชวิถี ที่สุขสันต์ ธ ทรงเกื้อ ให้ผองไทย ไร้จาบัลย์ ธ สร้างสรรค์ กิจพอเพียง เลี้ยงแผ่นดิน ธ เสด็จ สู่มรรคา ภพพาหรรษ์ ธ พรากขวัญ คนทั้งโลก โศกถวิล ธ ธ ธ ซะน้ำตา ประชาริน ธ ราชินทร์ ธ ราชา ธ ราชันย์ เจ้าแผ่นดิน สิ้นพระชนม์ พลทั้งชาติ คงมิอาจ กลั้นน้ำตา ศรัทธาฉันท์ ที่สิบสาม เดือนตุลา จารึกพลัน วันสำคัญ มหาราช ชาติไทยแฮ อันด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สักการะ พระวิญญาณ สานกระแส ยลที่ชอบ กอปรที่ใช่ ใฝ่ที่แล กายดวงแด น้อมถวาย ใต้ธุลี ขออนุญาต ให้นิยามของคำที่ไม่เคยปรากฏ เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ “ฉันทลักษณ์” นี้ดูสละสลวย เท่านั้น  พิลาศ เป็นคำแผลงมาจาก พินาศ(ซึ่งดูแรงไปถ้าใช้คำนี้) ผู้ประพันธ์ให้ความหมายคำนี้ว่า พื้นที่แห้งแล้งและกันดารมาก  หรรษ์ เป็นคำที่นำมาจาก หรรษา เพียงแปลงสระอาเป็นตัวการันต์ ความหมายตาม “วลี” ที่ประพันธ์ “ภพพาหรรษ์” หมายถึง ดินแดนที่พบพา แต่ความสนุกสนาน เบิกบานใจ  ราชินทร์ ผู้ประพันธ์พยายามสนธิจาก ราชา+องค์อินทร์ โดยมีจุดประสงค์ให้คำนี้หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระอินทร์
คำประพันธ์...อาลัยพ่อหลวง มานพ หงษาคำ...ผู้ประพันธ์ ธ ยุคล ดลใจ ไทยผ่องแผ้ว ธ ดุจแก้ว ในใจ ไทยทั้งผอง ธ ดำริ อยากให้ ไทยปรองดอง ธ สนอง คนไทย ให้ร่มเย็น ธ เสด็จ ทั่วแคว้น แดนพิลาศ ธ ประพาส ทั่วไทย คลายทุกข์เข็ญ ธ ทรงงาน หนักเบา ทุกเช้าเย็น ธ ลำเค็ญ เพียงใด ไม่วางวาย ธ สถิต ในดวงใจ ไทยถ้วนหน้า ธ เจิดจ้า ดุจแสงธรรม นำขยาย ธ คิดค้น เทคโนฯไทย ไว้มากมาย ธ ทลาย ความทุกข์ สุขนิรันดร์ ธ ทรงเป็น ยอดกษัตริย์ ขัตติยะ ธ สละ ราชวิถี ที่สุขสันต์ ธ ทรงเกื้อ ให้ผองไทย ไร้จาบัลย์ ธ สร้างสรรค์ กิจพอเพียง เลี้ยงแผ่นดิน ธ เสด็จ สู่มรรคา ภพพาหรรษ์ ธ พรากขวัญ คนทั้งโลก โศกถวิล ธ ธ ธ ซะน้ำตา ประชาริน ธ ราชินทร์ ธ ราชา ธ ราชันย์ เจ้าแผ่นดิน สิ้นพระชนม์ พลทั้งชาติ คงมิอาจ กลั้นน้ำตา ศรัทธาฉันท์ ที่สิบสาม เดือนตุลา จารึกพลัน วันสำคัญ มหาราช ชาติไทยแฮ อันด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ สักการะ พระวิญญาณ สานกระแส ยลที่ชอบ กอปรที่ใช่ ใฝ่ที่แล กายดวงแด น้อมถวาย ใต้ธุลี ขออนุญาต ให้นิยามของคำที่ไม่เคยปรากฏ เพราะเป็นคำที่คิดขึ้นมาเพื่อให้ “ฉันทลักษณ์” นี้ดูสละสลวย เท่านั้น  พิลาศ เป็นคำแผลงมาจาก พินาศ(ซึ่งดูแรงไปถ้าใช้คำนี้) ผู้ประพันธ์ให้ความหมายคำนี้ว่า พื้นที่แห้งแล้งและกันดารมาก  หรรษ์ เป็นคำที่นำมาจาก หรรษา เพียงแปลงสระอาเป็นตัวการันต์ ความหมายตาม “วลี” ที่ประพันธ์ “ภพพาหรรษ์” หมายถึง ดินแดนที่พบพา แต่ความสนุกสนาน เบิกบานใจ  ราชินทร์ ผู้ประพันธ์พยายามสนธิจาก ราชา+องค์อินทร์ โดยมีจุดประสงค์ให้คำนี้หมายถึง พระมหากษัตริย์ที่เปรียบเสมือนพระอินทร์