แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 08-9699-3618
www.mtaktechnology.com ให้บริการจัดทำโครงการ แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินพร้อมวางระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายไต้โปรแกรมชื่อ SpaTax สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมของเราได้มีหลายหน่วยงานนำ้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหล่ายแห่งแล้ว และเป็นที่ยื่นยันได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงทำให้หมดกังวลเรื่องประสิทธิภาพของโปรแกรม
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดโปรแกรมใช้งานพร้อมคู่มือได้ที่ www.mtaktechnology.com
(1)

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
20/07/2017

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
29/03/2017

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตรวจรับงานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี

ตรวจรับงานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี
29/03/2017

ตรวจรับงานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี

14/01/2016

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ต้องการทีมงานสำรวจงานแผนที่ภาษีครับ
พื้นที่บริเวณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6300 แปลง
เบอร์ติดต่อ 08-1845-3618

ทีมงานสำรวจภาคสนาม
11/10/2015

ทีมงานสำรวจภาคสนาม

ฝากท้องที่ อบต.ครับ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ
28/09/2015

ฝากท้องที่ อบต.ครับ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ

วันนี้ทำงานที่นี่ครับ
28/09/2015

วันนี้ทำงานที่นี่ครับ

ติดตามความคืบหน้างานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี
25/09/2015

ติดตามความคืบหน้างานสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี

มาสอนการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินเรื่องการปรับปรุ่งแก้ไขทะเบียนทรัพย์สิน
21/09/2015

มาสอนการใช้งานระบบทะเบียนทรัพย์สินเรื่องการปรับปรุ่งแก้ไขทะเบียนทรัพย์สิน

ส่งงานแผนที่แม่บท
17/09/2015

ส่งงานแผนที่แม่บท

แผนที่แม่บท เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
15/09/2015

แผนที่แม่บท เทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ผลงานที่ได้มาตรฐาน คือบริการที่เราคำนึงถึงแผนที่แม่บท อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
15/09/2015

ผลงานที่ได้มาตรฐาน คือบริการที่เราคำนึงถึง
แผนที่แม่บท อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

มาส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี ที่เทศบาลตำบลนางั่ว เมืองเพชรบูรณ์
15/09/2015

มาส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี ที่เทศบาลตำบลนางั่ว เมืองเพชรบูรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ์สิน
07/09/2015

อบรมเชิงปฏิบัติการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ์สิน

เซ็นสัญญาครับ
04/09/2015

เซ็นสัญญาครับ

วันนี้เข้าสำรวจข้อมูลภาคสนามที่เทศบาลตำบลต้นคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
14/08/2015

วันนี้เข้าสำรวจข้อมูลภาคสนามที่เทศบาลตำบลต้นคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี

มาดูกันครับว่าเรารู้จักคำย่อที่ใช้ในงานแผนที่ภาษีกันมากน้อยแค่ไหน
13/08/2015

มาดูกันครับว่าเรารู้จักคำย่อที่ใช้ในงานแผนที่ภาษีกันมากน้อยแค่ไหน

ตรวจรับงานสำรวจภาคสนาม เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
13/08/2015

ตรวจรับงานสำรวจภาคสนาม เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

ส่งงานแผนที่ภาษี อบต.บางขุนกอง นนทบุรี
23/06/2015

ส่งงานแผนที่ภาษี อบต.บางขุนกอง นนทบุรี

ความพึงพอใจของท่าน คือความมุ่งมั่นของเราโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (SpaTax)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08...
21/11/2013
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ความพึงพอใจของท่าน คือความมุ่งมั่นของเรา
โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (SpaTax)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 08-9699-3618
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้พร้อมคู่มือการใช้งานได้ที่
www.mtaktechnology.com หัวข้อดาวน์โหลด

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 08-9699-3618

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน
31/07/2013

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน

บรรยากาศการตรวจรับงานครับ
26/05/2013

บรรยากาศการตรวจรับงานครับ

บรรยากาศการตรวจรับงานครับ

บรรยากาศการอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี
20/05/2013

บรรยากาศการอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี

บรรยากาศการอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี

บรรยากาศการตรวจรับงานครับ
18/05/2013

บรรยากาศการตรวจรับงานครับ

บรรยากาศการตรวจรับงานครับ

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
16/03/2013

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน
16/03/2013

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน

ที่อยู่

300/116 หมู่บ้านเดอะคอนเนค ถนนกาญจนาภิเษกแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+66896993618

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

- โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (SpaTax AM)
- โปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บภาษีและการรับชำระภาษี (SpaTax TM)
- โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด