วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหา Siam Business Administration Technological College วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. รอบเช้าและรอบเสาร์-อาทิตย์

เปิดเหมือนปกติ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย ...
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย และได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌
http://line.me/S/sticker/1164860

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรชาวไทย และได้รับถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌
http://line.me/S/sticker/1164860

📌วันออกพรรษา 2564 ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุส...
21/10/2021

📌วันออกพรรษา 2564 ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์รวม 3 เดือน กิจกรรมวันออกพรรษาแบ่งออกเป็นฝั่งภิกษุสงฆ์และฆราวาส

✅ประวัติวันออกพรรษา มีเหตุการณ์ในพุทธประวัติเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทวดาชั้นดาวดึงส์ชาวบ้านต่างร่วมใจกันเดินทางไปรับเสด็จพระพุทธเจ้า เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวโหรณะ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท เรียกว่า “ไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์”
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌วันออกพรรษา 2564 ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 สิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์รวม 3 เดือน กิจกรรมวันออกพรรษาแบ่งออกเป็นฝั่งภิกษุสงฆ์และฆราวาส

✅ประวัติวันออกพรรษา มีเหตุการณ์ในพุทธประวัติเล่าว่าพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดเทวดาชั้นดาวดึงส์ชาวบ้านต่างร่วมใจกันเดินทางไปรับเสด็จพระพุทธเจ้า เป็นที่มาของการตักบาตรเทโวโหรณะ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท เรียกว่า “ไตรโลกวิวรณปาฏิหาริย์”
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

✅📌 กิจกรรมส่งมอบผลงานโครงกร PROJECT ระดับ ปวส. 2 สาขาดิจิทัลกราฟิก ในรูปแบบ E-book Infographic จำนวน 42 ผลงาน ระดับคุณภา...
19/10/2021

✅📌 กิจกรรมส่งมอบผลงานโครงกร PROJECT ระดับ ปวส. 2 สาขาดิจิทัลกราฟิก ในรูปแบบ E-book Infographic จำนวน 42 ผลงาน ระดับคุณภาพ

ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่) และ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ZPOT) เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564

📍โครงการ PROJECT ระดับ ปวส. เพื่อร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ นักศึกษาในการสร้างผลงาน ออกแบบ สื่อ นวัตกรรม ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในสวนสัตว์ทั่วประเทศ ทั้งด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

✅📌 ประกาศ วิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 20- 25 ตุลาคม 2564 📍 ติดต่อวิทยาลัยได้วันที่ 26 ตุลาคม 2564📍 เปิดสมัครเรียนด้วยร...
19/10/2021

✅📌 ประกาศ วิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 20- 25 ตุลาคม 2564

📍 ติดต่อวิทยาลัยได้วันที่ 26 ตุลาคม 2564
📍 เปิดสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง

--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

✅📌 ประกาศ วิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 20- 25 ตุลาคม 2564

📍 ติดต่อวิทยาลัยได้วันที่ 26 ตุลาคม 2564
📍 เปิดสมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง

--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌✅บรรยากาศ Pitching Day เมื่อวันที่ จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 กับโครงการ Project Playground เล่นจริง รุ่นแรก ❤📍ขอขอบคุณ ค...
18/10/2021

📌✅บรรยากาศ Pitching Day เมื่อวันที่ จันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 กับโครงการ Project Playground เล่นจริง รุ่นแรก ❤

📍ขอขอบคุณ คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ หรือพี่โจ Co-Founder and CMO Seekster ที่มาให้ความรู้และคำแนะนำในการเรียนรู้การทำธุรกิจครับ

--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌  #DEKSBAC เรียนออนไลน์แบบนี้คิดถึงเพื่อนคนไหนที่สุด ลองแท็กให้เพื่อนใต้ Comment  เลย+++ เรื่องคิดเลขอ่ะเกรดหนึ่ง เรื่อ...
17/10/2021

📌 #DEKSBAC เรียนออนไลน์แบบนี้คิดถึงเพื่อนคนไหนที่สุด ลองแท็กให้เพื่อนใต้ Comment เลย
+++ เรื่องคิดเลขอ่ะเกรดหนึ่ง เรื่องคิดถึงอ่ะเกรดสี่ +++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌 #DEKSBAC เรียนออนไลน์แบบนี้คิดถึงเพื่อนคนไหนที่สุด ลองแท็กให้เพื่อนใต้ Comment เลย
+++ เรื่องคิดเลขอ่ะเกรดหนึ่ง เรื่องคิดถึงอ่ะเกรดสี่ +++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌📌 บรรยากาศ #DekSBAC ฉีด Pfizer เข็มแรก ณ โรงพยาบาล CGH สายไหม ❤🤟++ ดื่มน้ำเยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ++#SbacWeCare #...
17/10/2021

📌📌 บรรยากาศ #DekSBAC ฉีด Pfizer เข็มแรก ณ โรงพยาบาล CGH สายไหม ❤🤟
++ ดื่มน้ำเยอะๆ พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ++

#SbacWeCare #ด้วยความห่วงใยจากSBAC
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌เตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง สำหรับการฉีดวัคซีน​Pfizer สถานที่ โรงพยาบาล CGH สายไหม ชั้น 7 สิ่งที่ต้องถือไป📍บัตรประชาชนนักเรี...
15/10/2021

📌เตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง สำหรับการฉีดวัคซีน​Pfizer สถานที่ โรงพยาบาล CGH สายไหม ชั้น 7

สิ่งที่ต้องถือไป
📍บัตรประชาชนนักเรียน
📍ใบยินยอม
📍แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีน

+++อย่าลืมดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับวัคซีนนะครับ+++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌 DEKSBAC คิดถึงอะไร เมื่อนึกถึง SBAC ❤🤟+++ Comment กันเลย +++--------------------------------------#DEKSBAC65 #ก้าวกระโ...
14/10/2021

📌 DEKSBAC คิดถึงอะไร เมื่อนึกถึง SBAC ❤🤟
+++ Comment กันเลย +++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌 DEKSBAC คิดถึงอะไร เมื่อนึกถึง SBAC ❤🤟
+++ Comment กันเลย +++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๕ ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบ...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๕ ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌
http://line.me/S/sticker/1164860

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๕ ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌
http://line.me/S/sticker/1164860

✅ ร่วมโหวตผลงานของนักศึกษา ปวส.2 สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โครงการแบรนด...
11/10/2021

✅ ร่วมโหวตผลงานของนักศึกษา ปวส.2 สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564 เพื่อช่วยรณรงค์ให้บริจาคโลหิตกันเยอะๆ นะครับ 🧡🧡
🔺1 Like = 1 point
🔺1 Share = 3 points
📌ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

1. ทีม Pastel วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
https://www.facebook.com/.../pcb.../4178461815598213/
2. ทีม Ami S วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
https://www.facebook.com/.../pcb.../4178460882264973
3. ทีม บรรจงทำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
https://www.facebook.com/.../pcb.../4178463415598053

✅ ร่วมโหวตผลงานของนักศึกษา ปวส.2 สาขาดิจิทัลกราฟิก จำนวน 3 ทีม ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2564 เพื่อช่วยรณรงค์ให้บริจาคโลหิตกันเยอะๆ นะครับ 🧡🧡
🔺1 Like = 1 point
🔺1 Share = 3 points
📌ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

1. ทีม Pastel วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
https://www.facebook.com/.../pcb.../4178461815598213/
2. ทีม Ami S วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
https://www.facebook.com/.../pcb.../4178460882264973
3. ทีม บรรจงทำ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
https://www.facebook.com/.../pcb.../4178463415598053

❤✅ 10.10 โปรดีๆ ดับเบิ้ลสอง พร้อมเสริฟให้ DEK65 มาแล้ว 📌สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมกา...
09/10/2021

❤✅ 10.10 โปรดีๆ ดับเบิ้ลสอง พร้อมเสริฟให้ DEK65 มาแล้ว

📌สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นต่ำ 6,000 บาท
ได้รับทุนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,000 บาท !!!
📌รับของรางวัล Premium SBAC
- XP-Pen Star G960S Plus
- MARSHALL MAJOR III รุ่นที่ 3
+++ โปรนี้สำหรับนักศึกษาภายนอกที่สมัครเรียน ปวช. ปวส. เท่านั้น +++

สนใจสมัครเลย
📍สมัครเรียน >> http://www.sbac.ac.th/2021/register.php
📍โทรสอบถาม 086-9969296 อาจารย์เขมิกา
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌ไหนมาอวดกันหน่อย เกรดเทอมนี้ปังหรือโป๊ะ  🤟✅  --------------------------------------#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับ...
08/10/2021

📌ไหนมาอวดกันหน่อย เกรดเทอมนี้ปังหรือโป๊ะ 🤟✅
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌ไหนมาอวดกันหน่อย เกรดเทอมนี้ปังหรือโป๊ะ 🤟✅
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌 ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ  mParent-MIS  พร้อมวิธีการติดตั้งง่ายๆ ✅🤟 +++ 8 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการเรียน +++-------------...
07/10/2021

📌 ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ mParent-MIS พร้อมวิธีการติดตั้งง่ายๆ ✅🤟
+++ 8 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการเรียน +++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

📌 ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ mParent-MIS พร้อมวิธีการติดตั้งง่ายๆ ✅🤟
+++ 8 ตุลาคม 2564 ประกาศผลการเรียน +++
--------------------------------------
#DEKSBAC65 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ
สมัครเรียน >> https://sites.google.com/sbac.ac.th/admission
---------------------------------------
#SBAC #BuildingFutureSkills
---------------------------------------
#ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา
---------------------------------------
Website : http://www.sbac.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI
SBAC IG : @sbacsaphanmai
SBAC LINE @sbac.saphanmai
Call Center : 02-972-6111 - 8
Fax : 02-972-6124📌

ที่อยู่

พหลโยธิน 52 แยก 11
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

0-2972-6111

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

สถานศึกษา

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจเปลี่ยนสายการเรียน เปิดรับเทียบโอนนะคะ ทักได้เลย
เปิดสนาม ชิงบัลลังก์ บ่าย 3 โมงนี้พลาดไม่ได้ #ศึก2สายเลือด สะพานใหม่ VS นนทบุรี #ศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี SBACNON X TRUE Presented By ROV Pro League Championship ------------------------- #ไอจะขยี้ยูให้แหลกคึ Mo.II นี้เจอกัน!!! 🔻เตรียมตัว 🔻เตรียมใจ 🔻เตรียมทีม 🔻ให้พร้อม #เรียนออนไลน์ ได้ ก็ #เล่นออนไลน์ ได้ กับ SBAC NON eSports 2021 มารอบนี้จัดไป พร้อม #Liveสด ให้เห็นกันไปเลยว่าใครจะอยู่ ใครจะ #แหลกคึ "อยากให้มีทีมอาจารย์ลงแข่งด้วยจัง" หึๆ 😏 #SbacNonEsports #esport #ROV ------------------------- #สมัครออนไลน์ทุกวัน #สาขาไหนก็ใช่ #DekSBAC65 ------------------------- สมัครเรียน https://forms.gle/pP4N2oY5fnZAk6f9A ------------------------- #SBAC #SBACNON #BuildingFutureSkills​ ------------------------- #ปวช​ #ปวส​ #อาชีวศึกษา​ #สายอาชีพ​ ------------------------- Website : http://nonthaburi.sbac.ac.th​ Facebook : Siam Business Administration Nonthaburi Technological College [email protected] : @SBACNON SBAC IG : sbacnonthaburi Youtube : www.youtube.com/sbacnonthaburi​ Call Center : 02 589 1133
#DekMar..มาแล้วทุกคนกับกิจกรรมยุค New Normal "#พี่น้องที่รัก" #กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่...น้องรหัส...พี่รหัส... ใน Concept "#ถ้าน้องโดนเทเดียวพี่เปย์ให้น้องเอง" ในวันพฤหัสฯ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป #เราเริ่มต้นความสุขสนุกสนานกันเลย.... #คุณจะลองเวลาทำไม...มาร่วมเรียนรู้พร้อมกับพวกเรา Marketing #เรียนการตลาดสาขาที่สร้างให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ... ---------------------------------------------- #MKTสาขาวิชาการตลาด ต้อง “คิด ทัน มุ่ง มั่น” #คิด สร้างสรรค์ #ทัน สถานการณ์ #มุ่ง ทักษะเชี่ยวชาญ #มั่น ในบุคลิกภาพ ---------------------------------------------- #DEKSBAC64 #ก้าวกระโดดสู่มืออาชีพกับสายอาชีพ สมัครเรียน >> https://forms.gle/pP4N2oY5fnZAk6f9A --------------------------------------------- #SBAC #BuildingFutureSkills --------------------------------------------- #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา --------------------------------------------- Website : http://www.sbac.ac.th Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ Facebook : www.SBAC-Marketing Youtube : http://www.youtube.com/c/SBACSAPHANMAI SBAC IG : @sbacsaphanmai SBAC LINE @sbac.saphanmai Call Center : 02-972-6111 - 8 Fax : 02-972-6124
คนในรูปยืมเงินผมไป200บาทแล้วไม่คืน ใครรู้จักคนในรูป ผมรบกวนช่วยทวงให้หน่อยคับ ขอบคุณคับ
#Dekday🙏ขอขอบคุณทางวิทยาลัยที่มอบของขวัญให้กับเด็กๆค่ะ🥰❤
สวัสดีครับ ผมนายธรรมรักษ์ ไชยบาล 1/7 หูฟัง hyperx cloud earbudsของผมหายครับเวลาประมาณ 12:00หรือมากกว่านั้นที่ห้องน้ำบริเวณร้านค้าครับ ผมไปถามยามแม่บ้านหรือฝ่ายพัฒน์แล้วไม่มีใครมาแจ้งนั่งรอก็แล้วก็ไม่มีใครมาแจ้งครับเลยอยากขอให้เพื่อนๆพี่ๆคนไหนพอรู้ไหมใครเจอหรือเอาไปผมไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วครับขอบคุณครับ
A New Universe to Explore Alone Following in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
ขออนุญาตแอดมินฝากร้านเจริญสุข ฝากโปรโมชั่นสำหรับน้องๆ sbac คัทชูผู้ชายนักเรียนราคาพิเศษ สำหรับมาซื้อหน้าร้านเท่านั้น 1 คู่ 290 บาท/คู่ 3 คู่ 250 บาท/คู่ สนใจทัก inbox ได้เลยคะ https://m.facebook.com/charoensuk.shoeshop/?ref=bookmarks line ID: lhimha เบอร์ 0830619618
ມີແຟນແລ້ວ
ฝากร้านเลยจ้า......ไม่รับฝากใจนะคะ รับฝากกายได้จ้า....ผีไม่กลัวหรอก แต่กลัวเธอหลอกเอาหัวใจ
_งฟ ฟงๆฃๆฟhttps://www.facebook.com/AONGAENGAA/videos/2476693035771223/ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อลบบัตรๆ_ช_ฟ ๆ_ช_อ๊อฟบอกว่าเดี่ยวถึงบ้านโท 477รหานะๆ%ฟ_ฟง
วิทยาลัยจะปิดเรียนวันไหนคะ ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เยอะแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ